Počasni odbor












Prof. dr Miodrag Radunović, ministar zdravlja Crne Gore
prof. dr Bogdan Ašanin, dekan Medicinskog fakulteta Crne Gore
dr Slobodan Tomić, predsjednik Društva ljekara Crne Gore
dr sc. Kenan Hrapović, direktor FZO Crne Gore
dr Milan Mijović, direktor Kliničkog centra Crne Gore
mr Zoran Kovačević, direktor Instituta „Dr Simo Milošević“ Igalo
dr sci. med. Boban Mugoša, direktor Instituta za javno zdravlje
Crne Gore
Dejan Mandić, predsjednik opštine Herceg Novi
prof. dr Milan Obradović
prof. dr Vladislava Vesović Potić
prof. dr Zoran Kojović
prof. dr Gordana Nikolić
prim. dr Milorad Cimbaljević
Organizacioni odbor

Predsjednica:
mr sci. med. Željana Škarić-Karanikić

Potpredsjednice:
dr Marina Delić i dr sc. med Vesna Bokan Mirković

Članovi:
dr Bruna Lončarević, dr Tamara Vujović, dr Renata Be-rgam
Grandis, dr Vukašin Joksimović, dr Momir Vujović, dr Milena
Adžić, dr Dušanka Džakula Tušup, dr Dragan Knežević, dr
Jadranka Glišić
Naučni odbor


Predsjednik: prof. dr Vukašin Mihajlović
Članovi: prof. dr Xanthi Michail, prof. dr Ivana Petronić – Marković, prof. dr Milica Lazović, prof. dr Stevan Jović, prof. dr
Laslo Švirtlih, prof. dr Aleksandar Đurović, prof. dr Gordana
Devečerski, prof. dr Ljubica Konstantinović, prof. dr Branislav
Bobić, prof. dr Slavica Jandrić, prof. dr Nedima Kapidžić - Bašić,
prof. dr Žarko Dašić, prof. dr Slavica Vujisić, prof. dr Ljilja Musić, prof. dr Slobodan Radović, doc. dr Sofija Sivački, doc. dr
Dušan Mustur, dr sci. med. Vesna Bokan – Mirković, mr sci.
med. Željana Škarić Karaniki
Dragi prijatelji, koleginice i kolege,
Dobro došli na 3. Kongres fizijatara Crne Gore sa međunarodnim učešćem koji se održava u Igalu od 4. do 7. aprila 2013. Kongres organizuju Udruženje fizijatara Crne Gore, Klinički centar
Crne Gore i Institut „Dr Simo Milošević“ Igalo.
Veliki napredak medicine i uža profilizacija ljekara, obavezuju našu specijalnost na usvajanje novih znanja i razmjenu iskustava iz različitih oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije, sa zajedničkim primarnim ciljem, a to je dobrobit pacijenta.
U radu Kongresa će učestvovati eminentni stručnjaci i naučnici iz zemalja u okruženju i iz drugih evropskih zemalja. Kongres će okupiti fizijatre, ortopede, reumatologe, kardiologe i
specijaliste drugih oblasti medicine u cilju iznošenja naučnih dostignuća, stručnih novosti i iskustava.
Cilj 3. Kongresa je da svi zajedno damo konstruktivne smjernice za daljnje usavršavanje struke i nauke i koncipiranje multidisciplinarnog rada ne napuštajući osnovne principe i filozofiju
fizikalne medicine i rehabilitacije
Dobro došli u Igalo!
U ime Organizacionog odbora:
mr sci. med. Željana Škarić – Karanikić
Predsjednica Udruženja fizijatara Crne Gore
Treći kongres fizijatara Crne Gore sa međunarodnim učešćem
održaće se u Igalu, u Mediteranskom zdravstvenom centru, od 4.
do 7. aprila 2013. godine.
Akreditacija učesnika i prijem kongresnog materijala, uključujući i zbornik radova, obavljaće se na recepciji Mediteranskog
zdravstvenog centra od 04.04.2013. od 10 h.
Stručni rad odvijaće se u kongresnoj sali Mediteranskog zdravstvenog centra i prostoru za poster prezentacije.
Vrijeme izlaganja plenarnih predavanja ograničeno je na 20
minuta, usmenih saopštenja na 8 minuta, a diskusija na 3 minuta.
Upozoravaju se autori i diskutanti da poštuju predviđeno vrijeme.
Za usmena saopštenja na raspolaganju je video beam za PS
PowerPoint prezentaciju. Učesnici su dužni da jedan sat prije početka sesije dostave i provjere svoje CD-romove.
Dio stručnih radova biće prezentovan na posterima u prostoru označenom za poster prezentacije. Predviđeno vreme izlaganja do 5 minuta.
ČETVRTAK, 4. april
Svečano otvaranje kongresa
Braserija
19:00 – 19:30
Pozdravne riječi predsjednice Organizacionog odbora i predsjednice Udruženja fizijatara Crne Gore, predsjednice ESPRM,
potpredsjednice MFPRM i predsjednice kongresa MFPRM, direktora Kliničkog centra Crne Gore, direktora Instituta „Dr Si-mo
Milošević“ Igalo, predsjednika opštine Herceg Novi.
Kongres će otvoriti ministar zdravlja Crne Gore.
19:30 – 19:50
Muzički program: Klapa Assa Voce
20:00
Koktel dobrodošlice
PETAK, 5. april
13:30 – 18:30
IZLET BRODOM „LE COCHE D´EAU”
obilazak Bokokotorskog zaliva
Koktel na brodu organizuje zlatni sponzor kongresa
PHARMANOVA
ČETVRTAK I PETAK
21:00
Druženje uz muziku u Nacionalnom restoranu
5
SUBOTA, 6. april
21:00
NACIONALNI RESTORAN
Svečana večera
NEDJELJA, 7. april
9:00 – 10:00
Skupština Udrženja fizijatara Crne Gore
6
ČETVRTAK, 4. april
14:00 – 15:15
Tema: KARDIOPULMONALNA REHABILITACIJA
Predsjedništvo: M. Lazović, Lj. Musić, M. Delić
Plenarna predavanja
Fizički trening u rehabilitaciji kardiovaskularnih bolesnika /
Lazović M.
Principi respiratorne rehabilitacije / Delić M.
Usmena saopštenja
Akutni infrakt miokarda i rehabilatacioni postupci – iskustvo Koronarne jedinice Centra za kardiologiju Kliničkog
Centra Crne Gore / Musić Lj.
Prva faza rehabilitacije pacijenata nakon aortokoronarnog
bajpasa / Ž. Škarić – Karanikić, V. Bokan – Mirković, Lj. Mandić, M. Vuković, A. Pirnat
Značaj kratkotrajnog fizičkog treninga u kontroli krvnog
pritiska i glikemije kod bolesnika sa preležanim infarktom
miokarda i dijabetesom / Stoičkov V, Ilić S, Deljanin Ilić M,
Stoičkov M.
15:15
Tema: NACIONALNI VODIČI I PROTOKOLI U PRM
Predsjedništvo: S. Jandrić, V. Bokan – Mirković, M. Delić
Plenarno predavanje
Klinički vodiči u Republici Srpskoj / Jandrić S, Martinović Đ.
7
Usmena saopštenja
Vježbe kod dijabetične polineuropatije – nove smjernice /
Mirković – Bokan V, Karanikić – Škarić Ž, Dašić Ž.
Protokoli u rehabilitaciji pacijenata sa amputacijom gornjih
ekstremiteta / Gavrilović B, Grujičić B, Blagojević T, Vidaković – Maksimović B, Kajganić M.
16:00 – 16:15
Okrugli sto: GOODWILL PHARMA
Kristalni glukozaminsulfat od 1500 mg: Hondroprotektor sa
preporukama u terapiji osteoartroze / Mustur D.
16:15 – 16:30
PAUZA
16:30 – 17:30
Tema: REHABILITACIJA POVREDA I OBOLJENJA CNS
Predsjedništvo: L. Švirtlih, V. Bokan – Mirković, R. Babović
Plenarna predavanja
Restoracija pokreta gornjih ekstremiteta nakon oštećenja
centralnog nervnog sistema/ Švirtlih L.
Poremećaj funkcije mokrenja kod različitih neuroloških oboljenja / Babović R, Milićević S.
Usmena saopštenja
Učestalost politraume kod pacijenata sa povredom kičmene
moždine / Milićević S, Karadžov Nikolić A, Babović R, Sekulić S, Stevanović S, Piščević V.
8
17:30 – 17:45
Okrugli sto: ALEKSANDAR MN
Uloga hondroprotektora u liječenju reumatskih bolesti
Lazović M.
PETAK, 5. april
8:30 – 10:30
Tema: HABILITACIJA I REHABILITACIJA U PEDIJATRIJI
Predsjedništvo: M. Stojčević Polovina, I. Petronić, M. Starčević
Plenarna predavanja
Korelacija kliničkog nalaza sa neurofiziološkim i morfofiziološkim parametrima kod dece sa spinalnim disrafizmom
Petronić I, Ćirović D, Nikolić D, Knežević T, Džamić D.
Normalni razvoj djeteta od 30. tjedna trudnoće do poroda
Starčević M.
Principi rehabilitacije djece s oštećenjem središnjeg živčanog
sustava / Stojčević Polovina M, Polovina Prološčić T.
Prikaz različitih rehabilitacijskih pristupa (NDT, Vojta,
Stojčević Polovina) / Polovina Prološčić T, Polovina S, Polovina A.
Znanstveni pristup intenzivnoj rehabilitaciji djece s oštećenjem središnjeg živčanog sistema / Polovina A, Polovina S,
Polovina Prološčić T.
10:30 – 10:45
PAUZA
9
10:45 – 11:45
Usmena saopštenja
Korelacija položajnih reakcija i UZV nalaza mozga / Andrea
Polovina, Mirta Starčević
Roditelji i dijete ometeno u razvoju / Prološčić T, Polovina S.
Minimalno invazivne hirurške procedure u lečenju fleksibilnih ravnih stopala (pes planovalgus) kod dece nakon fizikalne terapije / Bukva B, Nikolić D, Brdar R, Dučić S, Petronić I, Ćirović D.
Značaj i uloga rane rehabilitacije dece lečene nakon korekcije inegaliteta donjih ekstremiteta / Bukva B, Nikolić D,
Brdar R, Dučić S, Petronić I, Knežević T.
Lečenje kongenitalnog pes equinovarusa metodom po Ponsetiju / Dučić, Bukva B, Petronić I, Nikolić D, JaramazDučić T, Radlović V.
Analiza fizičke neaktivnosti kod dece školskog uzrasta u
izabranim kohortama JUSAD studije / Džamić D, Nikolić D,
Simeunović S, Petronić I, Ćirović D, Kostadinović M
11:45 – 12:15
Okrugli sto: PHARMANOVA
Meloksikam u terapiji hroničnog bola / Aligrudić S.
Osteoarthritis koljena – suplementi i fizikalna terapija / Škarić Karanikić Ž. i Bokan – Mirković V.
SUBOTA, 6. april
8:30 – 11:10
Tema: REUMATOLOŠKA REHABILITACIJA
Predsjedništvo: V. Mihajlović, D. Mustur, E. Nikolikj Dimitrova
10
Plenarna predavanja
PRM in Chronic Pain Management / Xanthi Michail
Procjena zdravstvenog stanja kod oboljelih od reumatoidnog
artritisa / Mustur D.
Fibromijalgija: Novi dijagnostički ACR kriterijumi / Mihajlović V, Sivački Žitnik S, Nikolić E, Mustur D.
Usmena saopštenja
Rehabilitation of patients with rheumatoid arthritis / Nikolikj Dimitrova E.
Kada i kakav fizikalni tretman kod pacijenata sa lumbalnom
diskus hernijom / Labačevska V, Nikolikj – Dimitrova E.
Nivo vitamina D kod postmenopauzalnih žena sa sniženom
mineralnom koštanom gustinom i prelomima / Vasić J, Ćulafić Vojinović V, Gojković F, Elez J, Zvekić - Svorcan J, Nikčević Lj.
Odnos indeksa telesne mase i osteoporotičnih preloma kod
postmenopauznih žena / Karadžov-Nikolić A, Milićević S,
Bukumirić Z, Basarić M.
Rano otkrivanje osteoporoze na teritoriji grada Novog Sada
/ Filipov P, Vasić B , Filipović K, Zvekić – Svorcan J.
Opservaciona studija bezbjednosti terapije ibandronatom
jednom mjesečno kod žena sa postmenopauzalnom osteoporozom / Aligrudić S, Vujošević S., Kažić K, Kavarić S,
Miketić N, Bošković O.
Analiza fizičkog i emotivnog bola kod pacijenata sa osteoartrozom kolena nakon primene transkutane električne nervne stimulacije / Zvekić-Svorcan J, Mikov A, Filipović K,
Filipov P.
Važnost kineziterapije u lečenju osteoporoze / Argakieva
Nikolova J.
Nivo mineralne koštane gustine i zastupljenost osteoporotičnih preloma u odnosu na starosnu dob / Zvekić - Svorcan
J, Filipović K, Nenadov N, Subin - Teodosijević S, Bergam Grandis R.
Behςetov sindrom – prikaz slučaja / Bukilica S, Slavić V,
Delić M.
11
11:10 – 11:20
PAUZA
11:20 – 11:50
Okrugli sto: BERLIN-CHEMIE
Optimalni pristup u lečenju akutnog bola
Dubljanin Raspopović E.
11:50
Tema: POMACI U FIZIKALNOJ I REHABILITACIONOJ MEDICINI
Predsjedništvo: G. Devečerski, S. Sivački Žitnik, Ž. Škarić Karanikić
Plenarno predavanje
Pomaci u fizikalnoj i rehabilitacijskoj medicini / Devečerski
G, Pantelinac S
Fizička aktivnost u prevenciji hroničnih bolesti / Sivački
Žitnik S, Mihajlović V.
Terapija limfedema u rehabilitacionoj medicini / Kanjuuh Ž,
Matejić M, Konstantinović Lj.
Usmena saopštenja
Preventivni program – preliminirani rezultati projekta / Delic M, Slavić V, Glišić J, Delić D.
Kinesiotaping u fizijatrijskoj praksi – iskustva Klinike za
fizikalnu medicinu i rehabilitaciju VMA / Vukomanović A,
Pejović V, Luković G, Nikolić A, Đurović A.
Učesalost hipertenzije kod ispitane grupe pacijenata s dijagnozom cervikalnog sindroma i odnos pacijenata prema
fizičkoj aktivnosti u prevenciji i lečenju ovih oboljenja /
Milašinović – Stanojević Lj. Mareš A.
12
13:30 – 14:00
Okrugli sto: PFIZER
Celebrex u praksi / Knežević D.
15:00 – 15:30
Okrugli sto: TAKEDA
Terapija akutnog bola i neželjeni efekti ljekova na GIT - kako
se zaštiti?
Dr Nataša Miketić - Akutni bol - kako preporučiti odgovarajući lijek?
Dr Velimir Milošević - Terapija NSAIL - gde je tu gastroenterolog?
15:30 – 17:00
Tema: ORTOPEDSKO-TRAUMATOLOŠKA REHABILITACIJA
Predsjedništvo: S. Jandrić, B. Bobić, M. Džakula
Plenarna predavanja
Modaliteti fizikalne terapije kod djece sa skoliozom / Jandrić
S, Bobić B
Povrede zgloba lakta - Bobić V, Bobić B, Nikolov T, Stojšić N
Usmena saopštenja
Šta nam govori anemija na prijemu kod starijih pacijenata
sa prelomom kuka? / Dubljanin-Raspopović E, TomanovićVujadinović S, Nedeljković U, Krstić N, Ilić N.
Bol ramena: komparacija konvencionalne radiografije sa
ultrasonografijom / Filipović K, Zvekić-Svorcan J, Bobić B,
Naumović N, Tomašević Todorović S
13
Uloga kineziterapije i primjena ortoza u liječenju djece sa
skoliozom / Ivanovska L, Labačevska V, Nikolikj Dimitrova
E.
Remodelacione sposobnosti kod razvojnog poremećaja kuka
/ Bajin Z, Vulević S, Nikolić V.
Rezultati lečenja paralitičke dislokacije kuka kombinovanom mekotkivnom metodom kod pacijenata sa cerebralnom paralizom / Bajin Z, Vulević S, Nikolić V.
17:00 – 17:15
PAUZA
17:15 – 17:45
Okrugli sto: RICTER GEDEON
„NSAIL – na putu za bolju bezbednost” / D. Mustur
17:45 – 18:45
SLOBODNE TEME
Predsjedništvo: M. Vidić, M. Kostadinović, S. Simović
Rehabilitacija nakon lumbalne spondilodeze titanium mesh
cage metodom – prikaz slučaja / Vidić M, Vučić D, Mentović
L, Marin G, Vukčević N.
Značaj i uloga rane rehabilitacije nakon abdominalnih hirurških intervencija u jedinicama intenzivne i poluintezivne
nege / Kostadinović M, Tomanović – Vujadinović S, Dubljanin-Raspopović, Stojičić-Đulić S, Milenković M, Mujović N.
Analiza ostvarivanja prava na rehabilitaciju u Igalu 2006 –
2012 / Simović S, Marković S
Pozitivan uticaj banjskog liječenja u Institutu Igalo na
kvalitet života i funkcionalni status oboljelih od juvenilnog
idiopatskog artritisa / Mustur D, Sivački-Žitnik, Antić Z.
14
ČETVRTAK, 4. april
KARDIOVASKULARNA REHABILITACIJA
Predsjedništvo: Lj. Musić, M. Delić, J. Glišić
14:00 – 17:00
Izlaganje postera
16:30 – 17:00
Odbrana radova
Diagnosis of chronic obstructive pulmonary disease in
patients with coronary diseases who participated in cardiac
rehabilitation program / Andjić M, Lazović M, Milenković B,
Radović D, Vidaković T, Bulatović D.
Cardiovascular rehabilitation of patients after primary
percutaneous coronary intervention with stent implantation / Spiroski D, Anđić M, Radović A, Ilić Stojanović O,
Lazović M.
Predictiv velues of C – reactive protein in detection of coronary heart disease in patients with positive ergometri / Spiroski D, Jevšnik N, Burazor I, Ilić-Stojanović O, Lazović M.
Uloga respiratorne rehabilitacije kod bolesnika koji su podvrgnuti torakotomiji zbog karcinoma pluća / Mujović N,
Mujović M, Nikčević Lj, Popovac S.
15
PETAK, 5. april
HABILITACIJA I REHABILATACIJA U PEDIJATRIJI
Predsjedništvo: I. Petronić, M. Starčević, Polovina Prološčić T.
8:30 – 12:15
Izlaganje postera
11:45 – 12:15
Odbrana radova
Glutarna acidurija tip I: dijagnoza i terapijski pristup – prikaz slučaja / Marjanović B, Stevanović Papić Đ, Mirković G.
Značaj kineziterapije kod Polandovog sindroma / Nejkov S,
Radunovic D
Rehabilitacija novorođenčeta sa tortikolisom / Vukcevic R,
Skaric Kranikic Z, Savic A.
SUBOTA, 6. april
REUMATOLOŠKA REHABILATACIJA
Predsjedništvo: V. Mihajlović, D. Mustur, E. Nikolikj Dimitrova,
8:30 – 12:30
Izlaganje postera
12:00 – 12:30
Odbrana radova
16
Efikasnost delovanja fizikalne terapije u lečenju lumbalnog
sindroma / Vuković M, Bokan V, Škarić-Karanikić Ž, Mandić
Lj.
Efekti fizikalne terapije na pokretljivost grudnog koša i parametre plućne funkcije kod bolesnika sa ankilozirajućim
spondilitisom / Kovačić D, Glišić J.
Korelacija indeksa tjelesne mase i osteoporoze kod postmenopauzalnih žena / Aligrudić S, Vujošević Ž, Bošković O,
Pravilović Lutovac D.
Gubitak denziteta koštane mase u pacijenata oboljelih od
reumatoidnog artritisa / Pravilović Lutovac D, Kažić K,
Aligrudić S, Miketić N, Lutovac B.
Rehabilitacija pacijenta sa implantiranim pejsmekerom kod
degenerativnog reumatizma / Muratović L, Škarić Karanikić Ž, Vukčević R, Đurašković V, Kostić A.
Uticaj terapije laserom veoma niske snage na das 28 indeks
aktivnosti pacijenata sa reumatoidnim artritisom. Placebo
kontrolisano ispitivanje / Ilić Stojanović O, Lazović M,
Hrković M.
Iskušenja u liječenju reumatoidnog artritisa / Muratović M,
Smilić Lj, Petković Z, Smilić T, Cimbaljević M.
Dijetetski režim i njegov značaj u prevenciji i liječenju oboljelih od reumatoidnog artritisa / Janičić B, Dejanović S,
Mustur D.
Povezanost izmedju redukcije kvaliteta života i funkcionalnog statusa kod oboljelih od Behterevljeve bolesti / Mustur
D.
Naša iskustva u liječenju Behterevljeve bolesti / Knežević S,
Cimbaljević M, Zečević O, Ralević B, Radunović T, Šćekić B.
Značaj edukacije pacijenta u liječenju i prevenciji cervikalnog sindroma – prikaz slučaja / Popeskov S, Jandrić S, Krčum B. M, Savičić D, Đurašinović B.
Arthritis rheumatoides – prikaz slučaja / Muratović M,
Smilić Lj, Petković Z, Smilić T, Cimbaljević M.
Značaj fizikalnog liječenja pacijenata sa ankilozirajućim
spondilitisom - prikaz slučaja / Glišić J.
17
Fibromialgia kao entitet hroničnog difuznog bola u zapaljenskom reumatizmu / Delić M, Slavić V, Mitrović D, Pušica
Z, Bukilica S, Glišić J.
ORTOTOPEDSKO – TRAUMOTOLOŠKA
REHABILATACIJA I SLOBODNE TEME
Predsjedništvo: M. Džakula, S. Vulević, Z. Bajin
15.30-19.30
Izlaganje postera
19.00-19.30
Odbrana radova
Liječenje periartritisa ramena / Cimbaljević M, Dabetić B,
Muratović M, Raičević R, Knežević S, Zečević J.
Liječenje gonartroze / Zečević J, Cimbaljević M, Zečević O,
Knežević S, Ralević B, Veljić S.
Značaj fizikalnog tretmana u liječenju teniskog lakta /
Joksimović V, Joksimović M, Šćekić B, Tomić S.
Liječenje volkmanove kontrakture / Dabetić B, Cimbaljević
M, Purišić A, Bubanja J, Rebronja A, Ljubić V.
Liječenje povreda Ahilove tetive / Dabetić B, Cimbaljević M,
Novović S, Muratović M, Raičević R, Knežević S.
Ishod rehabilitacije pacijenata nakon preloma proksimalnog
okrajka femura / Bajić N, Majstorović B, Živanić D, Kopanja
M, Bojinović Rodić D, Stanković J.
Prikaz pacijenta sa multipnim hereditarnim egzostozama /
Stoičkov M, Božilov S, Kozomara S, Jovanović J, Marković K,
Jevtić Z.
Kontinuirana fizikalna terapija kod lezije plexusa brachialisa
nakon donje glenohumeralne luxacije – prikaz slučaja / Tomcuk K, Bergam-Grandis R, Dabovic P, Dzakula M.
18
Liječenje preloma proksimalnog okrajka femura subtotalnom artroplastikom / Zgradić Đ, Ivanović I.
Sindrom bolnog koljena kod adolescenata / Zgradić Đ, Džakula M, Ivanović I.
Pudendalna neuralgija Biciklistička bolest / Mitrović Z, Hajdu L, Filipović K
Značaj fizikalne terapije u sistemskoj sklerodermiji / Popovic A, Đurovic M, Vukotic N.
Krioterapija, jedna od najčešćih fizikalnih metoda u dermatovenerološkoj terapiji - Popović A, Đurović M, Vukotić N.
Primjena akupunkture kod meralgije parestetike/Vujović M.
Rehabilitacija pacijenta sa oštećenjem nervusa femoralisa /
Vukčević R, Muratović L, Karanikić-Škarić Ž
Primjena fizikalne terapije kod nekrotizirajućeg fascitisa Bergam-Grandis R,Tomcuk K, Vukcevic R.
Efikasnost balneofizkalne terapije za pacijente sa ankilozirajućim spondilitisom - Slavić V, Delić M, Delić D, Mitrović
D, Bukilica S.
Zbrinjavanje preloma gornjeg okrajka femura subtotalnom
aloartroplastikom kuka u Specijalnoj bolnici Risan 1952 2010. / Džakula M, Ivanović I, Tomčuk K
Skolioza ko djece školskog uzrasta / Bašić H, Stjepanović M,
Bogdanić J.
Fizikalni tretman u liječenju povreda Ahilove tetive /
Joksimović V, Joksimović M, Šćekić B, Tomić S.
Pristup i analiza tjelesnih blokova sa aspekta liječenja
skolioze po Schroth metodi / Zubović A, Pašić M.
Trodimenzionalno liječenje skolioze po Schroth metodidisanje kao bitan faktor / Zubović A, Pašić M.
19
20
Download

OPŠTE INFORMACIJE - Udruženje fizijatara Crne Gore