901
Timpanometar
Uputstvo za upotrebu
Part No. 7-25-180
Doc. No. 7-25-1800/09
Iako su informacije u ovom dokumentu potpuno proverene, GN Otometrics ne snosi odgovornost za bilo
kakve protivrečnosti. Informacije u ovom Uputstvu za upotrebu su predmet promene bez najave.
Copyright © 2003, GN Otometrics, Copenhagen, Denmark.
GN Otometrics A/S
2 Dybendalsvaenget, P.O. Box 119
DK-2630 Taastrup, Denmark.
Phone: +45 72 111 555
Fax: +45 45 72 111 548
E-mail: [email protected]
www.gnotometrics.com
Tehnička podrška:
Molimo da kontaktirate Vašeg lokalnog
dobavljača.
SADRŽAJ
1
UVOD......................................................................................................1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
ZODIAC 901 KARAKTERISTIKE .....................................................................
ZODIAC 901 PRIMENA ....................................................................................
O UPUTSTVU ..................................................................................................
STANDARDI ....................................................................................................
BEZBEDNOST .................................................................................................
SERVIS I POPRAVKA .....................................................................................
ZODIAC 901 INSTALACIJA ................................................................ 7
2.1
2.2
2.3
2.4
OTPAKIVANJE I PREGLED ............................................................................. 7
SKLADIŠTENJE I OTPREMANJE .................................................................... 7
INSTALACIJA ................................................................................................... 8
ZAŠTITA I ODRŽAVANJE ................................................................................ 10
2.4.1
2.5
3
ČIŠĆENJE SONDE ............................................................................... 10
ZAMENA OSIGURAČA .................................................................................... 11
OPŠTI OPIS ........................................................................................... 13
3.1
3.2
UOPŠTENO ...................................................................................................... 13
IZGLED PREDNJEG PANELA I KONTROLE .................................................. 13
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.3
3.4
3.5
MANUALNI MOD ..................................................................................
AUTOMATSKI MOD .............................................................................
"SELECT" .............................................................................................
"ALT. SELECT" I "SETUP" ...................................................................
DRUGE KONTROLE PREDNJEG PANELA ........................................
LAMPICE ZA INDIKACIJU ...................................................................
LCD EKRAN .........................................................................................
15
15
16
16
17
18
18
POKRETANJE .................................................................................................. 19
GLAVNI MENI ................................................................................................... 20
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
NOVI PACIJENT ....................................................................................
IDENTIFIKACIJA ...................................................................................
DNEVNA KALIBRACIJA .......................................................................
PODRAZUMEVANA KONFIGURACIJA ...............................................
"EASY" I "ADVANCED" MODOVI .........................................................
21
22
23
24
24
SLUŠALICE I SONDA ...................................................................................... 25
3.5.1
3.5.2
4
1
3
5
5
6
6
OLIVE .................................................................................................... 26
KORIŠĆENJE SLUŠALICA I SONDE ................................................... 26
MANUALNI MOD ................................................................................... 29
4.1
TIMPANOMETRIJA .......................................................................................... 30
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
MANUALNA............................................................................................
AUTOMATSKO MERENJE...................................................................
ETF-I, NETAKNUTA BUBNA OPNA ....................................................
ETF-P, PERFORIRANA BUBNA OPNA ...............................................
31
33
36
37
4.2
REFLEKS TEST ............................................................................................... 39
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.3
PRAG REFLEKSA ................................................................................ 47
BRZI SKRINING .................................................................................... 49
VAZDUŠNA PROVODLJIVOST ............................................................ 51
DODATNE FUNKCIJE .......................................................................... 53
5.1
ALT. SELECT.................................................................................................... 53
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.2
BRISANJE PODATAKA ........................................................................
"SMOOTH".............................................................................................
PRENOS PODATAKA ..........................................................................
LEVO/DESNO PREBACIVANJE ..........................................................
KONTRAST ..........................................................................................
MARKER ..............................................................................................
TIMPANOMETRIJA (UKLJUČ. ETF-I) .................................................. 57
REFLEKS TEST .................................................................................... 58
PRAG .................................................................................................... 59
5.2.3.1
5.2.3.2
5.2.3.3
5.3
UBACIVANJE PAPIRA ......................................................................... 61
ŠTAMPANJE ........................................................................................ 62
5.3.2.1
5.3.2.2
5.3.2.3
ŠTAMPANJE SADRŽAJA EKRANA ........................................... 62
ŠTAMPANJE PODATAKA .......................................................... 62
ŠTAMPANJE SVEGA ................................................................. 62
AUTOMATSKI MOD .............................................................................. 63
6.1
6.2
MENI SA FABRIČKI POSTAVLJENIM MADSEN ELECTRONICS TESTOVIMA.....63
TESTOVI KOJE KORISNIK PROGRAMIRA .................................................... 64
OPCIJE PRI UKLJUČIVANJU................................................................ 65
7.1
7.2
8
REFLEKS ..................................................................................... 59
BRZI SKRINING .......................................................................... 60
VAZDUŠNA PROVODLJIVOST .................................................. 60
ŠTAMPAČ ........................................................................................................ 60
5.3.1
5.3.2
7
53
53
53
54
54
54
POSTAVKE ...................................................................................................... 56
5.2.1
5.2.2
5.2.3
6
40
42
43
45
45
TESTIRANJE PRAGA ...................................................................................... 46
4.3.1
4.3.2
4.3.3
5
MANUALNI REFLEKS...........................................................................
SKRINING .............................................................................................
SLABLJENJE ........................................................................................
KORISNIK 1 / KORISNIK 2 ..................................................................
FUNKCIJA MARKERA .........................................................................
PROGRAMIRANJE TESTOVA OD STRANE KORISNIKA .............................. 65
SISTEMSKE POSTAVKE ................................................................................. 69
PRINCIPI ANALIZE SREDNJEG UVA .................................................. 71
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
MEHANIČKA IMPEDANSA .............................................................................
NEUSKLAðENE MEHANIČKE IMPEDANSE .................................................
USKLAðIVANJE MEHANIČKIH IMPEDANSI .................................................
GUBITAK ENERGIJE VIBRACIJA ..................................................................
STRUKTURA UVA ..........................................................................................
EFEKAT GLASNIH ZVUKOVA.........................................................................
71
72
72
72
73
74
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
9
MERENJE SLUŠNE IMPEDANSE ...................................................................
ZATEZANJE BUBNE OPNE ............................................................................
PRINCIP TIMPANOMETRIJE ..........................................................................
PRAKTIČNA RAZMATRANJA .........................................................................
KARAKTERISTIKE TIMPANOGRAMA ............................................................
75
76
77
78
79
DIJAGNOZA SLUŠNOG OBOLJENJA .................................................. 81
9.1
OBOLJENJA I NJIHOVI SIMPTOMI ................................................................. 81
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.1.8
9.1.9
TEČNOST SREDNJEG UVA I IZLIVANJE ...........................................
PREKID OSIKULARNOG LANCA ........................................................
OTOSKLEROZA ..................................................................................
PERFORIRANA BUBNA OPNA ...........................................................
ZAČEPLJENA EUSTAHIJEVA TUBA ..................................................
LABAVA BUBNA MEMBRANA ............................................................
UTICAJ CERUMENA (OSUŠENA UŠNA MAST) ................................
ŠIROKO OTVORENA EUSTAHIJEVA TUBA ......................................
SLUŠNO OŠTEĆENJE KOHLEE .........................................................
81
81
81
81
81
82
82
82
82
A
DODATAK: TEHNIČKE SPECIFIKACIJE .............................................. 83
B
DODATAK: ZODICON™ PARAMETRI .................................................. 85
GN Otometrics
ZODIAC 901 Timpanometar
UVOD
ZODIAC 901 KARAKTERISTIKE
Pogl. 1
1.1
1. UVOD
1.1 ZODIAC 901 KARAKTERISTIKE
Sa timpanometrom ZODIAC 901, Madsen Electronics je proizveo precizan
instrument za merenje impedanse koji nudi audiolozima koji imaju puno posla
nivo automatizacije bez presedana, uštedu vremena i raznovrsnost.
Ograničena Verzija ureñaja ZODIAC 901 je opisana u dodatku koji se nalazi na
kraju ovog uputstva.
•
•
•
•
•
•
•
Jedinstveni višejezični LCD ekran trenutno svodi zahtevane podatke o
merenjima na grafičke, analogne i sažete numeričke forme.
Velika, jasna prezentacija podataka iz svakog testa je optimizovana za
brzu dijagnozu stanja pacijenta.
LCD
ekran
Svim izborima funkcija i postavkama parametara upravlja se pritiskom na
Meni sa višestrukim izborom
jednofunkcijski taster uz pritisak na neki od "funkcijskih tastera". Pet "funkcijskih
tastera" se koristi zajedno sa menijem koji nudi više mogućnosti izbora a prikazan
je na LCD ekranu. Sve funkcije pokreće softver koji je ugrañen u instrument.
Zahvaljujući ovom stilu korisničkog interfejsa, korišćenje ureñaja ZODIAC 901
se može naučiti brzo i jednostavno. Ovaj interfejs eliminiše naporan posao u vezi
kalibracije i postavljanja početnih testova, i omogućava da se ureñaj konfiguriše
za veoma raznovrsne testove.
Timpanometrija i testiranje refleksa se mogu izvoditi sa pritiskom i kompliansom Analogni merač
(propustljivošću zvuka) prikazanom u realnom vremenu kao grafički kartezijanski Opcija prikaza
(Dekartov) prikaz ili na analognom meraču, po želji (pogledati ekran na Sl.1.1).
ZODIAC 901 je inteligentan ureñaj koji može bit naučen koje testove da izvodi.
Testovi programirani
Pet Madsen Electronics postavljenih testova, plus mogućnost za četiri testa koje od strane
korisnika
korisnik programira, su ugrañeni, za optimalnu radnu efikasnost.
Sa ureñajem ZODIAC 901 se takoñe može rukovati potpuno manualno ili
se može programirati za korisnikovu sopstvenu kombinaciju manualnog i
automatskog rada. Testovi programirani od strane korisnika omogućavaju korisniku
da izabere podrazumevane parametre odreñenog testa. Korisnik takoñe može da
izabere kombinaciju testova kako bi formirao skup podrazumevanih testova.
Inteligencija ureñaja ZODIAC 901 nije ograničena njegovom memorijom. Ako je
merenje prekinuto prodorom vazduha ili akustičkim smetnjama, instrument ne
samo da briše podatke za prekinuto merenje, već takoñe pokušava da ponovi
merenje iz početka dok se ne završi bez prekida ili dok operater ne interveniše.
Inteligentan odgovor
na smetnje
ZODICON™ ("Madsen Electronics Zodiac Configuration") program omogućava
Vašem Madsen Electronics distributeru da konfiguriše Vaš ZODIAC 901 da
odgovara Vašim specifičnim potrebama, pretvarajući time ureñaj u Vaš
"lični timpanometar".
ZODICON™
konfiguracioni
program
Test rutine programirane od strane korisnika i konfiguracione promene
napravljene preko ZODICON-a™ su memorisane u nepromenljivoj memoriji, i
Nepromenljiva memorija
Uputstvo za upotrebu
1
UVOD
Pogl. 1
ZODIAC 901 KARAKTERISTIKE 1.1
GN Otometrics
ZODIAC 901 Timpanometar
Sl.1.1
ZODIAC 901 Timpanometar
sačuvane kada se ureñaj isključi. Ugrañeni sat i kalendar takoñe nastavljaju da
rade bez prekida.
Promenljiva memorija
MateBaseI™
softver
Štampani primerak
Jedinstvena sonda i
slušalice
2
•
•
•
•
ZODIAC 901—verzija 2.x—može da izvrši do 36 različitih merenja na pacijentu
(uključujući oba uva) i da zapamti sve rezultate (u promenljivoj memoriji)
dok se ne unese novi pacijent ili se ureñaj isključi. Verzija 3.x može da izvrši/
memoriše 62 krive, a Verzija 4x može da izvrši /memoriše 72 krive.
Povezan preko RS232C serijskog porta na personalni kompjuter i sa pokrenutim
MateBaseI™ softverom, ZODIAC 901 se može koristiti da skladišti podatke o
pacijentu u formi kompjuterske baze podataka.
ZODIAC 901 može da štampa trenutni sadržaj na ekranu, rezultate
tekućeg testa, ili sve rezultate testa izvršenog na tekućem pacijentu
preko ugrañenog termalnog štampača u instrumentu i/ili preko eksternog
štampača povezanog preko ZODIAC 901 centroniks paralelnog porta.
Odštampani sadržaj može da uključi Madsen-ov logo, vreme i datum,
identifikacione podatke o pacijentu kao i naziv klinike i adresu. Naročito
je korisno imati rezultate brzog automatskog skrininga sa timpanogramom,
refleksom i svim drugim relevantnim podacima odštampane zajedno.
Za ZODIAC 901 timpanometar, Madsen Electronics je razvio jedinstvenu
laganu sondu koja se može nositi ugodno na slušalicama za kliničko
Uputstvo za upotrebu
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
UVOD
ZODIAC 901 PRIMENA
Pogl. 1
1.2
testiranje, ili se može koristiti kao ručna sonda za svrhe brzog skrininga.
Manja traka je raspoloživa za testiranje dece.
•
•
•
•
•
•
•
Lampice u boji na sondi pokazuju kada je merenje u toku i takoñe
upozoravaju u slučaju propuštanja vazduha, nestabilnosti u izmerenoj
zapremini ušnog kanala ili prekida merenja usled propuštanja
vazduha.
Daljinske indikacije
Start/stop taster na sondi omogućava udaljeno rukovanje ureñajem
ZODIAC 901.
Daljinski upravljač
Svaka sonda obezbeñena od strane Madsen Electronics ima svoje
kalibracione parametre i serijski broj elektronski memorisan u sondi,
koji omogućava zamenu sonde i/ili kabla bez rekalibracije.
Ugrañeni kalibracioni
podaci
Sonda može biti kalibrisana za TDH39 i "insert" slušalice, i automatski
će se promeniti sa jednog seta kalibracionih tonskih podataka na drugi
kada neko promeni slušalice.
Kalibracija za oba tipa
slušalica
Ugrañeni Madsen Electronics 2 cc (2 ml) otvori za kalibraciju preciznih
zapremina omogućavaju da ZODIAC 901 bude kalibrisan dnevno uzimajući
u obzir barometarski pritisak, visinu, itd. Otvori uključuju ugrañeni gumeni
dihtung, što omogućava da se kalibracija izvodi bez korišćenja zasebnih oliva.
Otvori za kalibraciju
preciznih zapremina
Ugrañeni Madsen Electronics Simulator uva omogućava jednostavnu obuku
i proveru mogućnosti ZODIAC 901 ureñaja.
Simulator uva
Ugodne, lagane slušalice imaju jedan integrisani kabl sa posebno
razvijenim konektorima, koji prenose električni signal i vazduh iz pumpe.
Obruč od nerñajućeg čelika sa oprugom i traka od prave kože omogućuju
da se slušalice brzo i jednostavno prilagode za svakog pacijenta.
Male slušalice za decu su takoñe raspoložive kao opcioni deo.
Standardne TDH 39 naglavne slušalice koje se dobijaju uz ureñaj mogu se
jednostavno zameniti opcionim insert slušalicama ili koštanim provodnikom.
Slušalice
1.2 ZODIAC 901 PRIMENA
ZODIAC 901 je projektovan za merenja akustičke impedanse i statičkog pritiska
u ušnom kanalu. Ova merenja (sama ili u kombinaciji sa audiometrijom
jednoličnim tonom) omogućuju da oboljenja srednjeg uva i druga oboljenja
budu dijagnostifikovana.
Tehnike merenja koje se nalaze u ureñaju ZODIAC 901 imaju prednost jer su
objektivne. Za razliku od audiometrije jednoličnim tonom, one zavise samo od
pasivne saradnje sa pacijentom, a ne od pacijentove subjektivne procene.
One se izvršavaju mnogo pouzdanije nego audiometrijska merenja jednoličnim
tonom, na deci i drugim pacijentima čija sposobnost da sarañuju može biti
ograničena.
Uputstvo za upotrebu
3
UVOD
ZODIAC 901 PRIMENA
Pogl. 1
GN Otometrics
ZODIAC 901 Timpanometar
1.2
Nasuprot audiometrima sa jednoličnim tonom, ZODIAC 901 se može uspešno
koristiti u okruženjima koja nisu potpuno tiha, jer su njegova merna kola
imuna na spoljne smetnje.
ZODIAC 901 je namenjen za:
•
Kliničko testiranje pacijenata
•
Skrining stanovništva
Klinički testovi koje ZODIAC 901 izvodi su:
•
Manualna/automatska timpanometrija
•
Funkcija Eustahijeve tube
•
Ipsi i kontra manualni akustički refleks
•
Ipsi i kontra slabljenje refleksa
•
Akustička latentnost refleksa
•
Audiometrija jednoličnim tonom (Prag dobijen vazdušnom provodljivošću)
•
Gellé test
Skrining testovi su:
•
Automatska timpanometrija
•
Ipsi i kontra akustički refleks
•
Ipsi i kontra brzi akustički prag refleksa
•
Audiometrija jednoličnim tonom (Prag dobijen vazdušnom provodljivošću)
ZODIAC 901 je u saglasnosti sa meñunarodnim standardima za merenje akustičke
impedanse, pogledati Specifikacije (Dodatak 1).
4
Uputstvo za upotrebu
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
UVOD
O UPUTSTVU
Pogl. 1
1.3
1.3 O UPUTSTVU
Rukovanje ZODIAC 901 timpanometrom je izuzetno jednostavno i
stoga lako za naučiti. Ovo uputstvo je dizajnirano za lako upućivanje
na specifično pitanje ili problem.
Ključne reči na
marginama
Margine sadrže odgovarajuće "ključne reči" kako biste mogli brzo da pronañete
ono što tražite.
Sve ekranske instrukcije su reprodukovane što je moguće približnije onome kako
se pojavljuju na ekranu ili su prikazane na “ekranskom skladištu” ZODIAC-a 901.
Tasteri na prednjem panelu instrumenta su odštampani u tekstu masnim slovima
i prikazani na margini uokvireni. Na primer:
Sporazumi
Pritisnite Auto Test da biste pristupili User Test meniju.
Auto Test
Zapamtite da se podrazumevane postavke različitih parametara, navedene
u ovom uputstvu, odnose na one koje su postavljene u fabrici—ako se Vaš
timpanometar razlikuje, to je zbog toga što su podrazumevane postavke
promenjene od strane Vašeg lokalnog distributera preko ZODICON™-a.
Podrazumevane
postavke promenjene
putem ZODICON™-a
Još jedna karakteristika ZODIAC-a 901 je da se test parametri za sve testove
mogu promeniti u bilo koje vreme, osim kada je test u toku. S obzirom da su, kada
je Setup pritisnut, u podmeniju merenje-podešavanja prikazani samo oni parametri
validni za dotični test, relevantni parametri su nabrojani masnim slovima na kraju
opisa svakog test moda.
Setup parametri
(parametri podešavanja)
Ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili predlog u vezi ureñaja ZODIAC 901 ili ovog
uputstva, molimo Vas da nas kontaktirate na sledeću adresu:
GN Otometrics A/S,
Dybendalsvaenget 2, P.O. Box 119
2630 Taastrup, Denmark.
Phone: +45 72 111 555
Fax: +45 72 111 548
E-mail: [email protected]
1.4 STANDARDI
ZODIAC 901 timpanometar je u saglasnosti sa sledećim standardima za
audiometre:
EN 60645-1, -2
ANSI S3.6
ZODIAC 901 i ovo uputstvo su sa CE znakom prema direktivi za medicinska
sredstva 93/42/EEC.
Uputstvo za upotrebu
5
UVOD
Pogl. 1
BEZBEDNOST 1.5
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
ZODIAC 901 je označen ovim simbolom da ukaže na usaglašenost sa
tip B zahtevima EN 60601-1.
1.5 BEZBEDNOST
Ovo uputstvo za upotrebu sadrži informacije i upozorenja koja se moraju slediti
da bi se osigurao bezbedan rad ZODIAC 901 ureñaja. Lokalna državna pravila
i propisi, ukoliko su primenljivi, takoñe se uvek trebaju slediti.
Posebna napomena važi za sledeće:
ZODIAC 901 je označen ovim simbolom kada je važno da se korisnik
uputi na dotična upozorenja data u ovom uputstvu.
Svaki PC povezan sa ZODIAC 901 mora odgovarati zahtevima IEC 950
“Bezbednost opreme za informacionu tehnologiju, uključujući elektronsku
poslovnu opremu”.
1.6 SERVIS I POPRAVKE
Servis i popravku elektromedicinske opreme treba da radi proizvoñač
opreme ili ovlašćeni predstavnik.
Proizvoñač zadržava pravo da se odrekne sve odgovornosti za radnu bezbednost,
pouzdanost i rad opreme servisirane ili popravljene od strane drugih lica.
6
Uputstvo za upotrebu
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
ZODIAC 901 INSTALACIJA
OTPAKIVANJE I PREGLED
Pogl. 2
2.1
2. ZODIAC 901 INSTALACIJA
2.1 OTPAKIVANJE I PREGLED
ZODIAC 901 se isporučuje u kutiji zajedno sa uputstvom za upotrebu,
specifikacijom pakovanja i standardnim priborom.
Molimo Vas da ne bacate kutiju, u slučaju da instrument treba da se
vrati Vašem Madsen Electronics distributeru na servis ili popravku.
Otpakivanje
Ukoliko je kutija vidno oštećena, zamolite zastupnika prevoznika da bude prisutan
kada se instrument otpakuje. Ukoliko je instrument oštećen ili ne radi, molimo da
odmah obavestite prevoznika i Vašeg Madsen Electronics distributera.
Madsen Electronics distributer će obezbediti popravku ili zamenu instrumenta
bez čekanja da se reši reklamacija protiv prevoznika.
Pregled
Molimo Vas da proverite da je sav pribor kompletan i netaknut (pogledajte priloženu
specifikaciju pakovanja).
Obratite pažnju da je LCD ekran zaštićen plastičnom navlakom, koja se
može ukloniti nakon otpakivanja instrumenta. Ovu navlaku ne treba
baciti!
Zaštitna navlaka
na LCD ekranu
2.2 SKLADIŠTENJE I OTPREMANJE
Uvek koristite najbolje raspoloživo pakovanje za zaštitu instrumenta tokom
skladištenja ili isporuke. Ukoliko je neophodno da se instrument vrati
Madsen Electronics distributeru ili fabrici na popravku, koristite originalne
kutije i vratite zaštitnu navlaku na LCD ekran.
Skladištenje i otpremanje
Uvek držite ZODIAC 901 u čistom, suvom okruženju i nikada ga ne ostavljajte
uključenim kada je instrument u priloženoj kutiji!
Kada otpremate ZODIAC 901, molimo Vas da zapamtite sledeće:
1. Dobro zatvorite kutiju.
2. Označite kutiju znakom LOMLJIVO da osigurate pažljivo rukovanje.
3. U bilo kakvoj prepisci, molimo da napravite vezu sa instrumentom po
modelu, serijskom broju i verziji softvera.
Uputstvo za upotrebu
7
ZODIAC 901 INSTALACIJA
INSTALACIJA 2.3
Pogl. 2
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
2.3 INSTALACIJA
DRŽITE PODALJE
OD TEČNOSTI!
Smestite instrument na dobro provetreno mesto podalje od svih tečnosti i
izvora toplote.
Veze
Povežite slušalice i, ukoliko je potrebno, opcioni eksterni štampač i/ili
personalni kompjuter (PC) na odgovarajuće konektore na Panelu za povezivanje
koji se nalazi na pozadini instrumenta (pogledajte slike 2.1 i 2.2).
MOLIMO PROČITAJTE
PRE
UKLJUČIVANJA!
Pre priključivanja strujnog kabla, molimo da budete sigurni da napon iz
električne mreže odgovara naponu prikazanom na identifikacionoj nalepnici
zalepljenoj preko strujne utičnice.
PAŽNJA!
Rad u pogrešnom naponu može da dovede do pregorevanja osigurača!
Povezivanje na
strujnu mrežu
Priključite jedan kraj strujnog kabla u utičnicu na pozadini ZODIAC 901 instrumenta
a drugi kraj priključite direktno u trožilnu, uzemljenu, AC strujnu utičnicu.
Ukoliko je potreban produžni kabl, koristite samo kabl sa tro-pinskim konektorom.
Prekidač Uključi / Isključi
200 - 240 V
50 / 60 Hz
Interfejs za podatke
Štampač
Slušalice
Strujna utičnica
Sl.2.1
ZODIAC 901 Panel za povezivanje.
8
Uputstvo za upotrebu
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
ZODIAC 901 INSTALACIJA
INSTALACIJA
Pogl. 2
2.3
Sl.2.2
ZODIAC 901 Veze.
Uputstvo za upotrebu
9
ZODIAC 901 INSTALACIJA
ZAŠTITA I ODRŽAVANJE 2.4
Pogl. 2
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
2.4 ZAŠTITA I ODRŽAVANJE
Čišćenje
ZODIAC 901 ne zahteva preventivno održavanje. Ipak, preporučuje se
da se pridržavate sledećih smernica.
Instrument treba da bude čist i sa što je moguće manje prašine na njemu:
Ekran
•
Zaštitna navlaka
LCD ekran može biti zaštićen od oštećenja u transportu, odnosno grebanja,
zaštitnom plastičnom navlakom koja je uključena u pakovanju.
•
DRŽITE PODALJE
OD TEČNOSTI!
Periodično očistite LCD ekran sa antistatičnim neotapajućim rastvorom
koristeći meku glatku krpicu. Obratite pažnju da je ekran tanak radi
postizanja maksimalne čitljivosti i stoga se s njim mora pažljivo postupati.
•
Uklonite prašinu korišćenjem meke četkice i posebno vodite računa da
očistite nagomilanu prljavštinu sa ili oko tastera na prednjem panelu.
Za čišćenje kućišta i prednjeg panela koristite meku, navlaženu krpicu
sa malo blagog deterdženta na njoj. Ne dozvolite da vlaga uñe unutar
instrumenta!
UPOZORENJE!
Hemijska sredstva za čišćenje koja sadrže amonijak ili alkohol uništiće
kućište i ekran.
Pokrivač za prašinu
Ukoliko ste Vaš ZODIAC 901 naručili sa opcionim plastičnim pokrivačem za
prašinu, instrument treba uvek da bude pokriven kada nije u upotrebi.
PAŽNJA!
Meñutim, instrument NE treba ostaviti uključenim sa postavljenim pokrivačem
za prašinu, jer ovo može da prouzrokuje ozbiljno pregrevanje i oštećenje
instrumenta. Izbegavajte direktno izlaganje instrumenta suncu i uvek ga čuvajte
dobro provetrenim kako bi se sprečilo pregrevanje.
Slušalice su u stalnom kontaktu sa Vašim pacijentima tako da morate voditi računa
da su one stalno čiste, posebno naglavne slušalice. Samo ih redovno brišite sa
vlažnom krpicom.
2.4.1
ČIŠĆENJE SONDE
Molimo pogledajte §3.5.1 za detalje.
Olive
10
•
Gumene olive koje dolaze uz ureñaj i koje su raspoložive i kao opcioni
pribor, su za jednokratnu upotrebu. Ipak, one se mogu oprati odreñeni
broj puta u mašini za pranje sudova pre nego što izgube svoju elastičnost.
Uputstvo za upotrebu
ZODIAC 901 INSTALACIJA
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
•
•
Pogl. 2
2.5
ZAMENA OSIGURAČA
Ne postoje posebni zahtevi u vezi bacanja gumenih oliva.
Odstranjivanje
Često se mora proveravati da li na vrhu sonde ima cerumena (ušne masti)—čak
i delimično blokiranje utiče na preciznost Vaših merenja. Cerumen se može
odstraniti metalnom iglom (žica za čišćenje) koja je uključena u pakovanju
—pogledajte niže.
Vrh sonde
NE pokušavajte da čistite vrh sonde a da prvo ne uklonite prikačene
plastične cevčice kako je opisano niže.
1. Prvo odvojite vrh sonde od 3 plastične cevčice.
Procedura za
čišćenje vrha sonde
2. Koristite metalnu iglu (žicu za čišćenje) da izgurate cerumen iz svake metalne
cevčice u vrhu sonde.
3. Ponovo zakačite 3 plastične cevčice za vrh sonde.
2.5 ZAMENA OSIGURAČA
ZAMENA OSIGURAČA ILI PROMENA NAPONA:
Izbor napona/ Zamena
osigurača
UPOZORENJE!
Pre zamene osigurača ili promene napona, najpre ugasite
instrument i isključite ga iz struje!
1. Ugasite instrument i iskopčajte ga iz struje.
2. Skinite dva Philips šrafa na poleñini gornjeg panela.
3. Nagnite gornji panel prema napred i skinite.
4. Selektor napona se nalazi pored strujnog prekidača (pogledajte Sl. 2.3 na
sledećoj strani). Može se izabrati 115 V ili 230 V.
Izbor napona
5. Dva identična osigurača se nalaze pored selektora napona (pogledajte Sl. 2.3).
Struja osigurača varira u skladu sa naponom, pogledajte ispod:
Zamena osigurača
Komponenta
Napon
Osigurači
Tip
Dimenzije
F301/F302
F301/F302
115 V
230 V
400 mA
200 mA
sporotopljivi
sporotopljivi
5 x 20 mm
5 x 20 mm
Uputstvo za upotrebu
11
ZODIAC 901 INSTALACIJA
ZAMENA OSIGURAČA 2.5
Pogl. 2
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
230V
Sl.2.3
Selektor napona i osigurači unutar ZODIAC-a 901.
12
Uputstvo za upotrebu
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
OPŠTI OPIS
Pogl. 3
UOPŠTENO 3.1
3. OPŠTI OPIS
3.1 UOPŠTENO
Za razliku od većine drugih impedans audiometara, ZODIAC 901 nema
prekidače za izbor osnovnih parametara niti potenciometre za kalibraciju
ulaza, sonde, ekrana od tečnog kristala (LCD), itd. Umesto toga,
parametri se biraju korišćenjem tastera na prednjem panelu u kombinaciji
sa ekranom, dok su konvencionalni potenciometri zamenjeni kontrolama na
elektronskom nivou koje se isto biraju preko tastera i ekrana.
ZODIAC 901 može da radi manualno ili automatski: u Manualnom modu
može da se izabere Timpanometrija, Refleks ili Prag i to preko tastera
ispod ekrana.
Manualni mod
U automatskom modu, preprogramirane su različite kombinacije testova i
parametara (od strane Madsen Electronics-a i korisnika), koje mogu biti
izabrane pritiskom na Auto Test i odgovarajući funkcijski taster ispod
ekrana.
Automatski mod
Obratite pažnju da pritiskom na Auto Test taster pristupate meniju Madsen
preprogramiranih testova i meniju testova koje je programirao korisnik, respektivno.
Auto Test
Madsen preprogramirani testovi se ne mogu menjati, ali testovi koje postavlja korisnik
mogu biti programirani da odgovaraju individualnim zahtevima (pogledajte §7.1).
3.2 IZGLED PREDNJEG PANELA I KONTROLE
Na prednjem panelu se nalazi točkić za manualnu kontrolu pumpe,
kontrolu nivoa stimulusa i za postavljanje parametara, kao i Tone Switch
(Prekidač tona) za upravljanje stimulusima, startovanje refleks testova i za
unos identifikacionih podataka.
Ukupno postoji 17 tastera sa sledećim funkcijama (molimo pogledajte
Sl.3.1 niže).
•
•
Pet funkcijskih tastera, čije su funkcije identifikovane u donjem sektoru svakog
prikazanog menija
Četiri tastera za izbor Glavnog menija i tri manualna test moda
•
•
Tri tastera za Automatski mod
•
Tasteri za Izbacivanje vazduha (Air Release) i Prošireni opseg (Extended Range)
Tri tastera za pristup Alt. Select meniju, Setup (Postavke) meniju
zavisnom od konteksta i Printer (Štampač) meniju
Uputstvo za upotrebu
13
OPŠTI OPIS
Pogl. 3
IZGLED PREDNJEG PANELA I KONTROLE 3.2
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
Sl.3.1
Postoji pet lampica za indikaciju koje prikazuju Stimulus, Prošireni opseg
(Extended Range), Uključenost (Power), Status i Propuštanje (Leak).
U Naprednom (Advanced) modu, ZODIAC 901 ima šest glavnih menija kojima
se može pristupiti pritiskom na sledeće tastere: Main Menu (Glavni meni), Tymp.
(Timpanometrija), Reflex i Threshold (Prag) u manualnom (Manual) modu i
Auto Test (Automatski test). Podmeniju za štampanje se može pristupiti preko
Printer tastera.
Ovim menijima se može pristupiti u bilo kom trenutku rada sa instrumentom,
što omogućava rukovaocu da se brzo prebaci sa jednog dela programa na
drugi (uglavnom posle pritiska maksimalno dva tastera).
14
Uputstvo za upotrebu
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
OPŠTI OPIS
Pogl. 3
IZGLED PREDNJEG PANELA I KONTROLE 3.2
Prednji panel je dizajniran za optimalnu ergonomsku efikasnost, sa različitim
funkcijama grupisanim na panelu.
Kontrolne funkcije i indikatori na prednjem panelu su razvrstani i detaljno opisani
u sledećem odeljku.
3.2.1
MANUALNI MOD
Pritiskom na Main Menu prikazuje se Glavni meni. Ovo se koristi za sledeće
funkcije (pogledajte §3.4):
•
Brisanje podataka o trenutnom pacijentu i postavljanje brojača pacijenata
za novog pacijenta
•
Unos identifikacionih podataka za pacijenta i korisnika ureñaja
•
Izvršavanje dnevne kalibracije
•
•
Main Menu
Vraćanje početnih postavki radi poništavanja promena načinjenih korišćenjem
Postavki merenja (Measurement Setup) ili Automatskog testiranja (Auto Test)
Izbor Početnog ili Naprednog moda (Easy Mode ili Advanced Mode), čime se
odreñuje šta je dostupno preko drugih tastera Manualnog moda
U Početnom modu, podmeniji su izostavljeni i na taj način se ubrzava pristup
sledećim ekranima merenja:
Pritiskom na Tymp. prikazuje se ekran Timp.automatskog merenja* u Početnom
modu ili Timp.pod-meni, koji omogućava dodatni izbor Timp.manualnog merenja
i funkcije testiranja Eustahijeve tube (ETF-I i ETF-P), u Naprednom modu.
Tymp.
Pritiskom na Reflex prikazuje se Refleks manual* ekran u Početnom modu ili
Reflex pod-meni, koji omogućava dodatni izbor Skrininga refleksa, Slabljenja
refleksa, Korisnika 1 (User 1) i Korisnika 2 (User 2), u Naprednom modu.
Pogledajte §4.2.
Reflex
Pritiskom na Threshold prikazuje se Threshold Reflex* ekran u Početnom modu,
ili Threshold pod-meni, koji omogućava dodatni izbor Brzog skrininga (Fast
Screening) i Vazdušne provodljivosti (Air Conduction), u Naprednom modu.
Pogledajte §4.3.
*Ovo su fabrički podrazumevani test modovi. Izbor testa u Početnom modu
može se promeniti preko ZODICON™-a.
Threshold
3.2.2
ZODICON™
AUTOMATSKI MOD
Pritiskanjem Auto Test tastera prikazuju se naizmenično preprogramirani Madsen
Electronics testovi ili meni sa korisnikovim testovima. Pogledajte §6.1 i §6.2,
respektivno. Kada korisnik programira test, pritiskom na Auto Test se završava
programski niz. Pogledajte §7.1. Auto Test se koristi za izvršavanje niza testova.
Uputstvo za upotrebu
Auto Test
15
OPŠTI OPIS
Pogl. 3
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
IZGLED PREDNJEG PANELA I KONTROLE 3.2
Escape
Escape taster se koristi za prekid preprogramiranog testa. Pogledajte §7.1.
Continue
Ovaj taster ima dve funkcije (kao što se vidi na prednjem panelu): kada se
pokrene preprogramirani automatski test koji ima jednu ili više pauza,
pritiskom na Continue nastavlja se izvršavanje programa nakon što je
pauziran (pogledajte §6.2 i §7.1). Kada je program pauziran, ekran će
prikazati “Standby” i čuće se zvučni signal kao znak da se čeka na odgovor.
Standby taster se koristi za ubacivanje pauze u korisnički test kada je to
potrebno, dok se on programira (pogledajte §7.1).
3.2.3
Funk.tasteri 1 do 5
Funkcije funkcijskih tastera 1, 2, 3, 4 i 5 su uvek potpuno odreñene menijem
koji je prikazan na LCD ekranu. Svaki meni sadrži pet panela, od kojih svaki
odreñuje trenutnu funkciju taster ispod njega. U nekim menijima, nema svaki
taster svoju dodeljenu funkciju.
3.2.4
Alt. Select
Promena sa levog na
desno uvo (L/R)
Setup
IZBOR
ALT. SELECT I SETUP
Alt. Select tasterom se pristupa L/R izboru (prebacivanje sa levog na desno uvo
ili obratno), plus sledeće druge funkcije, u svakom trenutku osim kada je test u toku:
Erase Data - Brisanje podataka (ali samo ukoliko postoje podaci koji se mogu
obrisati), Tymp Smooth (ova funkcija nije primenljiva u verzijama ZODIAC-a 901
pre verzije 3.x), Reflex Marker - Marker refleksa, Data Xmit (Prenos) i Contrast
(za podešavanje kontrasta ekrana korišćenjem točkića). Pritisnite Alt. Select ponovo
da se vratite na trenutno odabranu funkciju (osim gde se ovo dešava automatski).
Pogledajte §5.1.
NAPOMENA: Da izaberete drugo uvo,
pritisnite Alt. Select i onda funkcijski taster 4.
Setup taster nudi različite pod-menije u zavisnosti od toga u kojoj ste funkciji
ili modu u datom trenutku. Na primer, ukoliko radite merenja slabljenja refleksa,
pritiskom na Setup ćete pristupiti Reflex Decay Setup (Podešavanje slabljenja
refleksa) pod-meniju, što Vam omogućava da promenite sledeće parametre
slabljenja refleksa: korak atenuacije; opciona upotreba izbora nivoa merenja u
odnosu na memorisani nivo praga refleksa (THL) koji je prethodno meren;
skraliranje Y-ose; prvobitna pozicija Y-ose. Izborom opcije More (više, još)
menja se izbor u pod-meniju na: opcionu upotrebu nivoa merenja u izabranom
intervalu iznad ili ispod pritiska srednjeg uva (MEP) i uključivanje ili isključivanje
opcije Leak Detect - Otkrivanje propuštanja (Verzija 4.x). Pritisnite Setup ponovo
da se vratite na trenutno odabranu funkciju. Pogledajte §5.2.
Setup se takoñe koristi za podešavanje ZODIAC 901 sistema (System Setup), što
je jedna od opcija pri uključivanju ureñaja. Ovo omogućava da se postavi veliki broj
parametara merenja ukoliko je potrebno. Taster treba držati pritisnutim dok se ureñaj
uključuje. Pogledajte §7.2.
16
Uputstvo za upotrebu
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
3.2.5
OPŠTI OPIS
Pogl. 3
IZGLED PREDNJEG PANELA I KONTROLE 3.2
OSTALE KONTROLE PREDNJEG PANELA
Točkić se koristi za: izbor karaktera za rukovaoca i identifikaciju pacijenta
(§3.4.2); podešavanje pritiska pumpe (§4.1.1, §4.1.49.1.4, §4.2.1, §4.2.3,
§4.3.1, §4.3.2); menjanje nivoa zvučnog pritiska (§4.2.1, §4.2.3, §4.3.1,
§4.3.2, §4.3.3); pomeranje markera (§5.1.6); podešavanje kontrasta ekrana
(§5.1.5, §7.2) i postavljanje nivoa zvučnog signala, vremena i datuma (§7.2).
Takoñe se može koristiti za podešavanje bilo kog drugog parametra testa sa
više od dve moguće vrednosti: držite odgovarajući funkcijski taster i okrenite
točkić u željenom pravcu.
Točkić
Tone Switch (Prekidač tona) se koristi za: ukucavanje slova za rukovaoca
i identifikaciju pacijenta (§3.4.2); pokretanje merenja testa refleksa (§4.2.2,
§4.2.3, §4.2.4, §4.3.1, §4.3.2) i puštanje stimulusa za testiranje refleksa
(§4.2.1) i za testiranje vazdušnom provodljivošću (§4.3.3).
Tone Switch
Pritiskom na Printer taster prikazuje se Printer pod-meni, koji zauzima
samo pet panela na dnu ekrana, omogućavajući da rezultati testa budu
vidljivi. Ovo omogućava izbor internog štampača (ako je ugrañen) ili
eksternog štampača (ako je povezan) i onemogućavanje štampanja putem
preprogramiranog štampanja u Auto testovima; kontrolu papira u internom
štampaču; zatvaranje ekrana, koje uključuje odgovarajući pod-meni;
štampanje podataka za tekući test (uključujući podatke koji nisu prikazani
na ekranu testa, ali su navedeni u Postavkama merenja, npr.brzina pumpe);
štampanje svih podataka, uključujući rezultate testa za trenutnog pacijenta,
zajedno sa Madsen Electronics logom i, ukoliko je programirano, zaglavlje
klinike ili audiologa. Pogledajte §5.3.
Printer
Pritiskom na Air Release taster obezbeñuje se brzo slabljenje pritiska
Air Release
u ušnom kanalu pacijenta koji doživljava iznenadni bol tokom testa.
Obratite pažnju da je, zbog pacijentove sigurnosti, ovaj taster direktno
povezan sa ventilom za oslobañanje vazduha, čineći ga nezavisnim od mikroprocesora.
Air Release taster takoñe vraća pumpu na srednju poziciju.
U Tymp modu, normalan opseg pritiska pumpe za testiranje srednjeg uva
je od –400 daPa do +200 daPa. Pritiskom na Ext. Range taster bira se
izmeñu normalnog opsega i proširenog opsega od –600 daPa do
+400 daPa. Ext. Range lampica svetli crveno kada je prošireni opseg
izabran. U Refleks modu, kada je prošireni opseg izabran, maksimalni
nivo zvučnog pritiska stimulusa raspoloživ u Refleks i Prag testovima
je takoñe povećan, od 100 dB do 115 dB u Ipsi i od 100 dB do 120 dB
u kontra.
Uputstvo za upotrebu
Ext. Range
17
OPŠTI OPIS
IZGLED PREDNJEG PANELA I KONTROLE
Pogl. 3
3.2
3.2.6
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
LAMPICE ZA INDIKACIJU
Stimulus
Stimulus lampica svetli zeleno dok se emituje stimulus.
Ext. Range
Ext. Range lampica svetli crveno kada je izabran prošireni opseg pritiska
pumpe od –600 daPa do +400 daPa ili prošireni opseg zvučnog pritiska.
Power
Power lampica svetli zeleno kada je ZODIAC 901 uključen.
Status
Status lampica svetli konstantno zeleno kada je merenje u toku. Ova
lampica trepće zeleno ako ZODIAC 901 čeka da napravi merenje kada
kanal nije detektovan. Ona svetli crveno kada je merenje prekinuto
propuštanjem, bukom ili je pumpa dostigla krajnju poziciju. Ista ova
lampica se nalazi i na sondi.
Leak
Leak lampica svetli žuto ukoliko spoj izmeñu olive (koja se još zove
“vrh sonde”) i ušnog kanala nije hermetički. Ista ova lampica se nalazi
i na sondi.
3.2.7
EKRAN OD TEČNOG KRISTALA
Ekran od tečnog
kristala
Ekran od tečnog kristala (LCD ekran) može da prikaže tekstualne i grafičke
informacije o funkcijama ZODIAC-a 901 i rezultatima testova. Ovaj ekran
može da prikaže timpanograme i druge Dekartove grafikone tokom merenja.
Za timpanometriju i merenje refleksa, ekran takoñe može precizno da
imitira panele para pokazivača (pogledajte, na primer, Sl.4.3 i Sl.4.4). Svaki
test mod i dodatne funkcije imaju svoj sopstveni izgled ekrana, koji je
optimizovan za prikaz informacija značajnih za dotičnu funkciju.
Kontrast
Kontrast LCD ekrana se može promeniti preko Alt. Select (§5.1.5) ili u
sistemskim postavkama - System Setup (§7.2). Ova vrednost je snimljena u
NOVRAM, tj. LCD ekran će imati novu vrednost kada se instrument sledeći put
uključi.
Meñutim, svaki prikaz ekrana sadrži donji deo koji se sastoji od menija
sa pet panela. Svaki panel prikazuje funkciju funkcijskog tastera koji je
odmah ispod njega. Na vrhu svakog menija u sredini je opisni naslov
kao što je “Operation” ("Rukovanje") što odreñuje trenutni radni mod.
Radni modovi su: Select (Izbor), Operation (Rukovanje), New Patient?
(Novi Pacijent?), Erase Data? (Brisanje Podataka?), Select Default Configuration
(Izbor Podrazumevane Konfiguracije), Alt. Select, Setup, Printer i Marker.
Druga linija (glavnog) gornjeg dela svakog prikaza ekrana takoñe sadrži
opisan naslov sa nekoliko komponenti, kako sledi:
Meni
Glavni ekran
Mode: [Activity] Ear [Earphone] (Mod: [Aktivnost] Uvo [Slušalice])
18
Uputstvo za upotrebu
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
OPŠTI OPIS
Pogl. 3
POKRETANJE 3.3
Modovi su: Main Menu (Glavni Meni), Identification (Identifikacija), Daily Calibration
(Dnevna Kalibracija), Tymp. (Timpanometrija), Reflex, Threshold (Prag), User Test
Menu (Meni sa korisničkim testovima), Program Mode (Programski mod), Real Time
Clock Setup (Podešavanje vremena). Aktivnosti su: Manual (Manualno), Sweep (Merenje),
Eustachian Tube Function (ETF-I, ETF-P) (Funkcija Eustahijeve tube), Screening (Skrining),
Decay (Slabljenje), Reflex, Fast Screening (FastSCR) (Brzi skrining), Air Conduction
(AirCond) (Vazdušna provodljivost).
Uvo se identifikuje kao Levo ili Desno i u testovima gde je to od značaja,
dodatno kao KONTRA ili IPSI. U testovima gde se koriste "Ear-phone" slušalice,
to će takoñe biti identifikovano ukoliko su one povezane i Kontra je izabran,
npr.: “TDH39”. Ukoliko je Kontra izabran i ako su "insert" slušalice priključene ili
ništa nije priključeno, biće prikazano “insert”.
U svim testovima gde ušni kanal može biti pod pritiskom ili osloboñen pritiska
preko sonde korišćenjem pumpe ugrañene u ZODIAC 901, horizontalna
skala se pojavljuje na vrhu ekrana tokom i odmah nakon promena u statičkom
pritisku. Svrha ovoga je da se grafički prikaže koliki se kapacitet pumpe zahteva
u svakom trenutku.
Kapacitet pumpe
U svim timpanometrijskim testovima, zapremina ušnog kanala se meri,
izračunava i neprekidno prikazuje u mililitrima (ml) u jednom uglu glavnog
dela ekrana.
Zapremina
3.3 POKRETANJE
UPOZORENJE!
Da ne biste oštetili elektroniku sonde, NIKADA nemojte povezivati ili
odvajati sondu dok je instrument uključen!
PAŽNJA!
1. Povežite slušalice preko priloženog kabla sa zadnje strane ureñaja.
Povežite slušalice!
2. Prikopčajte strujni kabl u strujnu utičnicu na zadnjem panelu i onda
povežite ureñaj na izvor struje.
Prikopčajte strujni kabl
3. Uključite ZODIAC 901 pritiskom na prekidač za uključenje (nalazi se
na levoj strani zadnjeg panela).
Uključenje
4. Lampica za uključenost ureñaja svetli, a ekran prikazuje “Memory test” ("Test
memorije") par sekundi i zatim koja je verzija softvera instalirana i datum
i vreme kalibracije dok instrument radi automatsko samo-testiranje.
Najniža linija ekrana pokazuje status testa i poruke o greškama, ukoliko
se jave.
Verzija softvera
5. Proces podizanja sistema traje oko minute i tokom tog vremena pumpa
se pokreće (čujni klik i zujanje), podaci o sondi se učitavaju i proveravaju
se sistemska memorija i memorija kalibracije. Dodatno, analogna i
električna kola se proveravaju i optimizuju.
Automatsko samo-testiranje
Uputstvo za upotrebu
19
OPŠTI OPIS
GLAVNI MENI 3.4
Glavni meni
Ne zaboravite da priključite
slušalice!
Pogl. 3
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
6. Kada se ovaj proces završi, Main Menu (Glavni Meni) se učitava i
možete da unesete Vaše identifikacione podatke zajedno sa identifikacionim
podacima Vašeg prvog pacijenta tog dana (pogledajte §3.4). NIJE POTREBNO
VREME ZA ZAGREVANJE UREðAJA.
NAPOMENA: Ukoliko slušalice nisu spojene, ureñaj neće nastaviti sa
radom i sledeća poruka će biti prikazana:
Slušalice nisu priključene!
Poruke o greškama
U slučaju neuspelog samo-testiranja ili prikaza specifične greške, pribeležite
poruku o grešci, odmah pozovite Vašeg Madsen Electronics distributera i prijavite
tačno šta je bilo prikazano (vodite računa da navedete serijski broj i verziju
softvera).
Zaobilaženje dnevne
kalibracije
ZODIAC 901 može da bude programiran od strane ZODICON softvera, tako
da upozorava da nije skoro bio kalibrisan. Ukoliko je programiran da radi
dnevnu kalibraciju automatski tokom podizanja sistema, može da prikaže
poruku u kojoj se zahteva da se sonda ubaci u otvore za kalibraciju. U oba
slučaja, možete da nastavite pritiskom na Main Menu.
TM
3.4 GLAVNI MENI
Main Menu
Posle podizanja sistema ili posle izbora Main Menu tastera, ekran sa Sl.3.2
se prikazuje, koji pokazuje koje uvo je izabrano, vreme, datum, identifikacione
podatke o rukovaocu i pacijentu i pod-meni.
Sl.3.2
TM
Inicijalno uvo (levo ili desno) se može postaviti preko ZODICON softvera,
i može se razlikovati od onoga što je prikazano na ilustraciji. Format datuma
se takoñe može razlikovati od prikazanog ukoliko je ovo promenjeno preko
TM
ZODICON -a. Vreme i/ili datum se mogu izmeniti preko ZODIAC 901
sistemskih podešavanja (pogledajte §7.2).
Preko Glavnog menija se može pristupiti sledećim funkcijama:
20
Uputstvo za upotrebu
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
•
•
•
•
•
OPŠTI OPIS
Pogl. 3
GLAVNI MENI 3.4
Podaci od poslednjeg testiranog pacijenta mogu se obrisati pritiskom na
funkcijski taster 1 za izbor novog pacijenta.
Softkey 1
Izborom “I.D.” pritiskom na funkcijski taster 2 omogućava se unos
identifikacionih podataka za rukovaoca i pacijenta.
Softkey 2
Dnevna kalibracija se može izvršiti pritiskom na funkcijski taster 3.
Softkey 3
Funkcijski taster 4 omogućava Vam da izaberete početnu konfiguraciju,
Softkey 4
TM
vraćanjem incijalne konfiguracije (koju je moguće promeniti preko ZODICON
softvera) i uklanjanjem svih promena načinjenih korišćenjem Setup funkcije (§5.2).
Funkcijski taster 5 se može koristiti za izbor Početnog ili Naprednog moda.
Ova mogućnost se koristi za konfigurisanje upotrebe tri tastera Manualnog moda
u skladu sa potrebama. U Početnom modu, tri tastera direktno biraju tri funkcije
merenja. Pritiskom na Tymp. taster pristupa se funkciji Automatic Sweep*
(Automatsko merenje), Reflex taster pristupa Manualnom refleksu*, a
Threshold taster pristupa Pragu refleksa*. U Naprednom modu, pritiskom
na bilo koji od ovih tastera prikazuje se odgovarajući pod-meni koji omogućava
dalji izbor testova (pogledajte §3.4.5).
Softkey 5
Ove mogućnosti su detaljnije opisane u sledećim pod-poglavljima.
*Ovo su fabrički inicijalni test modovi. Izbor testova u Početnom modu može se
TM
promeniti preko ZODICON -a.
3.4.1
ZODICON™
NOVI PACIJENT
ZODIAC 901 ima ugrañen automatski brojač pacijenata koji se prikazuje u vidu
broja na suprotnoj strani od stavke “Patient” (Pacijent) na Main Menu ekranu.
Svaki put kada se ureñaj uključi, brojač pacijenata se postavlja na 1. Ukoliko se
želi, pacijent se može identifikovati imenom ili brojem zdravstvene knjižice
(pogledajte tačku Identifikacija niže). Meñutim, svaki put kada završite testiranje
pacijenta i želite da započnete sa novim pacijentom, pritisnite Main Menu da
uñete u Glavni meni, pritisnite funkcijski taster 1, zatim New Pt. za prikaz
"New Patient?" (Novi Pacijent?) pod-menija i pritisnite funkcisjki taster 1 ponovo
da potvrdite Vaš izbor.
Obratite pažnju da ekran pokazuje sledeći broj na brojaču pacijenata, koji onda
možete da promenite u alfanumerički upis, ukoliko to želite, vraćanjem u Glavni
meni (pritiskom na Main Menu) i pritiskom na funkcijski taster 2 za izbor I.D.
(identifikacionih podataka).
NAPOMENA! Izbor novog pacijenta
briše sve podatke od prethodnog pacijenta!
Izbor novog pacijenta mora da se potvrdi jer se svi podaci vezani za poslednjeg
pacijenta automatski brišu iz memorije ureñaja svaki put kad potvrdite izbor!
Ukoiliko ste napravili grešku, pritiskom na funkcijski taster 2 iz "New Patient?"
pod-menija sprečavate brisanje podataka.
Uputstvo za upotrebu
Brojač pacijenata
UPOZORENJE!
Obrisani podaci od
prethodnog pacijenta!
21
OPŠTI OPIS
GLAVNI MENI 3.4
Pogl. 3
3.4.2
Unos identifikacionih
podataka pacijenta
IDENTIFIKACIJA
Unos identifikacionih podataka pacijenta i korisnika je omogućen iz Glavnog
menija (pritisnite Main Menu taster).
NAPOMENA! Promena pacijentovih identifikacionih
podataka briše sve podatke o prethodnom pacijentu!
UPOZORENJE!
Softkey 2
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
•
Pritisnite funkcijski taster 2, I.D., i pojaviće se identifikacioni meni, prikazan
na Sl.3.3 (bez imena i broja)
Sl.3.3
Softkey 1
•
Softkey 3
•
Točkić
Pritisnite funkcijski taster 1, Erase Line, da obrišete sve prethodne podatke na
izabranoj liniji.
Pritiskom na funkcijski taster 3, Select Line, birate izmeñu rukovaoca i pacijenta.
Za unos identifikacionih podataka, pritisnite funkcijski taster 3 ukoliko je potrebno
da izaberete željenu liniju, okrenite točkić dok ne pronañete željeni karakter i
pritisnite Tone Switch da unesete karakter. Pritisak na tastere sa strelicama
(kurzorima) - funkcijski tasteri 4 i 5, pomera kurzor desno ili levo na svaku liniju
(maksimalno 21 karakter). Ukoliko pogrešite, vratite se na pogrešan karakter(e)
pomoću kurzor tastera i upišite preko pogrešnog karaktera.
Sledeći karakteri su raspoloživi: crtica, 0-9, razmak, A-Z.
Izlaz iz pod-menija
Identifikacija
22
Vratite se u Glavni meni pritiskom na Main Menu.
Uputstvo za upotrebu
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
3.4.3
Opšti opis
Pogl. 3
GLAVNI MENI 3.4
DNEVNA KALIBRACIJA
Vaš ZODIAC 901 Vam je isporučen potpuno kalibrisan i potrebno je da
se vrši godišnja rekalibracija od strane kvalifikovanog osoblja korišćenjem
odgovarajuće opreme. Vaš instrument može biti konfigurisan preko
ZODICON™-a tako da Vas podseti kada istekne ovaj period.
Godišnja
rekalibracija
Vaš ZODIAC 901 je izašao iz fabrike u Danskoj zajedno sa izveštajem o
ispitivanju (sertifikat o kalibraciji). Izveštaj o ispitivanju specificira koji
transduktori su kalibrisani (tj. oni koji su obezbeñeni uz instrument), po
kojim standardima i koja je oprema korišćena za kalibraciju. Rezultati su
navedeni za svaki transduktor na svim standardnim frekvencijama.
Izveštaj o
ispitivanju
Generalno, instrument je kalibrisan u dB SPL ili dB HL korišćenjem
navedenih referentnih ekvivalentnih pragova; dB HL se odnose na nivoe
zvučnog pritiska, db SPL = dB re 20 µPA (1 cc = 1 ml).
Obratite pažnju da je kalibracija izvršena samo na transduktorima koji su
isporučeni! Ako želite da koristite bilo koji drugi transduktor za testove sa
ZODIAC-om 901, molimo prvo kontaktirajte Vašeg lokalnog Madsen
distributera.
Meñutim, s obzirom da vreme i barometarski pritisak variraju od dana do dana,
sistem merenja pomoću sonde treba da bude kalibrisan na dnevnoj bazi kako
bi se postigla najveća moguća preciznost pri merenju.
Sa ZODIAC 901 ureñajem, ova procedura je veoma brza i jednostavna
(maksimalno 15 sekundi); samo pritisnite funkcijski taster 3 iz Glavnog menija
da biste pristupili ekranu prikazanom na Sl.3.4:
Softkey 3
Sl.3.4
Ako je preko ZODICON-a™ programirana mera za kalibraciju sa drugim
otvorima za kalibraciju koji imaju drugačiju zapreminu od podrazumevane,
funkcijski taster 1 može se koristiti za biranje izmeñu ove dve opcije.
Zapremina izabranih otvora za kalibraciju se prikazuje u malom polju na
levoj strani ekrana.
Softkey 1
Stavite sondu u 2.0 cc (= 2.0 ml) Madsen Electronics otvore za kalibraciju
koji se nalaze na levoj strani ZODIAC 901 kućišta (ne stavljajte je
u Madsen Electronics Simulator uva). Pritisnite funkcijski taster 2 (ili
Start/Stop taster na sondi) za pokretanje kalibracije. Lampice statusa
na prednjem panelu i sondi konstantno svetle zeleno tokom kalibracije.
Softkey 2
Uputstvo za upotrebu
23
OPŠTI OPIS
GLAVNI MENI 3.4
Pogl. 3
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
Nakon nekoliko sekundi, X se pojavljuje ispod zapremine otvora u polju
u levom delu ekrana, pokazujući da je procedura završena. Ukoliko
lampice statusa trepću zeleno polako, proverite da li je sonda blokirana
cerumenom (ušnom masti) ili da li je greškom ubačena u Simulator uva.
Softkey 5
Za rekalibraciju bez isključivanja instrumenta, pritisnite funkcijski taster 5 da
obrišete postojeću kalibraciju i ponovite gore opisanu proceduru.
3.4.4
Softkey 4
PODRAZUMEVANA KONFIGURACIJA
Pritiskom na funkcijski taster 4 poziva se meni “Select Default Configuration" (Izbor
Podrazumevane Konfiguracije). Ovo omogućava da se ponište promene napravljene
korišćenjem Setup funkcije (pogledajte §5.2) u korist podrazumevanih vrednosti.
Pritisnite funkcijski taster 1, "Yes", da uradite ovo. (Obratite pažnju da je Vaša
podrazumevana konfiguracija možda programirana preko ZODICON™ softvera).
Ukoliko ne želite da poništite promene koje su načinjene korišćenjem Setup
funkcije, pritisnite funkcijski taster 2, “No”.
3.4.5
POČETNI I NAPREDNI MOD
U Manualnom modu, timpanometriji, refleks i prag testu pristupa se pritiskom
na odgovarajući taster na levoj strani prednjeg panela. Meñutim, ekran
koji se pojavljuje u bilo kojem od ova tri moda testiranja zavisi od toga
da li je Napredni ili Početni mod prvo izabran u Glavnom meniju. Ovaj izbor
se memoriše u NOVRAM, odnosno instrument će se uključiti sa poslednjim
aktivnim izborom.
U Naprednom modu
U Naprednom modu, pod-meni se pojavljuje na dnu ekrana nudeći Vam
sledeći izbor (kao primer pogledajte Reflex pod-meni ilustrovan na
Sl.3.5).
Tymp.:
Reflex:
Threshold:
Manualno merenje, Automatsko merenje, ETF-I ,ETF-P
Manualno, Skrining, Slabljenje, Korisnik 1, Korisnik 2
Refleks, Brzi skrining, Vazdušna provodljivost
Sl.3.5
24
Uputstvo za upotrebu
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
OPŠTI OPIS
U Početnom modu, ovi pod-meniji su izostavljeni i umesto njih postoje sledeći
test modovi (osim ukoliko izbor nije prethodno promenjen preko ZODICON™
softvera):
Tymp.:
Reflex:
Threshold:
Pogl. 3
SLUŠALICE I SONDA 3.5
Početni mod
Automatsko merenje
Manualni refleks
Prag refleksa
3.5 SLUŠALICE I SONDA
Jedna od jedinstvenih karakteristika ZODIAC 901 timpanometra su
nove slušalice sa odvojivom sondom i integrisanim kablom, što
omogućava pacijentu da bude testiran sa ili bez slušalica u zavisnosti
od toga da li im se radi skrining ili kliničko ispitivanje.
Sonda se sastoji od 3 dela: sama sonda na koju se montira oliva,
transduktor ili ručica sonde i 3 male plastične cevčice koje povezuju
sondu i transduktor.
Sl.3.6 ilustruje slušalice sa prikačenom sondom. Slušalice se mogu
prilagoditi glavi pacijenta pomeranjem kopči, koje vezuju kožni
kaiš za slušalice, gore ili dole preko raifa od nerñajućeg čelika.
Taster na transduktoru kopira funkciju funkcijskog tastera 2 u modovima
Daljinsko upravljanje sa
sonde
Sl.3.6
Sonda i slušalice
merenja koji imaju start/stop funkciju, tj. kao start/stop taster. Dve led diode
pokazuju dvostruke funkcije Statusa i Propuštanja na gornjem desnom
uglu prednjeg panela. Status lampica konstantno svetli zeleno kada je
merenje u toku. Ova lampica trepće zeleno ako ZODIAC 901 čeka da
uradi merenje kada kanal nije detektovan, a svetli crveno kada je merenje
prekinuto zbog propuštanja.
Uputstvo za upotrebu
25
OPŠTI OPIS
Pogl. 3
SLUŠALICE I SONDA 3.5
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
Kalibracioni podaci u
sondi
Treba naglasiti da se kalibracioni podaci za sondu nalaze u samom transduktoru
i da se odmah po uključivanju instrumenta učitavaju iz sonde u njegovu memoriju
(“Loading from headset...” - Učitavanje iz slušalica...).
Zamena sonde
Ovo znači da svaka zamena sonde ne zahteva dugu kalibracijsku proceduru,
već jednostavno uključivanje nakon što je novi transduktor povezan. Sonda
se može jednostavno odvojiti od instrumenta odvajanjem konektora sa
zadnjeg panela.
Izbegavajte odvajanje
transduktora od
kabla!
Meñutim, praksa stalnog odvajanja transduktora od kabla se ne preporučuje
jer ovo može da utiče na integritet sistema vazdušnog pritiska.
UPOZORENJE!
ZODIAC 901 mora biti isključen PRE nego što se iskopčaju transduktor
ili kabl transduktora.
3.5.1
OLIVE
Olive
ZODIAC 901 dolazi opremljen setom mekih plastičnih oliva različitih veličina
(takoñe se zovu “vrhovi sonde”) koje se stavljaju na kraj sonde i omogućuju
hermetičku zatvorenost u ušnom kanalu pacijenta.
Dezinfekcija
oliva
Svaki vrh sonde treba da se koristi samo za jednog pacijenta i onda da se
dezinfikuje pranjem u toploj sapunjavoj vodi. Olive zatim treba da se isperu i
da se osuše pre ponovne upotrebe. Svaki vrh ima svoj vek trajanja i treba ga
baciti kada se vidi da se teško ostvaruje pouzdana zatvorenost.
Vrhovi sonde od drugih proizvoñača mogu odgovarati ZODIAC 901 sondi, ali
oni nisu testirani od strane Madsen Electronics i mi stoga ne može da ih
preporučimo za upotrebu.
3.5.2
KORIŠĆENJE SLUŠALICA I SONDE
ZODIAC 901 sonda je dizajnirana tako da obezbedi korisniku izbor tri načina
podrške pri korišćenju:
•
26
Transduktor može biti postavljen na slušalice. Rupice na suprotnoj strani
transduktora imaju par spojnih ušica na sedlu - oblikovana spojnica na
vrhu slušalica. Kabl transduktora treba da bude pritisnut u spojnicu na
vrhu slušalica. Minijaturni utikač koji povezuje TDH 39 slušalice može biti
povezan u priključak na strani transduktora. Sama sonda je povezana
sa transduktorom putem tri fleksibilne cevčice od fine plastike. Ukoliko je
sonda prikačena na transduktor, pomerite mali poklopac na kraju transduktora
nagore i nežno izvadite sondu. Vodite računa da ne izvučete cevčice.
Uputstvo za upotrebu
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
•
•
OPŠTI OPIS
Pogl. 3
SLUŠALICE I SONDA 3.5
Transduktor se može držati u ruci i može se koristiti za navoñenje sonde
u ušni kanal pacijenta. Ovo je najpraktičnije za brzi skrining pacijenata,
s obzirom da transduktor mora da bude podupiran sve vreme. Ako sonda
nije fiksirana za transduktor, pomerite mali poklopac na kraju transduktora
nagore, pozicionirajte sondu tako da priključci fleksibilne cevi budu
priljubljeni u udubljenju na dnu transduktora i nežno gurnite sondu unazad
u transduktor dok ne osetite otpor. Pomerite poklopac nazad da fiksirate
sondu.
Transduktor se može držati u ruci dok se sonda, koja je povezana na transduktor
fleksibilnim cevčicama, ubacuje (sa olivom) u pacijentovo uvo.
PAŽNJA!
Ni u kom slučaju nemojte narušiti integritet (celovitost) tri plastične cevčice.
PAŽNJA!
Pre stavljanja sonde u pacijentovo uvo, pažljivo pregledajte uvo kako biste
identifikovali bilo koje moguće probleme. Ako je potrebno, sklonite kosu
pacijenta sa uva da biste imali jasan pogled. Nežno povucite uvo i pritisnite
tragus napred prema licu da pregledate deo ušnog kanala koji će biti u
kontaktu sa olivom. Prekomerna ušna mast će smetati merenju i blokirati
kanale sonde. Ostala strana tela i prljavština mogu imati slične neželjene
posledice. Uklonite ih. Rane, posekotine ili bradavice na koži mogu naneti
bol pacijentu tokom merenja. Znaci krvi ili gnoja mogu da ukažu na infekciju.
Pregled pacijentovog
uva
Prekomeran rast kose oko ušnog kanala može onemogućiti hermetičku
zatvorenost. Leak (Propuštanje) lampica na sondi će svetleti ako se ovaj
problem pojavi tokom automatskog merenja. Moguće je sprečiti propuštanje
sa premazom petrolej želea, ali ukoliko se sa ovim pretera može doći do
blokiranja kanala sonde.
Izaberite olivu odgovarajuće veličine i prvo ubacite sondu u uži kraj olive.
Kada ubacujete sondu i olivu u ušni kanal, povucite uvce da uspravite
ušni kanal i istovremeno recite pacijentu da otvori vilicu, jer će ovo imati
uticaj na širenje ušnog kanala. Rotirajte sondu i olivu tokom umetanja,
jer će to olakšati ulazak i smanjiti neugodnost kod pacijenta.
Iako su timpanometrijska i refleks merenja urañena korišćenjem ZODIAC-a 901
manje osetljiva na greške u smislu neželjene buke u odnosu na audiometrijska
merenja jednoličnim tonom, ipak je važno da pacijent bude miran tokom
merenja. Ovo je naročito važno tokom refleks merenja, gde se male promene
komplianse mere u realnom vremenu. Ukoliko se transduktor drži u ruci,
držite ga mirno i izbegavajte podešavanje olive dok je merenje u toku,
da biste sprečili mikrofoniju. Bučni kancelarijski aparati treba da se isključe
i da se prekine razgovor. Od pacijenta koji je prehlañen može se zatražiti
da očisti grlo i izduva nos pre nego što se započne sa merenjem (nakon
čega pacijent mora da izjednači pritisak pre merenja).
Uputstvo za upotrebu
27
OPŠTI OPIS
Pogl. 3
SLUŠALICE I SONDA 3.5
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
Ukoliko se tokom merenja javi neočekivana buka, ponovite merenje
kada ona prestane.
Pre nego što uradite timpanometrijsko merenje, recite pacijentu da očekuje
promenu pritiska u uvu i recite mu u vezi test tona.
Pre nego što započnete merenje refleksa, upozorite pacijenta o iznenadnom
početku stimulusa.
Ne zaboravite da promenite Kada počnete da ispitujete pacijentovo drugo uvo, ne zaboravite da registrujete
uvo na ZODIAC-u 901!
promenu na ZODIAC-u 901, u suprotnom će podaci za prvo uvo biti izgubljeni.
Uvo koje se želi ispitivati može se izabrati na sledeći način:
1. Pritisnite Alt. Select.
Softkey 4
2. Pritisnite funkcijski taster 4 za izbor izmeñu levog i desnog.
Izabrano uvo (levo ili desno) je prikazano na najvišoj liniji Glavnog menija
i svakog drugog menija koji je povezan sa merenjem.
Sl.3.7
28
Uputstvo za upotrebu
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
MANUALNI MOD
Pogl. 4
4. MANUALNI MOD
ZODIAC 901 ima tri tastera, Tymp.(Timpanometrija), Reflex (Refleks) i Threshold
(Prag), koja omogućuju korisniku da pristupi svakom od odgovarajuća tri test moda
iz bilo koje druge funkcije ili dela instrumenta.
Iz bilo kojeg testa u Manualnom modu, možete pritisnuti Setup da pristupite
pod-meniju Measurement Setup (Postavke merenja), što Vam omogućava da
promenite bilo koji test parametar koji je validan u dato vreme. Relevantni parametri
su nabrojani posle opisa svakog testa datog niže.
NAPOMENA: Setup taster je neaktivan dok je test u toku, tj. ništa se
neće dogoditi ukoliko se ovaj taster pritisne tokom testa.
Setup
Setup je neaktivan
tokom testa!
Pritiskom na jedan od tri tastera Manualnog moda pristupa se pod-meniju
kada je Napredni mod izabran iz Glavnog menija, omogućujući korisniku
da izabere željeni test. Ovo poglavlje opisuje kako da se izvede svaki od
testova koji su raspoloživi iz ovih menija.
Ukoliko je potrebno obrisati podatke iz tekućeg testa, "ugladiti" timpanometrijsku
krivu (Dekartov grafikon, nije raspoloživ sa verzijom 2.x ZODIAC-a 901), pristupiti
funkciji markera, preneti podatke na eksterni računar, registrovati promenu
uva ili podesiti kontrast LCD ekrana, pritisnite Alt. Select u bilo kom trenutku
osim kada je merenje u toku (pogledajte §5.1).
Alt. Select
ZODIAC 901 timpanometar ima pumpu koja se koristi za primenu malog
statičkog pritiska ili potpritiska u pacijentovom ušnom kanalu. Iako ovaj
pritisak nije veći od onoga što bi neko iskusio zagnjurivanjem glave
neposredno ispod površine vode u kadi, ponekad taj pritisak može izazvati
neočekivanu bol kod pacijenta sa oboljenjem uva. Pritisak se može odmah
popustiti pritiskom na Air Release (Ispuštanje vazduha) taster, čime se
automatski ponovo postavlja pozicija pumpe.
Air Release
Većina parametara koja se koristi u sledećim testovima i koji se mogu postaviti
pritiskom na funkcijski taster više puta, mogu se takoñe pogodno podesiti
držanjem istog funkcijskog tastera i okretanjem točkića u jednom ili drugom
smeru.
Uputstvo za upotrebu
29
MANUALNI MOD Pogl. 4
TIMPANOMETRIJA 4.1
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
4.1 TIMPANOMETRIJA
Timpanometrija je merenje varijacije komplianse (ili imitanse) bubne opne
i osikularnog lanca u smislu kontrolisanih promena u statičkom pritisku.
Grafički dijagram ovih parametara se naziva timpanogramom. ZODIAC 901
se može koristiti za manualnu timpanometriju i može da generiše timpanograme
direktno za prikaz na ekranu i štampanje na papiru (pogledajte §5.3).
Meñu oboljenjima na koja se može ukazati ili koja se mogu potvrditi timpanometrijom
preko ZODIAC-a 901 nalaze se: osikularna nepovezanost; otoskleroza
(rigidnost u osikularnom lancu); hiper-pokretna bubna opna usled starenja;
perforirana bubna opna; blokada ušnog kanala; tečnost u srednjem uvu;
suva ušna mast; disfunkcija Eustahijeve tube.
Tymp.
U Naprednom modu, ekran prikazan na Sl.4.1 će biti prikazan kada se pritisne
Tymp..
Sl.4.1
Prikaz Tymp. pod-menija
kada je Tymp. izabran u
Naprednom modu
Ukoliko je izabran Početni mod, pritiskom na Tymp. se prikazuje ekran Auto
Sweep kao na Sl.4.5 (osim ukoliko ovo nije promenjeno korišćenjem
ZODICON™ softvera). U Naprednom modu, sledeći modovi se mogu
izabrati iz Tymp. menija: Manualni, Automatsko merenje i ETF (test funkcije
Eustahijeve tube, perforirana bubna opna). Verzija 3.x ZODIAC-a 901
uključuje još jedan ETF test, netaknuta (bubna opna), koji nije uključen
u verziji 2.x i koristi se za testiranje funkcije Eustahijeve tube kod pacijenata
sa netaknutom bubnom opnom.
Ukoliko su inicijalne vrednosti promenjene preko ZODICON™ softvera, sledeće
Tymp. inicijalne vrednosti se mogu razlikovati od postavki prikazanih na ilustraciji:
skaliranje komplianse, skaliranje apsolutne zapremine, brzina pumpe za merenje,
smer merenja, manualni smer merenja, otkrivanje propuštanja, minimalni pritisak
merenja i maksimalni pritisak merenja.
Samo verzija 4.x
30
Od verzije 4.x ZODIAC-a 901 (uključujući i Limitiranu verziju), marker pritiska
u srednjem uvu (MEP) je implementiran u testovima Tymp Automatsko merenje
i ETF-I. Funkcijski tasteri 4 i 5 se ne koriste više za pokretanje pumpe, već
umesto toga za pomeranje markera. Kada se pomera MEP marker, trenutne
vrednosti za MEP, SC Gradient i TW su prikazane u realnom vremenu na
levoj strani ekrana. Zvezdica se pojavljuje na desnoj strani MEP vrednosti
da ukaže na to da je marker pomeren.
Uputstvo za upotrebu
MANUALNI MOD
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
4.1.1
Pogl. 4
4.1
TIMPANOMETRIJA
MANUALNI
Ovaj test omogućava korisniku da radi sa instrumentom manualno. I
timpanogrami komplianse i zapremine se mogu generisati. Pritisak se
može promeniti i zapremina podesiti na nulu u bilo kom trenutku testiranja.
Manualni
Pritisnite Main Menu i preko funkcijskog tastera 5 izaberite Napredni mod (osim
TM
ukoliko ovaj zahtev nije promenjen preko ZODICON softvera).
Pritisnite Tymp. i onda funkcijski taster 1 da pristupite ekranu prikazanom na Sl.4.2.
Softkey 1
Sl.4.2
Tymp. pod-meni prikazan kada
je Tymp. odabran u Naprednom
modu Tymp. Manual pre
merenja
“Vol.” prikazuje zapreminu kanala merenu pod pritiskom prikazanim na središnjem
panelu. “ECV” = zapremina ušnog kanala. “Comp.” = kompliansa, tj. promena
zapremine koja se odnosi na ECV. Stoga Vol. = ECV + Comp. ECV je prikazana
samo kada je Comp. odabrana. Vertikalne skale su u mililitrima; 1 ml = 1 cc.
NAPOMENA: Timpanometrijski ekrani softvera verzije starije od 3.x ne
uključuju polja koja prikazuju izračunate vrednosti za: MEP, SC, Grad., TW
niti Dir.
Samo verzije softvera
3.x i novije
Ako je zadovoljavajuće Tymp. merenje urañeno i Comp. je odabrana, videćete
ekran sličan prikazanom na Sl.4.3, koji sadrži izmereni timpanogram.
Sl.4.3
Tymp. Manual posle
merenja
Uputstvo za upotrebu
31
MANUALNI MOD Pogl. 4
TIMPANOMETRIJA 4.1
Softkey 1
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
Korisnici koji smatraju da je informativnije da rade timpanometriju korišćenjem
analognih pokazivača umesto grafičkog prikaza timpanograma, mogu da pritisnu
funkcijski taster 1 i pojaviće se ekran sličan ovome prikazanom na Sl.4.4 ispod.
Sl.4.4
Tymp. Manual prikaz
analognih pokazivača
Softkey 1
Vodite računa da će Vas ponovni pritisak na funkcijski taster 1 posle
završetka timpanometrijskog merenja vratiti na grafički prikaz i prikazati
Vam timpanogram koji ste upravo napravili korišćenjem analognih pokazivača.
Softkey 2
Pritisnite funkcijski taster 2 za snimanje ECV-a i prikaz timpanograma
komplianse umesto timpanograma zapremine. Merene vrednosti ECV-a
i komplianse pri trenutnom pritisku pumpe su prikazane u gornjem levom
uglu grafičkog ekrana. ECV (i prema tome y-osa na timpanogramu
komplianse) može biti ponovo postavljena pri bilo kojoj vrednosti pritiska
pumpe pritiskom na funkcijski taster 2 i izborom “Volume”.
Softkey 3
Funkcijski taster 3 nema efekta tokom ovog merenja. Trenutni pritisak
pumpe je prikazan u prozoru iznad.
Točkić
Pritisak pumpe se može postaviti okretanjem točkića. Skala će se privremeno
pojaviti na vrhu ekrana da grafički ukaže na poziciju pumpe. Ovo pokazuje
koja proporcija kapaciteta pumpe je korišćena za dobijanje statičkog pritiska
pritiska korišćenog za merenje.
Softkeys 4&5
Pritisak pumpe se može smanjiti ili povećati pritiskom funkcijskog tastera
4 ili funkcijskog tastera 5, respektivno. Status lampica će svetleti dok se
ovo radi. Držanje bilo kojeg tastera pritisnutim izaziva konstantnu promenu
pritiska u smeru strelice prikazane u prozoru iznad tastera.
Air Release
Da brzo vratite statički pritisak na nulu, pritisnite Air Release, što automatski
ponovo postavlja poziciju pumpe.
Promena
Levo/Desno
Pre testiranja pacijentovog drugog uva, ne zaboravite da registrujete prelazak
na ZODIAC-u 901, u suprotnom će podaci za prvo uvo biti izgubljeni.
Pritisnite Alt. Select i zatim funkcijski taster 4.
Ext. Range
Opseg pritiska od –400 do +200 daPa može se proširiti na -600 do +400 daPa
pritiskom na Ext. Range.
32
Uputstvo za upotrebu
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
MANUALNI MOD
Postavke raspoložive u Manual Tymp. modu su:
Pogl. 4
4.1
TIMPANOMETRIJA
Postavke
Smer merenja: pozitivan/negativan, pos. ili neg.
Skaliranje y-ose (kompliansa): Auto, 0.3 ml, 0.6 ml, 0.9 ml, 1.5 ml,
3.0 ml, 4.5 ml.
Izračunavanje proseka: On/Off (ne za verziju 2.x)
Alt. Select taster Vam omogućava da koristite Smooth funkciju da optimizujete
krive (pogledajte Sl.4.10 i §4.1.35.1.2 za detalje u vezi ove funkcije). Samo
pritisnite funkcijski taster 2 iz Alt. Select pod-menija.
4.1.2
Alt. Select
AUTOMATSKO MERENJE
U ovom testu, merenje se automatski izvršava i timpanogram komplianse
generiše kada je zapremina detektovana (dok se zapremina detektuje
zelena statusna lampica na prednjem panelu i sondi će svetleti). Ovo
Vam omogućava da kada testirate decu pokrenete test čak i pre ubacivanja
sonde u pacijentovo uvo.
Automatsko
merenje
Ukoliko postoji propuštanje pre startovanja merenja, Leak (Propuštanje) svetli
na prednjem panelu i sonda će svetleti žuto. Pre nego što nastavite, budite
sigurni da koristite olivu odgovarajuće veličine i pokušajte da povučete uvce
dok istovremeno okrećete olivu u ušnom kanalu. U meñuvremenu, ureñaj
će nastaviti da pokušava da izvrši merenje dok pumpa ne dostigne krajnju
poziciju posle čega Status lampica svetli crveno dok se pumpa ponovo ne
postavi. Tada će instrument nastaviti proceduru automatski. Ukoliko je funkcija
Leak Detect (Detekcija Propuštanja) isključena (samo verzija 4.x), ureñaj
se zaustavlja nakon jednog merenja (pogledajte Postavke, §5.2.1).
Propuštanje
U verziji 3.x i novijim verzijama, propuštanje koje se dogodilo nakon što
je merenje počelo izaziva zvučni signal i Leak lampica postaje žuta. Ukoliko
se Gradient i TW mogu izračunati na osnovu prekinutog merenja, test se
zaustavlja i prikazuju se odgovarajući podaci. Ukoliko ne, ureñaj će ponoviti
test kao što je opisano gore.
Samo verzija 3.x
Pritisnite Tymp. i zatim funkcijski taster 2 da pristupite ekranu prikazanom na
Sl.4.5. Ponovo pritisnite funkcijski taster 2 (ili Start/Stop taster na sondi) da
započnete test.
Softkey 2
Tokom merenja, skala na vrhu ekrana grafički pokazuje trenutnu poziciju
pumpe, odnosno koja se proporcija kapaciteta pumpe koristi za dobijanje
statičkog pritiska korišćenog za merenje. I opseg pritiska i smer merenja
se mogu izabrati preko Measurement Setup (Postavke merenja) (pogledajte
stranicu 35). Brzina pumpe se takoñe može izabrati i uključuje funkciju
AFAP (što je moguće brže - pogledajte stranicu 36 za detalje).
Pritisak pumpe
Detekcija Propuštanja
On/Off
Kada je merenje završeno, izračunate vrednosti za Zapreminu ušnog kanala
(ECV), Pritisak u srednjem uvu (MEP), Statičku kompliansu pri MEP-u (SC),
Gradijent (Grad) i Širinu timpanograma (TW) su prikazane na levoj strani
Uputstvo za upotrebu
33
MANUALNI MOD Pogl. 4
TIMPANOMETRIJA 4.1
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
Sl.4.5
Tymp. Sweep pre
merenja
ekrana (pogledajte Sl.4.6). Ukoliko se MEP može izračunati, pritisak
pumpe će sada biti postavljen na taj pritisak.
Sl.4.6
Tymp. Sweep posle merenja
Definicije ECV,
MEP, SC, Grad, TW
ECV je zapisan na početku merenja, tj. sa maksimalnim pritiskom kada
je merenje u negativnom smeru ili sa minimalnim pritiskom kada je
pozitivno merenje izabrano preko Postavki (Setup). MEP je pritisak
pumpe na vrhu timpanograma, odnosno kada su pritisci na obe površine
bubne opne jednaki. Gradijent se računa na sledeći način: statička
kompliansa minus kompliansa gde je širina = 100 daPa, podeljeno sa
statičkom kompliansom [SC – C (širina=100daPa) ÷ SC. TW je razlika
u pritisku izmeñu dve tačke na krivoj gde je kompliansa na pola vrednosti
od maksimalne.
Samo verzija 4.x
MEP marker se automatski pojavljuje i nalazi se na maksimumu merenja,
odnosno na 0 daP. U slučajevima kada je teško sprovesti normalno
merenje i dobiti podatke o kompliansi, npr. sa teškim ili uznemirenim pacijentima,
možete ručno da pomerate marker u bilo kojem pravcu preko funkcijskih
tastera 4 i 5 i pročitate izračunate vrednosti na levoj strani ekrana.
Primetićete da se zvezdica pojavljuje sa desne strane MEP vrednosti ako
je marker pomeran.
Air Release
Za brzo vraćanje statičkog pritiska na nulu, pritisnite Air Release (Izbacivanje
Vazduha) čime se automatski resetuje pozicija pumpe.
PAŽNJA!
34
Kada pacijent već oseća bol ili nelagodnost, s dodatnom pažnjom treba
izabrati opseg pritiska i brzinu pumpe, posebno za pozitivan smer pritiska.
Uputstvo za upotrebu
MANUALNI MOD
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
Pogl. 4
TIMPANOMETRIJA 4.1
U takvim slučajevima je bolje koristiti Measurement Setup (Postavke merenja) za
povećanje minimalnog pritiska i/ili smanjenje maksimalnog pritiska. Alternativno,
ručno promenite vazdušni pritisak (§4.1.1).
Kada počnete da testirate pacijentovo drugo uvo, ne zaboravite da registrujete
promenu na ZODIAC-u 901, u suprotnom će podaci za prvo uvo biti
izgubljeni. Da izaberete drugo uvo, pritisnite Alt. Select i zatim funkcijski
taster 4.
Promena
Levo/Desno
Opseg pritiska od –400 do +200 daPa (fabrička vrednost) može se proširiti
na –600 do +400 daPa pritiskom na Ext. Range.
Ext. Range
Korisnici koji smatraju da je informativnije da rade timpanometriju korišćenjem
analognih pokazivača umesto grafičkog prikaza timpanograma, mogu da pritisnu
funkcijski taster 1 i pojaviće se ekran sličan ovome koji je prikazan na Sl.4.7
ispod.
Softkey 1
Sl.4.7
Prikaz Tymp. Sweep analognih
pokazivača
Ponovnim pritiskom na funkcijski taster 1 nakon završetka timpanometrijskog
merenja vratićete se na grafički prikaz i prikazaće se timpanogram koji ste
upravo napravili korišćenjem analognih pokazivača.
Softkey 1
Alt. Select taster Vam omogućava da koristite Smooth funkciju da optimizujete
krive (pogledajte Sl.4.10 ispod i §4.1.35.1.2 za detalje u vezi ove funkcije).
Samo pritisnite funkcijski taster 2 iz Alt. Select pod-menija.
Alt. Select
Postavke raspoložive u Auto Tymp. modu (pogledajte takoñe §5.2.1) su:
Postavke
Brzina pumpe: 50 daPa/S (decaPascals u sekundi), 100 daPa/S, 200
daPa/S, 400 daP/S, AFAP (ŠTO JE BRŽE MOGUĆE)
Skaliranje y-ose (kompliansa): Auto, 0.3 ml, 0.6 ml, 0.9 ml, 1.5 ml,
3.0 ml, 4.5 ml.
Min. pritisak (daPa): –100, –150, –200, –250, –300, –350, –400,
–450, –500, –550, –600.
Max. pritisak (daPa): 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400.
Smer merenja: pozitivan ili negativan.
Detekcija propuštanja: On/Off.
Uputstvo za upotrebu
35
MANUALNI MOD Pogl. 4
TIMPANOMETRIJA 4.1
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
AFAP (što je moguće brže) Kada je AFAP izabran, maksimalna stopa promene pritiska varira od
400 daPa/S pre i posle maksimuma do 200 daPa/S tokom maksimuma.
Brzina merenja se automatski smanjuje kada se mereni parametar
menja brzo sa pritiskom i automatski se ubrzava kada se mereni
parametar ne menja brzo sa pritiskom. Ova napredna karakteristika
omogućava da ZODIAC 901 završi merenje u najkraćem roku imajući
u vidu konzistentnost sa postizanjem specificirane preciznosti.
NAPOMENA
Vodite računa da kada je AFAP izabran, merenje se zaustavlja čim je
tymp. detektovana, što dalje skraćuje trajanje merenja.
Korišćenje Postavki (Setup) da se smanji opseg pritiska može takoñe imati koristi
za minimiziranje vremena merenja eliminisanjem ravnih, neinformativnih delova
zdravog timpanograma.
4.1.3
ETF-I, NETAKNUTA BUBNA OPNA
Eustahijeva tuba povezuje srednje uvo sa grlom, ali je inače zatvorena osim
tokom gutanja. Njena svrha je da spreči širenje razlike u statičkom pritisku
kroz bubnu opnu.
MEP Marker
(samo verzija 4.x)
Ovaj test je sličan Tymp. Sweep, ali omogućuje da se uradi drugo merenje
bez potrebe da se obrišu podaci iz prvog. Vrednosti Zapremine ušnog
kanala (ECV) i Pritiska u srednjem uvu (MEP) iz oba testa se zapisuju
i nakon drugog testa razlika izmeñu poslednjeg, MEPd (= MEP2 minus
MEP1), se takoñe izračunava i prikazuje (pogledajte Sl.4.8). MEP marker
koji je implementiran u verziji 4.x, omogućava da marker za drugo merenje
bude pomeren u jednom ili drugom smeru prikazujući izračunate vrednosti
za MEP2 i MEPd.
Sl.4.8
Netaknuta bubna opna,
Funkcija Eustahijeve tube
Procedura korišćenja testa jeste da se pacijent pokuša nagovoriti da
kreira veći pritisak u srednjem uvu zatvaranjem usta, držanjem nosa,
duvanjem da kreira jači pritisak u grlu i gutanjem da otvori Eustahijevu
tubu. Pacijent zatim može da se opusti dok se pravi prvo merenje.
Zatim pacijent popije čašu vode i pritisak slabi ukoliko je funkcija
Eustahijeve tube normalna. Drugo merenje će onda otkriti negativan
MEP (pogledajte primer na Sl.4.9).
36
Uputstvo za upotrebu
MANUALNI MOD
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
Pogl. 4
4.1
TIMPANOMETRIJA
Sl.4.10
Netaknuta bubna opna, primer
normalne funkcije Eustahijeve
tube
Zatvorena Eustahijeva tuba će pokazati isti, pozitivan MEP u oba merenja.
Široko otvorena Eustahijeva tuba će pokazati MEP blizu nule za oba
merenja i verovatno par širokih, neregularnih timpanograma takoñe.
Ovaj test nije uključen u verziji 2.x ZODIAC-a 901.
Test netaknute bubne opne (Intact Eardrum) je uključen u Tymp. meñu-meniju.
Pritisnite Tymp. da dobijete ovaj meni i zatim pritisnite funkcijski taster 4 da
pristupite Intact ekranu. Funkcije menija i postavke su u ostalom pogledu
slični kao kod Tymp. Sweep merenja (§4.1.2).
Softkey 4
Measurement Setup (Postavke merenja) parametri raspoloživi za test Netaknute
bubne opne su isti kao za Tymp. Auto Sweep (strana 35).
Alt. Select taster Vam omogućava da koristite Smooth opciju da optimizujete
krive (pogledajte Sl.4.10 ispod i §4.1.35.1.2 za detalje u vezi ove funkcije).
Samo pritisnite funkcijski taster 2 iz Alt. Select pod-menija.
Alt. Select
Sl.4.9
Kao na Sl.4.11 dole, ali posle
korišćenja Smooth opcije
4.1.4
ETF-P, PERFORIRANA BUBNA OPNA
U Naprednom modu, test funkcije Eustahijeve tube (ETF-P) može se izvoditi
radi testiranja funkcionisanja Eustahijeve tube u slučaju prisustva perforirane
bubne opne, na primer u slučajevima kada je pritisak osloboñen hirurškom
perforacijom bubne opne.
Uputstvo za upotrebu
37
MANUALNI MOD Pogl. 4
TIMPANOMETRIJA 4.1
Softkey 5
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
ETF-P se nalazi u Tymp. meñu-meniju. Pritisnite Tymp. da dobijete
ovaj meni a zatim pritisnite funkcijski taster 5 da pristupite ETF-P ekranu
(Sl.4.11).
TM
Ukoliko su početne postavke promenjene preko ZODICON softvera,
skala osnovne linije x-ose se može razlikovati od ilustrovanih 45 s, a
y-osa može biti samo Pos. ili samo Neg., umesto Pos. i Neg. kako je
prikazano na Sl.4.11.
Sl.4.11
Funkcija Eustahijeve tube,
perforirana bubna opna
Softkey 4
Koristite funkcijske tastere 4 ili 5 da smanjite ili povećate pritisak pumpe,
respektivno. Status lampica će svetleti dok se ovo izvodi.
Dok koristite pumpu, skala na vrhu ekrana grafički pokazuje trenutnu
poziciju pumpe, odnosno koja je proporcija kapaciteta pumpe korišćena
za dobijanje statičkog pritiska korišćenog za merenje.
Točkić
Alternativno, okrenite točkić. Skala za poziciju pumpe će se privremeno
pojaviti na vrhu ekrana da grafički pokaže poziciju pumpe.
Softkey 2
Pritisnite funkcijski taster 2 (ili Start/Stop taster na sondi) da započnete test.
Y-osa
Ekran prikazuje pritisak u ušnom kanalu u toku 45 sekundi. Pacijentu
treba dati instrukcije da guta u pravilnim intervalima tokom perioda
merenja, uz pomoć čaše vode ukoliko je potrebno.
Softkey 1
Negativna, pozitivna ili pozitivna/negativna y-osa može se izabrati preko
funkcijskog tastera 1.
Ext. Range
Opseg pritiska od ±200 daPa može se proširiti na ±400 daPa pritiskom na
Ext. Range.
Stepenasta kriva
Svaki put kada pacijent guta, perforirana bubna opna i zdrava Eustahijeva
tuba će dovesti do pada u pritisku prikazanom na ekranu, stvarajući tzv.
stepenastu krivu nakon odreñenog broja gutanja (ilustrovano na Sl.4.12).
Ovo je iz razloga što se pritisak u ušnom kanalu postepeno oslobaña,
preko perforacije i Eustahijeve tube. Blokirana Eustahijeva tuba i netaknuta
bubna opna ne obezbeñuju olakšanje od veštački stvorene razlike u
38
Uputstvo za upotrebu
MANUALNI MOD
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
Pogl. 4
REFLEKS TEST 4.2
pritisku i ovo će imati za posledicu izostanak "stepenica".
Sl.4.13
Funkcija Eustahijeve tube,
perforirana bubna opna
Stalan pritisak, sa druge strane, ukazuje na zapušenost u Eustahijevoj
tubi. Oštećena funkcija Eustahijeve tube će se pokazati preko smanjenih
padova pritiska.
Oštećena funkcija
Eustahijeve tube
Kada počnete da testirate pacijentovo drugo uvo, ne zaboravite da registrujete
promenu na ZODIAC-u 901, u suprotnom ćete izgubiti podatke za prvo uvo.
Da preñete na drugo uvo, pritisnite Alt. Select a zatim funkcijski taster 4.
Promena
Levo/Desno
4.2 REFLEKS TEST
“Refleks test” u audiologiji se odnosi na Stapedius Refleks, mehanizam koji
automatski zateže obe bubne opne nakon registrovanja odreñenih glasnih
zvukova, kako bi se sprečilo preopterećenje i moguće oštećenje slušnog
mehanizma. ZODIAC 901 omogućava veoma širok opseg merenja
pacijentovog refleksa koje se izvršava primenom kontrolisanog zvučnog
stimulusa i merenjem promene u akustičkoj impedansi koja će se posmatrati
ako je uvo zdravo.
Promena u kompliansi, koja je rezultat funkcionisanja mehanizma refleksa,
je veoma mala, i biće dalje smanjena ukoliko je bubna opna zategnuta
razlikom u statičkom pritisku izmeñu ušnog kanala i srednjeg uva.
Ukoliko postoji bilo kakva sumnja da li je pritisak u srednjem uvu blizu
atmosferskom pritisku, ovo treba prvo proveriti timpanometrijskim merenjem.
Setup funkcija za refleks i testiranje praga omogućava da ZODIAC 901
postavi statički pritisak u ušnom kanalu automatski na nivo povezan sa
prethodnom izmerenom vrednošću pritiska u srednjem uvu.
Kod automatskog testiranja refleksa, Status lampica na prednjem panelu trepće
zeleno dok se ne detektuje kompliansa, nakon čega svetli konstantno zeleno.
Stimulus lampica tada svetli tokom primene stimulusa. Ukoliko je velika buka,
Status lampica svetli crveno a Leak lampica svetli žuto: merenje je tada automatski
Uputstvo za upotrebu
39
MANUALNI MOD Pogl. 4
REFLEKS TEST 4.2
Leak Detect On/Off
Reflex
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
ponovljeno. Ukoliko je malo propuštanje detektovano, Leak lampica svetli
žuto i merenje se nastavlja. Ipak, ukoliko je propuštanje veće od 20 daPa
detektovano, merenje će biti ponovljeno (u verziji 4.x, ovo ponovljeno
merenje se može onemogućiti ako je detekcija propuštanja (Leak Detect)
u Setup-u postavljena na Off - isključeno).
Ako je Napredni mod izabran, pritiskom na Reflex prikazuje se ekran kao
na Sl.4.14.
Sl.4.14
Refleks pod-meni koji se dobija
kada je Reflex izabran u
Naprednom modu
Korisnik 1 / Korisnik 2
Sledeći radni modovi se mogu izabrati iz Refleks menija: Manual, Screening,
Decay (Slabljenje), User 1 (Korisnik 1) i User 2 (Korisnik 2). Skrining se koristi
za brzo testiranje nasleña pacijenata, da bi se identifikovali oni čiji refleks
otkriva oboljenje srednjeg uva. Reflex Decay test se koristi za ispitivanje
pacijenata čiji stapedius nije u mogućnosti da održava odgovor na pretrpljene
glasne zvukove. Korisnik 1 i Korisnik 2 su posebne verzije testa Slabljenje
refleksa, u kojima mnogi parametri merenja mogu biti pre-programirani da
odgovaraju zahtevima korisnika.
Ako je Početni mod izabran, pritiskom na Reflex prikazuje se Manual Reflex
ekran ilustrovan na Sl.4.15 (osim ukoliko ovo nije promenjeno preko
TM
ZODICON softvera).
TM
Ukoliko je početno stanje promenjeno preko ZODICON softvera, sledeće
podrazumevane postavke mogu se razlikovati od onih prikazanih na Reflex
ekranima ilustrovanim ili na koje se upućuje u objašnjenjima: skaliranje y-ose
i prvobitne pozicije, Kontrola pritiska (MEP), povećanje atenuatora, korišćenje
nivoa praga u slabljenju, Reflex brzi/spori mod, povećanje nivoa praga,
maksimalno merenje praga brzim skriningom i korišćenje pumpe kod praga
vazdušne provodljivosti.
Dva markera (fiksirani kurzori) se mogu primeniti na sve zapise refleksa. Za
opis funkcije markera, pogledajte §4.2.5.
4.2.1
Softkey 1
40
MANUALNI REFLEKS
Pritisnite Reflex, a zatim funkcijski taster 1 ako je Napredni mod izabran,
da biste pristupili Manual Reflex ekranu za manualno testiranje (Sl.4.15).
Mod manualnog testa omogućava da se trajanje emitovanja stimulusa
manualno kontroliše preko Tone Switch (Prekidač tona).
Uputstvo za upotrebu
MANUALNI MOD
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
Pogl. 4
REFLEKS TEST 4.2
U verziji 4.x, nova funkcija je dodata a zove se “Višestruke krive"; ova funkcija
se može odabrati ili poništiti pritiskom na Setup, More i zatim na funkcijski
taster 1. Dodatno, podrazumevano trajanje (x-osa) je prošireno na 24
sekunde. Višestruki refleksi mogu se dobiti na različitim nivoima za svaku
frekvenciju i svaka refleks kriva može se individualno obrisati preko
Marker funkcije (§5.1.6).
Višestruke krive
Ukoliko je početno stanje promenjeno preko ZODICON™ softvera, sledeće
početne postavke se mogu razlikovati od onih prikazanih u ovom odeljku:
frekvencija i nivo stimulusa, izbor uva, grafikon/pokazivač, Ipsi/Kontra, skaliranje
x-ose, pre-stimulus vreme kašnjenja i post-stimulus vreme prikaza.
Test započinje pritiskom na Tone Switch i završava se puštanjem tog
tastera. Kada radite “Višestruke krive", stimulus se emituje svaki put
kada pritisnete i držite Tone Switch.
Tone Switch
Pritisnite funkcijski taster 1 da izaberete željeni tip stimulusa (500, 1000, 2000,
4000 Hz ton ili Beli šum - Beli šum je raspoloživ samo ukoliko je Contra već
izabran).
Softkey 1
Višestruke krive: Svi refleksi napravljeni pri svakoj frekvenciji zadržavaju se
u memoriji dok se ne izabere novi pacijent!
Funkcijski taster 2 menja format prikaza ekrana sa grafičkog na analogne pokazivače. Softkey 2
Funkcijski taster 3 povećava nivo zvučnog pritiska stimulusa, u koracima od
5 dB (koraci od 1, 2 i 10 dB su dostupni preko Setup-a); alternativno,
koristite točkić da povećate ili smanjite SPL (HL). Opseg od 50 do 100
dB SPL (HL) može se proširiti pritiskom na Ext. Range taster na 115 dB
(120 dB u Contra).
Softkey 3
Funkcijski taster 4 omogućava izbor Ipsi ili Contra.
Softkey 4
Pritiskom na funkcijski taster 5 grafički se prikazuje pozicija pumpe na vrhu
ekrana i, kada se drži funkcijski taster 5, točkić se može koristiti da se
podesi pritisak. U formatu analognih pokazivača, pokazivači sa desne
strane pokazuju Zapreminu umesto Komplianse dok se funkcijski taster
5 drži pritisnutim.
Softkey 5
Sl.4.15
Manualni refleks
Uputstvo za upotrebu
41
MANUALNI MOD Pogl. 4
REFLEKS TEST 4.2
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
Druga linija ekrana prikazuje tip i nivo stimulusa koji se koristi u testu
zapisanog na krivoj.
Promena
Levo/Desno
Kada počnete da testirate pacijentovo drugo uvo, ne zaboravite da registrujete
promenu na ZODIAC-u 901, u suprotnom ćete izgubiti podatke za prvo uvo.
Da preñete na drugo uvo, pritisnite Alt. Select a zatim funkcijski taster 4.
Postavke
Podešavanja dostupna u Manual Reflex modu (pogledajte takoñe §5.2.2) su:
Stimulus koraci: 1, 2, 5 ili 10 dB
Skaliranje y-ose: Auto, 75, 150, 225, 300, 375 µλ
Brzina: sporo ili brzo
Y-osa: Auto, negativna, pozitivna, pozitivna/negativna
Višestruke krive
4.2.2
Propuštanje
Leak Detect (Detekcija
propuštanja) On/Off
SKRINING
Ukoliko se javi propuštanje tokom merenja, Leak lampica svetli na prednjem
panelu i led dioda sonde će svetleti žuto. Pre nastavka, proverite da koristite
olive odgovarajuće veličine i pokušajte da povučete uvce dok istovremeno
okrećete olivu u ušnom kanalu. Instrument će automatski nastaviti proceduru
osim ukoliko se ne desi propuštanje veće od 18 daPa. Status lampica će
svetleti crveno i čućete zvučni signal. Ako je Leak Detect (Detekcija propuštanja)
onemogućena (samo verzija 4.x), Leak svetli na prednjem panelu ali će ureñaj
nastaviti do kraja merenja, pretpostavljajući da je zapremina prisutna (pogledajte
Postavke §5.2.1).
Verzija 3.x i novije
U verziji 3.x i novijim, propuštanje koje se javi nakon što merenje počne
izaziva zvučni signal i Leak lampica svetli žuto.
Softkey 2
Budite sigurni da ste u Naprednom modu: pritisnite Glavni meni i koristite
funkcijski taster 5 da izaberete Napredni mod (osim ukoliko ovo nije
TM
promenjeno preko ZODICON softvera). Pritisnite Reflex za prikaz
Reflex menija. Pritisnite funkcijski taster 2 iz Reflex menija za izbor
Reflex Screening (Refleks skrining).
Izaberite frekvenciju i intenzitet stimulusa, Ipsi ili Contra, po želji.
Pritisnite funkcijski taster 2 (ili Start taster na sondi) da počnete test. Dva
merenja refleksa će biti napravljena jedan za drugim (osnovna linija 0.5 sek,
stimulus 2 sek i osnovna linija 0.5 sek, osim ako ovo nije promenjeno
TM
preko ZODICON softvera). Stimulus lampica na prednjem panelu će svetleti
dok se emituje stimulus. Status lampica će svetleti do kraja perioda merenja.
Tone Switch
42
Alternativno, pritisnite Tone Switch da započnete test i samo jedno merenje
refleksa će biti urañeno. Ukoliko je potrebno, promenite frekvenciju ili intenzitet
i pritisnite ponovo Tone Switch; još jedno merenje refleksa će biti urañeno.
Uputstvo za upotrebu
MANUALNI MOD
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
Pogl. 4
REFLEKS TEST 4.2
Posle merenja, ekran će izgledati kao na Sl.4.16.
Sl.4.16
Refleks skrining
Funkcijski tasteri i Ext. Range taster funkcionišu kao što je opisano iznad
u §4.2.1, sa izuzetkom funkcijskog tastera 2, koji se koristi za pokretanje i
zaustavljanje testa - ne postoji ekran sa pokazivačima u ovom radnom modu.
Test se takoñe može pokrenuti tasterom na sondi.
Softkey 2
Kada započnete test pacijentovog drugog uva, ne zaboravite da registrujete
promenu na ZODIAC-u 901, u suprotnom ćete izgubiti podatke za prvo
uvo. Da preñete na drugo uvo, pritisnite Alt. Select a zatim funkcijski
taster 4.
Promena
Levo/Desno
Postavke raspoložive u Screening Reflex modu (pogledajte i §5.2.2)
su:
Postavke
Stimulus SPL (HL) povećanje: 1, 2, 5 ili 10 dB
Skaliranje y-ose: Auto, 75, 150, 225, 300, 375 µλ
Brzina: sporo ili brzo
Y-osa: Auto, negativno, pozitivno, pozitivno/negativno
Korišćenje pritiska srednjeg uva: on ili off*
Detekcija propuštanja (Leak Detect) On/Off.
* U verziji 3.x i novijim, ova funkcija se naziva Press.C. (Kontrola pritiska)
i proširena je na: Manual, Auto, MEP +0, +5, +10, +15, +20, +25, -25, -20,
–15, –10, –5 daPa.
4.2.3
SLABLJENJE (DECAY)
Slab stapedius mišić nije sposoban da izdrži napetost u bubnoj opni tokom
produženog emitovanja zvuka dovoljno glasnog da izazove refleks. Ovaj
test meri refleks na 12-to sekundnoj vremenskoj skali (osnovna linija 1 sek,
stimulus 10 sek i 1 sekund povratka u normalno stanje, osim ako ovo nije
TM
promenjeno preko ZODICON softvera) i može se koristiti za registrovanje
slabljenja izazvanog oslabljenim stapedius mišićem.
Uputstvo za upotrebu
Slabljenje
43
MANUALNI MOD Pogl. 4
REFLEKS TEST 4.2
Kriva za svaku
frekvenciju
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
U verziji 3.x i novijim, ovaj test je proširen tako da kriva za svaku merenu
frekvenciju (Ipsi i Contra, za oba uva) može biti memorisana i zatim
odštampana.
Pritisnite Main Menu i koristite funkcijski taster 5 da izaberete Napredni mod
TM
(osim ukoliko ovo nije izmenjeno preko ZODICON softvera).
Pritisnite Reflex za prikaz Reflex menija.
Softkey 3
Pritisnite funkcijski taster 3 iz Reflex menija da izaberete Decay, a zatim
pritisnite funkcijski taster 2, ili Tone Switch, ili Start taster na sondi, da pokrenete
test. Ekran sa Sl.4.17 biće prikazan (kriva na ovoj ilustraciji je tipična za normalno
uvo).
Sl.4.17
Slabljenje refleksa
Softkey 1
Pritisnite funkcijski taster 1 da postavite željeni tip stimulusa (500, 1000, 2000, 4000 Hz
ili Beli šum - Beli šum je raspoloživ samo ako je Contra već izabran).
Softkey 2
Funkcijski taster 2 pokreće ili zaustavlja test.
Softkey 3
Funkcijski taster 3 povećava intenzitet u koracima od 5 dB (koraci od 1,
2 i 10 dB su raspoloživi preko Setup-a); alternativno, koristite točkić da
povećate ili smanjite intenzitet stimulusa.
Ext. Range
Opseg intenziteta od 50 do 105 dB može se proširiti pritiskom na Ext.Range
taster na 115 dB (ili na 120 dB u Contra).
Softkey 4
Funkcijski taster 4 omogućava izbor Ipsi ili Contra.
Softkey 5
Pritiskom na funkcijski taster 5 grafički se prikazuje pozicija pumpe na vrhu
ekrana i možete da podesite pritisak preko točkića dokle god se funkcijski
taster 5 drži pritisnutim. Kada se funkcijski taster 5 pusti, skala za poziciju
pumpe nestaje i putem točkića se ponovo kontroliše intenzitet. Ako je MEP
funkcija izabrana u Postavkama merenja (Measurement Setup), pritisak
će biti automatski promenjen prema izabranom nivou pre nego što počne
merenje refleksa.
Promena
Levo/Desno
Kada započnete testiranje pacijentovog drugog uva, ne zaboravite da registrujete
promenu na ZODIAC-u 901, u suprotnom ćete izgubiti podatke za prvo uvo.
44
Uputstvo za upotrebu
GN Otometrics
ZODIAC 901 Middle-Ear Analyzer
MANUAL MODE
Chap. 4
REFLEX TESTING 4.2
Da preñete na drugo uvo, pritisnite Alt. Select i zatim funkcijski taster 4.
Podešavanja dostupna u Reflex Decay modu (pogledajte i §5.2.2):
Postavke
Povećanje stimulusa: 1, 2, 5 ili 10 dB
Korišćenje praga: 0, 5, 10, 15 ili 20 dB iznad, ili off (isključen)
Skaliranje y-ose: Auto, 75, 150, 225, 300, 375 µλ
Y-osa: Auto, negativna, pozitivna, pozitivna/negativna
Korišćenje pritiska u srednjem uvu: on ili off*
Detekcija propuštanja: On/Off.
* U verziji 3.x i novijim, ova funkcija se naziva Press.C. (Kontrola pritiska)
i proširena je na: Manual, Auto, MEP +0, +5, +10, +15, +20, +25, -25, -20,
–15, –10, –5 daPa.
4.2.4
USER 1 (Korisnik 1) / USER 2 (Korisnik 2)
Ovi testove se mogu programirati sa eksternog računara preko RS-232C
priključka i uz pomoć Madsen-ovog ZODICON™ konfiguracionog programa
(pogledajte i §6.2). ZODICON™ se može koristiti za podešavanje ZODIAC-a
901 prema individualnim potrebama. Svaki upit u vezi ovih mogućnosti možete
da uputite Vašem lokalnom distributeru. User 1 i User 2 testovi su slični
Refleks skriningu, osim što se radi samo jedno merenje refleksa i svaki test
omogućava posebno pre-programiranje trajanja x-ose, kašnjenja pre-stimulacije,
trajanja stimulusa i trajanja post-stimulacionog zapisa.
4.2.5
User 1 / User 2
FUNKCIJA MARKERA
Svi modovi testiranja refleksa i praga refleksa imaju funkciju markera u
svrhu preciznog merenja trajanja i stepena izazvanog refleksa. Funkcija
markera može se koristiti za merenje latentnosti akustičkog refleksa
(Acoustic Reflex Latency), koja predstavlja kašnjenje početka refleksa
od trenutka kada je stumulus započet. Ova funkcija takoñe omogućava
brisanje pojedinačne krive (takoñe kada su višestruke krive refleksa dobijene
na različitim nivoima u Manualnom refleksu, svaka kriva refleksa može se
individualno obrisati - pogledajte §5.1.6).
Latentnost akustičkog
refleksa
Markeru se pristupa pritiskom na Alt. Select taster iz bilo kog moda refleks
testa, zatim pritiskom funkcijskog tastera 2 za aktiviranje Marker moda.
Softkey 2
Pritiskom na funkcijski taster 2 birate izmeñu Track, Marker 1 i Marker 2,
gde Track znači da se oba markera pomeraju istovremeno. Ekran na Sl.4.18
prikazuje postavke Markera 1 i Markera 2. Markeri se pomeraju okretanjem
točkića.
Softkey 2
Brisanje krivih u
Manualnom refleksu
Kada je Marker mod izabran, sledeći podaci se prikazuju izmeñu grafikona i
linija pod-menija:
Uputstvo za upotrebu
45
MANUALNI MOD
TESTIRANJE PRAGA
Pogl. 4
4.3
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
T1: vreme proteklo od početka merenja za Marker 1.
T2: vreme proteklo od početka merenja za Marker 2.
Sl.4.18
R1: veličina refleksa u mikrolitrama za Marker 1.
R2: veličina refleksa u mikrolitrama za Marker 2.
dT: razlika u proteklom vremenu izmeñu markera u stotim delovima sekunde
dR: razlika u veličini refleksa izmeñu dva markera u µλ.
Softkey 4
Funkcijski taster 4 Vam omogućava da pomerate marker sa prve krive na
ostale refleks krive u svim refleks modovima gde postoji više od jedne krive.
Softkey 1
Funkcijski taster 1 (Brisanje krive) Vam omogućava da obrišete bilo koju
pojedinačnu krivu: prvo odaberite krivu preko funkcijskog tastera 4 i marker,
zatim pritisnite funkcijski taster 1 da obrišete krivu. U Manual Reflex-u, ako
ste napravili višestruke krive, izaberite krivu(e) postavljanjem Marker-a 1 sa
leve strane krive koju želite da obrišete, a Markera 2 sa desne strane krive.
Zatim pritisnite funkcijski taster 1 (Erase Curve - Brisanje krive).
Softkey 5
U svim refleks modovima osim Fast Screening-a, funkcijski taster 5 Vam
omogućava da izaberete da li će marker(i) biti uključeni u štampi ili ne.
4.3 TESTIRANJE PRAGA
Threshold
Ako je izabran Napredni mod, pritiskom na Threshold (Prag) pojavljuje se
ekran prikazan na sledećoj strani na Sl.4.19.
Sledeći radni modovi mogu biti izabrani iz Threshold menija: Reflex
Threshold (Refleks praga), Fast Screening (Brzi skrining) i Air Conduction
(Vazdušna provodljivost). Ako je Početni mod izabran, pritiskom na Threshold
prikazuje se Threshold Fast Screening test ilustrovan na Sl. 4.20 (osim ako
nije drugačije programirano preko ZODICON-a™).
TM
Ukoliko su fabričke postavke menjane preko ZODICON softvera, sledeće
početne vrednosti se mogu razlikovati od ovih pokazanih ispod:
povećanje nivoa praga, maksimalni broj merenja praga brzim skriningom,
46
Uputstvo za upotrebu
MANUALNI MOD
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
TESTIRANJE PRAGA
Pogl. 4
4.3
x-osa, kašnjenje pre-stimulacije, trajanje stimulacije i kašnjenje
post-stimulacije.
Sl.4.19
Prikaz Threshold pod-menija
kada je Threshold izabran u
Naprednom modu
Threshold Detect Delta Volume i Threshold Detection Time (trajanje
delta komplianse nakon uvoñenja stimulusa) su fabrički postavljeni na
20 µλ i 500 msek, respektivno. Manje promene u zapremini ili promene
koje nastanu nakon ovog vremena, biće registrovane kao N/R (No Reflex Nema refleksa). Ovi parametri merenja se takoñe mogu promeniti preko
ZODICON™ softvera.
Detekcija praga
U verziji 3.x i novijim verzijama, detekcija praga takoñe može biti programirana
da se prihvate samo negativni refleksi, preko ZODICON™-a. Dva markera
(fiksirani kurzori) mogu biti primenjena na sve zapise praga refleksa. Za opis
funkcije markera, pogledajte §4.2.5.
4.3.1
PRAG REFLEKSA
Ovaj test mod dopušta automatsko traženje praga refleksa na šest različitih
nivoa. Kada se refleks pronañe, test se zaustavlja. Može da se nastavi manualno
(tj. može se uraditi dalji test na višem ili nižem nivou), pritiskom na Tone
Switch. Ako je Additional Threshold (Dodatni prag) izabran pod Setup-om
(§5.2.3), jedno dodatno merenje će se automatski pokrenuti (na istom nivou
ili +5 dB ili +10 dB). Podaci sa svih frekvencija stimulusa (500, 1000, 2000,
4000Hz, Beli šum, ukoliko je Contra već izabran) se memorišu.
Refleks
Pritisnite Threshold ili funkcijski taster 1 iz Threshold menija ako je izabran
Napredni mod, za pristup ekranu prikazanom na Sl.4.20. Obratite pažnju da,
u Početnom modu, pritiskom na Threshold možete pristupiti nekom drugom
modu merenja praga ukoliko je instrument programiran preko ZODICON™
softvera.
Softkey 1
Pritiskom na funkcijski taster 1 postavljate željene stimuluse (500, 1000, 2000,
4000 Hz ili Beli šum - Beli šum je samo dostupan ako je Contra već izabran).
Softkey 1
Funkcijski taster 2 pokreće ili zaustavlja test. Taster na sondi se takoñe može
koristiti za ovo.
Softkey 2
Uputstvo za upotrebu
Dodatni prag
(verzija 4.x)
47
MANUALNI MOD
TESTIRANJE PRAGA
Tone Switch
Pogl. 4
4.3
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
Alternativno, pritisnite Tone Switch da pokrenete test i dobićete samo
jednu krivu. Ukoliko je potrebno, promenite frekvenciju ili intenzitet i
pritisnite Tone Switch ponovo; još jedna kriva će biti napravljena.
Sl.4.20
Prag refleksa
Softkey 3
Funkcijski taster 3 povećava nivo zvučnog pritiska u koracima od 5 dB
(povećanja od 1, 2 i 10 dB su raspoloživa preko Setup-a); alternativno,
koristite točkić da povećate ili smanjite nivo intenziteta.
Ext. Range
Opseg od 50 do 105 dB može se proširiti pritiskom na Ext. Range taster
na 115 dB (120 dB u Contra).
Softkey 4
Funkcijski taster 4 omogućava izbor Ipsi ili Contra.
Softkey 5
Pritiskom na funkcijski taster 5 grafički se prikazuje pozicija pumpe na vrhu
ekrana i omogućeno je podešavanje pritiska sa točkićem dokle god se
funkcijski taster 5 drži pritisnutim. Grafička skala prikazuje koliki je kapacitet
pumpe korišćen da se dobije prikazani pritisak. Kada se funkcijski taster 5
pusti, skala nestaje i okretanje točkića ponovo ima funkciju kontrole
intenziteta. Ukoliko je MEP funkcija izabrana u Postavkama merenja
(Measurement Setup), pritisak će se automatski promeniti prema izabranom
nivou pre nego što merenje refleksa počne.
Promena
Levo/Desno
Kada započnete testiranje pacijentovog drugog uva, ne zaboravite da
registrujete promenu na ZODIAC-u 901, u suprotnom ćete izgubiti podatke
za prvo uvo. Da preñete na drugo uvo, pritisnite Alt. Select i zatim funkcijski
taster 4.
Postavke
Podešavanja dostupna u Reflex Threshold modu (pogledajte i §5.2.3.1)
su:
Povećanje stimulusa: 1, 2, 5 ili 10 dB
Korak praga: 1, 2, 5, 10, 20, –20, –10, –5, –2, –1 dB
Skaliranje y-ose: Auto, 75, 150, 225, 300, 375 µλ
Y-osa: Auto, negativna, pozitivna, pozitivna/negativna
Korišćenje pritiska u srednjem uvu: on ili off*
Leak Detect (Detekcija propuštanja): On/Off.
Dodatni prag: Nema, 0, 5, 10 dB
48
Uputstvo za upotrebu
MANUALNI MOD
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
Pogl. 4
TESTIRANJE PRAGA 4.3
* U verziji 3.x i novijim, ova funkcija se zove Press.C. (Kontrola pritiska)
i proširena je na: Manual, Auto, MEP +0, +5, +10, +15, +20, +25, -25, -20,
–15, –10, –5 daPa.
4.3.2
BRZI SKRINING
Ovaj test mod omogućava automatsko traženje praga refleksa na 16
različitih nivoa. Podaci sa svih frekvencija stimulusa (500, 1000, 2000 i
4000 Hz ton, plus Beli šum ako je Contra već izabran) se memorišu i
prikazuju u tabelarnoj formi na desnoj strani ekrana. Ekran je drugačije
organizovan od onoga koji se koristi za Prag refleksa (pogledajte §4.3.1).
TM
Ukoliko su početne vrednosti promenjene preko ZODICON softvera,
x-osa, kašnjenje pre-stimulacije, vreme stimulacije i kašnjenje post-stimulacije
mogu se razlikovati od ovih pokazanih.
NAPOMENA Nije moguće eksportovati bilo kakav grafički podatak iz ovog test
moda, tj. samo izmerene vrednosti praga mogu se štampati ili preneti
preko interfejsa.
Pritisnite Main Menu i funkcijski taster 5 da izaberete Advanced (Napredni) mod.
Pritisnite Threshold da dobijete Threshold meni. Pritisnite funkcijski taster 2 iz
Threshold menija da pristupite ekranu prikazanom na Sl.4.21.
Refleks
NAPOMENA
Softkey 2
Sl.4.21
Brzi skrining praga
Kada je Contra izabran, prikazan je tip tona kao i stimulus belim šumom, ako
je izabran.
Contra
Pritisnite funkcijski taster 1 da postavite željeni tip stimulusa. Pritisnite ovaj
taster više puta ili ga držite pritisnutim i okrenite točkić levo ili desno. Raspoloživi
stimulusi su: ton na 500, 1000, 2000 i 4000 Hz, plus Beli šum ako je Contra
izabran.
Softkey 1
Funkcijski taster 2 pokreće ili zaustavlja test. Za ovo se može koristiti i taster
na sondi. ZODIAC 901 će izvršiti tri testa automatski korišćenjem izabranog
stimulusa na 70 dB, 80 dB i 90 dB redom. Ukoliko pronañe refleks, prikazaće
nivo praga u delu na desnoj strani ekrana i zaustavlja se dalje testiranje.
Ukoliko ne pronañe, prikazaće NR (= Nema Refleksa). Broj izvršenih testova,
veličina koraka, itd. mogu biti promenjeni preko Setup-a. Testovi se mogu
ponavljati sa svakim od raspoloživih stimulusa.
Softkey 2
Uputstvo za upotrebu
49
MANUALNI MOD
TESTIRANJE PRAGA
Pogl. 4
4.3
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
Tone Switch
Alternativno, pritisnite Tone Switch da započnete test i samo jedno
merenje refleksa će biti urañeno. Ako je potrebno, promenite frekvenciju
ili intenzitet i pritisnite Tone Switch ponovo; još jedno merenje refleksa
će biti urañeno.
Softkey 3
Funkcijski taster 3 povećava nivo zvučnog pritiska u koracima od 5 dB
(koraci od 1, 2 i 10 dB su dostupni preko Setup-a); alternativno, koristite
točkić da povećate ili smanjite nivo intenziteta.
Ext. Range
Opseg od 50 do 105 dB može biti proširen pritiskom na Ext. Range taster
na 115 dB u Ipsi i na120 dB u Contra.
Softkey 4
Funkcijski taster 4 omogućava izbor Ipsi ili Contra.
Softkey 5
Pritiskom na funkcijski taster 5 grafički se prikazuje pozicija pumpe na
vrhu ekrana i omogućeno Vam je da podesite pritisak preko točkića
dokle god držite funkcijski taster 5 pritisnutim. Grafička skala pokazuje
koliki je kapacitet pumpe korišćen za dobijanje prikazanog pritiska. Kada
se funkcijski taster 5 pusti, skala nestaje i okretanjem točkića se ponovo
kontroliše intenzitet. Ako je MEP funkcija izabrana u Postavkama merenja
(Measurement Setup), pritisak će se automatski promeniti prema izabranom
nivou pre nego što započne merenje refleksa.
Pritisak u ušnom kanalu može se takoñe postaviti da bude automatski jednak
prethodno izmerenoj vrednosti pritiska srednjeg uva (MEP), preko Setup-a
(§5.2.3.2).
Promena
Levo/Desno
Kada započnete testiranje pacijentovog drugog uva, ne zaboravite da registrujete
promenu na ZODIAC-u 901, u suprotnom ćete izgubiti podatke za prvo uvo.
Da preñete na drugo uvo, pritisnite Alt. Select i zatim funkcijski taster 4.
Postavke
Podešavanja dostupna u modu Brzog skrininga praga (pogledajte i §5.2.3.2)
su:
Stimulus povećanje: 1, 2, 5 ili 10 dB
TH korak: 1, 2, 5, 10, 20, –20, –10, –5, –2, –1 dB
Maksimalan broj merenja: 1 do 16
Y-osa: Auto, negativna, pozitivna, pozitivna/negativna
Korišćenje pritiska srednjeg uva: on ili off*
Leak Detect (Detekcija propuštanja): On/Off.
* U verziji 3.x i novijim, ova funkcija se zove Press.C. (Kontrola pritiska)
i proširena je na: Manual, Auto, MEP +0, +5, +10, +15, +20, +25, -25, -20,
–15, –10, –5 daPa.
50
Uputstvo za upotrebu
MANUALNI MOD
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
4.3.3
Pogl. 4
TESTIRANJE PRAGA 4.3
VAZDUŠNA PROVODLJIVOST
Ovaj test mod omogućava korisniku da koristi TDH 39 kontra slušalice za
odreñivanje pragova vazdušnom provodljivošću. Takoñe je omogućeno
korišćenje koštanog provodnika za izvoñenje Gellé testa, za ispitivanje
pokretljivosti osikularnih koščica i posebno stapesa.
Pragovi vazdušne
provodljivosti
Pritisnite Main Menu i funkcijski taster 5 da izaberete Advanced (Napredni)
mod. Pritisnite Threshold za prikaz Threshold menija. Pritisnite funkcijski
taster 3 iz Threshold menija da pristupite ekranu prikazanom na Sl.4.22.
Softkey 3
Sl.4.22
Prag vazdušne provodljivosti
pre merenja
Pritisnite Tone Switch da emitujete stimulus.
Tone Switch
Vrednosti praga se mogu ucrtati na audiogram na ekranu - samo izaberite
frekvenciju koristeći funkcijski taster 1 i nivo zvučnog pritiska u dB koristeći
funkcijski taster 3 ili točkić.
Softkeys 1 / 3
Opseg 0–100 dB može biti proširen pritiskom na Ext. Range taster na
120 dB.
Ext. Range
Pritisnite funkcijski taster 2 da ucrtate svaki prag na audiogram. Bilo koje
vrednosti se mogu uneti; Sl.4.23 pokazuje primer.
Softkey 2
Sl.4.23
Prag vazdušnom provodljivošću posle
merenja
Kada započnete testiranje pacijentovog drugog uva, ne zaboravite da
registrujete promenu na ZODIAC-u 901, u suprotnom ćete izgubiti podatke
za prvo uvo. Da preñete na drugo uvo, pritisnite Alt. Select i zatim funkcijski
taster 4.
Uputstvo za upotrebu
Promena
Levo/Desno
51
MANUALNI MOD
TESTIRANJE PRAGA
Postavke
Pogl. 4
4.3
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
Podešavanja dostupna u Air Conduction Threshold modu (pogledajte i
§5.2.3.3) su:
Pojačanje nivoa intenziteta: 1, 2, 5 ili 10 dB
Pumpa: on ili off
Pumpa uključena
Ako je pumpa uključena, pritisak pumpe se može povećati ili smanjiti manualno
držanjem funkcijskog tastera 5 pritisnutim i okretanjem točkića na levu ili na
desnu stranu. Pritisak u daPa može se pročitati sa ekrana.
Kada se pumpa aktivira, opseg pritiska se promeni na prošireni opseg
(-600 daPa do +400 daPa).
Gellé test
Air Conduction Threshold mod se takoñe može koristiti za izvoñenje
Gellé testa, korišćenjem sonde za primenu statičkog pritiska ili potpritiska
u ušnom kanalu (u Air Conduction Threshold modu ne postoji test ton).
Ne zaboravite da izvadite TDH 39 slušalice iz minijaturnog utikača u sondi,
ako su povezane.
Audiometar je neophodan za izvoñenje audiometrije sa koštanom provodljivošću.
Stavite koštani provodnik na mastoid pacijenta. Snimite pacijentov audiogram
nekoliko puta sa različitim pritiscima pumpe. Nedostatak varijacije praga izmeñu
različitih audiograma ukazuje na moguću fiksaciju stapesa.
52
Uputstvo za upotrebu
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
DODATNE FUNKCIJE
Pogl. 5
ALT. SELECT 5.1
5. DODATNE FUNKCIJE
5.1 ALT. SELECT
Kao što je prethodno opisano (§3.2.4), Alt. Select taster nudi dodatni
pod-meni, koji se pojavljuje na ekranu kao pod-meni za bilo koji test mod
koji je u tom trenutku u toku.
Dodatni pod-meni
Alt. Select tasterom pristupa se sledećim funkcijama u bilo kom trenutku
(osim kada je test u toku): Erase Data (Brisanje podataka), Smooth (ne
za verziju 2.x ZODIAC-a 901), Marker, Data Xmit (Prenos podataka),
L/R (promena sa jednog na drugo uvo), Contrast (za podešavanje kontrasta
ekrana). Nakon toga, pritisnite Alt. Select ponovo za povratak na trenutno
izabranu funkciju.
Alt. Select
5.1.1
BRISANJE PODATAKA
Ova funkcija se pojavljuje na ekranu samo ako postoje neki podaci za Vašeg
pacijenta u tekućem testu.
Samo podaci za trenutno uvo i tekući test su obrisani (npr. timpanogram).
U Reflex Decay (Slabljenje refleksa) i Reflex Threshold (Prag refleksa),
sve izmerene krive u tom testu za trenutno uvo u Ipsi ili Contra (ne oba)
su izbrisane.
Softkey 1
Ne zaboravite da imate priliku da promenite odluku nakon što prvi put pritisnete
funkcijski taster 1 (Erase Data (Brisanje Podataka): "Yes, No?" (Da, Ne?)).
Pogledajte Erase Curve (Brisanje krive) u Marker funkciji.
5.1.2
SMOOTH
Smooth opcija se može koristiti za elektronsko ureñivanje timpanograma i bilo
kog drugog Dekartovog grafikona registrovanog za tekućeg pacijenta u slučaju
neregularnosti izazvanih, na primer, nemirnošću deteta ili široko otvorenom
Eustahijevom tubom. Ova funkcija nije bila uključena u prethodnim verzijama
ZODIAC-a 901.
Softkey 2
Ova funkcija je dostupna samo u sledećim test modovima: Manual Tymp.,
Auto Tymp. Sweep i ETF-I.
5.1.3
PRENOS PODATAKA
ZODIAC 901 je standardno opremljen sa RS-232C priključkom. Ipak, treba
zapamtiti da je prenos podataka, zapravo bilo kakva komunikacija sa PC
računarom, moguća samo ukoliko je Vaš PC instaliran sa odgovarajućim
softverom.
Uputstvo za upotrebu
53
DODATNE FUNKCIJE
Pogl. 5
ALT. SELECT 5.1
Zodi-Link za NOAH
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
U ovu svrhu, Madsen Electronics obezbeñuje MateBaseI™ softver za
transfer i čuvanje rezultata audioloških testova i pacijentovih podataka
(dolazi standardno sa ZODIAC-om 901 i MIDIMATE-om 622).
Zodi-Link™ softver je takoñe raspoloživ za transfer podataka u NOAH™.
DataXmit implementira interni indikator koji može biti pročitan od strane
eksterne aplikacije i tada transfer podataka može biti izvršen.
5.1.4
Softkey 4
Pritiskom na funkcijski taster 4, L/R, vrši se promena sa jednog na drugo
uvo - svi podaci na drugom uvu su već sačuvani u memoriji.
5.1.5
Podešavanje kontrasta
PROMENA LEVO/DESNO
KONTRAST
Kontrast na ZODIAC-ovom LCD ekranu može se podesiti ili iz Setup-a
(pogledajte §7.2) ili iz Alt. Select menija.
Nakon pristupa Alt. Select meniju, primetićete broj koji je prikazan na donjoj
liniji, ispod reči Contrast.
Softkey 5
Držite funkcijski taster 5 pritisnutim i okrenite točkić - okretanjem točkića u
smeru kazaljke na satu povećava se broj i kontrast, a u suprotnom smeru
smanjuje se broj i kontrast.
Podesite kontrast prema ličnim željama ili uslovima osvetljenja.
Vaše postavke kontrasta su sačuvane u nepromenljivoj memoriji ureñaja,
što znači da će se ove postavke zadržati nakon isključivanja ureñaja, sve
do sledećeg podešavanja.
5.1.6
MARKER
U različitim test modovima, funkcija markera je raspoloživa za precizno
isčitavanje podataka testa. Tipično, marker(i) se pomeraju pritiskom na
neki od funkcijskih tastera ili pritiskom na Alt. Select i korišćenjem
točkića. U timpanometriji, Tymp Sweep i ETF-I modovi imaju funkciju
markera za automatsku indikaciju MEP-a (samo verzija 4.x).
Svi modovi za testiranje refleksa i praga refleksa imaju funkciju markera u
svrhu preciznog merenja trajanja i stepena izazvanih refleksa. Funkcija
markera može se koristiti za merenje latentnosti akustičkog refleksa
(Acoustic Reflex Latency), što predstavlja kašnjenje početka refleksa od
momenta kada je stimulus iniciran. Ova funkcija takoñe omogućava brisanje
pojedinačne krive.
54
Uputstvo za upotrebu
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
DODATNE FUNKCIJE
Pogl. 5
ALT. SELECT 5.1
Od verzije 4.x ZODIAC-a 901 (uključujući i Limitiranu verziju), marker
pritiska srednjeg uva (MEP) je implementiran u Tymp Auto Sweep i
ETF-I testovima. Funkcijski tasteri 4 i 5 se više ne koriste za pomeranje
pumpe, već umesto toga za pomeranje markera. Kada se pomera
MEP marker, trenutne vrednosti za MEP, SC, Gradient i TW su prikazane
u realnom vremenu na levoj strani ekrana. Zvezdica se pojavljuje
desno od MEP vrednosti i na taj način se ukazuje da je marker pomeren.
Samo verzija 4.x!
MEP marker se automatski pojavljuje i nalazi se na vrhu merenja, tj. na
0 daP. U slučajevima kada je teško sprovesti normalno merenje i dobiti
podatke o kompliansi, npr. sa teškim ili uznemirenim pacijentima, možete
manualno pomeriti marker u bilo kojem smeru preko funkcijskih tastera
4 i 5 i isčitati izračunate vrednosti na levoj strani ekrana. Obratite pažnju
da se zvezdica pojavljuje na desnoj strani MEP vrednosti ako je marker
pomeren.
Auto Tymp merenje
U testu funkcije Eustahijeve tube za netaknutu bubnu opnu, drugo merenje
se izvodi bez brisanja podataka iz prvog. Vrednosti Zapremine ušnog
kanala (ECV) i Pritiska srednjeg uva (MEP) iz oba testa se snimaju i
nakon drugog testa razlika izmeñu testova MEPd (= MEP2 minus MEP1),
se takoñe izračunava i prikazuje. MEP marker implementiran u verziji 4.x,
omogućava da se marker iz drugog merenja pomeri u bilo kojem pravcu
prikazujući izračunate vrednosti za MEP2 i MEPd. Funkcijski tasteri 4 i 5
se koriste za pomeranje markera levo ili desno.
ETF-I
Timpanometrija i
ETF-I
MEP Marker
Testiranje refleksa i praga refleksa:
Markeru se pristupa pritiskom na Alt. Select taster iz bilo kog moda za
testiranje refleksa, a zatim pritiskom na funkcijski taster 2 za aktiviranje
Marker moda.
Softkey 2
Pritiskom na funkcijski taster 2 tada birate izmeñu Track, Marker 1 i
Marker 2, gde Track znači da se oba markera pomeraju istovremeno.
Ekran na Sl. 5.1 prikazuje Marker 1 i Marker 2 postavke.
Softkey 2
Sl.5.1
Refleks skrining sa markerom
Markeri se pomeraju okretanjem točkića.
Kada je Marker mod izabran, sledeći podaci se prikazuju izmeñu grafikona
i linija pod-menija:
Uputstvo za upotrebu
55
DODATNE FUNKCIJE
Pogl. 5
SETUP 5.2
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
T1: vreme proteklo od početka merenja za Marker 1.
T2: vreme proteklo od početka merenja za Marker 2.
R1: veličina refleksa u mikrolitrama za Marker 1.
R2: veličina refleksa u mikrolitrama za Marker 2.
dT: razlika u proteklom vremenu izmeñu dva markera u stotim delovima sekunde
dR: razlika u veličini refleksa izmeñu dva markera u µλ.
Softkey 4
Funkcijski taster 4 Vam omogućava da pomerite marker sa prve krive na druge
refleks krive u svim refleks modovima gde postoji više od jedne krive.
Softkey 1
Funkcijski taster 1 (Brisanje krive) Vam omogućava brisanje svake pojedinačne
krive: prvo izaberite krivu preko funkcijskog tastera 4 i marker, zatim pritisnite
funkcijski taster 1 da obrišete krivu.
Softkey 5
U svim refleks modovima uz izuzetak Fast Screening-a (Brzog skrininga),
funkcijski taster 5 Vam omogućava da izaberete da li će marker(i) biti uključeni
pri štampanju ili ne.
5.2 POSTAVKE (SETUP)
Dve vrste postavki
ZODIAC 901 ima dve vrste postavki: jedan mod za menjanje parametara
testa (Measurement Setup), kojem se može pristupiti preko Setup
tastera na sredini prednjeg panela i jedan mod (System Setup) za
osnovne funkcije instrumenta kao što su jezik i sat, kojima se može
pristupiti samo pritiskom na Setup kada se ureñaj uključuje (pogledajte
§7.2).
Samo verzija 4.x!
Od verzije 4.x, dodatan izbor postavki je pridružen nekim pod-menijima
tako što se funkcijski taster 5, More koristi za pristup ovim funkcijama.
Setup
Kao što je prethodno navedeno na stranici 29, Setup pod-menijima se može
pristupiti iz bilo koje funkcije ili test moda omogućavajući korisniku da izmeni
mnoge test parametre po potrebi.
Jednostavno pritisnite Setup za pristup odgovarajućem pod-meniju za postavke.
Obratite pažnju da se Setup-u može pristupiti samo iz test moda, ali ne
tokom aktuelnog merenja!
Iz Tymp. Sweep, na primer, Setup pod-meni se može videti na prikazu
ilustrovanom na Sl.5.2.
56
Uputstvo za upotrebu
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
DODATNE FUNKCIJE
Pogl. 5
SETUP 5.2
Sl.5.2
Tymp. Sweep postavke
Test parametri se mogu različito menjati prema tome koji je test mod trenutno
izabran: npr., ne postoji način za promenu brzine pumpe u refleks merenjijma,
niti za podešavanje y-ose u timpanometriji - samo se relevantni parametri mogu
promeniti.
Za izlaz iz Setup-a
Iz Setup-a se može jednostavno izaći ponovnim pritiskom na Setup taster.
U Tymp Auto Sweep i ETF-I modovima, izborom opcije More menjaju se
mogućnosti izbora u pod-meniju na: opciona upotreba nivoa pritiska merenja
sa izabranim intervalom iznad ili ispod pritiska srednjeg uva (MEP) i Leak
Detect (Detekcija propuštanja) on ili off (verzija 4.x). Pritisnite Setup ponovo
da se vratite na trenutno izabranu funkciju.
Setup, More (samo
verzija 4.x)
U testiranju refleksa, Setup, More omogućava dodavanje Leak Detect on ili
off (verzija 4.x).
Sledi pregled parametara koji se mogu izmeniti u timpanometriji, test modovima
refleksa i praga. Za promenu bilo kog test parametra u Setup-u, pritisnite
odgovarajući funkcijski taster više puta dok se na panelu iznad njega ne pojavi
željeni izbor. Alternativno, držite odgovarajući funkcijski taster pritisnutim i
okrenite točkić (u jednom ili drugom smeru).
5.2.1
TIMPANOMETRIJA (UKLJUČUJUĆI ETF-I)
Brzina pumpe:
Raspoložive postavke su: 50, 100, 200, 400 daPa/sec
i AFAP (što je moguće brže).
Ovaj parametar nije raspoloživ u Manual Tymp.
Brzina pumpe
Skaliranje Y-ose
(Kompliansa):
Sledeće postavke su raspoložive: 0.3, 0.6, 0.9, 1.5,
3.0, 4.5 ml ili Auto. U Auto, minimalno moguće skaliranje
za merenu krivu automatski se bira.
Skaliranje
Izračunavanje
proseka:
Min. pritisak:
Max. pritisak:
On/Off (samo Manual Tymp.).
Averaging
Minimalni pritisak: –100, –150, –200, –250, –300, –350,
–400, –450, –500, –550, –600 daPa.
Maksimalni pritisak: 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400
daPa.
Min. pritisak, max.
pritisak
Uputstvo za upotrebu
57
DODATNE FUKCIJE
Pogl. 5
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
SETUP 5.2
Ova poslednja funcija nije primenljiva za Manual Tymp.
i može se preskočiti preko Ext. Range.
Pravac
merenja
Pravac
merenja:
Detekcija propuštanja
On/Off
Detekcija propuštanja: On ili Off
NAPOMENA
Možete birati izmeñu negativnog ili pozitivnog (i pozitivan/
negativan u Manual Tymp.).
NAPOMENA: Ovi parametri podešavanja ne primenjuju se na ETF test
perforirane bubne opne.
5.2.2
REFLEKS TEST
Stimulus SPL
povećanja
Stimulus SPL
povećanja:
Sledeće postavke su raspoložive: 1, 2, 5, 10 dB.
Skaliranje
Skaliranje Y-ose
(Kompliansa):
Zajedno sa parametrom Y-ose, moguće je izabrati
brojne različite konfiguracije praga refleksa. Ovde
je moguće odabrati 75, 150, 225, 300, 375 µλ zapremine
ili Auto.
Ako je Auto opcija izabrana, ureñaj će automatski
izabrati zapreminu koja prikazuje izmerenu krivu sa
najviše detalja.
Brzina merenja
Brzina:
Prikaz brzine filtera može se izabrati kao brz ili spor:
ova druga postavka daje manje buke ali je manje precizna
kada se meri latentnost refleksa.
Y–osa
Y–osa:
Moguće je izabrati izmeñu Pos (pozitivna), Neg (negativna),
Pos/Neg i Auto.
Ako je Auto opcija izabrana, ureñaj će automatski izabrati
Y-osu koja prikazuje izmerenu krivu sa najviše detalja.
Korišćenje MEP
Korišćenje MEP
(Press.C.):
Izbor da li je automatsko podešavanje MEP-a (pritiska
srednjeg uva) on ili off. U verziji 3.x, kontrola pritiska
uključuje: Manual, Auto, MEP+5, +10, +15, +20, +25,
–25, —20, –15, –10, –5 daPa. Kada je Auto opcija
izabrana, automatski ofset MEP-a se izračunava na
bazi Gradient-a i TW-a.
Nivo praga
Korišćenje THL-a:
U postavkama za slabljenje refleksa, pritiskom na funkcijski
taster 2 omogućeno Vam je da izaberete THL (Nivo praga)
Off (isključeno) ili da emitujete stimulus na nivou od 0, 5, 10,
15 ili 20 dB iznad prethodno pronañenog praga refleksa na
bilo kojoj datoj frekvenciji.
Ukoliko ste izmerili pragove refleksa korišćenjem funkcija
Reflex Threshold i Fast Screening, vrednost pronañena
58
Uputstvo za upotrebu
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
DODATNE FUKCIJE
Pogl. 5
SETUP 5.2
u prvom će automatski biti iskorišćena od strane funkcije
Reflex Decay.
U Manual Reflex, izaberite višestruke krive ili jednu
krivu.
Samo verzija 4.x
Stimulus
koraci povećanja:
Sledeće postavke su raspoložive: 1, 2, 5, 10 dB
(koraci slabljenja).
Stimulus koraci povećanja
Skaliranje Y-ose:
Zajedno sa parametrom Y-ose, moguće je izabrati
brojne različite konfiguracije praga refleksa, Ovde
je moguće izabrati 75, 150, 225, 300, 375 µλ zapremine
ili Auto.
Skaliranje
Višestruke krive:
5.2.3
5.2.3.1
PRAG
REFLEKS
Ako je Auto izabran, ureñaj će automatski izabrati
zapreminu koja prikazuje izmerenu krivu sa najviše
detalja.
Korak praga:
Sledeće postavke su raspoložive: 1, 2, 5, 10, 20, –1,
–2, –5, –10, –20 dB
Korak praga
Y–osa:
Moguće je izabrati izmeñu Pos (pozitivna), Neg (negativna),
Pos/Neg i Auto.
Ako je Auto opcija izabrana, ureñaj će automatski izabrati
Y-osu koja prikazuje izmerenu krivu sa najviše detalja.
Y–osa
Korišćenje MEP
(Press.C.):
Izbor da li je automatsko podešavanje MEP-a (pritiska
srednjeg uva) on ili off. U verziji 3.x, kontrola pritiska
uključuje: Manual, Auto, MEP+5, +10, +15, +20, +25,
–25, —20, –15, –10, –5 daPa. Kada je Auto opcija
izabrana, automatski ofset MEP-a se izračunava na
bazi Gradient-a i TW-a.
Korišćenje MEP
Leak Detect
On ili Off
(Detekcija propuštanja):
Add. Threshold
(Dodatni prag):
Nijedan, 0, 5, 10 dB
Uputstvo za upotrebu
Leak Detect On/Off
Add. Threshold
59
DODATNE FUNKCIJE
Pogl. 5
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
ŠTAMPAČ 5.3
5.2.3.2
BRZI SKRINING
Stimulus koraci
povećanja
Stimulus
povećanje:
Sledeće postavke su raspoložive: 1, 2, 5, 10 dB.
Korak praga
Korak praga:
Sledeće postavke su raspoložive: 1, 2, 5, 10, 20, –1,
–2, –5, –10, –20 dB
MaxMeas
MaxMeas:
Izbor maksimalnog broja merenja po frekvencijama od
1 do 16.
Y–osa
Y–osa:
Moguće je izabrati izmeñu Pos (pozitivna), Neg (negativna),
Pos/Neg i Auto.
Ako je Auto opcija izabrana, ureñaj će automatski izabrati
Y-osu koja prikazuje izmerenu krivu sa najviše detalja.
Korišćenje MEP
Korišćenje MEP
(Press.C.):
Izbor da li je automatsko podešavanje MEP-a (pritiska
srednjeg uva) on ili off. U verziji 3.x, kontrola pritiska
uključuje: Manual, Auto, MEP+5, +10, +15, +20, +25,
–25, —20, –15, –10, –5 daPa. Kada je Auto opcija
izabrana, automatski ofset MEP-a se izračunava na
bazi Gradient-a i TW-a.
Leak Detect On/Off
On ili Off
Leak Detect:
(Detekcija propuštanja)
5.2.3.3
VAZDUŠNA PROVODLJIVOST
Stimulus koraci
povećanja
Stimulus
povećanje:
Sledeće postavke su raspoložive: 1, 2, 5, 10 dB.
Pumpa On ili Off
Pumpa:
Prebacuje pumpu na on ili off (pogledajte Gellé test, 4.3.3).
5.3 ŠTAMPAČ
Eksterni štampač
ZODIAC 901 timpanometar je standardno opremljen termalnim štampačem ali ipak može biti isporučen bez ugrañenog štampača. Bez obzira da li imate
ugrañen štampač ili ne, Vaš ZODIAC 901 ima paralelni port na zadnjem panelu
za povezivanje sa eksternim štampačem. U ZODIAC-u 901 je fabrički instaliran
HP generic Laserjet drajver za štampač koji se može koristiti zajedno sa
bilo kojim štampačem gde se PCL može izabrati. Centronics kabl za povezivanje
sa štampačem je opcioni dodatni pribor. Ostali drajveri za eksterni štampač
mogu biti definisani preko ZODICON™, npr. Epson FX, HP Deskjet 500 i
IBM Proprinter.
MIDIMATE 622
Dodatno, ZODIAC 901 se može povezati preko RS232C serijskog priključka
na MIDIMATE 622 audiometar, kako bi se omogućilo da MIDIMATE 622
štampa audiograme na ZODIAC 901 ugrañenom štampaču ili preko
60
Uputstvo za upotrebu
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
DODATNE FUNKCIJE
Pogl. 5
ŠTAMPAČ 5.3
ZODIAC-a 901, na eksternom štampaču. Molimo da pročitate MIDIMATE
622 Uputstvo za upotrebu za detalje.
Pritiskom na funkcijski taster 4 iz Printer pod-menija birate da li štampa
iz ZODIAC-a ide na eksterni ili interni štampač.
Softkey 4
Pritiskom na Printer prikazuje se ekran sa trenutnim testom (na ekranu
prikazanom na Sl.5.3 je timpanogram) i Printer pod-meni (opcija ovde
prikazana za funkcijski taster 4 je raspoloživa samo za ureñaje sa ugrañenim
štampačem). Paragraf §5.3.2 opisuje različite opcije raspoložive iz
Printer pod-menija detaljno.
Printer
Sl.5.3
Tymp. Sweep Printer meni
5.3.1
UBACIVANJE PAPIRA
Meniju štampača pristupate pritiskom na Printer.
Printer
Izaberite interni štampač pritiskom na funkcijski taster 4 da bi se omogućilo
ubacivanje papira.
Softkey 4
Makazama dijagonalno isecite ivicu rolne papira.
Ubacite rolnu papira u odeljak štampača za papir.
Kraj papira ubacite u levi ugao otvora unutar odeljka štampača za papir
i pritisnite funckijski taster 5 za uvlačenje papira. Papir će sada biti
uvučen preko mehanizma štampača i pojaviće se kroz otvor poklopca
ZODIAC-a. Stavite poklopac, koji je namenjen za to, preko odeljka
štampača. Sada je sve spremno za štampanje.
Uputstvo za upotrebu
Softkey 5
61
DODATNE FUNKCIJE
Pogl. 5
ŠTAMPAČ 5.3
5.3.2
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
ŠTAMPANJE
Postoje četiri različita moda štampanja: štampanje sadržaja ekrana, štampanje
samo podataka sa ekrana, štampanje svih podataka ili štampanje svih novih
podataka. "Svi podaci" podrazumevaju sve podatke raspoložive za oba uva i
za sve testove načinjene za tog pacijenta.
Printer
Od verzije 4.x, štampanje se može prekinuti. Za zaustavljanje štampanja koje je
toku, pritisnite i držite pritisnutim Printer taster dok se ne pojavi Cancel preko
funkcijskog tastera 4.
Softkey 4
Pritisnite funkcijski taster 4 dok se štampanje ne zaustavi.
5.3.2.1
Softkey 1
Pritiskom na funkcijski taster 1, Screen Dump, štampaju se svi podaci i rezultati
testova prikazani na ekranu, uključujući operativne komande itd., u dve linije na
dnu ekrana.
5.3.2.2
Softkey 2
ŠTAMPANJE SADRŽAJA EKRANA
ŠTAMPANJE PODATAKA
Pritiskom na funkcijski taster 2, Print Data, štampaju se samo podaci i
test rezultati za taj test, plus postavke koje nisu prikazane na ekranu.
Ovo znači da su, u Reflex Decay i Reflex Threshold, sve krive za sve
frekvencije odštampane.
Ovaj izbor štampe se vizuelno razlikuje od Screen Dump štampe po
prisustvu okvira odštampanog oko naziva testa i izboru uva (levo ili
desno). Ukoliko nema test podataka za štampu, panel koji nudi ovu
funkciju je prazan i funkcijski taster 2 nema efekta.
5.3.2.3
ŠTAMPANJE SVEGA
Softkey 3
Pritiskom na funkcijski taster 3, Print All, ne samo da se štampaju svi podaci
o testu, za oba uva, za trenutnog pacijenta, već takoñe i Madsen Electronics
zaglavlje zajedno sa Vašim zaglavljem, ukoliko ste ga uneli preko ZODICON™
konfiguracionog programa. Niz testova za štampanje može se takoñe definisati
preko ZODICON™-a.
Samo verzija 4.x
Pritiskom na funkcijski taster 3, Print All, prikazuje se novi pod-meni koji Vam
nudi izbor izmeñu štampanja svih podataka, kao što je opisano u prethodnom
paragrafu, ili štampanja samo novih podataka, tj. podataka prikupljenih iz
merenja urañenih od poslednjeg pokretanja Print All komande.
62
Uputstvo za upotrebu
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
AUTOMATSKI MOD
Pogl. 6
MENI SA FABRIČKI POSTAVLJENIM MADSEN ELECTRONICS TESTOVIMA 6.1
6. AUTOMATSKI MOD
ZODIAC 901 nema samo mogućnost manualnog i automatskog testiranja
srednjeg uva već ima i jedinstven kapacitet da izvršava niz testova i da
bude podešen onako kako odgovara korisniku i prema njegovim potrebama
(pogledajte Programiranje korisničkog testa u poglavlju §7.1). Do četiri testa
u nizu se mogu programirati i takoñe mogu da uključe pauze, štampanje, u
stvari sve što možete da uradite u Manualnom modu!
Programirani korisnički
testovi
Dodatno, ureñaj izlazi iz fabrike sa pet fabrički postavljenih Madsen Electronics
testova, koji se ne mogu menjati.
ME fabrički postavljeni
testovi
ZODIAC 901 može biti programiran od strane korisnika tako da se svim
potrebnim merenjima daljinski upravlja preko Stop/Start tastera na
sondi, bez potrebe da se koriste kontrole na prednjem panelu. Ova funkcija
se može koristiti za ubrzanje skrininga većeg broja pacijenata.
Daljinsko upravljanje
ZODIAC-om 901
Gornja linija LCD ekrana će prikazati “AUTOMATIC MODE” kada je
ZODIAC 901 u Automatskom modu, bez obzira na funkciju koju izvršava.
Kad god je na ekranu prikazano “STANDBY”, ureñaj čeka i daje korisniku
vreme za izvoñenje neke radnje pre pritiska na Continue za nastavak
tekućeg testiranja.
Continue
Za prekid niza testova u Automatskom modu, prekinite test koji je u toku
(funkcijski taster 2), i pritisnite Escape.
Escape
6.1 MENI SA FABRIČKI POSTAVLJENIM MADSEN ELECTRONICS TESTOVIMA
Pritiskom na Auto Test pristupa se jednom od dva paralelna menija, ME
Preset Test Menu (ME meni sa fabrički postavljenim testovima) ili User Test
Menu (Meni sa korisničim testovima). Ponovo pritisnite Auto test da izaberete
drugi test meni, odnosno pritiskom na ovaj taster birate izmeñu dva ponuñena
menija. ME Preset Test Menu omogućava korisniku da pokrene neki od pet
automatski definisanih fabričkih testova nabrojanih niže pritiskom na
odgovarajući funkcijski taster.
Auto Test
Ovi testovi su definisani od strane Madsen Electronics-a i programirani u
fabrici - ne postoji način da ih korisnik menja. Svaki od njih uključuje način
za promenu identifikacionih podataka pacijenta i uva na početku testiranja.
Svaki fabrički postavljen Madsen Electronics test izvršava Print All komandu
kada je završeno poslednje merenje.
“Screen” izvršava Tymp. Sweep test, a zatim Ipsi Reflex Screening test
(1000 Hz, 95 dB HL), nakon čega sledi štampanje (Print All).
Uputstvo za upotrebu
Softkey 1
63
AUTOMATSKI MOD Pogl. 6
TESTOVI KOJE KORISNIK PROGRAMIRA
6.2
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
Softkey 2
“T&R” izvršava Tymp. Sweep a zatim Reflex Threshold, Ipsi, sa
500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz i 4000 Hz stimulusima redom, nakon čega
sledi štampanje (Print All).
Softkey 3
“T&Decay” izvršava Tymp. Sweep, Reflex Threshold, Ipsi na 1000 Hz,
zatim Ipsi Reflex Decay na 1000 Hz (Nivo: +10 dB) i na kraju štampanje
(Print All).
Softkey 4
“T&Fscr. Ipsi” izvršava Tymp. Sweep i Ipsi Reflex Threshold Fast
Screening na 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz i 4000 Hz, nakon čega sledi
štampanje (Print All).
Softkey 5
“T&Fscr. Contra” izvršava Tymp. Sweep i Contra Reflex Threshold
Fast Screening na 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz i 4000 Hz, nakon čega
sledi štampanje (Print All).
Madsen Electronics zadržava pravo da izmeni sadržaj i definiciju ovih
fabrički postavljenih testova u bilo kom trenutku bez prethodne najave.
6.2 TESTOVI KOJE KORISNIK PROGRAMIRA
ZODIAC 901 je opremljen sa četiri testa koje korisnik može da programira,
User 1, User 2, User 3 i User 4. Ovi testovi se mogu postaviti na PC ili
skinuti sa PC-a preko ZODICON™-a.
Testovi koje korisnik
programira
Pod testovima koje korisnik programira ili korisničkim testovima, podrazumeva
se da korisnik može da izabere početne parametre odreñenog testa; korisnik
takoñe može izabrati kombinaciju testova. Testovi koje korisnik programira mogu
opciono biti konfigurisani pri uključivanju ureñaja (pogledajte §7.1).
Auto Test
Pritisnite Auto Test (više puta ako je potrebno) za ulazak u User Test meni.
Donja linija ekrana sadrži nazive korisničkih testova koji su programirani, a ako
ovih testova nema prikazaće se samo crtice.
64
Uputstvo za upotrebu
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
OPCIJE PRI UKLJUČIVANJU
PROGRAMIRANJE KORISNIČKOG TESTA
Pogl. 7
7.1
7. OPCIJE PRI UKLJUČIVANJU
Dva funkcijska tastera, Auto Test i Setup, mogu se koristiti za uvoñenje
dodatnih opcija. Ovo se postiže držanjem izabranog funkcijskog tastera
pritisnutim dok se ureñaj uključuje. Ove opcije se ne koriste tokom testiranja
pacijenta, već tokom priprema za testiranje, a ovaj metod pristupa štiti
korisnike od slučajnog menjanja ili zloupotrebe. Postoje dve različite
opcije kojima se može pristupiti na ovaj način - User Test Programming
(Programiranje korisničkog testa) i ZODIAC 901 System Setup (Sistemske
postavke ZODIAC-a 901). Korisnički test programi i promene parametara
preko System Setup-a će biti sačuvani u nepromenljivoj memoriji ZODIAC-a
901 kada se ureñaj isključi i ostaće upamćeni osim ukoliko se ne promene
ponovo pri sledećem uključenju ureñaja.
7.1 PROGRAMIRANJE KORISNIČKOG TESTA
Svrha moda User Test Programming jeste da se omogući korisniku da
programira svoje sopstvene testove (Testovi 1–4 u User Test meniju
kojima se pristupa iz Auto Test-a).
Auto test
Pod testovima koje korisnik programira ili korisničkim testovima, podrazumeva
se da korisnik može da izabere početne parametre odreñenog testa; korisnik
takoñe može izabrati kombinaciju testova.
Definisani korisnički
testovi
Za ulazak u User Test Programming mod, isključite instrument i ponovo
ga uključite držeći Auto Test taster pritisnutim. Držite ga pritisnutim dok
se na ekranu ne pojavi poruka Programming Mode Enabled (Programiranje
omogućeno); zatim ga pustite.
Auto Test
ZODIAC 901 sprovodi redovnu proceduru samotestiranja. Kada se ovo
završi, Glavni meni se pojavljuje. Da nastavite sa korisničkim programiranjem,
pritisnite Auto Test ponovo. Ekran User Test menija prikazan na Sl.7.1
se pojavljuje (ovde je Test 1 prethodno bio sačuvan kao PEN).
Auto Test
Sl.7.1
User Test meni: Programiranje
omogućeno
Uputstvo za upotrebu
65
OPCIJE PRI UKLJUČIVANJU
PROGRAMIRANJE KORISNIČKOG TESTA
Softkey 5
Pogl. 7
7.1
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
Pritisnite funkcijski taster 5 za početak programiranja i ulazak u Program meni,
Sl.7.2. Gornja linija ovog menija pokazuje koliko koraka je raspoloživo.
Sl.7.2
Program meni
pre programiranja
Softkeys 1 to 4
Pritisnite funkcijski taster 1, 2, 3 ili 4 za izbor testa koji želite da programirate.
Tada je moguće definisati test jednostavnim rukovanjem ureñajem na
uobičajen način - ZODIAC 901 će memorisati sve Vaše ključne upise i
postavke. Broj programskih koraka za koje tekući test ima raspoloživu
memoriju biće prikazan na vrhu ekrana i biće smanjen za 1 svaki put
kada se doda novi programski korak - pogledajte Sl.7.3).
Sl.7.3
Program meni
tokom programiranja
Continue
Koristite Continue za ubacivanje pauze u Vaš test radi kontrolisanja
krivih, menjanja Setup parametara ili manualnog rukovanja ureñajem.
Zvučni signal će se čuti svaki put kada pritisnete Continue. Takoñe će
se čuti zvučni znak svakog puta kada se pauza javi kada je program pokrenut.
Auto Test
Nakon unosa poslednjeg koraka u User Test Programming niz, pritisnite
Auto Test da se vratite na Program meni.
Softkey 5
Pritisnite funkcijski taster 5 da završite programiranje. Ovim se prikazuje
Program Mode Operation ekran prikazan na Sl.7.5, gde možete da
unesete naziv testa koji ste upravo programirali.
66
Uputstvo za upotrebu
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
OPCIJE PRI UKLJUČIVANJU
PROGRAMIRANJE KORISNIČKOG TESTA
Pogl. 7
7.1
Sl.7.5
Programski mod: unos naziva
testa
Izbrišite prethodni naziv pomoću funkcijskog tastera 1, i unesite novi
naziv programa na isti način kao za korisnika i identifikacione podatke
pacijenta (opisano u §3.4.2).
Softkey 1
Pritisnite Auto Test ponovo da sačuvate novi test program. Bićete upitani
da potvrdite da zaista želite da ga sačuvate (time se gubi stari program) Sl.7.4.
Auto Test
Sl.7.4
Meni za potvrdu memorisanja
programskog moda
Pritisnite funkcijski taster 1 za snimanje i nakon toga se vraćate na prvi ekran
u programskom nizu (pogledajte Sl.7.1).
Softkey 1
Pritisnite bilo koji taster za izlazak iz ovog ekrana i unesite željeni test mod.
Izlaz
Kad god se sledeći put pristupa testu koji je programiran, tačno isti niz će
biti ponovljen i Vaše Setup postavke vraćene (Automatski mod i status će
biti prikazani na vrhu ekrana).
Ako ste programirali prekid ili pauzu u Vašem test nizu, čućete zvučni signal
kada doñe do prekida i “STANDBY” će se pojaviti na gornjoj liniji.
Za nastavak pritisnite Continue.
Continue
Za prekid ili izlaz iz testa, prvo pritisnite funkcijski taster 2 (Stop) ako je test
u toku, a zatim Escape.
Escape
Uputstvo za upotrebu
67
OPCIJE PRI UKLJUČIVANJU
PROGRAMIRANJE KORISNIČKOG TESTA
Pogl. 7
7.1
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
Primer jednostavnog programskog niza je dat ispod (u Naprednom modu).
Ovaj niz izvršava automatsko timpanometrijsko merenje na oba uva,
sa A.F.A.P.(što je moguće brže) brzinom pumpe i automatskim skaliranjem,
štampa dva timpanograma i pomera brojač pacijenata. Jedna pauza je
uključena, da se omogući korisniku da ubaci sondu u pacijentovo drugo
uvo. Iz Program Mode Select menija uradite sledeće korake, pogledajte Sl.7.2:
Funkcijski taster 1 (Test1)
Tymp.
Funkcijski taster 2 (Sweep)
Setup
Funkcijski taster 1 (Brzina pumpe: A.F.A.P)
Funkcijski taster 3 (Skaliranje: 4.5 ml)
Funkcijski taster 3 (Skaliranje: Auto)
Setup
Funkcijski taster 2 (Start)
Standby
Alt. Select
Funkcijski taster 4 (L/R)
Funkcijski taster 2 (Start)
Printer
Funkcijski taster 3 (Print All)
Alt. Select
Funkcijski taster 4 (L/R)
Main Menu
Funkcijski taster 1 (New Pt.)
Funkcijski taster 1 (Yes)
Auto Test
Funkcijski taster 5 (End Program)
Unos naziva testa (koristite točkić)
Auto Test
Funkcijski taster 1 (snimanje korisničkog testa)
Isključivanje instrumenta (za onemogućavanje moda programiranja)
Auto Test
Sada ponovo uključite ureñaj, pritisnite Auto Test i funkcijski taster 1 da pokrenete
Vaš sopstveni korisnički test.
Korišćenje fabrički
postavljene konfiguracije
NAPOMENA: S obzirom da su postojeći test parametri uključeni u Vaš korisnički
test, predlažemo da vratite ureñaj na njegovu fabrički postavljenu konfiguraciju
odmah nakon pokretanja programa User Tests—Main Menu, funkcijski taster
4 (Default Config.), funkcijski taster 1.
68
Uputstvo za upotrebu
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
OPCIJE PRI UKLJUČIVANJU
Pogl. 7
SISTEMSKE POSTAVKE 7.2
7.2 SISTEMSKE POSTAVKE
Promene parametara preko System Setup-a će biti sačuvane u
nepromenljivoj memoriji ZODIAC-a 901 kada se ureñaj isključi i
ostaće na snazi osim ukoliko se ponovo ne promene preko funkcije
System Setup. Za ulazak u ovaj mod, isključite ureñaj i ponovo ga
uključite držeći taster Setup. Držite ovaj taster pritisnutim dok se ne
pojavi ekran za sistemske postavke prikazan na Sl.7.6.
Setup
Sl.7.6
ZODIAC 901 System Setup
meni
Pritiskom na funkcijski taster 1 prolazi se kroz raspoložive jezike za tekst
na LCD ekranu i štampanje. Alternativno, držite funkcijski taster 1 pritisnutim
i okrenite točkić u smeru kazaljke na satu ili u obrnutom smeru. Prethodne
verzije ZODIAC-a 901 su omogućavale izbor engleskog, italijanskog,
španskog i nemačkog jezika. Verzija 2.03 i novije takoñe uključuju i
francuski jezik.
Softkey 1
Držite funkcijski taster 2 pritisnutim i okrenite točkić da podesite nivo zvuka
zvučnog signala.
Softkey 2
Držite funkcijski taster 3 pritisnutim i okrenite točkić da podesite kontrast.
Softkey 3
Pritisnite funkcijski taster 4 za prolazak kroz različite opsege (300, 600, 1200,
2400, 4800, 9600) - ovi opsezi odreñuju brzinu prenosa podataka kada
se uspostavi veza sa spoljnim računarom. Alternativno, držite funkcijski
taster 4 pritisnutim i okrenite točkić u smeru kazaljke na satu ili u suprotnom smeru.
Softkey 4
VAŽNO! Opseg mora biti postavljen na tačnu vrednost (9600) kada se
komunicira sa MIDIMATE 622 ili MateBaseI.
Uputstvo za upotrebu
Izbor opsega za
eksternu
komunikaciju
69
OPCIJE PRI UKLJUČIVANJU
SISTEMSKE POSTAVKE 7.2
Softkey 5
Pogl. 7
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
Pritisnite funkcijski taster 5 za pristup ekranu prikazanom na Sl.7.7.
Sl.7.7
Meni za unos vremena
Softkey 1
•
Softkey 3
•
Softkeys 4/5
•
Tone Switch
•
Pritisnite funkcijski taster 1 da izaberete 12 ili 24 format vremena.
Pritisnite funkcijski taster 3, Select, za izbor izmeñu vremena (Time) i
datuma (Date) (možete videti kurzor kod trenutno odabrane opcije sa
leve strane reči Time i Date na ekranu).
Manji kurzor ukazuje na to koji se podatak menja. Koristite strelice (funkcijski
tasteri 4/5) da izaberete željeni podatak (cifru).
Okrenite točkić za promenu podatka ili cifre (Tone Switch se takoñe može
ovde koristiti za izbor podatka ili cifre).
Datum ide do Dec-31-2190! Format datuma (datum-mesec-godina je fabrički
format) se može promeniti preko ZODICON™-a.
Setup
70
Pritisnite Setup za povratak na prethodni ekran i ponovo ovaj taster za izlaz.
ZODIAC 901 tada prolazi kroz redovnu proceduru samo-testiranja.
Uputstvo za upotrebu
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
PRINCIPI ANALIZE SREDNJEG UVA
Pogl. 8
MEHANIČKA IMPEDANSA 8.1
8. PRINCIPI ANALIZE SREDNJEG UVA
Timpanometar ZODIAC 901 je dizajniran za skrining i kliničko dijagnostifikovanje
audioloških pacijenata korišćenjem metoda objektivnog merenja.
ZODIAC 901 meri mehaničku impedansu uva, proces koji je poznat kao
timpanometrija. Za razliku od audiometrije, merenja mehaničke impedanse
nisu pod uticajem pacijentove svesne reakcije na stimuluse.
Mogućnost ZODIAC-a 901 da radi merenja u realnom vremenu omogućava
izvoñenje dinamičkih testova pacijentovog refleksa, praga i funkcije Eustahijeve
tube.
Sledeće objašnjenje timpanometrije je dato kako bi korisnik ZODIAC-a 901
razumeo fiziku i fiziologiju merenja srednjeg uva što mu omogućava
najefikasniju upotrebu ovog naprednog i raznovrsnog ureñaja.
8.1 MEHANIČKA IMPEDANSA
Zvuk je poseban slučaj mehaničke vibracije na frekvencijama unutar
čujnog opsega, naime više od oko 20 Hz i manje od oko 20 000 Hz.
Mehanička vibracija uključuje pokrete napred-nazad oko srednje
pozicije. Ovo pokretanje se odigrava u stvarima koje prenose
vibraciju - vibracije se ne mogu prenositi u praznom prostoru.
Zvuk i vibracija
Pokreti napred-nazad su okarakterisani promenama u pritisku vibracije
p koji je proporcionalan brzini vibracije pokreta c (osim pri veoma
velikim amplitudama gde supstance mogu postati nelinearne).
p=c Z
Konstanta proporcije, Z, se naziva mehaničkom impedansom. To je
karakteristika supstance ili strukture koja je predmet vibracije. Tvrde, guste
supstance kao što je kost imaju relativno visoku mehaničku impedansu,
jer je potreban velik pritisak da bi se proizvelo malo skretanje (ili pokret).
Vazduh ima relativno nisku mehaničku impedansu, jer nije ni tvrd ni gust,
i mali pritisak dovodi do relativno velikog skretanja.
Mehanička
impedansa
U posebnom slučaju čujnih vibracija, termin “akustička impedansa” se koristi
umesto “mehaničke impedanse”.
Akustička impedansa
Uputstvo za upotrebu
71
Pogl. 8
PRINCIPI ANALIZE SREDNJEG UVA
NEUSKLAðENE MEHANIČKE IMPEDANSE
8.2
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
Recipročna vrednost od Z je mehanička ili akustična admitansa. Termin
“akustička imitansa” se koristi zbirno za bilo koji od ovih parametara.
Merenje promena akustičke impedanse uva čini osnovu za timpanometriju.
8.2 NEUSKLAðENE MEHANIČKE IMPEDANSE
Tokom prenosa mehaničke vibracije kroz homogeni medij ili duž
homogene transmisione linije, odnos pritiska vibracije i brzine
vibracije je jednak karakteristici mehaničke impedanse transmisionog
medija.
Neusklañene
impedanse
Ako vibracija naiñe na nehomogenost na njenom putu, tj. na region
gde mehanička impedansa menja vrednost, tada će, uopšteno, deo
energije u vibraciji biti odbijen nazad prema izvoru i samo deo energije
će nastaviti u smeru originalnog talasa koji je prošao nehomogenost.
Tada se kaže da impedanse nisu usklañene.
U sistemu čija je svrha prenos vibracione energije, kao što je uvo,
ovo je funkcionalna smetnja, jer deo energije ne uspeva da stigne
na željeno odredište. Nehomogenost u ovoj vrsti sistema najverovatnije
nastaje na granici izmeñu okolnih komponenti sistema.
8.3 USKLAðIVANJE MEHANIČKIH IMPEDANSI
Usklañivanje
impedansi
Uvo prikuplja što je moguće više akustičke energije koja dolazi do uvceta
u smislu dva prirodna mehanizma koja minimizuju refleksiju.
•
•
Struktura spoljnjeg uva je takva da ostvari neprekidan prelaz sa
relativno niske mehaničke impedanse spoljnjeg vazduha na srednju
impedansu bubne opne.
Srednje uvo uključuje transformator mehaničke širokopojasne
impedanse. Širokopojasni transformator je ureñaj čija je struktura
takva da on prezentuje različite impedanse na svom ulazu i izlazu.
8.4 GUBITAK ENERGIJE VIBRACIJA
Gubitak energije
vibracija
72
Ovaj gubitak nastaje kada mehanička vibracija ili zvučni talas proñe kroz
materijal koji je predmet histerezisa i deo energije je apsorbovan u
materijalu i time pretvoren u toplotu.
Uputstvo za upotrebu
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
Pogl. 8
PRINCIPI ANALIZE SREDNJEG UVA
Histerezis je uobičajena karakteristika praktično popustljivih materijala.
Karakteriše ga razlika u skretanju koje je posledica primene datog
pritiska, u zavisnosti od toga da li se pritisak povećava ili smanjuje.
STRUKTURA UVA
8.5
Histerezis
Iako gubitak rezultira u smanjenju amplitude željene vibracije, on može
takoñe biti od koristi u sistemima kao što je čovekovo uvo. Može da
ublaži efekte rezonanci i stojećih talasa. Takoñe može da igra ulogu
u postizanju usklañenosti mehaničkih impedansi.
Histerezis u bubnoj opni se može primetiti u timpanometriji ako su dva
različita timpanograma napravljena za isto uvo pod istim uslovima
merenja osim smera merenja. Ipak, ovaj efekat takoñe može biti
izazvan prevelikom brzinom pumpe.
8.5 STRUKTURA UVA
Uvo se sastoji od delova tela koji pretvaraju zvučne talase u impulse
u centralnom nervnom sistemu čovekovog tela.
Struktura uva
Uvo je visoko razvijeni organ, sposoban ne samo za opažanje, već i za
analiziranje, slabih zvukova koji imaju veoma malu količinu energije.
Ovo je moguće iz razloga što je uvo tako konstruisano da minimizuje
gubitak energije na prolazu zvučnog talasa kroz uvo.
Gubici mogu nastati kao rezultat refleksije i apsorpcije energije u zvučnom
talasu, kao što je razmatrano gore.
Obe ove vrste gubitaka mogu se patološki pogoršati nedostacima u
unutrašnjem uvu. Veći deo konstrukcije zdravog uva je takvog oblika
zahvaljujući potrebi obezbeñivanja transformacije impedanse od niske
impedanse slobodnog prostora do relativno visoke impedanse unutrašnjeg
uva.
Svako uvo se sastoji od tri glavna sastavna dela - spoljašnje uvo, srednje
uvo i unutrašnje uvo (Sl.8.1).
Spoljašnje uvo uključuje vidljivo spoljašnje uvo (pinu), plus slušni kanal
(ušni kanal), koji se završava nežnom membranom, bubnom opnom
(bubanj). Spoljašnje uvo služi za zaštitu bubne opne od oštećivanja i za
obezbeñivanje neprekidne transformacije impedanse iz slobodnog prostora
u srednje uvo. Vazduh u spoljašnjem uvu je povezan sa atmosferom.
Kost iza uva se naziva mastoid.
Uputstvo za upotrebu
Spoljašnje uvo
73
Pogl. 8
PRINCIPI ANALIZE SREDNJEG UVA
EFEKAT GLASNIH ZVUKOVA
8.6
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
Sl.8.1
Izgled unutrašnjosti uva
Srednje uvo
Srednje uvo je šupljina popunjena vazduhom (bubna šupljina) povezana sa
grlom i odatle sa atmosferom, finim kanalom, Eustahijevom tubom, koja
služi kao zaštita od stvaranja razlike u pritisku duž bubne opne. Zdrava
Eustahijeva tuba je blokirana osim tokom gutanja.
Lanac slušnih koščica
U šupljini srednjeg uva nalazi se struktura od tri sitne koščice - čekić,
nakovanj i uzengija - koja se naziva lanac slušnih koščica koji povezuje
bubnu opnu sa drugom membranom, ovalni prozor (fenestra vestibuli
ovalis). Izmeñu lanca slušnih koščica i zidova srednjeg uva nalazi se
tetiva koja spaja uzengiju sa sićušnim mišićem, stapedijus mišićem.
Čekić je takoñe predmet rada mišića (tensor tympani). Kada jedan ili
oba ova mišića kontrahuju, bubna opna postaje zategnuta i impedansa
sistema će se povećati.
Unutrašnje uvo
Ovalni prozor je komponenta preko koje zvučni talasi ulaze u unutrašnje
uvo, u obliku mehaničkih vibracija. Unutrašnje uvo (lavirint) je napunjen
tečnošću i sastoji se od kohlee, koja pretvara vibracije u nervne impulse,
i polukružnih kanala, koji formiraju deo ravnotežnog mehanizma tela.
Lanac slušnih koščica služi kao širokopojasni transformator za usklañivanje
impedansi.
8.6 EFEKAT GLASNIH ZVUKOVA
Bubna opna je u normalnom stanju kada je membrana visoko popustljiva
što ima samo mali uticaj na impedansu predstavljenu akustičkim talasima
koji putuju kroz spoljašnje uvo. Glavni sastavni deo ove impedanse je
74
Uputstvo za upotrebu
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
PRINCIPI ANALIZE SREDNJEG UVA
MERENJE AKUSTIČKE IMPEDANSE
Pogl. 8
8.7
impedansa predstavljena od strane ovalnog prozora, transformisana od
strane čekića, nakovnja i uzengije. To je zbog toga što merenja impedanse
urañena na ulazu u spoljnje uvo mogu dati detaljne informacije o stanju
srednjeg i unutrašnjeg uva.
Dolazak veoma glasnog zvuka u srednje uvo bi doveo do preopterećenosti
mehanizma uva. Ovo bi izazvalo distorziju i smanjilo efikasnost čula sluha.
Ako je glasnoća prekomerna, može se javiti trajno oštećenje.
Kada centralni nervni sistem opazi rast u nivou zvuka u jednom ili drugom
uvu, on izdaje instrukciju mišićima tensor tympani i stapedius u oba uva
da se kontrahuju. Kontrahovanje ovih mišića ima za posledicu zatezanje
bubne opne. Zategnuta bubna opna prezentuje veću impedansu spoljašnjem
uvu i zbog toga veći deo energije u glasnom zvuku se odbija nazad u pravac
iz kojeg je došla.
Stapedius refleks
Ovaj mehanizam je deo refleksnog sistema tela. Poznat je pod nazivom
auditorni ili stapedius refleks. Služi kao oblik automatske kontrole jačine.
Njegova brzina i efikasnost mogu biti odreñeni emitovanjem glasnog zvuka
u uvo i merenjem vremena promene mehaničke impedanse spoljašnjeg
uva.
8.7 MERENJE AKUSTIČKE IMPEDANSE
Ako se vazduh ubaci u kanal, pritisak unutar kanala će se povećati.
Ako se temperatura ne menja i zidovi kanala su kruti, odnos izmeñu
zapremine V i pritiska P je prema Bojlovom zakonu:
Akustička impedansa
P = k /V
gde je k konstanta. Upotrebom diferencijacije izraz sa desne strane daje:
dP/dV = k log V
tj.,
dP = dV P V log V
Ova relacija nam govori da će promena u pritisku koja je posledica ubacivanja
male, poznate zapremine vazduha dV zavisiti ne samo od dV, već i od
početnog pritiska P i zapremine kanala V. S obzirom da su dV i P poznati,
merenje dP omogućava da se V log V i stoga V izračunaju.
Praktičan i pogodan način da se uradi ovo merenje jeste da se koristi
kalibrisan elektroakustički transduktor za ubacivanje zvučnog talasa u
kanal. Rezultujuća vrednost dP može se izmeriti korišćenjem kalibrisanog
mikrofona povezanog sa kanalom.
Uputstvo za upotrebu
75
Pogl. 8
PRINCIPI ANALIZE SREDNJEG UVA
ZATEZANJE BUBNE OPNE
Frekvencija za
timpanometriju
8.8
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
Važno je uraditi ovo merenje na frekvenciji koja nije prevelika, sa
neželjenim ishodom da promenljivi pritisak u kanalu prestaje da bude
isti svuda u kanalu. Ovo je izraz zahteva da dužina talasa izabrane
frekvencije treba da bude mnogo duža od najveće dimenzije kanala.
Za mehanička ili akustička merenja impedanse uva, korišćena frekvencija
je standardizovana na 226 Hz.
Izraz P V log V se odnosi na mehaničku impedansu kanala spoljašnjeg uva,
ali nije joj jednak. Ovo je iz razloga što je akustički pritisak u vezi sa
promenom zapremine, a ne sa akustičkom brzinom. Brzina je funkcija
ne samo promene u zapremini, već takoñe promene frekvencije. Ipak,
na fiksnoj frekvenciji će postojati jedan-na-jedan korespondencija izmeñu
mehaničke impedanse i zapremine kanala. Timpanometrija se ne bavi
merenjem apsolutne vrednosti mehaničke impedanse, već promenama
njene vrednosti.
8.8 ZATEZANJE BUBNE OPNE
Kao što je ranije objašnjeno, impedansa zdravog uva pod normalnim
uslovima neće biti odreñena samo zapreminom spoljašnjeg uva, već
i impedansom unutrašnjeg uva koja je transformisana od strane slušnog
osikularnog lanca i prezentovana bubnoj opni.
Skretanje bubne opne kao reakcija na akustičke vibracije je veoma malo
i njeno ponašanje je linearno. To znači da je njena mehanička impedansa
nezavisna od nivoa zvučnog pritiska. Ovo skretanje je proporcionalno
zvučnom pritisku.
Nelinearnost bubne
opne
Meñutim, kod promena pritiska koje su značajno veće od onih koje
proizvodi normalan opseg zvukova, skretanje bubne opne je nelinearno.
Njena impedansa nije više nezavisna od primenjenog pritiska. Što je
veći pritisak (ili potpritisak), ona postaje kruća.
Ako bubna opna postane zategnuta iz nekog razloga, većina akustičke
energije koja dolazi do nje biće skrenuta, a izmerena mehanička impedansa
biće pretežno odreñena zapreminom samog spoljašnjeg uva.
Nelinearnost bubne opne je ono što čini timpanometriju mogućom.
Zatezanje bubne
opne
76
Zatezanje bubne opne se može postići primenom pozitivnog ili negativnog
pritiska stojećeg vazduha u spoljašnje uvo. Unutrašnje uvo ostaje pri
(ili blizu) atmosferskom pritisku ako je uvo zdravo, tj. Eustahijeva tuba
ispravno funkcioniše. Termin “timpanometrija" se često shvata kao merenje
mehaničke impedanse pri promeni statičkog (stojećeg) pritiska u
spoljašnjem uvu. Rezultujuća karakteristika mehaničke impedanse
(timapanogram) je veoma efikasan indikator stanja oboljenja srednjeg uva.
Uputstvo za upotrebu
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
PRINCIPI ANALIZE SREDJNEG UVA
Pogl. 8
PRINCIPI TIMPANOMETRIJE 8.9
Statički pritisak ili potpritisak koji se tipično zahtevaju za zatezanje bubne
opne a dovoljni su da se skrene pola jačine zvuka koji dolaze do opne, su
300 Pa, tj., 0.3% atmosferskog pritiska. Ovo se može uporediti sa RMS
zvučnim pritiskom praga bola, koji je oko 100 Pa (na ulazu u ušni kanal).
Statički pritisak ove veličine neće izazvati bol ili neugodnost u zdravom
uvu, za razliku od akustičkog pritiska iste veličine.
Bubna opna može takoñe biti zategnuta primenom glasnog zvuka u
bilo koje uvo, što rezultuje kontrahovanjem mišića srednjeg uva u
oba uva. Termin “audiološki refleks” ili samo “refleks”, se uobičajeno
uzima da ukaže na merenje mehaničke impedanse tokom emitovanja
i uklanjanja glasnog zvuka, ili na isto uvo ("ipsi") ili na drugo uvo
(“contra”). Ovaj fenomen se može posmatrati i meriti pri nivou zvučnog
pritiska koji je znatno ispod praga bola.
Audiološki refleks
8.9 PRINCIP TIMPANOMETRIJE
Metod koji ZODIAC 901 koristi za merenje impedanse ušnog kanala
se nekada naziva timpanometrijom akustičkog protoka. Ulaz u ušni
kanal je zatvoren korišćenjem olive odgovarajuće dimenzije i sonde
koja je umetnuta kroz olivu. Sonda sadrži tri sitna vazdušna kanala.
Jedan je povezan na pumpu i može da povećava ili smanjuje statički
pritisak u ušnom kanalu. Drugi nosi izvor zvuka poznate amplitude,
to je ton sonde. Treći omogućava pristup kalibrisanom mikrofonu za
merenje, koji se koristi za merenje rezultujućeg nivoa zvuka u ušnom
kanalu.
Timpanometrija
akustičkog protoka
Amplituda zvuka potrebna za proizvodnju datog izmerenog nivoa zvuka
u ušnom kanalu biće proporcionalna zapremini kanala. ZODIAC 901
koristi ovaj princip za izračunavanje zapremine. Ako je bubna opna
zategnuta, i postoji veliko nepodudaranje impedanse što utiče na veći
deo energije zvuka koji dolazi, izračunata zapremina će biti zapremina
samog spoljašnjeg uva. Ipak, ako bubna opna funkcioniše normalno,
tako da se veći deo energije zvuka koji dolazi do nje prenosi dalje u
unutrašnje uvo, izračunata zapremina će biti znatno veća. Srednja
stanja bubne opne imaće za rezultat srednje izračunate zapremine.
Skretanje zvuka kod
bubne opne
Uputstvo za upotrebu
77
Pogl. 8
PRINCIPI ANALIZE SREDNJEG UVA
PRAKTIČNA RAZMATRANJA
8.10
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
Dekartova
timpanometrija
Timpanometrija je merenje promene u zapremini ušnog kanala koje rezultira
zatezanjem bubne opne primenom različitog pritiska u ušnom kanalu.
Timpanogram je Dekartovo grafičko predstavljanje ovog merenja.
Timpanometrija refleksa
Timpanometrija refleksa je merenje promene u zapremini ušnog kanala
(“Delta” zapremina) što je posledica zatezanja bubne opne preko mišića
osikularnog lanca usled emitovanja spoljašnjeg akustičkog stimulansa.
Rezultati se štampaju na Dekartovom grafikonu sa vremenom na x-osi.
Razlika izmeñu timpanometrijskog grafikona generisanog preko merenja
na zdravim ušima i onog dobijenog u slučajevima slušnog oboljenja,
omogućava da se naprave pouzdane dijagnoze o prirodi oboljenja.
Snaga ZODIAC-a 901 za izračunavanje u realnom vremenu, omogućava
da se ovi informativni grafikoni generišu brzo, precizno i više puta.
8.10 PRAKTIČNA RAZMATRANJA
Kalibracija za
timpanometriju
Zapremina vazduha merena korišćenjem timpanometrije akustičkog protoka
može biti očekivano pod uticajem takvih promenljivih faktora kao što je
barometarski pritisak. ZODIAC 901 se brine o eliminaciji uticaja ovih
faktora u smislu automatske procedure dnevne kalibracije, korišćenjem
Madsen Electronics otvora za kalibraciju sa poznatom zapreminom od 2.0
cc (2.0 ml).
S obzirom da su apsolutne vrednosti akustičke impedanse pod uticajem
barometarskog pritiska i drugih promenljivih faktora, praktična timpanometrija
se koncentriše na relativna merenja zapremine, koja se koriste kao analogoni
impedanse.
Uobičajeno
okruženje za
timpanometriju
78
Ton sonde koji se koristi za merenje zapremine ušnog kanala kod ZODIAC-a
901 je 226 Hz ton, što je frekvencija propisana prema standardima CEI/IEC
1027:1991 i ANSI S3.39-1987. Elektronsko kolo koje se koristi za merenje
nivoa zvuka u ušnom kanalu uključuje pažljivo izabrani filter, koji umanjuje energiju
zvuka na frekvencijama različitim od 226 Hz. Ovo omogućava da se urade
precizna merenja u uobičajenim okruženjima bez potrebe za posebnom
tihom sobom. Ovo omogućava da se zapremina ušnog kanala meri neprekidno
tokom emitovanja stimulusa akustičkog refleksa, koji može biti mnogo većeg
nivoa od 85 dB SPL koji se koristi za 226 Hz ton sonde.
Uputstvo za upotrebu
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
PRINCIPI ANALIZE SREDNJEG UVA
KARAKTERISTIKE TIMPANOGRAMA
Pogl. 8
8.11
8.11 KARAKTERISTIKE TIMPANOGRAMA
Timpanogram ima mnoštvo karakteristika koje se često koriste za
uporeñivanja i dijagnoze od strane audiologa, a može biti automatski
izračunat preko ZODIAC-a 901.
Timpanogram zapremine je grafikon koji pokazuje izmerenu zapreminu
kao funkciju pritiska. Izmerena zapremina neće nikada biti manja od
zapremine samog ušnog kanala (zapremina ušnog kanala, ECV). Stoga
je bolje generisati “timpanogram komplianse" gde se poreklo pomera po
y-osi da bude na nivou ravnog dela krive. Izmerena zapremina je vezana
za kompliansu i ECV na sledeći način:
Timpanogram
zapremine
zapremina = ECV + kompliansa
Naziv “kompliansa” zahteva objašnjenje. Audiolog je zainteresovan da
koristi timpanogram za odreñivanje komplianse bubne opne. Kompliansa
se konvencionalno izražava kao pomeranje podeljeno sa pritiskom.
Meñutim, svaki prenos zvuka preko bubne opne je ekvivalentan povećanju
zapremine ušnog kanala. Ono što se zapravo meri je ova ekvivalentna
promena u zapremini, što je korisan prikaz komplianse za dijagnostičke
svrhe.
Timpanogram
komplianse
Bubna opna će imati najveću kompliansu kada su statički pritisci na suprotnim
površinama bubne opne jednaki ili neznatno različiti. Vrh (maksimum)
timpanograma se javlja pri ovom pritisku, koji se može razlikovati od
atmosferskog pritiska, u zavisnosti od stanja u srednjem uvu. Razlika
izmeñu pritiska pri kojem se javlja vrh i atmosferskog pritiska se stoga
odnosi na pritisak srednjeg uva (MEP). ZODIAC 901 izračunava i snima
ovaj pritisak kada izvršava merenje timpanograma i može se automatski
koristiti za sledeće refleks testove za istog pacijenta.
Pritisak srednjeg uva
Maksimalno povećanje izmerene zapremine, odnosno visina vrha na
timpanogramu, je kompliansa pri pritisku srednjeg uva. Ovo je poznato
kao Statička kompliansa (SC). ZODIAC 901 izračunava i snima SC
kada izvršava merenje timpanograma.
Statička kompliansa
Za uporeñivanje timpanometrijskih podataka izmeñu pacijenata ili izmeñu
zdravih ušiju i obolelih ušiju, korisnije je imati podatke koji govore o obliku
timpanograma nego njegove apsolutne dimenzije. Nakon urañenog
merenja timpanograma, ZODIAC 901 izračunava i snima takva dva
parametra.
Gradijent (Grad) je vrednost komplianse pri kojoj je širina "grbe" timpanograma
100 daPa, podeljena sa statičkom kompliansom.
Uputstvo za upotrebu
Gradijent
79
PRINCIPI ANALIZE SREDNJEG UVA
KARAKTERISTIKE TIMPANOGRAMA
Širina timpanograma
80
Pogl. 8
8.11
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
Širina timpanograma (TW) je razlika u pritisku izmeñu dve tačke krive
na kojima je kompliansa pola vrednosti statičke komplianse.
Uputstvo za upotrebu
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
DIJAGNOZA SLUŠNIH OBOLJENJA
Pogl. 9
OBOLJENJA I NJIHOVI SIMPTOMI 9.1
9. DIJAGNOZA SLUŠNIH OBOLJENJA
9.1 OBOLJENJA I NJIHOVI SIMPTOMI
9.1.1
TEČNOST SREDNJEG UVA I IZLIVANJE
Ozbiljan otitis je bolest koja može da dovede do koncentracije tečnosti i
smanjenog pritiska u srednjem uvu. Rezultujuća disfunkcija srednjeg uva
sa izlivanjem tečnosti u prostor srednjeg uva proizvodi veoma plitak
timpanogram sa smanjenom statičkom kompliansom i smanjenim gradijentom.
Samo u malom broju slučajeva se dobija šiljast timpanogram. Smanjenje
pritiska dovodi do pomeranja timpanograma ulevo. Ipsilateralni akustički
refleks je često odsutan.
9.1.2
PREKID OSIKULARNOG LANCA
Ako postoji nepovezanost osikularnog lanca, impedansa kohlee i ovalnog
prozora neće imati uticaja ili će imati mali uticaj na impedansu bubne opne.
Prekid osikularnog lanca rezultuje u veoma visokom timpanogramu sa
povećanom statičkom kompliansom i povećanim gradijentom ili, u nekim
slučajevima, višestrukim “grbama”.
Ako se detektuje ipsilateralni refleks, tada je verovatno prekid nizvodno od
čekića. U suprotnom, refleks može biti odsutan.
9.1.3
OTOSKLEROZA
Otoskleroza i relativna fiksacija podnožja stremenjače najčešće rezultiraju
u smanjenoj statičkoj kompliansi (0.2 do 0.4), smanjenom gradijentu i
povećanoj širini timpanograma. Refleks može biti smanjen ili odsutan.
9.1.4
PERFORIRANA BUBNA OPNA
Bubna opna može biti perforirana kao rezultat traume ili zato što je atrofirala.
Timpanogram će biti gotovo potpuno ravan.
9.1.5
ZAČEPLJENA EUSTAHIJEVA TUBA
Ukoliko je Eustahijeva tuba začepljena (blokirana) ili ne može regularno da
se otvori (disfunkcija), pritisak u srednjem uvu će obično postati manji od
atmosferskog pritiska. Posledica će biti pomeranje timpanograma u levo.
Refleks je normalno prirodan. Ukoliko bubna opna nije perforirana, ovo
stanje se može istražiti korišćenjem testa netaknute bubne opne (Intact Eardrum)
Uputstvo za upotrebu
81
DIJAGNOZA SLUŠNOG OBOLJENJA
OBOLJENJA I NJIHOVI SIMPTOMI
Pogl. 9
9.1
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
koji je raspoloživ u Tymp. Naprednom modu (osim u verziji 2.x ZODIAC-a
901).
9.1.6
LABAVA BUBNA MEMBRANA
Bubna membrana može biti labava usled starenja, izlečene perforacije,
ili operacije. U tom slučaju će statička kompliansa biti veća od normalne.
Refleksi su uobičajeno odsutni.
9.1.7
UTICAJ CERUMENA (OSUŠENA UŠNA MAST)
Prekomerno stvaranje ušne masti će smanjiti zapreminu ušnog kanala i može
kompletno da zakloni ušni kanal. U ovom slučaju, timpanogram će pokazati
odsustvo vrha.
9.1.8
ŠIROKO OTVORENA EUSTAHIJEVA TUBA
Široko otvorena (raširena) Eustahijeva tuba se neće zatvoriti, jer bi pacijentovo
disanje remetilo sluh. Statička kompliansa će biti normalna ali će timpanogram
biti proširen (nenormalno velika širina timpanograma) i može pokazati
neregularnosti zbog smetnji izazvanih disanjem pacijenta. Ukoliko bubna
opna nije perforirana, ovo stanje se može ispitati putem testa netaknute
bubne opne (Intact Eardrum test) koji je na raspolaganju u Tymp. Naprednom
modu (osim u verziji 2.x ZODIAC-a 901).
9.1.9
SLUŠNO OŠTEĆENJE KOHLEE
Slušno oštećenje kohlee se karakteriše povećanim pragovima refleksa
i povećanim pragovima vazdušne provodljivosti. Ovo ne bi trebalo da
utiče na timpanogram.
82
Uputstvo za upotrebu
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
A DODATAK: TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
A. DODATAK: TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Standardi
Audiometrijske slušalice:
Impedansa:
Bezbednost pacijenta:
Sistem merenja komplianse
Ton sonde:
Ukupan opseg:
Opsezi refleksa:
Opseg prikaza
Timpanogram:
Sistem vazdušnog pritiska
Opseg:
Preciznost:
Vazdušna pumpa:
Izbacivanje vazduha:
Akustički refleks
Kontralateralna
stimulacija:
Uputstvo za upotrebu
ISO 389, ANSI S3.6
IEC 1027, ANSI S3.39
EN 60601-1, klasa I, tip B
226 Hz pri 85 dB SPL
0.1 ml do 8.0 ml
0 do 75 µλ
0 do 150 µλ
0 do 225 µλ
0 do 300 µλ
0 do 375 µλ
Automatsko skaliranje i definicija pozitivne,
negativne ili oba tipa ose
0 do 1.5 ml
0 do 3.0 ml
0 do 4.5 ml
Normalan:+200 do -400 daPa
Proširen:+400 do -600 daPa
± 10% ili ± 10 daPa (koja je veća)
Sa klipom; digitalno regulisan motor.
Brzine:
što je brže moguće (AFAP)
400 daPa/sek
200 daPa/sek
100 daPa/sek
50 daPa/sek
Manualna kontrola brzine
Mehanički sigurnosni otpusni ventil postavljen na
+600 i -800 daPa
Manualno i automatsko puštanje vazduha
Čisti tonovi: 0.5, 1, 2, 4 kHz
Frekvencijska preciznost ± 0.5%
Beli šum
Veličina koraka: 1, 2, 5, 10 dB
Normalan opseg: 50-100 dB HL
Prošireni opseg: 50-120 dB HL
83
A DODATAK: TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Ipsilateralna
stimulacija:
Audiometrijski mod
Frekvencijska preciznost:
Čisti tonovi:
Veličina koraka:
Normalan opseg:
Prošireni opseg:
Ekran
Ugrañeni štampač
Tip papira:
Širina papira:
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
Čisti tonovi: 0.5, 1, 2, 4 kHz
Frekvencijska preciznost ± 0.5%
Veličina koraka: 1, 2, 5, 10 dB
Opseg pri 0.5, 1, 2 kHz: 50-115 dB HL
Opseg pri 4 kHz: 50-90 dB HL
± 0.5%
0.25, 0.5, 1, 2, 3, 4, 6, 8 kHz
1, 2, 5, 10 dB
0-100 dB HL
0-120 dB HL
Grafički okretni LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem, 256 linija
x 128 tačaka. Beli tekst/grafika na plavoj pozadini
Termalni
112 mm, 4.5"
Eksterni štampač
Bilo koji uobičajeni Centronics štampač (inkjet, laser, itd.) može se
povezati preko paralelnog porta. HP Deskjet 500 generic series je
standardni drajver (HP 510, 520, itd.,)
RS232C
interfejs
Rezultati merenja, postavke i identifikacioni podaci, itd., mogu se
preneti na i sa ZODIAC-a 901 preko ovog priključka
Napajanje
AC 50/60 Hz
100-120 V ± 10% ili 200-240 V ± 10%
Potrošnja struje
Približno 50 VA
Dimenzije
370 x 385 x 120 mm (Š x D x V)
14.8" x 15.4" x 4.8"
Težina
Neto težina
Razno
7.6 kg
Ugrañen biper i sat/kalendar; priključci u kućištu za 2 cc otvore
i simulator uva.
Takoñe raspoloživ bez ugrañenog štampača.
84
Uputstvo za upotrebu
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
B DODATAK: ZODICON™ PARAMETRI
B. DODATAK: ZODICON™ PARAMETRI
ZODICON™ softver, koji radi na PC-u, omogućava svakom niže navedenom
parametru ZODIAC-a 901 da bude postavljen na neku od odgovarajućih
nabrojanih postavki. Svaka od ovih lista postavki počinje sa inicijalnim fabričkim
postavkama.
Naziv institucije:
Linija #1:
Linija #2:
Opšti sistemski parametri:
Podrazumevano uvo:
Podrazumevani transduktor:
Podrazumevana IPSI frekv.:
Podrazumevani IPSI nivo:
Podrazumevana CONTRA frekv.:
Podrazumevani CONTRA nivo:
Podrazumevana frekv.vazd.prov.:
Podrazumevani nivo vazd.provod.:
Podrazumevani mod merača:
Podrazumevani štampač:
Upozorenje za period kalibracije:
Format datuma:
Dnevna kalibracija:
Uključenje pri dnevnoj kalibraciji:
Otvori #1:
Otvori #2:
"Brzi" tasteri u početnom modu:
Tymp taster –>
Reflex taster –>
Threshold taster –>
Interni štampač
Kontroler tipa:
Uputstvo za upotrebu
Do 20 karaktera
Do 40 karaktera
Levo, Desno
IPSI, CONTRA
1000, 2000, 4000, 500 Hz
70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 50, 55, 60, 65 dB
1000, 2000, 4000 Hz, White N. (Beli šum), 500 Hz
70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 50, 55, 60, 65 dB
1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000, 250, 500 Hz
0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90,
95, 100, 105 dB
Off (isključeno), On (uključeno)
Internal (interni), External (eksterni), None (nijedan)
Off (isključeno), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 meseci
Datum-Mesec-Godina, Datum-Godina-Mesec, Mesec-Datum-Godina,
Mesec-Godina-Datum, Godina-Mesec-Datum, Godina-Datum-Mesec
No (ne), Yes (da)
2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 1.0 cc
Nijedan, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 cc
Tymp Sweep
Tymp ETF-I
Tymp ETF-P
Tymp Manual
Reflex Manual
Reflex Screening
Reflex Decay
Reflex User1
Reflex User2
Threshold Reflex
Threshold FastSCR
Threshold Air Cond.
IF4113, Madsen
85
B DODATAK: ZODICON™ PARAMETRI
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
Print-All niz
Specifikacije eksternog štampača:
Veličina strane:
Leva margina:
Dvostrana štampa:
Tymp podrazumevane postavke:
Skaliranje komplianse:
Apsol. skaliranje zapremine:
Brzina pumpe za merenje:
Smer merenja:
Manualni smer merenja:
Manualni prosek:
Minimalni pritisak merenja:
11, 12 inča
5 ... 40 razmaka, Off (isključeno), 1 ... 4 razmaka
No (ne), Yes (da)
Maksimalni pritisak merenja:
Detekcija propuštanja:
3.0, 4.5 mL, Auto, 0.3, 0.6, 0.9, 1.5 mL
9.0, 3.0, 4.5 mL, 6.0, 7.5 mL
400 daPa/sek, AFAP (što je moguće brže), 50, 100, 200 daPa/sek
Neg, Pos
Pos/Neg, Neg, Pos
Off (isključeno), On (uključeno)
–400, –350, –300, –250, –200, –150, –100, –600, –550, –500, –450
daPa
200, 250, 300, 350, 400, 100, 150 daPa
Yes (da), No (ne)
ETF podrazumevani parametri:
ETF Y-osa:
ETF X-osa:
Pos/Neg, Neg, Pos
45, 46, ... 98, 99, 10, 11, ... 43, 44 sek
Podrazumevane postavke za refleks i prag:
150, 225, 300, 375 µΛ, Auto, 75 µΛ
Skaliranje:
Y-osa:
Pos/Neg, Auto, Neg, Pos
Kontrola pritiska:
Manual, Auto, MEP +5, +10, +15, +20, +25, –25, –20, –15, –10, –5
Koraci:
5, 10, 1, 2 dB
Otkrivanje propuštanja:
Yes (da), No (ne)
Manualni refleks:
Višestruke krive, pojedinačna kriva
Korišćenje nivoa praga u slabljenju: Off (isključeno), +0, +5, +10, +15, +20 dB
Refleks Fast/Slow (Brzi/spori) mod: Fast, Slow
Povećanje nivoa praga:
10, 20, –20, –10, –5, –2, –1, 1, 2, 5 dB
FastSCR prag maks.mer.:
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2
Dodatna potraga praga
Off (isključeno), 0, 5, 10 dB
Korišćenje pumpe u TH AirCond.:
No (ne), Yes (da)
Kriterijum za detekciju praga:
Delta zapremina za otkrivanje
praga:
Vreme za otkrivanje praga:
Usmerenost detekcije praga:
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 10,
15 µΛ
500, 600, 700, 800, 900, 1000, 100, 200, 300, 400 msek
Neg., Pos./Neg.
Manualno podešavanje vremena za refleks:
X-osa:
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3 sek
Vreme pre:
0.5, 0.6, ... 3.4, 3.5, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 sek
Vreme posle:
0.5, 0.6, ... 3.8, 3.9, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 sek
Podešavanje vremena za refleks skrining:
X-osa:
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sek
Vreme pre:
0.5, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 sek
Vreme stimulacije:
2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 0, 0.1, ... 1.9 sek
Vreme posle:
0.5, 0.6, ... 2.8, 2.9, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 sek
86
Uputstvo za upotrebu
GN Otometrics
ZODIAC 901 timpanometar
B DODATAK: ZODICON™ PARAMETRI
Slabljenje refleksa:
Podešavanje vremena:
X-osa:
Vreme pre:
Vreme stimulacije:
Vreme posle:
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sek
1.0, 1.1, ... 2.0, 0.1, 0.2, ... 0.9 sek
10.0, 10.1, ... 11.7, 11.8, 0.0, 0.1, ... 9.8, 9.9 sek
1.0, 1.1, ... 12.7, 12.8, 0.1, 0.2, ... 0.8, 0.9 sek
Brzina:
Slow (sporo), Fast (brzo)
Podešavanje vremena za Reflex User1:
X-osa:
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sek
Vreme pre:
0.5, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 sek
Vreme stimulacije:
2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 0, 0.1, ... 1.8, 1.9 sek
Vreme posle:
0.5, 0.6, ... 2.8, 2.9, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 sek
Podešavanje vremena za Reflex User2:
X-osa:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sek
Vreme pre:
0.5, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 sek
Vreme stimulacije:
5.0, 0.0, 0.1, ... 4.8, 4.9 sek
Vreme posle:
0.5, 0.6, ... 3.3, 3.4, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 sek
Podešavanje vremena za prag refleksa:
X-osa:
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sek
Vreme pre:
0.5, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 sek
Vreme stimulacije:
1.5, 0.0, 0.1, ... 1.3, 1.4 sek
Vreme posle:
1.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 sek
Podešavanje vremena za FastSCR prag:
X-osa:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sek
Vreme pre:
0.3, 0.1, 0.2 sek
Vreme stimulacije:
1.2, 1.3, 1.4, 0, 0.1, ... 1.0, 1.1 sek
Vreme posle:
0.5, 0.6, ... 1.8, 1.9, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 sek
Uputstvo za upotrebu
87
Download

Ovde - Audio BM