CENOVNIK DOM ZDRAVLJA CLINICANOVA
1
2
3
4
5
6
7
7a
8
9
10
11
11a
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
5a
6
7
7a
8
9
10
10a
11
12
13
14
VAŽEĆI OD 02.06.2011
Cena (Din)
PREGLEDI - ORDINACIJA
Pregled lekara opšte prakse
Pregled opšti lekara pedijatra
Vakcijanacija sa pregledom (bez cene vakcine)
Pregled lekara specijaliste, subspecijaliste
Pregled lekara specijaliste interniste sa ECGom
Pregled specijalsti, subspecijaliste lekara pedijatra
Konsultacija sa lekarom specijalistom
Konsultacija sa lekarom specijalistom- ekspertski dodatak
Kontrolni pregled lekara opšte prakse u 7 dana
Kontrolni opšti pregled pedijatra u 7 dana
Kotrolni pregled lekara specijaliste u 30 dana
Pregled ginekologa bez PAPA I VS
Pregled ginekologa bez PAPA I VS ekspertski dodatak
Pregled ginekologa SA PAPA I VS
Pregled medicine rada opšti
Pregled specijaliste ORL sa timpanometrijom
Pregled specijaliste ORL sa audiometrijom
Pregled specijaliste ORL sa audiometrijom i timpanometrijom
Pregled specijaliste ORL sa audio-timpano-vestibulometrijom
Defektološko-logopedski tretman 60min
Pregled psihologa
Ekspertski pregled
Cena (Din)
1.500,00
2.000,00
1.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
1.000,00
2.000,00
800,00
1.200,00
2.500,00
2.500,00
500,00
3.500,00
3.500,00
4.000,00
4.500,00
5.000,00
6.000,00
3.000,00
3.000,00
6.000,00
PREGLEDI - KUĆNE POSETE
Kućna poseta lekara opšte prakse
Kućna poseta lekara opšteg pedijatra
Vakcinacija sa pregledom (bez cene vakcine)
Kućna poseta lekara specijaliste, subspecijaliste
EkG kao dodatak u kućnoj poseti
Cena (Din)
3.000,00
4.000,00
3.500,00
6.000,00
0,00
ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA - ORDINACIJA
Ultrazvučni pregled abdomena
Ultrazvučni pregled abdomena sa doplerom renalne arterije
Ultrazvučni pregled kukova kod dece
Ultrazvuk CNS-a kod beba
Ultrazvučni pregled dojke
Ultrazvučni pregled dojke- ekspertski dodatak
Ultrazvučni pregled štitaste žljezde
Ultrazvučni pregled ginekološki
Ultrazvučni pregled ginekološki- dodatak
Ultrazvučni pregled ginekološki - ekspertski
Ultrazvučni pregled - folikulometrija (svi u jednom ciklusu)
Ultrazvučni pregled - folikulometrija (pojedinačna)
Ultrazvučni pregled - folikulometrija (pojedinačna)- ekspertski dodatak
Ultrazvučni pregled skrotuma (testisa)
Ultrazvučni pregled zgloba
Ultrazvučni pregled Ahilove tetive
Ultrazvučni pregled mekih thiva, mišića
Cena (Din)
3.500,00
4.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
1.500,00
3.500,00
3.500,00
1.500,00
6.000,00
4.000,00
900,00
2.100,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
15
16
17
18
19
20
27
Ultrazvučni pregled dojke uz mamografiju
Ultrazvučni pregled u sklopu pregleda specijaliste (kod istog doktora)
Dopler ultrazvučni pregled krvnih sudova nogu (obe noge)
Dopler ultrazvučni pregled krvnih sudova ruku (obe ruke)
Dopler ultrazvučni pregled krvnih sudova vrata (karotida)
Dopler ultrazvučni pregled krvnih sudova renalne arterije
Dopler ultrazvučni pregled u sklopu drugog pregleda specijaliste (kod istog
doktora)
Dopler ultrazvučni pregled ginekološki
Dopler ultrazvučni pregled ginekološki- ekspertski dodatak
4D ginekološki ultrazvučni preled
4D ginekološki ultrazvučni preled- ekspertski dodatak
Dopler ultrazvučni pregled krvnih sudova glave TCD
Dopler ultrazvučni pregled krvnih sudova glave TCD + vrata
Ultrazvučni pregled srca sa doplerom
Ultrazvučni pregled srca sa doplerom u okviru pregleda kardiologa (kod istog
doktora)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA - KUĆNE POSETE
Ultrazvučni pregled abdomena
Ultrazvučni pregled abdomena sa doplerom renalne arterije
Ultrazvučni pregled kukova kod dece
Ultrazvučni pregled dojke
Ultrazvučni pregled štitaste žljezde
Ultrazvučni pregled skrotuma (testisa)
Ultrazvučni pregled zgloba
Ultrazvučni pregled Ahilove tetive
Ultrazvučni pregled mekih thiva, mišića
Dopler ultrazvučni pregled krvnih sudova nogu (obe noge)
Dopler ultrazvučni pregled krvnih sudova ruku (obe ruke)
Dopler ultrazvučni pregled krvnih sudova vrata (karotida)
Dopler ultrazvučni pregled krvnih sudova renalne arterije
Cena (Din)
6.000,00
7.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
RENDGEN DIJAGNOSTIKA
Rendgenski snimak jedan pravac
Rendgenski snimak dva pravca
Rendgneski sminak za konzilijum (11 snimaka)
Mamografija
Cena (Din)
1.600,00
2.300,00
8.400,00
3.500,00
21
22
22a
23
23a
24
25
26
1
2
3
4
1
2
3
4
5
5a
5b
6
6a
7
8
1.750,00
2.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
2.500,00
4.000,00
3.000,00
8.000,00
2.000,00
5.400,00
8.600,00
4.000,00
3.000,00
OSTALI PREGLEDI I DIJAGNOSTIKA
Cena (Din)
Snimanje na EkG bez opisa (ordinacija ili u okviru dolaska u kućnu posetu van
pregleda)
800,00
Snimanje na EkG u okviru pregleda u kućnoj poseti
0,00
Holter EkGa 24h, postavljanje u ordinaciji
4.000,00
Holter EkGa 24h, postavljanje u kućnoj poseti
6.500,00
Kolposkopija
3.000,00
Kolposkopija- ekspertski dodatak
500,00
Kolposkopija u okviru pregleda specijaliste (kod istog doktora)
2.000,00
PAPA test
1.200,00
PAPA test- ekspertski dodatak
800,00
VS
800,00
CTG u ordinaciji
2.000,00
8a
9
10
10a
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
CTG u ordinaciji - ekspertski dodatak
CTG u kućnoj poseti
Biopsija PVU
Biopsija PVU- ekspertski dodatak
Ph nalaz
Amniocenteza
Gastroskopija
Kolonoskopija
Spirometrija samostalno (ordinacija ili u okviru specijalističkog pregleda u
kućnoj poseti)
Audiometrija
Timpanometrija
Vestibulometrija
Audiometrija i timpanometrija
Audio-timpano-vestibulometrija
Ispiranje oba uva
Ispiranje jednog uva
Aspiracija nosa kod dece po Proetzu
Aspiracija leka u spoljašnji slušni kanal (dodaje se na spec pregled)
Ekstrakcija stranog tela uva, nosa, ždrela (dodaje se na spec. pregled)
1.000,00
4.500,00
12.000,00
8.000,00
4.000,00
45.000,00
7.000,00
11.000,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
3.000,00
1.000,00
800,00
500,00
500,00
2.000,00
26 Zaustavljanej krvarenja iz nosa- tamponada nosa (dodaje se na spec. pregled)
27 Detamponada nosa
28 Incizija peritonzilnog abscesa (dodaje se na spec. pregled)
1.500,00
1.000,00
2.000,00
Obrada i sutura manjih rana i povreda ORL regije (dodaje se na spec. pregled)
Otklanjanje kondiloma radio nožem (najniža cena)
Otklanjanje kondiloma radio nožem (najniža cena) ekspertski dodatak
Otklanjanje kondiloma radio nožem (srednja cena)
Otklanjanje kondiloma radio nožem (srednja cena) ekspertski dodatak
Otklanjanje kondiloma radio nožem (najviša cena)
Otklanjanje kondiloma radio nožem (najviša cena) ekspertski dodatak
Aplikacija spirale (bez cene spirale)
Ekstrakcija spirale
2.000,00
6.000,00
4.000,00
9.000,00
11.000,00
12.000,00
18.000,00
3.500,00
2.500,00
29
30
30a
31
31a
32
32a
33
34
TERAPIJA
Davanje intramuskularne injekcije (ordinacija ili u okviru dolaska u kućnu
1 posetu)
2 Davanje intramuskularne injekcije (u kućnim uslovima samostalno)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Davanje intravenske injekcije (ordinacija ili u okviru dolaska u kućnu posetu)
Davanje intravenske injekcije (u kućnim uslovima samostalno)
Davanje Longaceph-a (ordinacija ili u oviru dolaska u kućnu posetu)
Davanje Longaceph-a (u kućnim uslovima samostalno)
Infuzija (ordinacija ili u okviru dolaska u kućnu posetu)
Infuzija (u kućnim uslovima samostalno)
Promena katera uz pregled specijaliste
Previjanje (ordinacija ili u okviru dolaska u kućnu posetu)
Previjanje (u kućnim uslovima samostalno)
Boravak patronažne sestre u kućnoj poseti prvi sat
Boravak patronažne sestre u kućnoj poseti svaki sat nakon prvog
Kompletna higijena nepokretnog bolesnika
Cena (Din)
700,00
2.000,00
1.300,00
2.600,00
1.500,00
3.000,00
1.500,00
3.000,00
7.000,00
1.000,00
2.300,00
1.800,00
1.000,00
3.000,00
15 Klizma (ordinacija ili u okviru dolaska u kućnu posetu)
16 Klizma (u kućnim uslovima samostalno)
17 Inhalacija (ordinacija)
1.500,00
3.000,00
500,00
Download

Cenovnik - Clinicanova.pdf