MEF – FAKULTET ZA PRIMENJENI MENADŽMENT, EKONOMIJU I FINANSIJE
I
FQCE – FONDACIJA ZA KULTURU KVALITETA I IZVRSNOST
Organizuju
TRIBINU
„KVALITET I POSLOVNA IZVRSNOST U SEKTORU OBRAZOVANJA I NAUKE“
MEF - Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd, Nemanjina 4
1. oktobar 2014. godine u 11.00 časova
Program
10.30 – 11.00
Okupljanje učesnika
Aktuejni događaj
Otvaranje Kluba partnerskih organizacija FQCE
Satnica
11.00 – 11.20
Predstavnici
Prof. dr Branislav Jakić
dekan Fakultet za primenjeni menadžent,
ekonomiju i finasije (MEF)
Vladimir Trajković
Predsednik Fondacija za kulturu kvaliteta i
izvrsnost (FQCE)
11.20 – 11.30
Tribina
Satnica
Prof.dr Tomislav Brzaković, MEF
Teme
Pozdravna
obraćanja
Edukativni programi MEF
Kvalitet i poslovna izvrsnost u sektoru obrazovanja i nauke
Uvodničari
Tema
11.30 – 11.50
Prof. dr Miodrag Brzaković,
predsednik Saveta MEF i
Prof.dr Jugoslav Radulović
Sistemi menadžmenta kvalitetom u
obrazovnim i naučnim institucijama
– potreba i značaj
11.50 – 12.10
Dr Miloš Jelić, predsednik
Stručnog saveta FQCE
Poslovna izvrsnost u obrazovnim i naučnim
institucijama – potreba i značaj
12.10 – 13.00
Učesnici tribine
Diskusija
13.00
Učesnici tribine
Koktel
Download

kvalitet i poslovna izvrsnost u sektoru obrazovanja i nauke