USLUGA
Pregled lekara opšte prakse
Pregled lekara specijaliste
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvukom
Pregled profesora specijaliste/subspecijaliste
Kontrolni pregled lekara opšte prakse (do 30 dana od prvog pregleda)
Kontrolni pregled lekara specijaliste (do 30 dana od prvog pregleda)
Kontrolni pregled profesora (do 30 dana od prvog pregleda)
KARDIOLOGIJA
Pregled kardiologa sa EKG-om
Kardiološki paket 1 -Pregled kardiologa, EKG, UZ srca
EKG snimanje
Ultrazvučni pregled srca
Holter EKG (do 24h)
Holter EKG (do 48h)
Holter TA (do 24h)
Holter TA (do 48h)
Kontrola kardiologa (do 30 dana posle pregleda)
Kontrolni pregled kardiologa sa ultrazvukom srca (do 30 dana posle pregleda)
PULMOLOGIJA, IMUNOLOGIJA, ALERGOLOGIJA
Pregled pulmologa/imunologa/alergologa, sa/bez spirometrije
Alergološke epikutane probe (7 (9) alergena)
Spirometrija
Bronhodilatatorni test
Kontrolni pregled pulmologa/alergologa/imunologa (do 30 dana posle pregleda)
ENDOKRINOLOGIJA NEFROLOGIJA HEMATOLOGIJA NUTRICIONIZAM
Pregled endokrinologa
Endokrinološki paket 1-Pregled endokrinologa sa ultrazvukom žlezde (štitna, nadbubreg, testisi...)
Kontrola endokrinologa (do 30 dana po pregledu)
nefrologija
Pregled nefrologa
Nefrološki paket 1-Pregled nefrologa sa ultrazvukom
Kontrola nefrologa (do 30 dana po pregledu)
hematologija
Pregled hematologa
Hematološki paket 1-Pregled hematologa sa ultrazvukom
Kontrola hematologa (do 30 dana po pregledu)
dijetologija i nutricionizam
Pregled nutricioniste fitoterapeuta sa izdavanjem dijete i edukacijom o pravilnoj ishrani
Kontrola nutricioniste (do 30 dana od prvog pregleda)
GASTROENTEROLOGIJA, HEPATOLOGIJA
Pregled gastroenterologa
Gastroenterološki paket 1-Pregled gastroenterologa sa ultrazvukom abdomena
Gastroskopija
Gastroskopija sa ureaza testom
Kolonoskopija
Kontrola gastroenterologa (do 30 dana po pregledu)
REUMATOLOGIJA ORTOPEDIJA
Pregled reumatologa
Reumatološki paket 1-Pregled reumatologa sa ultrazvukom
Punkcija zgloba
Kontrola reumatologa (do 30 dana posle pregleda)
FIZIKALNA MEDICINA, REHABILITACIJA, KINESIOTAPING
Pregled fizijatra-specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije
TCARE -parcijalno jedna do dve regije (20-30')
TCARE-elektroforeza više regija (20-30')
Pregled i TCARE elektroforeza hijalurona, prva seansa 2 x 30 min.
Elektroterapija jedna regija (do 20')
Elektroterapija dve i više regija (20-30')
RSD
900
3,200
4,800
4,400
800
2,000
3,000
3,200
5,200
900
3,900
3,500
4,000
3,000
4,000
2,000
3,900
3,200
2,500
900
2,200
2,000
3,200
4,800
2,000
3,200
4,800
2,000
3,200
4,800
2,000
4,500
3,000
3,200
4,800
9,500
13,500
16,500
2,000
3,200
4,800
1,900
2,000
3,500
2,800
4,000
6,400
1,200
1,800
Ultrazvučna terapija (5')
Laseroterapija sa akupunkturom laserom (5-15')
Magnetoterapija (20-30')
Termoterapija (5-10')
Krioterapija (10')
Kineziterapija odraslih (30-45')
Kineziterapija novorođenčadi (30-45')
Medicinska masaža (30-45')
Fizikalni paket 1-TCARE, Laser, UZ (60')
Fizikalni paket 2-TCARE, TENS, UZ (60')
Fizikalni paket 3-UZ, TENS, Laser, Masaža (60')
Fizikalni paket 4-TENS, Laser, UZ (60')
Fizikalni paket 5-TENS, TCARE (45')
Fizikalni paket 6-TENS, Laser (30')
Fizikalni paket 7-UZ, Laser (30')
Dermatološka aplikacija leka ili medicinskog sredstva
Kontrola fizijatra (do 30 dana posle prvog pregleda)
ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA
Ultrazvučni pregled abdomena
Ultrazvučni pregled dojki
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde
Ultrazvučni pregled zgloba
Ultrazvučni pregled Ahilove tetive
Ultrazvučni pregled mekih tkiva
Ultrazvučni pregled vrata, štitne žlezde i pljuvačnih žlezda
Ultrazvučni pregled limfnih čvorova pazuha i prepona
Ultrazvučni pregled testisa
Ultrazvučni pregled abdomena sa Dopplerom renalnih arterija
Doppler krvnih sudova donjih ekstremiteta
Doppler krvnih sudova gornjih ekstremiteta
Doppler krvnih sudova vrata
Doppler krvnih sudova mozga
Doppler renalnih arterija
GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO
Ginekološki pregled
Ginekološki pregled bez status praesens (bimanuelni i pod spekulumom)
Ginekološki paket 1-pregled, ultrazvučni pregled, kolposkopija, PAPA
Ginekološki paket 2-pregled, kolposkopija, PAPA
Ginekološki paket 3-pregled, ultrazvučni pregled,kolposkopija,PAPA, manuelni pregled dojki
Ginekološki paket 4-pregled, kolposkopija, PAPA, manuelni pregled dojki
Ginekološki pregled sa ultrazvukom
Ginekološki ultrazvuk
Kolposkopija
Papanicolau test uzimanje materijala i analiza
Pradenje ovulacije (do 4 ultrazvučna pregleda)
Kardiotokografija (CTG)
Akušerski ultrazvuk trudnice
Akušerski ekspertski UZ - 4D
Uklanjanje kondiloma sa lokalnom anestezijom, stadijum 1
Biopsija PVU bez HP analize
Aplikacija spirale
Kontrola ginekologa (do 30 dana posle pregleda)
Biopsija horiona, uzimanje materijala
Biopsija horiona, sa citogenetskom analizom PCR
Biopsija horiona sa citogenetskom analizom kultura
Amniocenteza, uzimanje materijala
Amniocenteza sa citogenetskom analizom PCR
Amniocenteza sa citogenetskom analizom kultura
LOOP ekscizija (radiotalasima) u lokalnoj anesteziji bez HP analize
1,000
1,600
1,500
1,200
600
2,300
2,300
2,500
4,000
4,000
4,000
3,000
3,000
2,200
2,200
100
2,300
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
2,000
5,900
4,200
6,000
4,300
4,500
3,200
3,200
1,500
3,900
1,500
3,200
7,400
5,400
5,000
4,900
2,000
22,000
33,000
39,000
20,000
33,000
39,000
28,000
LOOP ekscizija (radiotalasima) u lokalnoj anesteziji sa HP analizom (2 HP nalaza)
Polipektomija u lokalnoj anesteziji i kiretaža cervikalnog kanala bez HP analize
Polipektomija u lokalnoj anesteziji i kiretaža cervikalnog kanala sa HP analizom
Kiretaža cervikalnog kanala bez HP analize
Kiretaža cervikalnog kanala sa HP analizom
Palpatorni pregled dojki
Incizija Bartolinijeve žlezde sa/bez lokalne anestezije
Marsupijelizacija Bartolinijeve žlezde u lokalnoj anesteziji
Toaleta nakon incizije i marsupijelizacije Bartolinijeve žlezde
Onkološki konzilijum
Aspiraciona vakum biopsija endometrijuma bez HP analize
Aspiraciona vakum biopsija endometrijuma sa HP analizom
Eksplorativna kiretaža bez HP analize u lokalnoj anesteziji
Eksplorativna kiretaža sa HP analizom u lokalnoj anesteziji
Eksplorativna frakcionisana kiretaža bez HP analize u lokalnoj anesteziji
Eksplorativna frakcionisana kiretaža sa HP analizom u lokalnoj anesteziji
Prekid trudnode u lokalnoj anesteziji
TERAPIJA PARENTERALNA
Davanje injekcije im, sc, id
Davanje injekcije iv
Davanje infuzije
AT zaštita (pregled i vakcina bez seruma)
Poliklinika PARK MEDICA Beograd-Zemun
Cenovnik pregleda, specijalističkih pregleda, dijagnostike, intervencija, terapije.
Važi od 1.1.2015. god.
Dr Anđelija Markovid, prokurista
38,000
10,000
20,000
6,900
11,900
900
20,000
23,500
1,200
20,000
6,900
11,900
10,000
15,000
11,000
21,000
24,000
500
700
1,500
2,100
Download

Preuzmite cenovnik - Poliklinika Park Medica Zemun