ATP plus AMP AMPhigijenski monitoring
Lumitester PD-20 i LuciPac Pen
Da li pouzdano možete reæi da je"èisto"?
•
Najmanjih dimenzija na svetu,
mase svega 235 g (bez baterija)
•
"Uzmete bris i izmerite. To je sve."
Vreme merenja samo 10 sekundi.
•
Zbirno merenje ATP i AMP
(US Patent No. 5891659).
Detektuje širi opseg kontaminacija.
• Najpogodniji za kontrolu èistoæe u proizvodnim linijama, kuhinjama
• Rezultati neodgovarajuæeg èišæenja na licu mesta.
* ATP (adenosine triphosphate) je supstanca koja se nalazi u mikroorganizmima i ostacima hrane,
a koristi se kao indikator bioloških kontaminacija.
* AMP (adenosine monophosphate) koja se generiše iz ATP-a promenjena zagrevanjem i fermentacijom.
Lumitester PD-20 i LuciPac Pen
Sprovedimo vrhunski nivo higijene
U restoranima
i
prehrambenim
objektima
Spreèavanje unakrsne
kontaminacije kontrolom
èistoæe.
U prehrambenoj
industriji
Za higijenski
trening
Da li je ocena pranja u
proizvodnji zadovoljavajuæa
Higijenski trening je
osnova svega
Uputstvo za upotrebu!
Protresite bris kako bi
teènost unutra reagovala
sa reagensom.
Samo 10 sekundi je dovoljno da
oèitate rezultat. Nevidljive
kontaminacije se pretvaraju u
“brojne vrednosti."
Navlažite bris, protrljajte brisom
površinu za uzorkovanje, vratite bris u
plastiku iz koje ste ga izvadili, i
jednom pritisnite.
Lumitester PD-20
Vreme merenja
Merna jedinica
Memorija
Napajanje
Dimenzije/masa
Dodatna oprema
LuciPac Pen (100 briseva)
Forma proizvoda
Brisevi, ATP ekstrahujuæi reagens, insp.reagens
10 sekundi
integralnog tipa ukljuèujuæi luminescentni reagens
RLU(relativna svetlosna jedinica)
Pakovanje
2000 podataka testova
AA alkaline bat. x 2 ili AA nikl metal-hidridne baterije x 2
65x175x32 mm/oko 235 g (bez baterija)
AA alkalne baterije x 2, cetka za cišcenje, držac,
kabl, kaiš, korisnicko uputstvo, CD-ROM
POSLOVNI CENTAR KIKINDA
Kralja Petra I 114,
23300 Kikinda
tel: 0230.40.11.50
fax: 0230.40.11.40
[email protected]
POSLOVNI CENTAR ZRENJANIN
Veselina Masleše 1a,
23000 Zrenjanin
tel: 023.580.340
fax: 023.580.722
[email protected]
Skladištenje
Jedna aluminijumska kesa sadrži 20 briseva,
5 kesa èine jedan 1 kit (ukupno 100 briseva)
o
2-8 C Ne smrzavati!
*LuciPac Pen je reagens iskljuèivo za Lumitester PD-20.
POSLOVNI CENTAR BEOGRAD
Patrijarha Varnave 48,
11000 Beograd
tel: 011.344.62.09, 011.386.26.32 (34)
fax: 011.344.62.08
[email protected]
www.promedia.rs
POSLOVNI CENTAR NIŠ
Episkopska 25/8
18000 Niš
mob: 064.821.64.28 tel: 018.517.180
fax: 018.519.170
[email protected]
Download

Akcijska prodaja aparata ATP plus AMP Higijenski