Savezu udruženja zdravstvenih radnika Srbije
obaveštenje o održanom programu kontinuirane edukacije
11.07.2010. godine u Narodnom pozorištu Leskovac i u Vlasotincu održani su stručni sastanci na kojima je predsednik SUZRS
Radmila Nešić održala predavanje na temu MLADI U RIZIKU- ZAVISNOST OD DROGA , akreditovano od strane Zdravstvenog saveta
Srbije pod brojem Д-1-1857/10 sa 3 boda za pasivne učesnike
rb
prezime i ime
broj licence
1
JELENA KOSTIĆ
066548/09
Dom zdravlja Leskovac
ustanova
laboratorija
Sluzba
3
2
SLAVOLJUB JOVANOVIĆ
048324/09
Dom zdravlja Leskovac
apoteka
3
3
GORAN STAMENKOVIĆ
068314/09
Dom zdravlja Leskovac
laboratorija
3
4
JABLANKA KOSTIĆ
048249/09
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
5
ZORAN SIMIĆ
048219/09
Dom zdravlja Lebane
kućna nega
3
6
DANIJELA KOSTIĆ
048668/09
Bolnica Leskovac
3
7
IVAN STANOJEVIĆ
048007/09
Bolnica Leskovac
ORL imedicina
MFH
Fizikalna
i
rehabilitacija
8
JASMINA STANOJEVIĆ
048005/9
Bolnica Leskovac
Interno
3
9
VANJA MARJANOVIĆ
071788/10
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
10
SONJA VUKSANOVIĆ
OKM21100139
Dom zdravlja Bojnik
opšta medicina
3
11
JASMINA CAKIĆ
071664/10
Dom zdravlja Leskovac
laboratorija
3
12
ANKA GRUJIĆ
003285/08
Dom zdravlja Vlasotince
Stomatologija
3
13
DESANKA POPOVIĆ
003286/08
Dom zdravlja Vlasotince
Stomatologija
3
14
JADRANKA MOMČILOVIĆ
064094/09
Dom zdravlja Vlasotince
uprava
3
15
DRAGAN VASILJKOVIĆ
034964/09
Dom zdravlja Vlasotince
hitna pomoć
3
16
IVANA STAMENKOVIĆ
048669/09
Bolnica Leskovac
Interno
3
17
MILICA COJIĆ
048670/09
Bolnica Leskovac
Interno
3
18
SANJA POPOVIĆ
047991
Bolnica Leskovac
3
19
MARIJA ŽIVKOVIĆ
064127/09
Dom zdravlja Vlasotince
Oftalmologija
Fizikalna
medicina i
rehabilitacija
20
BILJANA PEŠIĆ
071665/10
Dom zdravlja Leskovac
laboratorija
3
21
SVETLANA TODOROVIĆ
071675/10
Dom zdravlja Leskovac
laboratorija
3
22
JELENA ANDJELIĆ
047969/09
Bolnica Leskovac
Ortopedija
3
23
BRANISLAVA MITROVIĆ
054337/09
Dom zdravlja Leskovac
dečji dispanzer
3
24
SONJA MARINKOVIĆ
054348/09
Bolnica Leskovac
GORAN M IVANOVIĆ
048132/09
Bolnica Leskovac
Interno
Fizikalna
medicina i
rehabilitacija
3
25
26
NATAŠA PETKOVIĆ
048046/09
Bolnica Leskovac
Pedijatrija
3
27
LIDIJA ILIĆ
048054/09
Bolnica Leskovac
Pedijatrija
3
28
IVANA KRSTIĆ
048043/09
Bolnica Leskovac
Pedijatrija
3
29
GORDANA STANKOVIĆ
048051/09
Bolnica Leskovac
Pedijatrija
3
30
DANIJELA MILETIJEV
048058/09
Bolnica Leskovac
Pedijatrija
3
31
JADRANKA VELIČKOVIĆ
048048/09
Bolnica Leskovac
Pedijatrija
3
32
SLADJANA STOJANOVIĆ
048047/09
Bolnica Leskovac
Pedijatrija
3
33
SLAVICA NIKOLIĆ
048052/09
Bolnica Leskovac
Pedijatrija
3
34
TATJANA VASILJEVIĆ
048045/09
Bolnica Leskovac
Pedijatrija
3
35
DRAGAN DJORDJEVIĆ
010237/008
Bolnica Leskovac
urgentna
3
36
DEJAN BOGDANOVIĆ
048625/09
Bolnica Leskovac
urgentna
3
37
BOJANA TOŠIĆ
048010/09
Bolnica Leskovac
urgentna
3
38
DANIJELA SIMIĆ
048031/09
Bolnica Leskovac
urgentna
3
pasivni
3
3
3
39
DANIJELA JOVIĆ
048015/09
Bolnica Leskovac
urgentna
3
40
DEJAN STOJKOVIĆ
048017/09
Bolnica Leskovac
urgentna
3
41
IGOR DIMITRIJEVIĆ
048024/09
Bolnica Leskovac
urgentna
3
42
JADRANKA SAVIĆ
048035/09
Bolnica Leskovac
ORL i MFH
3
43
IVANA MARJANOVIĆ
048037/09
Bolnica Leskovac
ORL i MFH
3
44
VALENTINA DJIKIĆ
048033/09
Bolnica Leskovac
ORL i MFH
3
45
PREDRAG GRUJESKI
04839/09
Bolnica Leskovac
Hirurgija
3
46
LJILJANA PETKOVIĆ
048040/09
Bolnica Leskovac
ORL i MFH
3
47
DRAGANA STOJKOVIĆ
047959/09
Bolnica Leskovac
ORL i MFH
3
48
STANA NIKOLIĆ
04804/09
Bolnica Leskovac
ORL i MFH
3
49
SLAĐANA CVETANOVIĆ
047657/09
Bolnica Leskovac
Infektivno
3
50
SVJETLANA VALČIĆ
047663/09
Bolnica Leskovac
Infektivno
3
51
SNEŽANA DIMITRIJEVIĆ
003258/08
Bolnica Leskovac
Infektivno
3
52
ZORICA MITIĆ
047662/09
Bolnica Leskovac
Infektivno
3
53
RADIKA STEVANOVIĆ
047656/09
Bolnica Leskovac
Infektivno
3
54
BILJANA ILIĆ
047659/09
Bolnica Leskovac
Infektivno
3
55
SUZANA IVANOVIĆ
047660/09
Bolnica Leskovac
Infektivno
3
56
SUZANA MITROVIĆ
047654/09
Bolnica Leskovac
Infektivno
3
57
LJILJANA PAVLOVIĆ
047661/09
Bolnica Leskovac
Infektivno
3
58
LIDIJA TASIĆ
047655/09
Bolnica Leskovac
Infektivno
3
59
GORDANA MIHAJLOVIĆ-BLAGOJEVIĆ
047658/09
Bolnica Leskovac
Infektivno
3
60
MARIJA SAVIĆ
048184/09
Bolnica Leskovac
Ginekologija i akušerstvo
3
61
JELENA STAMENKOVIĆ
048174/
Bolnica Leskovac
Ginekologija i akušerstvo
3
62
ZORICA MARINKOVIĆ
048180
Bolnica Leskovac
Ginekologija i akušerstvo
3
63
SUZANA ŽIVČIĆ
048186/09
Bolnica Leskovac
Ginekologija i akušerstvo
3
64
SLADJANA ANTIĆ
048175/09
Bolnica Leskovac
Ginekologija i akušerstvo
3
65
DUŠANKA STOJKOVIĆ
048182/09
Bolnica Leskovac
Ginekologija i akušerstvo
3
66
VESNA MILJKOVIĆ
048161/09
Bolnica Leskovac
Ginekologija i akušerstvo
3
67
JASMINA ZLATANOVIĆ
048162/09
Bolnica Leskovac
Ginekologija i akušerstvo
3
68
DANIJELA FILIPOVIĆ
048185/09
Bolnica Leskovac
Ginekologija i akušerstvo
3
69
VERICA ŽIVKOVIĆ
048213/09
Bolnica Leskovac
Ginekologija i akušerstvo
3
70
ALEKSANDRA STANKOVIĆ
071661
Bolnica Leskovac
Ginekologija i akušerstvo
3
71
DANIJELA MILOVANOVIĆ
048189/09
Bolnica Leskovac
Ginekologija i akušerstvo
3
72
JASMINA KOSTIĆ
048191/09
Bolnica Leskovac
neonatologija
3
73
BILJANA MITIĆ
048154/09
Bolnica Leskovac
Ginekologija i akušerstvo
3
74
JELENA JOVANOVIĆ
048155
Bolnica Leskovac
Ginekologija i akušerstvo
3
75
ALEKSANDRA KRAINČANIĆ
048165/09
Bolnica Leskovac
Ginekologija i akušerstvo
3
76
BILJANA VELIČKOVIĆ
048153/09
Bolnica Leskovac
Ginekologija i akušerstvo
3
77
DIVNA ŽIVKOVIĆ
048166/09
Bolnica Leskovac
Ginekologija i akušerstvo
3
78
MARIJA D IVANOVIĆ
048655
79
DANIJELA STANKOVIĆ
048215/09
Bolnica Leskovac
Ginekologija i akušerstvo
3
80
JADRANKA ALEKSIĆ
048177
Bolnica Leskovac
Ginekologija i akušerstvo
3
81
BILJANA DJORDJEVIĆ
048181/09
Bolnica Leskovac
Ginekologija i akušerstvo
3
82
DUŠICA JOVANOVIĆ
048187/09
Bolnica Leskovac
Ginekologija i akušerstvo
3
83
PAVLINA STOJANOVIĆ
048188/09
Bolnica Leskovac
Ginekologija i akušerstvo
3
84
DUŠICA PEŠIĆ
064100/09
Bolnica Leskovac
Ginekologija i akušerstvo
3
3
apoteka Belmedik centar
85
LJILJANA MITROVIĆ
062600/09
Bolnica Leskovac
Ginekologija i akušerstvo
3
86
SLADJANA MILJKOVIĆ
048183/09
Bolnica Leskovac
Ginekologija i akušerstvo
3
87
BILJANA VASILJKOVIĆ
047978
Bolnica Leskovac
Ginekologija i akušerstvo
3
88
LJILJANA NIKOLIĆ
048178/09
Bolnica Leskovac
Ginekologija i akušerstvo
3
89
MILENA TASIĆ
048173/09
Bolnica Leskovac
Ginekologija i akušerstvo
3
90
ANA JANJIĆ
003336
Bolnica Leskovac
Ginekologija i akušerstvo
3
91
DUŠANKA KRGOVIĆ
048175
Bolnica Leskovac
Ginekologija i akušerstvo
3
92
LETKA BACKOVIĆ
048210
Bolnica Leskovac
Ginekologija i akušerstvo
3
93
ANKA PETROVIĆ
048209
Bolnica Leskovac
Ginekologija i akušerstvo
3
94
SRĐAN MILOSAVLJEVIĆ
047775/09
Bolnica Leskovac
Hirurgija
3
95
MIROSLAV MILENKOVIĆ
035005/09
Dom zdravlja Vlasotince
medicina rada
3
96
STEFAN, SONJA, SUŠIĆ
066980/09
Dom zdravlja Medveđa
Radiologija
3
97
VESNA STOJKOVIĆ
048621/09
Bolnica Leskovac
Interno
3
98
ALEKSANDAR ŽIVKOVIĆ
048138/09
Bolnica Leskovac
3
99
ZORAN STEVANOVIĆ
068306/09
Dom zdravlja Leskovac
Anesteziologija
Fizikalna
medicina i
rehabilitacija
100
ŽARKO ŠĆEPANOVIĆ
048140/09
Bolnica Leskovac
Anesteziologija
3
101
IRENA RANČIĆ
048545/09
Dom zdravlja Grdelica
102
JELENA MARKOVIĆ
048316/09
Bolnica Leskovac
103
GORDANA STANKOVIĆ
003372/2008
104
BILJANA STOJANOVIĆ
105
106
3
Stomatologija
3
Ginekologija i akušerstvo
3
Dom zdravlja Grdelica
Pedijatrija
3
010302/2008
Dom zdravlja Grdelica
Pedijatrija
3
BILJANA TODOROVIĆ
048533/09
Dom zdravlja Grdelica
opšta medicina
3
MARINA BANKOVIĆ
003373/08
Dom zdravlja Grdelica
Stomatologija
3
107
MAJA STEPANOVIĆ
034985/09
Dom zdravlja Vlasotince
opšta medicina
3
108
TATJANA KOSTIĆ
010206/08
Dom zdravlja Vlasotince
medicina rada
3
109
RUMENA LAZAREVIĆ
003281/08
Dom zdravlja Vlasotince
medicina rada
3
110
ŽIVANA STANKOVIĆ
03280/08
Dom zdravlja Vlasotince
medicina rada
3
111
TATJANA KOCIĆ
034996/09
Dom zdravlja Vlasotince
opšta medicina
3
112
LJILJANA STANKOVIĆ
0304975/09
Dom zdravlja Vlasotince
opšta medicina
3
113
OLIVERA CVETKOV
034971/09
Dom zdravlja Vlasotince
opšta medicina
3
114
SARAJČICA ĐORĐEVIĆ
034979/09
Dom zdravlja Vlasotince
opšta medicina
3
115
SLAĐANA ZDRAVKOVIĆ
034978/09
Dom zdravlja Vlasotince
opšta medicina
3
116
GORDANA STANKOVIĆ
034977/09
Dom zdravlja Vlasotince
kućna nega
3
117
RADICA KRSTIĆ
034958/09
Dom zdravlja Vlasotince
dispanzer za žene
3
118
DANIJELA VELJKOVIĆ
034956/09
Dom zdravlja Vlasotince
dispanzer za žene
3
119
DAJANA STANOJEVIĆ
003255/08
Dom zdravlja Vlasotince
dispanzer za žene
3
120
ALEKSANDRA NIKOLIĆ
034957/
Dom zdravlja Vlasotince
dispanzer za žene
3
121
NADICA KOSTIĆ
034960/09
Dom zdravlja Vlasotince
Patronaža
3
122
OLIVERA STOJKOVIĆ-LEPOJEVIĆ
034962/09
Dom zdravlja Vlasotince
Patronaža
3
123
MARIJA MILENOVIĆ
035019/09
Dom zdravlja Vlasotince
Patronaža
3
124
LJUBINKA MILOŠEVIĆ
034963/09
Dom zdravlja Vlasotince
Patronaža
3
125
MILADINKA GORUNOVIĆ
010203/08
Dom zdravlja Vlasotince
Patronaža
3
126
RADICA RANĐELOVIĆ
035003/09
Dom zdravlja Crna Trava
opšta medicina
3
127
MARINA DANKOVIĆ
066527/09
Dom zdravlja Crna Trava
Stomatologija
3
128
SARAJČICA STOJANOVIĆ
035016/09
Dom zdravlja Crna Trava
opšta medicina
3
129
ZORAN PEJER
035004
Dom zdravlja Crna Trava
opšta medicina
3
130
SVETA TOŠIĆ
035002/09
Dom zdravlja Crna Trava
opšta medicina
3
131
NEBOJŠA TOŠIĆ
035017/09
Dom zdravlja Crna Trava
opšta medicina
3
132
NOVICA NIKOLIĆ
03505/09
Dom zdravlja Crna Trava
opšta medicina
3
133
ĐOKICA STANKOVIĆ
035000/09
Dom zdravlja Crna Trava
opšta medicina
3
134
ZLATA KOCIĆ
035011
Dom zdravlja Crna Trava
laboratorija
3
135
BILJANA MILTENOVIĆ
034959/09
Dom zdravlja Crna Trava
opšta medicina
3
136
GORICA MITROVIĆ
048320/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
137
VESNA STOJILJKOVIĆ
003377/08
Dom zdravlja Vučje
hitna pomoć
3
138
DRAGANA JOVANOVIĆ
003378/08
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
139
GORDANA ĐORĐEVIĆ
048560/09
Dom zdravlja Vučje
Stomatologija
3
140
MIRJANA NEDELJKOVIĆ
048558/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
141
SLAĐANA ILIĆ
048570/09
Dom zdravlja Leskovac
dečji dispanzer
3
142
DANICA KRSTIĆ
048255/09
Dom zdravlja Vučje
uprava
3
143
DRAGAN STANKOVIĆ
048325/09
Dom zdravlja Vučje
opšta medicina
3
144
JASMINA ĐORĐEVIĆ
010306/08
Dom zdravlja Vučje
Stomatologija
3
145
DRAGOLJUB Ž ĐORĐEVIĆ
010310/08
Dom zdravlja Vučje
kućna nega
3
146
GORAN KOCIĆ
010309/08
Dom zdravlja Vučje
kućna nega
3
147
VERICA ĐORĐEVIĆ
064109/09
Dom zdravlja Vučje
opšta medicina
3
148
MARINA DIMITRIJEVIĆ
048571
Dom zdravlja Vučje
opšta medicina
3
149
RADMILA STOJKOVIĆ
048572/09
Dom zdravlja Vučje
opšta medicina
3
150
MILANKA, SLAVIMIR, IVANOVIĆ
048637/09
apoteka Džunić
151
SUZAN STAŠIN
003380/08
Dom zdravlja Vučje
opšta medicina
3
152
SUZANA ANĐELKOVIĆ
048578/09
Dom zdravlja Vučje
medicina rada
3
153
SLAĐANA STOJILKOVIĆ
048317/09
Dom zdravlja Leskovac
Radiologija
3
154
ZORICA MARINKOVIĆ
048585/09
Dom zdravlja Vučje
Patronaža
3
155
ZORICA JOVANOVIĆ
048586/09
Dom zdravlja Vučje
Patronaža
3
156
MILENKA DIMITRIJEVIĆ
048465/09
Dom zdravlja Vučje
Patronaža
3
157
TATJANA MILENKOVIĆ
048583/09
Dom zdravlja Vučje
Patronaža
3
158
SMILJA CVETKOVIĆ
048584/09
Dom zdravlja Vučje
Patronaža
3
159
MARINA PETROVIĆ
048575/09
Dom zdravlja Vučje
opšta medicina
3
160
VESNA MARJANOVIĆ
048576/09
Dom zdravlja Vučje
Pedijatrija
3
161
DRAGOLJUB T. ĐORĐEVIĆ
048577/09
Dom zdravlja Vučje
Pedijatrija
3
162
OLIVERA STOJANOVIĆ
048574/09
Dom zdravlja Vučje
Pedijatrija
3
163
CVETA ŠATIĆ
035014/09
Dom zdravlja Vlasotince
Stomatologija
3
164
TRAJKA LEPOJEVIĆ
034997/09
Dom zdravlja Vlasotince
Stomatologija
3
165
BRANA MLADENOVIĆ
034998/09
Dom zdravlja Vlasotince
dečji dispanzer
3
166
BORA ZLATKOVIĆ
003278/08
Dom zdravlja Vlasotince
hitna pomoć
3
167
SRETEN STOJKOVIĆ
010204/08
Dom zdravlja Vlasotince
hitna pomoć
3
168
SLAVIŠA STOJANOVIĆ
035010/09
Dom zdravlja Vlasotince
Radiologija
3
169
SAŠA ĐOKIĆ
035012/09
Dom zdravlja Vlasotince
Radiologija
3
170
SNEŽANA RADOVANA CVETKOVIĆ
047739/09
Bolnica Leskovac
Hirurgija
3
171
LJILJANA ILIĆ
003307/08
Dom zdravlja Vlasotince
laboratorija
3
172
IVANA DAVINIĆ
064114/09
Dom zdravlja Vlasotince
laboratorija
3
173
MIRJANA STOJILJKOVIĆ
003308/08
Dom zdravlja Vlasotince
laboratorija
3
174
BILJANA STANKOVIĆ
034991/09
Dom zdravlja Vlasotince
dečji dispanzer
3
175
MILINA VELIČKOVIĆ
034992/09
Dom zdravlja Vlasotince
dečji dispanzer
3
176
BRANKA ILIĆ
034986
Dom zdravlja Vlasotince
medicina rada
3
3
177
GORDANA STOJKOVIĆ
003279/08
Dom zdravlja Vlasotince
opšta medicina
3
178
ZORICA MARKOVIĆ
010207/08
Dom zdravlja Vlasotince
opšta medicina
3
179
ŽAKLINA MITROVIĆ JANKOVIĆ
034983/09
Dom zdravlja Vlasotince
opšta medicina
3
180
DANIJELA BANKOVIĆ
034980/09
Dom zdravlja Vlasotince
hitna pomoć
3
181
LJILJANA R. ĐORĐEVIĆ
034961/09
Dom zdravlja Vlasotince
dečji dispanzer
3
182
ŽAKLINA BOSIĆ
034982/09
Dom zdravlja Vlasotince
Pedijatrija
3
183
NEBOJŠA PEŠIĆ
034970/09
Dom zdravlja Vlasotince
opšta medicina
3
184
ŽIVADIN PEJČIĆ
047841/09
Bolnica Leskovac
Interno
3
185
BILJANA TASIĆ
048042/09
Bolnica Leskovac
Interno
3
186
ZORICA MARKOVIĆ
047842/09
Bolnica Leskovac
Interno
3
187
SUZANA PETKOVIĆ
47818/09
Bolnica Leskovac
Interno
3
188
JAGODA CAKIĆ
047834/09
Bolnica Leskovac
Interno
3
189
TATJANA CAKIĆ
047826/09
Bolnica Leskovac
Interno
3
190
SLAĐANA CONIĆ
047846/09
Bolnica Leskovac
Interno
3
191
SVETLANA MIHAJLOVIĆ
047839/09
Bolnica Leskovac
Interno
3
192
DRAGANA ĐORIĆ
047844
Bolnica Leskovac
Interno
3
193
MARIJA ŽIVKOVIĆ
047849/09
Bolnica Leskovac
Interno
3
194
SNEŽANA MENKOVIĆ
047833/09
Bolnica Leskovac
Interno
3
195
SUZANA SAVIĆ
047843/09
Bolnica Leskovac
Interno
3
196
BILJANA MANDIĆ-STANKOVIĆ
010202/08
Bolnica Leskovac
Interno
3
197
DRAGANA NOVAKOVIĆ
003275/08
Bolnica Leskovac
Interno
3
198
RUŽICA KOSTIĆ
047832/09
Bolnica Leskovac
Interno
3
199
DANIJELA TASIĆ
047836/09
Bolnica Leskovac
Interno
3
200
DRAGANA RANČIĆ
047848/09
Bolnica Leskovac
Interno
3
201
SUZANA PAVLOVIĆ
047838/09
Bolnica Leskovac
Interno
3
202
OZRENKA FILIPOVIĆ
047822/09
Bolnica Leskovac
Interno
3
203
STANA STANKOVIĆ
047817/09
Bolnica Leskovac
Interno
3
204
GORICA STANKOVIĆ
047837/09
Bolnica Leskovac
Interno
3
205
MARGARETA KOCANOVIĆ
047824/09
Bolnica Leskovac
Interno
3
206
MARINA DIMITRIJEVIĆ
047850/09
Bolnica Leskovac
Interno
3
207
JASMINA MILJKOVIĆ
047803/09
Bolnica Leskovac
Interno
3
208
MALINA AVRAMOVIĆ JOVANOVIĆ
047808/09
Bolnica Leskovac
Interno
3
209
SLOBODANKA STOJANOVIĆ
003273/08
Bolnica Leskovac
Interno
3
210
ZORICA ŽIVKOVIĆ
047802/09
Bolnica Leskovac
Interno
3
211
LJUBIŠA SAVIĆ
047800/09
Bolnica Leskovac
Interno
3
212
BOBAN MITROVIĆ
047809/09
Bolnica Leskovac
Interno
3
213
OLGICA STOJKOVIĆ
098060/09
Bolnica Leskovac
Urologija
3
214
BRANKICA ZDRAVKOVIĆ
047852/09
Bolnica Leskovac
Interno
3
215
RADMILA STOJANOVIĆ
048061/09
Bolnica Leskovac
Urologija
3
216
BOJANA JOVIĆ
048323/09
Dom zdravlja Grdelica
laboratorija
3
217
JULIJANA MORUŠOVA-STOJANOVIĆ
003353/08
Dom zdravlja Grdelica
laboratorija
3
218
MENČE ĐOKIĆ
048466/09
Dom zdravlja Grdelica
opšta medicina
3
219
PETROVKA KOSTIĆ
048579/09
Dom zdravlja Vučje
opšta medicina
3
220
MIRJANA MITIĆ
003383/08
Dom zdravlja Vučje
medicina rada
3
221
SUZANA JOVIĆ
048559/09
Dom zdravlja Vučje
Stomatologija
3
222
DUŠAN KANKARAŠ
010218/08
Zavod za javno zdravlje
3
223
ZORICA POPOVIĆ
047953/09
Dom zdravlja Medveđa
opšta medicina
3
224
ZORICA SAVIĆ
047887/09
Dom zdravlja Medveđa
Pedijatrija
3
225
SVETLANA ARSIĆ
047908/09
Dom zdravlja Medveđa
opšta medicina
3
226
IVAN STANKOVIĆ
047895/09
Dom zdravlja Medveđa
opšta medicina
3
227
OLIVERA DIMITRIJEVIĆ
047907/09
Dom zdravlja Medveđa
opšta medicina
3
228
MILOJKA ĐURIČIĆ
003298/08
Dom zdravlja Medveđa
opšta medicina
3
229
SLAVICA NIKOLIĆ
047886/09
Dom zdravlja Medveđa
opšta medicina
3
230
IVAN PETROVIĆ
047912/09
Dom zdravlja Medveđa
kućna nega
3
231
GORDANA ZEJAK
047891/09
Dom zdravlja Medveđa
uprava
3
232
JASNA MAKSIMOVIĆ
047893/09
Dom zdravlja Medveđa
opšta medicina
3
233
STANICA RANĐELOVIĆ
047951/09
Dom zdravlja Medveđa
laboratorija
3
234
ŽAKLINA LAZAREVIĆ
047888/09
Dom zdravlja Medveđa
opšta medicina
3
235
NOVICA STOJKOVIĆ
003297/08
Dom zdravlja Medveđa
Patronaža
3
236
ZORICA LAZAREVIĆ
010234/08
Dom zdravlja Medveđa
Stomatologija
3
237
JASMINA NIKOLIĆ
003296/08
Dom zdravlja Medveđa
Patronaža
3
238
RADOSAVA LAKIĆEVIĆ
003256/08
Dom zdravlja Medveđa
dispanzer za žene
3
239
BILJANA IVANOVIĆ
047892/09
Dom zdravlja Medveđa
opšta medicina
3
240
RADMILA MILETIĆ
044981
Dom zdravlja Medveđa
opšta medicina
3
241
ZVONIMIR IVKOVIĆ
048650/09
Dom zdravlja Medveđa
opšta medicina
3
242
JOVICA KOVINIĆ
010324/08
Dom zdravlja Medveđa
Patronaža
3
243
SNEŽANA BUTUROVIĆ
003309/08
Dom zdravlja Medveđa
Socijalna medicina
3
244
SRĐAN IVKOVIĆ
047906/09
Dom zdravlja Medveđa
kućna nega
3
245
IRENA STANOJEVIĆ
047928/09
Bolnica Leskovac
laboratorija
3
246
RUŽICA TRAJKOVIĆ
047932/09
Bolnica Leskovac
laboratorija
3
247
SLAVOLJUB STOJANOVIĆ
047924/09
Bolnica Leskovac
laboratorija
3
248
SVETLANA ANTANASIJEVIĆ
06439709
Bolnica Leskovac
laboratorija
3
249
JASMINA ĐORĐEVIĆ
047929/09
Bolnica Leskovac
laboratorija
3
250
IRENA MILOŠEVIĆ-MARINKOVIĆ
047930/09
Bolnica Leskovac
laboratorija
3
251
LJUBINKA MITIĆ
064400/09
Bolnica Leskovac
laboratorija
3
252
MARIJA STOJANOVIĆ
nema broj
Bolnica Leskovac
laboratorija
3
253
LJILJANA CVETKOVIĆ
01499/
Bolnica Leskovac
laboratorija
3
254
VESNA CVETKOVIĆ
069024/09
Bolnica Leskovac
laboratorija
3
255
MILENA, SRBOLJUB, STOJILJKOVIĆ
048632/09
apoteka Džunić
256
JASMINA STOJKOVIĆ
048064/09
Bolnica Leskovac
Urologija
3
257
IVAN PEŠIĆ
048065/09
Bolnica Leskovac
Urologija
3
258
DOBRILA STOJANOVIĆ
044795/09
Bolnica Leskovac
Urologija
3
259
NATAŠA MILJKOVIĆ
048070/09
Bolnica Leskovac
Urologija
3
260
SANJA STOŠIĆ
048063/09
Bolnica Leskovac
Urologija
3
261
MILKA VUKOSAVLJEVIĆ
048072/09
Bolnica Leskovac
Urologija
3
262
IVANA ANĐELKOVIĆ
048067/09
Bolnica Leskovac
Urologija
3
263
MARIJA STAMENKOVIĆ
054378/09
Bolnica Leskovac
IVICA MITIĆ
064142/09
Bolnica Leskovac
Neurologija
Fizikalna
medicina i
rehabilitacija
3
264
265
BRATISLAV NIKOLIĆ
047685/09
Bolnica Leskovac
Nefrologija i dijaliza
3
266
JAGODA STANKOVIĆ
003263/08
Bolnica Leskovac
Nefrologija i dijaliza
3
267
ZLATA DIMITRIJEVIĆ
047689/09
Bolnica Leskovac
Nefrologija i dijaliza
3
268
RUŽA PETROVIĆ
003371/08
Dom zdravlja Grdelica
Pedijatrija
3
3
3
269
VIOLETA MARKOVIĆ
010299/08
Dom zdravlja Grdelica
hitna pomoć
3
270
ZORAN MARKOVIĆ
010297/08
Dom zdravlja Leskovac
hitna pomoć
3
271
BILJANA GAVRILOVIĆ
048532/09
Dom zdravlja Grdelica
hitna pomoć
3
272
SLAĐANA MILOŠEVIĆ
048598/09
Dom zdravlja Grdelica
opšta medicina
3
273
MILICA, RADOMIR, CVETKOVIĆ
068303/09
apoteka Džunić
274
GORAN CVETKOVIĆ
048539/09
Dom zdravlja Grdelica
hitna pomoć
3
275
SNEŽANA STOJILKOVIĆ
048534/09
Dom zdravlja Grdelica
hitna pomoć
3
276
BILJANA MILOŠEVIĆ
048600/09
Bolnica Leskovac
Hirurgija
3
3
277
STANA DŽONIĆ
05432/09
Bolnica Leskovac
Nefrologija i dijaliza
3
278
SUZANA STOJANOVIĆ
047693/09
Bolnica Leskovac
Nefrologija i dijaliza
3
279
DRAGICA ŽIVKOVIĆ
047701/09
Bolnica Leskovac
Nefrologija i dijaliza
3
280
SLAĐANA KOSTIĆ
047688/09
Bolnica Leskovac
Nefrologija i dijaliza
3
281
DANIJELA STANKOVIĆ
047695/09
Bolnica Leskovac
Nefrologija i dijaliza
3
282
LJILJANA JOVANOVIĆ
047699/09
Bolnica Leskovac
Nefrologija i dijaliza
3
283
SONJA MARKOVIĆ
047698/09
Bolnica Leskovac
Nefrologija i dijaliza
3
284
NATAŠA DIMITRIJEVIĆ
047697/09
Bolnica Leskovac
Nefrologija i dijaliza
3
285
VESNA STAMENKOVIĆ
048387/09
Dom zdravlja Leskovac
Patronaža
3
286
MALINKA PETKOVIĆ
048396/09
Dom zdravlja Leskovac
Patronaža
3
287
EMINA STOJANOVIĆ
048383/09
Dom zdravlja Leskovac
Patronaža
3
288
DEJAN MLADENOVIĆ
048538/09
Dom zdravlja Grdelica
hitna pomoć
3
289
DANIJELA ILIĆ-KRSTIĆ
003299/08
Dom zdravlja Bojnik
Pedijatrija
3
290
IGOR ŽIVKOVIĆ
047859/09
Dom zdravlja Bojnik
opšta medicina
3
291
GORAN ILIĆ
003291/08
Dom zdravlja Bojnik
kućna nega
3
292
ZORICA STEVANOVIĆ
047861/09
Dom zdravlja Bojnik
opšta medicina
3
293
SANJA JANKOVIĆ
047902/09
Dom zdravlja Bojnik
opšta medicina
3
294
GABRIJELA VELJKOVIĆ
047870/09
Dom zdravlja Bojnik
medicina rada
3
295
GORAN STANKOVIĆ
010215/08
Dom zdravlja Bojnik
opšta medicina
3
296
MARINA IVANOVIĆ
047871/09
Dom zdravlja Bojnik
Socijalna medicina
3
297
GORICA STANKOVIĆ
047869/09
Dom zdravlja Bojnik
Interno
3
298
MARINA JOVANOVIĆ
047867/09
Dom zdravlja Bojnik
Pedijatrija
3
299
ZORICA ZDRAVKOVIĆ
047874/09
Dom zdravlja Bojnik
Stomatologija
3
300
ZARIJE IVANOVIĆ
047863/09
Dom zdravlja Bojnik
uprava
3
301
IVANA MIŠIĆ
047905/09
Dom zdravlja Bojnik
opšta medicina
3
302
BILJANA DODIĆ
003292/08
Dom zdravlja Bojnik
dispanzer za žene
3
303
NENA JANKOVIĆ
nema broj
Dom zdravlja Bojnik
Patronaža
3
304
SUZANA ANTANASKOVIĆ
047904/09
Dom zdravlja Bojnik
Patronaža
3
305
DANIJELA PEŠIĆ
034969/09
Dom zdravlja Vlasotince
opšta medicina
3
306
MARIJA STAMENKOVIĆ
034972/09
Dom zdravlja Vlasotince
opšta medicina
3
307
DRINA ĐOKIĆ
034995/09
Dom zdravlja Vlasotince
opšta medicina
3
308
SNEŽANA TAKIĆ
034981/09
Dom zdravlja Vlasotince
opšta medicina
3
309
SAŠA MILENKOVIĆ
034984/09
Dom zdravlja Vlasotince
opšta medicina
3
310
SVETISLAV KOCIĆ
034965/09
Dom zdravlja Vlasotince
hitna pomoć
3
311
DALIBOR ĐORĐEVIĆ
064967/09
Dom zdravlja Vlasotince
hitna pomoć
3
312
JASMINA ANTIĆ
034976/09
Dom zdravlja Vlasotince
opšta medicina
3
313
TATJANA STAMENKOVIĆ
003277/08
Dom zdravlja Vlasotince
hitna pomoć
3
314
NATAŠA STOJILJKOVIĆ
034973/09
Dom zdravlja Vlasotince
Stomatologija
3
315
GORANA STANOJEVIĆ
064099/09
Bolnica Leskovac
Gerijatrija
3
316
JELICA ĐORĐEVIĆ
048085/09
Bolnica Leskovac
Gerijatrija
3
317
ANĐELKA JOVANOVIĆ
048074/09
Bolnica Leskovac
Gerijatrija
3
318
SVETLANA CVETANOVIĆ
048087/09
Bolnica Leskovac
Gerijatrija
3
319
SNEŽANA MILENOVIĆ
048082/09
Bolnica Leskovac
Gerijatrija
3
320
BISERKA GORUNOVIĆ
048075/09
Bolnica Leskovac
Gerijatrija
3
321
SUNČICA RAJKOVIĆ
048077/09
Bolnica Leskovac
Gerijatrija
3
322
DRAGANA POPOVIĆ
048086/09
Bolnica Leskovac
Gerijatrija
3
323
SLAĐANA PETROVIĆ
048079/09
Bolnica Leskovac
Gerijatrija
3
324
SVETLANA CONIĆ
048073/09
Bolnica Leskovac
Gerijatrija
3
325
MAJA ANĐELKOVIĆ
048083/09
Bolnica Leskovac
Gerijatrija
3
326
ŽAKLINA ZVEZDANOVIĆ
04881/09
Bolnica Leskovac
Gerijatrija
3
327
BOJAN JOVIĆ
040850/09
Dom zdravlja Leskovac
Socijalna medicina
3
328
OLIVERA PROKOPOVIĆ
047793/09
Bolnica Leskovac
Onkologija
3
329
GORICA STOJANOVIĆ
047799/09
Bolnica Leskovac
Onkologija
3
330
MILICA MARJANOVIĆ
054343/09
Bolnica Leskovac
Onkologija
3
331
TATJANA GLIŠIĆ
bez broja
Dom zdravlja Leskovac
dispanzer za žene
3
332
SLAVICA STOJKOVIĆ
048314/09
Dom zdravlja Leskovac
dispanzer za žene
3
333
GORDANA LEKIĆ
048315
Dom zdravlja Leskovac
dispanzer za žene
3
334
BILJANA ILIĆ
054330
Dom zdravlja Leskovac
dispanzer za žene
3
335
MAJA, MILOJA, UROŠEVIĆ
048630/09
apoteka Džunić
336
SRĐAN STOJANOVIĆ
047939/09
Bolnica Leskovac
Radiologija
3
337
ZLATOMIR MATEJIĆ
047947
Bolnica Leskovac
Radiologija
3
338
JADRANKA ARSIĆ
047684/09
Bolnica Leskovac
Radiologija
3
339
VERICA ŽIVKOVIĆ
047683/09
Bolnica Leskovac
Radiologija
3
340
GORICA TASIĆ
047945/09
Bolnica Leskovac
Radiologija
3
341
BOBAN RADOVANOVIĆ
000141/08
Bolnica Leskovac
Radiologija
3
342
BRATISLAV KNEŽEVIĆ
047950/09
Bolnica Leskovac
Radiologija
3
343
BILJANA DAVITKOV
047940/09
Bolnica Leskovac
Radiologija
3
344
SUNČICA PAVLOVIĆ
047977/09
Bolnica Leskovac
Radiologija
3
345
GORAN DIMITRIJEVIĆ
047948/2009
Bolnica Leskovac
uprava
3
346
LJUBIŠA DIMITRIJEVIĆ
047941/09
Bolnica Leskovac
Radiologija
3
347
JADRANKA CVETKOVIĆ
010193/08
Bolnica Leskovac
Hirurgija
3
348
JAGODA MILOŠEVIĆ
003390/08
Bolnica Leskovac
Hirurgija
3
349
RADMILA RAJKOVIĆ
047751/09
Bolnica Leskovac
Hirurgija
3
350
JADRANKA DIMITRIJEVIĆ
047769/09
Bolnica Leskovac
Hirurgija
3
351
SNEŽANA KOSTIĆ
047755/09
Bolnica Leskovac
Hirurgija
3
352
MARICA STANKOVIĆ
047759/09
Bolnica Leskovac
Hirurgija
3
353
LJUBINKA STEVANOVIĆ
047774/09
Bolnica Leskovac
Hirurgija
3
354
LJILJANA TASIĆ
047754/09
Bolnica Leskovac
Hirurgija
3
355
MILENA FILIPOVIĆ
047765/09
Bolnica Leskovac
Hirurgija
3
356
HERMINA ZLATANOVIĆ
047757/09
Bolnica Leskovac
Hirurgija
3
357
SVETLANA MILOVANOVIĆ
047758/09
Bolnica Leskovac
sterilizacija
3
358
SNEŽANA STANOJKOVIĆ
047761/09
Bolnica Leskovac
Hirurgija
3
359
SUZANA LAZAREVIĆ
047752/09
Bolnica Leskovac
Hirurgija
3
360
NADEŽDA STAMENKOVIĆ
047736/09
Bolnica Leskovac
Hirurgija
3
3
361
SUZANA JOVANOVIĆ
04776309
Bolnica Leskovac
Hirurgija
3
362
NATAŠA CVETANOVIĆ
047766/09
Bolnica Leskovac
Hirurgija
3
363
JOVANA STEFANOVIĆ
Bolnica Leskovac
Hirurgija
3
364
SLAĐANA, RATKO, CVETKOVIĆ
048626/09
apoteka Džunić
365
JELENA LAZAREVIĆ
047742/09
Bolnica Leskovac
Hirurgija
3
366
SNEŽANA TRAJKOVIĆ
047745/09
Bolnica Leskovac
Hirurgija
3
367
LJILJANA ANĐELKOVIĆ
047746/9
Bolnica Leskovac
Hirurgija
3
368
JELKA DIMITRIJEVIĆ
010195/08
Bolnica Leskovac
Hirurgija
3
369
TATJANA STOJANOVIĆ
047785/09
Bolnica Leskovac
Hirurgija
3
370
LJILJANA ĐOKIĆ
047776/09
Bolnica Leskovac
3
371
PREDRAG STANIŠIĆ
048135/09
Bolnica Leskovac
Hirurgija
Fizikalna
medicina i
rehabilitacija
Fizikalna medicina i
372
DRAGANA MILENKOVIĆ
054326/09
Bolnica Leskovac
3
373
LJUBINKA STAMENKOVIĆ
010250/08
Bolnica Leskovac
rehabilitacija
Fizikalna
medicina i
rehabilitacija
Fizikalna
medicina i
374
VIOLETA NIKOLIĆ
048126/09
Bolnica Leskovac
3
375
TOMISLAV IVKOVIĆ
003330/08
Bolnica Leskovac
rehabilitacija
Fizikalna
medicina i
rehabilitacija
Fizikalna medicina i
376
IGOR JOVANOVIĆ
048125/09
Bolnica Leskovac
3
377
DRAGICA DENIĆ
048126/09
Bolnica Leskovac
rehabilitacija
Fizikalna
medicina i
rehabilitacija
Fizikalna
medicina i
378
VESNA MILOŠEVIĆ
048130/09
Bolnica Leskovac
rehabilitacija
3
379
SUZANA JOVANOVIĆ
047704
Bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
380
SONJA MAKSIMOVIĆ
047715/09
Bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
381
VERA PETROVIĆ
047716/09
Bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
382
LATINKA STAMENKOVIĆ
047709/09
Bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
383
SLAĐANA KOSTIĆ
047719/09
Bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
384
JASMINA ANTIĆ
047707/09
Bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
385
DIVNA ĐORĐEVIĆ
047734/09
Bolnica Leskovac
Neurologija
3
386
LIDIJA STANKOVIĆ
010328/08
Bolnica Leskovac
Neurologija
3
387
VESNA SINADINOVIĆ
047728/09
Bolnica Leskovac
Neurologija
3
388
NATAŠA KRSTIĆ
047727/09
Bolnica Leskovac
Neurologija
3
389
VESNA MATEJIĆ
048438/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
390
BOSANKA IVANOVIĆ
010292
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
391
SNEŽANA PETKOVIĆ
04843/09
Dom zdravlja Leskovac
medicina rada
3
392
NEVENA MILENKOVIĆ
048416/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
393
ZORICA ĐELIĆ
048400/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
394
SUZANA DOJČINOVIĆ
064391/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
395
LJILJANA MIŠIĆ
048460/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
396
SLAĐANA STOJANOVIĆ
048458/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
397
MARINA MARKOVIĆ
0488442/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
398
SUZANA CVETKOVIĆ
048464/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
399
SLOBODANKA ĐORĐEVIĆ
003401/08
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
400
MILICA DIZDOR
048461/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
401
GORICA GLIŠIĆ
048459/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
402
RADMILA CVETKOVIĆ
064105/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
403
MERIMA GORANOVIĆ
048444/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
404
DRAGANA CAKIĆ
048443/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
405
TATJANA MITROVIĆ
048441/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
406
SNEŽANA IVANOVIĆ
054333/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
3
3
3
3
3
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
407
SLAĐANA STOJILJKOVIĆ
064107/09
408
SUZANA J STANKOVIĆ
048658
409
SLAĐANA DIMITRIJEVIĆ
048139/09
Bolnica Leskovac
Anesteziologija
3
410
BRANKO ĐORIĆ
048145/09
Bolnica Leskovac
Anesteziologija
3
411
SNEŽANA STANKOVIĆ
010248/08
Bolnica Leskovac
Ortopedija
3
412
IVAN NIKOLIĆ
003326/08
Bolnica Leskovac
Ortopedija
3
413
NENAD GRUJESKI
003327/08
Bolnica Leskovac
Ortopedija
3
414
BUDIMIR ĐOKIĆ
048105/09
Bolnica Leskovac
Ortopedija
3
415
MARINA STOJILJKOVIĆ
048107/09
Bolnica Leskovac
Hirurgija
3
416
ZORAN JOVANOVIĆ
048108/09
Bolnica Leskovac
Ortopedija
3
417
SVETLANA STAMENKOVIĆ
048109/09
Bolnica Leskovac
3
418
GORDANA STANČIĆ
048101/09
Bolnica Leskovac
Ortopedija
Fizikalna
medicina i
rehabilitacija
419
IVANA MILENKOVIĆ
048097/09
Bolnica Leskovac
420
IVANA SAVIĆ
048367/09
Dom zdravlja Leskovac
421
MILORAD, BOŽIDARA, MIHAJLOVIĆ
047988/09
422
ALEKSANDRA N. JOVIĆ
423
424
425
426
3
apoteka Belmedik centar
3
Ortopedija
3
medicina rada
3
Dom zdravlja Lebane
kućna nega
3
069026/09
Dom zdravlja Leskovac
Patronaža
3
IVANA, SLOBODAN, TRAKO
048636/09
apoteka Džunić
3
ANĐELKA, ACA, RANĐELOVIĆ
048628/09
apoteka Džunić
3
VESNA TRAJKOVIĆ
048591/09
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
SUZANA STAMENKOVIĆ
048378/09
Dom zdravlja Leskovac
medicina rada
3
427
DANIJELA BOJOVIĆ
048370
Dom zdravlja Leskovac
medicina rada
3
428
GORDANA MARINKOVIĆ
010285/08
Dom zdravlja Leskovac
medicina rada
3
429
SVETLANA ŽIVKOVIĆ
048379/09
Dom zdravlja Leskovac
medicina rada
3
430
BOJANA DENČIĆ
048000/09
Bolnica Leskovac
Oftalmologija
3
431
BISERKA VELJKOVIĆ-KRSTIĆ
003312/08
Bolnica Leskovac
Oftalmologija
3
432
VALENTINA STAMENKOVIĆ
048335/09
Dom zdravlja Leskovac
zdr.stanica br 4
3
433
MARINA, ČEDOMIR, NIKOLIĆ
048623/09
apoteka Džunić
434
DRAGANA MICKOVIĆ
048334/09
Dom zdravlja Leskovac
zdr.stanica br 4
3
435
LELA ĐORĐEVIĆ
048341/09
Dom zdravlja Leskovac
zdr.stanica br 4
3
436
SLAVICA BOGDANOVIĆ
048340
Dom zdravlja Leskovac
zdr.stanica br 4
3
437
MARINA PAVLOVIĆ
048353/09
Dom zdravlja Leskovac
ambulante Leskovac
3
438
JAGODA MARKOVIĆ
048355/09
Dom zdravlja Leskovac
ambulante Leskovac
3
439
NEVENKA KARADŽIĆ
071806/10
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
440
ŽIVOJIN D LJUBOMIROVIĆ
010323/08
Apoteka ELIKSIR
441
ZORICA JANJIĆ-BOŽOVIĆ
442
DANIJELA STOJKOVIĆ
443
444
445
3
3
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
048329/09
Dom zdravlja Leskovac
zdr.stanica br 3
3
JELENA MITIĆ
048328/2009
Dom zdravlja Leskovac
zdr.stanica br 3
3
VUKICA VUKAŠINOVIĆ
048326/09
Dom zdravlja Leskovac
zdr.stanica br 3
3
JELENA, DRAGUTIN, PAUNOVIĆ
047966/09
Dom zdravlja Medveđa
laboratorija
3
446
NINOSLAV STANKOVIĆ
nema broj
Dom zdravlja Leskovac
uprava
3
447
BILJANA DIMITRIJEVIĆ
048352/09
Dom zdravlja Leskovac
ambulante Leskovac
3
448
MARINA KOSTIĆ
048351/09
Dom zdravlja Leskovac
ambulante Leskovac
3
449
MILENA N KOCIĆ
048635
450
ŽAKLINA STOJILJKOVIĆ
048449/2009
Dom zdravlja Leskovac
zdr.stanica br 1
3
451
ŽIVKA STOJANOVIĆ
048365/09
Dom zdravlja Leskovac
ambulante Leskovac
3
452
SANJA ŠĆEPANOVIĆ
048663
Dom zdravlja Leskovac
sportski dispanzer
3
3
apoteka Belmedik centar
zdr.stanica br 1
3
453
JADRANKA MITEVA
048357/09
Dom zdravlja Leskovac
454
MARINA, PETAR, DODIĆ-ILIĆ
048622/09
apoteka Džunić
455
IRENA PAVLOVIĆ
054379
Bolnica Leskovac
Ginekologija i akušerstvo
3
456
ALEKSANDRA RAJKOVIĆ
047977/09
Bolnica Leskovac
Ginekologija i akušerstvo
3
457
BRANISLAVA ANĐELKOVIĆ
048677/09
Dom zdravlja Vlasotince
opšta medicina
3
458
SMILJA MARINKOVIĆ
047922/09
Zavod za javno zdravlje
3
459
DRAGANA JOVANOVIĆ
047923/09
Zavod za javno zdravlje
3
460
ALEKSANDRA CEROVIĆ
047879/09
Zavod za javno zdravlje
3
461
JELICA PEŠIĆ
003302/08
Zavod za javno zdravlje
3
462
IVANA BAKRAČ
047884/09
Zavod za javno zdravlje
3
463
BILJANA STANOJKOVIĆ
047935/09
Zavod za javno zdravlje
3
464
SLAVICA ĐORĐEVIĆ
047883/09
Zavod za javno zdravlje
3
465
ZORICA ILIĆ
010233/08
Zavod za javno zdravlje
466
DIVNA KRSTIĆ
048229/09
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
467
RADMILA ĐORĐEVIĆ
048223/09
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
468
LJILJANA STOJILJKOVIĆ
048236/09
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
469
SVETLANA STANKOVIĆ
048238/09
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
470
NATAŠA DINIĆ
010266/08
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
471
VESNA BOGDANOVIĆ
064095/09
Dom zdravlja Lebane
hitna pomoć
3
472
NATAŠA MILENKOVIĆ
064096/09
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
473
DANIJELA LJUBENOVIĆ
048280/09
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
474
IVANA MITIĆ
048247/09
Dom zdravlja Lebane
hitna pomoć
3
475
DANIJELA ĐORĐEVIĆ
048218/09
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
476
SLAVICA VASILJEVIĆ
010265/08
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
477
ANA DEJANOVIĆ
048222/09
Dom zdravlja Lebane
hitna pomoć
3
478
GORDANA COLIĆ-UROŠEVIĆ
047909/09
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
479
KATARINA ILIĆ
048224/09
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
480
GORDANA SIMIĆ
048232/09
Dom zdravlja Lebane
dečji dispanzer
3
481
BLAGICA ĐORĐEVIĆ
010263/2008
Dom zdravlja Lebane
medicina rada
3
482
JOLGA DISKIĆ
068292/09
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
483
SUZANA STANKOVIĆ
048248/09
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
484
BOJANA JOVIĆ
048227/2009
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
485
ŽAKLINA PAVLOVIĆ
048251/09
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
486
ANA STOJANOVIĆ
054360/09
Dom zdravlja Leskovac
Radiologija
3
487
ANA STEVANOVIĆ
047779/09
Bolnica Leskovac
Hirurgija
3
488
TATJANA SMILJKOVIĆ
047772/09
Bolnica Leskovac
Hirurgija
3
489
SRĐAN MARKOVIĆ
054359/09
Dom zdravlja Leskovac
Radiologija
3
490
MAJA ANTIĆ
069022/09
Bolnica Leskovac
Radiologija
3
491
DRAGANA TODOROVIĆ
048119/09
Bolnica Leskovac
apoteka
3
492
ZORANA STANKOVIĆ
048123/09
Bolnica Leskovac
apoteka
3
493
DRAGANA PEJIĆ
048124/09
Bolnica Leskovac
apoteka
3
494
TATJANA NIKOLIĆ
048118/09
Bolnica Leskovac
apoteka
3
495
OLIVERA NEDELJKOVIĆ
048122/09
Bolnica Leskovac
apoteka
3
496
SLAĐANKA VIDOJEVIĆ
048117/09
Bolnica Leskovac
apoteka
3
497
DRAGANA NEŠIĆ
048120/09
Bolnica Leskovac
apoteka
3
498
KATARINA STAMENKOVIĆ
048121/09
Bolnica Leskovac
apoteka
3
3
3
499
TANJA ĐORĐEVIĆ
01385
Poliklinika DCM
3
500
VESNA STANOJEVIĆ
003386/08
Poliklinika DCM
3
501
BISERKA SOKOLOVIĆ
054361/09
Dom zdravlja Leskovac
502
SVETLANA STANOJEVIĆ
048666/09
Socijalna medicina
3
Bolnica Leskovac
laboratorija
3
503
SUZANA MIHAILOV
nema broj
Bolnica Leskovac
laboratorija
3
504
NEBOJŠA MILOŠEVIĆ
048664/09
Bolnica Leskovac
Patologija
3
505
LJILJANA S. MILOŠEVIĆ
048095/09
Bolnica Leskovac
Patologija
3
506
IVANA M. ĐOKIĆ
048089/09
Bolnica Leskovac
Patologija
3
507
EMILIJA B. RISTIĆ
048093/
Bolnica Leskovac
508
SANJA MANČIĆ
054352/09
Dom zdravlja Leskovac
509
SLAĐANA STOJILJKOVIĆ-CVETANOVIĆ
047681/09
510
SRĐAN LAZIĆ
511
512
Patologija
3
opšta medicina
3
Bolnica Leskovac
ATD
3
048659/09
Bolnica Leskovac
ATD
3
NADA S. ALEKSIĆ
047960/09
Bolnica Leskovac
ATD
3
JELENA B. MITIĆ
054358
Bolnica Leskovac
laboratorija
3
513
MARIJA PERIĆ
047931/09
Bolnica Leskovac
laboratorija
3
514
JELENA STOJILJKOVIĆ
010319/08
Poliklinika NewLife
3
515
ŽAKLINA ĐORĐEVIĆ
010317/08
Poliklinika NewLife
3
516
MARIJA ANTANASIJEVIĆ
010315/08
Poliklinika NewLife
3
517
IVANA STANKOVIĆ
010318/08
Poliklinika NewLife
3
518
JASMINA B. ĐOKIĆ
066532/09
Dom zdravlja Leskovac
laboratorija
3
519
BORIVOJE M STANKOVIC
000140/08
Dom zdravlja Leskovac
laboratorija
3
520
VESNA D STOJKOVIĆ
066528/09
Dom zdravlja Leskovac
laboratorija
3
521
DALIBORKA VELIČKOVIĆ
068287/09
Bolnica Leskovac
urgentna
3
522
DRAGANA, RATOMIR CEKIĆ
048369/09
Dom zdravlja Leskovac
medicina rada
3
523
IVANA , BOŽIDAR PAVLOVIĆ
064108/09
Dom zdravlja Leskovac
medicina rada
3
524
DUŠICA, SLOBODAN, ŽIVKOVIĆ
054353/09
Dom zdravlja Leskovac
medicina rada
3
525
ŽAKLINA, MILIVOJE, SIMIĆ
064132/09
Dom zdravlja Leskovac
medicina rada
3
526
VLADIMIR, NEBOJŠA, MOMČILOVIĆ
048590/09
Dom zdravlja Leskovac
medicina rada
3
527
JASMINA STOJKOVIĆ
054364/09
Bolnica Leskovac
Neurologija
3
528
DIVNA, SAVA, TRIČKOVIĆ
048566/09
Dom zdravlja Leskovac
medicina rada
3
529
ALEKSANDRA, RADOMIR, KRSTIĆ
070328/10
Dom zdravlja Leskovac
medicina rada
3
530
DARINKA, VOJISLAVA, STANKOVIĆ
047780/09
Bolnica Leskovac
Hirurgija
3
531
VALENTINA , ALEKSANDAR, MITIĆ
068308/09
apoteka LAV
3
532
SOFIJA KOTLAJA
010320/08
zubna ordinacija SANIDENT
3
533
SANJANA ,NIĆIFORA, ĐOKIĆ
048494/09
Dom zdravlja Leskovac
534
BISERKA, TROJAN, TASIĆ
048648/09
Bolnica Leskovac
535
MILIKA, STOIMEN, IGNJATOVIĆ
048642/09
536
IVANA, ZORAN, MILADINOVIĆ
064131/09
537
IVANA, LUKA, ĐOKIĆ
068310/09
538
VERICA, RADOSLAV, CVETKOVIĆ
048439
Dom zdravlja Leskovac
539
OLIVERA, GOJKO, KALAJDŽIĆ
048457/09
540
LIDIJA, MIODRAG, LJUBISAVLJEVIĆ
048342/09
541
SLAĐANA, SVETOLIK, PEŠIĆ
542
dečji dispanzer
3
Urologija
3
Bolnica Leskovac
Urologija
3
Dom zdravlja Leskovac
Patronaža
3
Bolnica Leskovac
Gerijatrija
3
Stomatologija
3
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
048346/09
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
NATAŠA, SLOBODAN, PERIĆ
048343/09
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
543
MAJA, SLOBODAN, GRUJIĆ
048344/09
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
544
DANIJELA, NOVICA, JOVANOVIĆ
048595/09
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
545
LELA, SENKO, KOSTIĆ
048599/09
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
546
NADICA, DRAGOLJUB, NIKOLIĆ
067449/09
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
547
MIRJANA, MIROLJUB, JOVIĆ
001713
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
548
ALEKSANDRA, SLAVOLJUB, KOCIĆ
054354/09
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
549
RATKO, MILOVAN, TODOROVIĆ
ONI61100490
Dom zdravlja Leskovac
ambulante Leskovac
3
550
LJILJANA, KRSTA, MILENKOVIĆ
066543
Dom zdravlja Leskovac
zdr.stanica br 2
3
551
DALIBORKA, SLOBODAN, STOJIČEVIĆ
048453/09
Dom zdravlja Leskovac
zdr.stanica br 2
3
552
SONJA, DUŠAN, NIKOLIĆ
048455/09
Dom zdravlja Leskovac
zdr.stanica br 2
3
553
SUNČICA, ZVONIMIR, KRSTIĆ
048454/09
Dom zdravlja Leskovac
zdr.stanica br 2
3
554
BILJANA, STOJAN, ANĐELKOVIĆ
048456/09
Dom zdravlja Leskovac
zdr.stanica br 2
3
555
DRAGANA, STOJAN, CAKIĆ
054363/09
Dom zdravlja Leskovac
ambulante Leskovac
3
556
KATARINA, MILISAV, MARKOVIĆ ILIĆ
048361/09
Dom zdravlja Leskovac
ambulante Leskovac
3
557
NATAŠA, RATOMIR, ILIĆ
033187/09
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
558
SANJA, GRADIMIR, STOJANOVIĆ
048235/09
Dom zdravlja Lebane
ORL i MFH
3
559
SRDJAN, MILE, SPASIĆ
032967
apoteka
3
560
SUZANA, DOBRIVOJE, RAŠIĆ
048322/09
Dom zdravlja Vučje
laboratorija
3
561
NENAD, MILIVOJE, STOJKOVIĆ
048476/09
Dom zdravlja Leskovac
hitna pomoć
3
562
IVANA, NENAD, STANKOVIĆ
069023/09
Poliklinika DCM
563
MARINA, DIMITRIJE, PEŠIĆ
048483/09
Dom zdravlja Leskovac
dečji dispanzer
3
564
GABRIJELA, TOMISLAV, MITROVIĆ
048446/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
565
OLIVERA, NOVICA, PAVLOVIĆ
068297/09
Dom zdravlja Vučje
opšta medicina
3
566
MILKA APOSTOLOVIĆ
048564/09
Dom zdravlja Vučje
opšta medicina
3
567
OLIVERA, TOMISLAV, STOJILJKOVIĆ
048597/09
Dom zdravlja Leskovac
hitna pomoć
3
568
IVAN, GRUJICA, MILOŠEVIĆ
064389/09
Dom zdravlja Leskovac
Radiologija
3
569
BILJANA, MILAN, VESELINOVIĆ
048448/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
570
NEBOJŠA, JOVAN, MIŠIĆ
048426/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
571
GORAN, MILORAD, MITROVIĆ
048528/09
Dom zdravlja Leskovac
kućna nega
3
572
SUZANA, DUŠAN, NAKIĆ
048519/09
Dom zdravlja Leskovac
kućna nega
3
573
DEJAN, SPIRIDON, MITROVIĆ
048525/09
Dom zdravlja Leskovac
kućna nega
3
574
PREDRAG, RADOMIR, STEPANOVIĆ
048524/09
Dom zdravlja Leskovac
kućna nega
3
575
NENAD, VOJISLAV, STOJANOVIĆ
047968/09
Dom zdravlja Leskovac
kućna nega
3
576
ANKICA, IVAN, KONIĆ
048520/09
Dom zdravlja Leskovac
kućna nega
3
577
JASMINA, MIROSLAV, MILJKOVIĆ
048517/09
Dom zdravlja Leskovac
kućna nega
3
578
PREDRAG, MOMČILO, TOMIĆ
048523/09
Dom zdravlja Leskovac
kućna nega
3
579
DEJAN, ZORAN, VELJKOVIĆ
054362/09
Dom zdravlja Leskovac
kućna nega
3
580
SLAĐANA, RADOMIR, RISTIĆ
003368/08
Dom zdravlja Leskovac
kućna nega
3
581
SNEŽANA, BOŽIDAR, PETROVIĆ
048518/09
Dom zdravlja Leskovac
kućna nega
3
582
DRAGANA, RADE, TODOROVIĆ
048488/09
Dom zdravlja Leskovac
dečji dispanzer
3
583
NADICA, VUKAŠIN, MARKOVIĆ
048490/09
Dom zdravlja Leskovac
dečji dispanzer
3
584
JELENA, DRAGOMIR, TRAJKOVIĆ
048631/09
apoteka Džunić
585
BOJANA, DOBRIVOJE, MITIĆ
048511/09
Dom zdravlja Leskovac
dečji dispanzer
3
586
ZORICA, STOJAN, ĐOKIĆ
048506/09
Dom zdravlja Leskovac
dečji dispanzer
3
587
SUZANA, SVETOZAR, PETROVIĆ
048486/09
Dom zdravlja Leskovac
dečji dispanzer
3
588
BOBAN, DRAGOLJUB, ŽIVKOVIĆ
048496/09
Dom zdravlja Leskovac
dečji dispanzer
3
589
LJILJANA RANĐELOVIĆ
048657/09
Dom zdravlja Leskovac
590
JELENA, SVETOZAR, CVETKOVIĆ
048510/09
Dom zdravlja Leskovac
Dom zdravlja Vlasotince
3
3
3
dečji dispanzer
3
SNEŽANA, SIMON, STANKOVIĆ
048497/09
Dom zdravlja Leskovac
592
JELICA, RANKO, DUBRAVIN
049176/09
Dom zdravlja Leskovac
593
RADA, BOŽIDAR, RAJKOVIĆ
048493/09
Dom zdravlja Leskovac
dečji dispanzer
3
594
BILJANA, VASILIJE, GRUDANOVIĆ
048484
Dom zdravlja Leskovac
dečji dispanzer
3
595
SNEŽANA, RADENKO, KRSTIĆ
032968/09
Dom zdravlja Leskovac
dečji dispanzer
3
596
SNEŽANA, JOVAN, MILČIĆ
048515/09
Dom zdravlja Leskovac
dečji dispanzer
3
597
VERA, RADIVOJE, TONIĆ
048516/09
Dom zdravlja Leskovac
dečji dispanzer
3
598
DRAGANA, PETAR, NIKOLIĆ
048507/09
Dom zdravlja Leskovac
dečji dispanzer
3
599
JELENA, PETAR, RANĐELOVIĆ
048501/09
Dom zdravlja Leskovac
dečji dispanzer
3
600
ANA, NAJDAN, SPASIĆ
048485/09
Dom zdravlja Leskovac
dečji dispanzer
3
601
BILJANA, MIROSLAV, MILTENOVIĆ
048658/09
Dom zdravlja Leskovac
dečji dispanzer
3
602
LIDIJA, JOVICA, STEFANOVIĆ
048498/09
Dom zdravlja Leskovac
dečji dispanzer
3
603
BOSANKA, RAJKO, STANKOVIĆ
048509/09
Dom zdravlja Leskovac
dečji dispanzer
3
604
SONJA , MOMČILO, ANDRIĆ
033062/09
Bolnica Leskovac
Interno
3
605
DANIJELA, STANIMIR, ARANĐELOVIĆ
048594/09
Dom zdravlja Leskovac
ambulanta Brestovac
3
606
SANJA, SRBOLJUB, MILJKOVIĆ
048364/09
Dom zdravlja Leskovac
ambulanta Brestovac
3
607
VLADAN, MIODRAGA, KOCIĆ
054347/09
Dom zdravlja Leskovac
ambulante Leskovac
3
608
SRBOLJUB, BRATISLAV, PERIĆ
01034
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
609
BLAGICA ĐORĐEVIĆ
010308/08
Dom zdravlja Vučje
opšta medicina
3
610
DOBRICA VELJKOVIĆ
048563
Dom zdravlja Vučje
opšta medicina
3
611
RUŽA SPASIĆ
048567/09
Dom zdravlja Vučje
opšta medicina
3
612
NADICA TODOROVIĆ
048565/09
Dom zdravlja Vučje
opšta medicina
3
613
RUŽICA MILENKOVIĆ
064125/09
Dom zdravlja Vučje
Pedijatrija
3
614
SLAVICA, RADISAV, JOVANOVIĆ
044295
Dom zdravlja Vučje
hitna pomoć
3
615
MILORAD, LAZAR, STAMENKOVIĆ
048568/09
Dom zdravlja Vučje
hitna pomoć
3
616
NEBOJŠA, BLAGOJE, MIŠIĆ
003379/08
Dom zdravlja Vučje
hitna pomoć
3
617
SVETLANA, GOJKO, ANĐELKOVIĆ
071672/10
Dom zdravlja Medveđa
laboratorija
3
618
TANJA, MIODRAG, GIČIĆ
015940/08
Kc Niš
Ortopedija
3
619
GORICA,
MIODRAG,
MITIĆ
ALEKSANDRA,
MOMČILO,
STOJANOVIĆ
048195/09
Bolnica Leskovac
neonatologija
3
620
047976/09
Bolnica Leskovac
Ginekologija i akušerstvo
3
621
JOVANA, STOJAN, CVETKOVIĆ
054366/09
Bolnica Leskovac
3
622
NOVICA, SLAVKO, MIKIĆ
047654/09
ZSR Gejzer
Ginekologija
i akušerstvo
Fizikalna medicina
i
rehabilitacija
Fizikalna medicina i
623
SNEŽANA, MILIVOJE, STANKOVIĆ
010210/08
ZSR Gejzer
JELENA, VUJICE, ANTIĆ
054322/09
ZSR Gejzer
rehabilitacija
Fizikalna
medicina i
rehabilitacija
Fizikalna medicina i
3
624
625
MAJA, DOBROSAV, MOMČILOVIĆ
047853/09
ZSR Gejzer
3
626
JASMINA, STOJAN, STANKOVIĆ
047855/08
ZSR Gejzer
rehabilitacija
Fizikalna
medicina i
rehabilitacija
Fizikalna medicina i
627
SLAĐANA, JOVICA, MILJKOVIĆ
047653/09
ZSR Gejzer
SUZANA, RADOSAV, SOKOLOVIĆ
010213/08
ZSR Gejzer
rehabilitacija
Fizikalna
medicina i
rehabilitacija
Fizikalna medicina i
3
628
629
SVETLANA, ŽIVKO, BOGDANOVIĆ
010212/08
ZSR Gejzer
3
630
DRAGANA, RADISAV, NIKOLIĆ
047856/09
ZSR Gejzer
rehabilitacija
Fizikalna
medicina i
rehabilitacija
Fizikalna medicina i
631
GORICA, STOJAN, ILIĆ
010211/08
ZSR Gejzer
STOJANKA, ILIJA, ZEJAK
003288/08
ZSR Gejzer
rehabilitacija
Fizikalna
medicina i
rehabilitacija
3
632
633
MINJA, LJILJANA, MARKOVIĆ
010314/08
apoteka KUKAR
3
634
MAJA, ZLATIBOR, ĐORĐEVIĆ
010313/08
apoteka KUKAR
3
635
MARIJA, DRAGOLJUB, ĐORĐEVIĆ
047964/09
Zavod za javno zdravlje
636
SLAVICA, DOBRIVOJE, MALOVIĆ
003337
Bolnica Leskovac
dečji dispanzer
3
591
3
3
3
3
3
3
3
3
Ginekologija i akušerstvo
3
Fizikalna medicina i
rehabilitacija
3
Stomatologija
3
637
VERA S DODEROVIĆ
003287/08
ZSR Gejzer
638
DRAGANA, R, ĐURIĆ
048605/9
stom. Ordinacija DENTURA
639
SANJA MITROVIĆ
003404/08
Poliklinika Bebafarm
640
SLAĐANA R STANKOVIĆ
067390/09
Dom zdravlja Medveđa
Pedijatrija
3
641
SUNČICA MARKOVIĆ
033150/09
Dom zdravlja Medveđa
opšta medicina
3
642
LJUBIŠA ĐUKIĆ
010322/08
Zavod za javno zdravlje
643
SLAVOLJUB TODOROVIĆ
003370/08
Dom zdravlja Grdelica
644
ŽAKLINA MILENKOVIĆ
048602/09
645
TATJANA KAJSNER
646
ŽIVOJIN PAVLOVIĆ
647
3
3
hitna pomoć
3
Dom zdravlja Vučje
opšta medicina
3
048587/09
Dom zdravlja Vučje
opšta medicina
3
048467/09
Dom zdravlja Leskovac
uprava
3
SUNČICA, ČASLAV, STOILJKOVIĆ
048652/09
Bolnica Leskovac
Ginekologija i akušerstvo
3
648
SRBIJANKA ŽIVKOVIĆ
003392/08
Bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
649
TATJANA DENIĆ
048020/09
Bolnica Leskovac
urgentna
3
650
SANJA MITIĆ
047967/09
Bolnica Leskovac
Urologija
3
651
SLAĐANA MARKOVIĆ
054371/09
Bolnica Leskovac
652
SLAĐANA MILTENOVIĆ
048203/09
Bolnica Leskovac
neonatologija
3
653
RADICA SAVIĆ
047678/09
Bolnica Leskovac
Pneumoftiziologija
3
654
VESNA ANĐELKOVIĆ
047998
Bolnica Leskovac
Oftalmologija
3
655
OLIVERA TODOROVIĆ
047996
Bolnica Leskovac
3
656
DRAGAN ZDRAVKOVIĆ
044189/09
Bolnica Leskovac
Oftalmologija
Fizikalna
medicina i
rehabilitacija
657
SLOBODANKA ZDRAVKOVIĆ
047676/09
Bolnica Leskovac
Pneumoftiziologija
3
658
SILVANA STOJANOVIĆ
047997
Bolnica Leskovac
Oftalmologija
3
659
BISERA UROŠEVIĆ
064140/09
Bolnica Leskovac
Hirurgija
3
660
SVETLANA ĐOKIĆ
048286/09
Bolnica Leskovac
neonatologija
3
661
SUNČICA JORGAĆEVIĆ
048645/09
Bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
662
VIOLETA RADENKOVIĆ
047992
Bolnica Leskovac
Oftalmologija
3
663
GORDANA ŽIVKOVIĆ
048028/09
Bolnica Leskovac
urgentna
3
664
NENAD MITIĆ
047973/09
Bolnica Leskovac
Ortopedija
3
665
JOVICA STOJIČIĆ
047910/09
Bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
666
JADRANKA ILIĆ
047674/09
Bolnica Leskovac
Pneumoftiziologija
3
667
PREDRAG STANOJKOVIĆ
010247/08
Bolnica Leskovac
Ortopedija
3
668
MARINA CEKIĆ
047668/09
Bolnica Leskovac
Pneumoftiziologija
3
669
MARIJA POPOVIĆ
047972/09
Bolnica Leskovac
Ortopedija
3
670
SONJA MILENKOVIĆ
048106
Bolnica Leskovac
Ortopedija
3
671
JELENA ILIĆ
048098/09
Bolnica Leskovac
Ortopedija
3
672
NADICA PETKOVIĆ
048116/09
Bolnica Leskovac
Ortopedija
3
673
SONJA GIČIĆ
048111/09
Bolnica Leskovac
Ortopedija
3
674
SLAVICA MIHAJLOVIĆ
010243/08
Bolnica Leskovac
Urologija
3
675
SLAĐANA ĐORIĆ
047670/09
Bolnica Leskovac
Pneumoftiziologija
3
676
DUŠICA MITROVIĆ
047672/09
Bolnica Leskovac
Pneumoftiziologija
3
677
SUZANA DISKIĆ
047673/09
Bolnica Leskovac
Pneumoftiziologija
3
678
DUŠICA ĐORĐEVIĆ
048204/09
Bolnica Leskovac
Ginekologija i akušerstvo
3
679
SONJA BOGDANOVIĆ
054351/09
Bolnica Leskovac
Interno
3
680
SNEŽANA STOJANOVIĆ
048019
Bolnica Leskovac
urgentna
3
681
BRANKA ILIĆ
048201/09
Bolnica Leskovac
Ginekologija i akušerstvo
3
682
MILKICA NIKOLIĆ
048660/09
Bolnica Leskovac
ORL i MFH
3
3
3
683
DANIJELA PROKIĆ
064136
Bolnica Leskovac
Hirurgija
3
684
SUNČICA ILIĆ
047900
Bolnica Leskovac
Hirurgija
3
685
NEVENA RISTIĆ
047868/09
Dom zdravlja Bojnik
Pedijatrija
3
686
NATAŠA VUJOVIĆ
048609/09
Dom zdravlja Lebane
laboratorija
3
687
TAMARA JANKOVIĆ
048221/09
Dom zdravlja Lebane
dispanzer za žene
3
688
ALEKSANDRA STOJANOVIĆ
048245/09
Dom zdravlja Lebane
689
SNEŽANA SPASIĆ
010260/08
Dom zdravlja Lebane
Oftalmologija
3
690
DANIJELA SIMIĆ
048231/09
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
691
DIJANA STOJANOVIĆ
069028/09
Dom zdravlja Vlasotince
Stomatologija
3
692
DANIJELA STOJILJKOVIĆ
068311/09
Dom zdravlja Vlasotince
3
693
KATARINA STAMENKOVIĆ
069018/09
Dom zdravlja Vlasotince
opšta medicina
Fizikalna
medicina i
rehabilitacija
694
DIVNA CAKIĆ
010205/08
Dom zdravlja Vlasotince
opšta medicina
3
695
MARIJA JOVIĆ
048686/09
Dom zdravlja Vlasotince
apoteka
3
696
JUGOSLAV STANKOVIĆ
003323/08
Bolnica Leskovac
Urologija
3
697
BILJANA MILENKOVIĆ
048110/09
Bolnica Leskovac
Ortopedija
3
698
MILA MARKOVIĆ
048103/09
Bolnica Leskovac
Ortopedija
3
699
DANIJELA PETROVIĆ
064137/09
Bolnica Leskovac
Ortopedija
3
700
OLIVERA STANKOVIĆ
048646/09
Bolnica Leskovac
Ortopedija
3
701
DUŠANKA NIKOLIĆ
047791/09
Bolnica Leskovac
Onkologija
3
702
SLAĐANA PETROVIĆ
069019/09
Bolnica Leskovac
Onkologija
3
703
SLAĐANA STOILJKOVIĆ
047794/09
Bolnica Leskovac
Onkologija
3
704
NOVAK JEVRIĆ
047795/09
Bolnica Leskovac
Onkologija
3
705
NEGOSAVA MIHAJLOVIĆ
047806/09
Bolnica Leskovac
Interno
3
706
TATJANA MILOVANOVIĆ
047762
Bolnica Leskovac
Hirurgija
3
707
ALEKSANDAR PETKOVIĆ
047744/09
Bolnica Leskovac
Hirurgija
3
708
TATJANA GIČIĆ
054370/09
Bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
709
MILIJANA ŽIVKOVIĆ
047957/09
Bolnica Leskovac
Hirurgija
3
710
BOJANA STOJILJKOVIĆ
047732/09
Bolnica Leskovac
Neurologija
3
3
3
711
DESKA MLADENOVIĆ
047990
Bolnica Leskovac
Oftalmologija
3
712
SUZANA STEFANOVIĆ
010194/08
Bolnica Leskovac
Hirurgija
3
713
PREDRAG STANKOVIĆ
047724/09
Bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
714
JASMINA STOJKOVIĆ
047989
Bolnica Leskovac
Oftalmologija
3
715
JASMINA MLADENOVIĆ
048674/09
Bolnica Leskovac
Pneumoftiziologija
3
716
MARINA ĐUŠIĆ
047705/09
Bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
717
SNEŽANA MITIĆ
047796/09
Bolnica Leskovac
Onkologija
3
718
MAJA STOJILKOVIĆ
047798/09
Bolnica Leskovac
Onkologija
3
719
TATJANA STAMENKOVIĆ
048099/09
Bolnica Leskovac
Ortopedija
3
720
LIDIJA RISTIĆ
047999/09
Bolnica Leskovac
Oftalmologija
3
721
OLIVERA CVETKOVIĆ
047706/09
Bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
722
DRAGANA LUKIĆ
06441/09
Bolnica Leskovac
sterilizacija
3
723
VLADAN ŽIVKOVIĆ
047726/09
Bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
724
BILJANA PAUNOVIĆ
048644/09
Bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
725
NADICA KRSTIĆ
047981
Bolnica Leskovac
Ginekologija i akušerstvo
3
726
VIOLETA CVETANOVIĆ
047669/09
Bolnica Leskovac
Pneumoftiziologija
3
727
SUZANA STOJANOVIĆ
047667/09
Bolnica Leskovac
Pneumoftiziologija
3
728
ALEKSANDAR RADIVOJEVIĆ
047901/09
Bolnica Leskovac
Neurologija
3
729
ŽAKLINA MARKOVIĆ
054380/09
Bolnica Leskovac
neonatologija
3
730
IVANA TOMIĆ
048673/09
Bolnica Leskovac
3
731
MILAN JANKOVIĆ
047983/09
Dom zdravlja Vlasotince
Ginekologija
i akušerstvo
Fizikalna medicina
i
rehabilitacija
Fizikalna medicina i
732
MIODRAG MARINKOVIĆ
069017/09
Dom zdravlja Vlasotince
rehabilitacija
3
733
SNEŽANA TRAJKOVIĆ
035018/09
Dom zdravlja Vlasotince
laboratorija
3
734
MILINA JANKOVIĆ
034994/09
Dom zdravlja Vlasotince
opšta medicina
3
735
LJILJANA B. ĐORĐEVIĆ
034993/09
Dom zdravlja Vlasotince
opšta medicina
3
736
SAŠA ŽIVKOVIĆ
048477/09
Dom zdravlja Leskovac
hitna pomoć
3
737
MARIJA STOJANOVIĆ
064134/09
Dom zdravlja Leskovac
ambulante Leskovac
3
738
SNEŽANA PAVLOVIĆ
048512/09
Dom zdravlja Leskovac
dečji dispanzer
3
739
JASMINA LAZIĆ
071670/10
Dom zdravlja Leskovac
hitna pomoć
3
740
VIOLETA STANKOVIĆ
048549/09
Dom zdravlja Leskovac
sportski dispanzer
3
741
RADMILA MIHAJLOVIĆ
054336
Dom zdravlja Leskovac
hitna pomoć
3
742
VERA JOVANOVIĆ
048385/09
Dom zdravlja Leskovac
Patronaža
3
743
SUZANA SAVIĆ
003266/08
Bolnica Leskovac
Neurologija
3
744
JELENA CVETKOVIĆ
054324/09
Bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
745
LJILJANA MLADENOVIĆ
047720/09
Bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
746
ŽAKLINA MITROVIĆ
048640/09
Bolnica Leskovac
Neurologija
3
747
DANIJELA MIHAJLOVIĆ
064130/09
Bolnica Leskovac
Infektivno
3
748
JELKA CVETKOVIĆ
048068/09
Bolnica Leskovac
Urologija
3
749
VESNA PETROVIĆ
047777/09
Bolnica Leskovac
Hirurgija
3
750
BILJANA ĐOKIĆ
054350/09
Bolnica Leskovac
Radiologija
3
751
JELENA LUKIĆ
048672/09
Bolnica Leskovac
ORL i MFH
3
752
VESELKA FILIPOVIĆ
054373/09
Bolnica Leskovac
Ortopedija
3
753
MARINA MLADENOVIĆ
048208
Bolnica Leskovac
neonatologija
3
754
MAJA VELIČKOVIĆ
047982/09
Bolnica Leskovac
Ginekologija i akušerstvo
3
755
MARINA KOSTIĆ
048202/09
Bolnica Leskovac
Ginekologija i akušerstvo
3
756
DANIJELA PAVLOVIĆ
048647/09
Bolnica Leskovac
Ortopedija
3
757
DRAGAN STOJANOVIĆ
047703/09
Bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
758
STOJAN GAVRILOVIĆ
064098
Bolnica Leskovac
transfuzija
3
759
SANJA MILJKOVIĆ
047956/09
Bolnica Leskovac
Hirurgija
3
760
DRAGANA RISTIĆ
003328/08
Bolnica Leskovac
Ortopedija
3
761
BOJANA SPASIĆ
047797/09
Bolnica Leskovac
Onkologija
3
762
SUZANA STOJANOVIĆ
048039/09
Bolnica Leskovac
ORL i MFH
3
763
GORDANA STOJANOVIĆ
047691/09
Bolnica Leskovac
Nefrologija i dijaliza
3
764
IVANA STOJKOVIĆ
171663/2010
hitna pomoć
3
765
ANA NOVKOVIĆ
066547/09
Spebo medical
766
BOBAN STANKOVIĆ
048023/9
Bolnica Leskovac
767
RADA STANKOVIĆ
048233/09
Dom zdravlja Lebane
768
ALEKSANDRA PETROVIĆ
048633/09
apoteka Džunić
769
SANJA STOLIĆ
068300/09
apoteka Džunić
770
LJILJANA MILENKOVIĆ
068313/09
Dom zdravlja Bojnik
Stomatologija
3
771
TAMARA POPOVAC
032909
Dom zdravlja Vučje
hitna pomoć
3
772
DANIJELA STOJANOVIĆ
048504/09
Dom zdravlja Leskovac
dečji dispanzer
3
773
JULIJANA PETROVIĆ
048554/09
Dom zdravlja Leskovac
zdravstvena statistika
3
774
DUŠANKA MITIĆ
048555/09
Dom zdravlja Leskovac
zdravstvena statistika
3
Dom zdravlja Leskovac
3
3
urgentna
3
medicina rada
3
3
3
775
BILJANA MIRKOVIĆ
071769/10
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
776
SAŠA VELJKOVIĆ
048478/09
Dom zdravlja Leskovac
hitna pomoć
3
777
VESNA JANKOVIĆ
048481/09
Dom zdravlja Leskovac
hitna pomoć
3
778
ČASLAV MITROVIĆ
054334/09
Dom zdravlja Leskovac
hitna pomoć
3
Dom zdravlja Leskovac
hitna pomoć
3
Dom zdravlja Lebane
dispanzer za žene
3
Dom zdravlja Leskovac
dispanzer za žene
3
Bolnica Leskovac
urgentna
3
048021/09
Bolnica Leskovac
urgentna
3
048018/09
Bolnica Leskovac
urgentna
3
RADMILA ĐORĐEVIĆ
048030/09
Bolnica Leskovac
urgentna
3
MIROSLAVKA STOJKOVIĆ
010189/08
Bolnica Leskovac
Nefrologija i dijaliza
3
787
OLIVER DIMITRIJEVIĆ
064128/09
Dom zdravlja Vlasotince
788
DRAGAN STOJANOVIĆ
003290/08
Dom zdravlja Bojnik
789
SLAVIŠA KOSTIĆ
048479/09
790
IRENA CVETKOVIĆ
791
792
779
LJUBIŠA BLAGOJEVIĆ
048474
780
MAGDALENA ĐORĐEVIĆ
047985/09
781
ALEKSANDRA MILOŠEVIĆ
10329
782
NATAŠA JOVČIĆ ZORIĆ
048012/09
783
VLADIMIR NAJDESKI
784
LJUBIŠA STANISAVLJEVIĆ
785
786
kućna nega
3
opšta medicina
3
Dom zdravlja Leskovac
hitna pomoć
3
048470/09
Dom zdravlja Leskovac
hitna pomoć
3
JELICA STANISAVLJEVIĆ
010254/08
Bolnica Leskovac
Ginekologija i akušerstvo
3
LJILJANA ZEJAK
048464/09
Bolnica Leskovac
Ginekologija i akušerstvo
3
793
MARIJANA PETKOVIĆ
054368/09
Bolnica Leskovac
Ginekologija i akušerstvo
3
794
ALEKSANDRA JANKOVIĆ
047980/09
Bolnica Leskovac
Ginekologija i akušerstvo
3
795
JOVANA RADOJČIĆ
064145/09
Bolnica Leskovac
Ginekologija i akušerstvo
3
796
PENKA BOŽILOVIĆ
048168/09
Bolnica Leskovac
Ginekologija i akušerstvo
3
797
MIRJANA JOCIĆ
047692/09
Bolnica Leskovac
Nefrologija i dijaliza
3
798
BOBAN JOVANOVIĆ
0047730
Bolnica Leskovac
Neurologija
3
799
TATJANA STOJANOVIĆ
054365/09
Bolnica Leskovac
Neurologija
3
800
MIROSLAV STOJANOVIĆ
047733/09
Bolnica Leskovac
Neurologija
3
801
DRAGANA NASTIĆ
054367/09
Bolnica Leskovac
Neurologija
3
802
DANIJELA TRAJKOVIĆ
047735/09
Bolnica Leskovac
Neurologija
3
803
TAMARA STAMENKOVIĆ
069025/09
Bolnica Leskovac
ORL i MFH
3
804
SRĐAN STANISAVLJEVIĆ
047914/09
Bolnica Leskovac
Gerijatrija
3
805
ŽIKA KOCIĆ
047710/09
Bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
806
SRĐAN MILOVANOVIĆ
047711/09
Bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
807
PERICA ĐORĐEVIĆ
047712/09
Bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
808
ŽARKO STOJANOVIĆ
047725/09
Bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
809
TANJA MILENKOVIĆ
047723/09
Bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
810
SLAVIŠA VALČIĆ
054372/09
Bolnica Leskovac
Ortopedija
3
811
MIODRAG MITIĆ
048115/09
Bolnica Leskovac
Ortopedija
3
812
NENAD ZDRAVKOVIĆ
047971/09
Bolnica Leskovac
Ortopedija
3
813
RADMILA BOJIĆ
047675/09
Bolnica Leskovac
Pneumoftiziologija
3
814
SLAVICA STEVANOVIĆ
047679/09
Bolnica Leskovac
Pneumoftiziologija
3
815
SLAVICA RISTIĆ
047760/09
Bolnica Leskovac
Hirurgija
3
816
JELENA MITROVIĆ
047970/09
Bolnica Leskovac
Hirurgija
3
817
GORICA MARKOVIĆ
000144/08
Bolnica Leskovac
Hirurgija
3
818
DANIJELA CVETKOVIĆ
054355/09
Bolnica Leskovac
Pedijatrija
3
819
BILJANA DRAŠKOVIĆ
047994/09
Bolnica Leskovac
Oftalmologija
3
820
IVANA STEVANOVIĆ
064135/09
Bolnica Leskovac
Interno
3
821
ŽAKLINA ĐOKIĆ
066546/09
Bolnica Leskovac
Neurologija
3
822
MARIJA STANIŠIĆ
064143/09
Bolnica Leskovac
Hirurgija
3
823
CICA RANČIĆ
047750/09
Bolnica Leskovac
Hirurgija
3
824
IVANA CVETANOVIĆ
047721/09
Bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
825
MILICA STAMENKOVIĆ
048692/09
Bolnica Leskovac
Urologija
3
826
MILIVOJE DIMITRIJEVIĆ
047805/09
Bolnica Leskovac
Interno
3
827
GRANICA JOVANOVIĆ
047804/09
Bolnica Leskovac
Interno
3
828
DALIBOR STOJANOVIĆ
048026/09
Bolnica Leskovac
urgentna
3
829
IVANA ĐORĐEVIĆ
048611/09
apoteka LAV
apoteka
3
830
DRAGAN STAMENKOVIĆ
010236/08
Bolnica Leskovac
urgentna
3
831
SLAVICA PEŠIĆ
047781/09
Bolnica Leskovac
Hirurgija
3
832
JELENA SMILJKOVIĆ
064138/09
Bolnica Leskovac
Hirurgija
3
833
JELENA DIMITRIJEVIĆ
nema broj
Bolnica Leskovac
Onkologija
3
834
JELENA IVANOVIĆ
048013/09
Bolnica Leskovac
urgentna
3
835
SRBISLAV JOCIĆ
035015/09
Stomatologija
3
836
VUKICA KOCIĆ
048298/09
Dom
zdravljaustanova
Vlasotince
apotekarska
Leskovac
apotekarska ustanova
apoteka
3
837
DUŠICA DIMITRIJEVIĆ
064403/09
3
ZORICA MILENKOVIĆ
048301/09
Leskovac
apotekarska
ustanova
Leskovac
apoteka
838
apoteka
3
839
SANJA RANĐELOVIĆ
048685/09
Medikafarm
3
840
BILJANA IVANOVIĆ
048690/09
Medikafarm
3
841
MIRANDA MILOVANOVIĆ
048689/09
Medikafarm
3
842
MARINA VELJKOVIĆ
048688/09
Medikafarm
3
843
ANA MITIĆ
048687/09
Medikafarm
3
844
JELEA STANKOVIĆ JANKOVIĆ
048200/09
Medikafarm
3
845
MLADENKA RAJKOVIĆ
003282/08
Dom zdravlja Vlasotince
opšta medicina
3
846
IVAN KRSTIĆ
047472/09
Dom zdravlja Leskovac
hitna pomoć
3
847
848
849
850
851
852
853
MILENA VUKAŠINOVIĆ
VIOLETA MIŠIĆ
IVICA MILOŠEVIĆ
DANIJELA DENIĆ
VESNA VIDOJKOVIĆ
GORDANA MLADENOVIĆ
BOJAN MIRKOVIĆ
071666/10
028013/09
00151/08
009660/08
009680/08
032974/09
020862/09
Dom zdravlja Leskovac
Kc Niš
Kc Niš
AMB ŽELEZNICA NIŠ
DZ Svrljig
KBC Priština
KBC Priština
laboratorija
3
3
3
3
3
3
3
Download

(spisak sestre SUZRS za predavanje 110710 Rada Ne\232ic.xls)