Urologija Vuk
Borisavljevićeva 58/2
11000 Beograd
datum {tampanja: 15.06.13
Urologija Vuk
Cenovnik usluga
strana 1 od 2
Urologija
Naziv dokumenta
Cena
Biopsija testisa i punkcija sa PH
20,160.00
Biopsija TRUS prostate
Biopsija TRUS prostate sa PH nalazom
17,160.00
21,660.00
Bris uretre – bakteriološki
Bris uretre – Hlamidija
1,200.00
Bris uretre - Kvantifikacija sa antibiogramom na Mikoplazmu i Ureaplazmu
Bris uretre - Mikoplazma
3,200.00
Bris uretre - Ureaplazma urealiticum
Bužiranje uretre
1,500.00
Bužiranje uretre u analgeziji
Cirkumcizija
7,100.00
Cistofiks - plasiranje (sa kateterom)
Cistoskopski pregled
Cistoskopski pregled kontrolni
Cistoskopski pregled u analgosedaciji
1,800.00
1,500.00
3,600.00
24,000.00
11,800.00
11,600.00
8,200.00
15,100.00
Ekstrakcija ureteralnih sondi
EKT frenuluma
10,000.00
EKT kondiloma
Genetsko savetovalište (intervju - gratis)
10,200.00
10,200.00
3,000.00
Instilacija Immunocyst-a ili citostatika
Injekcije (Zoladex, testosteron, itd.)
3,600.00
Komplet briseva uretre (bakteriološki, Hlamidija, Mikoplazma, Ureaplazma)
Kontrolni specijalistički pregled
4,000.00
Kontrolni UZ pregled
Konzilijum za kalkuloznu bolest
2,400.00
Konzilijum za sterilitet
Onkourološki konzilijum
6,000.00
1,800.00
2,000.00
6,000.00
10,000.00
Op. ateroma skrotuma u lokalnoj anesteziji
Op. hidrocele u lok. anesteziji
10,600.00
Op. varikocele u lok. anesteziji
PH nalaz
38,400.00
30,000.00
4,500.00
Plasiranje katetera (sa kateterom)
Plasiranje silikonskog katetera (sa kateterom)
3,500.00
Plasiranje silikonskog katetera na terenu (sa kateterom)
Podvezivanje duktusa - terapijsko i kontraceptivno
6,600.00
Pregled sedimenta urina
5,000.00
24,000.00
1,000.00
datum {tampanja: 15.06.13
Previjanja
Prostin (PGE 1) test
Punkcija epididima
Sondaža uretera JJ sondom
strana 2 od 2
2,000.00
5,700.00
12,100.00
15,400.00
Specijalistički pregled primarijusa
Specijalistički urološki pregled
4,500.00
Spermogram
Spermokultura
2,100.00
Swim-Up
Ultrazvučni doppler pregled kod varikocele
8,400.00
Ultrazvučni pregled penisa (krv sudovi, plakovi)
Ultrazvučni pregled skrotuma (testisi, epididimisi)
5,000.00
Ultrazvučni pregled uroloških organa (bubrezi, m. bešika, prostata)
Ultrazvučni transrektalni pregled prostate - TRUS prostate
3,500.00
3,500.00
720.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
Uretrotomija -interna
Urinokultura
38,400.00
Urodinamska ispitivanja
Urodinamska ispitivanja 2
12,000.00
720.00
20,000.00
UROFLOW ( UZ donjeg urinarnog trakta+ merenje protoka+ PVR)
UROFLOW (merenje protoka+ PVR)
4,200.00
Uroflow sa EMG
Uroflow-sestra-samo zapis
6,000.00
Zamena katetera (sa kateterom)
Zamena silikonskog katetera (sa kateterom)
3,000.00
3,000.00
1,800.00
4,200.00
Urologija 2
Naziv dokumenta
Cena
Athezioliza u lokalnoj anesteziji
14,500.00
Kompleksni spec. urološki pregled
Opšti UZ Pregled I
10,000.00
4,500.00
Opšti UZ Pregled II
Postoperativni pregled
3,000.00
Postoperativni pregled sa previjanjem
Pregled sa plasiranjem Cistofix-a u lokalnoj anesteziji
4,000.00
Prostin (PGE1) test 20mg
Specijalistički urološki pregled I
4,000.00
Specijalistički urološki pregled II
TriMix Test
3,000.00
Urodinamsko ispitivanje I
UZ pregled penisa
UZ pregled skrotuma
2,500.00
6,500.00
5,000.00
6,000.00
20,000.00
5,000.00
5,000.00
Download

Urologija Vuk Cenovnik usluga