CENOVNIK PROGRAMA EDUKACIJE 2015.
NAZIV PROGRAMA
Kurs ultrazvučne dijagnostike stomaka, male karlice i vrata /
grupa od 2 do 5 lekara
Ultrazvučna dijagnostika abdomena – osnovni kurs
CENA (RSD)
2 400 jedan termin (4h)
24 000 osam nedelja (40h)
Individualni kurs ultrazvučne dijagnostike stomaka, male karlice 108 000 (40h)
i vrata /jedan na jedan
Edukacija iz teoretskog dela Duplex sonografije magistralnih
arterija vrata – osnovni kurs
15 000 tri nedelje
Neuropsihološka dijagnostika - primena testova i tehnika –
osnovni kurs
36 000 osam nedelja
Napredni kurs kliničke neuropsihologije – supervizija – napredni
kurs
48 000 osam nedelja
Kliničke veštine u neurologiji, psihijatriji i internoj medicini –
studijski boravak
100 000 mesec dana
Bihevioralna neurologija i neuropsihijatrija – studijski boravak
100 000 mesec dana
Više informacija o programima edukacije potražite na www.antamedica.com/kme/
Download

cenovnik kme