CENOVNIK PREGLEDA
R.br. Opis
Cena (din.)
1.
ORL SPECIJALISTIČKI PREGLED
2.000,00
2.
ORL SUBSPECIJALISTIČKI PREGLED
2.500,00
3.
TONALNA AUDIOMETRIJA
1.600,00
4.
TIMPANOMETRIJA
700,00
5.
ISPIRANJE UHA
600,00
6.
OTOAKUSTIČKA EMISIJA
7.
APLICIRANJE LEKA I ŠTRAJFNE U UHO
600,00
8.
POLICER
300,00
9.
PREGLED VESTIBULARNOG APARATA KALORIČNIM
TESTOM
1.200,00
10.
GOVORNA AUDIOMETRIJA U SLOBODNOM POLJU
1.600,00
11.
SUPRALIMINARNA AUDIOMETRIJA
1.200,00
12.
TINITUSOMETRIJA
1.200,00
13.
14.
15.
2.000,00
ENDOSKOPSKA I FUNKCIONALNA DIJAGNOSTIKA NOSA I
PARANAZALNIH SINUSA
PREGLED ŽDRELA I GRKLJANA RIGIDNIM ENDOSKOPOM,
DIJAGNOSTIKA STROBOSKOPOM
PREGLED ŽDRELA I GRKLJANA FLEKSIBILNIM
ENDOSKOPOM, DIJAGNOSTIKA POREMEĆAJA GUTANJA
1.600,00
2.000,00
3.000,00
16.
EKSPERTIZA GLASA ZA UPIS U MUZIČKU ŠKOLU
7.500,00
17.
SPIROMETRIJA
1.000,00
18.
INHALACIJA
500,00
Osnivač:
Dr Marija Vasović
Cenovnik se primenjuje od 04.05.2011. godine
Download

CENOVNIK PREGLEDA