Prvi Kongres fizioterapeuta Crne Gore
sa međunarodnim učešćem
Organizator: Udruženje fizioterapeuta Crne Gore
08. – 11. 10. 2014.g.
Institut „dr Simo Milošević“ IGALO
www.igalospa.com [email protected]
I DAN, 8. Oktobar 2014.g. / srijeda
14:30 – 19:00h - Check In. Podjela kongresnog materijala učesnicima / Recepcija / 03
19:15h – 19:40h - Otvaranje Kongresa. Pozdravni govori / Kongresna sala „Montenegro“ / 04
19:45h – Kulturno umjetnički program
20:00h – Svečano fotografisanje i koktel dobrodošlice / 04
II DAN, 9. Oktobar 2014.g. / četvrtak
08:00 – 08:45h – Barbka Zrnec, „Šta pacijent pod vođstvom kvalifikovanog McKenzie
terapeuta može doprinijeti efikasnom liječenju bola u kičmi i ekstremitetima“, SLO
08:50 – 09:00h – Sanja Vučinić, „Fizikalni tretman kod djece sa cerebralnom paralizom
atetoznog oblika u Dnevnom centru Pljevlja“, MNE
09:05 – 09:15h – Gordana Vešligaj, „Utjecaj osteopatskog tretmana na dinamiku razvoja
djece s poremećajem senzoričke integracije“, CRO
09:20 – 09:30h – Aleksandra Aleksić, „Prikaz slučaja Pitt-Hopkins sindroma“, SRB
09:35 – 09:45h – Saša Milunović, „Hiporehabilitacija“, MNE
09:50 – 10:00h – PAUZA 1
10:05 – 10:15h – Dušan Popović, „Mesto i uloga fizioterapeuta u multidisciplinarnom timu
kod transplantacije bubrega“, SRB
10:20 – 10:30h – Goran Sanevski, „Različna fizioterapeutska gledišta u pogledu
posmatranja i rešavanja aktivne posture tela“, MKD
10:35 – 10:45h – Snežana Dabović, „Interdisciplinarni timski rad“, MNE
10:50 – 11:50h – Radionica 1 – „Mirror therapy“– Jasmin Avdović, F BiH, BiH
11:55 – 12:05h – PAUZA 2
12:10 – 12:40h – Sponzorisana prezentacija – Hemofarm
12:45 – 12:55h – Jadranka Brozd, „Specifičnosti nefarmakološke terapije kod
sklerodermije“, CRO
13:00 – 15:00h – RUČAK / Restoran / 02
15:30 – 16:30h – Radionica 2 – „Metoda McKenzie - Mehanička dijagnoza i terapija u praksi
- demonstracija obrade pacijenta sa bolom u lumbalnoj/cervikalnoj kralježnici“ – Barbka
Zrnec, SLO
fizioterapeuti.me
Prvi Kongres fizioterapeuta Crne Gore
sa međunarodnim učešćem
Organizator: Udruženje fizioterapeuta Crne Gore
08. – 11. 10. 2014.g.
Institut „dr Simo Milošević“ IGALO
www.igalospa.com [email protected]
16:35 – 16:45h – Bojan Kraljević, „Značaj mišićne reedukacije i regulacije tjelesne težine
u procesu liječenja lumbosakralne diskus hernije“, MNE
16:50 – 17:10h – Petra Kožuh, „Skolioza i Schroth metoda“, CRO
17:15 – 17:25h – Aleksandar Kovačević, „Primjena suvih CO2 kupki u rehabilitaciji
angioloških pacijenata“, RS, BiH
17:30 – 17:40h – Mirjana Dujmović, „Analiza zastupljenosti fizioterapeuta i fizioterapeutskih
tehničara u BiH“, F BiH, BiH
17:45 – 17:55h – Marija Lisinac, „Skor uticaja reumatskog oboljenja na život pacijenta.Kakvi
su fizioterapeuti dijagnostičari“, SRB
18:00 – 19:00h – Sponzorisana prezentacija – Mediadria d.o.o., Samobor, CRO
19:05 – 19:35h – Sponzorisana prezentacija – Rudo Montenegro
20:15 – SVEČANA VEČERA / Nacionalni restoran / 04
III DAN, 10. Oktobar 2014.g. / petak
08:00 – 08:45h – Radionica 3 – „Upotreba smovey obruča kao pokretnog i terapeutskog
uređaja“, – Vanja Rotar, SLO
08:50 – 09:30h – Sponzorisana prezentacija – Berlin chemie
09:35 – 10:25h – Radionica 4 – „Limfedem, lipoedem i edemi različitih etiologija” – Tamara
Košević, UK, i Simo Bulajić, MNE
10:30 – 10:40h – PAUZA 3
10:45 – 11:30h – Radionica 5 – „Praktični prikaz Schroth metode“– Petra Kožuh i Jasminka
Dedović, CRO
11:35 – 11:45h – Goran Mihailović, „Primjena „Schroth metode“ u Zavodu za fizikalnu
medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka“, RS, BiH
11:50 – 12:00h – Pavica Gorupić, „Agresivni rehabilitacijski pristup nakon rekonstrukcije
prednje ukrižene sveze koljenskog zgloba“, CRO
12:05 – 12:15h – Dejan Mihajlović i Luka Mentović, „Fizioterapija povreda ramena u
vaterpolu“, MNE
fizioterapeuti.me
Prvi Kongres fizioterapeuta Crne Gore
sa međunarodnim učešćem
Organizator: Udruženje fizioterapeuta Crne Gore
08. – 11. 10. 2014.g.
Institut „dr Simo Milošević“ IGALO
www.igalospa.com [email protected]
12:20 – 12:25h – Aleksandar Nikolić, „Sindrom zadnjeg tibijalnog mišića“, SRB
12:30 – 12:40h – Valerija Acev, „Emmet tehnika“, SRB
12:45 – 12:55h – Mirjana Telebuh, „Rekreacija kod osoba s oštećenjem središnjeg
živčanog sustava“, CRO
13:00 – 15:00h – RUČAK / Restoran / 02
15:30 – 16:30h – Radionica 6 – „Myofascial release“ i „Kombinovani manuelni tretman“ –
Mira Mitrović i Dragan Dimitrijević, SRB
16:35 – 16:45h – Jasna Panajotović, „Fizioterapeutski pristup komplikacijama kod
pacijenata na bolničkom fizijatrijskom lečenju“, SRB
16:50 – 17:00h – Danijel Šarić, „Primjena vakuum kompresivne terapije kod pacijenata sa
perifernim vaskularnim oboljenjima“, RS, BiH
17:05 – 17:15h – Vesna Kaluđerović, „Poznavanje homeopatije u unapređivanju
fizioterapije“, MNE
17:20 – 17:30h – PAUZA 4
17:35 – 18:05h – „Napredak u fizioterapijskoj praksi“,Sarah Bazin, UK, predsjednica
Evropskog Regiona Svjetske konfederacije za fizikalnu terapiju (ER-WCPT)
18:10 – 18:20h – Branka Dobrović, „Rehabilitacija u ranoj fazi nakon akutnog infarkta
miokarda“, MNE
18:25 – 18:35h – Mirjana Rajković, „Značaj fizioterapeuta u prvoj fazi kardiološke
rehabilitacije“, MNE
18:40 – 19:25 – Božidar Gardašević, „Od vjerovanja do nauke“i „State of the art“ –
medicinska akupunktura, NO
19:30 – 20:00h – POSTER PREZENTACIJE
fizioterapeuti.me
Prvi Kongres fizioterapeuta Crne Gore
sa međunarodnim učešćem
Organizator: Udruženje fizioterapeuta Crne Gore
08. – 11. 10. 2014.g.
Institut „dr Simo Milošević“ IGALO
www.igalospa.com [email protected]
IV DAN, 11. Oktobar 2014.g. / subota
08:00 – 09:55h – Radionica 7 – „Metoda SMS: funkcionalna stabilizacija i mobilizacija
kralježnice – vježbanje za terapiju i preventivu“– Barbka Zrnec, SLO
10:00 – 10:15h – PAUZA 5
10:20 – 10:30h – Biljana Miljević, „Primjena elektrostimulacije kod lezije perifernih nerava
gornjeg ekstremiteta (prikaz slučaja)“, RS, BiH
10:35 – 10:45h – Martina Žunac, „Rehabilitacija bolesnika s ugrađenom endoprotezom
ramena“, CRO
10:50 – 11:00h – Pavica Gorupić, „Kako spriječiti šepanje nakon ugradnje totalne
endoproteze kuka“, CRO
11:05 – 11:15h – Dragan Dimitrijević, „Primena Kinezio Taping® metode kod fraktura i
otvorenih rana – prikaz slučaja“, SRB
11:20 – 11:30h – PAUZA 6
11:35 – 11:45h – Slađana Ćosović, „Za zdraviji duh u zdravijem telu – fizioterapija u
psihijatriji“, SRB
11:50 – 12:00h – Sanja Jovanović, „Procena balansa kod pacijenata sa degenerativnim
reumatskim oboljenjem“, SRB
12:05 – 12:15h – Nevena Obradović, „Vet fizioterapeutska iskustva u radu sa vet
pacijentima“, SRB
12:25 – 12:35h – Meri Balić i Željko Vavić, „Fenomen Igaljskog blata“, MNE
13:00 – 13:30h – SVEČANA DODJELA SERTIFIKATA I FOTOGRAFISANJE
ZATVARANJE KONGRESA
13:45 – 14:45h Check Out / Recepcija / 03
fizioterapeuti.me
Download

ovdje - Fizioterapeuti Crne Gore