SINDIKAT LEKARA I FARMACEUTA SRBIJE
Beograd, Despota ðurña 5, tel 011/29 20 521, tel/fax 011/29 20 431
PIB 100294659, matični br. 06050514, br. žiro rač. 205-24360-49
e-mail: [email protected]
www.sindikatlfs.org.rs
MINISTARSTVO ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE
Ministar Prof.Dr Slavica Djukic-Dejanovic
Postovana gospoño ðukić-Dejanović,
Sindikat lekara i farmaceuta Srbije (SLFS) kao strukovni sindikat i kao organizacija lekara, stomatologa i
farmaceuta, nosioca posla u sistemu zdravstvene zastite, po ko zna koji put Vam se obraca ukazujuci na
aktuelne probleme i predlaze resenja istih. U sitaciiji kada je nase zdravstvo u teskoj situaciji, kada je potrebno
da se svi cinioci sistema angažuju, mi lekari preko naseg sindikata pokušavamo da damo svoj doprionos ali na
žalost Ministarstvo ćuti. Radna grupa za praćenje uredbe o kapitaciji je oformljena početkonm godine što je
svakako bilo dobro i neophodno ali na žalost sastala se samo jedan put u martu mesecu. Ne postoji drugi ni bolji
nacin da probleme kapitacije resavamo nego zajednicki i to upravo preko Radne grupe.
U tom smislu Vam ponovo šaljemo neka nasa vidjenja problema i molimo da se Radna grupa sto je moguće pre
aktiivira i pocne da radi ono zbog čega ste je i oformili. Sada konkretno:
1. Placanje po kapitacionoj formuli traje duze od godinu dana , Radna grupa za pracenje Uredbe ne radi ,
upravo iz razloga sto Ministarstvo zdravlja koje je grupu formiralo ne saziva sastanke. Koliko smo mi obavesteni
svi clanovi su spremni da nastave rad, tako da od Vas zahtevamo da hitno sazovete sastanak iste i da se
zapocne sa izmenama kapitacione formule.Takodje Vas podsecamo da je na prvom sastanku Radne grupe
receno da su izmene kapitacione formule planirane za 2014.godinu i krajnje je vreme da se problemu pristupi
ozbiljno..
2.Ponovo INSISTIRAMO NA LIMITIRANJU BROJA OPREDELJENIH OSIGURANIKA. Nedopustivo je nepostojanje
maksimalno dozvoljenog broja posiguranika ,koje jedan izabrani lekar moze imati.To dovodi do velikog
opterecenja izabranih doktora koji rade u centralnim domovima zdravlja,teze dostupnosti doktora pacijentu koji
ga je odabrao i losijeg kvaliteta zdravstvene zastite. O broju opredeljenih pacijenata spremni smo da
pregovaramo.
Smatramo neprofesionalnim registrovanjem velikog broja osiguranika , i nekvalitetnim radom svih onih koji
pregledaju veci broj pacijenata nego sto je definisano vazecim normativima.Stoga zahtevamo da Ministarstvo
zdravlja nalozi zdravstvenoj inspekciji kontrolu rada svih doktora koji dnevno pregledaju vise od 40
pacijenata.Postavlja se pitanje kako je moguce da jedan doktor u jednom minutu pregleda dva pacijenta . To
otvara sumnju da na faksimil jednog izabranog lekara radi jos neko( mladi lekari na obavljanju pripravnickog
staza).I da li je kvalitetan rad doktora koji pregleda 60,70 pacijenata dnevno. Naravno kapitaciona formula koja
nagradjuje kvantitet ovakve doktorima za kategoriju efikasnosti donosi visoku ocenu. SLFS smatra da je
nedopustivo nagradjivati kvantitet i insistiramo na davanju znacaja kvalitetu zdravstvenih usluga.
3.Zahtevamo jasan stav i uputstvo o nacinu vodjenja medicinske dokumentacije.Da li je elektronski karton
validan,jer se u nekim domovima zdravlja vodi dupla dokumentacija, ,kroz elektronski karton i rucno, dok se u
drugim domovima zdravlja stampa izvestaj iz elektronskog kartona i takav ulaze u medicinski karton. Stoga
zahtevamo da Ministarstvo zdravlja uputi zvanican dopis direktorima domova zdravlja sa uputstvom za vodjenje
zdravstvenog kartona .
4.Ponovo se nametnulo pitanje scrining pregleda koji se obavljaju na primarnom nivou zdravstvene zastite.
Ministarstvo zdravlja je donelo Uredbu o nacionalnom programu ranog otkrivanja kolorektalnog karcinoma po
kojoj te preventivne preglede obavlja izabrani lekar, van redovnog radnog vremena i koji se finansira u skladu sa
zakonom. SLFS odavno zastupa stav da se scrining pregledi moraju placati izabranom doktoru po pruzenoj
usluzi.Smatramo da je neophodno izabranim doktorima dostaviti standardizovane upitnike za scrining ,kao i cene
koje je RFZO vec odredio.Takodje smatramo da je potrebno obavestiti direktore domova zdravlja o nacinu
sprovodjenja i finiansiranja nacionalnih programa radi blagovremenog planiranjai sprovodjenja istih.
5.SLFS zastupa stav da nema potrebe za ponovnim otvaranjem preventivnih centara u domovima zdravlja , jer
preventivni pregledi (individualni zdravstveno vaspitni rad i rad u maloj i velikoj grupi, i sve ostale vrste
savetodavnog rada) spadaju u poslove izabranog doktora, sto je jasno definisano zakonom. Izabrani lekari vec
duze vreme rade prevenciju i lecenje hronicnih nezaraznih bolesti, dijetetska savetovanja, tako da ponovno
otvaranje preventivnih centara nema osnova.
6.Izabrani lekari smatraju da usluga KRATKA POSETA treba da se brise iz Nomenklature zdravstvenih usluga na
primarnom nivou zdravstvene zastite, jer svaka poseta izabranom lekaru je jedna vrsta pregleda. Cak i pri
dolasku po redovnu terapiju za hronicne bolesti osiguranik se javi lekaru radi konsultacije.Nedopustivo je da
pacijent dodje samo po recepte a da pri tom izabrani lekar ne vidi pacijenta. Lekarski posao je ozbiljan i
odgovoran posao. Kao alternativu nudimo predlog uvodjenja obnovljivog recepta (recept na kome bi bila
napisana mesecna terapija a pacijent bi na osnovu istog recepta mogao podizati mesecno lekove npr.3 meseca,
bez posete izabranom lekaru).
7.SLFS smatra da je neophodno uraditi procenu rizika izabranih lekara i stomatologa, uzimajuci u obzir stvarni
rizik posla ( celodnevni ambulantni rad, izlazak na teren, zbrinjavanje hitnih slucajeva, prvi kontakt sa
infektivnim pacijentima, rad sa psihijatrijskim bolesnicima i pacijentima lecenim od bolesti zavisnosti, dezurstva
nedeljom i na drzavne praznike, rad na kompjuterima)
8.Takodje želimo da Vam predlozimo da napravite kontrole rada direktora domova zdravlja, pogotovu sada
kada su osnivači ustanova primarnog nivoa lokalne samouprave. Odluke od strateškog značaja moraju biti iste
za sve okruge , radno vreme takodje,kao i način obračuna plata koji mora biti po jedinstvenom programu. Za
svaku izmenu direktor mora tražiti saglasnost Ministarstva zdravlja i RFZO, a ne osnivača...
.
u Beogradu, 19.12.2013g.
Predsednik
Sindikata lekara i farmaceuta Srbije
Dr Dragan Cvetic
spec. anestezije i reanimatologije
Potpredsednik SLFS
za primarnu zdravstvenu zastitu
Dr Slavica Sofronić
spec. medicine rada
Download

опширније - www . sindikatlfs. org . rs