OPŠTINA VELIKO GRADIŠTE
Br
1
2
3
4
5
6
IME I PREZIME
MESTO
OPŠTINA
GOD.
TELEFON
Boban Živković
Dalibor Stokić
Nikola Lazić
Milena Miladinović
Nikica Miladinović
Biskuplje
Srednjevo
Zatonje
Zatonje
Zatonje
Veliko Gradište
Veliko Gradište
Veliko Gradište
Veliko Gradište
Veliko Gradište
1984
1985
1990
1983
1981
062 1252671
069 1288850
062 707672
062 8405361
063 974197
Vlasta Živanović
Kisiljevo
Veliko Gradište
1950
063 294468
BROJ I TIP
KOŠNICE
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
OPŠTINA GOLUBAC
Br
1
2
3
4
5
IME I PREZIME
MESTO
OPŠTIN
A
GOD.
TELEFON
Danijel Mihajlović
Dragan Milosavljević
Ivan Miletić
Petar Jovanović
Golubac
Radoševac
Golubac
Ponikve
Golubac
Golubac
Golubac
Golubac
1985
1984
1983
1992
065 8079321
062 9645796
064 5553088
069 3537333
Milan Milovanović
Vojilovo
Golubac
1992
060 3478225
BROJ I TIP
KOŠNICE
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
OPŠTINA MALO CRNIĆE
Br
1
2
3
4
5
6
7
IME I PREZIME
MESTO
OPŠTINA
GOD.
TELEFON
Dobrica Rajčić
Dragana Jovanović
Dragiša Ćirković
Ivan Milošević
Toponica
Kalište
Smoljinac
Kalište
Malo Crniće
Malo Crniće
Malo Crniće
Malo Crniće
1954
1964
1969
1976
060 0266377
065 9692969
064 5445200
064 3055604
Slobodan Kosanović
Marjan Simonović
Olivera Kosanović
Kalište
Toponica
Kalište
Malo Crniće
Malo Crniće
Malo Crniće
1965
1985
1965
064 8775901
066 6661011
064 8533738
BROJ I TIP
KOŠNICE
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
OPŠTINA ŽAGUBICA
Br
1
2
3
4
5
6
7
8
IME I PREZIME
MESTO
Dragan Dervišević
Ivica Ilić
Mića Jovanović
Radiša Ilić
Vojislav Stojadinović
Zorica Ilić
Novaković Srećko
Miloš Petrović
Laznica
Krepoljin
Krepoljin
Krepoljin
Krepoljin
Krepoljin
Žagubica
Krepoljin
OPŠTINA
Žagubica
Žagubica
Žagubica
Žagubica
Žagubica
Žagubica
Žagubica
Žagubica
GOD.
TELEFON
1984
1990
1962
1970
1958
1972
1989
1990
069 649245
062 8753068
060 1547093
064 3012145
012 7642729
062 1376207
064 2588145
061 1186895
BROJ I TIP
KOŠNICE
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
GRAD POŽAREVAC
Br
IME I PREZIME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Filip Janković
Miloš Cvetković
Miloš Simić
Nebojša Janković
Saša Milenković
Slavica Janković
Srđan Jovanov
Uglješa Cvetković
Vesna Todorović
Vladimir Mitrašinović
Zoran Petrov
Miroslav Savić
MESTO
OPŠTINA
GOD.
TELEFON
Požarevac
Požarevac
Požarevac
Požarevac
Kostolac
Požarevac
Požarevac
Požarevac
Požarevac
Požarevac
Drmno
Požarevac
Požarevac
Požarevac
Požarevac
Požarevac
Požarevac
Požarevac
Požarevac
Požarevac
Požarevac
Požarevac
1998
1987
1988
1972
1970
1975
1986
1970
1980
1979
1966
062 8017410
064 8533552
063 1225528
063 439757
063 7758855
063 448169
069 680183
064 8289210
064 4807878
064 1721346
064 8775824
Požarevac
Požarevac
1957
060 0556571
BROJ I TIP
KOŠNICE
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
OPŠTINA PETROVAC NA MLAVI
Br
IME I PREZIME
MESTO
OPŠTINA
GOD.
TELEFON
1
2
3
4
5
6
7
Dejan Raduljević
Dejan Strainović
Dragan Jevremović
Dragče Veličković
Dragi Dražilović
Goran Milanović
Igor Radosavljević
Starčevo
Oreškovica
Petrovac
Starčevo
Ždrelo
Oreškovica
Dobrnje
Petrovac
Petrovac
Petrovac
Petrovac
Petrovac
Petrovac
Petrovac
1966
1986
1955
1963
1955
1968
1990
063 8047717
063 8727676
063 1093391
012 341 507
062 9620886
063 7797435
063 7255726
BROJ I TIP
KOŠNICE
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Ivan Živković
Ivica Stojković
Katarina Životić
Mikica Đorđević
Milan Stanković
Milena Stojanović
Milosav Konić
Nenad Radisavljević
Nevenka Ilić
Petar Ugrinović
Saša Jović
Saša Todorović
Siniša Petrović
Tatjana Ugrinović
Venkica Lazarević
Vesna Zarić
Vladan Đukić
Volica Jovanović
Zoran Cicović
Zorica Petrović
Željko Petrović
Živoslav Vučković
Grujica Radosavljević
Ivan Dinić
Jasminka Ilić
Marijana Radisavljević
Marjan Muljajić
Mirko Stefanović
Radica Pantoš
Sladinka Lazarević
Slavomir Simeonović
Petrovac
Malo Laole
Kamenovo
Veliko Laole
Petrovac
Kladurovo
Petrovac
Krvije
Dubočka
Petrovac
Bistrica
Trnovče
Dobrnje
Petrovac
Starčevo
Ranovac
Lopušnik
Petrovac
Petrovac
Kladurovo
Dubočka
Oreškovica
Vošanovac
Zabrđe
Starčevo
Ždrelo
Petrovac
Ranovac
Kladurovo
Dubočka
Starčevo
Petrovac
Petrovac
Petrovac
Petrovac
Petrovac
Petrovac
Petrovac
Petrovac
Petrovac
Petrovac
Petrovac
Petrovac
Petrovac
Petrovac
Petrovac
Petrovac
Petrovac
Petrovac
Petrovac
Petrovac
Petrovac
Petrovac
Petrovac
Petrovac
Petrovac
Petrovac
Petrovac
Petrovac
Petrovac
Petrovac
Petrovac
1983
1981
1991
1975
1988
1967
1959
1982
1971
1966
1978
1983
1974
1967
1968
1974
1992
1968
1974
1982
1987
1964
1994
1985
1962
1977
1983
1964
1948
1994
1949
060 0327632
063 8343472
069 1779435
060 0120875
061 1444864
063 8821770
062 326397
064 3034703
062 8584331
069 724120
060 3358282
062 8452326
065 3420330
063 7047145
063 8381210
063 8278075
064 5829131
064 3899195
063 388550
062 248528
069 670383
062 238494
063 7135826
063 1904985
012 354022
062 731171
063 8067951
069 794559
064 2977477
063 7328143
012 354088
*Ukupno 76 početnika pčelara iz 6 opština.
*4 košnice tipa LR će biti dodeljene poljoprivrednoj školi “Sonja Marinković” iz Požarevca.
*Ukupno 80 košnica tipa LR.
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
1 LR
Download

ovde