Fakultet za međunarodnu ekonomiju
Studijski program: ​
Geoekonomske i regionalne studije
Školska godina 2014-2015.
FEBRUARSKI ASPOLVENTSKI ROK
od 18.02. do 03.03.2015.
I godina studija
Predmet
Predavač
Datum
Ekonomska istorija sveta
prof. dr Biljana Stojanović
03.03. u 13h kabinet 54
Uvod u informatiku
dr Ljiljana Stanojević, vanr. prof.
19.02. u 13h kabinet 33
Mr Ksenija Maltez, viši predavač
20.02. u 11h kabinet 16
26.02. u 13h kabinet 25
Mikroekonomija
prof. dr Dragiša Žunić
Mr Biljana Mladenović-Vojinović, as
dr Ana Jovancai, docent
Opšta ekonomska geografija
dr Nataša Stanojević, vanr. prof.
19.02. u 14.30h kabinet 11
Sociologija rada
prof. dr Darko Marinković,
23.02. u 12h kabinet 34
Uvod u menadžment
dr Ana Jurčić docent
24. 02. u 13.15h kabinet 11
Ekonomska statistika
prof. dr Dragiša Žunić
Mr Biljana Mladenović-Vojinović, as
26.02. u 13h kabinet 25
Engleski jezik 1
mr Ksenija Maltez, viši predavač
20.02. u 11h kabinet 16
Francuski jezik 1
mr Nataša Ikodinović
23.02. u 13h kabinet 16
Matematika
26.02. u 13h kabinet 25
Mikroekonomija
prof. dr Dragiša Žunić
Mr Biljana Mladenović-Vojinović, as
dr Ana Jovancai, docent
Opšta geografija
dr Nataša Stanojević, vanr. prof.
19.02. u 14.30h kabinet 11
Sociologija
prof. dr Darko Marinković,
23.02. u 12h kabinet 34
Zajednički predmeti(za sve
generacije)
Novi studijski program
(generacije upisane od
2009-2013.)
Engleski jezik 1a i
Engleski jezik 1b
Matematika za ekonomiste
18.02. u 11h kabinet 11
Stari studijski program
(generacije upisane pre 2009.)
1
18.02. u 11h kabinet 11
II godina studija
Predmet
Predavač
Datum
dr Žarko Obradović, vanr. prof.
23.02. u 13h kabinet 26
Ekonomija regiona sveta
dr Vladimir Ristanović,docent
02.03. u 13h kabinet 34
Ekonomska statistika
prof. dr Dragiša Žunić
Mr Biljana Mladenović-Vojinović, as
dr Ana Jovancai, docent
26.02. u 13h kabinet 25
Engleski za ekonomiste 2a i
Engleski za ekonomiste 2b
Javne finansije
Mr Ksenija Maltez, viši predavač
20.02. u 11h kabinet 16
dr Nataša Simić, vanr. prof
23.02. u 16h kabinet 10
Makroekonomija
dr Ana Jovancai, docent
18.02. u 11h kabinet 11
Međunarodni ekonomski odnosi
prof. dr Biljana Stojanović
03.03. u 13h kabinet 54
Francuski 1a i 1b
mr Nataša Ikodinović
23.02. u 13h kabinet 16
Ruski 1a i 1b
Ljiljana Mihailović
24.02. u 10h kabinet 16
Ekonomija regiona
dr Vladimir Ristanović, docent
02.03. u 13h kabinet 34
Ekonomija Srbije
dr Ana Jovancai, docent
25.02. u 11h kabinet 11
Ekonomska diplomatija
prof. dr Vladimir Prvulović,
18.02. u 11h kabinet 28
Engleski jezik 2
mr Ksenija Maltez, viši predavač
20.02. u 11h kabinet 16
Francuski jezik 2
mr Nataša Ikodinović
23.02. u 13h kabinet 16
Globalni marketing (generacije
upisane pre 2005.)
Geografski informacioni sistemi
prof. dr Vesna Milanović
26.02. u 14 kabinet 30
dr Ljiljana Stanojević, vanr. prof.
19.02. u 13h kabinet 33
Makroekonomija
dr Ana Jovancai, docent
18.02. u 11h kabinet 11
Uvod u biznis
dr Ana Jurčić docent
24. 02. u 13.15h kabinet 11
Zajednički predmet (za sve
generacije)
Geopolitika Srbije
Novi studijski program (generacije
upisane 2009. i kasnije)
Ekonomska politika
25.02. u 11h kabinet 11
Izborni predmeti:
Stari studijsk i program (generacije
upisane pre 2009.)
2
III godina studija
Predmet
Predavač
Datum
Ekološka politika
dr Slavica Kostić-Nikolić, vanr. prof.
02.03. u 14h kabinet 33
Komparativni politički sistemi
prof. dr Vladimir Prvulović
25.02. u 11h kabinet 28
Engleski za ekonomiste 3a i
Engleski za ekonomiste 3b
Međunarodno poslovanje (generacije
upisane pre 2005. i nakon 2009.)
Teorije i politike privrednog razvoja
mr Ksenija Maltez, viši predavač
20.02. u 11h kabinet 16
dr Veljko Milutinović, docent
prof. dr Vladimir Grbić,
26.02. u 16h kabinet 46,
Goce Delčeva 8
18.02. u 16h kabinet 10
Ekonomska diplomatija
prof. dr Vladimir Prvulović
18.02. u 11h kabinet 28
Nacionalna ekonomija
dr Ana Jovancai, docent
25.02. u 11h kabinet 11
Engleski jezik 3
mr Ksenija Maltez, viši predavač
20.02. u 11h kabinet 16
Globalni marketing
prof. dr Vesna Milanović
26.02. u 14 kabinet 30
Javne finansije
dr Nataša Simić, vanr. prof
23.02. u 16h kabinet 10
Međunarodne finansije (generacije
upisane pre 2005.)
prof. dr Biljana Stojanović
03.03. u 13h kabinet 54
Zajednički predmeti za sve generacije
1. Novi studijski program (generacije
upisane 2009. i kasnije)
2. Stari studijski program (generacije
upisane pre 2009.)
III godina - predmeti sa modula / sektora
Predmet
Predavač
Datum
prof. dr Vladimir Grbić
ma Katarina Stojković, asistent
prof. dr Biljana Stojanović
ma Katarina Stojković, asistent
03.03. u 10h kabinet 34
Nemački za ekonomiste 1a i 1b
Andrea Žerejić
25.02. u 13h kabinet 16
Italijanski za ekonomiste 1a i 1b
Vojislava Janković
20.02. u 1h kabinet 16
Francuski za ekonomiste 1a i 1b
mr Nataša Ikodinović
23.02. u 13h kabinet 16
prof. dr Slobodan Pajović,
24.02. u 16h kabinet 9
dr Nataša Stanojević, vanr. prof.
19.02. u 14.30h kabinet 11
1. Novi studijski program (generacije
upisane 2009. i kasnije)
1.1 Modul za Evropske studije
Ekonomsko-politička geografija Evrope
Ekonomsko-socijalna istorija Evrope
24.03. u 10h kabinet 34
Izborni predmeti:
1.2. Modul Severna i Latinska Amerika
Ekonomsko politička geografija Severne i
Latinske Amerike
3
Ekonomsko-socijalna istorija Severne i
Latinske Amerike
prof. dr Slobodan Pajović,
ma Goran Lalić, asistent
24.02. u 16h kabinet 9
Španski za ekonomiste 1a i 1b
mr Maja Andrijević
24.02h u 14h kabinet 9
Francuski za ekonomiste 1a i 1b
mr Nataša Ikodinović
23.02. u 13h kabinet 16
dr Nataša Stanojević, vanr. prof.
19.02. u 14.30h kabinet 11
prof. dr Biljana Stojanović
ma Katarina Stojković, asistent
Ljiljana Mihailović
24.03. u 15h kabinet 34
prof. dr Slobodan Pajović
ma Katarina Stojković, asistent
prof. dr Vladimir Grbić
ma Katarina Stojković, asistent
24.03. u 10h kabinet 34
- Francuski jezik 3
mr Nataša Ikodinović
23.02. u 13h kabinet 16
- Nemački jezik 1
Andrea Žerejić
25.02. u 13h kabinet 16
- Italijanski jezik 1
Vojislava Janković
20.02. u 1h kabinet 16
Ekonomsko-politička geografija Latinske
Amerike
prof. dr Slobodan Pajović
24.02. u 16h kabinet 9
Uvod u latinsko-američku civilizaciju 1
prof. dr Slobodan Pajović
24.02. u 16h kabinet 9
Španski jezik 1
mr Maja Andrijević
24.02h u 14h kabinet 9
prof. dr Slobodan Pajović
ma Katarina Stojković, asistent
dr Nataša Stanojević, vanr. prof.
24.03. u 15h kabinet 34
- Francuski jezik 3
mr Nataša Ikodinović
23.02. u 13h kabinet 16
- Španski jezik 1
mr Maja Andrijević
24.02h u 14h kabinet 9
24.03. u 15h kabinet 34
Ekonomsko-politička geografija Rusije
prof. dr Slobodan Pajović
ma Katarina Stojković, asistent
dr Nataša Stanojević, vanr. prof.
Ruski jezik 1
Ljiljana Mihailović
24.02. u 10h kabinet 16
Izborni predmeti:
1.3. Modul Rusija i Azija
Ekonomsko politička geografija Rusije i
Azije
Ekonomsko-socijalna istorija Rusije i
Azije
Ruski za ekonomiste 1a i 1b
24.02. u 10h kabinet 16
2. Stari studijski program (generacije
upisane pre 2009.)
2.1. Sektor za Evropsku uniju
Istorija evropske civilizacije
Ekonomsko-politička geografija
Evropske unije
Strani jezik po izboru:
03.03. u 10h kabinet 34
2.2. Sektor za Latinsku Ameriku i Karibe
2.3. Sektor za severno-američke studije
Istorija severno-američke civilizacije
Ekonomsko-politička geografija Severne
Amerike
Strani jezik po izboru:
2.4. Sektor za Rusiju i post-sovjetski
prostor
Istorija ruske civilizacije
2.5.Sektor za azijsko-pacifičke studije
4
19.02. u 14.30h kabinet 11
19.02. u 14.30h kabinet 11
Istorija civilizacija azijsko-pacifičkog
regiona
Ekonomsko-politička geografija
azijsko-pacifičkog regiona
2.6.Sektor za Bliski Istok i Severnu
Afriku
Istorija bliskoistočne i severnoafričke
civilizacije
Ekonomsko-politička geografija Bliskog
Istoka i Severne Afrike
prof. dr Slobodan Pajović
ma Katarina Stojković, asistent
dr Nataša Stanojević, vanr. prof.
24.03. u 15h kabinet 34
prof. dr Slobodan Pajović
ma Katarina Stojković, asistent
dr Nataša Stanojević, vanr. prof.
24.03. u 15h kabinet 34
19.02. u 14.30h kabinet 11
19.02. u 14.30h kabinet 11
IV godina
Predmet
Predavač
Datum
20.02. u 11h kabinet 16
Interkulturni menadžment
mr Ksenija Maltez, viši
predavač
dr Ana Jurčić docent
Međunarodne finansije
prof. dr Biljana Stojanović
03.03. u 13h kabinet 54
Osnovi računovodstva
prof. dr Vladimir Vučković
24.02. u 15h kabinet 34
Globalni marketing
prof. dr Vesna Milanović
26.02. u 14 kabinet 30
Uvod u geografske informacione sisteme
dr Ljiljana Stanojević, vanr. prof.
19.02. u 13h kabinet 33
Zaštita životne sredine
dr Slavica Kostić, vanr. prof.
02.03. u 14h kabinet 33
Finansijska tržišta
dr Nikola Stakić, docent
26.02. u 19h kabinet 11
Komparativni ekonomski sistemi
prof. dr Vladimir Grbić
18.02. u 16h kabinet 10
Međunarodno poslovanje
dr Veljko Milutinović, docent
26.02. u 16h kabinet 46, Goce
Delčeva 8
Zajednički predmeti
Engleski jezik 4
24. 02. u 13.15h kabinet 11
1. Novi studijski program (generacije
upisane 2009. i kasnije)
Izborni predmeti
2. Stari studijski program (generacije
upisane pre 2009.)
5
IV godina - predmeti sa modula / sektora
1. Novi studijski program (generacije
upisane 2009. i kasnije)
1.1 Modul za Evropske studije
Savremene ekonomije Evrope 1
prof. dr Vladimir Grbić
ma Katarina Stojković
prof. dr Vladimir Grbić
ma Katarina Stojković
25.02. u 16h kabinet 10
Nemački za ekonomiste 2a i 2b
Andrea Žerejić
25.02. u 13h kabinet 16
Italijanski za ekonomiste 2a i 2b
Vojislava Janković
20.02. u 1h kabinet 16
Francuski za ekonomiste 2a i 2b
mr Nataša Ikodinović
23.02. u 13h kabinet 16
Savremene ekonomije Severne i Latinske
Amerike 1
Savremene ekonomije Severne i Latinske
Amerike 2
Izborni predmeti
prof. dr Slobodan Pajović
03.03. u 16h kabinet 9
prof. dr Slobodan Pajović
03.03. u 16h kabinet 9
Španski za ekonomiste 2a i 2b
mr Maja Andrijević
24.02h u 14h kabinet 9
Francuski za ekonomiste 2a i 2b
Nataša Ikodinović
23.02. u 13h kabinet 16
Savremene ekonomije Rusije i Azije 1
dr Nataša Stanojević, vanr. prof.
26.02. u 14.30h kabinet 11
Savremene ekonomije Rusije i Azije 2
dr Nataša Stanojević, vanr. prof.
26.02. u 14.30h kabinet 11
Ruski za ekonomiste 2a i 2b
Ljiljana Mihailović
24.02. u 10h kabinet 16
Savremene ekonomije Evrope 2
25.02. u 16h kabinet 10
Izborni predmeti
1.2. Modul Severna i Latinska Amerika
1.3. Modul Rusija i Azija
2.Stari studijski program (generacije
upisane pre 2009.)
2.1.Sektor za Evropsku uniju
Ekonomija EU
prof. dr Vladimir Grbić
18.02. u 16h kabinet 10
Pravo EU
prof. dr Filip Turčinović,
02.03. u 20h kabinet 50,
Goce Dečeva 8
- Nemački jezik 2
Andrea Žerejić
25.02. u 13h kabinet 16
- Italijanski jezik 2
Vojislava Janković
20.02. u 1h kabinet 16
- Francuski jezik 4
mr Nataša Ikodinović
23.02. u 13h kabinet 16
Savremene latinsko-američke ekonomije
prof. dr Slobodan Pajović
03.03. u 16h kabinet 9
Uvod u latinsko-američku civilizaciju 2
prof. dr Slobodan Pajović
24.02. u 16h kabinet 9
Španski jezik 2
mr Maja Andrijević
24.02h u 14h kabinet 9
Strani jezik po izboru:
2.2. Sektor za Latinsku Ameriku i Karibe
6
2.3. Sektor za severno-američke studije
Savremena američka ekonomija
prof. dr Vladimir Vučković.
27.02. u 12h kabinet 34
Ekonomije severno-američkog regiona
prof. dr Vladimir Vučković.
27.02. u 12h kabinet 34
- Francuski 4
mr Nataša Ikodinović
23.02. u 13h kabinet 16
- Španski jezik 2
mr Maja Andrijević
24.02h u 14h kabinet 9
dr Nataša Stanojević, vanr.
prof.
dr Nataša Stanojević, vanr. prof
26.02. u 14.30h kabinet 11
Ljiljana Mihailović
24.02. u 10h kabinet 16
Savremena japanska ekonomija
dr Nataša Stanojević, vanr. prof
26.02. u 14.30h kabinet 11
Ekonomije zemalja azijsko-pacifičkog regiona
dr Nataša Stanojević, vanr. prof
26.02. u 14.30h kabinet 11
Savremena ekonomija Bliskog Istoka
dr Vladimir Ristanović, docent
25.02. u 13h kabinet 34
Savremena ekonomija Severne Afrike
dr Vladimir Ristanović, docent
25.02. u 13h kabinet 34
Strani jezik po izboru:
2.4. Sektor za Rusiju i postsovjetski prostor
Savremena ekonomija Rusije
Savremene ekonomije postsovjetskog
prostora
Ruski jezik 2
26.02. u 14.30h kabinet 11
2.5. Sektor za azijsko-pacifičke studije
2.6.Sektor za Bliski Istok i Severnu Afriku
7
Download

FEBRUARSKI ASPOLVENTSKI ROK od 18.02. do 03.03.2015. I