CENOVNIK
PREGLED I DIJAGNOSTIKA
SPECIJALISTIČKI PREGLED
SUBSPECIJALISTIČKI PREGLED
PREGLED PROFESORA
EKSPERTSKI DODATAK 1
EKSPERTSKI DODATAK 2
ULTRAZVUČNI PREGLED
COLOR DOPPLER PREGLED
ULTRAZVUČNI PREGLED SA COLOR DOPPLEROM
GINEKOLOŠKI ULTRAZVUK
FOLIKULOMETRIJA (PO DOLASKU)
EHOKARDIOGRAFIJA
TCD
KONTROLNI PREGLED
KOLPOSKOPIJA SA PAPPA TESTOM
GASTROSKOPIJA SA UREAZA TESTOM
KOLONOSKOPIJA
REKTOSKOPIJA
ANOSKOPIJA
BAND LIGIRANJE HEMOROIDA (PO GUMICI)
EKG
SPIROMETRIJA
HOLTER EKG-A 24H
CTG
EEG - ODRASLI
EEG – DECA DO 7 GODINA
EEG-HOLTER 24 H
TEREN BEOGRAD
TEREN OKOLINA BEOGRADA
PSIHOLOŠKA PROCENA – MALA BATERIJA TESTOVA
PSIHOLOŠKA PROCENA – VELIKA BATERIJA TESTOVA
TUMAČENJE LABORATORIJSKIH ANALIZA
PREGLED MEDICINSKE DOKUMENTACIJE
KONSULTACIJA
INTERVENCIJE
VAĐENJE KRVI
UZIMANJE BRISA
OBRADA RANE (MEDICINSKA SESTRA)
PLASIRANJE KATETERA
ZAMENA KATETERA
KLIZMA
ABDOMINALNA PUNKCIJA (ASCIT)
PUNKCIJA
BIOPSIJA
EKSPLORATIVNA KIRETAŽA
KONIZACIJA GRLIĆA
APLIKACIJA / UKLANJANJE SPIRALE
INTERVENCIJA U LOKALNOJ ANESTEZIJI
POLIPEKTOMIJA
05.02.2015.
CENA
2 800
3 500
5 500
1 000
2 000
2 800
3 500
4 500
2 800
1 500
4 500
4 500
70% OD CENE
3 800
11 000
13 000
6 000
2 400
2 400
1 000
1 500
4 500
1 500
7 000
9 000
23 000
1 500
2 500
8 500
12 000
1 500
2 000
2 000
CENA
600
250
1 500
3 000
2 000
2 000
10 000
10 000
25 000
30 000
30 000
3 500
10 000 DO 25 000
15 000
UKLANJANJE KONDILOMA RADIO TALASIMA
BIOPSIJA GRLIĆA MATERICE
INCIZIJA
INSEMINACIJA
TERAPIJA
INJEKCIJE I.M., S.C., I.D.
INJEKCIJE I.V.
INFUZIJA
INFILTRACIJA
INHALACIJA
DODATAK ZA LEK 1
DODATAK ZA LEK 2
DODATAK ZA LEK 3
PSIHOTERAPIJA
PORODIČNA PSIHOTERAPIJA
REBT (RACIONALNO EMOTIVNO BIHEJVIORALNA TERAPIJA)
VAGINALNA TOALETA
TERAPIJA 1
TERAPIJA 2
TERAPIJA 3
TERAPIJA 4
PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE
PSIHOLOŠKA PROCENA ZA TUDJU NEGU I POMOČ
PSIHOLOŠKO TESTIRANJE (PROCENA LIČNOSTI, STRUKTURA,
MEHANIZMI, DINAMIKA)
NEUROPSIHOLOŠKO TESTIRANJE (PROCENA INTELIGENCIJE,
POREMEĆAJA PAMĆENJA, GOVORA)
PROCENA KOGNITIVNOG STATUSA I DEMENCIJE
PROCENA PSIHIČKOG STANJA - DEPRESIVNOSTI, PSIHOTIČNOSTI
PROCENA URAČUNLJIVOSTI - PODOBNOSTI
PREGLED PSIHOLOGA ZA IZDAVANJE LEKARSKOG UVERENJA
(ZAPOSLENJE, INVALIDNOST)
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA
PSIHOLOŠKO SAVETOVANJE
NEUROPSIHOLOŠKA REHABILITACIJA
PREVENTIVNI PAKETI
SISTEMATSKI PREGLED (INTERNISTIČKI PREGLED, EKG, ULTRAZVUČNI
PREGLED STOMAKA I VRATA, PREGLED KRVI I URINA)
SISTEMATSKI PREGLED ZA DAME (INTERNISTIČKI PREGLED, EKG,
ULTRAZVUČNI PREGLED STOMAKA I VRATA, PREGLED KRVI I URINA,
GINEKOLOŠKI PREGLED, KOLPOSKOPIJA, PAPA TEST, GINEKOLOŠKI
ULTRAZVUK)
GINEKOLOŠKI PAKET (GINEKOLOŠKI PREGLED, KOLPOSKOPIJA, PAPA
TEST, GINEKOLOŠKI ULTRAZVUK)
8 000 DO 18 000
10 000
5 000 DO 10 000
25 000
CENA
500
1 000
2 000
2 500
1 000
1 000
1 500
2 000
3 000
4 500
3 500
1 500
1 000
1 500
2 000
2 500
CENA
8 500
12 000
12 000
8 500
8 500
8 500
8 500
8 500
2 800
2 800
CENA
5 900
9 900
5 000
NAPOMENA: PACIJENTIMA KOJI OBAVLJAJU DODATNE PREGLEDE INDIKOVANE OD STRANE NAŠIH
LEKARA ODOBRAVAMO 10% POPUSTA, A ONIMA KOJI SU VEĆ KORISTILI USLUGE POLIKLINIKE
ANTAMEDICA DAJEMO MOGUĆNOST KORIŠĆENJA POSEBNIH POGODNOSTI PLAĆANJA KROZ
ČLANSTVO U BENEFIT KLUB (POPUST NA REDOVNE CENE OD 20% DO 50%) I DODATNE USLUGE
DOSTUPNE ISKLJUČIVO ČLANOVIMA BENEFIT KLUBA . DODATNE INFORMACIJE NA SAJTU
WWW.ANTAMEDICA.COM ILI PUTEM TELEFONA 011/344-1515 I 065/344-1515.
Download

cenovnik usluga