Kontrola nad novcem
2012
POMOĆ
SA VAŠIM
BUDŽETOM
Ovako vaš novac
duže traje
Korisni savjeti o
Vašoj ekonomiji
Prora
zavod čuni
potro a za
ša
pitanj čka
a
djeca · automobil · stanovanje · osiguranje · internet · ojdeća · kredit · hrana · mobilni · nameštaj · štednja
Vaša ekonomija
Većina nas sanja. Neki od nas žele kupiti stan ili automobil, ili putovati. Drugi bi željeli prestati brinuti o tome da li će novac trajati do kraja mjeseca. Kada se u ekonomiju uvede red, postaje puno lakše da se ostvare vaši snovi.
Ova brošura će vam pomoći
ako ste na putu da se odselite
od kuće, namjeravate da sa
nekim stanujete zajedno, naglo
ste dobili smanjenje prihoda
ili ste samo zainteresovani da
imate bolju kontrolu nad vašim
novcem.
Ovdje ćete dobiti korisne savjete koji će vam olakšati da imate
bolji pregled vaše ekonomije i
da odlučie šta možete kupiti i
bez čega možete.
Dobićete primjere razumne
veličine kućnih troškova,
naprimjer za hranu, odjeću i
slobodne aktivnosti.
Ovdje se također nalaze informacije o troškovima za
automobil i različitim tipovima
troškova stanovanja, osiguranja, štednje i kredita.
Popunite tabele i prenesite
iznose na stranu 19. Potom
upišite vaše ostale troškove. Na
taj način ćete napraviti
svoj budžet i dobiti pregled
vaše ekonomije time ste došli
korak bliže svojim snovima.
Ako ste zaposleni – vidite da
budete član u kasi za nezaposlene. Inače rizikuješ da dobiješ
veoma mali prihod ako ostaneš
bez zaposlenja!
POPUNITE I
IZRAČUNAJTE!
Prihodi
Polja uokvirena crticama pokazuju gdje
možete sami da popunite da bi izračunali
vaš budžet.
Mjesečni prihodi i dodatci poslije poreza
Ukupni mjesečni prihodi posle poreza
Osoba 1
Osoba 2
Ukupan prihod
Plata
Naknada za roditelje
Dječiji dodatak
Naknada za izdržavanje/pomoć za izdržavanje
Stambeni dodatak
Naknada za nezaposlene
Pomoć za obrazovanje/dodatak za obrazovanje
Naknada za bolovanje
Dodatak za bolovanje i aktivnost
Penzija
Ostali prihodi (drugi dodaci, stipendije i sl.)
Ukupni mjesečni prihodi posle poreza
Unesite sumu u red ”Ukupni prihodi” na strani 19.
2
ZAŠTO URADITI
BUDŽET?
Budžet daje pregled prihoda
i troškova i može biti važno
pomoćno sredstvo ukoliko želite
da promjenite nešto u vezi
vaše ekonomije. Uporedite vaše
troškove sa proračunima Zavoda
za potrošačka pitanja kako bi ste
vidjeli da li na neke stvari trošite
puno ili malo novca. Možda i
niste svjesni da su vam neki
troškovi vrlo visoki? Uz pomoć
budžeta možete smanjiti suvišne
troškove i tako imati za nešto
što bi ste radije imali.
Na www.konsumentverket.se
možeš također probati ispuniti
budžetsku tabelu za izračunavanje
Zavoda za potrošače.
Ekonomija djece i
omladine
Koliki treba da bude
džeparac?
Sve porodice imaju različite
uslove. Koliko visok će biti
sedmični ili mjesečni džeparac
odlučuje svaka porodica sama.
Dobro bi bilo ako se već
unaprijed odluči za šta novac
treba da bude dovoljan. Da
li će novac biti upotrebljen
samo za slatkiše i male stvari
onda džeparac ne može biti
iste veličine kao i u onim
slučajevima gdje novac treba
da bude dovoljan za odjeću
i higijenske namjernice. Veći
džeparac ne treba da znači
više novca za zabavu. Mnoge
porodice imaju dogovore da
džeparac znači imati i neke
KOLIKI DŽEPARAC
DOBIJAJU DRUGI?
Neke banke rade lična
istraživanja o prosječnoj veličini
džeparca za različite uzraste.
Rezultati se mogu pročitati na
njihovim vebstranicama.
odgovornosti kao naprimjer
pomoć pri čišćenju u kući,
pranju suđa ili slično.
Mama i tata neodlučuju
o svemu
mogu da odlučujuo puno toga.
Ali ne baš o svemu. Ako ste
napunili 16 godina i radite
vikendom, po zakonu imate
pravo da sami raspolažete
svojim prihodima. Možete sve
da date na par cipela ili 20
diskova. Odluka je na vama.
Ako hoćete da kupite nešto
skupo, na primjer, kompjuter,
morate biti spremni da će prodavac željeti da provjeri da li
imate odobrenje od roditelja. U
protivnom prodavnica rizikuje
da roditelji zahtjevaju da vrate
robu. Mnoge turističke agencije takođe traže odobrenje
roditelja kada maloljetne osobe
uplaćuju za putovanja.
PRIJEDLO
G LINKA
www.ung
konsume
nt.se
:
Sve dok ste maloljetni roditelji
Primjer
DŽEPARAC
Intervju sa porodicom Svensson
Porodica Svensson sastoji se od oca
Ville, majke Karin i djece Ingrid 15 i
Joel 12 godina.
kad odjeću za svoj džeparac. Zbog
toga mislim da bi ja trebala dobijat
malo više za džeparac.
Joel: Ja dobijam 200 kruna za
mjesečni džeparac. Za taj novac
kupujem najviše slatkiše, stripove
i malo ostalog. Ponekad želim
da idem u disko ili kino ali za to
džeparac nije dovoljno velik.
Ville: Mi mislimo da bi bilo dobro
za Ingrid da preuzme malo veću
odgovornost za svoju ekonomiju i da
se brine o svom dječijem dodatku.
Ali bi ona onda plaćala za više stvari
nego danas. Izuzev većine odjeće,
plaćala bi onda lično za kino, šišanje
i poklone. Istovremeno nismo sigurni
da bi ona uspjela da isplanira tako da
bi imala mogućnost da kupi sve ono
što je neophodno. I istovremeno ako
ona dobije cjeli dječiji dodatak onda
ni mi nećemo imati mogućnost da
joj damo ekstra ako njen novac ne
dotekne.
Karin: Mi smo zaključili da je 200
kruna dovoljno za Joela. Ako on želi
da ide u disko onda treba da se nauči
da planira potrošnju i da uštedi na
nekom drugom izdatku.
Ingrid: Ja dobijam 600 kruna
mjesečno. Osim slatkiša i odlazaka
na kafu i sok u grad, kupujem pone-
3
INDIVIDUALNI MJESEČNI TROŠKOVI
Domaćinstvo
Ovako izgledaju po proračunu Zavoda za
potrošačka pitanja mjesečni troškovi za
različita domaćinstva za 2012 godinu.
DjecaDjevojčiceDječaci
6–11 mjes.
1 g. 2-5 g. 6–9 g.
10–13 g. 14–17 g.
10–13 g.
Prehrana, svi obroci u kući
570
780
940
1 350
1 530
1 780
1 750
Prehrana, svi obroci u kući osim ručka
430
580
730
1 050
1 180
1 370
1 340
0 g.1–2 g.3 g.4–6 g.7–10 g.11–14 g.15–17 g.11–14 g.
Lična higijena uključujući i zubnu
480
410
140
110
140
270
380
200
Odjeća/obuća
390460
460540580
600 610 600
Slobodno vrijeme/igra
80 180180 400 610
710 710
710
Mobilni telefon
120 180120 180 180
180 180
180
Osiguranje za djecu/omladinu
120 120120 120 120
120 120
120
Ukupni troškovi, bez prehrane
1 070
1 170
900
1 170
1 450
1 820
2 000
1 750
Proračuni ne predstavljaju minimalni nivo, ali ne pružaju ni luksuz.
Treba da uspjete da prebrodite i
duži period. U proračunu se predpostavlja da nemate neki hendikep
ili bolesti koje bi predstavljale
dodatne troškove za, na primjer,
lijekove ili pomoćna sredstva.
Predpostavlja se da stanujete u
stanu i nemate nikakvih troškova
za dvorište ili renoviranje.Uzmite u
obzir da svi troškovi domaćinstva
ne ulaze u proračun.Kao naprimjer
troškovi putovanja, zdravstveni
pregledi, naočare, pokloni, odmor,
druženja, alkohol, cigarete i duhan
kao ni igre na sreću.
Primjer
PLAĆANJE U DOMAĆINSTVU
Samiru je 20 godinai stanuje zajedno sa majkom. Stanuju u iznajmljenom stanu gdje kirija iznosi 6 000 kruna mjesečno.Samirova majka
smatra da on treba da plaća svoj dio troškova u domaćinstvu pošto je on
počeo da zarađuje vlastiti novac. Samirov dio kućnih troškova:
Obroci (ručak jede van kuće radnim danima)
Potrošne stvari
Kućna oprema
Mediji
Kućno osiguranje
Kirija
Ukupni troškovi domaćinstva:
4
1 730 kr
65 kr
255 kr
480 kr
45 kr
3 000 kr
5 575 kr
ZAJEDNIČKI MJESEČNI TROŠKOVI
*Za 18 i 19 godišnjake smanjuje se ukupna suma sa 55 kr/ mjesečno zbog slobodnog zubnog pregleda.
Potrošna roba
Oprema za kuću
Mediji
Kućno osiguranje
veliki grad
srednje veliki grad
manje mjesto
Ukupni zajednički troškovi
veliki grad
srednje veliki grad
manje mjesto
Ovo sadrže stavke troškova:
Prehrana: Svi obroci u kući. Cijena
prehrane za sve obroke u potrošačkoj
korpi Zavoda za potrošače.To je jedna
potrošačka korpa za četiri sedmice koja
pokriva dnevne potrebe u energetskim
i hranjivim sastojcima za sve starosne
grupe.Potrošačka korpa se sastoji od
doručka, ručka, večere i 2-3 užine.
Svi obroci u kući osim ručka. Troškovi
prehrane osim ručka pet dana u sedmici. (Djeca jedu u školi a odrasli u
restoranu). Ostali troškovi prehrane koje
imaš za naprimjer izlaske ( kući ili napolju) ne ulaze u proračun. Ti lično moraš
dodati te troškove u proračun. Oni koji
žive sami treba da dodaju 100 kruna
više mjesečno zbog viših troškova na
manja pakovanja i više gubitka.
Lična higijena uključujući i zubnu:
Odnosi se na artikle kao što je sapun,
pasta za zube, pelene, friziranje itd kao i
troškove godišnjeg zubnog pregleda.
Zavod za potrošačka pitanja
svake godine računa opravdane
troškove života za domćinstva
različitih veličina. Možete imati
koristi od tih cifara na više
načina. One mogu biti polazna
tačka kada želite da pregledate
vašu ekonomiju. Možda niste
baš sigurni koliko su veliki
neki troškovi ili uporedite
Sačuvajte račune ili vodite
lično knjigovodstvo nekoliko sedmica. Tako ćete imati crno na bijelo kako trošite novac. Zapisujte
sve! Tako je lakše imatiu kontrolu
nad svim sitnim kupovinama.
naše proračune sa sopstvenim
troškovima. Mogu li se negdje
smanjiti troškovi?
Žene
Muškarci
14–17 g.
18–30 g. 31–60 g. 61–74 g. 75 g. >
18–30 g.
2 170
1 720
1 670
1 550
1 510
2 210
1 680
1 340
1 310
1 220
1 200
1 730
Moje domaćinstvo
mjesečno
31–60 g. 61–74 g.
2 100
1 920
1 660
1 510
75 g. >
1 680
1 350
Proračun zavoda Moji troškovi
za potrošačka
pitanja
15–17 g.18–30 g.31–49 g.50–60 g.61 g. >
18–30 g.31–49 g.50–60 g.61 g. >
*
240
490*
490
470
470
370
370
370
370
610
620 620 620620
600 600 600600
630
630
630
630
630
630
630
710
630
180
180 180
180
120
1 860
1 920
1 osoba
1 920
2 osobe
1 900
3 osobe
1 900
1 780
4 osobe
5 osoba
1 780
1 780
6 osoba
1 780
7 osoba
Saberite sve i prenesite u tabelu na strani 19.
100130230260320370420
420510610700820920990
930
960
980
1 000
1 020
1 040
1 060
120140150160170190200
80 90100110110130130
7080809090
100110
1 570
1 530
1 520
1 740
1 690
1 680
Odjeća, obuća: Osnovne potrebe za
običnom odjećom i obućom koja se
koristi svakodnevno, u slobodno vrjeme
i za neke svečanijeprilike. Ovdje su
uračunati i aksesoari kao što su tašna,
sat i kišobran.
1 970
1 920
1 900
2 120
2 070
2 050
Osiguranje za djecu/omladinu: Iznosi
premije za zdravstveno i osiguranje od
nesreće za djecu i omladinu. Osiguranje
se odnosi i na bolest i nesrećne
slučajeve i u slobodno vrijeme.
Slobodno vrjeme, igra: Uobičajene
aktivnosti u slobodno vrjeme, igračke,
cd-diskovi, knjige, skije, biciklo, klupska
članarina.
Potrošna roba: Svakodnevna roba
koja se prvenstveno koristi za
održavanje domaćinstva kao što su na
primjer,deterdžent za sudove i veš, toaletni i kuhinjski papir i sl.
Mobilni telefon: Troškovi za telefon i
dopunu.
Oprema za kuću: Proizvodi koji su
potrebni za razne svrhe u domu kao što
2 330
2 270
2 250
2 520
2 460
2 430
su nameštaj, pribor za jelo, tv, kompjuter i sl. Zamrzivač, mašine za pranje
sudova i veša nisu uračunati.
Mediji: Troškovi za internet, fiksni telefon, tv- pretplata, godišnja pretplata na
dnevene novine itd.
2 670
2 600
2 580
Unesite svoje lične troškove
u kolonu ili upotrebit cifre
Zavoda za potrošačka pitanja
ukoliko niste sigurni koliko
trošite. Potom prenesite svoje
troškove u budžet na strani 19.
Osiguranje imovine: Košta različito
u zavisnosti od mjesta stanovanja.
Veliki grad: preko 200 000 stanovnika.
Srednje veliki grad: 50 000 - 200 000
stanovnika. Manje mesto: ispod 50 000
stanovnika.
5
Stanovanje
Za većinu nas troškovi stanovanja su najveći trošak u kućnom
budžetu. Oni izgledaju različito ako živiš u vlastitoj kući ili u
iznajmljenom stanu. Za tebe što namjeravaš promjeniti način
stanovanja postoji više stvari o kojima treba da razmisliš.
Iznajmiti stan
Da se stan iznajmljuje ima
određene povoljnosti u usporedbi sa kupovinom. Kada
iznajmljuješ stan odgovornost da je stan podoban za
stanovanje i ima normalnu
temperaturu snosi stanodavac.
Stanodavac snosi odgovornost
za sve popravke u slučaju da
se nešto pokvari na primjer
šporet ili frižider. Ako moraš
da se odseliš onda možeš dati
otkaz sa tri mjeseca otkaznog
roka bez da se brineš da li će
stan biti prodat ili ne. Prije
nego što se useliš u iznajmljeni
stan treba da dobiješ ugovor
o stanovanju. Trebalo bi prije
toga prekontrolisati stan. Inače
rizikuješ da platiš za štetu što je
predhodni stanar načinio. Kao
stanar u iznajmljenom stanu si
dužan da se brineš o svom stanu. Jednu normalnu slitažu stanodavac će akceptirati ali svu
ostalu štetu dužni ste popraviti
ili platiti kada se iselite. Prije
nego što na primjer izbušiš zidove da postaviš police ili slike
može biti dobro da se obratite
stanodavcu sa pitanjem šta sve
možete raditi u stanu da ne
napravite štetu koju posle morate da platite.
Udruženje stanara u tvojoj
opštini može ti dati informacije o tvojim dužnostima i
odgovornostima Ako ste član
Udruženje stanara pomaže
svojim članovima sa savjetima
i idejama. Udruženje će te
također predstavljati ako dođe
do spora između vas i stanodavca.
Stan iznajmljen u drugu ruku
Ako namjeravate iznajmiti stan
u drugu ruku treba i da napravite ugovor sa onim od
Primjer
IZJEDNAČI TVOJU POTROŠNJU
Christian i Emma posjeduju jednu kuću zajedno. Kamata na njihovu hipoteku
stoji trenutno na 2 procenata. Da bi imali dovoljno sredstava da ostanu da
žive tu i u slučaju da se kamata podigne oni mogu uštediti razliku između
sadašnje kamate i buduće kamatu na 5,5 posto. Kad kamata kasnije pređe
preko 5,5 posto onda mogu uzeti svoju ušteđeni novac i ne moraju smanjiti
druge troškove. (Jedan drugi način je da amortizuješ, uzeti kredit, više kad
je kamata niska). Oni koriste istu metodu da bi izbjegli velike zaokrete u
plaćanju struje.
6
koga uznajmljujete stan.Takve
ugovore možete naći na internetu između ostaloga i na
vebstranici Udruženja stanara
(Hyresgästföreningen) ali i u
dobro sortiranim knjižarama.
Ako ćete da iznajmite stan
iz druge ruke onda se prvo
uvjerite da onaj ko je stan
iznajmio iz prve ruke ima napismeno odobrenje stanodavca
ili uprave udruženja stanara. U
protivnom možete biti prisiljeni
da se iselite. Period iznajmljivanja oko kojeg ste se dogovorili važi čak i ako bi se onaj ko
stan iznajmljuje iz prve ruke
naglo predomislio.Vi nasuprot
tome možete uvjek da otkažete
ugovor uz tri mjeseca otkaznog
roka.Ukoliko iznajmljujete namešten stan
onda bi trebali zajedno da napravite
inventar namještaja
i pribora i
fotografišete
eventalna
oštećenja prije
nego što se uselite. Od 10 – 15
procenta plaća
se veća kirija
što se smatra
razumnim
kada se iznajmljuje namješten stan. Ukoliko
smatrate da je kirija previsoka
u poređenju sa sličnim stanovima, onda kontaktirajte Odbor za iznajmljivanje stanova.
Ukoliko se utvrdi da je kirija
neopravdano visoka onaj od
koga iznajmljujete može biti
dužan da vam vrati novac.
ČUVAJ ENERGIJU I
NOVAC
Postji mnogo načina kako bi
smanjili utrošak energije i u isto
vrijeme uštedjeli novac. Jedan
primjer je da ne ostavite elektronsku opremu, kao kompjuter,
na stend-by (stand-by) položaj.
Možete više pročitati na
www.energimyndigheten.se i
testiraj njihov kalkulator energije.
Kupiti stan
Kupiti stan je jedna od najvećih
ekonomskih odluka koju ćete
donijetu u životu. Zato postoji
puno stvari o kojima treba
da razmisliš prije nego što
doneseš odluku. Na kupovini
stana možete dobiti i izgubiti.
Ne može se predvidjeti kako
će biti cjene stanova kada ti
odlučiš da prodaješ. Tako da
je bitno da ne uzimaš kredit
na čitav iznos nego uštediš za
učešće. Uzmete li kredit za
čitav iznos rizikujete da dobijete kredit koji je veći nego
vrijednosti stana ako cijene
stanova opadnu.To nije dobro
ako onda morate prodavati.
Sada postoji zahtjev da samo
smijete uzimati kredit koji iznosi 85 posto od cijene stana.
Ako morate uzimati više kredita onda možete uzeti nešto što
se zove neobezbjeđeni krediti
(blancolån) koji nema nikakve
sigurnosti i veću kamatu.
Na internetu postoji kalkulator stanovanja gdje možete
PRIJEDLOG
LINKA:
www.elpris
kollen.se
www.hyres
gastforening
en.se
www.hyres
namnden.s
e
www.ombo
ende.se
izračunati kolika bi mjesečna
potrošnja bila za različite
oblike stanovanja i nivo kamate. Iako je kamata neke
periode niska morate računati
da uspijete opstati sa kamatom
na hipoteci barem od 5–5,5
posto, koji je normalni nivo
na dugoročnom vremenu. Kad
budete kupovali svoje mjesto
za stanovanje vi kao kupci
ne dobijate kompenzaciju na
greškama i nedostatcima koji
bi se mogli otkriti prije kupovine. Zato bi ti trebali da uzmete
jednu osobu koja bi izvršila
tehnički pregled i inspekciju
prije kupovine.
Zadružno vlašništvo
Jedan vlasnik zadružnog stana
nije vlasnik svog stana nego je
jedan dio stambenog udruženja
koji je pravi vlasnik nekretnine.
Svaki vlasnik zadružno stana
treba plaćati mjesečnu taksu
stambenom udruženju. Taksa
pokriva troškove udruženja za
pogon, održavanje i popravke
te eventualne kamate i amortizacije na kredit udruženja. Prije
nego što kupite jedno zadružni
stan dobro je da pregledate
godišnji izvještaj i pitate upravu ako ima nešto u toku koje
bi podiglo taksu. Pročitajte
statute i pitajte za dokumentaciju stana. Tu možete prekontrolisati da li je stan založen.
Vi bi isto trebali da pažljivo
pregledate stan i zajedničke
ZAMJENI
DOBAVLJAČA STRUJE I UŠTEDI NOVAC
Zavisno od tvoje potrošnje
struje možeš uštedjeti od par
stotina do više hiljada kruna
godišnje time što ćeš zamjeniti
dobavljača struje. Na
www.elpriskollen.se možeš
pročitati šta treba da uradiš.
prostorije kao podrum, tavan i vešeraj. Kao vlasnici
zadružnog stana imate sami
odgovornost za održavanje
svog stana. Vi morate za svoj
trošak okrečiti i stavljati tapete
ili mjenjati frižider kad to bude
trebalo. Pomislite da vama
isto treba specijalno osiguranje
zadružnog stana.
Kuća
Kad hoćete ta kupite kuću dolaze dodatne troškovi na koje
možda niste pomislili. Pored
cijene na kuću morate i platiti
uknjižbu, založnicu i planiranje
novih kredita. To može koštati
nekoliko desetak hiljada kruna.
Kad ste vlasnici jedne kuće
dobijate druge troškove za
pogon i održavanje koje inače
ne bi imali, na primjer za odvoz smeća, čišćenje dimnjaka,
kućno osiguranje i opremu za
bašču. Osim toga morate kao
vlasnik kuće platiti godišnji
porez na kuću. Posebna pravila važe za novosagrađene
kuće. Bilo bi preporučljivo da
provjerite da li je zemljište na
kome se kuća nalazi otkupljeno- to može uticati na cjenu
nekretnine. Ako zemljište nije
otkupljeno mora se plaćati provizija na zemlju, to jeste kirija
na zakupljenu zemlju vlasniku
zemlje a to je najčešće opština.
Iznos je najčešće različit ali
se radi o iznos od više hiljada
kruna godišnje.
Ako se kuća nalazi malo dalje
od radnog mjesta, obdaništa,
prodavnica i drugog servisa
onda to znači i veće troškove
za prevoz. Možda onda trebate
da posjedujete i automobil.
Računajte da se stvari kvare.
Jedan određeni iznos trebate
sačuvati za nepredviđene
troškove što je veoma važno u
poređenju kada si vlasnik kuće
i kad iznajmljuješ stan.
7
Odseljenje od kuće
Odseljenje od kuće može vam
dati veću slobodu nego ranije.
Istovremeno to znači i veću
odgovornost, ništa manje ekonomsku.Tada plaćate kiriju
lično, manje domaćinstvo ima
uostalom i skuplje troškove
nego veće domaćinstvo pošto
manje osoba djeli troškove kao
što su struja, namještaj, kućno
osiguranje, internet i tv. Zbog
toga je veoma važno da imaš
uvid u tvoje troškove tako da
možeš da uživaš u tome što
stojiš na svojim nogama.
STANOVATI SAM ILI KOD RODITELJA
Stanovati sam
Stanovati kod roditelja
Mjesečni troškovi
ŽenaMuškarac
ŽenaMuškarac
Svi obroci u kući osim ručka Potrošne stvari
Kućna oprema
Mediji
Kirija, struja
Kućno osiguranje
Ukupni kućni troškovi
Ukupni troškovi kod kuće:
1 340
1 730
1 440
1 830
70*
70*
100
100
*
*
180180
420420
*
*
250250
930930
1 800*
1 800*
4 900
4 900
*
*
3030
8080
3 670
4 060
7 870
8 260
3 670
Ostali troškovi
Lična higijena uključujući i zubnu
Odjeća i obuća
Slobodne aktivnosti
Mobil
Ručak vani (20 puta mjesečno)
Kolektivni prevoz
Članstvo u sindikatima i kasi za nezaposlene
Ukupni ostali troškovi
490
370
490
370
620
600
620
600
630630 630630
180180 180180
1 520
1 520
1 520
1 520
500500 500500
450
450
450
450
4 390
4 250
4 390
4 250
Ukupni trošakovi
8 060
4060
8 310
12 260
12 510
U primjeru iznad računato je da su i žene i muškarci od 20 godina i stanuju u Karlstad. Kući kod roditelja
stanuju u domaćinstvu od četiri osobe i stanu sa četiri sobe i kuhinjom. Vlastiti stan ima dvije sobe i kuhinju.
Troškovi za odmor, zdravstvo i štednju nisu uračunati u proračun.
*Jedna četvrtina troškova u domaćinstvu pošto je u proračun uzeto domaćinstvo sa četiri osobe.
8
ČEK LISTA ZA TEBE
ŠTO SE NAMJERAVAŠ
ODSELITI OD KUĆE
• Pretplati se na kućno osiguranje.Uporedi cjene osiguranja
na www.konsumenternas.se.
• Uradi promjena adrese na
www.adressandring.se.
• Naruči prebacivanje pošte na
novu adresu kod pošte.
• Naruči telefonski i internet
priključak. Na
www.telepriskollen.se možeš
uporediti cjene. Potrošački
telefon, tv i internet biro ima
također dobre informacije.
Pročitaj više na
www.telekoradgivarna.se.
• Prijavi posjedovanje televizora
Radiotjänst. Sva domaćinstva
su prema zakonu dužna prijaviti
posjedovanje televiziskog prijemnika i plaćati televizisku pretplatu. Prijava se može uraditi na
www.radiotjanst.se ili na telefon
0771-91 00 04.
Napravi ugovor za struju. Ako
nemaš nikakav ugovor o isporuci
struje onda dobijaš jedan takozvani
neograničeni ugovor koji je skuplji
nego drugi ugovori. Pročitaj više na
www.konsumenternas.se i
www.elpriskollen.se.
• Pošalji promjenu adrese porodici i prijateljima. Zašto ne pozvati
njih i nove komšije na useljenje?
PRIJEDLO
G LINKA
www.ung
konsume
nt.se
Nabaviti namještaj i opremu
Ako kupujete nov namještaj
i opremu za vaš stan koštaće
vas puno. Možda možete nešto
da ponesete od kuće? Da pozajmite od rodbine i prijatelja?
Ili da kupite polovno? Stariji
nameštaj i porcelan su i dobri
STANOVATI SA
NEVJENČANIM PARTNEROM
Zakon o suživotu sa svojim
nevjenčanim partnerom važi za
nevjenčane parove koji žive zajedno
kao da su u braku, znači ne prijatelji
kiji žive zajedno. U prvom slučaju zakon o suživotu sa svojim nevjenčanim
partnerom važi da se sve stvari u
zajedničkom stanu, namještaj i ostala
oprema djeli isto u slučaju da se partneri raziđu. Nema nikakve veze ko je
stvari platio. Izuzev onih stvari što su
kupljene prije nego su počeli da žive
zajedno. Zbog toga je dobro djeliti
troškove stanovanja.
Zakon o suživotu nevjenčanih partnera ne obuhvata stvari koje nemaju
direktnu vezu sa zajedničkim životom
i jeftini. A predlažemo i da
odlažete dobar dio kupovine.
Tek pošto ste neko vrijeme
stanovali u svom stanu možete
znati šta vam je potrebno i šta
vam je dovoljno.
kao što je ušteđevina, automobil,
brod, takve stvari kod razilaženja
idu ko je vlasnik. Ako želiš drugačiju
podjelu onda trebate da napravite
ugovor između nevjenčanih partnera. Taj ugovor onda mjenja zakon
o suživotu nevjenčanih partnera.
Nevjenčani partneri ne naslijeđuju
jedni druge. U slučaju smrti onda
stvari u vlasništvu preminulog/
le idu njegovoj/njenoj rodbini.
Zato može biti dobro da se napravi
testament.
Ako tvoj nevjenčani partner ima
dugove kod Krunofogdena moraš
dokazati šta je to tvoje vlasništvo.
Inače može Kronofogden računati
svu imovinu kao imovinu tvog
nevjenčanog partnera i zaplijeniti je
da bi otplatili dugove.
OVOLIKO MOŽE KOŠTATI OPREMANJE
VAŠEG PRVOG STANA*
Oprema za jednu osobu
Kuhinja
– porcelan i escajg, mikrovalna pećnica,
i drugi pribor za spremanje hrane
5 500
Spavaća soba
– krevet, madrac, lampa, stočić, tepih,
roletna, komoda, stolica i posteljina
3 200
Dnevna soba
– kauč, police, stočić, fotelja, tepih, luster,
podna lampa, zavjese, mediske oprema 16 000
Predsoblje i kupatilo
– ogledalo, lampa, peškiri,alat kao i
oprema za čišćenje i pranje.
Ukupni troškovi
3 100
27 800
*Primjer se zasniva na kupovini novog namještaja i nove
opreme, ali znači da biraš najjeftinije stvari što je moguće.
9
:
Hrana
Dobar dio novca dajemo na hranu. Ona košta oko 1 700
kruna po odrasloj osobi mjesečno ako ste žena i još nekoliko stotina kruna ako ste muškarac. Mnogi daju još više
novca. Istovremeno, hrana spada u one troškove na koje
možete uticati.
prijedlog
linka:
www.folkha
lsoguiden.se
/smart
www.livsmed
elsverket.se
Planirajte i uštedite novac
Dobar početak da se ima
kontrola na troškove hrane
je planiranje. To vam možda
zvuči dosadno i ali fino može
uštedjeti novac. Ponekad može
biti udobno i jednostavno
kupiti gotovu hranu, ali je to
često skupo. Spremate li hranu
sami možete smanjiti troškove
i još znate šta hrana sadrži.
Investiraj u jednu dobru knjigu za početnike! Kada znate
osnovu kuhanja onda možete
na osnovu ličnog ukusa i fan-
BUDITE LOVAC
NA CJENE
Pogledaj uvjek cjene za
upoređenje kada kupuješ hranu
i ostale potrebštine. Cjene se
razlikuju od prodavnice do
prodavnice. Veliki supermarketi
imaju često niže cjene nego
manje prodavnic koje su obično
bliže, ali put do tamo košta. I
ništa manje za prirodu.
tazije mjenjati recepte. Veliki
broj dobrih recepata možete
naći i na internetu.
Nekoliko primjera kako
možete držati cjene hrane nisko:
✔✔ Napravite jelovnik i listu za
kupovinu.
✔✔ Kupujte samo stvari sa liste
i nikakv slučajne kupovine.
✔✔ Kupuj sezonski. Zaboravi
skupe paradajize zimi i umjesto
toga izabiraj jeftino korjenje.
✔✔ Kupuj pasulj, leblebije i
sočivo su korisne zamjene za
meso. One su dobre, jeftine
i dobra alternativa za supe i
salate.
✔✔ Spremite više porcija nego
što je potrebno za večeru pa
višak spremite da ponesete na
posao.
✔✔ Nemojte striktno pratiti datum. Pomiriši i probaj. Hrana
može biti dobra bez obzira što
je datum prošao.
✔✔ Ne bacajte hranu nepotrebno. Možete praviti kutije sa
hranom od ostataka.
Primjer
Primjer
SITNE KUPOVINE VAM PRAZNE NOVČANIK
KUTIJA SA HRANOM VAM ŠTEDI NOVAC
Troškovi su godišnje sljedeći ako kupujete
Carlos je 25 godina. On želi da uštedi novac za
putovanje u Francusku. Zato će on nositi hranu sa
sobom na posao nekoliko sedmica od sada. Na
taj način može uštediti oko 1 000 kr mjesečno.
kafa u gradu
sladoled
čips, 200 g
sok, 33 cl
mineralna voda, 50 cl
jako pivo
cigarete
štampa
10
1 sedmično po oko 50 kruna
1 kom dnevno tokom perioda jun-avgust
po oko 15 kruna
2 sedmično po oko 23 krune
1 kom dnevno po oko 10 kronor
4 kom sedmično po oko 18 kruna
12 flaša mesečno po oko 15 kruna
1 paklo dnevno po oko 49 kruna
2 mesečno po oko 50 kruna
2 600
1 380
2 390
3 650
3 700
2 160
17 900
1 200
Troškovi hrane uključujući
20 ručkova napolju po 76 kruna
3 170 kr
Troškovi hrane sa kutijom za ručak 2 210 kr
Djeca
Dobiti djete je za većinu najveći događaj u životu. Cijela svakodnevnica se mijenja kada odjedno ima još neko da se o njemu brinete. To znači i velike promjene u ekonomiji sada kada i izdatci
postaju veći a prihodi obično manji.
Prihodi obično budu manji
Kada ste na roditeljskom odsustvu prihod vam se najčešće
smanjuju jer je nadoknada od
roditeljskog osiguranja manja
od plate. Možeš računati da
dobijaš malo manje od 80
posto od tvoje normalne plate.
Dječiji dodatak iznosi 1 050
kruna po djetetu i dodatak je
kasi. Porodice koje imaju male
prihode imaju mogućnost da
dobiju dodatak za stan.
Roditeljsko odsustvo pruža i
određenu mogućnost da se živi
jeftinije. Ne morate da dajete
novac na putovanja na posao.
Imate i više vremena da spremate hranu i jedete ručak kući
umjesto u restoranu.
Djeca koštaju
Kada dođe djete obično treba
nabaviti i dječiju opremu. To
može da bude sve od kolica za
djete, krevetića do flašica. Ti
odlučuješ šta ti je potrebno.
Kupuješ li sve novo troškovi
mogu da budu visoki. Posebno
ako želiš da to bude nešto
luksuznije. Ako može da se pozajmi, naslijedi ili kupi polovna
oprema za djete onda to može
da bude značajno jeftinije.
Zavod za potrošačka pitanja je na jednom primjeru
izračuno troškove dječije
VELIKA RAZLIKA
U CJENAMA ZA
PELENE
Kupiti pelene za djete košta
totalno hiljade kruna, isplati
se uporediti cene. Pelene koje
su označene kao ekološke
obično nisu skuplje.
opreme kada se sve kupuje
novo bez da je to najskuplje.
Prema tim proračunima može
prva životna godina djeteta
da košta do otprilike 30 000
kruna.U tu sumu ulazi osnovna
oprema za djete kao i ostali
svakodnevni troškovi za hranu,
odjeću,pelene, igračke i dječije
osiguranje. Svakodnevni
troškovi su otprilike polovina
od sume ( pogledaj tabelu na
strani 4). Misli i na to da to
netreba toliko da košta ako
izabereš jeftiniju alternativu.
Kada porodica postane veća
mnogi odluče da nabave i
veći stan što obično znači i
veću cjenu stanovanja. Možda
postoji potreba i za većim automobilom. Poslije roditeljskog
odsustva dolaze i troškovi za
obdanište.
prijedlog
linka:
www.forsakrin
gskassan.se
www.konsum
entverket.se
11
Automobil
PRIJEDLOG
Imati automobil predstavlja veliku slobodu. Istovremeno, automobil donosi i velike troškove – možda i više nego što želite da
vjerujete. Time što ćete izabrati odgovarajući automobil prema
svojim potrebama možete smanjiti svoje troškove automobila.
Kupiti automobil
Osigurati automobil
Automobil možete kupiti od
privatnih osoba kao i u autoservesu. Cjena polovnih vozila
variraju puno. Ukoliko čitate
oglase, gledate na internetu i
u listu automobilske branše
dobićete osjećaj za cjene.
Saobraćajno osiguranje je
obavezno za sve automobile
prema zakonu od onoga dana
kada ste ga kupili. To osiguranje pokriva nadoknadu štete
za ljudske povrede i štetu na
drugom automobilu ali ne i na
vlastitom. U slučaju da nemate
saobraćajno osiguranje onda
plaćate dodatak na saobraćajno
osiguranje za svaki dan automobil nije osiguran. Ono je
puno skuplje nego saobraćajno
osiguranje i košta više nego 100
kruda dnevno. To je otprilike
38 000 kruna godišnje!
Kupiti automobil od privatne
osobe je često jeftinije nego
kupiti automobil u servisu.
Nedostatak je to što zakon o
potrošačkoj kupovini onda
ne važi i vi kao kupac imate
slabiju zaštitu. Zato bi trebali
biti obazrivi kod kupovine i
pregledati automobil u nekoj
radionici kod automehaničara
prije nego ga kupite.
Trebali bi prekontrolisati da
li je prodavac vlasnik automobila kojeg prodaje i dali je
automobil potpuno otplaćen.
Inače možete doći u situaciju
da automobil vratite pravom
vlasniku. Da bi izbjegli nesporazum dobro bi bilo napraviti
ugovor o kupovini. Takve
ugovore možete skinuti sa
interneta sa: www.konsumentverket.se/bilar.
Ako kupujete od trgovca onda
tražite da vam da robnu deklaraciju. Ona sadrži informacije
o automobilovom stanju i
sigurnosti.
Ako trebate da pozajmite novac za kupovinu automobila
imate osim ponud autoservisa, banke i druge kreditne
institucije od kojih možete
pozajmiti. Precizno procjenite
ukupne troškove za sve kreditne alternative.
OVOLIKO VAS MOŽE KOŠTATI AUTOMOBIL
LINKA:
www.konsu
menternas
Na www.k
.se
bv.nu naći
će te radion
jek daju ga
ice koji uvrancije. Tako
ćete unaprij
ed znati
koliko košt
a popravka
Na www.s
.
nalbil.se do
bićete savj
ete kako
da ne trošite
puno goriva
www.konsu
mentverke
t.se/
nybilsguid
en
Više informacija na. www.konsumentverket.se/bilkalkalkylen
Model automobilaVolvo V70 IIVolvo V70VW GolfVW GolfVaš automobil
Godište
Cjena
Gorivo
Troškovi goriva
Porez, tehnički pregled
Osiguranje
Popravke, servis i sl.
Gume
Pad vrijednosti
Ukupna cjena
godišnje mjesečno
po milji
Flexifuel 2,0V70 2,4
Multifuel 1,6
1,4
2009 2001 20092001
268 000
80 000 167 900 46 000
Benzin/E85 Benzin
16 720
1 520
4 090
4 960
2 700
35 120
16 120
2 300
4 770
8 180
2 210
12 500
Benzin/E85 Benzin
14 390
1 220
7 200
4 600
2 200
22 000
13 310
1 940
3 930
8 350
1 800
7 180
65 100
46 100
51 600
36 500
5 420
3 840
4 300
3 040
43313424
• Sve cjene u tabeli su otprilike i troškovi mogu varirati od automobila do automobila. Proračuni su izgrađeni na tome da se automobil
zadrži tri godine i vozi 1 500 milja godišnje.
• Cjena benzina 12,50 kruna/litar. Cjena E85 9,60 kruna/litar. Automobili koji koriste E85 se puni samo njime.
• Automobil je poluosiguran sa najmanjim ličnim rizikom. Premije osiguranja su uzete od Folksam-a i odnose se na muškarca starog 38
godina koji stanuje u Karlstadu.
• Podatci u primjeru su iz 2010 godine. Otkupna cjena uzeta je iz vodiča za nove automobile Zavoda za potrošačka pitanja i sa www.
bilpriser.se. Ostali podatci uzeti su iz automobilsko proračuna Zavoda za potrošačka pitanja.
Prenesi podatke za tvoj automobile na stranu 19.
12
Možete izabrati I ekstra osigaranje u obliku polu i kasko
osiguranja. Opseg osiguranja
varira među osiguravajućim firmama i mogu biti velike razlike
u premijama -nekoliko hiljada
kruna godišnje, zato se isplati
uporediti. Prekontrolišite da
li ste da li ispravne podatke
osiguravajućem društvu. To
može da utiče na visinu cjene
osiguranja kao i na odštetu prilikom štete.
Imati automobil
Cjene automobila variraju
između različitih autoservisa.
Noviji i skuplji automobili
obično više gube na vrijednosti
nego stariji i jeftiniji. S druge
strane troškovi održavanja su
veći za starije automobile. Ako
dobro održavate svoj automobil
i servisirate ga možete uticati na
pad vrijednosti.Tako će i automobil biti sigurniji za vožnju.
Veći automobil troši više goriva nego manji. Može biti
isplatljivo kupiti automobil sa
manjom potrošnjom goriva
iako je cjena kupovine automobila veća. Sa automobilom koji
troši 4 decilitra goriva manje
po milji može vozač da uštedi
i do 7 500 kruna godišnje.
Gorivo se može uštedjeti i ako
se naučiš da voziš sa manjom
potrošnjom. Brze ubrzavanje,
velika brzina i nagla kočenja
vuku gorivo i troše automobil
i gume. Polazak sa hladnim
motorom znači veću potrošnju
goriva. Da bi ste to izbjegli
možete koristiti grijač za motor
kad je hladno. Kontrolišite pritisak u gumama redovno.
UČLANITE SE U
AUTPUL
Time dobijate automobil
na korišćenje kada vam je
potreban bez da košta onoliko
kao da ste vi vlasnik. Autopulovi se nalaze širom zemlje i
često su povezani sa agencijama za izdavanje stanova ili
udruženjima stanarskih prava.
Mobilni telefon,
internet i pretplata
Ne razgovor do siromaštva
Neplaćeni računi za mobil
nisu čest razlog zbog kojeg
mnogi danas označeni da
imaju lošu kreditnu sposobnost. Da li znate koliko
stvarno plaćate mobilni telefon godišnje? Možda možete
puno da uštedite ako promjenite mobilnog operatera,
oblik pretplate ili za karticu
koja se dopunjava. Razmislite
kako koristite mobilnoi telefoni i odaberi to što tebi paše
najbolje. Mobilni telefon sa
karticom koja se dopunjava
je pametan način da se
ograniče troškovi tako da u
budućnosti izbjegneš visoke
račune.
Mobilni telefon tokom
odmora
Pazi kad budete koristili mobilni telefon u inostranstvu
da ne dobijete dobro visoke
račune kad dođete kući. Kad
se nalazite u inostranstvu
onda ne košta samo da zovete, nego i kada dobijate
poziv. Pored toga može i
biti dosta skuplje nego u
Švedskoj. Možete i plaćati
kad ti govorna pošta prima
jednu poruku, iako ga nebudete slušali. Ali šta rizikuje da
postane puno skuplj je ako u
inostranstvu koristite internet
sa mobilnog telefona. Može
se brzo dostići nekoliko hil-
jada kruna. Zato prekontroliši
sa svojim operaterom prije
nego što putujete koliko košta
korišćenje mobilnog telefona u
toj zemlji gdje ćeš boraviti.
Kupovina preko interneta
Ako kupujete preko interneta,
preko poštanske naružbe, preko telefona ili od prodavača na
vratima onda važi zakon odaljnosti- i kućne prodaje. Taj zakon govori da imate pravo da
se predomislite u roku 14 dana
poslije kupovine. Prodavač je
zadužen da te obavjesti o tome.
Kad kupujete od drugih zemalja može postojati druga pravila
u vezi da se predomislite. I
nemojte zaboraviti da taj zakon ne važi kada kupujete od
uličnog prodavača, i to važi za
štandove u shoping centrima.
Postoje par stvari na koje morate paziti kad kupujete preko
interneta. Šta znate o toj firmi,
postoje li kakve kontakt podatci? Da li su uračunati porez, carina i poštarina? Ako ne, koja
je ukupna cijena? Šta biva ako
se roba pokvari? Da li može
da se popravi u Švedskoj?
Da li važi garancija? Ali
budite oprezni da
ne dajete broj
računa
firmi
koju ne
poznaje-
te. Ako plaćate unaprijed onda
gubite mogućnost da vršite pritisak ako roba ne stigne. Ako
postoji mogućnost, sigurnije
vam je da platite fakturu ili sa
pauzećem.
Pregledaj fiksnu pretplatu
Potpisivanje pretplate sa nekom fiksacijom je uobičajno u
nekim oblastima, kao na primjer u telefoniji, tv:eu i internetu.
Ali jeste li ikad razmislili šta to
stvarno znači? Kad potpišete
jednu pretplatu povezani ste
da plaćate jedn iznos svakog
mjeseca tokom čitave fiksacije.
Skupe pretplate sa dugom
fiksacijom može ugrožiti tvoju
ekonomiju ako iznenadno
dobijete smanjen pihod i brzo
trebate smanjiti trošak. Ne
možeš ni promijeniti za druge
alternative a da ne dobiješ duple račune.
PRIJEDL
OG LINKA
Na www
:
.telekom
radgivnin
www.pts
g.se i
.se naćiće
te
više inform
o telefonu
acija
, internetu
Na www
i televiziji
.teleprisk
o
ll
e
n.se može
uporediti cj
te
ena različit
ih dobavlja
telefona i
ča
interneta.
Na www.k
onsumen
tverket.se
www.kon
sumenteu
i
ropa.se na
više inform
ćićete
acija o kupo
vini preko
interneta.
www.ung
konsume
nt.se
13
Osiguranja
Svima je potrebno osiguranje – djeci i odraslima. Treba da osiguramo i svoju imovinu. Bez osiguranja se nesreća može pretvoriti u ličnu katastrofu. Pokušati štedjeti novac tako što ćete
izbjeći osiguranje nije dobra ideja.
Opšte osiguranje od rizika
Opšte osiguranje od rizika u
svakodnevnici nazvano i grubo
grešno osiguranje je dodatak
osiguranju imovine i pruža
proširenu zaštitu vaše imovine.
Ono važi ako se, na primjer,
spotaknete i ispustite kameru u
jezero. Ono je također jeftina
i zamjena za više posebnih
osiguranja, na primjer jedno za
sat, drugo za televizor, treće za
kameru.
Osiguranje u slučaju nesreće
Osiguranje imovine
Potrebno vam je osiguranje
imovine, čak i ako smatrate
da to što imate i nije toliko
vrijedno ili ako imate privremeni stan. Osim naknade za
stvari koje se ukradu ili unište,
osiguranje imovine pruža i
pravnu zaštitu, zaštitu od odgovornosti i zaštitu od napada.
Većina osiguranja imovine ima
i osiguranje na putovanju.
Ako se nađete u nekom pravnom sporu, pravna zaštita će
pokriti troškove suđenja u
određenoj visini. Zaštita
od odgovornosti važi ako
slučajno oštetite tuđu imovinu.
Zaštita od napada pokriva
Primjer
KAKO RAZMIŠLJA ANNA O SVOJIM OSIGURANJIMA?
Ana ima 20 godina. Upravo je dobila svoje prvo zaposlenje i uselila se u svoj
prvi stan, iznajmljeni stan od 35 kvadrata u centru Karlstada. Njene stvari,
nameštaj, diskovi, knjige, oprema za kuhinju, skije i biciklo vrijede 75 000
kruna. Osiguranje imovine je košta otprilike 1 000 kruna godišnje. Anna je
prilično nemarna prema svojim stvarima i razmišlja da uzme i opšte osiguranje
od rizika. Ono košta oko 470 kruna godišnje. Takođe hoće da uzme i osiguranje
za slučaj nesreće koje joj daje jednoročnu sumu od oko 850 000 kruna ako bila
teško povrijeđena ili postala invalid kao poslJedica nesreće. Ono košta oko 900
kruna godišnje. Da bi osigurala svoje prihode u slučaju da ostane bez posla ona
je član kase za nezaposlene. To je košta 450 kruna mjesečno.
.
14
troškove ako vas neko napadne, na primer liječenje, nadoknadu za propuštenu zaradu
od posla i jednoročnu sumu
ukoliko postanete invalid.
Osiguranje imovine može biti
manje ili više obuhvatno. Ako
ste vlasnik zadužnog stana
možete dopuniti osiguranje
imovine sa osiguranjem za
zadužni stani ili osiguranjem za
kuću. Takva osiguranja daju i
naknadu za oštećenja na stanu
ili kući. Odaberite ono koje
odgovara vašim potrebama.
Pregledajte i utvrdite dali vaše
osiguranje ulazi i sindikalnu
taksu koju plaćate. Duplo
osiguranje ne znači da imate
pravo na duplu nadoknadu.
Osiguranje imovine važi za
sve osobe što su prijavljene da
stanuju na istoj adresi i imaju
zajedničko domaćinstvo.
Osiguranje u slučaju nesreće
pokriva troškove liječenja
ukoliko se povrijedite pri
nekoj nesreći. Ukoliko bi
ostali invalid možete dobiti
jednoročnu sumu za takozvani
medicinski invaliditet. Povrh
te nadoknade veoma važna
ako ne i najvažnija je i nadoknada za takozvani ekonomski
invaliditet. To je nadoknada
ako u slučaju nesreće budete
tako povrijeđeni da ne možete
da radite više u budućnosti.
Osiguranje u slučaju bolesti
i osiguranje u slučaju nesreće
pokriva štetu i invaliditet u
slučaju bolesti.
Većina zaposlenih su osigurani
preko poslodavca osiguranjem
koje važi u toku radnog vre-
IMATE LI SKUPO
BICIKLO?
Trebali bi pogledati da li osiguranje imovine pokriva i to.
mena i na puto za i od radnog
mjesta. Raspitajte se kakva
osiguranja imate! Možete ih
upotpuniti sa grupnim osiguranjem preko sindikata ili sa
individaulnim osiguranjima.
prava na nadoknadu može
u smrtnom slučaju da da
jedan iznos koji omogućava
preživjelom partneru da i dalje
ima mogućnost stanovanja u
istom stanu ili kući.
Kasa za nezaposlene
Uporedite osiguravajuće firme.
Možete iskoristiti različite
sajtove na internetu za
upoređivanje. Premije, to jest
koliko osiguranje košta varira
puno. Čak se i uslovi razlikuju.
Budite prilično oprezni kada
upoređivate cijene i uslove.
Bez nadoknade možete promjeniti osuguravajuću firmu
kada osiguravajući period koji
je obično godinu dana istekne.
Dječije i osiguranje za
omladinu
Djeca i omladina dobijaju neznatan iznos od osiguravajuće
kase (Försäkringskassan)ako
se povrijede toliko da nikada
nemogu raditi, jedva 90 000
kruna godišnje. Zato im je
potrebno zdravstveno i osiguranje za slučaj nesreće. Takvo
osiguranje u teškim slučajevima
može da da jednoročan iznos
od par miliona kruna. Izgleda
kao puno novca, ali on treba
da traje cijeli život.
Većina nas rizikuje da nekada
ostanu bez posla. Zbog toga
je veoma važno da ste član
kase za nezaposlene (a-kassa),
inače dobijate samo osnovnu
nadoknadu ako ostanete bez
posla. Ta nadoknada je veoma
mala. Međutim morate imati
najmanje 20 godina da bi stekli
pravo na osnovnu nadoknadu.
Da bi dobili veću nadoknadu
morate biti član u kasi za nezaposlene najmanje jednu godinu. Tada dobijate otprilike
80 procenata od vaše ranije
zarade. Ali postoji maksimalna
granica koja kaže da ti najviše
možeš dobiti 14 000 kruna
prije poreza godišnje (2010).
Cjena članstva u kasi za nezaposlene varira. Sve od ispod
jedne stotinu kruna do više
storina kruna.
KONTROLNI POPIS – KOJA
OSIGURANJA SU MI POTREBNA
Osiguranje imovine
Opšte osiguranje od rizika
Osiguranje zadužnog stana
Osiguranje kuće
Osiguranje od bolesti i nesreće
Osiguranje djece i omladine
Životno osiguranje
Kasa za nezaposlene
Fond osiguranje
(automobil, motor, moped, itd.)
Penziono osiguranje
Osiguranje domaćih životinja
Većina opština ima osiguranje
u slučaju nesreće za djecu i
omladinu dok se nalaze u školi
ili obdaništu kao i na putu
od kuće i na putu kući. Utvrdite šta važi u vašoj opštini i
kompletirajte sa osiguranjima
tako da pokrivaju i slobodno
vrijeme.
Sportska društva imaju takođe
često osiguranja koja daju
određenu zaštitu.
Životno osiguranje
Da li ste ikada razmišljali vi i
vaš partner, šta se dešava sa
vašom ekonomijom ako neko
od vas umre? To je nešto o
čemu ne razmišljamo rado
ali je važno naročito ako ste
zajadnički vlasnici stana.
Životno osiguranje gdje je
jedan od partnera i korisnik
PRIJEDLOG
LINKA:
Na www.k
onsumente
rnas.se
možete proč
itati pročita
ti više o osig
ranjima i up
uorediti više
osiguravajuć
ih
firmi.
Na www.m
inpension.
se možete
pročitati o pe
nzionom os
iguranju.
15
Štednja
Dobro je imati rezervu novca za izdatke koji dolaze kasnije. Prije ili kasnije
dolaze troškovi za posjete ljekaru i zubaru, popravke i druge stvari. Sa zalihom možete i jeftinije živeti. Možete iskoristiti priliku da kupujete stvari
koje vam trebaju kada je sniženje i imate mogućnost da kupujete za gotov
novac umjesto da iznajmljivate ili pozajmljujete novac za kupovinu.
Štedite za rezervu
Kolika vam rezerva treba zavisi od toga kako i gdje živite.
Onom ko živi u kući trebaju i
posjeduju automobil više nego
onom koji živi u stanu i nemaju automobil. Rezervni novac
treba da bude lako dostupan,
na primjer, na štednom računu
u banci. Ako mislite da nemate
mogućnost da štedite trebali bi
prekontrolisati svoju ekonomiju. Postoji li nešto na čemu
možete uštediti? Pogledajte
zadnju stranicu za savjet. Vi
koji imate mogućnost štednje,
štedite! Bez rezerve je vaša ekonomija veoma osjetljiva. Neka
vam postane običaj da štedite
svaki mjesec onoliko koliko
možete.
Namjenska štednja
Osim štednje za rezervu možete
štediti i namjenski. Namjena
može biti putovanje, automobil
ili depozit za kuću. Možete
štediti dugoročno bez da imate
neku direktnu namjenu. Ako
želite da štedite dugoročno,
postoje različiti oblici štednje
zavisno od toga koji rizik
hoćete da prihvatite.
Oblici štednje gdje je najveća
mogućnost rasta novca su te
gdje je najveći rizik da izgubiš
jedan dio uloženog novca.
Štidite li u akcijama na primjer
postoji velika mogućnost rasta
vrijednosti, ali istovremeno i da
izgubite novac ako budete primorani da ih prodajete kada je
16
kurs nizak. Zbog toga su oblici
štednje sa velikim rizikom
najbolji za dugoročnu štednju.
Ako niste spremni da preuzmete veliki rizik onda su oblici
štednje sa kamatama najbolja
alternativa, kao na primjer
obaveznice. Nedostatak je taj
TRANSFER NOVCA
DIREKTNO OD
PLATE
Trebate imati stojeći prenos
novca na štedni račun gdje
se novac direktno sa platnog
računa prebaciva kada dođe
plata. To je jedan gladak način
štednje.
što vrijednost novca ne rast
tako brzo i puno.
Penziona štednja?
Štednja za budućnost je uvjek
dobra. Postoji više vrsta penzione štednje koja se odbija u
poreznoj deklaraciji, gdje je novac vezan sve dok ne odlučite
da uzmete penziju, najranije
od 55 godina starosti. Možete
štediti i odbijati maksimalno
12 000 kruna godišnje. Da
se penziona štednja odbija u
poreznoj deklaraciji znači da se
porez ne plaća sada nego onda
kade ga uzimate. Ako nemate
tako velike prihode da morate
da plaćate državni porez onda
bi drugi oblici penzione štednje
osim one što se odbija u porez-
noj deklaraciji bili bolji. Tada
bi se novac mogao uzeti kad ga
vi trebate a ne onda kada odete
u penziju.
Kada je čovjek mlad obično
ima i veće troškove pred sobom
kao na primjer da nađe stan i
namještaj. Uostalom trebalo bi
se štedjeti za rezervu u sličaju
nepredviđenih troškova.
Prije nego što se veliki troškovi
nesrede ne bi trebalo vezati
novac u penzionu štednju koja
se odbija u poreznoj deklaraciji nego u drugim oblicima
štednje.
Kredit
Kredit uvjek košta. Najsigurnije je naravno uštediti unaprijed ali to nije uvjek
moguće. Da dignete kredit (pozajmicu) može biti jedna alternativa. Troškovi
variraju za različite kredite. Neki su veoma skupi.
Skupi sms- krediti
Mali brzi krediti mogu biti primamljivi ako hoćete brz novac.
Ali to je jedan od najskupljih
načina da se nabavi. Takvi krediti imaju obično kratak rok
vraćanja. Efektivna kamata na
takve kredite je veoma visoka
čak i po više hiljada procenata,
što se može uporediti sa efiktivnom kamatom banaka na 10
procenata.
PRAVO PREDUMIŠ­
LJAJA KAD PODIŽEŠ
KREDIT
Imaš rok od 14 dana da se
predomisliš u vezi podizanja kredita. Vrijeme se računa od onog
trenutka kada je ugovor potpisan
ili najranije kada ste kao zajmoprimac dobili pismeni dokaz o
sadržaju kriditnog ugovora.
Ono o čemu mnogi ne
razmišljaju je ako košta 500
kruna da se pozajmi 2 000 kruna jedan mjesec onda to znači
vratiti 2 500 na kraju mjeseca.
Prije nego što uzmeš sms kredit
postavi sebi pitanja kao:
• Moram li stvarno imati novac sada ili mogu čekati?
• Ako sada ne mogu platiti
2 000 kruna hoću li onda
moći platiti 2 500 kruna za
jedan mjesec?
• Postoji li iko od koga mogu
pozajmiti?
Čak i računi preko poštanske
narudžbe pripadaju jednim od
najskupljih kredita. Efektivna
kamata zna biti i preko 30
procenta!
Druge vrste kredita
Kredit na tekućem računu je
uporedno gledano jeftin. Banka
ga povezuje sa vašim tekućim
računom na koji se uplaćuje
plata i troši se kada plaćate karticom ili uzimate novac sa bankomata i ako je plata potrošena.
Kada dobijete platu kredit se
plaća automatski. Pazite da niste
uvjek u minusu. Onda može da
bude skupo. Kredit na tekućem
računu košta sve od nule do
dvjesta trista kruna godišnje bez
obzira da li ga koristite ili ne.
Oni bankovni krediti što su
najjeftiniji su oni koji zahtjevaju neku vrstu sigurnosti kao
kuću ili zadužni stan. Visina
kamate dogovori se sa bankom.
Najjeftiniji krediti bez sigurnosti
su oni krediti koji se mogu dobiti od pojedinim bankama na
osnovu članstva u sindikatima.
Takvi krediti s obzirom na sve
imaju malu kamatu. Čak i kod
banaka koje ne odobravaju kredit na osnovu članstva postoji
mogućnost da se dobije takozvani lični krediti ali uslovi mogu
da variraju. Može se isplatiti da
se zovu banke i pita!
Beskamatno ne i besplatno
Ako kupujete tv, kompjuter ili
bjelu tehniku možda će vam
ponuditi beskamatni kredit,
koji može biti dobra alternativa
naročito kada se radi o većim
sumama. Beskamatni kredit,
razumljivo, nije besplatan kredit jer plaćate učešće i izvještaj
svakog meseca. Takođe morate
voditi računa da mesečna rata
stigne do davaoca kredita na
vrjeme, u protivnom se taj
beskamatni kredit može automatski prebaciti u običan
kredit sa visokom efektivnom
kamatom ili ćete morati da
platite visoku kaznenu taksu.
Čitajte obavezno dogovorene
Efektivna kamata je
uporedna cjena za kredit
izraženo u godišnjoj kamati.
U to ulazi kamata, učešće,
administrativna taksa i
druge eventualne takse.
Kreditodavac je dužan da
vas obavjesti o efektivnoj
kamati.
OVOLIKO KOŠTA KREDIT
Ti pozajmljuješ 20 000 kruna. U period od pet godina
vraćaš 647 kruna mjesečno. Ukupno vraćaš ovoliko:
Kronor
40 000
30 000
Prijedlo
g linka
:
www.kon
sumente
rnas.se
Cjena kredita
18 829 kr
Efektivna
kamata
34,49%
20 000
10 000
Dobro osnovno pravilo kada
pozajmljuješ novac da kupiš
nešto je da vratiš pozajmljeni
novac prije nego se stvar potroši.
uslove prije nego što uzmete
kredit. Tamo je regulisano šta
tačno važi za vaš kredit, na
primjer šta se dešava u slučaju
da platite ratu kasnije ili da li
možete platiti kredit prije vremena i na koji način.
Kredit
Ukupno
plaćanje:
38 829 kr
0
17
Kada vam je teško
da platiti račune
Računi moraju da se plaćaju na vrjeme, to znači najkasnije
onog datuma koji je dat na uplatnici novac mora bit ina računu
primaoca. Ako imate teškoća da platite račune, ne oklijvajte da
nazovete onoga ko vam je poslao fakturu. Možda ćete dobiti
plan otplate. Ako imate kredit koji ne možete da isplatite, kontaktirajte banku ili kreditnu instituciju da bi vam pomogli.
Ne uzimajte sms kredite da
bi odplatili stare. Time samo
pogoršavate situaciju. Ako morate da bi rate između računa
onda prvo platite kiriju, struju
i osiguranje imovine. Ako
ne plaćate kiriju na vrijeme
možete biti izbačeni iz stana,
struja vam može biti isključena
ili ostati bez osiguranja ako
se desi šteta. Dugovi koji se
registruju kod dušničke slušbe
Imate li dugove od više
hiljada kruna na skupim kreditnim karticama? Pokušajte da
dobijete pozajmicu od banke
i isplatite sve kredite. Bacite
onda karticu da ne bi ponovo
došli u iskušenje da je koristite
i ponovo napravite dug.
(Kronofogden) nalaze se i u
registru kreditnih institucija
kao greška u plaćanju duga.
Greška u plaćanju duga se
briše iz registra poslije tri godine uz pretpostavku da ste
umeđuvremen platili dug. Ako
imate grešku u plaćanju duga
imate i problem da dobijete
bilo kakav kredit. Također vas
mogu odbiti pri naručivanju
telefonske, mobilne i internet
pretplate.To što je još gore je
da veoma teško možete dobiti
ugovor za stan sve dok imate
registrovanu grešku u plaćanju
duga. Ako vam je potreban
savjet i podrška da vašu ekonomije i dugove dovedete u red,
obratite se opštinskim savjetnicima za budžet i dugove. Oni
pružaju besplatno savjetovanje.
Prijedlog lin
ka:
www.konsumen
ternas.se
www.kronofog
den.se
www.konsumen
tverket.se
Ovdje ćete naći
kontakt podatke
za budžet i savje
tovalište za
dužnike u vašoj
opštini.
KAKO SE DOBIJA GREŠKA U PLAĆANJU?
Navedene situacije ne znače da ćete biti registrovani za grešku u plaćanju:
Primjer
Ako izgubite kontrolu biće skupo
Mali dug brzo raste ako ga ne platite.
Telefonski račun
600
Pismena opomena za plaćanje
50
Zahtjev za plaćanje Zavodu za prinudna naplatu
160
Zahtjev za nalog za plaćanje u Dužničkoj službi
300
Honorar za predstavnika firme za prinudnu naplatu
340
Taksa za prinudnu naplatu
600
Ukupno:2 050
18
• Dobili ste opomenu ili zahtjev od onoga kome ste dužni.
• Dug je registrovan kod Zavoda za prinudnu naplatu
• Dužnička služba šalje nalog za plaćanje. Nalog za plaćanje od Dužničke
službe ne znači da je određeno da ste dužnik. To je opomena za plaćanje ili
da u određenom roku protestujete ako smatrate da je zahtjev neosnovan. Za
dugove državi kao što je porez, kazne, javne takse, drugi dugovi kao i tv taksa
postoje druga pravila.
Ali ako neplatite ili ne peotestujete protiv zahtjeva Dužnička služba registruje zahtjev kao osnovan. Podatke o registrovanim odlukama uzimaju kreditne
institucije i tako dobijate grešku u plaćanju duga.
Budžet
Da li ste prenijeli podatke o prihodima i troškovima iz tabela? Sada upišite i vaše ostale troškove.
Budžet je završen! Izgleda li
razuman? Izgleda li kao da
imate prostora da ostvarite
svoje snove. Želite li nešto da
promjenite? Da kupite više ili
manje? Želite li više da štedite?
Prenesite svoje promjene u
budžet dole. Sada imate pregled i moćićete da vidite koje
mogućnosti imate za promjenu.
MJESEČNI PRIHODI I TROŠKOVI
Mesečni prihodi i troškovi
Sadašnja
ekonomija
Budžet
Ukupni prihodi (sa str. 2)
Troškovi:
Namjernice (sa str. 5)
Lična higijena uključujući i zubnu (sa str. 5)
Odjeća i obuća (sa str. 5)
Slobodno vrijeme/igra (sa str. 5)
Mobilni telefon (sa str. 5)
Osiguranje za decu i omladinu (sa str. 5)
Potrošna roba (sa str. 5)
Oprema za kuću (sa str. 5)
Mediji (sa str. 5)
Osiguranje imovine (sa str. 5)
Automobil (sa str.12)
Ostala osiguranja
Stanovanje
Održavanje domaćinstva
Zajam (amortizacija i kamate)
Kolektivna putovanja
A-kasa i sindikalna članarina
Ljekar / lijekovi
Štednja
Ostalo (džeparac, slatkiši, igre, pokloni, alkohol,
duvan, kućni ljubimac, godišnji odmor i sl.)
Ukupni troškovi
Rezultat: prihodi – troškovi
Želite li da dobijete još
savjeta o vašoj ekonomiji?
Obratite se vodičima za
potrošače ili budžetskim
savjetnicima i savjetnicima
za dugove u vašoj opštini.
Podatke ćete naći na:
www.konsumentverket.se
Testiraj i budžetski proračun na www.konsumentverket.se
19
Deset savjeta
Ovde se nalazi deset savjeta za tebe što želiš da imaš
bolju kontrolu nad svojim novcem i da novac traje duže
1. Uradi budžet sa budžetskim proračunom
Zavoda za potrošačka pitanja. Ubudžetskom proračunu možete uporediti
svoje troškove sa proračunima Zavoda za potrošačka pitanja. Idite na
www.konsumentverket.se.
Koll på pengarna
2012
Hjälp
med din
budget
Så räcker dina
pengar längre
Råd och tips om
Din ekonomi
Konsum
en
verKe t­
beräK ts
ningar
barn · bil · bostad · försäkring · internet · kläder · lån · mat · mobil · möbler · sparande
2. Vodite računovodstvo o svojoj potrošnji
Želite li još brošura?
Time što vodite rašinovodstvo osvojoj potrošnji gdje upisujete sve troškove dobijate
bolji pregled na šta to trošite novac.
Ima ih kod opštinskih vodiča za potrošače
i savjetnika za budžet i dugove. Mogu se
i naručitii na veb stranici od Zavoda za
potrošačka pitanja na:
www.konsumentverket.se/publikationer
3. Planirajte kupovinu
Napravite sedmičnu listu obroka i sedmičnu listu kupovine i nje se pridržavajte,
tako štedite vrijeme i novac.
4. Pravite kutije s hranom
Tako što spremate hranu kući, uzmite ostatke i napravite kutije sa hranom koje ćete
nositi sa sobom i time uštedjeti više stotina kruna mjesečno.
Jeste li naručili naša
ostala izdanja:
Izdanja/ Publikacije
www.konsumentverket.se/publikationer
Telefon 0771-42 33 00
5. Pregledajte ugovore za tv, internet, telefon, struju i itd
Jesu li vam potrebni svi tv kanali? Možete li zvati jeftinije? Možda možete uštedjeti
novac i ako promjenite ugovor ili dobavljača struje? Uporedite cjene na
www.telepriskollen.se i www.elpriskollen.se.
6. Uzmite biciklo umjesto automobila
Voziti automobil košta više nego što želimo da vjerujemo. Umjesto vožnje automobilom može se voziti biciklo ili putovati kolektivnim prevozom. U proračunu za automobile na www.konsumentverket.se pogledajte koliko košta imati automobil.
7. Štedite energiju
Možete uticati na svoju potrošnju na različite načine, između ostalog i tako što ćete
isklljučiti sve uređaje kada se ne koriste. Za više informacija – kontaktirajte energetskog savjetnika u opštini ili pogledajte na www.energimyndigheten.se i uradite
energetski priračun da vidite koliko možete uštediti.
8. Pregledajte osiguranja
Jeste li možda duplo osigurani, ili plaćate osiguranja koja vam ustvari ne trebaju?
Možda je jeftinije u nekom drugoj osiguravajućoj firmi? Pročitaj na
www.konsumenternas.se.
9. Pregledajte kredite
Imate li puno skupih kredita? Pitajte banku ako ih možete sve sastaviti u jedan kredit i
istovremeno dobiti bolju kamatu? Možda promjeniti banku? Pročitaj više na
www.konsumenternas.se.
10. Uvedite zabranu kupovine
Probajte da živite sa zabranom kupovine jedan mjesec kada samo kupujete to što je
apsolutno neophodno. Često se kupuje i ono što nam ustvari ne treba. Na kraju krajeva to bude veoma puno novca. Koliko možete uštediti u toku jednog mjeseca?
Fotografija Martin Ström Götenstedt i
Istockphoto
Dizajn Spenat Reklambyrå
Štampa Sörmlands Grafiska AB
Zavod za potrošačka pitanja, januar 2012.
Download

Kontrola nad novcem Kontrola nad novcem