PUZ ’’PENZIONER
TURISTICKA AGENCIJA ’’TRECE DOBA’’
Lomina 17, Beograd
Tel. 011 2641 177, 2686 921 tel/fax 3610 691
w.w.w.turistickaagencijaputovanjabanje.com
Licenca OTP 248/2010
CENOVNIK 2013
Vrnjačka Banja
Smeštajni objekat
Vrsta
usluge
PA
PA
Hotel”Zvezda”
Hotel”Fontana”renovirani
klasik
Objekat Kategorija Sezona
1
Merkur Spec. 1/3
3.680
novi
Spec. 1/2
3.780
Spec. 1/1
3.990
Cena po osobi
1/1
3.120,00
3.120,00
2.340,00
Sezona
2
4.060
4.160
4.390
Objekat
Kategorija
Šumadija
Standart 1/3
Cena po osobi
1/3
2.400,00
2.400,00
1.800,00
Standard 1/2
Vrnjci 1/2
kupatilo
Vrnjci 1/1
kupatilo
01.04.-30.06
01.07.-30.09
Merkur
stari
Sezona 1
Sezona 2
Sokobanja
Cena po osobi
1/2
2.400,00
2.400,00
1.800,00
Sezona
1
2.780
Sezona
2
3.060
2.810
3.030
3.090
3.180
2.970
3.130
01.-10.-31.12
Specijalna bolnica Sokobanja
SOBA
Vrsta usluge
1/1
BO
1/2
BO
1/3
BO
SOKOGRAD
NOVI ZAVOD
Vrsta usluge
2.610,00
PA
2.340,00
2.340,00
PA
2.160,00
2.160,00
2.160,00
1.782,00
PA
1.980,00
1.620,00
-
Specijalna bolnica Banjica
SOKOGRAD
-
NOVI ZAVOD
2,430,00
vrsta usluge
BO osnovni
BO kompletni
do 30.06
2.000,00
2.400,00
od 01.07
2.100,00
2.500,00
od 30.09.2012
2.000,00
2.400,00
Odmor i rekrecija
1.900,00
2.000,00
1.900,00
Smeštajni
objekat
Vrsta
usluge
Cena po osobi1/1
Cena po osobi 1/2
Cena po osobi
1/3
Standardni/novi
Standardni/novi
Standardni/novi
PA
2.700,00/3.000,00
2.100,00/2.400,00
2100,00/2.400,00
Hotel”Turist”
PA
2.500,00
1.900,00
1.900,00
Hotel”Moravica”
PA
2.200,00
2.000,00
1.850,00
Hotel”Zdravljak”
*Hotel”Moravica” doplata 100 din. 3,4 sprat(klima ,kablovska tv,bar,frižider)
Ribarska Banja
Smeštajni objekat
Specijalna Vila “Pogled”
bolnica
Period korišćenja
Vrsta usluge
Cena po osobi 1/2
Od 1.5.2013.
BO
3.960,00
3.700,00
3.800,00
3.960,00
Vila“Bosna”
Vila“Dalmacija”
Banja Vrdnik
Smeštajni
objekat
Hotel “Termal”
Period
korišćenja
Tokom cele god.
BO
BO
Vrsta usluge
Cena po osobi 1/2
cena po osobi 1/3
BO
2.780,00
2.580,00
PA
2.480,00
2.380,00
Vrsta usluge
Cena po osobi 1/1
Cena po osobi 1/2
BO 3 terapije
PA
BO 3 terapije
PA
3.254,00,00
2.375,00
3.902,00
3.022,00
2.750,00
1.870,00
3.298,00
2.418,00
Banja Junaković
Smeštajni objekat
Banja “Junaković”
blok A
blok B
Period
korišćenja
Do
30.04.2013.
Mataruška Banja
Smeštajni
objekat
Hotel
“Termal”
Period
korišćenja
Maj septembar
Vrsta usluge
BO
Ostali meseci
Bogutovačka Banja
Smeštajni
objekat
Hotel
“Mineral”
Period
korišćenja
april novembar
Cena po osobi
1/1
2.960,00
PA
BO
PA
Vrsta usluge
BO
PA
Banja Selters
Smeštajni
objekat
Institut za
rehabilitaciju
Usluga tip
Cena po osobi 1/1
sobe
BO/PA “ A” 3.400,00 / 2.700,00
“ B”
2.800,00 / 2.200,00
“ C“
Banja Koviljača
Smeštajni objekat
Specijalna bolnica
Objekat Standard
Smeštajni objekat
Hotel ‘’PODRINJE’’
Period
korišćenja
Do 30.04.2013.
Period
korišćenja
Od 01.04.2012.
Cena po osobi
1/2i 1/3
2.560,00
2.560,00
2.760,00
2.360,00
2.160,00
2.360,00
1.960,00
Cena po osobi
1/1
2.460,00
Cena po osobi
1/2i 1/3
2.060,00
2.160,00
1.760,00
Cena po osobi 1/2
3.100,00 /2.500,00
2.800,00/2.200,00
2.560,00/2.000,00
Vrsta usluge
Cena po osobi1/1
BO 4 terapije
Cena po osobi 1/2
3.654,00
Vrsta usluge
Cena po osobi1/1
Cena po osobi 1/2
PA
2.000,00
1.500,00
Atomska Banja
Smeštajni objekat
Stacionar
Vrsta usluge
PA
Prolom Banja
SBRH
Hotel “RADAN”
BO dan osnovni
BO dan plus
BO dan extra
Cena po osobi 1/1
3.650,00
Cena po osobi
1/2 i 1/3
april-maj
jun
2.700,00
2.750,00
3.400,00
3.450,00
3.700,00
3.750,00
Lukovska Banja
Hoteli
„Kopaonik“ i „Jelak“
BO dan osnovni
BO dan plus
BO dan extra
april-maj
2.700,00
3.400,00
3.700,00
Smeštajni
objekat
Hotel“Gejzer“
Period korišćenja Vrsta
usluge
01.04. – 15.05.11 BO
16.05. – 30.06.11 BO
01.07 – 30.08.11 BO
01.09. – 31.10.11 BO
*6 mesečnih rata uz povećanje 10%
Niška Banja
Stacionar
“Radon”
Vrsta usluge
Period
korišćenja
01.04. 31.10.13.
01.11. –
31.03.14.
BO
Gamzigradska Banja
Smeštajni
objekat
jul-septembar
2.800,00
3.500,00
3.800,00
Cena po osobi
1/2 i 1/3
jul-septembar
jun
2.7500,00
2.800,00
3.450,00
3.500,00
3.750,00
3.800,00
Sijarinska Banja*
Smeštajni
objekat
Cena po osobi 1/2
2.570,00
Cena po osobi
1/1
3.190,00
3.330,00
3.410,00
3.330,00
Cena po osobi
1/2
2.520,00
2.63000
2.700,00
2.630,00
Cena po osobi 1/1 Cena po osobi
1/2
4.000,00
3.600,00
3.500,00
3.100,00
Vrsta usluge Cena po osobi
1/1
Cena po osobi
1/2
Hotel „Kastrum“
BO/PA
3.100,00 /2.300,00
2.800,00/2.100,00
Ivanjica
Smeštajni objekat
Vrsta usluge
Cena po osobi 1/2 i 1/3
Zavod za rehabilitaciju
BO
2.225,00
PA
1.870,00
Zlatibor
Smeštajni objekat
Vrsta usluge
Cena po osobi 1/2 i 1/3
Domaći kutak
PP
2.000,00
PA
2.400,00
legenda
BO bolesnički dan(pansion i terapije)
PA pun pansion
PP polu pansion
Nacin placanja:od 5 do 7 mesecnih rata(administrativna
zabrana i čekovi gradjana)
Cenovnik važi uz:
- šira objašnjenja koja se nalaze u programu putovanja
-opšte uslove putovanja TA „TREĆE DOBA“
INFORMACIJE I REZERVACIJE
TEL.O11 2641-177 2686-921
radno vreme 09-13 h
Download

CENOVNIK 2013 - Turisticka agencija Trece doba