Agenda rada dr Lidije Pecotic za 2015.godinu
BEOGRAD
***Datumi seminara i predavanja su podlozni promenama. Konacni termini se postavljaju na web sajt u obliku:
Agenda rada dr Lidije Pecotic za odredjen mesec i savetujemo Vam da povremeno proveravate da li je doslo do eventualnih promena.
Satnice pocetka seminara koji se odrzavaju na dane vikenda su najcesce od 10h, a radnim danima od 15h.***
FEBRUAR
21,22.februar 2015.- Supervizija studenata III i IV godine
(obavezna za sve studente naprednog nivoa, nezavisno da li imaju klijente)
23.februar 2015.- Iskustvena grupa
24,25.februar 2015.- Porodicne konstelacije ( Order of love )
MART/APRIL
28,29.mart 2015.- Teorija i metodologija geštalt terapije- teorijsko predavanje: Dinamika promene u
terapijskom procesu
30,31.mart 2015.- Supervizija studenata III i IV godine
(obavezna za sve studente naprednog nivoa, nezavisno da li imaju klijente)
01.april 2015.- Sastanak ucitelja škole (mesto u najavi) i
Grupa za licni i profesionalni rast i razvoj, I grupa
02.april 2015.- Grupa za licni i profesionalni rast i razvoj, II grupa
04,05.april 2015.- Porodicne konstelacije ( Order of love )
06.april 2015.- Iskustvena grupa
JUN
13,14.jun 2015.- Teorija i metodologija geštalt terapije- teorijsko predavanje
20,21.jun 2015.- Porodicne konstelacije ( Order of love )
15,16 jun 2015.- Supervizija studenata III i IV godine
(obavezna za sve studente naprednog nivoa, nezavisno da li imaju klijente)
17.jun 2015.- Sastanak ucitelja škole (mesto u najavi) i
Grupa za licni i profesionalni rast i razvoj, I grupa
18.jun 2015.- Grupa za licni i profesionalni rast i razvoj, II grupa
22.jun 2015.- Iskustvena grupa
OKTOBAR
17,18.oktobar 2015.-Teorija i metodologija geštalt terapije- teorijsko predavanje
19,20.oktobar 2015.- Supervizija studenata III i IV godine
(obavezna za sve studente naprednog nivoa, nezavisno dal imaju klijente)
21.oktobar 2015.- Sastanak ucitelja škole i
Grupa za licni i profesionalni rast i razvoj, I grupa
23.oktobar 2015.- Grupa za licni i profesionalni rast i razvoj, II grupa
24,25.oktobar 2015.- Porodicne konstelacije ( Order of love )
27.oktobar 2015.- Iskustvena grupa
DECEMBAR
12,13.decembar 2015.- Teorija i metodologija geštalt terapije- teorijsko predavanje
20,21.decembar 2015.- Supervizija studenata III i IV godine (obavezna za sve studente naprednog
nivoa, nezavisno da li imaju klijente)
22.decembar 2015.- Sastanak ucitelja škole (mesto u najavi) i
Grupa za licni i profesionalni rast i razvoj, I grupa
23.decembar 2015.- Grupa za licni i profesionalni rast i razvoj, II grupa
24.decembar 2015.- Iskustvena grupa
26,27.decembar 2015.- Porodicne konstelacije ( Order of love )
Download

Agenda dr Lidije Pecotic za 2015.godinu BEOGRAD FINAL