Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za arhitekturu i urbanizam
OAS Scenska arhitektura, tehnika i dizajn
Školska godina: 2014/2015.
Nastavni kurs:
Predmetni nastavnici:
Asistenti na predmetu:
Uvod u scensku arhitekturu, tehniku i dizajn
Prof. dr Radivoje Dinulović
Prof. Svetozar Cvetković
Prof. mr Tomi Janežič
Slađana Milićević
Sanja Maljković
Rezultati 1. kolokvijuma
1. Dunja Zarić - * (ponovo izlazi na kolokvijum 4.11.2014.)
2. Luna Šalamon - 10/9
3. Jelena Vasiljević - 9/8
4. Jovan Glušica - 10
5. Maja Ivanović - 10/9
6. Nataša Derikonja - 7/6
7. Kristina Kovačević - 10/9
8. Ilija Vujošević - 10
9. Jovana Pantić - 9
10. Nina Papić - 9
11. Tamara Brkljač - 8/9
12. Ognjen Sučević - 10
13. Lara Bunčić - 9/10
14. Aleksandra Lena Popov - 9/10
15. Nina Andulajević 16. Zoja Erdeljan - 10
17. Milana Trifunjagić - 9/10
18. Olivera Gavrilov - 10
19. Milena Raković - 9
20. Nenad Mandić 21. Slobodan Cvetković - 9/10
U utorak 4.11.2014. nakon predavanja biće održan kolokvijum za studente koji nisu
izašli 28.11.2014. i studente koji treba ponovo da izađu na kolokvijum.
Studentima koji su propustili prvi termin kolikvijuma ocena će biti umanjena za jednu
ocenu.
28.10.2014.
Download

Rezultati 1. kolokvijuma USATD - SCEN