Spisak učesnika:
r.b.
Ime i prezime
Naziv organa
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i
nacionalne zajednice
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i
nacionalne zajednice
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i
nacionalne zajednice
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i
nacionalne zajednice
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i
nacionalne zajednice
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i
nacionalne zajednice
1
Vesna Dulović
2
Mila Dobanovački
3
Željka Bogunović
4
Gorana Kukobat
5
Jelena Šešlija
6
Lana Patković Mrkela
7
Dejan Tomić
Pokrajinski sekretarijat za privredu
8
Jova Šarac
Pokrajinski sekretarijat za privredu
9
Biljana Krstin
Pokrajinski sekretarijat za privredu
10
Andreja Stajšić
11
Nina Bojić
12
Jasminka Ćuk
13
Jelena Radaković
14
Vesna Piperski
Tucakov
15
Tomislav Sremčević
16
Miomir Stojić
Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu
politiku i demografiju
Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu
politiku i demografiju
Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu
politiku i demografiju
Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu
saradnju i lokalnu samoupravu
Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu
saradnju i lokalnu samoupravu
Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne
sirovine
Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne
sirovine
17
Jelena Ristić
Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
18
Nenad Simić
Garancijski fond APV
19
Snežana Repac
Fond za razvoj APV
20
Loran Prokopić
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno
informisanje
Predavači:
1. Marina Krnjetin - Služba za upravljanje ljudskim resursima
2. Mirjana Jovanović - Služba za upravljanje ljudskim resursima
Download

Spisak učesnika