CURRICULUM VITAE
LIČNE INFORMACIJE
Ime
Adresa
Telefon
Fax
E-mail
Nacionalnost
Datum rođenja
MIRNA PAJEVIĆ
MALTA 5/8, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
00387 33 660 907
61 869 383
/
[email protected]
/
21.03.1988.
RADNO ISKUSTVO
• Datum (od – do)
• Ime i adresa poslodavca
• Vrsta posla - sektor
• Funkcija koju obavljate
• Glavne aktivnosti i odgovornosti
• Datum (od – do)
• Ime i adresa poslodavca
• Vrsta posla - sektor
• Funkcija koju obavljate
• Glavne aktivnosti i odgovornosti
• Datum (od – do)
• Ime i adresa poslodavca
• Vrsta posla - sektor
• Funkcija koju obavljate
• Glavne aktivnosti i odgovornosti
• Datum (od – do)
Strana 1 - Curriculum vitae of
Mirna Pajević
FEBRUAR 2011 – DANAS
FEB dd Sarajevo
Društvo za izdavačku instruktivno-obrazovnu, uslužnu i trgovinsku djelatnost,
FEB – d.d. Sarajevo
Viši stručni saradnik
Praćenje propisa koji regulišu oblasti računovodstva, revizije, finansija, poreza, radnih
odnosa i sl. radi blagovremenog informisanja korisnika usluga; Vršenje recenzije
seminarskih materijala, stručnih časopisa, knjiga, priručnika, zbirki propisa i drugih
izdanja Društva; Pisanje stručnih tekstova za izdavanje Društva; Predavanje na
seminarima, savjetovanjima, školama i drugim vidovima edukacije koje organizira
Društvo
SEPTEMBAR 2007 – JUNI 2010
Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Trg Alije Izetbegovića 1, 71 000 Sarajevo, Bosna i
Hercegovina
Obrazovna djelatnost
Demonstrator
Organizovanje i držanje dodatnih vježbi i predavanja na predmetima “Matematika za
ekonomiste” i “Marketing”
SEPTEMBAR 2010
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete BiH, Bulevar vojvode Stepe
Stepanovića 11, 78 000 Banjaluka
Obrazovna djelatnost
Stručnjak s usvojenog popisa stručnjaka
Ocjenjivanje i revizija kvalitete i davanje preporuka o akreditaciji visokoškolskih ustanova
NOVEMBAR 2010
• Ime i adresa poslodavca
• Vrsta posla - sektor
• Funkcija koju obavljate
• Glavne aktivnosti i odgovornosti
Univerzitet u Sarajevu, Obala Kulina Bana br 7/II, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Obrazovna djelatnost
Član Odbora za upravljanje kvalitetom na Univerzitetu u Sarajevu
Interna evaluacija Univerziteta
OBRAZOVANJE I TRENINZI
• Datum (od – do)
• Ime i tip organzacija koja je
obezbijedila obuku
• Pokrivene teme / profesionalne
vještine
• Zvanje koje ste stekli
SEPTEMBAR 2012 –
Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu
• Datum (od – do)
• Ime i tip organzacija koja je
obezbijedila obuku
• Pokrivene teme / profesionalne
vještine
• Zvanje koje ste stekli
NOVEMBAR 2012 – NOVEMBAR 2013.
Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije BiH
• Datum (od – do)
• Ime i tip organzacija koja je
obezbijedila obuku
• Pokrivene teme / profesionalne
vještine
• Zvanje koje ste stekli
SEPTEMBAR 2009 – JUNI 2011.
Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu
• Datum (od – do)
• Ime i tip organzacija koja je
obezbijedila obuku
• Pokrivene teme / profesionalne
vještine
• Zvanje koje ste stekli
SEPTEMBAR 2006 – JUNI 2009.
Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu
• Datum (od – do)
• Ime i tip organzacija koja je
obezbijedila obuku
• Pokrivene teme / profesionalne
vještine
OKTOBAR 2011
Svjetska Banka (World Bank)
• Zvanje koje ste stekli
Smjer : PhD Business
Računovodstvo, Finansije i Porezi
Certificirani računovođa
Smjer : Makrofinansijski menadžment
Magistar ekonomije
Smjer : FInansijski menadžmet, Odsjek: Menadžment
Diplomirani ekonomista – bachelor menadžmenta
Računovodstvo, revizija i finansije
Certifikat o uspješno završenom kursu Svjetske Banke na temu “Računovodstveni
Standardi za mala I srednja preduzeća”
SPECIFIČNA ISKUSTVA
• Datum (od – do)
• Ime i adresa poslodavca
• Pozicija
• Datum (od – do)
Strana 2 - Curriculum vitae of
Mirna Pajević
DECEMBAR 2012
Udruženje dobitnika Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina
Član udruženja – voditeljica Službe za finansije
SEPTEMBAR 2013
• Ime i adresa poslodavca
• Pozicija
• Datum (od – do)
• Ime i adresa poslodavca
• Pozicija
• Datum (od – do)
• Ime i adresa poslodavca
• Pozicija
Udruženje-udruga računovođa i revizora FBiH, Mula Mustafe Bašeskije 11, 71 000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina
Učesnik i organizator: XVI Međunarodni simpozij u organizaciji Udruženja-udruge računovođa i
revizora FBiH, 26.,27. i 28.IX 2013.
SEPTEMBAR 2012
Udruženje-udruga računovođa i revizora FBiH, Mula Mustafe Bašeskije 11, 71 000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina
Učesnik i organizator: XV Međunarodni simpozij u organizaciji Udruženja-udruge računovođa i
revizora FBiH, 20.,21. i 22.IX 2012.
SEPTEMBAR 2011
Udruženje-udruga računovođa i revizora FBiH, Mula Mustafe Bašeskije 11, 71 000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina
Učesnik i organizator: XIV Međunarodni simpozij u organizaciji Udruženja-udruge računovođa i
revizora FBiH, 15.,16. i 17.IX 2011.
• Datum (od – do)
• Ime i adresa poslodavca
• Pozicija
OKTOBAR 2010
Sarajevska berza – burza, Đoke Mazalića 4, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Učesnik i organizator: 5 Međunarodna konferencija Sarajevske berze-burze
• Datum (od – do)
• Ime i adresa poslodavca
• Pozicija
OKTOBAR 2009
Sarajevska berza – burza, Đoke Mazalića 4, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Učesnik i organizator: 4 Međunarodna konferencija Sarajevske berze-burze
• Datum (od – do)
• Ime i adresa poslodavca
• Pozicija
OKTOBAR 2008
Sarajevska berza – burza, Đoke Mazalića 4, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Učesnik i organizator: 3 Međunarodna konferencija Sarajevske berze-burze
• Datum (od – do)
• Ime i adresa poslodavca
• Pozicija
OKTOBAR 2007
Sarajevska berza – burza, Đoke Mazalića 4, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Učesnik i organizator: 2 Međunarodna konferencija Sarajevske berze-burze
LIČNA ZNANJA
I VJEŠTINE
MATERNJI JEZIK
BOSANSKI
DRUGI JEZICI
• Čitanje
• Pisanje
• Konverzacija
Strana 3 - Curriculum vitae of
Mirna Pajević
ENGLESKI
SREDNJI
SREDNJI
SREDNJI
ORGANIZACIONA
ZNANJA
I VJEŠTINE
TEHNIČKA
ZNANJA
-TIMSKI RAD POTREBAN PRILIKOM ORGANIZOVANJA SEMINARA I PRIPREME MATERIJALA, OSMIŠLJAVANJA
PREZENTACIJA I PRIPREME ZAJEDNIČKOG RADA SA KLIJENTIMA
-ISKUSTVO U TRENINGA I RADIONICA, IZ OBLASTI OBRAZOVANJA I EKONOMSKIH NAUKA
-RUKOVOĐENJE U PROCESIMA KONTROLE KVALITETE IZ OBLASTI OBRAZOVANJA
KORIŠTENJE MS OFFICE-A, INTERNETA.
I VEŠTINE
VOZAČKA DOZVOLA
B kategorije
PRILOZI
I NAGRADE I PRIZNANJA
1.Dobitnik zlatne značke Univerziteta u Sarajevu – najbolji student Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i jedan od
najuspješnijih studenata Univerziteta u Sarajevu, 22.10.2011. – drugi ciklus studija
2.Dobitnik zlatne značke Univerziteta u Sarajevu – najbolji student Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i jedan od
najuspješnijih studenata Univerziteta u Sarajevu, 07.11.2009. – prvi ciklus studija
3.Priznanje Federalnog Ministarstva Obrazovanja i Nauke kao jednoj od najboljih studenata u Federaciji Bosne i Hercegovine
za postignut izuzetan uspjeh i prepoznatljive rezultate tokom studiranja u Sarajevu, 10.06.2009.
4.Certifikat HEA-e/Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete BiH kojim se potvrđuje pohađanje uvodnog
treninga o osiguranju kvalitete organiziranog za izabrane stručnjake s usvojenog popisa stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju
kvalitete i davanje preporuka o akreditaciji visokoškolskih ustanova, odnosno njihovih studijskih programa koji je organizirala
Agencija u suradnji sa Tempus projektom „Standardi Europske unije za akreditaciju studijskih programa na
bosanskohercegovačkim univerzitetima“ 06/07.09.2010.
5.Nagrađeni student Ekonomskog fakulteta u Sarajevu za izuzetne rezultate 2006/2007. godina
6.Nagrađeni student Ekonomskog fakulteta u Sarajevu za izuzetne rezultate 2007/2008. godina
7.Pismo preporuke od Dekana fakulteta i Centra za razvoj karijere studenata
II OBJAVLJENI RADOVI U STRUČNIM ČASOPISIMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Formiranje cijena i davanje popusta, FEB dd Sarajevo, časopis Računovodstvo i poslovne finansije, januar – siječanj 2014.
Računovodstveni i porezni aspekt administrativnih taksi, FEB dd Sarajevo, časopis Računovodstvo i poslovne finansije,
decembar – prosinac 2013.
Administrativne takse, FEB dd Sarajevo, časopis Računovodstvo i poslovne finansije, novembar – studeni 2013.,
Nova računovodstvena direktiva EU, FEB dd Sarajevo, časopis Računovodstvo i poslovne finansije, oktobar – listopad
2013.,
Poslovne knjige za ugostiteljsku djelatnost, FEB dd Sarajevo, časopis Računovodstvo i poslovne Finansije,
septembar – rujan 2013.
Posredovanje u prodaji, FEB dd Sarajevo, časopis Računovodstvo i poslovne Finansije, juli – srpanj /avgust – kolovoz
2013.
Komisiona prodaja, FEB dd Sarajevo, časopis Računovodstvo i poslovne finansije, juni/lipanj 2013.
Zastara potraživanja, FEB dd Sarajevo, časopis Računovodstvo i poslovne finansije, april – travanj 2013.
PROMJENE NA KAPITALU: Osnovni kapital, Upisani neuplaćeni kapital i Rezerve, FEB dd Sarajevo, časopis
Računovodstvo i poslovne finansije, mart – ožujak 2013.
PRIMJENA IFRIC-a 13 – Programi nagrađivanja lojalnosti kupaca, FEB dd Sarajevo, časopis Računovodstvo i poslovne
finansije, februar – veljača 2013.
Porezni aspekt pozajmica, FEB dd Sarajevo, časopis Računovodstvo i poslovne finansije, januar – siječanj 2013.
Interna realizacija (roba i gotovi proizvodi) – Računovodstveni i porezni tretman, FEB dd Sarajevo, časopis Računovodstvo
i poslovne finansije, novembar – studeni 2012.
Pokazatelji analize finansijskih izvještaja, FEB dd Sarajevo, časopis Računovodstvo i poslovne finansije, juli – srpanj
/avgust – kolovoz 2012.
Prenos, plaćanje i naplata u domaćoj i stranoj valuti, FEB dd Sarajevo, časopis Računovodstvo i poslovne Finansije, maj –
svibanj 2012.
Pranje novca, FEB dd Sarajevo, časopis Računovodstvo i poslovne finansije, mart – ožujak 2012.
Fuzija (spajanje i pripajanje) priverednih društava, FEB dd Sarajevo, časopis Računovodstvo i poslovne finansije, januar –
siječanj, 2012.
Strana 4 - Curriculum vitae of
Mirna Pajević
17. Stečaj privrednih društava, FEB dd Sarajevo, časopis Računovodstvo i poslovne finansije, decembar – prosinac 2011.
18. Računovodstveni postupci vezani zapromjene na zalihama – viškovi i manjkovi, FEB dd Sarajevo, časopis Računovodstvo
i poslovne finansije, oktobar – listopad 2011.
19. Model vrednovanja obveznica, FEB dd Sarajevo, časopis Računovodstvo i poslovne finansije, septembar – rujan 2011.
20. Obveznice – pojam, podjela, karakteristike i cijena, FEB dd Sarajevo, časopis Računovodstvo i poslovne finansije, juli –
srpanj /avgust – kolovoz 2011.
21. Najam (osvrt na MRS i tumačenje MRS i MSFI u vezi najma), FEB dd Sarajevo, časopis Računovodstvo i poslovne
finansije, mart – ožujak 2011.
III OBJAVLJENI RADOVI U ZBORNICIMA SA STRUČNIH SIMPOZIJA
1.”COMPARISON OF POLICY MEASURES FOR RURAL ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN THE WESTERN
BALKAN COUNTRIES”-Zbornik BDC 2013, 6. Međunarodna naučno-stručna konferencija Razvoj poslovanja 2013: Ekonomska
politika & Poslovanje malih i srednjih preduzeća – Kreiranje prilike za održivi rast, 6.XI 2013., Zenica
2. „Analiza porezne konkurentnosti Bosne i Hercegovine sa osvrtom na Republiku Hrvatsku i Republiku Srbiju“ - Zborniku
radova, XV Međunarodni simpozij u organizaciji Udruženja-udruge računovođa i revizora FBiH, 20.,21. i 22.IX 2012., Neum
3.„Društvena odgovornost preduzeća – pristup, koncepti i hijerarhija“ - Zbornik radova, XIV Međunarodni simpozij u organizaciji
Udruženja-udruge računovođa i revizora FBiH, 15.,16. i 17.IX 2011., Neum
IV PREDAVAČ I AUTOR TEMA NA SEMINARIMA KPE (KONTINURANE EDUKACIJE CERTIFICIRANIH TEHNIČARA, RAČUNOVOĐA I
OVLAŠTENIH REVIZORA)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
13-19.03.2014. TEMA: “Prijava poreza na dobit i poreza na dohodak za 2013., Pozajmice, Naknade zaposlenim”,
Predavanja: “Pozajmice-pravni i porezni tretman”,
20-24.01.2014. TEMA: „Godišnji obračun i porezne prijave za 2013”, Predavanja: Izvještaj o gotovinskim tokovima,
Izvjštaj o promjenama na kapitalu, Zabilješke uz finansijske izvještaje, Razgraničenja, Novi zakon o budžetima u
FBiH”,
12-18.12.2013. TEMA: “Pripremne radnje za izradu godišnjeg obračuna; Ugovaranje i obračun plaća, ugovora o djelu,
autorskoh honorara; Tretman naknadno utvrđenih grešaka; Očekivane izmjene poreza i doprinosa”, Predavanja:
“Pripremne radnje za izradu godišnjeg obračuna”,
21-25.10.2013. TEMA: „Računovodstvene i porezne aktuelnosti, primjeri iz prakse: Avansi i razgraničenja, MIP-1023,
PMIP-1024, Pripravnici i volonteri, Porez po odbitku i Porezne aktuelnosti“, Predavanja: „Avansi i razgraničenja“,
17-21.06.2013. TEMA: “Polugodišnji obračun u 2013.; Računovodstvene i porezne aktuelnosti: Porezni tretman
prometa i korišstenja automobile, Računovodstvo zateznih kamata, PDV tretman međunarodnih organizacija,
Aktuelnosti u primjeni poreznih propisa”, Predavanja: “Sačinjavanje i podnošenje polugodišnjih finansijskih izvještaja
za 2013, PDV tretman međunarodnih organizacija”
15-21.05.2013. TEMA: “Praktična primjena poreznih i računovodstvenih propisa – II dio; Aktuelnsoti u primjeni
poreznih propisa; Specifičnosti obavljanja više djelatnosti istovremeno; Samostalni poduzetnici; Obračun naknada po
osnovu bolovanja i povreda na radu; Neke specifičnosti obračuna PDV-a”, Predavanja: “Specifičnpsti obavljanja više
djelatnosti istovremeno i Neke specifičnosti obračuna PDV-a”
22-26.04.2013. TEMA: “Praktična primjena poreznih i računovodstvenih propisa; Raspodjela dobiti i pokriće gubitka;
Troškovi službenog puta; Rad na terenu i terenski dodatak; Građevinske i srodne djelatnosti; Konsolidacija; Novine i
aktuelnosti u poreskim propisima”, Predavanje: “Raspodjela dobiti i pokriće gubitka”,
21-25.01.2013. TEMA: „Godišnji obračun i porezne prijave za 2012; Reorganizacija društva i obustavljanje
poslovanja, Aktuelne izmjene propisa“, Predavanja: “Izrada finansijskih izvještaja privrednih društava za 2012. i
godišnji obračun budžeta“.
12-18.12.2012. TEMA: „Pripremne radnje za izradu godišnjeg obračuna; Računovodstvo potraživanja i obaveza;
Obaveze poslodavaca i prava zaposlenika kod prekida radnog odnosa“, Predavanja: “Popis i usklađivanje vrijednosti
dugoročnih i kratkoročnih sredstava“,
19-23.11.2012. TEMA: „Primjena poreza na dohodak u FBiH, RS i BD; Novčana sredstva; Aktuelne izmjene i dopune
MRS i MSFI, uvođenje MSFI za MSS; Nevladine organizacije“, Predavanje: “Novčana sredstva“,
15-19.10.2012. TEMA: „Očekivane izmjene poreznih propisa; Pravni, računovodstveni i porezni aspekt osnivanja,
promjene oblika i prestanka društva; Računovodstveni i porezni aspekt interne realizacije“, Predavanje: “Porezni i
računovodstveni tretman interne ralizacije“,
18-22.6.2012. TEMA: „Polugodišnji obračun za 2012.; Računovodstvo poljoprivrede, stočarstva i ugostiteljstva;
Aktuelne izmjene propisa“, Predavanja: “Sačinjavanje i podnošenje polugodišnjih finansijskih izvještaja za 2012.,
Računovodstvo ugostiteljske djelatnosti“,
16-22.5.2012. TEMA: „Trgovina i proizvodnja – računovodstveni i porezni tretman; Lična primanja rezidenata i
nerezidenata u domaćem poreznom i radnom zakonodavstvu; Šta nam donose MSFI za mala i srednja preduzeća“,
Predavanje: “Interni akti u trgovinskoj i proizvodnoj djelatnosti, IFRIC 13 i Obrazovni standardi“,
Strana 5 - Curriculum vitae of
Mirna Pajević
14. 16-23.04.2012. TEMA: „Raspodjela dobiti i isplata dividende; Konsolidovani i odvojeni finansijski izvještaji; Izmjena
poreznih prijava i zakona o porezu na dohodak; Troškovi rezervisanja; Devizno poslovanje“, Predavanja: “Devizno
poslovanje“,
15. 23-27.01.2012 TEMA: „Godišnji obračun za 2011. na novim obrascima; Porezne prijave; Izmjene poreznih propisa“,
Predavanje: “Novi obrasci finansijkih izvještaja“,
16. 14-18.11.2011. TEMA: „Specijalni bilansi; Predrevizijske radnje; Građevinska djelatnost; Porezne aktuelnosti“,
Predavanja: “Specijalni bilansi, Građevinska djelatnost (MRS 31)“ ,
17. 17-21.10.2011. TEMA: „MSFI za mala i srednja preduzeća; Fiskalizacija i izmjene poreznih zakona“, Predavanja:
“MSFI 9 –Finansijski instrumenti“,
18. 20-24.6.2011. TEMA: „Polugodišnji obračun na novim obrascima; porezne i druge aktuelnosti“, Predavanja: “Novi
obrasci finansijskih izvještavanja“,
Strana 6 - Curriculum vitae of
Mirna Pajević
Download

Mirna Pajević