Poštovani gospodine Zolnhajm,
Obraćam vam se ovim pismom sa konkretnim činjenicama vezano za dešavanja u Pododjelu
Javni objekti , kako bi skrenuo pažnju na niz nepravilnosti koje se u kontinuitetu događaju dugi
niz godina, a koje ukazuje na kriminal i korupciju, kako u oblasti izbora izvođača i pod izvođača
javnih radova, tako i u pogledu nadzora i kontrole istih.
Referent za mašinske instalacije u Pododjelu Javni objekti je Sadem Plakalo sa zvanjem
mašinski inžinjer (VŠS), zaposlen na poslovima mašinskih instalacija ( centralno grijanje,
klimatizacija, ventilacija,..). Opis posla je iz oblasti: nadzora i kontrole izvedenih radova,
sastavljanje / pisanje / tentera vezano za mašinske instalacije (čime gore navedeno lice prvo
poseduje sve potrebne informacije vezano za konkretan tender, te sam postavlja uslove koji će
biti relevantni pri izboru izvođača ili podizvođača radova vezanih za mašinske instalacije kao
jedino relevantno lice). Učestvuje u tenderskim komisijama prilikom izbora izvođača radova,
izdaje potvrde za naplatu radova u vidu privremenih i okončanih situacija, angažuje firme po
svom nahođenju za hitne intervencije ali i kada su u pitanju radovi manjeg obima koje ne
zahtevaju tendersku proceduru,
Firma „DC-Mont“ registrovana kao „STR“ na ime Samira Plakala, sina Sadema Plakala,
koji opet u funkciji posla koji obavlja kao referent za mašinske instalacije u Pododjelu
javni objekti, Vlade Brčko Distrikta / kao što je gore navedeno / : sastavlja ( piše ) tendere,
učestvuje u tenderskim komisijama, vrši nadzor i kontrolu radova, izdaje potvrde za
naplatu radova u vidu privremenih i okončanih situacija, angažuje firme po svom
nahođenju za hitne intervencije ali i kada su u pitanju radovi manjeg obima koje ne
zahtevaju tendersku proceduru. Ista firma je bila angažovana na sledećim poslovima:
1) Nova Škola „Grčica“. U vidu podizvođača radova, na poslovima Izvođenja radova
vezano za centralno grijanje / kotlovnica + instalacija grijanja /. Ukupna proektovana
vrednost radova je: 83,923.70 KM. Radovi izvedeni 2005/ 2006 god.
2) Nova Škola“ Donji Brezik“. U vidu pod izvođača radova, na poslovima Izvođenja
radova vezano za centralno grijanje / kotlovnica + instalacija grijanja /. Ukupna
proektovana vrednost radova je oko 100,000.00 KM. Radovi izvedeni 2006 / 2007 god.
3) Nova Škola „Rašljani“. U vidu podizvođača radova, na poslovima Izvođenja radova
vezano za centralno grijanje / kotlovnica + instalacija grijanja /. Ukupna proektovana
vrednost radova je: 37,887.50 KM. Radovi izvedeni 2006 / 2007 god.
4) Nova zgrada Veterinarske stanice Brčko. U vidu podizvođača radova, na poslovima
Izvođenja radova vezano za centralno grijanje / kotlovnica + instalacija grijanja /.
Ukupna proektovana vrednost radova je: 33,944.00 KM.
Radovi izvedeni 2006 / 2007 god.
5) Objekat privrednog inkubatora / bivša baza mirovnih snaga /. U vidu podizvođača
radova, na poslovima Izvođenja radova vezano za centralno grijanje / kotlovnica +
instalacija grijanja /. Ukupna proektovana vrednost radova je: 19,482.00 KM.
Radovi izvedeni 2006 / 2007 god.
6) Firma„DC-Mont“ je izvršila i sva merenja produkata / dimnim / sagorevanja iz
kotlovnica na celom području Brčko Distrikta, odnosno u svim školama na tom području
u 2006/2007 god. Sobzirom da je po nalogu inspekcije ovo merenje ocenjeno kao
nerelevantno, naknadno je angažirana firma koja ima svu potrebnu opremu ali i licence za
taj posao. Znači da je posao merenja dva puta rađen i dva puta plaćen, pri čemu se
merenje izvršeno od strane firme „DC-Mont“ ocenjuje kao nerelevantno, ali ta firma
zadržava stečena srestva i bez posledica i dalje vrlo aktivno i ne transparentno učestvuje u
javnim radovima. Cena naknadnih radova koje je izvela firma „ Dvokut“ iz Sarajeva je
preko 10,000.00 KM.
7) Trenutno su primećene aktivnosti iste firme u objektu zgrade ŠIPADA, na kojoj treba
da se izvrše radovi vezani za grejne instalacije i klimatizaciju, odnosno pomenuti radovi
su u toku a firma „ DC MONT “ se pojavljuje kao podizvođač radova.
8) Aktivnosti ove firme kada su u pitanju hitne intervencije i svi drugi radovi koje zaobilaze
tendersku proceduru zbog relativno male cene radova koji se izvode, su takođe vrlo
izražene a njihov tačan obim se može utvrditi tek uvidom u njeno poslovanje.
Ovo su samo neki od Javnih objekata koji su kao kapitalni proekti bili aktivirani od strane Vlade
Brčko Distrikta, a u kojima je firma „DC MONT „ imala svoje učešće.Tačan obim učešća ove
firme u realizaciji kapitalnih proekata Vlade Brčkog Distrikta može se utvrditi samo detaljnijom
proverom. Napomenuo bi da su cjene koje su navedene proektovane cene tj. da su realne
cjene dobijene tenderskom procedurom dodatno uvećane.
Proverom ovih navoda / što je vrlo lako učiniti preko naplate kroz privremene ili okončane
situacije ali i kroz ostale Tenderske dokumente i ugovore / utvrdićete njihovu tačnost i time
se uveriti u nešto što se zove SUKOB INTERESA, gdje jedno lice / malte ne / radi sve: od
sastavljanja /pisanja/ tendera, izbora izvođača radova, izvodi radove, vrši kontrolu i
nadzor nad istim, overava privremene i okončane situacije, odnosno daje odobrenje za
naplatu izvedenih radova i naplaćuje izvedene radove Cjenim da samo gore navedeni
radovi vrede preko 300.000,00 KM, stim da je to samo dio radova koje je pomenuta firma
radila uglavnom u periodu od godinu dana. Ista firma je aktivna na ovom području mnogo
duži vremenski period tako da je upitno koja je stvarna vrednost radova koja je pomenuta
firma odradila. Firma „DC-Mont“ se uglavnom pojavljuje kao pod izvođač kada su u
pitanju kapitalni proekti.
Iz svega navedenog vidljivo je da je duži niz godina kriminal i korupcija sve prisutna pri
izboru izvođača i pod izvođača radova, kao i u oblasti nadzora, kontrole i naplate izvršenih
radova i da u svemu učestvuje određeni krug dobro poznatih ljudi za koje ne važi ni jedan
zakon. Zbog toga bi zamolio da se ovo pismo pročita na Skupštini Brčko Distrikta i po
mogućnosti postane tačka dnevnog reda za neke od narednih skupštinskih zasedanja, kao
klasičan primer kriminala i korupcije u Vladi Brčko Distrikta. Svi navedeni podaci su
tačni, ali naravno treba ih proveriti jer je to samo jedan deo onog što je urađeno i što se
radi, a sama potvrda tačnosti iznesenih podataka, što je izvjesno prestavlja neoboriv dokaz
kriminala i korupcije u Vladi Brčko Distrikta.
Uzgred radi se o licu koje valjda u svojoj 50 i nekoj godini nešto studira da bi / negdje / dobilo
papir i nekakvo više zvanje koje mu pruža dodatne mogućnosti u gore navedenim aktivnostima.
POTPIS
Pošten Branislav
Download

Poštovani gospodine Zolnhajm, Obraćam vam se