REZULTATI ISPITA od 06.06.2014, Filološki fakultet u Beogradu NEMAČKI JEZIK 7 Ime Prezime Sanja Babović Dunja Mirela Tamara Teor. deo Prakt.deo ukupno ocena 6 1 5 Gojković 1,5 0 5 Hadžić 4,5 3 5 Meštrović 0 0 5 Sanja Milenković 2 2 5 Dragan Milosavljević 4 3 5 Marija Pavlović 0 0 5 14 49 79 8 Sanja Perić NEMAČKI JEZIK 8 Ime Prezime Milica Arsenijević Natalija Božič Tamara Dražić Bojana Ilić Branka Ješić Milica Teor. deo Prakt.deo ukupno ocena 6,5 6,5 61 7 7 8 83 9 3 0 5 6,5 10 79 8 9 9 93 10 Jevtović 5,5 3,5 5 Milena Kićović 7,5 8 84 9 Miljana Kostić 7,5 10 91 10 Maja Lazarević 6,5 8,5 75 8 Irina Lazić 6 6 72 8 Pamela Makvić 3 7 5 Miloš Micić 7 7 79 8 Lazar Miković 6 6 69 7 Dragoljub Milićević 0,5 1,5 5 Nevena Obradović 0 0 5 Dragana Obradović 4 3 5 Nikola Rakić 8,5 7 84 9 Milan Ristić 2 2 5 Nevena Sićević 8,5 9 91 10 Tanja Stijak 5 2,5 5 Sofija Stojković 5 3,5 5 Sanja Stošić 9 7,5 85 9 Mladen Tatljak 7 8,5 84 9 Vladan Veljović 4,5 0 5 Tanja Zekić 5 4 5 3,5 3,5 5 Aleksandar Živković NEMAČKA GRAMATIKA IV Prezime Prisustvo PIO Teor.deo Prakt.dep ukupno Ocena Nikola Ikonić 0 15 6,5 5,5 57 6 Mina Marković 1,5 0 5 Snežana Perović 10 15 6,5 5,5 67 7 Ime Usmeni ispit, uvid u radove i upisivanje ocena: sreda, 11.06.2014, od 9.00, sl. 430. Studenti koji su dobili ocene 6 i 7 moraju da izađu na usmeni ispit u ovom ili u narednim ispitnim rokovima. Pismeni ispit važi 6 rokova. Ostali studenti izlaze na usmeni ispit ukoliko žele da poprave ocenu, s tim što to moraju da učine u ovom roku. 
Download

REZULTATI ISPITA od 06.06.2014, Filološki fakultet u