GINEKOLOGIJA
GINEKOLOŠKI SISTEMATSKI PROŠIRENI GINEKOLOŠKI KOMPLETAN GINEKOLOŠKI
PREGLED
SISTEMATSKI PREGLED
SISTEMATSKI PREGLED
PAPA TEST I ODREDJIVANJE PAPA TEST I ODREDJIVANJE
GRUPE VAGINALNOG
GRUPE VAGINALNOG
SEKRETA
SEKRETA
OSNOVNI GINEKOLOŠKI
PREGLED
PAPA TEST I ODREDJIVANJE
GRUPE VAGINALNOG
SEKRET, CERVIKALNI I
VAGINALNI BRIS
BIMANUELNI GINEKOLOSKI
PREGLED
PREGLED GINEKOLOGA
PREGLED GINEKOLOGA
PREGLED GINEKOLOGA
GINEKOLOŠKI ULTRAZVUK
GINEKOLOŠKI ULTRAZVUK
GINEKOLOŠKI ULTRAZVUK
GINEKOLOŠKI ULTRAZVUK
KOLPOSKOIJA
KOLPOSKOPIJA
KOLPOSKOPIJA
KOLPOSKOPIJA
PALPATORNI PREGLED
DOJKI
PALPATORNI PREGLED
DOJKI
PALPATORNI PREGLED
DOJKI
RADIOTALASNO
OTKLANJANJE KONDILOMA
Kvalitativni pregled urina sa
sedimentom, kompletna
Pregled lekara specijaliste krvna slika (Er,Le, Hb,Hct,Le
ginekologa za žene i
formula), Se, Urea, Glukoza
Dermatovenerologa za
u krvi, ukupni Bilirubin,
muškarce
AST, ALT, Fe+,Kreatinin,
Trigliceridi i ukupni
holesterol;
Radiotalasno otklanjanje
kondiloma kod žena i
muškaraca do 10
kondiloma
Preko 10 kondiloma
potrebno je kupiti 2
vaučera
ULTRAZVUČNI PREGLED DOJKI
KONTROLA TRUDNOĆE SA
TRUDNIČKIM 4D
ULTRAZVUČNIM PREGLED
Pregled lekara specijaliste
ginekologa
Ekspertski 4d ultrazvčni
pregled od 20 do 26 nedelje
trudnoće, sa snimkom bebe
na CD-u
Puna cena
Puna cena
Puna cena
Puna cena
Puna cena
Puna cena
5000
7000
9000
4000
9000
9000
Cena sa popustom
2200
Cena sa popustom
3500
Cena sa popustom
4500
2000
Cena sa popustom
4500
Cena sa popustom
4500
INTERNA MEDICINA
OSNOVNI SISTEMATSKI
PREGLED
PROŠIRENI SISTEMATSKI
PREGLED
KOMPLETAN SISTEMATSKI PREGLED KARDIOLOGA SA KOMPLETAN KARDIOLOŠKI
24h holter EKG ili PRITISKA
PREGLED
UZ SRCA
SISTEMATSKI PREGLED
Kvalitativni pregled urina sa Kvalitativni pregled urina sa Kvalitativni pregled urina sa
Kvalitativni pregled urina sa
sedimentom, kompletna
sedimentom, kompletna
sedimentom, kompletna
sedimentom, kompletna
krvna slika (Er,Le, Hb,Hct,Le krvna slika (Er,Le, Hb,Hct,Le krvna slika (Er,Le, Hb,Hct,Le Kompletan pregled lekara krvna slika (Er,Le, Hb,Hct,Le Kompletan pregled lekara
formula), Se, Urea, Glukoza formula), Se, Urea, Glukoza formula), Se, Urea, Glukoza specijaliste interne medicine - formula), Se, Urea, Glukoza specijaliste interne medicine kardiologa sa EKG i
u krvi, ukupni Bilirubin, AST, u krvi, ukupni Bilirubin,
u krvi, ukupni Bilirubin,
u krvi, ukupni Bilirubin, kardiologa ili endokrinologa sa
Tenziometrijom
EKG i Tenziometrijom
ALT, Fe+,Kreatinin,
AST, ALT, Fe+,Kreatinin,
AST, ALT, Fe+,Kreatinin,
AST, ALT, Fe+,Kreatinin,
Trigliceridi i ukupni
Trigliceridi i ukupni
Trigliceridi i ukupni
Trigliceridi i ukupni
holesterol;
holesterol;
holesterol;
holesterol;
Ultrazvučni pregled
abdomena (jetra sa svojim
velikim venama, žučna kesa
i žučni putevi, pankreas,
slezina, nadbubrežne lože,
oba bubrega, abdominalna
aorta, bubrežne arterije,
mokraćna bešika, prostata,
prisustvo slobodne tečnosti
u trbušnoj duplji).
Pregled lekara sa EKG i
tenziometrijom
Pulsna oksimetrija
Ultrazvučni pregled
abdomena (jetra sa svojim
velikim venama, žučna kesa
i žučni putevi, pankreas,
slezina, nadbubrežne lože,
oba bubrega, abdominalna
aorta, bubrežne arterije,
mokraćna bešika, prostata,
prisustvo slobodne tečnosti
u trbušnoj duplji).
Ultrazvučni pregled
abdomena (jetra sa svojim
velikim venama, žučna kesa
i žučni putevi, pankreas,
slezina, nadbubrežne lože,
oba bubrega, abdominalna
aorta, bubrežne arterije,
mokraćna bešika, prostata,
prisustvo slobodne tečnosti
u trbušnoj duplji).
Ultrazvučni pregled srca
Ultrazvučni pregled
abdomena (jetra sa svojim
velikim venama, žučna kesa
i žučni putevi, pankreas,
slezina, nadbubrežne lože, Postavljanje holtera pritiska
oba bubrega, abdominalna
ili EKG-a
aorta, bubrežne arterije,
mokraćna bešika, prostata,
prisustvo slobodne tečnosti
u trbušnoj duplji).
Ultrazvučni pregled štitaste Ultrazvučni pregled štitaste Pulsna oksimetrija (merenje Ultrazvučni pregled štitaste
žlezde
žlezde
saturacije kiseonikom)
žlezde
Pregled lekara sa EKG i
tenziometrijom
Pregled lekara sa EKG i
tenziometrijom
Spirometrija (merenje
plućne funkcije)
Ultrazvučni pregled
prostate kod muškaraca
Citanje holtera pritiska ili
EKG
Završni izveštaj lekara
specijaliste
Spirometrija (merenje
plućne funkcije)
Pulsna oksimetrija (merenje
saturacije kiseonikom)
Ultrazvučni pregled
prostate kod muškaraca
Ultrazvučni pregled male
karlice kod žena
Spirometrija (merenje
plućne funkcije)
Ultrazvučni pregled male
karlice kod žena
Kompletan pregled lekara
specijaliste interne medicine kardiologa sa EKG i
Tenziometrijom
Pulsna oksimetrija (merenje
saturacije kiseonikom)
Utrazvučni pregled srca
Spirometrija (merenje
plućne funkcije)
Pulsna oksimetrija (merenje
saturacije kiseonikom)
Spirometrija (merenje
plućne funkcije)
Puna cena
Puna cena
Puna cena
Puna cena
Puna cena
Puna cena
5000
7000
9000
5000
9000
7000
Cena sa popustom
2500
Cena sa popustom
3500
Cena sa popustom
4500
Cena sa popustom
2500
Cena sa popustom
4500
Cena sa popustom
3500
HIRURGIJA I DERMATOLOGIJA
PREGLED LEKARA
SPECIJALISTE HIRURGA I
KONSULTACIJA U VEZI
INTERVENCIJA
PREGLED LEKARA
SPECIJALISTE ESTETSKOG
HIRURGA I KONSULTACIJA
U VEZI INTERVENCIJA SA
20% POPUSTA
PREGLED LEKARA
SPECIJALISTE HIRURGA
PROKTOLOGA I
KONSULTACIJA U VEZI
OPERACIJE HEMOROIDA
PREGLED LEAKARA
SPECIJALISTE
DERMATOLOGA SA
DERMATOSKOPIJOM SVIH
MLADEŽA
PREGLED LEKARA
SPECIJALISTE HIRURGIJE I
KONSULTACIJA U VEZI
INTERVENCIJA
PREGLED LEKARA
SPECIJALISTE ESTETSKOG
HIRURGA I KONSULTACIJA
U VEZI INTERVENCIJA
PREGLED LEKARA
SPECIJALISTE HIRURGA
PROKTOLOGA I
KONSULTACIJA U VEZI
OPERACIJE HEMOROIDA
PREGLED LEAKARA
PREGLED LEAKARA
SPECIJALISTE
SPECIJALISTE DERMATOLOGA
SA DERMATOSKOPIJOM SVIH
DERMATOLOGA SA
MLADEŽA
ODREDJIVANJEM TIPA KOŽE
Popust na intervencije u
Poliklinici Gracia medika
20%
Popust na intervencije u
Poliklinici Gracia medika
20%
Popust na bezbolne i
beskrvne operacije
hemoroida THD metodom
u Poliklinici Gracia medika
20%
Popust na uklanjanje kožnih
promena (mladeža, ateroma,
keratoza) 20%
PREGLED LEAKARA
SPECIJALISTE
DERMATOLOGA SA
ODREDJIVANJEM TIPA
KOŽE
Popust na tretmane
hemijskog pilinga 20%
Ekspertski pregled za
prevenciju melanoma kože
u našem Melanoma centru
Pregled lekara specijaliste
dermatologa sa
dermatoskopijom
Pregled lekara specijaliste
hirurga
20% na uklanjanje mladeža
i PH nalaz
Puna cena
Puna cena
Puna cena
Puna cena
Puna cena
Puna cena
4000
4000
4000
4000
4000
7000
Cena sa popustom
1200
Cena sa popustom
1200
Cena sa popustom
1200
Cena sa popustom
850
Cena sa popustom
850
Cena sa popustom
3500
Download

Puna cena Puna cena Puna cena Puna cena Puna