Candidate
Master Programme
Thesis
Sofija Zaklan Predojević
Međunarodna politika
Lidija Žugić Suša
Studije mira
Ekološki terorizam: političko nasilje ili građanska neposlušnost
Stefan Šipka
Studije mira
Odnos između degradacije životne sredine i sukoba u Sudanu
Tatjana Popović
Studije mira
Medijacija kao sredstvo za poboljšanje među-etničkog dijaloga u
Bujanovcu
Stefan Radojković
Studije mira
Dugotrajni društveni sukobi: Kosovo i Metohija od 1980. do 2008. godine
Benny Enrico
Studije mira
European Union's role in AMM as Peacebuilding Actor in Aceh Conflict
Marina Tadić
Međunarodna bezbednost
Oskudica vode kao uzrok sukoba: uloga vode u sukobima na teritoriji
rečnog sistema Tigar-Eufrat
Maja Kantar
Studije mira
Socijalizam za 21. vek: odgovor Venecuele na neoliberalne tendencije
globalizacije
Uloga globalnih neokolonijalnih instrumenata u periferizaciji
postjugoslovenskog prostora
Miloš Marković
Studije mira
Mirovni proces Eskipulas kao pretpostavka održivog mira u Centralnoj
Americi
Sanja Ješić
Međunarodna bezbednost
Razvojni problemi Afrike: analiza postojećih modela razvojne pomoći i
razmatranje alternativnog modela saradnje
Maja Garabiljević
Evropske integracije
Sprovođenje policijske misije u Bosni i Hercegovini 2002-2012: izazovi u
izgradnji mira
Ognjen Dragičević
Međunarodna politika
Uloga međunarodnih finansijskih institucija u podsticanju međunarodnih
nejednakosti: delovanje MMF u jugoistočnoj azijskoj krizi iz 1997. godine
Ognjen Gogić
Studije mira
Uloga prelazne uprave UN u rešavanju sukoba u Republici Hrvatskoj mirna reintegracija Istočne Slavonije
Download

Candidate Master Programme Thesis Sofija Zaklan