lunatronik doo
Integrisani sistemi bezbednosti
11030 Beograd, Požeška 36
Tel./Fax: (011) 30-55-172, 3558-446, 30-55-171
Žiro račun: 160-161407-79; PIB: 102104653
E-mail: office@lunatronik.co.rs
http: //www.klt.rs
1. Alarmni sistem Jablotron JA-100
2. Alarmni sistem Jablotron JA-80
3. Kontrola čuvarske službe
4. GSM kamere
5. NANNY - sistem za nadzor disanja bebe
http://www.klt.rs
Kliknite na željenu
grupu proizvoda za
automatsko
prikazivanje
cenovnika!!!
Povratak na
sadržaj
HIBRIDNI SISTEM JABLOTRON 100 - CENOVNIK
MODEL
OPIS
Alarmna centrala i komunikatori
Adresabilni uređaji:
Pristupni moduli i tastature
Detektori:
1 Pokreta
2 Perimetarske zaštite
3 Ambijentalni detektori
4 Pribor za detektore
Sirene
Relejni moduli i indikatori stanja i PG izlaza
Pribor
Radio uređaji - bežični:
Pristupni moduli i tastature
Detektori:
1 Pokreta
2 Perimeter
3 Ambijentalni detektori
Sirene
Daljinski upravljači
Izlazni moduli
http://www.klt.rs
KRAJNJI
KORISNIK
DISTRIBUTERSKE
CENE
Alarmna centrala i komunikatori
JA-101K
Alarmna centrala sa GSM
komunikatorom i mogućnošću
korišćenja aplikacije za Android
i Iphone uređaje, 50 adresa, 50
korisnika, 6 particija, 8 PGM
izlaza, 1xBUS, 400mA, maks.
baterije 2.6Ah
1
JA-106K
191,4
316,3
221,4
322,4
225,7
367,3
257,1
47
32,9
Alarmna centrala sa GSM, LAN
komunikatorima i mogućnošću
korišćenja aplikacije za Android
i Iphone uređaje, 120 adresa,
300 korisnika, 15 particija, 32
PGM izlaza, 2xBUS,
2x1000mA, maks. baterije 16Ah
2
JA-101KR
Alarmna centrala sa GSM
komunikatorom i mogućnošću
korišćenja aplikacije za Android
i Iphone uređaje, 50 adresa, 50
korisnika, 6 particija, 8 PGM
izlaza, 1xBUS, 400mA, maks.
baterije 2.6Ah + 1 radio modul
JA-110R
JA-106KR
Alarmna centrala sa GSM, LAN
komunikatorima i mogućnošću
korišćenja aplikacije za Android
i Iphone uređaje, 120 adresa,
300 korisnika, 15 particija, 32
PGM izlaza, 2xBUS,
2x1000mA, maks. baterije 16Ah
+ 1 radio modul JA-110R
3
4
JA-190X
273,4
Modul za telefonsku
komunikaciju
5
http://www.klt.rs
Adresabilni uređaji
Pristupni moduli i tastature
JA-112E
Adresabilni pristupni modul sa
RFID beskontaktnim čitačem +
1 kontrolni segment (max. broj
segmenata je 20)
1
JA-113E
35,7
65,3
45,7
79,6
55,7
4,1
2,9
68
52
80,86
55,33
Adresabilni pristupni modul sa
RFID beskontaktnim čitačem i
tastaturom + 1 kontrolni
segment (max. broj segmenata
je 20)
2
JA-114E
51
Adresabilni pristupni modul sa
RFID beskontaktnim čitačem i
tastaturom + 1 kontrolni
segment (max. broj segmenata
je 20)
3
JA-192E
Dodatni kontrolni segment za
pristupne module (maksimalno
20 na svakom pristupnom
modulu)
4
JA-122E
Adresabilni spoljašnji pristupni
modul sa RFID čitačem
5
JA-123E
Adresabilni spoljašnji pristupni
modul sa RFID čitačem i
tastaturom
6
http://www.klt.rs
Detektori
Pokreta
JA-110P
Adresabilni PIR detektor
pokreta
1
JA-120PW
2
Perimetarske zaštite
JA-110B
Adresabilni PIR detektor
pokreta sa kolor kamerom (i
blicem) koja šalje fotografije
alarmne situacije. Moguće je
dobiti i fotografiju na zahtev
korisnika.
64,64
32,7
22,9
16,3
11,4
14,30
10,10
36,7
25,7
16,3
11,4
Adresabilni kombinovani
detektor požara (dima i toplote)
1
JA-110F
84,52
Adresabilni mini magnetni
modul
3
Ambijentalni detektori
JA-110ST
48,28
Adresabilni modul za magnetne
detektore – 2 ulaza
2
JA-111M
65,65
Adresabilni akustični detektor
loma stakla
1
JA-110M
15,7
Adresabilni dualni IC + mikrotalasni detektor pokreta
2
JA-120PC
22,4
Adresabilni detektor poplave
2
http://www.klt.rs
JA-111SH
Adresabilni detektor potresa
26,89
3
http://www.klt.rs
20,57
Pribor za detektore
JA-111H
Adresabilni modul za
povezivanje detektora
1
JA-111H-AD
Adresabilni modul za
povezivanje ure]aja za kontrolu
pristupa
JA-116H
Modul zonskog proširenja za
povezivanje na BUS 16 običnih
detektora sa relejnim izlazom
(bilo kog proizvođača). Moguće
je montirati modul direktno u
centralu JA-106K
Dodatno sočivo za detektore
imune na kretanje kućnih
ljubimaca
2
3
JS-7910
4
12,3
8,6
34,05
23,3
75,79
53
2
1
22,4
15,7
69,55
53,18
Sirene
JA-110A
Adresabilna unutrašnja sirena
JA-111A/AO
Adresabilna spoljna sirena sa
akumulatorom
1
2
http://www.klt.rs
Relejni moduli i indikatori stanja i PG izlaza
Adresabilni energetski relejni
JA-110N
modul za 16 A
1
JA-111N
2
JA-118N
40,9
28,6
53
37,1
15,3
11
14,3
10
8,1
5,7
14,3
10
2
1,4
4,1
2,9
4,1
2,9
Aadresabilni indikator stanja
particije / PG izlaza (ne zauzima
adresu)
6
JA-111i
17,1
Pomoćni relej za din šinu 16A
kontinualno i do 30A najviše 3
sekunde.
5
JA-110i
24,4
Energetski relejni modul za din
šinu za 16 A
4
RB-230DIN
20
Osmo-kanalni signalni
adresabilni izlazni modul
3
JA-110N-Din
28,6
Adresabilni signalni relejni
modul za 1 A
Neadresabilni univerzalni optički
indikator RGB (sa 4 boje)
7
Pribor
Ja-110T
Adresabilni izolator kratkog
spoja
JA-190PL
Višenamenska instalaciona
kutija (kućište)
1
2
JA-110Z-A
Adresabilni razdelnik
3
JA-110Z-B
Adresabilni razdelnik
4
http://www.klt.rs
JA-110Z-C
Adresabilni razdelnik
5
CC-01
Kabl magistrale
1x2x0.8mm+1x2x0.5mm bele
boje EasyReel 300 m
CC-02
Kabl magistrale 2x2x0.5mm
bele boje EasyReel 300 m
6
7
RADIO UREĐAJI
JA-110R
1
DE06-12
Adresabilni interfejs za bežične
komponente (radio modul)
868MHz
99,9
100,13
68,51
112,3
78,6
10,1
7,1
67,3
47,1
91,9
64,3
96,05
73,45
Bežični pristupni modul sa RFID
beskontaktnim čitačem i
tastaturom + 1 kontrolni
segment (max. broj segmenata
je 20)
2
JA-154E
148,58
Bežični pristupni modul sa RFID
beskontaktnim čitačem + 1
kontrolni segment (max. broj
segmenata je 20)
1
JA-153E
2,9
Pretvarač 12VDC 500 mA
stabilizovano
2
Pristupni moduli i tastature
JA-152E
4,1
bežični pristupni modul sa
ekranom, tastaturom i RFID
čitačem
3
http://www.klt.rs
Detektori
Pokreta
JA-150P
Bežični PIR detektor pokreta
1
JA-180P
JA-186P
Bežični dvostruki PIR detektor imun na kućne ljubimce
nezavisno od težine
JA-180W
Bežični PIR i MW kombinovani
detektor
6
7
99,69
76,23
53
37,1
71,4
50
89,9
62,9
187,7
131,4
269,4
188,6
587,7
411,4
Bežični spoljni PIR detektor
9
JA-180IR
61,4
Bežični dvostruki spoljni
detektor pokreta – zavesa
8
JA-188P
87,7
Bežični plafonski PIR detektor
360 stepeni
5
JA-187P
32,9
Bežični detektor pokreta sa
kamerom
4
JA-185P
47
Bežični kombinovani PIR i
detektor loma stakla LS JA180PB
3
JA-160PC
42,9
Bežični PIR detektor pokreta
2
JA-180PB
61,3
Bežična infra-crvena barijera
10
http://www.klt.rs
Perimeter
JA-151M
Mini bežični magnetni detektor
1
JA-185B
JA-182M
Bežični nevidljivi magnetni
detektor
JA-182SH
bežični detektor udaranja ili
pomeranja
5
6
31,4
36,7
25,7
42,9
30
38,7
27,1
51
35,7
55,1
38,6
61,3
42,9
Bežični optički detektor požara
(dim ili toplota) sa sirenom 80
dB/m
2
JA-180G
44,9
Bežični detektor požara (dima
i/ili toplote)
1
JA-180S
38,6
Bežični magnetni detektor –
manjeg dizajna
4
Ambijentalni detektori
JA-150ST
55,1
Bežični magnetni detektor sa
opcionim ulaznim konektorom
3
Ja-183M
28,6
Bežični detektor loma stakla
2
JA-181M
40,9
Bežični detektor eksplozivnih
gasova sa zujalicom i izlaznim
relejem za zatvararanje dotoka
gasa
3
http://www.klt.rs
Sirene
JA-150A
Dvosmerna bežična unutrašnja
sirena
JA-151A
Dvosmerna bežična spoljna
sirena sa akumulatorom i
napajanjem 220/12V
1
2
JA-180A
35,7
86,08
65,83
85,4
65,31
20,4
14,3
20,4
14,3
26,6
18,6
42,64
32,6
30,6
22,11
22,4
15,7
Bežična spoljna sirena sa
litijumskom baterijom koja radi
bez dodatnog napajanja
3
Daljinski upravljači
JA-186JK
51
Daljinski upravljač sa 4 tastera privezak za ključeve – crni
1
JA-186JW
Daljinski upravljač sa 4 tastera privezak za ključeve - crni
JA-182J
Daljinski upravljač sa 2 tastera privezak za ključeve - metalni
JA-154J
Dvosmerni daljinski upravljač
sa 4 tastera - privezak za
ključeve
2
3
4
JA-188J
Bežični panik taster
JA-189J
Bežični taster za zvono na
vratima
5
6
http://www.klt.rs
JA-187J
Bežični taster za ručni zglob
JA-185J
Bežični modul za daljinsko
upravljanje, za montažu u
automobil, za daljinsko
upravljanje električnim
uređajima u kući
JA-190J
RFID pristupna kartica za JA100
7
8
9
JA-191J
20
3
2,1
2,4
1,7
22,4
15,7
47
32,9
44,9
31,4
Bežični energetski PG relejni
modul (za 16A)
1
JA-151N
28,6
PC čitač RFID kartice i priveska
(povezan pomoću USB -a)
11
Izlazni moduli
JA-150N
21,4
RFID privezak za JA-100
10
JA-190T
30,6
Bežični signalni PG relejni
modul (za 1 A)
2
http://www.klt.rs
OASIS: PAMETNI hibridni bežični alarmni sistem - CENOVNIK
Garancija 4 godine za OASIS proizvode (za sertifikovane instalatere)
MODEL
OPIS
Povratak na
sadržaj
KRAJNJI
KORISNIK
Centrale JA-80 OASIS
Moduli za komunikaciju za centralu
Tastature, uređaji za upravljanje i proximity kartice i privesci
Bežični detektori
Baterijski reflektori sa IC senzorom i fotoćelijom
Žičani detektori
Detektori vode
Sirene - žičane/bežične, spoljašnje/unutrašnje
Gotovi alarmni kompleti
Bežični relejni moduli
Bežični termostati i prijemnici
Interfejs za povezivanje centrale sa računarom
Spikerfon - telefon
Samostalni GSM komunikator - DAVID
Dodatne antene, baterije i napajanja
Razno - sočiva, sprej za testiranje
http://www.klt.rs
DISTRIBUTERSKE
CENE
Centrale
JA-82K
1
JA-83K
2
Modularna hibridna alarmna
centrala, sa četiri žičana ulaza (max.
14) i dva programabilna izlaza i 2
izlaza za sirene, u kutiji sa
transformatorom, bez baterije. Max
50 korisnika – šifara i/ili kartica
Modularna hibridna alarmna
centrala, sa deset žičanih ulaza (max.
30) i dva programabilna izlaza, u
kutiji sa transformatorom, bez
baterije. Max 50 korisnika – šifara
i/ili kartica
4
Ekspanzioni modul za centrale prijemnik za 50 programabilnih
bežičnih adresa, 868MHz sa
dvosmernom komunikacijom sa
uređajima
Ekspanzioni modul za centrale za
dodavanje 10 žičanih ulaza (max 1
modul po centrali JA-82K i 2 modula
po centrali JA - 83K)
5
Bežični ripiter panel - povećava
bežični domet uređaja čiji signal nije
dovoljno jak ili čija je komunikacija
nesigurana, bez baterije
JA-82R
3
JA-82C
JA-80Z
€ 52
€ 37
€ 91
€ 65
€ 39
€ 28
€ 30
€ 21
€ 91
€ 65
€ 168
€ 120
€ 36
€ 26
Moduli za komunikaciju za centralu
JA-82Y
1
JA-80X
2
GSM/GPRS komunikator za Oasis
alarmne centrale, koji koristi GSM
mrežu sa GPRS prenosom.
Omogućuje daljinski pristup centrali
putem mobilnog telefona ili
interneta, daljinsko programiranje
preko GPRS-a i sofvera Olink i slanje
izveštaja o događajima putem SMS-a
ili zvučne poruke ili GPRS-a. Max 8
brojeva telefona.
Govorni modul, slanje do 6 govornih
poruka na 4 telefonska broja,
"Contact ID" protokol za
komunikaciju sa monitoring
centrom, takođe, može se
kombinovati sa JA-80V i JA-82Y.
http://www.klt.rs
JA-80V
3
ST-01
LAN Ethernet / PSTN komunikator za
Oasis alarmne centrale. Omogućuje
daljinski pristup centrali putem
Interneta, i slanje izveštaja o
događajima centru za monitoring ili
na telefon.
€ 77
€ 55
€ 35
€ 25
Modul za snimanje govornih
poruka.
4
http://www.klt.rs
Tastature, uređaji za upravljanje i proximity kartice i privesci
JA-81E
Žičana LCD tastatura sa ugrađenim
RFID čitačem, dodatni žičani ulaz.
1
JA-81F
2
JA-80H
Bežična LCD tastatura sa ugrađenim
RFID čitačem, dvosmerna
komunikacija, dodatni žičani ulaz,
prikaz trenutnog statusa detektora,
isporuka sa dve CR123 3,0V
litijumske baterije.
WJ-80
Interfejs za povezivanje JA-80H ili JA80N
RC-85
Bežični modul za daljinsko
upravljanje, za montažu u
unutrašnjost automobila, za
daljinsko upravljanje električnim
uređajima.
6
RC-86K
7
RC-82
€ 77
€ 55
€ 68
€ 49
€ 58
€ 41
€ 42
€ 30
€ 24
€ 17
€ 14
€ 10
€ 17
€ 12
Spoljašnji RFID čitač, koristi se sa WJ80 interfejsom.
4
5
€ 40
Spoljašnja tastatura sa ugrađenim
RFID čitačem, koristi se sa WJ-80
interfejsom.
3
JA-80N
€ 56
Daljinski upravljač, kućište sa 4
tastera. Mogućnost naoružavanja,
razoružavanja i aktiviranja panik
alarma. Može da se upravlja drugim
uređajima (preko UC i AC modula),
isporuka sa 6V alkalnom baterijom,
RC-86K - u crnom kućištu, RC-86W u belom kućištu.
Daljinski upravljač, novo metalno
kućište sa 2 tastera. Mogućnost
zaključavanja tastera od slučajne
upotrebe ( child-lock).
8
http://www.klt.rs
RC-87
9
RC-88
10
RC-89
11
PC-01
12
PC-02
13
PC-04B
Lični panik taster u obliku ručnog
sata ili ogrlice. Isporuka sa
baterijama.
Bežični panik taster, takođe može da
služi i za daljinsko naoružavanje
sistema. Upravlja UC i AC modulima
ili funkcijom zvona JA-80L, isporuka
sa 3,6V alkalnom baterijom
Bežični taster zvona za JA-80L,
takođe može biti programiran kao
panik taster ili daljinski upravljač za
UC i AC module, isporuka sa 6V
alkalnom baterijom
Beskontaktna kartica ISO formata za
upotrebu sa JA-81F, JA-81E, JA-80H,
JA-80N.
Beskontaktni ID privezak za
upotrebu sa JA-81F, JA-81E, JA-80H,
JA-80N.
€ 28
€ 20
€ 30
€ 21
€ 18
€ 13
€2
€1
€ 2,0
€ 1,5
€ 3,2
€ 2,5
Beskontaktni ID crni kožni privezak
za upotrebu sa JA-81F, JA-81E, JA80H, JA-80N.
14
http://www.klt.rs
Bežični detektori
JA-80P
1
JA-80PB
2
JA-80S
3
JA-80W
Bežični PIR detektor, opseg detekcije
do 12m/120 stepeni (sa osnovnim
sočivom). 3 vrste optike (vertikalna
zavesa, koridor i imuna na životinje).
Žičani ulaz za dodatni spoljašnji
žičani senzor, TRI protivsabotažna
kontakta. Isporuka sa 3,6V
litijumskom baterijom.
Bežični PIR detektor+detektor loma
stakla, PIR opseg detekcije do
12m/120 stepeni (sa osnovnim
sočivom). 3 vrste optike (vertikalna
zavesa, koridor i imuna na životinje).
Detektor loma stakla koristi dualni
metod detekcije, domet do 9m.
Isporuka sa dve 3,6V litijumske
baterije.
Bežični DUALNI optičko/termički
detekor požara, sa ugrađenom
sopstvenom sirenom i LED-om za
indikaciju alarma. Isporuka sa 3,6V
litijumskom baterijom
5
JA-80G
Univerzalni predajnik, NC/NO ulaz,
isporuka sa 3,6V baterijom. Koristi
se za detektor vode - poplave LD63HS koji radi na baterije i košta
dodatnih 12 evra.
7
€ 75
€ 53
€ 51
€ 37
€ 64
€ 46
€ 36
€ 26
€ 55
€ 40
€ 35
€ 25
Bežični detektor eksplozivnih
gasova, sa zujalicom i relejnim
izlazom za isključenje gasa, 220V.
6
JA-81M
€ 30
Dualni PIR mikrotalasni bežični
detektor.
4
JA-80D
€ 42
Bežični magnetni kontakt za
vrata/prozor. Ima jedan žičani ulaz
za dodatni žičani senzor, dva
protivsabotažna kontakta. Isporuka
sa 3,6V baterijom.
http://www.klt.rs
JA-82M
Bežični magnetni kontakt za Euro
standardni prozor, sa baterijom.
8
JA-82SH
11
JA-84P
12
JA-85B
€ 39
€ 28
€ 34
€ 24
€ 39
€ 28
€ 109
€ 78
€ 42
€ 30
Mini bežični magnet 868MHz sa
litijumskom baterijom.
10
JA-83P
€ 28
Bežični šok detektor sa dva režima
rada: detekcija potresa i detekcija
nagiba
9
JA-83M
€ 39
PIR detektor 868MHz, opseg
detekcije do 12m/120 stepeni (sa
osnovnim sočivom). 3 opciona
sočiva (vertikalna zavesa, koridor i
imuna na životinje), TRI
protivsabotažna kontakta. Isporuka
sa 3,6V litijumskom baterijom.
PIR detektor pokreta sa kamerom i
blicom. U slučaju alarma, snima 4
fotografije i šalje ih bežično. Opseg
detekcije do 12m/120 stepeni (sa
osnovnim sočivom). 3 vrste optike
(vertikalna zavesa, koridor i imuna
na životinje), dva protivsabotažna
kontakta. Isporuka sa 2xCR123 3,0V
litijumskim baterijama. Za prijem
slika je potreban jedan modul JA80Q po centrali.
Bežični detektor loma stakla malih
dimenzija. Isporuka sa 3,6V
litijumskom baterijom
13
http://www.klt.rs
JA-85P
PIR detektor malih dimenzija, opseg
detekcije 5m/360°. Isporuka sa 3,6V
litijumskom baterijom
14
JA-86P
17
JA-89P
18
JA-80IR
Spoljašnji dualni PIR detektor, koristi
Optex VX-402R, opseg detekcije od
1,4 do 12m/900, dva
protivsabotažna kontakta i
ANTIMASKING funkcija. Isporuka sa
3,6V litijumskom baterijom
Dualni spoljašnji PIR senzor, IC
domet 2-10m. Ima dva
protivsabotažna senzora napred i
nazad. Radio domet 300m.
€ 36
€ 183
€ 131
€ 261
€ 187
218 €
156 €
€ 533
€ 381
€ 40
€ 29
Bežična IC barijera, dva zraka, IC
domet 60m u spoljnim uslovima.
Radio domet 300m.
19
MB360
€ 50
Spoljašnji DUALNI PIR detektor
vertikalna zavesa (za zaštitu prozora,
vrata, terasa sa spoljne strane), koristi
Optex FTN-ST/AM, opseg detekcije 2m
ili 5m, protivsabotažni kontakt i ANTIMASKING funkcija. Moguće je
horizontalno podešavanje detektora
190 stepeni.Isporuka sa litijumskom
baterijom.
Savršena imunost na sitne životinje.
16
JA-88P
€ 31
Dualni IC detektor (imun na životinje
- bez obzira na težinu)
15
JA-87P
€ 43
Bežični samostalni LED reflektor sa
IC senzorom i fotoćelijom. Baterijsko
napajanje D, 3x1.5V (baterije nisu
uključene u cenu)
http://www.klt.rs
MB371
Bežični samostalni LED reflektor sa
IC senzorom, fotoćelijom i daljinskim
upravljačem. Baterijsko napajanje D,
3x1.5V (baterije nisu uključene u
cenu)
http://www.klt.rs
€ 49
€ 35
Žičani detektori
JS-20
Žičani PIR detektor
1
JS-22
4
5
Optički+temperaturni dimni
detektor sa relejnom bazom i
zujalicom
Samostalni optički detektor dima sa
SD-728V-1 zujalicom koji radi sa baterijom od
9V
GBS-210
Žičani magnetni kontakt.
SA-200-A/
(standardan tip SA-200A; mini tip SASA-201-A
201A)
SA-204
11
€ 27
€ 19
€ 16
€ 11
€ 12
€8
€ 2,0
€ 1,5
€ 10
€7
€ 2,6
€ 1,9
€ 15
€ 11
€ 10
€7
Magnetni kontakt za garažna vrata
sa metalnim crevom.
10
CT-01
€ 13
Ugradni magnetni kontakt, fi 9mm.
9
SA-220
€ 19
Žičani magnetni kontakt, metalni.
8
SA-210
€ 20
Žičani detektor loma stakla
6
7
€ 28
Žičani PIR + lom stakla detektor
3
SD-280
€7
Dualni žičani PIR detektor - imun na
životinje
2
JS-25
€9
Detektor podizanja roletne koji se
vezuje na bežični magnet JA-81M.
Da bi se sprečio lažni alarm. npr. u
slučaju vetra, detektor reaguje
nakon primljenih 3 impulsa u roku
od 5 sekunde.
http://www.klt.rs
Detektori vode
LD-12
Detektor vode za žičane sisteme
1
LD-81
€ 15
€ 11
€ 12
€9
€ 33
€ 23
€ 81
€ 58
€ 47
€ 34
€6
€4
€ 10
€7
Detektor vode za bežični magnet JA81M
2
Sirene
JA-80L
Unutrašnja bežična sirena koja se
napaja iz mreže, za funkciju alarma,
obaveštenja o ulazu i izlazu, za signal
zvona. Komplet sa utikačem 220V.
1
JA-80A
2
OS-365A
3
SA-105
Spoljašnja potpuno bežična
piezoelektrična sirena, napajanje iz
litijumske baterije (baterija je
uključena u cenu)
Žičana spoljna sirena sa
stroboskopom, sa rezervnim
baterijskim napajanjem.
Protivsabotažno zaštićena.
Piezo sirena 12V, 120dB.
4
SA-913TM Piezo sirena 110mA.
5
http://www.klt.rs
Gotovi alarmni kompleti
JK-82
1
JK-84
2
Osnovni alarmni komplet, sastoji se
od: JA-82K centrale sa radio
modulom JA-82R i GSM
komunikatorom JA-82Y, JA-81F, JA80P, JA-83M, JA-80L, RC-80, RC-01.
Sa svim potrebnim litijumskim i
alkalnim baterijama.
Osnovni alarmni komplet, sastoji se
od: JA-82KR centrale sa radio
modulom, JA-81F, JA-80P, JA-83M,
JA-80L, RC-80, PC-01. Sa svim
potrebnim litijumskim i alkalnim
baterijama.
€ 481
€ 344
€ 301
€ 215
€ 41
€ 29
€ 44
€ 31
€ 47
€ 33
€ 47
€ 33
Bežični relejni moduli
UC-82
1
AC-82
2
AC-83
3
AC-88
Bežični prijemnik sa 2 daljinski
kontrolisana releja, upravljiv putem
centrale i/ili SMS poruka, RC
daljinskih upravljača ili bežičnih
detektora, 12 V DC.
Bežični prijemnik sa 2 daljinski
kontrolisana releja, upravljiv putem
centrale i/ili SMS poruka, RC
daljinskih upravljača ili bežičnih
detektora, napajanje 220V
Bežični prijemnik sa 3 daljinski
kontrolisana izlaza na 220V, upravljiv
putem centrale i/ili SMS poruka, RC
daljinskih upravljača ili bežičnih
detektora, napajanje 220V
Pametna utičnica - bežični prijemnik
upravljiv putem centrale i/ili SMS
poruka, RC daljinskih upravljača ili
bežičnih detektora, napajanje 220V.
4
http://www.klt.rs
Bežični termostati i prijemnici
TP-82
Programabilni jednodnevni bežični
sobni termostat, sa LCD displejem,
isporuka sa alkalnim baterijama.
1
TP-83
3
€ 28
€ 43
€ 31
€ 54
€ 39
€ 20
€ 14
€ 41
€ 29
€ 54
€ 39
€ 49
€ 35
Programabilni sedmodnevni bežični
sobni termostat, sa LCD displejem,
isporuka sa alkalnim baterijama.
2
TP-83IR
€ 39
Programabilni sedmodnevni bežični
sobni termostat sa dodatnim IC
detektorom temperature poda, sa
LCD displejem, isporuka sa alkalnim
baterijama.
Interfejs za povezivanje centrale sa računarom
JA-82T
USB kabl za povezivanje centrale i
računara, za programiranje sistema
putem Olink softvera
1
JA-80BT
2
BLUETOOTH interfejs za povezivanje
centrale i računara, za
programiranje sistema putem Olink
softvera
Spikerfon - telefon
SP-02
Spikerfon - telefon, povezuje se sa
PSTN telefonskom linijom ili JA-82Y
GSM gateway-om. Omogućava da
autorizovani brojevi telefona slušaju
šta se dešava u objektu i pričaju sa
prisutnima. Pritiskom na taster
spikerfona, automatski se poziva
programiran broj za hitne slučajeve.
1
TD-110
Telefonska dojava sa 1 porukom na
4 broja.
2
http://www.klt.rs
Samostalni GSM komunikator - DAVID
GD-04
GSM komunikator + GPRS
1
GD-04A
€ 19
€ 45
€ 32
€ 19
€ 13
€ 204
€ 150
€ 20
€ 17
€ 72
€ 94
€4
€4
€4
€1
€ 20
€ 14
€ 12
€ 51
€ 67
€3
€3
€3
€1
€ 14
€2
€2
€1
€1
€2
€2
€2
€1
€2
€2
€ 24
€ 20
USB kabl za GD-04 David
4
GD-06
€ 26
Modul za bežične detektore
3
GD-04P
€ 110
Back up baterija
2
GD-04R
€ 155
GSM komunikator + GPRS
5
Dodatne antene, baterije i napajanja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Antena
Antena
AN-04
AN-80
AWZ-200
AWZ-300
BAT-3V0
AN-04 dodatna antena za GSM
Dodatna antena za radio signal
Dodatno napajanje
AWZ-200 PSU-B 13.8V/2A 50VA
Dodatno napajanje
AWZ-300 PSU-B 13.8V/3A 80VA
Baterija
BAT-3V0 CR123A 3V baterija
BAT-3V6
1/2AA
Baterija
LS14250 3.6V baterija
Baterija
BAT-3V6 AA BAT-3V6 AA-LS14500 3.6V baterija
Baterija
BAT-6
BAT-6 baterija za RC daljinac
Baterija
BAT-80A BAT-80A Li baterija 6V/11Ah
1
2
Sočivo
Sočivo
JS-7902
JS-7904
3
4
5
Sočivo
Servisni kabl
Spliter
6
Sprej za testiranje
Razno
JS-7906
BS-83
BS-84
Solo-3
SD-Test
7
8
9
Sprej za testiranje
Kutija
Softver
JB-16
O-Link
Sočivo zavesa za JA-80P
Sočivo koridor za JA-80P
Sočivo PET - horizontalna zavesa za
JA-80P
Žičani servisni konektor
Razdelnik za programiranje
Solo aerosol sprej za testiranje
dimnih detektora, 250ml
SD test aerosol sprej za testiranje
dimnih detektora, 125ml, za ručno
testiranje
Razvodna kutija sa 8 prekidača
Softver za programiranje centrale
http://www.klt.rs
€ 14
€6
€ 10
€4
besplatno besplatno
Napomene:
Cene su date u evrima bez PDV-a. Plaćanje se vrši po prodajnom kursu Banke Intese na dan uplate.
Cenovnik je važeći od 4.01.2012. i stavlja van snage sve prethodne. Lunatronik zadržava pravo izmene
cenovnika bez prethodne najave.
http://www.klt.rs
KONTROLA ČUVARSKE SLUŽBE - CENOVNIK
Povratak na
sadržaj
MODEL
OPIS
Active guard
Online kontrola čuvarske službe
Poseduje RFID čitač i koristi GPRS komunikaciju. Može se koristiti kao:
1. Sistem za kontrolu čuvarske službe
2. Sistem za zaštitu zaposlenih
3. Uređaj za glasovnu komunikaciju
Ugradnja i upotreba su izuzetno jednostavne, poseduje tri tastera.
Funkcije ugrađenog akcelerometra:
1. Detekcija čoveka na podu – upozorenje o životnoj opasnosti
2. Detekcija snažnog udara – upozorenje o pokušaju uništavanja
uređaja
3. Detekcija naginjanja sa podesivim uglovima – obaveštenje o poziciji
- Daljinsko konfigurisanje i nadogradnja firmware-a – jednostavno
servisiranje i ušteda vremena.
-Podaci koji se šalju su enkriptovani AES standardom – potpuna
sigurnost
Istorija događaja – čak 5000 događaja se čuva u samom uređaju
1
http://www.klt.rs
KRAJNJI
KORISNIK
DISTRIBUTERSKE
CENE
€ 654
467
(390 za više
od 10 kom)
H5C komplet za kontrolu čuvarske službe
2
Kontrole čuvarske službe:
-Sistem kontrole čuvarske službe vam obezbeđuje da pomognete
čuvarima da rade odgovorno i da redovno obilaze sve važne lokacije u
objektu koji čuvaju i da to možete uvek da proverite.
Komplet se sastoji od:
- čuvarskog beskontaktnog čitača koji se nosi sa sobom,
- baze za napajanje baterije i povezivanje sa računarom,
- futrole za držanje čitača,
- dva lokacijska dugmeta,
- jednog identifikacionog priveska čuvara
- softvera za pregled i pravljenje izveštaja.
Čuvarski čitač beleži identifikaciju čuvara i overavanje obilaska
lokacija (pamti više hiljada događaja).
Softver služi za preuzimanje podataka sa čitača i pregled izveštaja na
osnovu tih podataka.
€ 225
€ 160
€ 2,1
€ 1,5
€ 4,2
€ 3,0
Tag za H5C komplet
Lokacijsko dugme
Postavljaju se na važnim mestima koja čuvar obilazi
3
Ibutton
Identifikacioni privezak čuvara
Privezak omogućuje prijavljivanje čuvara u smeni
4
Napomene:
Cene su date u evrima bez PDV-a. Plaćanje se vrši po prodajnom kursu Intesa banke na dan uplate.
Cenovnik je važeći od 4.01.2012. i stavlja van snage sve prethodne. Lunatronik zadržava pravo izmene cenovnika bez prethodne najave.
http://www.klt.rs
Povratak
na
sadržaj
GSM kamere - CENOVNIK
GSM kamere
MODEL
EYE-02
GSM stand-alone kamera ili za
Jablotron Oasis hibridni sistem.
Kamera ima ugrađen detektor
potresa, PIR senzor, video
detekciju pokreta, detektor loma
stakla. Nakon alarma kamera
automatski šalje 6 fotografija
preko MMS-a, SMS poruku i
telefonski poziv a informacijom o
alarmu. Može poslati sve vidove
izveštaje na do 10 e-mail adresa.
Kamera ima ugrađen mikrofon i IC
svetlo za noćno snimanje. Na
kameru se mogu priključiti do 20
Jablotron bežičnih senzora.
Prostor štićen kamerom možete
da proverite preko Interneta sa
bilo koje lokacije ili pozivom sa
vašeg mobilnog telefona. Kamera
ima ugrađen DVR sa micro SD
karticom. Uz kameru ide i
daljinski upravljač RC-86K.
1
EYE-02 3G
€ 371
€ 265
€ 488
€ 348
GSM stand-alone kamera koja
koristi 3G mrežu za brži prenos
podataka.
2
http://www.klt.rs
NANNY - CENOVNIK
Povratak
na sadržaj
NANNY - sistem za nadzor disanja bebe
BM 02 Nanny
Sistem za nadgledanje disanja bebe
- Ovaj sistem omogućava
pravovremenu indikaciju Sindroma
Iznenadne Dečije Smrti (SIDS) i
drugih životno-ugrožavajućih
simptoma (alergije, iznenadne
bolesti, gušenje...)
- Sastoji se od senzorske površine
koja se postavlja ispod dušeka i
indikatora koji zvučno i vizuelno
oglašava alarm
Nema nikakav fizički kontakt sa
bebom i ne stvara nikakvo zračenje,
pasivan senzor ne šteti ljudskom
telu
Zelena lampica treperi u skladu sa
bebinim disanjem
U slučaju alarma sirena će se oglasiti
i crvena lampica će se uključiti
1
€ 98
http://www.klt.rs
€ 75
Download

lunatronik doo