Savezu udruženja zdravstvenih radnika Srbije
Obaveštenje o održanom programu kontinuirane edukacije
13.05.2010. godine u Sali Doma zdravlja Leskovac su povodom meñunarodnog dana sestrinstva održana predavanja
na temu “ Delivering Quality, Serving Communities: Nurses Leading Chronic Care - Kvalitet usluge u službi zajednice sestre vode brigu o hroničnim bolestima“,- akreditovano od strane Zdravstvenog saveta pod brojem D-1-83/10
rb
ime I prezime
broj licence
ustanova
1 GORAN STAMENKOVIĆ
068314/09
Dom zdravlja Leskovac
2 JABLANKA KOSTIĆ
048249/09
Dom zdravlja Lebane
048683/2009
Dom zdravlja Lebane
3
4 DRAGANA JANJIĆ
048241/09
Dom zdravlja Lebane
3
5 RUŽA JANKOVIĆ
048225/09
Dom zdravlja Lebane
3
6 ZORAN SIMIĆ
048219/09
Dom zdravlja Lebane
7 DANIJELA KOSTIĆ
048668/09
8 IVAN STANOJEVIĆ
3 ALEKSANDRA STANKOVIĆ
sluzba
aktivni
pasivni
laboratorija
3
ambulanta Bosnjace
3
kućna nega
3
Opšta bolnica Leskovac
transfuzija
3
048007/09
Opšta bolnica Leskovac
transfuzija
3
9 JASMINA STANOJEVIĆ
048005/9
Opšta bolnica Leskovac
transfuzija
3
10 BOJANA STEFANOVIĆ
054325/09
Opšta bolnica Leskovac
transfuzija
3
11 VANJA MARJANOVIĆ
071788/10
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
12 SONJA VUKSANOVIĆ
OKM21100139
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
13 ANKA GRUJIĆ
003285/08
Dom zdravlja Vlasotince
Stomatologija
3
14 DESANKA POPOVIĆ
003286/08
Dom zdravlja Vlasotince
Stomatologija
3
15 IVANA STAMENKOVIĆ
048669/09
Opšta bolnica Leskovac
Interno
3
16 MILICA COJIĆ
048670/09
Opšta bolnica Leskovac
Interno
3
047991
Opšta bolnica Leskovac
Oftalmologija
3
18 TATJANA DONEVIĆ
047787/09
Opšta bolnica Leskovac
Dermatovenerologija
3
19 MIROSLAVA CVETKOVIĆ
047788/09
Opšta bolnica Leskovac
Dermatovenerologija
3
20 SUZANA DIMITRIJEVIĆ
047911/09
Opšta bolnica Leskovac
Dermatovenerologija
3
17 SANJA POPOVIĆ
21 MARIJA KOTLO
047789/09
Opšta bolnica Leskovac
Dermatovenerologija
3
22 IRENA ANDREJEVIĆ
047790/09
Opšta bolnica Leskovac
Dermatovenerologija
3
23 ALEKSANDRA MITIĆ
047785/09
Opšta bolnica Leskovac
Dermatovenerologija
3
24 JELENA ANDJELIĆ
047969/09
Opšta bolnica Leskovac
Urologija
3
25 BRANISLAVA MITROVIĆ
054337/09
Opšta bolnica Leskovac
opšta medicina
3
26 SONJA MARINKOVIĆ
054348/09
Opšta bolnica Leskovac
Interno
3
Opšta bolnica Leskovac
opšta medicina
3
27 JELENA PEŠIĆ
28 DANIJELA VUČKOVIĆ
047764/9
Opšta bolnica Leskovac
Hirurgija
3
29 LIDIJA ILIĆ
048054/09
Opšta bolnica Leskovac
Pedijatrija
3
30 DIVNA NEŠIĆ
003320/08
Opšta bolnica Leskovac
Pedijatrija
3
31 IVANA KRSTIĆ
048043/09
Opšta bolnica Leskovac
Pedijatrija
32 GORDANA STANKOVIĆ
048051/09
Opšta bolnica Leskovac
Pedijatrija
3
33 DANIJELA MILETIJEV
048058/09
Opšta bolnica Leskovac
Pedijatrija
3
34 JADRANKA VELIČKOVIĆ
048048/09
Opšta bolnica Leskovac
Pedijatrija
3
35 VESNA RISTIĆ
010243/08
Opšta bolnica Leskovac
Pedijatrija
3
36 SLADJANA STOJANOVIĆ
048047/09
Opšta bolnica Leskovac
Pedijatrija
3
37 BILJANA SPASIĆ
048056/09
Opšta bolnica Leskovac
Pedijatrija
3
38 SLAVICA NIKOLIĆ
048052/09
Opšta bolnica Leskovac
Pedijatrija
3
048050
Opšta bolnica Leskovac
Pedijatrija
3
40 IVANKA RADENKOVIĆ
010244/08
Opšta bolnica Leskovac
Pedijatrija
3
41 TATJANA VASILJEVIĆ
048045/09
Opšta bolnica Leskovac
Pedijatrija
3
048057/
Opšta bolnica Leskovac
Pedijatrija
3
43 MARINA MARKOVIĆ
048059/09
Opšta bolnica Leskovac
Pedijatrija
3
44 DRAGAN DJORDJEVIĆ
010237/008
Opšta bolnica Leskovac
urgentna
3
45 BOJANA TOŠIĆ
048010/09
Opšta bolnica Leskovac
urgentna
3
46 ANA NIKOLIĆ
048027/09
Opšta bolnica Leskovac
urgentna
3
47 DEJAN STOJKOVIĆ
048017/09
Opšta bolnica Leskovac
urgentna
3
48 IGOR DIMITRIJEVIĆ
048024/09
Opšta bolnica Leskovac
urgentna
3
39 JADRANKA DJORDJEVIĆ
42 GOSPAVA ZDRAVKOVIĆ
5
49 TANJA PETKOVIĆ
048038/09
Opšta bolnica Leskovac
ORL i MFH
3
50 DRAGANA TASIĆ
048034/09
Opšta bolnica Leskovac
ORL i MFH
3
51 JADRANKA SAVIĆ
048035/09
Opšta bolnica Leskovac
ORL i MFH
3
52 IVANA MARJANOVIĆ
048037/09
Opšta bolnica Leskovac
ORL i MFH
3
53 VALENTINA DJIKIĆ
048033/09
Opšta bolnica Leskovac
ORL i MFH
3
54 PREDRAG GRUJESKI
04839/09
Opšta bolnica Leskovac
ORL i MFH
3
55 LJILJANA PETKOVIĆ
048040/09
Opšta bolnica Leskovac
ORL i MFH
3
56 IVANA NIKOLIĆ
048042/09
Opšta bolnica Leskovac
ORL i MFH
3
57 DRAGANA STOJKOVIĆ
047959/09
Opšta bolnica Leskovac
ORL i MFH
3
58 JASMINA PEŠIĆ
048032/09
Opšta bolnica Leskovac
ORL i MFH
3
59 STANA NIKOLIĆ
04804/09
Opšta bolnica Leskovac
ORL i MFH
3
60 SLAðANA CVETANOVIĆ
047657/09
Opšta bolnica Leskovac
Infektivno
3
61 SVJETLANA VALČIĆ
047663/09
Opšta bolnica Leskovac
Apoteka
3
62 SLADJANA LEKIĆ-JOVIĆ
047664/09
Opšta bolnica Leskovac
Infektivno
3
63 ZORICA MITIĆ
047662/09
Opšta bolnica Leskovac
Infektivno
3
64 RADIKA STEVANOVIĆ
047656/09
Opšta bolnica Leskovac
Infektivno
3
65 BILJANA ILIĆ
047659/09
Opšta bolnica Leskovac
Infektivno
3
66 SUZANA IVANOVIĆ
047660/09
Opšta bolnica Leskovac
Infektivno
3
67 SUZANA MITROVIĆ
047654/09
Opšta bolnica Leskovac
Infektivno
3
68 LJILJANA PAVLOVIĆ
047661/09
Opšta bolnica Leskovac
Infektivno
3
69 LIDIJA TASIĆ
047655/09
Opšta bolnica Leskovac
Infektivno
3
70 GORDANA MIHAJLOVIĆ-BLAGOJEVIĆ
047658/09
Opšta bolnica Leskovac
Infektivno
3
71 MARIJA SAVIĆ
048184/09
Opšta bolnica Leskovac Ginekologija i akušersko
3
72 JELENA STAMENKOVIĆ
048174/
Opšta bolnica Leskovac Ginekologija i akušersko
3
73 ZORICA MARINKOVIĆ
048180
Opšta bolnica Leskovac Ginekologija i akušersko
3
74 SLADJANA ANTIĆ
048175/09
Opšta bolnica Leskovac Ginekologija i akušersko
3
75 DUŠANKA STOJKOVIĆ
048182/09
Opšta bolnica Leskovac Ginekologija i akušersko
3
76 VESNA MILJKOVIĆ
048161/09
Opšta bolnica Leskovac Ginekologija i akušersko
3
048213/09
Opšta bolnica Leskovac Ginekologija i akušersko
3
071661
Opšta bolnica Leskovac Ginekologija i akušersko
3
79 JASMINA KOSTIĆ
048191/09
Opšta bolnica Leskovac Ginekologija i akušersko
3
80 BILJANA MITIĆ
048154/09
Opšta bolnica Leskovac Ginekologija i akušersko
3
048155
Opšta bolnica Leskovac Ginekologija i akušersko
3
82 ALEKSANDRA KRAINČANIĆ
048165/09
Opšta bolnica Leskovac Ginekologija i akušersko
3
83 BILJANA VELIČKOVIĆ
048153/09
Opšta bolnica Leskovac Ginekologija i akušersko
3
84 DIVNA ŽIVKOVIĆ
048166/09
Opšta bolnica Leskovac Ginekologija i akušersko
3
048177
Opšta bolnica Leskovac Ginekologija i akušersko
3
86 BILJANA DJORDJEVIĆ
048181/09
Opšta bolnica Leskovac Ginekologija i akušersko
3
87 PAVLINA STOJANOVIĆ
048188/09
Opšta bolnica Leskovac Ginekologija i akušersko
3
88 BILJANA VASILJKOVIĆ
047978
Opšta bolnica Leskovac Ginekologija i akušersko
3
89 DANIJELA JOVIĆ
148167/09
Opšta bolnica Leskovac Ginekologija i akušersko
3
90 MILENA KOSTADINOVIĆ
048156/09
Opšta bolnica Leskovac Ginekologija i akušersko
3
91 LJILJANA NIKOLIĆ
048178/09
Opšta bolnica Leskovac Ginekologija i akušersko
3
92 MILENA TASIĆ
048173/09
Opšta bolnica Leskovac Ginekologija i akušersko
3
93 DUŠANKA KRGOVIĆ
048175
Opšta bolnica Leskovac Ginekologija i akušersko
3
94 LETKA BACKOVIĆ
048210
Opšta bolnica Leskovac Ginekologija i akušersko
3
95 ANKA PETROVIĆ
048209
Opšta bolnica Leskovac Ginekologija i akušersko
3
77 VERICA ŽIVKOVIĆ
78 ALEKSANDRA STANKOVIĆ
81 JELENA JOVANOVIĆ
85 JADRANKA ALEKSIĆ
96 SRðAN MILOSAVLJEVIĆ
047775/09
Opšta bolnica Leskovac Hirurgija
3
97 MARIJA, ZORAN, ANðELKOVIĆ
01561/10
Opšta bolnica Leskovac
3
98 MIROSLAV MILENKOVIĆ
035005/09
Opšta bolnica Leskovac
99 VESNA STOJKOVIĆ
048621/09
Opšta bolnica Leskovac
Interno
3
048144
Opšta bolnica Leskovac
Anesteziologija
3
101 NATAŠA MICIĆ
054327/09
Opšta bolnica Leskovac
Anesteziologija
3
102 ALEKSANDAR ŽIVKOVIĆ
048138/09
Opšta bolnica Leskovac
Anesteziologija
3
103 NENAD TRAJKOVIĆ
048152/09
Opšta bolnica Leskovac
Anesteziologija
3
104 TANJA ANðELKOVIĆ
048151/09
Opšta bolnica Leskovac
Anesteziologija
3
100 ZORICA ALEKSIĆ
opšta medicina
3
105 ŽARKO ŠĆEPANOVIĆ
048140/09
Opšta bolnica Leskovac
106 GORDANA ILIĆ
048529/09
Dom zdravlja Grdelica
107 GORDANA STOJANOVIĆ
048530/09
Dom zdravlja Grdelica
108 IRENA RANČIĆ
048545/09
Dom zdravlja Grdelica
Stomatologija
3
109 LJILJANA MILUTINOVIĆ
048542/09
Dom zdravlja Grdelica
Patronaža
3
110 SNEŽANA GAVRILOVIĆ
048541/09
Dom zdravlja Grdelica
Patronaža
3
111 JELENA MARKOVIĆ
048316/09
Dom zdravlja Grdelica
Patronaža
3
112 SVETLANA KOSTIĆ
048540/09
Dom zdravlja Grdelica
dispanzer za žene
3
113 BILJANA MLADENOVIĆ
064110/09
Dom zdravlja Grdelica
114 SNEŽANA IVKOVIĆ
064341/09
Dom zdravlja Grdelica
Pedijatrija
3
115 GORDANA STANKOVIĆ
003372/2008
Dom zdravlja Grdelica
Pedijatrija
3
116 BILJANA STOJANOVIĆ
010302/2008
Dom zdravlja Grdelica
Pedijatrija
3
117 BILJANA TODOROVIĆ
048533/09
Dom zdravlja Grdelica
opšta medicina
3
118 MARINA BANKOVIĆ
003373/08
Dom zdravlja Grdelica
Stomatologija
3
119 SVETLANA STOJKOVIĆ
048535/09
Dom zdravlja Grdelica
opšta medicina
3
120 OLGICA MILOŠEVIĆ
044429
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
121 MAJA STEPANOVIĆ
034985/09
Dom zdravlja Vlasotince
opšta medicina
3
122 TATJANA KOSTIĆ
010206/08
Dom zdravlja Vlasotince
medicina rada
3
123 RUMENA LAZAREVIĆ
ONI61100279
Dom zdravlja Vlasotince
medicina rada
3
124 ŽIVANA STANKOVIĆ
03280/08
Dom zdravlja Vlasotince
medicina rada
3
125 LJILJANA STANKOVIĆ
0304975/09
Dom zdravlja Vlasotince
medicina rada
3
126 SARAJČICA ðORðEVIĆ
034979/09
Dom zdravlja Vlasotince
kućna nega
3
127 SLAðANA ZDRAVKOVIĆ
034978/09
Dom zdravlja Vlasotince
kućna nega
3
128 GORDANA STANKOVIĆ
034977/09
Dom zdravlja Vlasotince
hitna pomoć
3
129 RADICA KRSTIĆ
034958/09
Dom zdravlja Vlasotince
130 DANIJELA VELJKOVIĆ
034956/09
Dom zdravlja Vlasotince
dispanzer za žene
3
131 DAJANA STANOJEVIĆ
003255/08
Dom zdravlja Vlasotince
dispanzer za žene
3
132 ALEKSANDRA NIKOLIĆ
034957/
Dom zdravlja Vlasotince
dispanzer za žene
3
Anesteziologija
3
uprava
3
3
3
3
133 NADICA KOSTIĆ
034960/09
Dom zdravlja Vlasotince
Patronaža
3
134 OLIVERA STOJKOVIĆ-LEPOJEVIĆ
034962/09
Dom zdravlja Vlasotince
Patronaža
3
135 DRAGANA PETROVIĆ
048620/09
Dom zdravlja Vlasotince
Patronaža
3
136 MARIJA MILENOVIĆ
035019/09
Dom zdravlja Vlasotince
Patronaža
3
137 LJUBINKA MILOŠEVIĆ
034963/09
Dom zdravlja Vlasotince
Patronaža
3
138 MILADINKA GORUNOVIĆ
010203/08
Dom zdravlja Vlasotince
Patronaža
3
139 NOVICA NIKOLIĆ
03505/09
Dom zdravlja Crna Trava
3
140 ðOKICA STANKOVIĆ
035000/09
Dom zdravlja Crna Trava
3
035011
Dom zdravlja Crna Trava
141 ZLATA KOCIĆ
laboratorija
Dom zdravlja Crna Trava dispanzer za žene
3
142 BILJANA MILTENOVIĆ
034959/09
143 GORICA MITROVIĆ
048320/09
Dom zdravlja Vučje
Stomatologija
3
144 VESNA MILENKOVIĆ
048321/09
Dom zdravlja Vučje
Stomatologija
3
145 VESNA STOJILJKOVIĆ
003377/08
Dom zdravlja Vučje
Stomatologija
3
146 DRAGANA JOVANOVIĆ
003378/08
Dom zdravlja Vučje
Stomatologija
3
147 GORDANA ðORðEVIĆ
048560/09
Dom zdravlja Vučje
Stomatologija
3
148 PETAR TRAJKOVIĆ
048561/09
Dom zdravlja Vučje
Stomatologija
3
149 MARICA JOVANOVIĆ
048573/09
Dom zdravlja Vučje
opšta medicina
3
150 DANICA KRSTIĆ
048255/09
Dom zdravlja Vučje
uprava
3
151 DRAGAN STANKOVIĆ
048325/09
Dom zdravlja Vučje
opšta medicina
3
152 JASMINA ðORðEVIĆ
010306/08
Dom zdravlja Vučje
Stomatologija
3
153 DRAGOLJUB Ž ðORðEVIĆ
010310/08
Dom zdravlja Vučje
kućna nega
3
154 GORAN KOCIĆ
010309/08
Dom zdravlja Vučje
kućna nega
3
155 STANA ðORðEVIĆ
048528/09
Dom zdravlja Vučje
dispanzer za žene
3
156 VERICA ðORðEVIĆ
064109/09
Dom zdravlja Vučje
opšta medicina
3
157 MARINA DIMITRIJEVIĆ
048571
Dom zdravlja Vučje
opšta medicina
3
158 RADMILA STOJKOVIĆ
048572/09
Dom zdravlja Vučje
3
159 MILANKA, SLAVIMIR, IVANOVIĆ
048637/09
Apoteka Džunić
3
160 SUZAN STAŠIN
003380/08
Dom zdravlja Vučje
dečji dispanzer
3
3
161 SUZANA ANðELKOVIĆ
048578/09
Dom zdravlja Vučje
162 SLAðANA STOJILKOVIĆ
048317/09
Dom zdravlja Leskovac
Radiologija
3
163 ZORICA MARINKOVIĆ
048585/09
Dom zdravlja Vučje
Patronaža
3
164 ZORICA JOVANOVIĆ
048586/09
Dom zdravlja Vučje
Patronaža
3
165 MILENKA DIMITRIJEVIĆ
048465/09
Dom zdravlja Vučje
Patronaža
3
166 TATJANA MILENKOVIĆ
048583/09
Dom zdravlja Vučje
Patronaža
3
167 SMILJA CVETKOVIĆ
048584/09
Dom zdravlja Vučje
Patronaža
3
168 MARINA PETROVIĆ
048575/09
Dom zdravlja Vučje
dečji dispanzer
3
169 VESNA MARJANOVIĆ
048576/09
Dom zdravlja Vučje
dečji dispanzer
3
170 MARIJA STANOJEVIĆ
003382/08
Dom zdravlja Vučje
dečji dispanzer
3
171 GORDANA BLAGOJEVIĆ
003381/08
Dom zdravlja Vučje
dečji dispanzer
3
172 DRAGOLJUB T. ðORðEVIĆ
048577/09
Dom zdravlja Vučje
dečji dispanzer
3
173 OLIVERA STOJANOVIĆ
048574/09
Dom zdravlja Vučje
Stomatologija
3
174 CVETA ŠATIĆ
035014/09
Dom zdravlja Vlasotince
Stomatologija
3
175 TRAJKA LEPOJEVIĆ
034997/09
Dom zdravlja Vlasotince
Stomatologija
3
176 BRANA MLADENOVIĆ
034998/09
Dom zdravlja Vlasotince
Stomatologija
3
003278
Dom zdravlja Vlasotince
kućna nega
3
178 SRETEN STOJKOVIĆ
010204/08
Dom zdravlja Vlasotince
kućna nega
3
179 SLAVIŠA STOJANOVIĆ
035010/09
Dom zdravlja Vlasotince
Radiologija
3
180 SNEŽANA RADOVANA CVETKOVIĆA
047739/09
Opšta bolnica Leskovac
Hirurgija
3
181 VLADIMIR DODEIĆ
035006/09
Dom zdravlja Vlasotince
182 VESNA TOŠIĆ
035008/09
Dom zdravlja Vlasotince
laboratorija
3
183 JASMINA ZLATKOVIĆ
03519/09
Dom zdravlja Vlasotince
laboratorija
3
184 JADRANKA STAMENKOVIĆ
003283/08
Dom zdravlja Vlasotince
dečji dispanzer
3
185 BILJANA STANKOVIĆ
034991/09
Dom zdravlja Vlasotince
dečji dispanzer
3
186 SLAVICA RANðELOVIĆ
034988/09
Dom zdravlja Vlasotince
dečji dispanzer
3
187 RUMENA NIKOLIĆ
034987/09
Dom zdravlja Vlasotince
188 MILINA VELIČKOVIĆ
034992/09
Dom zdravlja Vlasotince
177 BORA ZLATKOVIĆ
3
3
3
dečji dispanzer
3
034990/09
Dom zdravlja Vlasotince
034986
Dom zdravlja Vlasotince
dečji dispanzer
3
191 GORDANA STOJKOVIĆ
003279/08
Dom zdravlja Vlasotince
opšta medicina
3
192 ZORICA MARKOVIĆ
010207/08
Dom zdravlja Vlasotince
opšta medicina
3
Dom zdravlja Vlasotince
opšta medicina
3
opšta medicina
3
189 SUZANA STANKOVIĆ
190 BRANKA ILIĆ
193 ŽAKLINA MITROVIĆ JANKOVIĆ
3
194 SUNČICA VELIČKOVIĆ
048639/09
Opšta bolnica Leskovac
195 DANIJELA BANKOVIĆ
034980/09
Dom zdravlja Vlasotince
196 LJILJANA R. ðORðEVIĆ
034961/09
Dom zdravlja Vlasotince
197 ŽAKLINA BOSIĆ
034982/09
Dom zdravlja Vlasotince
3
198 NEBOJŠA PEŠIĆ
034970/09
Dom zdravlja Vlasotince
3
199 ZORAN VIDOJEVIĆ
034968/09
Dom zdravlja Vlasotince
opšta medicina
200 VALENTINA NIKOLIĆ
047811/09
Opšta bolnica Leskovac
interno
201 ŽIVADIN PEJČIĆ
047841/09
Opšta bolnica Leskovac
interno
3
202 OLGA STOJILJKOVIĆ
003276/08
Opšta bolnica Leskovac
interno
3
203 BILJANA TASIĆ
048042/09
Opšta bolnica Leskovac
interno
3
204 SAŠA STAMENKOVIĆ
047830/09
Opšta bolnica Leskovac
interno
3
205 ZORICA MARKOVIĆ
047842/09
Opšta bolnica Leskovac
interno
3
206 SUZANA PETKOVIĆ
47818/09
Opšta bolnica Leskovac
interno
3
207 VESNA STOJČEVIĆ
47847/09
Opšta bolnica Leskovac
interno
3
208 ŽARKO PETROVIĆ
047827/09
Opšta bolnica Leskovac
interno
3
209 MARJAN PETKOVIĆ
047810/09
Opšta bolnica Leskovac
interno
3
210 JAGODA CAKIĆ
047834/09
Opšta bolnica Leskovac
interno
3
211 TATJANA CAKIĆ
047826/09
Opšta bolnica Leskovac
interno
3
212 SLAðANKA JANKOVIĆ
010201/08
Opšta bolnica Leskovac
interno
3
213 SLAðANA CONIĆ
047846/09
Opšta bolnica Leskovac
interno
3
214 SVETLANA MIHAJLOVIĆ
047839/09
Opšta bolnica Leskovac
interno
3
215 DRAGANA ðORIĆ
047844
Opšta bolnica Leskovac
interno
3
216 MARIJA ŽIVKOVIĆ
047849/09
Opšta bolnica Leskovac
interno
3
3
opšta medicina
3
3
5
217 SNEŽANA MENKOVIĆ
047833/09
Opšta bolnica Leskovac
interno
3
218 SUZANA SAVIĆ
047843/09
Opšta bolnica Leskovac
interno
3
219 MIODRAG MITIĆ
047829/09
Opšta bolnica Leskovac
interno
3
220 BILJANA MANDIĆ-STANKOVIĆ
010202/08
Opšta bolnica Leskovac
interno
3
221 DRAGANA NOVAKOVIĆ
003275/08
Opšta bolnica Leskovac
interno
3
222 RUŽICA KOSTIĆ
047832/09
Opšta bolnica Leskovac
interno
3
223 DANIJELA TASIĆ
047836/09
Opšta bolnica Leskovac
interno
3
224 SUZANA PAVLOVIĆ
047838/09
Opšta bolnica Leskovac
interno
3
225 OZRENKA FILIPOVIĆ
047822/09
Opšta bolnica Leskovac
interno
3
226 STANA STANKOVIĆ
047817/09
Opšta bolnica Leskovac
interno
3
227 GORICA STANKOVIĆ
047837/09
Opšta bolnica Leskovac
interno
3
228 SLAVICA SAVIĆ
047823/09
Opšta bolnica Leskovac
interno
3
229 MARGARETA KOCANOVIĆ
047824/09
Opšta bolnica Leskovac
230 ZORICA ZDRAVKOVIĆ
3
Opšta bolnica Leskovac
interno
3
231 SNEŽANA STOJKOVIĆ
047828/09
Opšta bolnica Leskovac
interno
3
232 SLAVICA STANKOVIĆ
047821/09
Opšta bolnica Leskovac
interno
3
233 MARINA DIMITRIJEVIĆ
047850/09
Opšta bolnica Leskovac
interno
3
234 SNEŽANA KOSTIĆ
047835
Opšta bolnica Leskovac
interno
3
235 SVETLANA RAKIĆ
047807/09
Opšta bolnica Leskovac
interno
3
236 JASMINA MILJKOVIĆ
047803/09
Opšta bolnica Leskovac
interno
3
237 MALINA AVRAMOVIĆ JOVANOVIĆ
047808/09
Opšta bolnica Leskovac
interno
3
238 SLOBODANKA STOJANOVIĆ
003273/08
Opšta bolnica Leskovac
interno
3
239 LJUBIŠA SAVIĆ
047800/09
Opšta bolnica Leskovac
interno
3
240 BOBAN MITROVIĆ
047809/09
Opšta bolnica Leskovac
interno
3
241 DRAGANA IVKOVIĆ
047817/09
Opšta bolnica Leskovac
interno
3
242 BRANKICA ZDRAVKOVIĆ
047852/09
Opšta bolnica Leskovac
interno
3
243 RADMILA STOJANOVIĆ
048061/09
Opšta bolnica Leskovac
Urologija
3
244 BOJANA JOVIĆ
048323/09
Dom zdravlja Grdelica
laboratorija
3
245 JULIJANA MORUŠOVA-STOJANOVIĆ
003353/08
Dom zdravlja Grdelica
laboratorija
3
246 MENČE ðOKIĆ
048466/09
Dom zdravlja Grdelica
statistika
3
247 ZORICA ðERMANOVIĆ
003271/08
248 PETROVKA KOSTIĆ
048579/09
Dom zdravlja Vučje
Stomatologija
3
249 MIRJANA MITIĆ
003383/08
Dom zdravlja Vučje
opšta medicina
3
250 SUZANA JOVIĆ
048559/09
Dom zdravlja Vučje
Stomatologija
3
251 RADOMIRKA JOVANOVIĆ
003301/08
Zavod za javno zdravlje
3
252 DUŠAN KANKARAŠ
010218/08
Zavod za javno zdravlje
3
253 SVETLANA STOJILJKOVIĆ
047908/09
Dom zdravlja Medveña
opšta medicina
3
254 IVAN STANKOVIĆ
047895/09
Dom zdravlja Medveña
opšta medicina
3
255 OLIVERA DIMITRIJEVIĆ
047907/09
Dom zdravlja Medveña
opšta medicina
3
256 IVAN PETROVIĆ
047912/09
Dom zdravlja Medveña
opšta medicina
3
257 BILJANA KOVINIĆ
010235/08
Dom zdravlja Medveña
Stomatologija
3
258 GORDANA ZEJAK
047891/09
Dom zdravlja Medveña
opšta medicina
3
259 JASNA MAKSIMOVIĆ
047893/09
Dom zdravlja Medveña kućna nega
3
260 ŽAKLINA LAZAREVIĆ
047888/09
Dom zdravlja Medveña
3
261 NOVICA STOJKOVIĆ
003297/08
Dom zdravlja Medveña Patronaža
3
262 JASMINA NIKOLIĆ
003296/08
Dom zdravlja Medveña Patronaža
3
263 BILJANA IVANOVIĆ
047892/09
Dom zdravlja Medveña
opšta medicina
3
264 STANIJA STANKOVIĆ
047897/09
Dom zdravlja Medveña
Stomatologija
3
265 JOVICA KOVINIĆ
010324/08
Dom zdravlja Medveña statistika
3
266 SNEŽANA BUTUROVIĆ
003309/08
Dom zdravlja Medveña
laboratorija
3
267 LJILJANA PAVLOVIĆ
047898/09
Dom zdravlja Medveña
opšta medicina
3
268 SRðAN IVKOVIĆ
047906/09
Dom zdravlja Medveña kućna nega
3
269 JASMINA ðORðEVIĆ
047929/09
Opšta bolnica Leskovac
laboratorija
3
270 VESNA CVETKOVIĆ
069024/09
Opšta bolnica Leskovac
laboratorija
3
271 MILENA, SRBOLJUB, STOJILJKOVIĆ
048632/09
Apoteka Džunić
272 JASMINA STOJKOVIĆ
048064/09
Opšta bolnica Leskovac
Opšta bolnica Leskovac Dermatovenerologija
opšta medicina
3
3
Urologija
3
273 IVAN PEŠIĆ
048065/09
Opšta bolnica Leskovac
274 TATJANA JANJIĆ
048069/09
Opšta bolnica Leskovac Anesteziologija
3
275 DOBRILA STOJANOVIĆ
044795/09
Opšta bolnica Leskovac Anesteziologija
3
276 NATAŠA MILJKOVIĆ
048070/09
Opšta bolnica Leskovac Anesteziologija
3
277 SANJA STOŠIĆ
048063/09
Opšta bolnica Leskovac
Urologija
3
278 MILKA VUKOSAVLJEVIĆ
048072/09
Opšta bolnica Leskovac
Urologija
3
279 IVANA ANðELKOVIĆ
048067/09
Opšta bolnica Leskovac
Urologija
3
280 MARIJA STAMENKOVIĆ
054378/09
Opšta bolnica Leskovac
Neurologija
3
281 BRATISLAV NIKOLIĆ
047685/09
Opšta bolnica Leskovac
Urologija
3
282 JAGODA STANKOVIĆ
003263/08
Opšta bolnica Leskovac
Urologija
3
283 ZLATA DIMITRIJEVIĆ
047689/09
Opšta bolnica Leskovac
Urologija
3
284 RUŽA PETROVIĆ
003371/08
Dom zdravlja Grdelica
Pedijatrija
3
285 VIOLETA MARKOVIĆ
010299/08
Dom zdravlja Grdelica
opšta medicina
3
286 SLAðANA ILIĆ
048546/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
287 SVETLANA NIKOLIĆ
048536/09
Dom zdravlja Grdelica
opšta medicina
3
288 SUNČICA ZDRAVKOVIĆ
048531/09
Dom zdravlja Grdelica
opšta medicina
3
289 SLAðANA MILOŠEVIĆ
048598/09
Dom zdravlja Grdelica
opšta medicina
3
290 MILICA, RADOMIR, CVETKOVIĆ
068303/09
Apoteka Džunić
291 IVANA MILENKOVIĆ
054339/09
Dom zdravlja Grdelica
opšta medicina
3
292 GORAN CVETKOVIĆ
048539/09
Dom zdravlja Grdelica
opšta medicina
3
293 SNEŽANA STOJILKOVIĆ
048534/09
Dom zdravlja Grdelica
opšta medicina
3
294 MIODRAG TODOROVIĆ
010301/08
Dom zdravlja Grdelica
opšta medicina
3
295 JAGODA STOJANOVIĆ
047687/09
Opšta bolnica Leskovac statistika
3
296 IVANA MLADENOVIĆ
047700/09
Opšta bolnica Leskovac statistika
3
297 DANIJELA STANKOVIĆ
047695/09
Opšta bolnica Leskovac statistika
3
298 LJILJANA JOVANOVIĆ
047699/09
Opšta bolnica Leskovac statistika
3
299 MARIJA TASIĆ
047702/09
Opšta bolnica Leskovac statistika
3
300 SONJA MARKOVIĆ
047698/09
Opšta bolnica Leskovac statistika
3
Urologija
3
3
301 MIRJANA KRSTIĆ
010287/08
Dom zdravlja Leskovac Patronaža
3
302 SLAðANA JANKOVIĆ
010291/08
Dom zdravlja Leskovac Patronaža
3
303 SLAðANA IVKOVIĆ
048384/09
Dom zdravlja Leskovac Patronaža
3
304 SNEŽANA POPOVIĆ
010288/08
Dom zdravlja Leskovac Patronaža
3
305 JASMINA RISTIĆ
010289/08
Dom zdravlja Leskovac Patronaža
3
306 SUZANA ŠALINGER
048388/09
Dom zdravlja Leskovac Patronaža
3
307 BOJANA MLADENOVIĆ
048395/09
Dom zdravlja Leskovac Patronaža
3
308 SLAðANA ZAVIŠIĆ
048386/2009
Dom zdravlja Leskovac Patronaža
3
309 DOBRILA LENČIĆ
10290/08
Dom zdravlja Leskovac Patronaža
3
310 VESNA STAMENKOVIĆ
048387/09
Dom zdravlja Leskovac Patronaža
3
311 SUZANA STEVIĆ
048389/09
Dom zdravlja Leskovac Patronaža
3
312 BILJANA CEKIĆ
048393/09
Dom zdravlja Leskovac Patronaža
3
313 MALINKA PETKOVIĆ
048396/09
Dom zdravlja Leskovac Patronaža
3
314 EMINA STOJANOVIĆ
048383/09
Dom zdravlja Leskovac Patronaža
3
315 SUNČICA STOJANOVIĆ
048390/09
Dom zdravlja Leskovac Patronaža
3
316 LIDIJA TOTOŠKOVIĆ
003359/08
Dom zdravlja Leskovac Patronaža
3
048398/2009
Dom zdravlja Leskovac Patronaža
3
318 MEVLIDA DEMIĆ
048394/09
Dom zdravlja Leskovac Patronaža
3
319 SVETLANA LONČAR
048397/09
Dom zdravlja Leskovac Patronaža
3
320 DEJAN MLADENOVIĆ
048538/09
Dom zdravlja Grdelica
opšta medicina
3
321 GORAN ILIĆ
003291/08
Dom zdravlja Bojnik
opšta medicina
3
322 ZORICA STEVANOVIĆ
047861/09
Dom zdravlja Bojnik
opšta medicina
3
323 SANJA JANKOVIĆ
047902/09
Dom zdravlja Bojnik
opšta medicina
3
324 GABRIJELA VELJKOVIĆ
047870/09
Dom zdravlja Bojnik
opšta medicina
3
325 GORAN STANKOVIĆ
010215/08
Dom zdravlja Bojnik
opšta medicina
3
326 MARINA IVANOVIĆ
047871/09
Dom zdravlja Bojnik
opšta medicina
3
327 GORICA STANKOVIĆ
047869/09
Dom zdravlja Bojnik
opšta medicina
3
328 VALENTINA MILENKOVIĆ
047934/09
Dom zdravlja Bojnik
opšta medicina
3
317 DIJANA IVANOVIĆ
329 LJILJANA NOVOVIĆ
047933/09
Dom zdravlja Bojnik
opšta medicina
3
330 ZORICA ZDRAVKOVIĆ
047874/09
Dom zdravlja Bojnik
opšta medicina
3
331 ZARIJE IVANOVIĆ
047863/09
Dom zdravlja Bojnik
opšta medicina
3
332 IVONA DŽUNIĆ
047872/09
Dom zdravlja Bojnik
opšta medicina
3
333 BOBAN LJUBIĆ
047862/09
Dom zdravlja Bojnik
opšta medicina
3
334 BILJANA DODIĆ
003292/08
Dom zdravlja Bojnik
opšta medicina
3
335 DANIJELA PEŠIĆ
034969/09
Dom zdravlja Vlasotince
opšta medicina
3
336 MARIJA STAMENKOVIĆ
034972/09
Dom zdravlja Vlasotince
opšta medicina
3
337 SNEŽANA TAKIĆ
034981/09
Dom zdravlja Vlasotince
opšta medicina
3
338 SAŠA MILENKOVIĆ
034984/09
Dom zdravlja Vlasotince
opšta medicina
3
339 SVETISLAV KOCIĆ
034965/09
Dom zdravlja Vlasotince
opšta medicina
3
340 DALIBOR ðORðEVIĆ
064967/09
Dom zdravlja Vlasotince
opšta medicina
3
341 JASMINA ANTIĆ
034976/09
Dom zdravlja Vlasotince
opšta medicina
3
342 NATAŠA STOJILJKOVIĆ
034973/09
Dom zdravlja Vlasotince
opšta medicina
3
343 JELICA ðORðEVIĆ
048085/09
Opšta bolnica Leskovac
Gerijatrija
3
344 ANðELKA JOVANOVIĆ
048074/09
Opšta bolnica Leskovac
Gerijatrija
3
345 SNEŽANA MILENOVIĆ
048082/09
Opšta bolnica Leskovac
Gerijatrija
3
346 BISERKA GORUNOVIĆ
048075/09
Opšta bolnica Leskovac
Gerijatrija
3
347 SUNČICA RAJKOVIĆ
048077/09
Opšta bolnica Leskovac
Gerijatrija
3
348 SLAðANA PETROVIĆ
048079/09
Opšta bolnica Leskovac
Gerijatrija
3
349 SVETLANA CONIĆ
048073/09
Opšta bolnica Leskovac
Gerijatrija
3
350 MAJA ANðELKOVIĆ
048083/09
Opšta bolnica Leskovac
Gerijatrija
3
351 ŽAKLINA ZVEZDANOVIĆ
04881/09
Opšta bolnica Leskovac
Gerijatrija
3
352 ZORICA DAVINIĆ
048078/09
Opšta bolnica Leskovac
Fizikalna medicina i rehabilitacija
3
353 BOJAN JOVIĆ
040850/09
Dom zdravlja Leskovac uprava
3
354 OLIVERA PROKOPOVIĆ
047793/09
Opšta bolnica Leskovac
Transfuziologija
3
355 GORICA STOJANOVIĆ
047799/09
Opšta bolnica Leskovac
Onkologija
3
356 MILICA MARJANOVIĆ
054343/09
Opšta bolnica Leskovac
Onkologija
3
Dom zdravlja Leskovac
dispanzer za žene
3
048314/09
Dom zdravlja Leskovac
dispanzer za žene
3
359 GORDANA LEKIĆ
048315
Dom zdravlja Leskovac
dispanzer za žene
3
360 BILJANA ILIĆ
054330
Dom zdravlja Leskovac
dispanzer za žene
3
048630/09
Apoteka Džunić
047947
Opšta bolnica Leskovac
Radiologija
3
363 JADRANKA ARSIĆ
047684/09
Opšta bolnica Leskovac
Radiologija
3
364 SLAðANA CVETANOVIĆ
003261/08
Opšta bolnica Leskovac
Radiologija
3
365 VERICA ŽIVKOVIĆ
047683/09
Opšta bolnica Leskovac
Radiologija
3
366 GORICA TASIĆ
047945/09
Opšta bolnica Leskovac
Radiologija
3
367 BOBAN RADOVANOVIĆ
000141/08
Opšta bolnica Leskovac
Radiologija
3
368 BRATISLAV KNEŽEVIĆ
047950/09
Opšta bolnica Leskovac
Radiologija
3
369 ANKICA STOJANOVIĆ
047942/09
Opšta bolnica Leskovac
Radiologija
3
370 BILJANA DAVITKOV
047940/09
Opšta bolnica Leskovac
Radiologija
3
371 SAŠA KOSTADINOVIĆ
047946/09
Opšta bolnica Leskovac
Radiologija
3
372 SUNČICA PAVLOVIĆ
047977/09
Opšta bolnica Leskovac
Radiologija
3
373 GORAN DIMITRIJEVIĆ
047948/2009
Opšta bolnica Leskovac
uprava
3
374 LJUBIŠA DIMITRIJEVIĆ
047941/09
Opšta bolnica Leskovac
Radiologija
3
375 JADRANKA CVETKOVIĆ
010193/08
Opšta bolnica Leskovac
Hirurgija
3
376 JAGODA MILOŠEVIĆ
003390/08
Opšta bolnica Leskovac
Hirurgija
3
377 RADMILA RAJKOVIĆ
047751/09
Opšta bolnica Leskovac
Hirurgija
3
378 JADRANKA DIMITRIJEVIĆ
047769/09
Opšta bolnica Leskovac
Hirurgija
3
379 SNEŽANA KOSTIĆ
047755/09
Opšta bolnica Leskovac
Hirurgija
3
380 MARICA STANKOVIĆ
047759/09
Opšta bolnica Leskovac
Hirurgija
3
381 LJUBINKA STEVANOVIĆ
047774/09
Opšta bolnica Leskovac
Hirurgija
3
382 MARICA DUGALIĆ
003270/08
Opšta bolnica Leskovac
Hirurgija
3
383 IVANA PETKOVIĆ
010223/08
Opšta bolnica Leskovac
Hirurgija
3
384 LJILJANA TASIĆ
047754/09
Opšta bolnica Leskovac
Hirurgija
3
357 TATJANA GLIŠIĆ
358 SLAVICA STOJKOVIĆ
361 MAJA, MILOJA, UROŠEVIĆ
362 ZLATOMIR MATEJIĆ
3
385 HERMINA ZLATANOVIĆ
047757/09
Opšta bolnica Leskovac
Hirurgija
3
386 SNEŽANA STANOJKOVIĆ
047761/09
Opšta bolnica Leskovac
Hirurgija
3
387 SUZANA LAZAREVIĆ
047752/09
Opšta bolnica Leskovac
Hirurgija
3
388 NADEŽDA STAMENKOVIĆ
047736/09
Opšta bolnica Leskovac
Hirurgija
3
389 SUZANA JOVANOVIĆ
04776309
Opšta bolnica Leskovac
Hirurgija
3
390 NATAŠA CVETANOVIĆ
047766/09
Opšta bolnica Leskovac
Hirurgija
3
391 SLAðANA, RATKO, CVETKOVIĆ
048626/09
Apoteka Džunić
392 JELENA LAZAREVIĆ
047742/09
Opšta bolnica Leskovac
Hirurgija
3
393 SNEŽANA TRAJKOVIĆ
047745/09
Opšta bolnica Leskovac
Hirurgija
3
394 LJILJANA ANðELKOVIĆ
047746/9
Opšta bolnica Leskovac
Hirurgija
3
395 JELKA DIMITRIJEVIĆ
010195/08
Opšta bolnica Leskovac
Hirurgija
3
396 TATJANA STOJANOVIĆ
047785/09
Opšta bolnica Leskovac
Hirurgija
3
397 LJILJANA ðOKIĆ
047776/09
Opšta bolnica Leskovac
Hirurgija
3
398 PREDRAG STANIŠIĆ
048135/09
Opšta bolnica Leskovac
Fizikalna medicina i rehabilitacija
3
399 DRAGANA MILENKOVIĆ
054326/09
Opšta bolnica Leskovac
Fizikalna medicina i rehabilitacija
3
400 LJUBINKA STAMENKOVIĆ
010250/08
Opšta bolnica Leskovac
Fizikalna medicina i rehabilitacija
3
401 DOBRILA CVETKOVIĆ
048127/09
Opšta bolnica Leskovac
Fizikalna medicina i rehabilitacija
3
402 VIOLETA NIKOLIĆ
048126/09
Opšta bolnica Leskovac
Fizikalna medicina i rehabilitacija
3
403 TANJA MILENKOVIĆ
047975/09
Opšta bolnica Leskovac
Fizikalna medicina i rehabilitacija
3
404 VALENTINA PETROVIĆ
048136/09
Opšta bolnica Leskovac
Fizikalna medicina i rehabilitacija
3
405 TOMISLAV IVKOVIĆ
003330/08
Opšta bolnica Leskovac
Fizikalna medicina i rehabilitacija
3
406 SLAðANA MILENKOVIĆ
048134/09
Opšta bolnica Leskovac
Fizikalna medicina i rehabilitacija
3
407 IGOR JOVANOVIĆ
048125/09
Opšta bolnica Leskovac
Fizikalna medicina i rehabilitacija
3
408 BILJANA PEŠIĆ
048133/09
Opšta bolnica Leskovac
Fizikalna medicina i rehabilitacija
3
409 DRAGICA DENIĆ
048126/09
Opšta bolnica Leskovac
Fizikalna medicina i rehabilitacija
3
410 IRENA ILIĆ
048131/09
Opšta bolnica Leskovac
Fizikalna medicina i rehabilitacija
3
411 VESNA MILOŠEVIĆ
048130/09
Opšta bolnica Leskovac
Fizikalna medicina i rehabilitacija
3
412 GORDANA ANðELKOVIĆ
010192/08
Opšta bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
3
413 SUZANA JOVANOVIĆ
047704
Opšta bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
414 SONJA MAKSIMOVIĆ
047715/09
Opšta bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
415 VERA PETROVIĆ
047716/09
Opšta bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
416 ZORICA ANðELIĆ
047713
Opšta bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
417 SVETLANA SPIROVSKI
047718/09
Opšta bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
418 LATINKA STAMENKOVIĆ
047709/09
Opšta bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
419 SLAðANA KOSTIĆ
047719/09
Opšta bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
420 JASMINA ANTIĆ
047707/09
Opšta bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
421 NATAŠA GAVRILOVIĆ
047729/09
Opšta bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
422 DIVNA ðORðEVIĆ
047734/09
Opšta bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
423 DANIJELA VUČKOVIĆ
003265/08
Opšta bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
424 NATAŠA KRSTIĆ
047727/09
Opšta bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
425 ROSA SINADINOVIĆ
048556/09
Dom zdravlja Leskovac
zdravstvena statistika
3
426 MIRJANA PETROV
048417/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
427 VUKO IVOVIĆ
048419/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
428 MIODRAG VELJKOVIĆ
048440/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
010292
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
430 VESNA PETKOVIĆ
048447/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
431 SNEŽANA PETKOVIĆ
04843/09
Dom zdravlja Leskovac medicina rada
3
432 JASMINA MILENKOVIĆ
048430/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
433 DALIBOR KOSTIĆ
048406/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
434 DANIJELA CVETKOVIĆ
069014/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
435 VESNA MIČIĆ
048415/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
436 SNEŽANA TEŠANOVIĆ
048432/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
437 NEVENA MILENKOVIĆ
048416/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
438 LJILJANA JOVANOVIĆ
04841/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
439 LIDIJA PETROVIĆ
048434/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
440 DRAGICA KOCIĆ
048401/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
429 BOSANKA IVANOVIĆ
441 OLGICA JOVANOVIĆ
048422/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
442 ZORICA ðELIĆ
048400/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
443 GORAN ZDRAVKOVIĆ
069021/09
Dom zdravlja Leskovac
Radiologija
3
444 VESNA STANKOVIĆ
064104
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
445 IRENA JOVANOVIĆ
048428/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
446 DRAGIŠA MILENKOVIĆ
048651/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
447 LJILJANA MIŠIĆ
048460/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
448 JELENA ðORðEVIĆ
048445/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
449 SLAðANA STOJANOVIĆ
048458/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
450 MARINA MARKOVIĆ
0488442/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
451 ANðELKA MUSTAFIĆ
048462/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
452 SLOBODANKA ðORðEVIĆ
003401/08
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
453 MILICA DIZDOR
048461/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
454 ANKA ILIĆ
048463/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
455 GORICA GLIŠIĆ
048459/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
456 RADMILA CVETKOVIĆ
064105/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
457 MERIMA GORANOVIĆ
048444/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
458 DRAGANA CAKIĆ
048443/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
459 TATJANA MITROVIĆ
048441/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
460 SNEŽANA IVANOVIĆ
054333/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
461 SLAðANA STOJILJKOVIĆ
064107/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
462 SUZANA MILOSAVLJEVIĆ
048149/09
Opšta bolnica Leskovac Anesteziologija
3
Opšta bolnica Leskovac
3
463 SANJA ČIČIĆ
01145
Interno
464 BRATISLAV RISTIĆ
048142/09
Opšta bolnica Leskovac Anesteziologija
3
465 SLAðANA DIMITRIJEVIĆ
048139/09
Opšta bolnica Leskovac Anesteziologija
3
466 BRANKO ðORIĆ
048145/09
Opšta bolnica Leskovac Anesteziologija
3
467 SNEŽANA STANKOVIĆ
010248/08
Opšta bolnica Leskovac
opšta medicina
3
468 IVAN NIKOLIĆ
003326/08
Opšta bolnica Leskovac
Ortopedija
3
469 NENAD GRUJESKI
003327/08
Opšta bolnica Leskovac
Ortopedija
3
470 BUDIMIR ðOKIĆ
048105/09
Opšta bolnica Leskovac
Ortopedija
3
471 MARINA STOJILJKOVIĆ
048107/09
Opšta bolnica Leskovac
Ortopedija
3
472 ZORAN JOVANOVIĆ
048108/09
Opšta bolnica Leskovac
Ortopedija
3
473 SVETLANA STAMENKOVIĆ
048109/09
Opšta bolnica Leskovac
Ortopedija
3
474 GORDANA STANČIĆ
048101/09
Opšta bolnica Leskovac Fizikalna medicina i rehabilitacija
3
475 IVANA MILENKOVIĆ
048097/09
Opšta bolnica Leskovac
Ortopedija
3
476 IVANA SAVIĆ
048367/09
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
477 MILORAD, BOŽIDARA, MIHAJLOVIĆ
047988/09
Dom zdravlja Lebane
kućna nega
3
478 VERA STOJILJKOVIĆ
048368/09
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
479 JASMINA RISTIĆ
048373/09
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
480 MILENA ðORIĆ
048374/09
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
481 ŽAKLINA, ZORAN, TODOROVIĆ
048624/09
Apoteka Džunić
3
482 IVANA, SLOBODAN, TRAKO
048636/09
Apoteka Džunić
3
483 ANðELKA, ACA, RANðELOVIĆ
048628/09
Apoteka Džunić
3
484 VESNA TRAJKOVIĆ
048591/09
Dom zdravlja Leskovac
485 SUZANA STANKOVIĆ
048381/09
Dom zdravlja Leskovac medicina rada
3
486 DUŠANKA MILENKOVIĆ
048380/09
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
487 SUZANA STAMENKOVIĆ
048378/09
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
488 SUZANA CVETKOVIĆ
048382/09
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
489 DANIJELA BOJOVIĆ
048370
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
490 GORDANA MARINKOVIĆ
010285/08
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
491 SLAðANKA JANKOVIĆ
048377/09
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
492 BOJANA DENČIĆ
048000/09
Opšta bolnica Leskovac ORL i MFH
3
493 BISERKA VELJKOVIĆ-KRSTIĆ
003312/08
Opšta bolnica Leskovac ORL i MFH
3
494 VALENTINA STAMENKOVIĆ
048335/09
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
495 BILJANA CVETANOVIĆ
048337/09
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
496 LJILJANA NEDELJKOVIĆ
0648338/09
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
opšta medicina
3
497 SLAVICA RISTIĆ
048333/09
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
498 DRAGANA ðOKIĆ
048339/09
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
499 MARINA, ČEDOMIR, NIKOLIĆ
048623/09
Apoteka Džunić
500 DRAGANA MICKOVIĆ
048334/09
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
501 LELA ðORðEVIĆ
048341/09
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
048340
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
503 GORAN CVETANOVIĆ
048596/09
Dom zdravlja Leskovac
ambulante Leskovac
3
504 TANJA ŽIVKOVIĆ
048347/09
Dom zdravlja Leskovac
ambulante Leskovac
3
505 ŽAKLINA STANKOVIĆ
071679/10
Dom zdravlja Leskovac
ambulante Leskovac
3
506 LIDIJA CAKIĆ
048348/09
Dom zdravlja Leskovac
ambulante Leskovac
3
507 SILVANA, VLADIMIR, ðOKIĆ
048653/09
Apoteka Džunić
ambulante Leskovac
3
508 NEVENKA KARADŽIĆ
071806/10
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
509 DANIJELA STOJKOVIĆ
048329/09
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
048328/2009
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
511 JELENA, DRAGUTIN, PAUNOVIĆ
047966/09
Dom zdravlja Medveña
laboratorija
3
512 MARINA KOSTIĆ
048351/09
Dom zdravlja Leskovac
ambulante Leskovac
3
513 SLAðANA MITIĆ
048350/09
Dom zdravlja Leskovac
ambulante Leskovac
3
048449/2009
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
515 JELENA, TIHOMIR, KOSTIĆ
068299/09
Apoteka Džunić
516 ŽIVKA STOJANOVIĆ
048365/09
Dom zdravlja Leskovac
ambulante Leskovac
3
517 JADRANKA MITEVA
048357/09
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
518 MARINA, PETAR, DODIĆ-ILIĆ
048622/09
Apoteka Džunić
502 SLAVICA BOGDANOVIĆ
510 JELENA MITIĆ
514 ŽAKLINA STOJILJKOVIĆ
3
3
3
054379
Opšta bolnica Leskovac Ginekologija i akušersko
3
520 ALEKSANDRA RAJKOVIĆ
047977/09
Opšta bolnica Leskovac Ginekologija i akušersko
3
521 IVANA STAMENKOVIĆ
048678/9
Dom zdravlja Vlasotince hitna pomoć
3
048677
Dom zdravlja Vlasotince
3
523 OLIVERA, ZORAN, ðOKIĆ
048627/09
Apoteka ðina
3
524 SMILJA MARINKOVIĆ
047922/09
Zavod za javno zdravlje
3
519 IRENA PAVLOVIĆ
522 BRANISLAVA ANðELKOVIĆ
opšta medicina
525 DRAGANA JOVANOVIĆ
Zavod za javno zdravlje
3
526 ALEKSANDRA CEROVIĆ
047879/09
Zavod za javno zdravlje
3
527 JELICA PEŠIĆ
003302/08
Zavod za javno zdravlje
3
528 ZORAN GIČIĆ
047880/09
Zavod za javno zdravlje
3
529 ROSICA PEJČIĆ
047877
Zavod za javno zdravlje
3
530 IVANA BAKRAČ
047884/09
Zavod za javno zdravlje
3
531 NENAD STANKOVIĆ
047926/09
Zavod za javno zdravlje
3
532 BILJANA STANOJKOVIĆ
047935/09
Zavod za javno zdravlje
3
533 SLAVICA ðORðEVIĆ
047883/09
Zavod za javno zdravlje
3
534 ZORICA ILIĆ
010233/08
Zavod za javno zdravlje
3
535 TATJANA MICIĆ
047882/09
Zavod za javno zdravlje
3
536 DIVNA KRSTIĆ
048229/09
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
537 RADMILA ðORðEVIĆ
048223/09
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
538 LJILJANA STOJILJKOVIĆ
048236/09
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
539 SVETLANA STANKOVIĆ
048238/09
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
540 SNEŽANA STEVANOVIĆ
541 NATAŠA DINIĆ
010266/08
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
542 VESNA BOGDANOVIĆ
064095/09
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
543 LIDIJA MITIĆ
047984/09
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
544 NATAŠA MILENKOVIĆ
064096/09
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
545 OLIVERA IGNJATOVIĆ
048216/09
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
546 NADICA STAJIĆ
048220/09
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
547 MARINA JOVIĆ
048226/09
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
548 JAGODA MIHAJLOVIĆ
048217/09
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
549 DANIJELA LJUBENOVIĆ
048280/09
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
550 IVANA MITIĆ
048247/09
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
551 DANIJELA ðORðEVIĆ
048218/09
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
552 SLAVICA VASILJEVIĆ
010265/08
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
553 OZRENKA CVETKOVIĆ
010264/08
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
554 ANA DEJANOVIĆ
048222/09
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
555 GORDANA COLIĆ-UROŠEVIĆ
047909/09
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
556 KATARINA ILIĆ
048224/09
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
048608/2009
Dom zdravlja Lebane
laboratorija
3
558 GORDANA SIMIĆ
048232/09
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
559 RADA STANKOVIĆ
048233/09
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
560 JOLGA DISKIĆ
068292/09
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
561 SUZANA STANKOVIĆ
048248/09
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
048227/2009
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
563 ŽAKLINA PAVLOVIĆ
048251/09
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
564 ANA STEVANOVIĆ
047779/09
Opšta bolnica Leskovac
Hirurgija
3
565 TATJANA SMILJKOVIĆ
047772/09
Opšta bolnica Leskovac
Hirurgija
3
566 DRAGANA TODOROVIĆ
048119/09
Opšta bolnica Leskovac
apoteka
3
567 ZORANA STANKOVIĆ
048123/09
Opšta bolnica Leskovac
apoteka
3
048124
Opšta bolnica Leskovac
apoteka
3
569 TATJANA NIKOLIĆ
048118/09
Opšta bolnica Leskovac
apoteka
3
570 OLIVERA NEDELJKOVIĆ
048122/09
Opšta bolnica Leskovac
apoteka
3
571 SLAðANKA VIDOJEVIĆ
048117/09
Opšta bolnica Leskovac
apoteka
3
572 DRAGANA NEŠIĆ
048120/09
Opšta bolnica Leskovac
apoteka
3
573 KATARINA STAMENKOVIĆ
048121/09
Opšta bolnica Leskovac
apoteka
3
574 DANIJELA STOŠIĆ
048243/09
Dom zdravlja Lebane
Stomatologija
3
575 TANJA ðORðEVIĆ
ONI61101385
Poliklinika DCM
3
576 VESNA STANOJEVIĆ
003386/08
Poliklinika DCM
3
577 DRAGANA KRSTIĆ
064133/09
Dom zdravlja Leskovac
medicina rada
3
578 BISERKA SOKOLOVIĆ
054361/09
Dom zdravlja Leskovac
uprava
3
579 NEBOJŠA MILOŠEVIĆ
048664/09
Opšta bolnica Leskovac
Patologija
3
580 ðORðE MILOŠEVIĆ
003325/08
Opšta bolnica Leskovac
Patologija
3
557 SNEŽANA PAUNOVIĆ
562 BOJANA JOVIĆ
568 DRAGANA PEJIĆ
581 JASMINA TASIĆ
048096/09
Opšta bolnica Leskovac
Patologija
3
582 NATAŠA N. KOCIĆ
048092/09
Opšta bolnica Leskovac
Patologija
3
583 SNEŽANA C. KOSTIĆ
048090/09
Opšta bolnica Leskovac
Patologija
3
584 LJILJANA S. MILOŠEVIĆ
048095/09
Opšta bolnica Leskovac
Patologija
3
585 TATJANA M. STOJILJKOVIĆ
048091/09
Opšta bolnica Leskovac
Patologija
3
586 SUZANA S. STAMENKOVIĆ
048088/09
Opšta bolnica Leskovac
Patologija
3
587 IVANA M. ðOKIĆ
048089/09
Opšta bolnica Leskovac
Patologija
3
048093/
Opšta bolnica Leskovac
Patologija
3
589 SANJA MANČIĆ
054352/09
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
590 SLAðANA STOJILJKOVIĆ-CVETANOVIĆ
047681/09
Opšta bolnica Leskovac
Pneumoftiziologija
3
591 DUŠANKA MITIĆ
010186/08
Opšta bolnica Leskovac
Pneumoftiziologija
3
592 DRAGANA DIMITRIJEVIĆ
047680/09
Opšta bolnica Leskovac
Pneumoftiziologija
3
593 DRAGANA ANDONOVIĆ
047682/09
Opšta bolnica Leskovac
Pneumoftiziologija
3
594 SRðAN LAZIĆ
048659/09
Opšta bolnica Leskovac
Pneumoftiziologija
3
595 LIDIJA Ž STANKOVIĆ
010187/08
Opšta bolnica Leskovac
Pneumoftiziologija
3
596 SLOBODAN D JOVANOVIĆ
047920/09
Opšta bolnica Leskovac
Pneumoftiziologija
3
597 NADA S. ALEKSIĆ
047960/09
Opšta bolnica Leskovac
Pneumoftiziologija
3
598 NATAŠA Z VUJANOVIĆ
048665/09
Opšta bolnica Leskovac
laboratorija
3
599 JELENA STOJILJKOVIĆ
010319/08
Poliklinika NewLife
3
600 ŽAKLINA ðORðEVIĆ
010317/08
Poliklinika NewLife
3
601 MARIJA ANTANASIJEVIĆ
010315/08
Poliklinika NewLife
3
602 IVANA STANKOVIĆ
010318/08
Poliklinika NewLife
3
603 SANDRA N KOSTADINOVIĆ
066529/09
Dom zdravlja Leskovac
laboratorija
3
048366
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
605 MILKA, VIDOJKO, NIKOLIĆ
010327/08
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
606 DRAGANA, RATOMIR CEKIĆ
048369/09
Dom zdravlja Leskovac
medicina rada
3
607 IVANA , BOŽIDAR PAVLOVIĆ
064108/09
Dom zdravlja Leskovac
medicina rada
3
608 DUŠICA, SLOBODAN, ŽIVKOVIĆ
054353/09
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
588 EMILIJA B. RISTIĆ
604 STANIJA, STEVAN, SMILJKOVIĆ
609 ŽAKLINA, MILIVOJE, SIMIĆ
064132/09
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
610 VLADIMIR, NEBOJŠA, MOMČILOVIĆ
048590/09
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
611 NIKOSAVA, DUŠAN, MILJKOVIĆ
003355/08
Dom zdravlja Leskovac
612 DIVNA, SAVA, TRIČKOVIĆ
048566/09
Dom zdravlja Leskovac
medicina rada
3
613 ALEKSANDRA, RADOMIR, KRSTIĆ
070328/10
Dom zdravlja Leskovac
medicina rada
3
614 DARINKA, VOJISLAVA, STANKOVIĆ
047780/09
Opšta bolnica Leskovac
Hirurgija
3
615 SVETLANA, SVETISLAV, STOJILJKOVIĆ
047741/09
Opšta bolnica Leskovac
Hirurgija
3
616 SOFIJA KOTLAJA
010320/08
zo SANIDENT
617 SANJANA ,NIĆIFORA, ðOKIĆ
048494/09
Dom zdravlja Leskovac dečji dispanzer
3
618 BISERKA, TROJAN, TASIĆ
048648/09
Opšta bolnica Leskovac
3
619 MILIKA, STOIMEN, IGNJATOVIĆ
048642/09
Opšta bolnica Leskovac
3
620 IVANA, ZORAN, MILADINOVIĆ
064131/09
Dom zdravlja Leskovac
621 VESNA, NOVICA, JANKOVIĆ
3
3
Patronaža
3
Opšta bolnica Leskovac Ginekologija i akušersko
3
3
622 IVANA, LUKA, ðOKIĆ
068310/09
Opšta bolnica Leskovac
623 SAŠA, STANIŠA, VELIČKOVIĆ
003400/08
Musculus
624 MARINA, DOBRIVOJE, ðORðEVIĆ
033611/08
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
625 VERICA, RADOSLAV, CVETKOVIĆ
048439
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
626 MAJA, VELIMIR, RADIVOJEVIĆ
048436/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
627 JASMINA, ČEDOMOR, STOJKOVIĆ
048427/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
628 OLIVERA, GOJKO, KALAJDŽIĆ
048457/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
629 DRAGICA, DANILO, JOVANOVIĆ
048423/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
630 IVANA, PETAR, RISTIĆ
048330/09
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
631 LIDIJA, MIODRAG, LJUBISAVLJEVIĆ
048342/09
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
632 SLAðANA, SVETOLIK, PEŠIĆ
048346/09
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
633 NATAŠA, SLOBODAN, PERIĆ
048343/09
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
634 MAJA, SLOBODAN, GRUJIĆ
048344/09
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
635 DANIJELA, NOVICA, JOVANOVIĆ
048595/09
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
636 VESNA, MILENKO, NIKOLIĆ
048593/09
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
Gerijatrija
3
637 NADICA, DRAGOLJUB, NIKOLIĆ
067449/09
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
638 LJILJANA, KRSTA, MILENKOVIĆ
066543
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
639 DALIBORKA, SLOBODAN, STOJIČEVIĆ
048453/09
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
640 SONJA, DUŠAN, NIKOLIĆ
048455/09
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
641 TATJANA, MIODRAG, ILIĆ
048452
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
642 SUNČICA, ZVONIMIR, KRSTIĆ
048454/09
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
643 BILJANA, STOJAN, ANðELKOVIĆ
048456/09
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
644 NATAŠA, RATOMIR, ILIĆ
033187/09
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
645 GORDANA, MIODRAG, STOJKOVIĆ
048412/09
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
646 DRAGANA, NIKOLA, RISTIĆ
048424/09
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
647 SANJA, GRADIMIR, STOJANOVIĆ
048235/09
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
648 STANA, TOMISLAV, MLADENOVIĆ
048246/09
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
649 RADA, LUKA, STOJANOVIĆ
003300/08
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
032967
Dom zdravlja Vlasotince
opšta medicina
3
651 SUZANA, DOBRIVOJE, RAŠIĆ
048322/09
Dom zdravlja Vučje
opšta medicina
3
652 DANIJELA, MIROSLAV, TODOROVIĆ
048331/09
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
653 IVANA, NENAD, STANKOVIĆ
069023/09
Poliklinika DCM
654 BOSILJKA, NIKOLA, STOJANOVIĆ
048489/09
Dom zdravlja Leskovac dečji dispanzer
3
655 VERICA, STANKO, MIHAJLOVIĆ
048482/09
Dom zdravlja Leskovac dečji dispanzer
3
656 MARINA, DIMITRIJE, PEŠIĆ
048483/09
Dom zdravlja Leskovac dečji dispanzer
3
657 GABRIJELA, TOMISLAV, MITROVIĆ
048446/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
658 MARINA, DRAGOMIR, MILJKOVIĆ
068288/09
Dom zdravlja Vučje
laboratorija
3
659 OLIVERA, NOVICA, PAVLOVIĆ
068297/09
Dom zdravlja Vučje
opšta medicina
3
660 MILKA APOSTOLOVIĆ
048564/09
Dom zdravlja Vučje
opšta medicina
3
661 MIRJANA, SLAVKO, NEDELJKOVIĆ
048558/09
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
662 BILJANA, MILAN, VESELINOVIĆ
048448/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
663 NEBOJŠA, JOVAN, MIŠIĆ
048426/09
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
664 GORAN, MILORAD, MITROVIĆ
048528/09
Dom zdravlja Leskovac kućna nega
650 SRDJAN, MILE, SPASIĆ
3
3
665 SLAðANA, ŽIVOJIN, RISTIĆ
003368/08
Dom zdravlja Leskovac kućna nega
3
666 SUZANA, DUŠAN, NAKIĆ
048519/09
Dom zdravlja Leskovac kućna nega
3
667 DEJAN, SPIRIDON, MITROVIĆ
048525/09
Dom zdravlja Leskovac kućna nega
3
668 BILJANA, SVETISLAV, DIMITRIJEVIĆ
048526/09
Dom zdravlja Leskovac kućna nega
3
669 PREDRAG, RADOMIR, STEPANOVIĆ
048524/09
Dom zdravlja Leskovac kućna nega
3
670 NENAD, VOJISLAV, STOJANOVIĆ
047968/09
Dom zdravlja Leskovac kućna nega
3
671 ANKICA, IVAN, KONIĆ
048520/09
Dom zdravlja Leskovac kućna nega
3
672 JASMINA, MIROSLAV, MILJKOVIĆ
048517/09
Dom zdravlja Leskovac kućna nega
3
673 PREDRAG, MOMČILO, TOMIĆ
048523/09
Dom zdravlja Leskovac kućna nega
3
674 DEJAN, ZORAN, VELIKOVIĆ
054362/09
Dom zdravlja Leskovac kućna nega
3
675 SLAVKO, BRANKO, STEFANOVIĆ
010298/08
Dom zdravlja Leskovac kućna nega
3
676 OLIVERA, MILENTIJE, MILANOVIĆ
048521/09
Dom zdravlja Leskovac kućna nega
3
677 SAŠA, SRBOLJUB, MILJKOVIĆ
048527/09
Dom zdravlja Leskovac kućna nega
3
678 SNEŽANA, BOŽIDAR, PETROVIĆ
048518/09
Dom zdravlja Leskovac kućna nega
3
679 DRAGANA, RADE, TODOROVIĆ
048488/09
Dom zdravlja Leskovac dečji dispanzer
3
680 SANJA, SVETOZAR, STAMENKOVIĆ
048492/09
Dom zdravlja Leskovac dečji dispanzer
3
681 NADICA, VUKAŠIN, MARKOVIĆ
048490/09
Dom zdravlja Leskovac dečji dispanzer
3
682 JELENA, DRAGOMIR, TRAJKOVIĆ
048631/09
Apoteka Džunić
3
683 DANICA, DRAGAN, DIMITRIJEVIĆ
068298/09
Apoteka Džunić
3
684 BOJANA, DOBRIVOJE, MITIĆ
048511/09
Dom zdravlja Leskovac dečji dispanzer
3
685 VALENTINA, DRAGOLJUB, STANČIĆ
048500/09
Dom zdravlja Leskovac dečji dispanzer
3
686 ZORICA, STOJAN, ðOKIĆ
048506/09
Opšta bolnica Leskovac dečji dispanzer
3
687 SUZANA, SVETOZAR, PETROVIĆ
048486/09
Dom zdravlja Leskovac dečji dispanzer
3
688 BOBAN, DRAGOLJUB, ŽIVKOVIĆ
048496/09
Dom zdravlja Leskovac dečji dispanzer
3
689 SLAðANA, MILIVOJE, ILIĆ
048570/09
Dom zdravlja Leskovac dečji dispanzer
3
690 JELENA, SVETOZAR, CVETKOVIĆ
048510/09
Dom zdravlja Leskovac dečji dispanzer
3
691 SNEŽANA, SIMON, STANKOVIĆ
048497/09
Dom zdravlja Leskovac dečji dispanzer
3
692 JELICA, RANKO, DUBRAVIN
049176/09
Dom zdravlja Leskovac dečji dispanzer
3
048493/09
Dom zdravlja Leskovac dečji dispanzer
3
048484
Dom zdravlja Leskovac dečji dispanzer
3
695 SLAVKA, SLAVKO, VELJKOVIĆ
048503/09
Dom zdravlja Leskovac dečji dispanzer
3
696 SNEŽANA, RADENKO, KRSTIĆ
032968/09
Dom zdravlja Leskovac dečji dispanzer
3
697 LJILJANA, SLOBODAN, STAMENKOVIĆ
063254/09
Dom zdravlja Leskovac dečji dispanzer
3
048515
Dom zdravlja Leskovac dečji dispanzer
3
699 ZORICA, ILIJA, RADENKOVIĆ
048502/09
Dom zdravlja Leskovac dečji dispanzer
3
700 DRAGANA, DRAGIŠA, ðORðEVIĆ
048487/09
Dom zdravlja Leskovac dečji dispanzer
3
701 VERA, RADIVOJE, TONIĆ
048516/09
Dom zdravlja Leskovac dečji dispanzer
3
702 SLAðANA, MOMIR, IGNJATOVIĆ
048514/09
Dom zdravlja Leskovac dečji dispanzer
3
703 DRAGANA, PETAR, NIKOLIĆ
048507/09
Dom zdravlja Leskovac dečji dispanzer
3
704 LJILJANA, JOVAN, SOKOLOVIĆ
010284/08
Dom zdravlja Leskovac dečji dispanzer
3
705 JELENA, PETAR, RANðELOVIĆ
048501/09
Dom zdravlja Leskovac dečji dispanzer
3
706 ANA, NAJDAN, SPASIĆ
048485/09
Dom zdravlja Leskovac dečji dispanzer
3
707 BILJANA, MIROSLAV, MILTENOVIĆ
048658/09
Dom zdravlja Leskovac dečji dispanzer
3
708 LIDIJA, JOVICA, STEFANOVIĆ
048498/09
Dom zdravlja Leskovac dečji dispanzer
3
709 BOSANKA, RAJKO, STANKOVIĆ
048509/09
Dom zdravlja Leskovac dečji dispanzer
3
710 DUŠANKA, RADOMIR, RISTIĆ
010300/08
Dom zdravlja Grdelica
711 SONJA , MOMČILO, ANDRIĆ
033062/09
712 DANIJELA, STANIMIR, ARANðELOVIĆ
713 SANJA, SRBOLJUB, MILJKOVIĆ
693 RADA, BOŽIDAR, RAJKOVIĆ
694 BILJANA, VASILIJE, GRUDANOVIĆ
698 SNEŽANA, JOVAN, MILČIĆ
opšta medicina
3
Opšta bolnica Leskovac
interno
3
048594/09
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
048364/09
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
ONI61101033
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
01034
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
716 BLAGICA ðORðEVIĆ
010308/08
Dom zdravlja Vučje
opšta medicina
3
717 DOBRICA VELJKOVIĆ
048563
Dom zdravlja Vučje
opšta medicina
3
718 RUŽA SPASIĆ
048567/09
Dom zdravlja Vučje
opšta medicina
3
719 NADICA TODOROVIĆ
048565/09
Dom zdravlja Vučje
opšta medicina
3
720 RUŽICA MILENKOVIĆ
064125/09
Dom zdravlja Vučje
opšta medicina
3
714 ALEKSANDRA, JOSIPA, BOGDANOVIĆ
715 SRBOLJUB, BRATISLAV, PERIĆ
721 MITRA, MILAN , DODIĆ
048240/09
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
722 SUZANA, OBREN,PERIĆ
048253/09
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
723 MILORAD, LAZAR, STAMENKOVIĆ
048568/09
Dom zdravlja Vučje
hitna pomoć
3
724 SRðAN, STANKO, TODOROVIĆ
054340/09
Dom zdravlja Grdelica
opšta medicina
3
725 TANJA, MIODRAG, GIČIĆ
015940/08
KC Niš
Ortopedija
3
726 GORICA, MIODRAG, MITIĆ
048195/09
Opšta bolnica Leskovac
Pedijatrija
3
727 ALEKSANDRA, MOMČILO, STOJANOVIĆ
047976/09
Opšta bolnica Leskovac Ginekologija i akušersko
3
728 JOVANA, STOJAN, CVETKOVIĆ
054366/09
Opšta bolnica Leskovac Ginekologija i akušersko
3
729 NOVICA, SLAVKO, MIKIĆ
047654/09
ZSR GEJZER
3
730 SNEŽANA, MILIVOJE, STANKOVIĆ
010210/08
ZSR GEJZER
3
731 JELENA, VUJICE, ANTIĆ
054322/09
ZSR GEJZER
3
732 MAJA, DOBROSAV, MOMČILOVIĆ
047853/09
ZSR GEJZER
3
733 JASMINA, STOJAN, STANKOVIĆ
047855/08
ZSR GEJZER
3
734 SLAðANA, JOVICA, MILJKOVIĆ
047653/09
ZSR GEJZER
3
735 SUZANA, RADOSAV, SOKOLOVIĆ
010213/08
ZSR GEJZER
3
736 SVETLANA, ŽIVKO, BOGDANOVIĆ
010212/08
ZSR GEJZER
3
737 DRAGANA, RADISAV, NIKOLIĆ
047856/09
ZSR GEJZER
3
738 GORICA, STOJAN, ILIĆ
010211/08
ZSR GEJZER
3
739 STOJANKA, ILIJA, ZEJAK
003288/08
ZSR GEJZER
3
740 MINJA, LJILJANA, MARKOVIĆ
010314/08
Apoteka Kukar
3
741 MAJA, ZLATIBOR, ðORðEVIĆ
010313/08
Apoteka Kukar
3
742 MARIJA, DRAGOLJUB, ðORðEVIĆ
047964/09
Zavod za javno zdravlje
3
743 VERA S DODEROVIĆ
003287/08
ZSR GEJZER
3
744 SANJA MITROVIĆ
003404/08
polikinika Bebafarm
3
745 VOJISLAV STOJANOVIĆ
010330/08
polikinika Bebafarm
3
746 JELENA MIJAJLOVIĆ
003405/08
nezapošljeno lice
3
747 SLAðANA R STANKOVIĆ
067390/09
Dom zdravlja Medveña
3
748 LJUBIŠA ðUKIĆ
010322/08
Zavod za javno zdravlje
3
749 ðURðA GARIĆ
003295/08
Zavod za javno zdravlje
3
750 SLAVOLJUB TODOROVIĆ
003370/08
Dom zdravlja Grdelica
3
751 ZORICA RISTIĆ
048562/09
Dom zdravlja Vučje
3
752 ŽAKLINA MILENKOVIĆ
048602/09
Dom zdravlja Vučje
3
753 TATJANA KAJSNER
048587/09
Dom zdravlja Vučje
3
754 SUNČICA, ČASLAV, STOILJKOVIĆ
048652/09
Opšta bolnica Leskovac Ginekologija i akušersko
3
755 SRBIJANKA ŽIVKOVIĆ
003392/08
Opšta bolnica Leskovac
3
756 TATJANA DENIĆ
048020/09
Opšta bolnica Leskovac urgentna
3
757 JASMINA JOVIĆ
047696/09
Opšta bolnica Leskovac
3
758 SANJA MITIĆ
047967/09
Opšta bolnica Leskovac
3
759 SLAðANA MARKOVIĆ
054371/09
Opšta bolnica Leskovac
3
048002
Opšta bolnica Leskovac
761 VANJA PEŠIĆ
047954/09
Opšta bolnica Leskovac
3
762 SLAðANA MILTENOVIĆ
048203/09
Opšta bolnica Leskovac
3
763 RADICA SAVIĆ
047678/09
Opšta bolnica Leskovac
3
764 SLAðANA STANKOVIĆ
047690/09
Opšta bolnica Leskovac
765 OLIVERA TODOROVIĆ
047996
Opšta bolnica Leskovac
766 MAJA STEFANOVIĆ
047671/09
Opšta bolnica Leskovac
Pneumoftiziologija
3
767 DRAGAN ZDRAVKOVIĆ
044189/09
Opšta bolnica Leskovac
Fizikalna medicina i rehabilitacija
3
768 SLOBODANKA ZDRAVKOVIĆ
047676/09
Opšta bolnica Leskovac
Pneumoftiziologija
3
769 BISERA UROŠEVIĆ
064140/09
Opšta bolnica Leskovac
Hirurgija
3
770 SVETLANA ðOKIĆ
048286/09
Opšta bolnica Leskovac
3
771 SUNČICA JORGAĆEVIĆ
048645/09
Opšta bolnica Leskovac
3
772 VIOLETA RADENKOVIĆ
047992
Opšta bolnica Leskovac
3
773 GORDANA ŽIVKOVIĆ
048028/09
Opšta bolnica Leskovac
3
774 NENAD MITIĆ
047973/09
Opšta bolnica Leskovac
3
775 JOVICA STOJIČIĆ
047910/09
Opšta bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
776 JADRANKA ILIĆ
047674/09
Opšta bolnica Leskovac
Pneumoftiziologija
3
760 PREDRAG STOILJKOVIĆ
Urologija
Transfuziologija
Urologija
3
3
3
777 PREDRAGI STANOJKOVIĆ
010247/08
Opšta bolnica Leskovac
3
778 MARINA CEKIĆ
047668/09
Opšta bolnica Leskovac
3
779 MARIJA POPOVIĆ
047972/09
Opšta bolnica Leskovac
3
780 SONJA MILENKOVIĆ
048106
Opšta bolnica Leskovac
Ortopedija
3
781 JELENA JOVANOVIĆ
048098/09
Opšta bolnica Leskovac
Ortopedija
3
782 NADICA PETKOVIĆ
048116/09
Opšta bolnica Leskovac
783 SONJA GIČIĆ
048111/09
Opšta bolnica Leskovac
Ortopedija
3
784 GORDANA MIRKOVIĆ MLADENOVIĆ
032974/09
Opšta bolnica Leskovac
Fizikalna medicina i rehabilitacija
3
785 SLAVICA MIHAJLOVIĆ
010243/08
Opšta bolnica Leskovac
Urologija
3
786 SLAðANA ðORIĆ
047670/09
Opšta bolnica Leskovac
Pneumoftiziologija
3
787 DUŠICA MITROVIĆ
047672/09
Opšta bolnica Leskovac
Pneumoftiziologija
3
788 SUZANA DISKIĆ
047673/09
Opšta bolnica Leskovac
Pneumoftiziologija
3
789 DUŠICA ðORðEVIĆ
048204/09
Opšta bolnica Leskovac Ginekologija i akušersko
3
790 SONJA BOGDANOVIĆ
054351/09
Opšta bolnica Leskovac
3
Opšta bolnica Leskovac urgentna
3
791 SNEŽANA STOJANOVIĆ
048019
3
792 BRANKA ILIĆ
048201/09
Opšta bolnica Leskovac
3
793 MILKICA NIKOLIĆ
048660/09
Opšta bolnica Leskovac
3
794 DANIJELA PROKIĆ
064136
Opšta bolnica Leskovac
Hirurgija
3
795 SUNČICA ILIĆ
047900
Opšta bolnica Leskovac
Hirurgija
3
796 IVAN KOCIĆ
047722/09
Opšta bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
797 LJUBIŠA STANKOVIĆ
047857/09
Dom zdravlja Bojnik
3
798 TATJANA STOJANOVIĆ
064115/09
Dom zdravlja Bojnik
3
799 TATJANA PETROVIĆ
047962/09
Dom zdravlja Bojnik
3
800 NATAŠA VUJOVIĆ
048609/09
Dom zdravlja Lebane
3
801 MIRJANA JORDANOV
010258/08
Dom zdravlja Lebane
3
802 GORDANA MANOV
048607/09
Dom zdravlja Lebane
3
803 GORDANA JOVANOVIĆ
064112/09
Dom zdravlja Lebane
3
804 TAMARA JANKOVIĆ
048221/09
Dom zdravlja Lebane
3
805 ALEKSANDRA STOJANOVIĆ
048245/09
Dom zdravlja Lebane
3
806 MARINA COLIĆ
064101/09
Dom zdravlja Lebane
3
807 JELENA ŽIVKOVIĆ
069027/09
Dom zdravlja Lebane
3
808 SNEŽANA SPASIĆ
01026/08
Dom zdravlja Lebane
3
809 SAŠA MILENKOVIĆ
048230/09
Dom zdravlja Lebane
3
810 DANIJELA SIMIĆ
048231/09
Dom zdravlja Lebane
3
811 DIJANA STOJANOVIĆ
069028/09
Dom zdravlja Vlasotince
3
812 DIVNA CAKIĆ
010205/08
Dom zdravlja Vlasotince
3
813 MARIJA JOVIĆ
048686/09
Dom zdravlja Vlasotince
3
814 JELICA ðOKIĆ
044694
Opšta bolnica Leskovac
3
815 SNEŽANA DIMITRIJEVIĆ
003258/08
Opšta bolnica Leskovac
3
816 BILJANA MILENKOVIĆ
048110/09
Opšta bolnica Leskovac
817 MILA MARKOVIĆ
048103/09
Opšta bolnica Leskovac
3
818 DANIJELA PETROVIĆ
064137/09
Opšta bolnica Leskovac
3
819 OLIVERA STANKOVIĆ
048646/09
Opšta bolnica Leskovac
3
820 DUŠANKA NIKOLIĆ
047791/09
Opšta bolnica Leskovac
Onkologija
3
821 SLAðANA PETROVIĆ
069019/09
Opšta bolnica Leskovac
Onkologija
3
822 SLAðANA STOILJKOVIĆ
047794/09
Opšta bolnica Leskovac
Onkologija
3
823 NOVAK JEVRIĆ
047795/09
Opšta bolnica Leskovac
Onkologija
3
824 NEGOSAVA MIHAJLOVIĆ
047806/09
Opšta bolnica Leskovac
3
825 LJUBINKA TAČIĆ
047812/09
Opšta bolnica Leskovac
3
826 TATJANA MILOVANOVIĆ
047762
Opšta bolnica Leskovac
Hirurgija
3
827 ALEKSANDAR PETKOVIĆ
047744/09
Opšta bolnica Leskovac
Hirurgija
3
828 TATJANA GIČIĆ
054370/09
Opšta bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
829 SLAVICA MINIĆ
003257/08
Opšta bolnica Leskovac
Fizikalna medicina i rehabilitacija
3
830 MILIJANA ŽIVKOVIĆ
047957/09
Opšta bolnica Leskovac
831 BOJANA STOJILJKOVIĆ
047732/09
Opšta bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
047990
Opšta bolnica Leskovac
Oftalmologija
3
832 DESKA MLADENOVIĆ
Ortopedija
3
3
833 SUZANA STEFANOVIĆ
010194/08
Opšta bolnica Leskovac
834 PREDRAG STANKOVIĆ
047724/09
Opšta bolnica Leskovac
835 BOBAN STANKOVIĆ
048023/09
Opšta bolnica Leskovac urgentna
3
836 RADMILA KIKOVIĆ
047801/09
Opšta bolnica Leskovac
3
047989
Opšta bolnica Leskovac
Oftalmologija
3
838 JASMINA MLADENOVIĆ
048674/09
Opšta bolnica Leskovac
Pneumoftiziologija
3
839 IVANA ðOKIĆ
068295/09
Opšta bolnica Leskovac
Transfuziologija
3
840 SLAðANA JOVANOVIĆ
068294/09
Opšta bolnica Leskovac
Transfuziologija
3
841 MARINA ðUŠIĆ
047705/09
Opšta bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
842 SNEŽANA MITIĆ
047796/09
Opšta bolnica Leskovac
Onkologija
3
843 MAJA STOJILKOVIĆ
047798/09
Opšta bolnica Leskovac
Onkologija
3
844 TATJANA MARKOVIĆ
048099/09
Opšta bolnica Leskovac
Ortopedija
3
845 MARICA JOVANOVIĆ
054374/09
Opšta bolnica Leskovac
3
846 DRAGANA LUKIĆ
06441/09
Opšta bolnica Leskovac
3
847 VLADAN ŽIVKOVIĆ
047726/09
Opšta bolnica Leskovac
3
848 SANDRA MILOSAVLJEVIĆ
064144/09
Opšta bolnica Leskovac
Ortopedija
3
849 BILJANA PAUNOVIĆ
048644/09
Opšta bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
837 JASMINA STOJKOVIĆ
850 NADICA KRSTIĆ
047981
3
neuropsihijatrija
3
Opšta bolnica Leskovac Ginekologija i akušersko
3
3
851 VIOLETA CVETANOVIĆ
047669/09
Opšta bolnica Leskovac
852 TATJANA TOMIĆ
054376/09
Opšta bolnica Leskovac
Pneumoftiziologija
3
853 SUZANA STOJANOVIĆ
047667/09
Opšta bolnica Leskovac
Pneumoftiziologija
3
854 SVETLANA STOJILJKOVIĆ
003264/08
Opšta bolnica Leskovac
Neurologija
3
855 NATAŠA MARKOVIĆ
048197/09
Opšta bolnica Leskovac
856 ALEKSANDAR RADIVOJEVIĆ
047901/09
Opšta bolnica Leskovac
857 ŽAKLINA MARKOVIĆ
054380/09
Opšta bolnica Leskovac Ginekologija i akušersko
3
858 IVANA TOMIĆ
048673/09
Opšta bolnica Leskovac
3
859 LJUBINKA MILJKOVIĆ
034989/09
Dom zdravlja Vlasotince
3
860 MILAN JANKOVIĆ
047983/09
Dom zdravlja Vlasotince
3
3
Neurologija
3
Dom zdravlja Vlasotince
3
034993
Dom zdravlja Vlasotince
3
863 SAŠA ŽIVKOVIĆ
048477/09
Dom zdravlja Leskovac
864 MARIJA STOJANOVIĆ
064134/09
Dom zdravlja Leskovac
3
865 SNEŽANA PAVLOVIĆ
048512/09
Dom zdravlja Leskovac dečji dispanzer
3
866 SNEŽANA STOJANOVIĆ
066542/09
Dom zdravlja Leskovac
laboratorija
3
867 JASMINA LAZIĆ
071670/10
Dom zdravlja Leskovac
hitna pomoć
3
054336
Dom zdravlja Leskovac
hitna pomoć
3
869 MARINA KOSTIĆ
048362/09
Dom zdravlja Vučje
opšta medicina
3
870 JELENA JOVANOVIĆ
048356/09
Dom zdravlja Vučje
opšta medicina
3
871 JADRANKA TODOROVIĆ
047731/09
Opšta bolnica Leskovac
Neurologija
3
872 SUZANA SAVIĆ
003266/08
Opšta bolnica Leskovac
Neurologija
3
873 JELENA CVETKOVIĆ
054324/09
Opšta bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
874 LJILJANA MLADENOVIĆ
047720/09
Opšta bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
875 ŽAKLINA MITROVIĆ
048640/09
Opšta bolnica Leskovac
876 DANIJELA MIHAJLOVIĆ
064130/09
Opšta bolnica Leskovac
Infektivno
3
877 JELKA CVETKOVIĆ
048068/09
Opšta bolnica Leskovac
Urologija
3
878 VESNA PETROVIĆ
047777/09
Opšta bolnica Leskovac
Hirurgija
3
879 GORAN TASIĆ
047754/09
Opšta bolnica Leskovac urgentna
3
880 JELENA LUKIĆ
048672/09
Opšta bolnica Leskovac
3
881 VESELKA FILIPOVIĆ
054373/09
Opšta bolnica Leskovac
882 MAJA VELIČKOVIĆ
047982/09
Opšta bolnica Leskovac
883 MARINA KOSTIĆ
048202/09
Opšta bolnica Leskovac Ginekologija i akušersko
3
884 DANIJELA PAVLOVIĆ
048647/09
Opšta bolnica Leskovac
3
885 DRAGANA POPOVIĆ
048086/09
Opšta bolnica Leskovac
3
886 NATAŠA PETKOVIĆ
048046/09
Opšta bolnica Leskovac
Pedijatrija
3
887 DRAGAN STOJANOVIĆ
047703/09
Opšta bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
888 DARINKA VUJANOVIĆ
047665/09
Opšta bolnica Leskovac
861 MAJA GAVRILOVIĆ
862 LJILJANA B. ðORðEVIĆ
868 RADMILA MIHAJLOVIĆ
hitna pomoć
3
3
Hirurgija
3
Hirurgija
3
3
048004/09
Opšta bolnica Leskovac
Transfuziologija
3
064098
Opšta bolnica Leskovac
Transfuziologija
3
891 RADOSLAV MILENKOVIĆ
048003/09
Opšta bolnica Leskovac
Transfuziologija
3
892 LJILJANA JOVIĆ
068296/09
Opšta bolnica Leskovac
Transfuziologija
3
893 SANJA MILJKOVIĆ
047956/09
Opšta bolnica Leskovac
3
894 DUŠICA MILOŠEVIĆ
047773/09
Opšta bolnica Leskovac
3
895 DRAGANA RISTIĆ
003328/08
Opšta bolnica Leskovac
Ortopedija
3
896 BOJANA SPASIĆ
047797/09
Opšta bolnica Leskovac
Onkologija
3
048001
Opšta bolnica Leskovac
Oftalmologija
3
898 SUZANA STOJANOVIĆ
048039/09
Opšta bolnica Leskovac
899 VASILJKOVIĆ SLAðANA
047792/09
Opšta bolnica Leskovac
Onkologija
3
900 GORDANA STOJANOVIĆ
047691/09
Opšta bolnica Leskovac
Nefrologija i dijaliza
3
901 DRAGANA STAMENKOVIĆ
048625/09
Apoteka Džunić
171663/2010
Dom zdravlja Leskovac
903 ANA NOVKOVIĆ
066547/09
Spebo medical
3
904 IGOR ŽIVKOVIĆ
047859/09
Dom zdravlja Bojnik
3
905 ZVONIMIR IVKOVIĆ
048650/09
Dom zdravlja Medveña
opšta medicina
3
906 SUNČICA MARKOVIĆ
033150/09
Dom zdravlja Medveña
opšta medicina
3
907 SLAðANA KOCIĆ
069015/09
Dom zdravlja Lebane
Patronaža
3
908 RADA STANKOVIĆ
048233/09
Dom zdravlja Lebane
medicina rada
3
909 ZORAN STANKOVIĆ
010261/08
Dom zdravlja Lebane
laboratorija
3
910 SRðAN JOVIĆ
048228/09
Dom zdravlja Lebane
opšta medicina
3
911 ALEKSANDRA PETROVIĆ
048633/09
Apoteka Džunić
3
912 SANJA STOLIĆ
068300/09
Apoteka Džunić
3
913 NEBOJŠA MIŠIĆ
003379
Dom zdravlja Vučje
hitna pomoć
3
914 TAMARA POPOVAC
032909
Dom zdravlja Vučje
hitna pomoć
3
915 ŽAKLINA JOVIĆ
303983
Dom zdravlja Vučje
opšta medicina
3
889 JASMINA ŽIVKOVIĆ
890 STOJAN GAVRILOVIĆ
897 MIROSLAV STOILJKOVIĆ
902 IVANA STOJKOVIĆ
916 OLGA ðORðEVIĆ
048499/09
3
3
hitna pomoć
Dom zdravlja Leskovac dečji dispanzer
3
3
917 OLIVERA ZDRAVKOVIĆ
048508/09
Dom zdravlja Leskovac dečji dispanzer
3
918 DANIJELA STOJANOVIĆ
048504/09
Dom zdravlja Leskovac dečji dispanzer
3
919 NATAŠA PEJČIĆ
048548/09
Dom zdravlja Leskovac
sportski dispanzer
3
920 JULIJANA PETROVIĆ
048554/09
Dom zdravlja Leskovac
Socijalna medicina
3
921 DUŠANKA MITIĆ
048555/09
Dom zdravlja Leskovac
Socijalna medicina
3
922 BILJANA MIRKOVIĆ
071769/10
Dom zdravlja Leskovac
Stomatologija
3
923 BILJANA DIMITRIJEVIĆ
048352/09
Dom zdravlja Leskovac
opšta medicina
3
924 NEBOJŠA VASILJEVIĆ
048475/09
Dom zdravlja Leskovac
hitna pomoć
3
925 SAŠA VELJKOVIĆ
048478/09
Dom zdravlja Leskovac
hitna pomoć
3
926 IVAN STOJANOVIĆ
048471/09
Dom zdravlja Leskovac
hitna pomoć
3
927 VESNA JANKOVIĆ
048481/09
Dom zdravlja Leskovac
hitna pomoć
3
928 ČASLAV MITROVIĆ
054334/09
Dom zdravlja Leskovac
hitna pomoć
3
048474
Dom zdravlja Leskovac
hitna pomoć
3
929 LJUBIŠA BLAGOJEVIĆ
930 MAGDALENA ðORðEVIĆ
931 ALEKSANDRA MILOŠEVIĆ
047985/09
Dom zdravlja Leskovac Ginekologija i akušersko
3
10329
Dom zdravlja Leskovac Ginekologija i akušersko
3
932 NATAŠA JOVČIĆ ZORIĆ
048012/09
Opšta bolnica Leskovac urgentna
3
933 MARJAN MARČIĆ
04814/09
Opšta bolnica Leskovac urgentna
3
934 VLADIMIR NAJDESKI
048021/09
Opšta bolnica Leskovac urgentna
3
935 LJUBIŠA STANISAVLJEVIĆ
048018/09
Opšta bolnica Leskovac urgentna
3
936 RADMILA ðORðEVIĆ
048030/09
Opšta bolnica Leskovac urgentna
3
937 VESNA NIKOLIĆ
048009/09
Opšta bolnica Leskovac
3
938 VERA STANKOVIĆ
048171/09
Opšta bolnica Leskovac Ginekologija i akušersko
3
Opšta bolnica Leskovac Ginekologija i akušersko
3
939 LJUBINKA KRSTIĆ
940 JELICA STANISAVLJEVIĆ
010254/08
Opšta bolnica Leskovac Ginekologija i akušersko
3
941 MARINA CAKIĆ
048170/09
Opšta bolnica Leskovac
3
942 LJILJANA ZEJAK
048464/09
Opšta bolnica Leskovac Ginekologija i akušersko
3
943 MARIJANA PETKOVIĆ
054368/09
Opšta bolnica Leskovac Ginekologija i akušersko
3
944 LATINKA GAVRILOVIĆ
003334/08
Opšta bolnica Leskovac Ginekologija i akušersko
3
zdravstvene stanice
945 SLAðANA STEPANOVIĆ
048654/09
Opšta bolnica Leskovac Ginekologija i akušersko
3
946 ALEKSANDRA JANKOVIĆ
047980/09
Opšta bolnica Leskovac Ginekologija i akušersko
3
947 JOVANA RADOJČIĆ
064145/09
Opšta bolnica Leskovac Ginekologija i akušersko
3
948 SENKA MALENOVIĆ
048169/09
Opšta bolnica Leskovac Ginekologija i akušersko
3
949 BOŽILOVIĆ PENKA
048168/09
Opšta bolnica Leskovac Ginekologija i akušersko
3
950 MIRJANA JOCIĆ
047692/09
Opšta bolnica Leskovac
Nefrologija i dijaliza
3
951 SLAVICA NIKOLIĆ
063262/08
Opšta bolnica Leskovac
Nefrologija i dijaliza
3
952 ZORICA NIKOLIĆ
047694/09
Opšta bolnica Leskovac
Nefrologija i dijaliza
3
047730
Opšta bolnica Leskovac
Neurologija
3
954 TATJANA STOJANOVIĆ
054365/09
Opšta bolnica Leskovac
Neurologija
3
955 MIROSLAV STOJANOVIĆ
047733/09
Opšta bolnica Leskovac
Neurologija
3
956 DRAGANA NASTIĆ
054367/09
Opšta bolnica Leskovac
Neurologija
3
957 BOJANA MITROVIĆ
068293/09
Opšta bolnica Leskovac
Neurologija
3
958 VESNA SINADINOVIĆ
047728/09
Opšta bolnica Leskovac
Neurologija
3
959 DANIJEL TRAJKOVIĆ
047735/09
Opšta bolnica Leskovac
Neurologija
3
960 MILENA FILIPOVIĆ
047765/09
Opšta bolnica Leskovac
Anesteziologija
3
961 TANJA NOVKOVIĆ
048150/09
Opšta bolnica Leskovac
Anesteziologija
3
962 TAMARA STAMENKOVIĆ
069025/09
Opšta bolnica Leskovac
ORL i MFH
3
963 SRðAN STANISAVLJEVIĆ
047914/09
Opšta bolnica Leskovac
Gerijatrija
3
964 ŽIKA KOCIĆ
047710/09
Opšta bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
965 LJUBIŠA STOJANOVIĆ
047717/09
Opšta bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
966 BOGOSAV ANDRIĆ
047708/09
Opšta bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
967 SRðAN MILOVANOVIĆ
047711/09
Opšta bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
968 PERICA ðORðEVIĆ
047712/09
Opšta bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
969 ŽARKO STOJANOVIĆ
047725/09
Opšta bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
970 OLIVERA CVETKOVIĆ
047706/09
Opšta bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
971 TANJA MILENKOVIĆ
047723/09
Opšta bolnica Leskovac
neuropsihijatrija
3
972 NENAD STOJANOVIĆ
047968/09
Opšta bolnica Leskovac
Fizikalna medicina i rehabilitacija
3
953 BOBAN JOVANOVIĆ
973 SLAVIŠA VALČIĆ
054372/09
Opšta bolnica Leskovac
Ortopedija
3
974 ZORICA STOILJKOVIĆ
048104/09
Opšta bolnica Leskovac
Ortopedija
3
975 DRAGAN KITANOVIĆ
048119/09
Opšta bolnica Leskovac
Ortopedija
3
976 MIODRAG MITIĆ
048115/09
Opšta bolnica Leskovac
uprava
3
977 NENAD ZDRAVKOVIĆ
047971/09
Opšta bolnica Leskovac
Ortopedija
3
978 MLADENKA ALEKSIĆ
047666/09
Opšta bolnica Leskovac
Pneumoftiziologija
3
979 RADMILA BOJIĆ
047675/09
Opšta bolnica Leskovac
Pneumoftiziologija
3
980 SLAVICA STEVANOVIĆ
047679/09
Opšta bolnica Leskovac
Pneumoftiziologija
3
981 SLAVIŠA MIRKOVIĆ
047748/09
Opšta bolnica Leskovac
Hirurgija
3
982 GORDANA ŽIVKOVIĆ
003269/08
Opšta bolnica Leskovac
Hirurgija
3
983 MARINA JEVREMOVIĆ
047747/09
Opšta bolnica Leskovac
Hirurgija
3
984 SLAVICA RISTIĆ
047760/09
Opšta bolnica Leskovac
Hirurgija
3
985 NEBOJŠA KARAPANDŽIĆ
047737/09
Opšta bolnica Leskovac
Hirurgija
3
986 GRADIMIR JORGAĆEVIĆ
047770/9
Opšta bolnica Leskovac
Hirurgija
3
987 VESNA GROZDANOVIĆ
047740/09
Opšta bolnica Leskovac
Hirurgija
3
988 ŽIVORAD STOJANOVIĆ
047749/09
Opšta bolnica Leskovac
Hirurgija
3
989 JELENA MITROVIĆ
047970/09
Opšta bolnica Leskovac
Hirurgija
3
990 SLAðANA SAVIĆ
047768/09
Opšta bolnica Leskovac
Hirurgija
3
991 SLAðANA STEFANOVIĆ
047782/09
Opšta bolnica Leskovac
Hirurgija
3
992 JAVORKA PAVIĆEVIĆ
047784/09
Opšta bolnica Leskovac
Hirurgija
3
993 VINKA JOVANOVIĆ
010197/08
Opšta bolnica Leskovac
Hirurgija
3
994 GORICA MARKOVIĆ
000144/08
Opšta bolnica Leskovac
Hirurgija
3
995 JOVANA DIMITRIJEVIĆ
047763/09
Opšta bolnica Leskovac
Hirurgija
3
996 DANIJELA CVETKOVIĆ
054355/09
Opšta bolnica Leskovac
Pedijatrija
3
997 BILJANA DRAŠKOVIĆ
047994/09
Opšta bolnica Leskovac
Oftalmologija
3
998 IVANA STEVANOVIĆ
064135/09
Opšta bolnica Leskovac
interno
3
999 ŽAKLINA ðOKIĆ
066546/09
Opšta bolnica Leskovac
1000 MARIJA STANIŠIĆ
064143/09
Opšta bolnica Leskovac
3
Hirurgija
3
1001 CICA RANČIĆ
047750/09
Opšta bolnica Leskovac
1002 IVANA CVETKOVIĆ
047721/09
Opšta bolnica Leskovac
3
1003 MILICA STAMENKOVIĆ
048692/09
Opšta bolnica Leskovac
3
1004 MILIVOJE DIMITRIJEVIĆ
047805/09
Opšta bolnica Leskovac
3
1005 GRANICA JOVANOVIĆ
047804/09
Opšta bolnica Leskovac
3
1006 DALIBOR STOJANOVIĆ
048026/09
Opšta bolnica Leskovac
3
1007 SLAðANA STOŠIĆ
049070/09
Dom zdravlja Vranje
1008 DANIJELA ZDRAVKOVIĆ
003476/08
ZC VRANJE
1009 JASMINA POPOVIĆ
054511/09
1010 NEVENA STANOJEVIĆ
Hirurgija
3
Medicina rada
3
Infektivno
3
D Z VLADIČIN HAN
HMP
3
054507/09
D Z VLADIČIN HAN
dispanzer za žene
3
1011 SVETLANA ðORðEVIĆ
054513/09
D Z VLADIČIN HAN
HMP
3
1012 SUZANA POPOVIĆ
054509/09
D Z VLADIČIN HAN
HMP
3
1013 DUŠANKA KRSTIĆ
054565/09
D Z VLADIČIN HAN
HMP
3
1014 BOJAN MIRKOVIĆ
020862/09
KBC PRIŠTINA
INTERNA KLINIKA GRAČANICA
3
1015 ŽAKLINA MITIĆ
034509/09
KC Niš
klinika za onkologiju
3
1016 VESNA VIDOJKOVIĆ
009680/08
DZ SVRLJIG
opšta medicina
3
1017 KATARINA TRAJKOVIĆ
048750/09
DZ VRANJE
Medicina rada
3
Download

Savezu udruženja zdravstvenih radnika Srbije Obaveštenje o