Prirodno-matematički fakultet
Novi Sad
Vojvodina - Srbija
BIOFIZIKA
UVOD
Akademik, prof. dr Jovan Šetrajčić
Kurs – Osnove BIO-FIZIKE
Jedan semestar – 15/12 radnih nedelja, EFEKTIVNO 10!
Predavanja – ponedeljkom popodne u A-VII na DF
Nastavnik: akademik, prof.dr Jovan Šetrajčić – K-66/III DF
Vežbe – eksperimentalne, sredom i petkom u L-22/I na DF
Saradnici:
1. Dr Dušan Lazar, vanr.prof.
2. Stevan Armaković, asistent
3. Stevan Jankov, asistent
Konsultacije – individualno sa saradnicima, . . .
kod mene: sredom 10-13h
– K-09/pr.DF
– K-66/III DF
– K-03/pr.DF
Biofizika – PROVERE ZNANJA
UČENJE/OCENJIVANJE
(1) TEORIJA
•
•
D.Lj.Mirjanić, J.P.Šetrajčić i S.M.Vučenović
FIZIKA – ZBORNIK KVALIFIKACIONIH TESTOVA
Medicinski fakultet, Banja Luka 2006.
I.Janić, D.Lj.Mirjanić i J.P.Šetrajčić
OPŠTA FIZIKA I BIOFIZIKA
Matićgraf, Banja Luka 1993.
(2) PRAKSA
•
– dva testa: prvi i drugi deo – 6 test-pitanja i 3 teor.pitanja
– tri kolokvijuma: dva ulazna i jedan izlazni
D.Lj.Mirjanić, J.P.Šetrajčić i S.M.Vučenović
FIZIKA – EKSPERIMENTALNE VEŽBE
Medicinski fakultet, Banja Luka 2006.
(3) PRISUSTVO – na nastavi i vežbama
ŽELIM VAM DA
USPEŠNO SAVLADATE
KURS BIOFIZIKE
Download

BIOFIZIKA UVOD