SPECIJALISTIČKA
G I N E KO LO Š K A
ORDINACIJA
Prvomajska 20
24000 Subotica
Tel. +381.24.553.766
Mob: +381.60.553.766.0
[email protected]
www.ginea.rs
DR SANJA BURZAN
R.Br. C E N O V N I K U S L U G A
CENA
1
Ginekološki pregled
1.800,00
2
Ultrazvučni pregled
1.800,00
3
Pregled i ultrazvuk
2.700,00
4
Papanikolau bris
800,00
5
Analiza vaginalnog sekreta
600,00
6
Kolposkopija
1.600,00
7
Ginekološki pregled saultrazvučnim pregledom i Papanikolau brisom
3.500,00
8
Ginekološki pregled sa kolposkopijom, ultrazvučnim pregledom
i Papanikolau brisom
4.000,00
Ultrazvučni pregled sa merenjem NT
3.000,00
9
10
Lokalna terapija, albotilizacija
11
Aplikacija IUD
2.500,00
12
Vađenje IUD
1.500,00
13
Incizija
3.000,00
14
Folikulometrija
15
Biopsija grlića materice / polip ablacija sa PH obradom
5.000,00
16
Ultrazvučni pregled trudnica sa doplerom fetalnih krvnih sudova
2.500,00
17
Test na Klamidiju
1.000,00
18
Cervikalni bris
19
Test na Mikoplazmu (Ureaplazmu)
20
Uzimanje uzorka za mikrobiološku analizu
300,00
21
Kontrola / konsultacija
300,00
22
Tretman radiotalasima I
5.000,00
23
Tretman radiotalasima II
3.000,00
24
CTG
Cenovnik važi od 01/09/2014
800,00
800,00
850,00
1.900,00
700,00
Download

R.Br. CENOVNIK USLUGA