BFS
BROWNFIELD
SERBIA
Magnohrom doo
Objekti fabrike termo I smolom
vezane opeke
lokacija
bez
opterećenja
Magnohrom doo
Objekti fabrike termo i smolom vezane opeke
Magnohrom d.o.o. , Kraljevo je preduzeće u čijem sastavu posluju rudnici hromita, magnezita i dolomita,
industrija vatrostalnih materijala, fabrika elektrotermičkih proizvoda i fabrika specijalnih programa.
Magnohrom d.o.o. ima i 4 povezana preduzeća:
Magnootpad d.o.o., MagnoFETP d.o.o., Magnoinvest d.o.o. i Magnointel d.o.o.
Fabrika termo i smolom vezane opeke je deo Magnohroma d.o.o. Proizvodnja u ovoj fabrici trenutno
nije u funkciji i objekti nisu u upotrebi. Magnohrom d.o.o. traži kupca, zainteresovanog da investira u te
objekte i na ovom prostoru pokrene proizvodnju.
Fabrika sadrži 4 objekta u veoma dobrom stanju. U prodaji je brownfield
lokacija, bez mašina i opreme za proizvodnju. Kompletna proizvodnja je izmeštena iz fabrike posle
sudskog spora sa firmom BOMEX, Beograd. Lokacija poseduje čitavu infrastrukturu, poseban ulaz u
fabrički krug i parking prostor. Uz lokaciju postoji slobodna parcela, u vlasništvu grada Kraljeva. Na taj
način, potencijalni investitor ima mogućnost da proširi svoju proizvodnju, u skladu sa svojim potrebama.
Od 2005. godine do danas, kada je Magnohrom d.o.o. ušao u postupak privatizacije, prodaja ovog
preduzeća, u celini ili u delovima, je oglašavana više puta. 2006. godine, preduzeće je kupila kompanija
Global Steel, a ugovor je raskinut već 2007. godine, zbog neispunjenih obaveza. Najveću šansu za
prodaju Magnohrom d.o.o. je imao 2012. godine kada je za kupovinu preduzeća bio zainteresovan
austrijski koncern RHI. Uprkos poteškoćama u procesu privatizacije, interesovanje investitora za
Magnohrom d.o.o. je i dalje veliko, naročito za fabriku vatrostalnih materijala I rudnike.
Prodaja Magnohroma d.o.o. poslednji put je oglašena u avgustu 2014. godine. Kompletan istorijat privatizacije
ovog preduzeća dostupan je na internet stranici
Agencije za privatizaciju Republike Srbije www.priv.rs.
Magnohrom doo
Podaci o pravnom licu
Poslovno ime: Magnohrom d.o.o.
Dositejeva 314, Kraljevo
Datum osnivanja: 14.07.1948.
Status: Aktivno privredno društvo
Pravna forma: Društvo sa ograničenom odgovornošću
Vlasnička struktura: 100% u vlasništvu Agenicje za privatizaciju Republike Srbije
Naziv delatnosti: proizvodnja vatrostalnih uređaja
Ključni proizvodi: elektrotermički i vatrostalni proizvodi
Zakonski zastupnik: Đorđe Kosanović, direktor
Matični broj: 07195508
PIB: 101249972
Šifra delatnosti: 2320
Broj zaposlenih: 193
BFS I BROWNFIELD SERBIA Promocija braunfild lokacija u Srbiji
Kraljevo
Velika raskrsnica Srbije
Kraljevo je centar Raškog upravnog okruga i najveća gradska
opština u Srbiji, površine 1.530 km2. Nalazi se
180 km južno od Beograda, u centralnom delu Srbije. Kroz
Kraljevo prolazi Ibarska magistrala koja od
Beograda vodi do Novog Pazara i crnogorskog primorja a
drugim delom ka Kosovskoj Mitrovici, Skoplju
i Grčkoj. Drugi značajni putni pravac je Zapadno-moravska
magistrala koja preko Kraljeva povezuje
Bosnu i Hercegovinu i Zapadnu Srbiju (Užice, Čačak) sa
evropskim koridorom 10.
Železnička mreža grada, ukupne dužine 125 km, sastoji se od
jednokolosečne magistralne pruge Lapovo-Kosovo Polje I
jednokolosečne pruge Stalać-Požega. Vojni aerodrom Morava
u Lađevcima (12 km) se nalazi na strateški
povoljnoj lokaciji i ima potencijal za civilne letove. Kraljevo je
udaljeno 185 km od Prištine, 400 km od Jadranskog
I 600 km od Egejskog mora.
Grad Kraljevo je nekada bio veliki industrijski centar, sedište
mašinske industrije i industrije vatrostalnih
materijala. U ovim fabrikama nekada je radilo 37% svih
zaposleniih na teritoriji grada. Zbog procesa
deindustrijalizacije, struktura zaposlenih bitno je
promenjena, tako da danas mala i srednja preduzeća
diktiraju privredne aktivnosti u Kraljevu.
Privreda grada Kraljeva obuhvata 11 sektora, a najveći uticaj
na ekonomiju imaju preduzeća iz sektora trgovine i
prerađivačke industrije. Zahvaljujući dobrom
geografsko-saobraćajnom položaju, grad Kraljevo je
trgovinski centar Raškog okruga. Privreda grada
Kraljeva čini 74% vrednosti imovine i 72% kapitala
celokupnog Raškog okruga.
BFS I BROWNFIELD SERBIA Promocija braun ld lokacija u Srbiji
Grad Kraljevo se nalazi u centralnom delu
Srbije, u srcu Šumadije, u kotlini između
v i š e p l a n i n s k i h m a s i va , n a 2 0 8 m
nadmorske visine, u dolinama reka Ibar i
Zapadna Morava. U vreme Rimskog
carstva, šira lokacija Kraljeva je bila deo
"Dubrovačkog puta" ili trgovačka veza na
liniji Dubrovnik - Carigrad. Kraljevo je
danas atraktivno turističko mesto, pre
svega, zahvaljujući banjskim lečilištima u
neposrednoj blizini (Mataruška,
Bogutovačka i Vrnjačka Banja) i obližnjim
planinama: Kopaonik, Goč, Čemerno,
Kotlenik i Stolovi. Klima je umereno
kontinentalna.
Lokacija
Katastarske parcelae br. 4669/1 od
7104 m2, 4665/1 od 4082 m2,
4668/1 od 3030 m2, 4656/2 od
8226m2, 4665/4 od 1215 m2
Katastarska opština: Kraljevo
Broj objekata: 4
Zemljište pod objektima: 4.778 m2
Za objekte je izdata građevinska
dozvola
Vrsta prava:
• na objektima: svojina Magnohrom d.o.o. Kraljevo
• na zemljištu : pravo korišćenja Magnohrom d.o.o. Kraljevo
Namena: proizvodnja
Prednosti lokacije :
• Povoljan geografski položaj
• 0 km od magistralnog puta
• 0 km od regionalnog puta
• 180 km od Beograda
• Fabrički železnički kolosek
• Mogućnost proširenja na susednu
parcelu
Objekti koji su u ponudi imaju
sledeće prednosti:
• Dobru lokaciju
• Relativno su dobro očuvani
• Moguće je prilagoditi prostor bilo
kojoj vrsti proizvodnje
• U potpunosti su opremljeni
komunalnom infrastrukturom
• Proizvodnja se može pokrenuti u
veoma kratkom roku
voda
+
kanalizacija
+
telefon
+
grejanje
+ ne postoji nezavisan
sistem grejanja
BFS I BROWNFIELD SERBIA Promocija braun ld lokacija u Srbiji
1
4
3
2
Objekti
1: Kancelarijski prostor i magacin
2: Trafo stanica
3: Zgrada namenjena proizvodnji
3: Proizvodna hala i magacin
BFS I BROWNFIELD SERBIA Promocija braun ld lokacija u Srbiji
SWOT ANALIZA
Snage
Slabosti
Povoljan geografski položaj
Povoljno poslovno okruženje
Odlično pozicionirana lokacija za većinu
privrednih delatnosti;
Kompletna saobraćajna I komunalna
infrastruktura na samoj lokaciji (primarna I
sekundarna infrastruktura);
Za eventualnu izgradnju/ dogradnju/
rekonstrukciju objekata lokacijsku i
građevinsku dozvolu izdaje gradska uprava
garantujući brz i efikasan postupak.eoma brz
i efikasan postupak.
Potrebna su određena ulaganja u
rekonstrukciju objekata.
Šanse
Pretnje
Veoma profesionalna i dobro organizovana
Gradska uprava spremna da u najkraćem
roku odgovori na sve potrebe potencijalnih
investitora;
Postojanje subvencija na gradskom nivou,
koje zajedno sa eventualnim republičkim
subvencijama mogu da budu važan
motivacioni faktor u donošenju investicione
odluke;
Veoma kvalitetna, profesionalna, dobro
obučena i regionalno priznata radna snaga u
različitim industrijskim sektorima.
Mogućnost kašnjenja u dobijanju dozvola
i saglasnosti za gradnju koje nisu u
nadležnosti Gradske uprave (zakonski rok je
30 dana)
Nepovoljni uslovi odabrane komercijalne
banke.
BFS I BROWNFIELD SERBIA Promocija braun ld lokacija u Srbiji
Grad Kraljevo
Gradonačelnik
Tomislav Ilić
e-mail: gradonacelnik@kraljevo.org
tel: +381 36 306 024
www.kraljevo.org
Služba za upravljanje projektima I LER
Mirjana Prodanović
Rukovodilac Službe
e-mail: projektni.centar@gmail.com
tel: +381 36 306200; +381 64 8912235
MagnoFETP d.o.o.
Đorđe Kosanović, direktor
Kontakt: Stanislava Marenović
Dositejeva 314, Naselje Kraljevo
e-mail: magnohrom.kv@gmail.com
Telefon: 036/382-637, 036/383-258
Faks: 036/382-637, 036/383-258
Štampanje ove brošure omogućio je američki narod posredstvom Američke agencije za međunarodni razvoj
(USAID). Development Consulting Group (DCG, d.o.o.) je u potpunosti odgovorna za sadržaj ove brošure, koji ne
mora nužno odražavati stavove USAID-a ili vlade Sjedinjenih Američkih Država.
Download

objekti fabrike termo i smolom vezane opeke