SPISAK DOKTORA KOJI POSJEDUJU
LICENCU IZ PRAKSE
1. Dr Đoko Jočić, interna medicina-hematologija
Predsjednik Ljekarske komore Crne Gore
2. Dr Miodrag Radunović, opšta hirurgija
Ministar zdravlja Crne Gore
3. Dr Miloš Cimbaljević, ortopedija sa traumatologijom
Medicinski fakultet Podgorica
4. Dr Bogdan Ašanin, neurohirurgija
Klinički centar CG
5. Dr Miodrag Đurović, opšta hirurgija-plastična i rekonstruktivna
hirurgija
Klinički centar CG
6. Dr Olivera Miljanović, pedijatrija-klinička genetika
Klinički centar CG
7. Dr Nada Vučinić, infektivne bolesti
Klinički centar CG
8. Dr Goran Nikolić, radiologija
Klinički centar CG
9. Dr Marina Ratković, interna medicina-nefrologija
Klinički centar CG
10.Dr Vladimir Todorović, interna medicina-onkologija
Klinički centar CG
11.Dr Vukosav Joksimović, fizikalna medicina-sportska medicina
Dom zdravlja Berane
12.Dr Božidarka Knežević, interna medicina-kardiologija
Klinički centar CG
13.Dr Ljilja Musić, interna medicina-kardiologija
Klinički centar CG
14.Dr Ana Popović, interna medicina-kardiologija
Klinički centar CG
15.Dr Momčilo Jovović, opšta hirurgija-digestivna hirurgija
Klinički centar CG
16.Dr Saša Raičević, ginekologija i akušerstvo
Klinički centar CG
17.Dr Gordana Mijović, mikrobiologija sa parazitologijom
Institut za javno zdravlje CG
18.Dr Dragica Terzić, infektivne bolesti-gastroenterohepatologija
Klinički centar CG
19.Dr Brankica Dupanović, infektivne bolesti-farmakologija
Klinički centar CG
20.Dr Aleksandar Filipović, opšta hirurgija
Klinički centar CG
21.Dr Ljiljana Zogović, opšta medicina
Dom zdravlja Podgorica
22.Dr Radmila Stanišić, opšta medicina
Dom zdravlja Podgorica
23.Dr Vesna Oborina, opšta medicina
Dom zdravlja Podgorica
24.Dr Emilija Bulajić, ginekologija i akušerstvo
Dom zdravlja Podgorica
25.Dr Novak Praščević, opšta medicina
Dom zdravlja Podgorica
26.Dr Vesna Strainović-Lalović, pedijatrija
Dom zdravlja Podgorica
27.Dr Paša Divanović, pedijatrija
Dom zdravlja Podgorica
28.Dr Milan Rolović, ginekologija i akušerstvo
Dom zdravlja Ulcinj
29.Dr Ljiljana Perović, interna medicina-kardiologija
Privatna praksa
30.Dr Ratko Radović, ortopedija sa traumatologijom
Klinički centar CG
31.Dr Dragoslav Bukvić, ginekologija i akušerstvo
Opšta bolnica Nikšić
32.Dr Tamara Bošković, ortopedija vilica
Dom zdravlja Kotor
33.Dr Izet Bralić, ginekologija i akušerstvo
Dom zdravlja Rožaje
34.Dr Miroslav Džakula, ortopedija
Bolnica Risan
35.Dr Milica Šofranac, pedijatrija
Dom zdravlja Danilovgrad
36.Dr Marija Pavićević, opšta medicina
Dom zdravlja Danilovgrad
37.Dr Milovan Radosavljević, opšta hirurgija
Opšta bolnica Kotor
38.Dr Snežana Matijević, dječija i preventivna stomatologija
Dom zdravlja Tivat
39.Dr Jasminka Anđelić, ortopedija vilica
Dom zdravlja Tivat
40.Dr Nada Kovačević, opšta medicina
Dom zdravlja Tivat
41.Dr Nada Pejović, dječija i preventivna stomatologija
Dom zdravlja Pljevlja-ZS Žabljak
42.Dr Sanja Đukić, pedijatrija
Dom zdravlja Pljevlja-ZS Žabljak
43.Dr Anto Martinović, ORL
Privatna praksa
44.Dr Saimir Markišić, oftalmologija
Dom zdravlja Rožaje
45.Dr Sreten Rajković, opšta hirurgija
Opšta bolnica Cetinje
46.Dr Miroljub Todorović, ORL
Opšta bolnica Cetinje
47.Dr Miroslav Medenica, interna medicina
VMC Podgorica
48.Dr Miloje Pupović, opšta hirurgija
Opšta bolnica Pljevlja
49.Dr Zagorka Terzić, mikrobiologija sa parazitologijom
Dom zdravlja Pljevlja
50.Dr Miloje Jestrović, pedijatrija
Dom zdravlja Pljevlja
51.Dr Anka Stanić, pedijatrija
Dom zdravlja Pljevlja
52.Dr Predrag Anđelić, fizikalna medicina-kardiologija
Institut »Dr S.Milošević« Igalo
53.Dr Dušanka Petrović, dermatovenerologija
Bolnica Meljine
54.Dr Gordana Zurovac-Jovanović, mikrobiologija sa parazitol.
Bolnica Meljine
55.Dr Veselinka Paunović, opšta medicina-reumatologija
Dom zdravlja Andrijevica
56.Dr Milena Proročić, pedijatrija
Dom zdravlja Herceg Novi
57.Dr Alma Bajramspahić, medicina rada
Dom zdravlja Bijelo Polje
58.Dr Olivera Sekulić, interna medicina-gastroenterologija
VMC Podgorica
59.Dr Predrag Račeta, interna medicina
Institut za rehabilitaciju »Vrmac« Prčanj
60.Dr Branka Gledović, interna medicina-nefrologija
Klinički centar CG
61.Dr Ivan Ilić, opšta hirurgija
Opšta bolnica Kotor
62.Dr Milenka Vraneš-Grujičić, medicina rada
Dom zdravlja Bar
63.Dr Andrijana Kostić-Mirković, interna medicina-kardiologija
Klinički centar CG
64.Dr Vesko Vujičić, interna medicina-hematologija
Klinički centar CG
65.Dr Svetlana Aligrudić, interna medicina-reumatologija
Klinički centar CG
66.Dr Stojanka Bulatović, opšta medicina
Dom zdravlja Danilovgrad
67.Dr Abedin Adžović, opšta medicina
Dom zdravlja Podgorica
68.Dr Katica Rašković, opšta medicina
Dom zdravlja Budva-ZS Petrovac
69.Dr Ivan Lalatović, sportska medicina
Dom zdravlja Podgorica
70.Dr Zoran Srzentić, opšta hirurgija
Opšta bolnica Bar
71.Dr Suzana Uskoković, ginekologija i akušerstvo
Dom zdravlja Danilovgrad
72.Dr Vera Bojović, medicina rada
Dom zdravlja Pljevlja
73.Dr Sreten Kavarić, interna medicina-endokrinologija
Klinički centar CG
74.Dr Dragana Čukić, sudska medicina
Klinički centar CG
75.Dr Valentina Kalinić, interna medicina
Opšta bolnica Bar
76.Dr Vladimir Prlja, ORL
Privatna praksa
77.Dr Đurđica Ostojić, pedijatrija
Fond zdravstva CG
78.Dr Zorica Ljumović-Vučeraković, anesteziologija sa reanimatolog.
Klinički centar CG
79.Dr Jovan Ivović, urologija
Opšta bolnica Bar
80.Dr Željko Barović, opšta medicina
Dom zdravlja Danilovgrad
81.Dr Dragan Marić, radiologija
Klinički centar CG
82.Dr Vesna Tapušković-Savjak, anesteziologija sa reanimatologijom
Klinički centar CG
83.Dr Veselinka Vujošević, anesteziologija sa reanimatologijom
Klinički centar CG
84.Dr Božika Subašić, opšta medicina
Dom zdravlja Bar
85.Dr Agima Ljaljević, socijalna medicina
Institut za javno zdravlje CG
86.Dr Zoran Jovančević, anesteziologija sa reanimatologijom
Klinički centar CG
87.Dr Predrag Maraš, interna medicina
VMC Podgorica
88.Dr Vojo Kujundžić, pedijatrija
Opšta bolnica Pljevlja
89.Dr Borislav Mandić, interna medicina-endokrinologija
Bolnica Meljine
90.Dr Milena Vujošević, pedijatrija
Opšta bolnica Bar
91.Dr Momir Vujović, fizikalna medicina
Opšta bolnica Bar
92.Dr Dafina Mećikukić, pedijatrija-kardiologija
Dom zdravlja Bar
93.Dr Nina Pejović, pedijatrija
Privatna praksa
94.Dr Đorđije Lješnjak, opšta medicina-sportska medicina
Dom zdravlja Kolašin
95.Dr Ljiljana Marković, opšta medicina-reumatologija
Medicinski centar MUP-a
96.Dr Muriz Osmanović, dječija i preventivna stomatologija
Dom zdravlja Bijelo Polje
97.Dr Vjera Lipovac-Usanović, pneumoftiziologija
Dom zdravlja Tivat
98.Dr Danilo Jokić, opšta medicina-bolesti zavisnosti
Medicinski centar Mup-a
99.Dr Lidija Delević, medicina rada
Dom zdravlja Bijelo Polje
100.Dr Predrag Bajić, opšta hirurgija-digestivna hirurgija
Klinički centar CG
101.Dr Sergej Radović, anesteziologija sa reanimatologijom
Klinički centar CG
102.Dr Ljiljana Cvejanov-Kezunović, medicina rada
Dom zdravlja Podgorica
103.Dr Miroslav Kezunović, ortopedija sa traumatologijom
Klinički centar CG
104.Dr Rasim Agić, medicina rada
Dom zdravlja Bijelo Polje
105.Dr Aneta Bošković, interna medicina-kardiologija
Klinički centar CG
106.Dr Svjetlana Zeković, pedijatrija-kardiologija
Privatna praksa
107.Dr Gordana Rađenović, ORL
Privatna praksa
108.Dr Ana Kalamperović, opšta medicina
Dom zdravlja Bar
109.Dr Indira Fetahović, pedijatrija
Dom zdravlja Bar
110.Dr Fehmija Fetahović, ginekologija i akušerstvo
Dom zdravlja Bar
111.Dr Anka Popović, interna medicina-hematologija
Klinički centar CG
112.Dr Snežana Raspopović, ginekologija i akušerstvo-perinatologija
Klinički centar CG
113.Dr Vojislav Miketić, ginekologija i akušerstvo-perinatologija
Klinički centar CG
114.Dr Danko Natalić, ginekologija i akušerstvo
Klinički centar CG
115.Dr Mirjana Marković, pedijatrija-neonatologija
Klinički centar CG
116.Dr Sonja Šofranac-Babović, pedijatrija-neonatologija
Klinički centar CG
117.Dr Dušan Mandić, interna medicina-gastroenterologija
Privatna praksa
118.Dr Ivo Ivanović, ortopedija-reumatologija
Bolnica Risan
119.Dr Zoran Vujačić, interna medicina
Opšta bolnica Cetinje
120.Dr Mirjana Milošević, opšta medicina
Dom zdravlja Podgorica
121.Dr Dragan Radonjić, transfuziologija
Opšta bolnica Bar
122.Dr Duško Kljakić, ginekologija i akušerstvo
Opšta bolnica Bar
123.Dr Jadranka Papić-Radunović, opšta medicina
Dom zdravlja Podgorica
124.Dr Ljiljana Mandić, fizikalna medicina
Klinički centar CG
125.Dr Sonja Srzentić, ginekologija i akušerstvo
Opšta bolnica Bar
126.Dr Alma Radovanović, psihijatrijaDom zdravlja Danilovgrad
127.Dr Svetlana Vučetić, anesteziologija sa reanimatologijom
Opšta bolnica Bar
128.Dr Veselinka Maslovar, opšta medicina-reumatologija
Dom zdravlja Kotor
129.Dr Radomir Kovač, radiologija
Privatna praksa
130.Dr Svetlana Balać, ginekologija i akušerstvo
Dom zdravlja Berane
131.Dr Milovan Živković, infektivne bolesti
Opšta bolnica Berane
132.Dr Elvir Zvrko, ORL
Klinički centar CG
133.Dr Marija Joksimović, pedijatrija
Dom zdravlja Berane
134.Dr Jasminka Đečević, infektivne bolesti
Klinički centar CG
135.Dr Senadin Pupović, ORL
Klinički centar CG
136.Dr Veselin Stanišić, opšta hirurgija
Opšta bolnica Berane
137.Dr Saveta Stanišić, pedijatrija-neonatologija
Opšta bolnica Berane
138.Dr Stojan Šarenac, neuropsihijatrija
Privatna praksa
139.Dr Ljiljana Đurović, opšta medicina
Dom zdravlja Podgorica
140.Dr Snežana Pavićević, pedijatrija
Klinički centar CG
141.Dr Slađana Radulović, pedijatrija
Klinički centar CG
142.Dr Sabahudin Pupović, interna medicina
Dom zdravlja Plav
143.Dr Koviljka Kažić, interna medicina-reumatologija
Klinički centar CG
144.Dr Alek Račić, maksilofacijalna hirurgija
Privatna praksa
145.Dr Nataša Belada, interna medicina-kardiologija
Klinički centar CG
146.Dr Nada Janković, pedijatrija
DZ Podgorica
147.Dr Vesna Đokvučić, ginekologija i akušerstvo
Opšta bolnica Bar
148.Dr Zoran Terzić, opšta hirurgija-pl. i rekonstruktivna hirurgija
Klinički centar CG
149.Dr Miroslav Femić, pedijatrija
Dom zdravlja Bijelo Polje
150.Dr Slobodan Vranješ, pedijatrija
Privatna praksa
151.Dr Ismet Musić, pedijatrija
Dom zdravlja Plav
152.Dr Zlatica Popivoda, ginekologija i akušerstvo
Opšta bolnica Bar
153.Dr Mirko Šaranović, interna medicina-kardiologija
Opšta bolnica Bar
154.Dr Filip Vukmirović, patologija
Klinički centar CG
155.Dr Aleksandra Vuksanović-Božarić, ginekologija i akušerstvo
Dom zdravlja Podgorica
156.Dr Bogdan Pajović, urologija
Klinički centar CG
157.Dr Miroslav Rabrenović, interna medicina-kardiologija
Klinički centar CG
158.Dr Biljana Popović, anesteziologija sa reanimatologijom
Opšta bolnica Bar
159.Dr Mirjana Lakočević, medicina rada-profesionalna toksikologija
Dom zdravlja Podgorica
160.Dr Rajka Pajović, pedijatrija
Dom zdravlja Podgorica
161.Dr Dragoslav Tomanović, opšta hirurgija
Opšta bolnica Bar
162.Dr Krsto Nikolić,
Ministarstvo zdravlja
163.Dr Stanko Milić, neuropsihijatrija
Privatna praksa
164.Dr Milorad Čavić, interna medicina-gastroenterohepatologija
Klinički centar CG
165.Dr Nataša Đurišić, anesteziologija sa reanimatologijom
Opšta bolnica Bar
166.Dr Vahida Divanović, interna medicina
Dom zdravlja Podgorica
167.Dr Lidija Banjac, pedijatrija-neonatologija
Klinički centar CG
168.Dr Branka Stanišić, ginekologija i akušerstvo
Opšta bolnica Bar
169.Dr Biljana Raičević-Fuštar, pedijatrija
Dom zdravlja Podgorica
170.Dr Enver Mulić, ginekologija i akušerstvo
Dom zdravlja Plav
171.Dr Biljana Milić-Marić, interna medicina
Fond PIO-IPK
172.Dr Julija Bošković, pedijatrija
Dom zdravlja Bijelo Polje
173.Dr Milorada Nešović, pedijatrija-neonatologija
Klinički centar CG
174.Dr Snežana Malović, opšta medicina
Dom zdravlja Podgorica
175.Dr Sanja Simović, medicina rada
Fond zdravstva CG
176.Dr Gina Masoničić, interna medicina
Dom zdravlja Bar
177.Dr Velimir Milošević, interna medicina-gastroenterohepatologija
Klinički centar CG
178.Dr Branimir Vlahović, radiologija
Klinički centar CG
179.Dr Ljudmila Radunović, pedijatrija
Dom zdravlja Danilovgrad
180.Dr Nadežda Bulatović, medicina rada
Dom zdravlja Podgorica
181.Dr Svetlana Keković, medicina rada
Dom zdravlja Podgorica
182.Dr Savica Mićković, medicina rada
Dom zdravlja Podgorica
183.Dr Zorica Dautović, neuropsihijatrija
Fond zdravstva CG
184.Dr Dragan Lošić, medicina rada
Dom zdravlja Bar
185.Dr Brigita Smolović, interna medicina-gastroenterohepatologija
Klinički centar CG
186.Dr Enisa Pupović, interna medicina
Dom zdravlja Podgorica
187.Dr Mirjana Tošković, opšta medicina
Dom zdravlja Podgorica
188.Dr Jadranka Lakićević, interna medicina-onkologija
Klinički centar CG
189.Dr Aleksandar Raičević, ortopedija-fizikalna medicina
Institut »Dr S.Milošević« Igalo
190.Dr Emilija Krečković, opšta medicina
Dom zdravlja Podgorica
191.Dr Miodrag Karanikić, opšta hirurgija
Opšta bolnica Bar
192.Dr Goran Marjanović, anesteziologija sa reanimatologijom
Klinički centar CG
193.Dr Olga Prentić, pedijatrija
Dom zdravlja Podgorica
194.Dr Mevlida Gusinjac, medicina rada
Dom zdravlja Bijelo Polje
195.Dr Ahmet Alibegović, interna medicina
Dom zdravlja Bar
196.Dr Irena Radoman, interna medicina-gastroenterohepatologija
Klinički centar CG
197.Dr Zdravko Milić, interna medicina
Privatna praksa
198.Dr Lucija Virijević-Milić, interna medicina-klinička transfuz.
Specijalna bolnica Risan
199.Dr Slobodan Radović, fizikalna medicina
Institut »Dr S.Milošević« Igalo
200.Dr Maida Kučević, pedijatrija
Dom zdravlja Bijelo Polje
201.Dr Natalija Spajić, pedijatrija
Dom zdravlja Pljevlja
202.Dr Milica Bojović, pedijatrija
Dom zdravlja Podgorica
203.Dr Bogdanka Andrić, infektivne bolesti
Klinički centar CG
204.Dr Husko Bajrović, pedijatrija
Dom zdravlja Rožaje
205.Dr Snežana Mićanović, medicina rada
Dom zdravlja Podgorica
206.Dr Mensud Grbović, medicina rada
Dom zdravlja Podgorica
207.Dr Gordana Mićunović, pedijatrija
Dom zdravlja Kotor
208.Dr Cvetana Vukajlović, medicina rada
Dom zdravlja Podgorica
209.Dr Sanja Borović, oftalmologija
Klinički centar CG
210.Dr Žarko Borović, opšta hirurgija-pl. i rekonstruktivna hirurgija
Klnički centar CG
211.Dr Vesna Joksimović-Svorcan, psihijatrija
Dom zdravlja Nikšić
212.Dr Hasib Lukač, anesteziologija sa reanimatologijom
Klinički centar CG
213.Dr Boban Mugoša, epidemiologija
Institut za javno zdravlje CG
214.Dr Sonja Radojičić, interna medicina-kardiologija
Opšta bolnica Cetinje
215.Dr Dragica Milikić, neurologija-klinička neurofiziologija
Klinički centar CG
216.Dr Muho Muratović, urgentna medicina-reumatologija
Dom zdravlja Berane
217.Dr Žanka Lakićević, radiologija
Klinički centar CG
218.Dr Hatidža Divanović, urgentna medicina
Dom zdravlja Bar
219.Dr Mira Samardžić, pedijatrija-endokrinologija
Klinički centar CG-IBD
220.Dr Jasmina Mihajlović-Kapa, ortopedija vilica
Privatna praksa
221.Dr Indira Čivović, urgentna medicina
Dom zdravlja Ulcinj
222.Dr Aleksandar Radović, opšta hirurgija-kardiohirurgija
Klinički centar CG
223.Dr Mišo Pejaković, ORL
Opšta bolnica Nikšić
224.Dr Dragica Minić, neuropsihijatrija
Dom zdravlja Nikšić
225.Dr Hadija Mujević-Kurgaš, pedijatrija
Dom zdravlja Bar
226.Dr Edita Bašović, pedijatrija
Dom zdravlja Podgorica
227.Dr Vesna Zelović, opšta medicina
Dom zdravlja Nikšić
228.Dr Dragana Radunović, fizikalna medicina i rehabilitacija
Dom zdravlja Podgorica
229.Dr Gradimirka Mićunović, ginekologija i akušerstvo
Privatna praksa
230.Dr Vjera Janković, pedijatrija
Privatna praksa
231.Dr Momčilo Radović, urologija
Klinički centar CG
232.Dr Mihailo Vukmirović, interna medicina-kardiologija
Klinički centar CG
233.Dr Valentina Božović, radiologija
Opšta bolnica Bar
234.Dr Gordana Rašović, transfuziologija
Klinički centar CG
235.Dr Sanja Bukilica, interna medicina
Institut »Dr S.Milošević« Igalo
236.Dr Olivera Vojvodić-Vlahović, urgentna medicina
Dom zdravlja Podgorica
237.Dr Vjeroslava Slavić, imunologija
Institut »Dr S.Milošević« Igalo
238.Dr Gordana Vukčević, ginekologija i akušerstvo
Klinički centar CG
239.Dr Radoman Čolović, interna medicina-kardiologija
Opšta bolnica Pljevlja
240.Dr Slađana Spasojević-Čolović, pedijatrija
Dom zdravlja Pljevlja
241.Dr Envera Lekić, pedijatrija-neonatologija
Klinički centar CG
242.Dr Omer Adžović, pedijatrija-pulmologija
Klinički centar CG
243.Dr Esma Banda, pedijatrija
Dom zdravlja Podgorica
244.Dr Milena Kerić, radiodijagnostika
Dom zdravlja Bar
245.Dr Ognjen Novosel, interna medicina-kardiologija
Medicinski centar MUP-a
246.Dr Milovan Vlahović, ortopedija sa traumatologijom
Privatna praksa
247.Dr Dragica Gačević, pedijatrija
Dom zdravlja Pljevlja
248.Dr Branka Stanković, medicina rada
Dom zdravlja Pljevlja
249.Dr Milorad Anušić, opšta hirurgija
Specijalna bolnica Risan
250.Dr Ifeta Erović, higijena
Dom zdravlja Bijelo Polje
251.Dr Ganimete Hodža, opšta medicina
Dom zdravlja Bar
252.Dr Majda Dobardžić, pedijatrija
Dom zdravlja Bijelo Polje
253.Dr Predrag Stanković, interna medicina
Opšta bolnica Pljevlja
254.Dr Marija Cupara, pedijatrija
Dom zdravlja Pljevlja
255.Dr Nataša Rakočević, anesteziologija sa reanimatologijom
Klinički centar CG
256.Dr Marija Antunović, oralna hirurgija
Klinički centar-Stomatološka poliklinika
257.Dr Radojka Mićović, neuropsihijatrija
Opšta bolnica Nikšić
258.Dr Zorica Nikčević, neuropsihijatrija
Opšta bolnica Nikšić
259.Dr Mihajlo Kuliš, patologija i sudska medicina-klinička citologija
Privatna praksa
260.Dr Mladen Radonjić, radiologija
Klinički centar CG
261.Dr Borislav Čolaković, ginekologija i akušerstvo
Privatna praksa
262.Dr Olga Čolaković, pedijatrija-neonatologija
Penzija
263.Dr Vesna Čolaković-Popović, ginekologija i akušerstvo
Klinički centar CG
264.Dr Vesna Mačić, pedijatrija
Dom zdravlja Kotor
265.Dr Milena Đurović, dermatovenerologija
Klinički centar CG
266.Dr Milena Perošević, pedijatrija-gastroeneterologija
Klinički centar CG
267.Dr Azra Purišić, oftalmologija
Dom zdravlja Plav
268.Dr Saša Stefanović, urgentna medicina
Zavod za hitnu medicinsku pomoć CG
269.Dr Elzana Čikić, interna medicina-endokrinologija
Opšta bolnica Bijelo Polje
270.Dr Biljana Milošević, stomatološka protetika
Medicinski centar MUP-a
271.Dr Stjepčević Aleksandar-opšta medicina
Dom zdravlja Kotor
272.Dr Safet Lješnjanin-ginekologija i akušerstvo
Dom zdravlja Plav
273.Dr Mirko Popović-ORL
Klinički centar CG
274.Dr Žanka Đurišić-radiologija
Klinički centar CG
275.Dr Rada Rudanović-pedijatrija-neonatologija
Klinički centar CG
276.Dr Žarko Nikčević-mikrobiologija sa parazitologijom
Dom zdravlja Cetinje
277.Dr Dobrila Nikčević-infektologija
Klinički centar CG
278.Dr Radojka Vukčević-fizikalna medicina i rehabilitacija
Klinički centar CG
279.Dr Stanka Milić-pedijatrija
Dom zdravlja Podgorica
280.Dr Vesna Bokan Mirković-fizikalna medicina i rehabilitacija
Klinički centar CG
281.Dr Davor Musić-opšta hirurgija-vaskularna hirurgija
Klinički centar CG
282.Dr Slavica Vujisić, neurologija-neurofiziologija sa epileptologijom
Klinički centar CG
283.Dr Dragoslav Nenezić, radiologija
Klinički centar CG
284.Dr Aleksandar Grdinić, ginekologija i akušerstvo
Klinički centar CG
285.Dr Radmila Bajić, patološka anatomija
Opšta bolnica Bijelo Polje
286.Dr Branka Samardžija-Jovanović, pedijatrija
Dom zdravlja Podgorica
287.Dr Željana Škarić-Karanikić, fizikalna medicina i rehabilitacija
Klinički centar CG
288.Dr Aleksandra Klisić, klinička biohemija
Dom zdravlja Podgorica
289.Dr Tanja Pješčić, opšta medicina
Dom zdravlja Nikšić
290.Dr Snežana Barjakatrović-Labović, higijena
Dom zdravlja Bar
291.Dr Azra Deljković, psihijatrija
Dom zdravlja Pljevlja
292.Dr Aleksandra Božović-Čelebić, plastična i rekonstr. Hirurgija
Klinički centar Crne Gore
293.Dr Aleksandar Vujičić, ortopedija sa traumatologijom
Opšta bolnica Bar
294.Dr Gordana Mandić, pedijatrija
Dom zdravlja Podgorica
295.Dr Vuk Niković, urgentna medicina
Zavod za hitnu medicinsku pomoć-HMP Podgorica
296.Dr Ljiljana Bojić, nuklearna medicina
Klinički centar Crne Gore
297.Dr Jasminka Nanevski, radiologija
Opšta bolnica Bijelo Polje
298.Dr Ilhan Tursumović, neuropsihijatrija
Dom zdravlja Pljevlja
299.Dr Ljiljana Jovićević, epidemiologija
Dom zdravlja Bar
300.Dr Rajna Dapčević, mikrobiologija sa parazitologijom
Privatna praksa
301.Dr Marina Delić, fizikalna medicina i reh. - pulmologija
Institut »Dr Simo Milošević« Igalo
302.Dr Jasna Kalač-Čekić, opšta medicina
Dom zdravlja Podgorica
303.Dr Nikola Bulatović, ortopedija
Klinički centar CG
304.Dr Zuhra Hadrović, opšta medicina
Dom zdravlja Berane
305.Dr Fahrudin Hadrović, interna medicina-nefrologija
Opšta bolnica Berane
306.Dr Draginja Radunović, opšta medicina
Dom zdravlja Podgorica
307.Dr Lidija Muratović, fizikalna medicina i rehabilitacija
Bolnica »Codra« Podgorica
308.Dr Renata Bergam-Grandis, fizikalna medicina i rehabilitacija
Specijalna bolnica Risan
309.Dr Vasilije Đurašković, radiologija
Bolnica »Codra« Podgorica
310.Dr Mlađen Obradović, nuklearna medicina
Klinički centar CG
311.Dr Miroslav Radunović, oftalmologija
Klinički centar CG
312.Dr Danijela Đurović-Raonić, oftalmologija
Klinički centar CG
313.Dr Ljubica Pejakov, anesteziologija sa ren.-klinička farmakologija
Klinički centar CG
314.Dr Aida Šahmanović, ginekologija i akušerstvo
Klinički centar CG
315.Dr Vesna Miranović, pedijatrija-kardiologija
Klinički centar CG
316.Dr Milena Lopičić, mikrobiologija sa parazitologijom
Institut za javno zdravlje CG
317.Dr Snežana Vujošević, interna medicina-endokrinologija
Klinički centar CG
318.Dr Olivera Bošković, interna medicina-endokrinologija
Klinički centar CG
319.Dr Vladimir Dobričanin, opšta hirurgija
Klinički centar CG
320.Dr Antoaneta Adžić, oftalmologija
Klinički centar CG
321.Dr Lidija Injac-Stevović, psihijatrija
Klinički centar CG
322.Dr Sonja Milašinović, dječija hirurgija-dječija ortopedija
Klinički centar CG
323.Dr Merzika Hodžić, opšta i porodična medicina
Dom zdravlja Podgorica
324.Dr Ranka Vukašinović, dermatovenerologija
Klinički centar CG
325.Dr Nataša Vukotić-Đuričanin, dermatovenerologija
Klinički centar CG
326.Dr Biljana Milojko, oftalmologija
Klinički centar CG
326.Dr Danojla Dakić, pedijatrija-neonatologija
Klinički centar CG
327.Dr Ognjen Jovićević, otorinolaringologija
Klinički centar CG
328.Dr Senka Dumović-Kontić, pedijatrija
Opšta bolnica Nikšić
329.Dr Snežana Grubač, pedijatrija-neonatologija
Opšta bolnica Nikšić
330.Dr Đorđije Krnjević, interna medicina
Klinički centar CG
331.Dr Mileta Golubović, patološka anatomija
Klinički centar CG
332.Dr Vineta Vuksanović, mikrobiologija sa parazitologijom
Institut za javno zdravlje CG
333.Dr Slavica Đurović, otorinolaringologija-fonijatrija
Klinički centar CG
334.Dr Nebojša Bulatović, interna medicina-kardiologija
Klinički centar CG
335.Dr Ljiljana Vučković, patološka anatomija-medicinska citologija
Klinički centar CG
336.Dr Maja Kavarić, pedijatrija-hematologija
Klinički centar CG
337.Dr Vera Đurišić, neuropsihijatrija
Klinički centar CG
338.Dr Dušanka Milatović-Perović, infektivne bolesti gastroenterohepatologija
Opšta bolnica Nikšić
339.Dr Ranko Mirović, opšta hirurgija
Klinički centar CG
340.Dr Aleksandar Čelebić, opšta hirurgija-onkologija
Klinički centar CG
341.Dr Jadranka Kašćelan-Reković, opšta i porodična medicina
Dom zdravlja Tivat
342.Dr Mirjana Milačić-Đuričković, dječja i preventivna stomatologija
Medicinski fakultet-odsjek Stomatologija
343.Dr Marina Roganović, neuropsihijatrija-bolesti zavisnosti
Specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota
344.Dr Jovo Đedović, psihijatrija
Specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota
345.Dr Tanja Mijatović-Papić, psihijatrija
Specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota
346.Dr Sanja Čejović, radiologija
Klinički centar CG
347.Dr Tanja Nenezić, patološka anatomija
Klinički centar CG
348.Dr Snježana Dašić, pedijatrija
Dom zdravlja Nikšić
349.Dr Danko Živković, pneumoftiziologija
Klinički centar CG
350.Dr Radmila Ognjenović, neuropsihijatrija
Specijalna bolnica za ortopediju i neurohirurgiju Risan
351.Dr Miodrag Šoć, sudska medicina
Klinički centar CG
352.Dr Ranko Lazović, opšta hirurgija-digestivna hirurgija
Klinički centar CG
353.Dr Aleksandra Ražnatović, psihijatrija
Klinički centar CG
354.Dr Željko Golubović, psihijatrija
Klinički centar CG
355.Dr Lidija Rakočević, pedijatrija-endokrinologija
Klinički centar CG
356.Dr Vesna Paunović-Pantović, opšta i porodična medicina
Dom zdravlja Berane
357.Dr Sonja Nejkov, fizikalna medicina i rehabilitacija
Klinički centar CG
358.Dr Predrag Milošević, opšta hirurgija
Opšta bolnica Cetinje
359.Dr Snežana Crnogorac, ginekologija i akušerstvo
Klinički centar CG
360.Dr Raduša Pejović, pedijatrija
Opšta bolnica Nikšić
361.Dr Dejan Mandić, urologija
Klinički centar CG
362.Dr Dragan Đurović, urologija
Klinički centar CG
363.Dr Senad Kalač, psihijatrija
Klinički centar CG
364.Dr Predrag Štilet, dermatovenerologija
Privatna praksa
365.Dr Žarko Dašić, ortopedija sa traumatologijom
Klinički centar CG
366.Dr Milić Medenica, pneumoftiziologija
Specijalna bolnica za plućne bolesti Brezovik
367.Dr Biljana Dapčević, interna medicina
Dom zdravlja Herceg Novi
368.Dr Drago Albijanić, dječja hirurgija
Klinički centar CG-IBD
369.Dr Adrijana Vojinović-Kočović, pedijatrija
Opšta bolnica Bijelo Polje
370.Dr Marija Obradović, fizikalna medicina i rehabilitacija
Institut »Dr Simo Milošević« Igalo
371.Dr Marija Mališić-Korać, dermatovenerologija
Dom zdravlja Budva
372.Dr Marina Đuretić-Guzina, oftalmologija
Privatna praksa
373.Dr Dragana Stevanović, radiologija
Opšta bolnica Bar
374.Dr Mirza Kadić, opšta medicina
Dom zdravlja Bijelo Polje
375.Dr Ljiljana Ćirković-Natalić, interna medicina
Klinički centar CG
376.Dr Mirjana Eraković-Šljivančanin, pedijatrija
Dom zdravlja Nikšić
377.Dr Dragan Laušević, epidemiologija
Institut za javno zdravlje CG
378.Dr Jelena Borovinić, interna medicina
Klinički centar CG
379.Dr Lea Riger, interna medicina-kardiologija
Opšta bolnica Nikšić
380.Dr Almina Dacić, ginekologija-ultrazvuk u kliničkoj medicini
Dom zdravlja Rožaje
381.Dr Milorad Magdelinić, opšta hirurgija
Opšta bolnica Berane
382.Dr Sanja Čizmović, pedijatrija
Opšta bolnica Nikšić
383.Dr Nebojša Kavarić, pedijatrija
Dom zdravlja Podgorica
Download

Spisak doktora koji posjeduju licencu iz prakse