Fakultet za međunarodnu ekonomiju
Školska 2013/2014.
Studijski program: Međunarodna ekonomija i finansije
RASPORED NASTAVE ZA LETNJI SEMESTAR
Nastava na svim godinama počinje 09.02.2015.
Vežbe počinju nakon dve nedelje od početka nastave
Nastavne subote u letnjem semetru:
21. 2. 2015 – prema rasporedu za ponedeljak
28. 2. 2015 – prema rasporedu za utorak
7. 3. 2015 – prema rasporedu za petak
I godina
Ponedeljak
12-14h Marketing​
,
predavanja, sala 9
prof. dr Vesna Milanović
Utorak
9-11h Mikroekonomija
vežbe, Katarina Stojković,
sala 8
11-13h Mikroekonomija
vežbe, sala 8
Jovana Stokanović, saradnik u
nastavi
13-15h​
Engleski jezik 1B
​
mr Ksenija Maltez
sala 9
Sreda
9-11h Mikroekonomija
predavanja, sala 6
dr Ana Jovancai, docent
Četvrtak
9-11h Statistika
predavanja, sala 6
prof. dr Dragiša Žunić, vanr.
prof.
Petak
9-11h Engleski jezik 1B
mr Ksenija Maltez
sala 6
11-12.45h​
- ​
Statistika​
,
vežbe, sala 6,
mr Biljana
Mladenović-Vojinović,
asistent
12-14 Marketing
predavanja i vežbe, sala 8
prof. dr Vesna Milanović
11-13h​
​
Mikroekonomija
predavanja, sala 6
dr Ana Jovancai, docent
Strana 1​
od 4
II godina
Ponedeljak
8-11h Osnovi finansija i
bankarstva,
predavanja i vežbe, sala 9
prof. dr Dejan Miljkovic
Izborni predmet
11-12h, Ekonomska diplomatija,
vezbe , sala 9
dr Dragana Novaković, docent
12-14h Marketing
predavanja, sala 9
prof. dr Vesna Milanović,
Utorak
Sreda
8-12h
Izborni predmet
Osnovi finansija i bankarstva​
, 9-11h
predavanja i vežbe, sala 9
Ekonomska diplomatija,
prof. dr Dejan Miljković,
predavanja, sala 3
prof. dr Vladimir Prvulovic
12-14h Strani jezik za
ekonomiste 2:
11-12.45h Strani jezik za
ekonomiste 2
Francuski,​
sala 2
Italijanski,​
sala KL1
Nataša Ikodinović,
Vojislava Janković
Ruski,​
sala KL1
Španski,​
sala 4
Ljiljana Mihailović
Maja Andrijević
Španski,​
sala 3
Francuski,​
sala 2
Maja Andrijević
Nataša Ikodinović
18-19.30h Kineski​
, kabinet 15
dr Natasa Kostic
11.30-13h
Nemački​
, sala 3
Andrea Žerajić,
Izborni predmet:
13-17h Ekonomska politika
predavanja i vežbe,
sala KL1
dr Ana Jovancai, docent
Strana 2​
od 4
Četvrtak
Petak
Strani jezik za ekonomiste 2:
12-14 Marketing
vežbe, sala 8
prof. dr Vesna Milanović
14-16 Izborni predmet:
Ekonomska diplomatija,
predavanja, sala 9
prof. dr Vladimir Prvulović
18-19.30h Kineski​
, kabinet 15
dr Natasa Kostic
9-11h Ruski,​
sala KL1, Ljiljana
Mihailović
13-15h
Nemački,​
sala KL3
Andrea Žerajić,
Italijanski,​
sala FUD
Vojislava Janković
Izborni predmet
16-19h
Ekonomija prirodnih resursa,
predavanja,
sala 8
prof. dr Zorana Mihajlović
vanr. prof.
III godina
Ponedeljak
Izborni predmet:
9-11h
Ekono.soc. istorija Evrope
predavanja, ​
sala 7
prof. dr Biljana Stojanović
dr Dragana Novaković, docent
12-14h
Ekon. soc. istorija Sev. i Latinske
Amerike
predavanja, sala 2
prof. dr Slobodan Pajović
12-14h
Ekon. soc. istorija Rusije i Azije,
predavanja, sala 8
prof. dr Biljana Stojanović
dr Dragana Novaković, docent
Utorak
Sreda
Izborni predmeti:
14-16h
Ekono. soc. istorija Evrope
vežbe, sala 3
prof. dr Biljana Stojanović
dr Dragana Novaković, docent
Ekon. soc. istorija Sev. i
Latinske Amerike
vežbe, sala 2
ma Goran Lalić, asistent
Obavezni predmet:
16-18h
Pravo međunarodnog
poslovanja,​
predavanja,
sala 3
dr Veljko Milutinović, docent
Četvrtak
12-15h
Ekonomija regiona sveta,
predavanja, sala 6
dr Vladimir Ristanović,
docent
prof. dr Biljana Stojanović
16-20h
Računovodstvo sa
osnovama poslovnih
finansija
predavanja, sala 6
prof. dr Vladimir Vučković,
18-20h
Ekon. soc. istorija Rusije i
Azije,
vežbe, sala 6
prof. dr Biljana Stojanović
dr Dragana Novaković, docent
Strana 3​
od 4
16-18h​
Pravo
​
međunarodnog poslovanja,
vežbe, sala 9
dr Veljko Milutinović,
docent
Petak
11-13h​
Ekonomija regiona
​
sveta,
predavanja i vežbe, sala 9
dr Vladimir Ristanović,
docent
prof. dr Biljana Stojanović
ma Katarina Stojković,
asistent
13-17h
Računovodstvo sa
osnovama poslovnih
finansija
vežbe, sala 9
prof. dr Vladimir Vučković,
IV godina
Ponedeljak
9-13h Strani jezik za
ekonomiste 4
Italijanski, ​
sala 4
Vojilava Janković
Utorak
13-15h
Ekonomija Evropske unije​
,
vežbe, sala 4
Katarina Stojković
15-17h, Strani jezik za
ekonomiste 4:
Španski ,​
sala 4
Maja Andrijević
15-17.30h Francuski​
, sala KL1
Nataša Ikodinović
Sreda
9-13h Bankarstvo,
predavanja, sala 7,
dr Vladimir Ristanović, docent
13-16h Izborni predmeti:
Savremene ekonomije:
predavanja
Evrope 2, ​
sala 6
prof. dr Vladimir Grbić
Rusije i Azije 2​
–​
sala FUD
dr Nataša Stanojević, vanr.
prof.
Severne i Lat. Amerike​
2
​
sala 2,
prof. dr Slobodan Pajović,
ma Goran Lalić, asistent
16-18h Nemački za ekonomiste
4, sala 3
Andrea Žerajić
Strana 4​
od 4
Četvrtak
11-13h
Ekonomija Evropske unije​
,
predavanja, ​
sala KL3
prof. dr Vladimir Grbić
13-15h​
Izborni predmeti:
​
Savremene ekonomije:
predavaja i vežbe
Evrope 2​
–​
sala KL3
prof. dr Vladimir Grbić
ma Katarina Stojković, asis.
Rusije i Azije 2​
, ​
sala FUD
dr Nataša Stanojević, vanr. prof.
Severne i Lat. Amerike​
2​
​
– sala 2,
prof. dr Slobodan Pajović,
ma Goran Lalić, asistent
15-17h
Ekonomija Evropske unije​
,
predavanja, sala 3
prof. dr Vladimir Grbić
Petak
9-13h Španskiza
ekonomiste 4:,​
sala 3
Maja Andrijević
9.15-13h Nemački za
ekonomiste 4:,​
sala 8
Andrea Žerajić
11-13h Italijanski,
sala 2
Vojislava Janković
13-15h Bankarstvo
vežbe, sala 3
Katarina Stojković
Download

raspored nastave za letnji semestar