İçindekiler
DAÜ Giriş ve Burs Sınavı Başvuru Formu
Tablo 1 1. DAÜ Giriş ve Burs Sınavı - 2014......................................................1
2. Kimler Başvurabilir?.......................................................................1
3. Sınava Başvuru Nasıl Yapılabilir?....................................................1
4. Sınav Tarihi, Saati, Yeri ve Süresi ...................................................3
5. Başvuru Harcı.................................................................................3
6. Sınav Takvimi.................................................................................3
7. Sınav Giriş Belgesi..........................................................................4
8. Sınava Girebilmek İçin Gerekli Belgeler...........................................4
9. Sınav Esnasında Gerekli Gereçler ...................................................4
10. Sınav Salonuna Getirilmesi Yasak Olan Araç ve Gereçler................4
11. Sınav Kuralları ..............................................................................4
12. Sınavda Uygulanacak Testler .........................................................5
13. Sınav Soru Kitapçıkları....................................................................7
14. Hangi Testlere Cevap Verilmelidir?.................................................7
15. Cevap Kağıdının Doldurulması........................................................7
16. Müzik ve Spor Yetenek Sınavları ...................................................8
17. Sınavın Değerlendirilmesi...............................................................8
18. Puan Nasıl Hesaplanır? ..................................................................9
19. Sorular, Cevap Anahtarı ve Puanların Açıklanması..........................11
20. Sınav Sonuçlarına İtiraz .................................................................11
21. Programlara Başvuru ve Yerleştirme ..............................................11
22. Önlisans Programlarına Sınavsız Giriş Hakkı ...................................11
23. Öğrenim Harçları ve Başarı Bursları................................................12
24. Adayların Kesin Kayıt İşlemleri........................................................12
25. GCE A LEVEL, GCE AS LEVEL ve IGCSE/GCSE O LEVEL
Sınavları ile Öğrenci Kabulü ..........................................................13
26. GCE A/AS Level ile Girişte Uygulanacak Burslar.............................13
Tablo 2A Test Kapsamları ve Soru Dağılımları.....................................16
Puan Türleri ve Test Ağırlıkları.............................................15
Tablo 2B Test İçerikleri: Matematik - Geometri ................................18
Tablo 2B Test İçerikleri: Fizik - Kimya - Biyoloji - İngilizce
Felsefe - Görsel Yetenek......................................................19
Tablo 2B Test İçerikleri: Türkçe - Tarih - Coğrafya ............................20
Tablo 3 Lisans ve Önlisans Programları:
Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi - Eczacılık Fakültesi Eğitim Fakültesi ..................................................................22
Fen ve Edebiyat Fakültesi - Hukuk Fakültesi - İletişim Fakültesi
İşletme ve Ekonomi Fakültesi - Mimarlık Fakültesi Mühendislik Fakültesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi..................24
Adalet Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ........................................25
Tablo 4 Lise / Meslek Lisesi Mezunu Adaylardan Sınavsız Öğrenci
Alan Önlisans Programları:
Adalet Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu..........................................26
Tablo 5 2014 - 2015 Akademik Yılı KKTC Uyruklu Öğrencilere
Ait Yıllık Öğrenim Ücretleri..................................................27
Tablo 6
GCE A Level, GCE AS Level ile Girişte Uygulanacak
Puanlar...............................................................................27
Uyruğu :
 KKTC  KKTC - TC KKTC Kimlik No : ....................................
K E
Tercih 1 :
Tercih 2 :

doldurmaları gerekmektedir.

Tercih 3 :

2014) bulunan Tablo 4’ten tercih edecekleri Önlisans Program’larının kodlarını aşağıya
“Sınavsız girişten yararlanmak” isteyen adaylar, Sayfa 26’da (DAÜ Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu
Sınav Yeri Tercihi : 
DAÜ Kampüsü, Gazimağusa

Türk Maarif Koleji, Lefkoşa
Sınav Tercihi : 
Sınava girmek istiyorum

Sınavsız girmek istiyorum

Hem sınava girmek hem de sınavsız girişten yararlanmak istiyorum
E - posta :.........................................................................................................................................
Telefon : 0 392 .................................................. Cep Tel : 0 5 .....................................................
...............................................................................................................................................
Adres :.............................................................................................................................................
Mezun Olduğu / Olacağı Bölüm :....................................................................................................
Mezun Olduğu / Olacağı Okul :........................................................................................................
Baba Adı :............................................................ Anne Adı :..........................................................
Cinsiyet :
Doğum Tarihi :............../.............../....................
Doğum Yeri :...................................................................................
Soyad :.............................................................................................
Ad :...................................................................................................
Başvuru Formu
3
DAÜ Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu 2014
4
DAÜ Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu 2014
Gerekli Belgeler
Başvuru Tarihleri ve Yerleri
Başvurular, 05 Mayıs - 04 Haziran 2014 tarihleri arasında DAÜ
www.emu.edu.tr adresinden çevrimiçi (online) olarak, DAÜ
Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne veya 20 Mayıs - 04 Haziran 2014
tarihleri arasında Lefkoşa’da Atatürk Öğretmen Akademisi’ndeki
DAÜ Sınav Merkezi’ne yapılabilir.
• KKTC Kimlik Kartı fotokopisi,
• İki adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf,
• Başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz / banka dekontu.
Sınav Harcı
DAÜ Giriş ve Burs Sınavı - 2014 başvuru harcı, 25 ¨ olup Kıbrıs Türk Kooparatif Merkez
Bankası - DAÜ Şubesi, 100640 numaralı DAÜ hesabına şahsen veya havale yolu ile yatırılabileceği gibi, Başvuru Merkezlerine de yatırılabilecektir. Başvuru harcı yatırılırken, açıklama
kısmına sırası ile adayın,
a. KKTC Kimlik Kartı Numarası
b. Adı ve Soyadı
c. “DAÜ Giriş ve Burs Sınavı - 2014 Başvuru Harcı” ibaresinin yazdırılması gerekmektedir.
Lise / meslek lisesi mezunu veya mezun adaylarından sadece 2 yıllık önlisans programlarına
sınavsız girmek üzere başvuranlar 10 ¨ başvuru harcı öderler. Hem sınava katılmak, hem de
sınavsız girmek üzere başvuran adaylar 25 ¨ başvuru harcı öderler.
1
DAÜ Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu 2014
1. DAÜ Giriş ve Burs Sınavı - 2014 Nedir?
DAÜ Giriş ve Burs Sınavı - 2014, Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen 2014 - 2015 Akademik Yılı Giriş ve Burs Sınavı, adayların lisans ve
önlisans programlarına yerleştirilmelerini, ayrıca lise/meslek lisesi mezunu veya mezun adaylarının Tablo 4’te gösterilen 2 yıllık önlisans programlarına
sınavsız girişlerini kapsamaktadır.
2. Kimler Başvurabilir?
DAÜ Giriş ve Burs Sınavı - 2014’e, KKTC uyruklu (çift uyruklular dahil) lise veya dengi bir okul mezunu veya mezun adayı öğrenciler başvurabilir.
3. Sınava Başvuru Nasıl Yapılabilir?
DAÜ Giriş ve Burs Sınavı - 2014 için başvurular; •
•
•
•
05 Mayıs 2014 ile 04 Haziran 2014 tarihleri arasında, DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne,
05 Mayıs 2014 ile 04 Haziran 2014 tarihleri arasında, Üniversite’nin web sayfası üzerinden çevrimiçi (online) olarak,
20 Mayıs 2014 ile 04 Haziran 2014 tarihleri arasında Lefkoşa’da Atatürk Öğretmen Akademisi’ndeki DAÜ Sınav Başvuru Merkezi’ne,
Okulunuzu ziyaret edecek DAÜ temsilcilerine şahsen,
yapılabilir.
Başvuruda gerekli belgeler:
•
•
•
•
KKTC Kimlik Kartı fotokopisi
İki adet yeni çekilmiş vesikalık resim
DAÜ Giriş ve Burs Sınavı - 2014 Başvuru Harcı’nın DAÜ hesabına yatırıldığına dair makbuz / banka dekontu (Başvuru esnasında harç yatırılabilecektir)
DAÜ Giriş ve Burs Sınavı Başvuru Formu (Bu formu DAÜ Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu - 2014’te de bulabilirsiniz)
DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü Doğu Akdeniz Üniversitesi - Kuzey Kampüsü, Gazimağusa
Tel: (0392) 630 12 16 ve (0392) 630 12 17
Faks: (0392) 365 13 17 ve (0392) 365 12 41 DAÜ Lefkoşa Sınav Başvuru Merkezi
Atatürk Öğretmen Akademisi, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
İrtibat Tel: (0533) 834 85 00
KKTC’nin Devlet Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin devlet üniversitesi olan Doğu Akdeniz Üniversitesi,
1979 yılından beri eğitim vermektedir. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde 11 Fakülte ve 5 Yüksekokulda toplam, 91 ön lisans ve lisans, 73
yüksek lisans ve doktora programı bulunmaktadır.
3
DAÜ Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu 2014
4. Sınav Tarihi, Saati, Yeri ve Süresi
2014 - 2015 Akademik Yılı, DAÜ Giriş ve Burs Sınavı – 2014, 05 Haziran 2014 Perşembe günü, 10:00 – 12:30 saatleri arasında tek oturum halinde aşağıdaki merkezlerde yapılacaktır.
Gazimağusa: DAÜ Kampüsü Lefkoşa: Türk Maarif Koleji
Adayların sınav günü saat 09:30’da sınav yerinde hazır olmaları gerekmektedir.
Sınav başlangıcından itibaren ilk yarım saat içerisinde geç gelen adaylar sınava alınacak, ancak kendilerine ek süre verilmeyecektir. Yarım saatten fazla geç
kalan adaylar ise sınava kesinlikle alınmayacaklar ve bu nedenle herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir.
5. Başvuru Harcı
DAÜ Giriş ve Burs Sınavı - 2014 başvuru harcı, 25¨ olup, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası - DAÜ Şubesi’ndeki 100640 numaralı DAÜ hesabına şahsen
veya havale yolu ile yatırılabileceği gibi, başvuru merkezlerine de yatırılabilecektir. Başvuru harcı yatırılırken, açıklama kısmına sırası ile adayın,
•
•
•
KKTC Kimlik Kartı Numarası,
Adı ve Soyadı
“DAÜ Giriş ve Burs Sınavı - 2014 Başvuru Harcı” ibaresinin yazdırılması gerekmektedir.
2 yıllık önlisans programlarına sınavsız yerleştirilmek üzere başvuran lise / meslek lisesi mezunu veya mezun adayı adaylar, DAÜ Giriş ve Burs Sınavı - 2014
kapsamında sadece 10¨ başvuru harcı öderler.
Hem sınava katılmak, hem de sınavsız yerleştirilmek üzere başvuran adaylar 25¨ başvuru harcı öderler. Sınava başvurduğu halde katılmayan adaylara
başvuru harcı geri ödenmez.
6. Sınav Takvimi
05 Mayıs - 04 Haziran 2014
03 - 04 Haziran 2014
05 Haziran 2014 Perşembe
Başvuru Süresi
Yetenek Sınavları
(Not: Yetenek Sınavlarına katılacak adayların, 05 Haziran 2014 Perşembe günü yapılacak sınava da katılmaları gerekmektedir.)
DAÜ Giriş ve Burs Sınavı - 2014’ün, Gazimağusa ve Lefkoşa’daki sınav merkezlerinde yapılması.
DAÜ Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu 2014
4
7. Sınav Giriş Belgesi
Başvuru işlemlerini eksiksiz tamamlayan adaylar için her adayın adına, kişisel bilgilerini ve aday numarasını da içeren fotoğraflı bir Sınav Giriş Belgesi verilecektir. Bu belgede adayın sınava gireceği sınav merkezi ve sınav salonu yazılı olacaktır. Adaylar sınava sadece Sınav Giriş Belgesi’nde belirtilen sınav
merkezi ve sınav salonunda girebileceklerdir.
8. Sınava Girebilmek İçin Gerekli Belgeler
Adaylar, Sınav Giriş Belgesi ile KKTC Kimlik Kartı’na veya kimliğini belirleyen resimli bir belgeye bakılarak sınav salonlarına alınacaklardır. Salon Başkanı,
adayın kimliği konusunda kuşkulandığı takdirde adayı sınava almayabilecektir.
9. Sınav Esnasında Gerekli Gereçler
Adaylar yanlarında en az iki adet yumuşak uçlu siyah kurşun kalem, bir adet kalemtıraş ve bir adet leke bırakmayan kaliteli silgi bulundurmalıdırlar.
10. Sınav Salonuna Getirilmesi Yasak Olan Araç ve Gereçler
Adayların sınav salonuna cep telefonu, sözlük, hesap makinesi, defter, kitap, karalama kağıdı, fotoğraf makinesi, kamera, çağrı cihazı ve benzeri iletişim
araçları getirmeleri yasaktır.
11. Sınav Kuralları
ƒƒ Adaylar, saat 09.30’dan itibaren, Sınav Giriş Belgesi ve KKTC kimlik kartlarını göstermek suretiyle sınav salonlarına alınacaklardır.
ƒƒ Adaylar, Sınav Giriş Belgeleri’nde belirtilen salonlarda sınava girmek zorundadırlar.
ƒƒ Dağıtılan soru kitapçığının sayfalarının eksik olup olmadığı, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli ve hatalı kitapçıklar varsa
değiştirilmek üzere Salon Başkanı’na verilmelidir.
ƒƒ Cevap kağıdındaki bilgilerin doğruluğunun kontrol edilmesi ve hatalı bilgi varsa Salon Başkanı’na bildirilmesi gerekmektedir.
ƒƒ Cevap kağıdındaki tercihler için ayrılan kısmın doldurulması gerekmektedir. Yerleştirme bu tercihlere göre yapılacaktır. Program kodları Tablo 3’te
gösterilmiş olup, soru kitapçığının arka kapağının iç yüzünde de bulunacaktır.
ƒƒ Soru kitapçığı türü, cevap kağıdındaki ilgili kısma mutlaka kodlanmalıdır. Soru kitapçığı türünü cevap kağıdına işaretlemeyen adayların sınavları geçersiz
sayılacaktır.
ƒƒ Salon Başkanı’nın uyarısı ile sınav başlayacaktır.
ƒƒ Sınava giren adaylar, sınav başlangıcından itibaren ilk 30 dakika ve son 15 dakika içinde sınav salonunu terk edemezler.
ƒƒ Sınav başlangıcından itibaren ilk 30 dakika içerisinde geç gelen adaylar sınava alınırlar, ancak kendilerine ek süre verilmez. İlk 30 dakikadan sonra gelen
adaylar kesinlikle sınava alınmazlar.
5
DAÜ Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu 2014
ƒƒ Sınav esnasında, sınav huzuru ve düzenini bozucu davranışlar içerisinde bulunan adaylar salon görevlileri tarafından ikaz edilirler. Buna rağmen aynı
davranışları sergilemeye devam edenler sınav salonundan çıkarılırlar ve sınavları geçersiz sayılır.
ƒƒ Sınav esnasında, salon görevlileri sınava katılan adaylara salon yoklama listesini imzalatacaktır. Sınava katılmayan adayların imza hanesine “KATILMADI”
ibaresini yazıp, tutanağa işleyecektir.
ƒƒ Sınav sırasında kopya çeken, kopya çekmeye teşebbüs eden, kopya veren veya kopya çekilmesine yardım eden adayların kimlikleri Salon Sınav Tutanağı’na yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
ƒƒ Bir salondaki sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığı tespit edildiği takdirde, Sınav Komis-yonu ilgili salonda sınava giren adayların sınavlarını
geçersiz sayabilecektir.
ƒƒ Adaylar soru kitapçığı üzerinde ayrılmış olan yerlere ad, soyad ve aday numaralarını yazmak zorundadırlar.
ƒƒ Cevap kağıdı yalnız kurşun kalem kullanılarak doldurulacaktır.
ƒƒ Soru kitapçığındaki boş yerler karalama amacıyla kullanılabilecektir. Adayların kalem, silgi ve benzeri gereçleri ortak kullanmaları yasaktır.
ƒƒ Sınav salonuna cep telefonu, çağrı cihazı ve benzeri iletişim araçlarının sokulması yasaktır.
ƒƒ Sınav salonlarında ve koridorlarda, görevliler de dahil, sigara içilmesi kesinlikle yasaktır.
ƒƒ Adaylar, yanlarında su, kola, meyve suyu gibi içecek bulundurabilirler, ancak bunların özellikle cevap kağıdına zarar vermemesine dikkat edilmelidir.
ƒƒ Sınavını bitiren aday salondan ayrılmadan önce soru kitapçığını ve cevap kağıdını salon görevlilerine teslim etmek zorundadır. Soru kitapçığı ve/veya
cevap kağıdını teslim etmediği belirlenen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
ƒƒ Salon başkanı, yüksek sesle “Sınav sona ermiştir” diyerek sınavı bitirecektir. Sınav sona erdiğinde adaylar, ellerindeki kalemleri masa üzerine bırakmak
zorundadırlar.
ƒƒ Sınav sona erdikten sonra adayların yerlerinden kalkmaları yasaktır. Salondaki görevliler adayların soru kitapçıkları ile cevap kağıtlarını toplayacaklar ve
sayarak cevap kağıtlarını aday numarasına göre sıralayacaklardır. Sayım işlemi tamamlandıktan sonra Salon Başkanı, adayların salondan ayrılmalarına
izin verecektir.
12. Sınavda Uygulanacak Testler
DAÜ Giriş ve Burs Sınavı - 2014’te aşağıda belirtilen testler uygulanacaktır. Her test 25 sorudan oluşmaktadır. Her aday, tercih edeceği programların puan
türünün gerektirdiği testleri cevaplamalıdır. (Bkz. Tablo 1, Tablo 2A ve Tablo 2B)
Genel Testler (Tüm adayların cevaplandırması gerekmektedir)
* Matematik Testi
* Türkçe Testi * Fen Bilimleri Testi
* Sosyal Bilimler Testi
Alan Testleri (Sadece İD, GY-1 ve GY-2 puan türü için gereklidir) * İngilizce Dil Testi * Görsel Yetenek Testi
Dünya’nın En İyi Üniversiteleri Arasındadır
Doğu Akdeniz Üniversitesi 2014 yılında “Webometrics
Ranking of World Universities” tarafından dünyadaki 25,000’e yakın üniversite arasında yapılan değerlendirmede ilk %5 üniversite
arasında, Avrupa’da değerlendirmeye alınan 5500 üniversite arasında ise ilk %7’de yer almıştır. Ayrıca University Ranking by Academic
Performance (URAP) tarafından açıklanan 2013 yılı değerlendirme sonuçlarına göre Doğu Akdeniz Üniversitesi dünyanın ilk 2000
üniversitesi arasında yer almaktadır.
7
DAÜ Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu 2014
13. Sınav Soru Kitapçıkları
Soru kitapçıkları, aynı soruları içeren iki farklı türde olacaktır. Soru Kitapçığı’nın kapağında A ve B olarak belirtilen kitapçık türünün, cevap kağıdında ilgili
yere mutlaka işaretlenmesi gerekmektedir. Soru Kitapçığı türünü cevap kağıdına işaretlemeyen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Adaylar, kullandıkları
Soru Kitapçıkları üzerinde ayrılmış olan yerlere adlarını, soyadlarını ve aday numaralarını yazmak zorundadırlar. Sınav sona erdiğinde soru kitapçıkları salondaki görevlilere teslim edilecektir.
14. Hangi Testlere Cevap Verilmelidir?
Adaylar ortaöğretim mezuniyet alan/kol/bölüm’üne bakılmaksızın değişik puan türü gerektiren programları tercih edebilirler. Lisans ve önlisans programlarının hangi puan türü ile öğrenci kabul edeceği Tablo 3’te gösterilmiştir.
Puan türlerinin gerektirdiği testler ve testlerin puan türlerine göre ağırlıkları Tablo 1’de gösterilmiştir. Bu nedenle, adayların tercih edecekleri programların
puan türünün gerektirdiği testlere cevap vermeleri gerekmektedir.
Tablo 1 ve Tablo 3’ü Soru Kitapçığı’nın arka kapağında da bulacaksınız.
15. Cevap Kağıdının Doldurulması
•
Cevap kağıtları, optik okuyucu ile değerlendirileceği için, buruşturulmamasına ve katlanmamasına özen gösterilmelidir.
•
Adaylar cevap kağıdını yalnızca kurşun kalem kullanarak doldurmak zorundadırlar. Her adayın adına cevap kağıdı hazırlanarak sınava gireceği salona
gönderilecektir. Bu nedenle, adayların mutlaka Sınav Giriş Belgesi’nde belirtilen sınav salonunda sınava girmeleri gerekmektedir.
•
Cevap kağıdında adayın adı, soyadı, sınav merkezi, sınav salonu yazılmış, ve aday numarası kodlanmış olacaktır. Aday bu bilgilerin doğruluğunu
kontrol etmek ve varsa, yazım ve/veya kodlama hatalarını, salon tutanağına işlenmek üzere, Salon Başkanına bildirmekle yükümlüdür.
•
•
Soru Kitapçıkları dağıtıldıktan sonra, Soru Kitapçığı türü cevap kağıdı üzerindeki ilgili kısma kodlanacaktır.
Cevap kağıdındaki tercihler için ayrılan kısmın doldurulması gerekmektedir. Yerleştirme bu tercihlere göre yapılacaktır. Program kodları Tablo 3’te
gösterilmiş olup, Soru Kitapçığı’nın arka kapak iç yüzünde de bulunacaktır. Yanlış kodlanan tercihler dikkate alınmayacaktır.
•
Cevap kağıdında her test için ayrılmış kısımlar bulunmaktadır. Her sorunun bir doğru cevabı vardır. Adaylar cevaplarını ilgili seçeneğe ait dairenin
içini tamamen dolduracak şekilde kodlamalıdırlar. Bir sorunun cevabı olarak birden fazla seçenek kodlanması halinde, ilgili soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. Cevap değiştirmek için, önceden kodlanan seçeneğin iz bırakılmayacak şekilde iyice silinerek temizlenmesine özen gösterilmelidir.
DAÜ Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu 2014
8
16. Müzik ve Spor Yetenek Sınavları
Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programını tercih edecek olan adaylar, 03 - 04 Haziran 2014 tarihlerinde ilgili bölüm tarafından gerçekleştirilecek olan
özel yetenek sınavı yanısıra 05 Haziran 2014’te yapılacak DAÜ Giriş ve Burs Sınavı - 2014 yazılı sınavına da girmeleri gerekmektedir.
Müzik Öğretmenliği Yetenek Sınavı için Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’ne (Tel: (0392) 630 14 67) önceden başvurarak kayıt yaptırmak
gerekmektedir.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Programını tercih edecek olan adaylar, 03 - 04 Haziran 2014 tarihlerinde ilgili Fakülte tarafından gerçekleştirilecek
olan özel yetenek sınavı yanısıra 05 Haziran 2014’te yapılacak DAÜ Giriş ve Burs Sınavı - 2014 yazılı sınavına da girmeleri gerekmektedir.
Spor Bilimleri Yetenek Sınavı için Sağlık Bilimleri Fakültesi Sekreterliği’ne (Tel: (0392) 630 39 39) önceden başvurarak kayıt yaptırmak gerekmektedir.
17. Sınavın Değerlendirilmesi
Sınav değerlendirilirken her yanlış işaretlenen bir cevap için, ilgili testteki bir doğru cevaba karşılık gelen puan değerinin dörtte biri kadar puan düşürülecektir.
Cevapları işaretlenmemiş sorular için ise puan düşürülmeyecektir.
Herhangi bir nedenle bir sorunun iptal edilmesi durumunda, iptal edilen soru değerlendirme dışı bırakılacak ve ağırlığı diğer sorulara yansıtılmayacaktır.
Tüm adayların aşağıdaki puan türleri hesaplanacaktır;

MF Matematik - Fen Bilimleri Puanı 
İD İngilizce Dil Puanı* GY - 1 Görsel Yetenek - 1 Puanı *

SY Spor Puanı ** MY Müzik Puanı **

TM Türkçe - Matematik Puanı

TS Türkçe - Sosyal Bilimler Puanı

GY - 2 Görsel Yetenek - 2 Puanı *
* Bu puan türlerinin hesaplanabilmesi için puan türünün gerektirdiği alan testlerine cevap verilmesi gerekmektedir.
** Bu puan türlerinin hesaplanabilmesi için ilgili Yetenek Sınavına katılmak gerekmektedir. Bakınız Tablo 1
9
DAÜ Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu 2014
18. Puan Nasıl Hesaplanır?
Adayın DAÜ Giriş ve Burs Sınavı - 2014 Puanları, her testteki Net Doğru Sayısı’na (NDS) bağlıdır. NDS aşağıda belirtildiği gibi hesaplanır.
NDS = Doğru cevap sayısı - [(Yanlış cevap sayısı)/4]
NDS’nin bulunmasından sonra ilgili puan türlerine göre hesaplama aşağıda belirtildiği şekilde yapılır.
MF =
TM =
TS =
İD =
GY - 1 =
GY - 2 =
MY =
SY =
10
10
10
10
10
10
10
10
x
x
x
x
x
x
x
x
[[(8/5)(NDS
[[(6/5)(NDS
[[(3/5)(NDS
[[(1/5)(NDS
[[(3/5)(NDS
[[(1/5)(NDS
[[(1/5)(NDS
[[(1/5)(NDS
Mat)]
Mat)]
Mat)]
Mat)]
Mat)]
Mat)]
Mat)]
Mat)]
+
+
+
+
+
+
+
+
[(6/5)(NDS
[(2/5)(NDS
[(2/5)(NDS
[(1/5)(NDS
[(2/5)(NDS
[(1/5)(NDS
[(1/5)(NDS
[(1/5)(NDS
Fen)]
Fen)]
Fen)]
Fen)]
Fen)]
Fen)]
Fen)]
Fen)]
+
+
+
+
+
+
+
+
[(4/5)(NDS Türk)]
[(8/5)(NDS Türk)]
[(8/5)(NDS Türk)]
[(NDS Türk)] [(4/5)(NDS Türk)]
[(4/5)(NDS Türk)]
[(4/5)(NDS Türk)]
[(4/5)(NDS Türk)]
+ [(2/5)(NDS
+ [(4/5)(NDS
+ [(7/5)(NDS
+ [(4/5)(NDS
+ [(2/5)(NDS
+ [(4/5)(NDS
+ [(4/5)(NDS
+ [(4/5)(NDS
Sos)]]
Sos)]]
Sos)]]
Sos)] +
Sos)] +
Sos)] +
Sos)] +
Sos)] +
[(9/5)(NDS İng)]]
[(9/5)(NDS Gör.Yet.)]]
[(2)(NDS Gör.Yet.)]]
[(2)(Müz.Yet.)]]
[(2)(Spor Yet.)]]
Puan Hesaplama Örneği
DAÜ Giriş ve Burs Sınavı - 2014’te aşağıdaki belirtilen testleri yapan bir adayın puan hesaplaması:
Testlere verdiği cevaplar NDS Hesaplaması:
Matematik Testi’nden 20 doğru ve 5 yanlış, Fen Bilimleri Testi’nden 10 doğru ve 15 yanlış, Türkçe Testi’nden 19 doğru ve 6 yanlış, Sosyal Bilimler Testi’nden 15 doğru, 6 yanlış ve 4 boş à NDS Mat = 20 - (5/4) =18.75
à NDS Fen = 10 - (15/4) = 6.25
à NDS Türk= 19 - (6/4) =17.50
à NDS Sos = 15 - (6/4) =13.50
Aday, bu performansı ile şu puanları alır:
MF = 10x [[(8/5)(18.75)] + [(6/5)(6.25)] + [(4/5)(17.50)] + [(2/5)(13.50)]] = 556.500
TM = 10x [[(6/5)(18.75)] + [(2/5)(6.25)] + [(8/5)(17.50)] + [(4/5)(13.50)]] = 638.000
TS = 10x [[(3/5)(18.75)] + [(2/5)(6.25)] + [(8/5)(17.50)] + [(7/5)(13.50)]] = 606.500
İD = puanı hesaplanmaz
GY - 1= puanı hesaplanmaz GY - 2= puanı hesaplanmaz
MY = puanı hesaplanmaz
SY = puanı hesaplanmaz
Çok Kültürlü Ortam
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde 85 farklı ülkeden 16,000 öğrenci ve 35 farklı ülkeden 1,000 öğretim
elemanı ile çok kültürlü ortamda eğitim verilmektedir.
11
DAÜ Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu 2014
19. Sorular, Cevap Anahtarı ve Puanların Açıklanması
DAÜ Giriş ve Burs Sınavı - 2014 soruları ve cevapları sınav günü saat 13:30’da, adayların puanları ise, aynı gün içinde değerlendirilip , DAÜ web sitesinde
(www.emu.edu.tr) açıklanacaktır.
20. Sınav Sonuçlarına İtiraz
Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Haziran 2014 saat 16:00’a kadar, yazılı bir dilekçe ile, DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurarak itiraz edebilirler. İtiraz
sonuçları, 10 Haziran 2014 tarihinde DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden öğrenilebilir.
21. Programlara Başvuru ve Yerleştirme
Her aday en fazla 8 program için tercih yapabilir. Adaylar cevap kağıdında belirtecekleri tercih sırasına göre, kontenjanlar çerçevesinde, programlara
yerleştirilecekler ve yerleştirilme sonuçları aynı gün DAÜ web sitesinden ilan edilecektir.
22. Önlisans Programlarına Sınavsız Giriş Hakkı
Lise/Meslek Lisesi mezunu/mezun adayları, Tablo 4’te belirtilen 2 yıllık önlisans programlarına, kontenjanlar çerçevesinde sınavsız alınmaktadırlar.
Bu programlara başvurular: • 05 Mayıs 2014 ile 04 Haziran 2014 tarihleri arasında, DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne,
• 05 Mayıs 2014 ile 04 Haziran 2014 tarihleri arasında, Üniversite’nin web sayfası üzerinden çevrimiçi (online) olarak,
• 20 Mayıs 2014 ile 04 Haziran 2014 tarihleri arasında Lefkoşa’da Atatürk Öğretmen Akademisi’ndeki DAÜ Sınav Başvuru Merkezi’ne,
• Okulunuzu ziyaret edecek DAÜ temsilcilerine şahsen,
yapılabilir.
Başvuruda gerekli belgeler:
• KKTC Kimlik Kartı fotokopisi
• İki adet yeni çekilmiş vesikalık resim
• 10 ¨’lik Başvuru Harcının DAÜ hesabına yatırıldığına dair makbuz/banka dekontu (Bkz. Madde 5)
• DAÜ Sınavsız Giriş Başvuru Formu (bu formu DAÜ Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu - 2014’te de bulabilirsiniz)
Adaylar, en fazla üç önlisans programı için tercih yapabilirler. Adaylar başvuruda tercih ettiği üç önlisans programından birine kesin kayıt hakkı kazanacaktır.
DAÜ Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu 2014
12
23. Öğrenim Harçları ve Başarı Bursları
2014 - 2015 Akademik yılında DAÜ’de uygulanacak olan öğrenim harçları Tablo 5’ te gösterildiği gibi olacaktır.
DAÜ Giriş ve Burs Sınavı 2014 sonucunda Tıp hariç diğer programlara yerleşen ve aşağıda belirtilen koşulları sağlayan bir adaya %100, iki adaya %50 ve
dört adaya da %25 olmak üzere, başarı sıralarına göre, en fazla 7 adaya burs verilir. Bu burs sadece öğrenim harcını kapsar.
Tıp hariç diğer programlara yerleşen adaylar sıralandıktan sonra;
•%100 burs hakkı için 500.00 veya üzerinde puan almak koşuldur.
•%50 burs hakkı için 400.00 veya üzerinde puan almak koşuldur.
•%25 burs hakkı için 300.00 veya üzerinde puan almak koşuldur.
Ayrıca,
PEKİYİ derece ile 2013 - 2014 akademik yılında mezun olacak olan ve DAÜ Giriş ve Burs Sınavı - 2014 sonucunda en az 300.00 puanla Tıp programı hariç
herhangi bir programa yerleşen Okul Birincileri, 20% burslu kayıt hakkı kazanacaklardır.
Hem İngilizce, hem de Türkçe eğitim veren programların bursları birlikte değerlendirilecektir. DAÜ’ye kayıt yaptıracak olanlar adaylar, başarı burslarını
herhangi bir koşula bağlı olmaksızın ilgili programın süresi kadar kesintisiz olarak kullanabilecektir. İngilizce Hazırlık Okulu gerektiren programlarda,
öğrencinin İngilizce Hazırlık Okulunda okuması durumunda, bu süreye en fazla 1 yıl eklenecektir.
24. Adayların Kesin Kayıt İşlemleri
DAÜ Giriş ve Burs Sınavı - 2014 sonucunda kazanılan kayıt hakkı, sadece 2014 - 2015 akademik yılı güz dönemi için geçerlidir.
DAÜ tarafından ilan edilen tarihlerde kayıt yaptırmayan adaylar, kayıt yapma hakkını kaybedeceklerdir. Adaylar kayıt yaptırmak için aşağıdaki belgelerle
birlikte DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurmalıdırlar:
•Lise veya dengi okul diplomasının aslı ve altı adet fotokopisi
•KKTC Kimlik Kartının fotokopisi
•On adet yeni çekilmiş vesikalık resim
•Dönem öğrenim harcının DAÜ hesabına yatırıldığına dair makbuz
13
DAÜ Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu 2014
25. GCE A LEVEL, GCE AS LEVEL ve IGCSE / GCSE O LEVEL Sınavları ile Öğrenci Kabulü
DAÜ’nün tüm programlarına, belirlenen kontenjanlar çerçevesinde, GCE A level, GCE AS level ve IGCSE - GCSE O level sınavları ile de öğrenci kabul edilmektedir. Bilgi için;
DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü
Doğu Akdeniz Üniversitesi - Kuzey Kampüsü - Gazimağusa
Tel : (0392) 630 12 16 ve (0392) 630 12 17
Faks : (0392) 365 13 17 ve (0392) 365 12 41
26. GCE A / AS Level ile Girişte Uygulanacak Burslar
GCE A / AS level sınav sonuçları ile kabul için başvuran KKTC uyruklu adaylardan,Tıp hariç diğer programlara yerleşen ve aşağıda belirtilen koşulları
sağlayan bir adaya %100, iki adaya %50 ve iki adaya da %25 olmak üzere, puan sıralarına göre, en fazla 5 adaya burs verilir. Bu burs sadece öğrenim
harcını kapsar.
• %100 burs hakkı için 400 veya üzerinde puan almak koşuldur.
• %50 burs hakkı için 350 veya üzerinde puan almak koşuldur.
• %25 burs hakkı için 300 veya üzerinde puan almak koşuldur.
GCE A /AS level sınav sonuçlarına göre alınacak puanların listesi Tablo 6’da gösterilmiştir.
Uluslararası Standartlarda Eğitim Doğu Akdeniz Üniversitesi dünyanın çok çeşitli kurumlarından alınmış üyelik ve
akreditasyonlara sahiptir.
Akreditasyonlar:
• ABET: • ASIIN & Euro-Inf. Label:
• AQAS:
• EDEXCEL: Mühendislik Fakültesi’ndeki tüm bölümler Bilg. Tek. Y.O., Bilg. Tek. ve Bil. Sis. Programı
Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Bölümü
Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu
• FIBAA:
İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Turizm Fakültesi, Bilgisayar Tek. Y.O.
• MİAK: Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
• TEDQUAL: Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu
15
Tablo 1 Puan Türleri ve Test Ağırlıkları
Testler / Puan Türü
DAÜ Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu 2014
Lisans / Önlisans Programları Puan Türleri
MF
TM
TS
İD
GY-1 GY-2
SY
MY
Temel Testler
Matematik Testi
40%
30%
15% 10%
20%
5%
5%
5%
Fen Bilimleri Testi
30%
10%
10%
5%
10%
5%
5%
5%
Türkçe Testi
20%
40%
40% 25%
20%
20%
20% 20%
Sosyal Bilimler Testi
10%
20%
35% 20%
10%
20%
20% 20%
40%
50%
Alan Testleri
İngilizce Dil Testi
40%
Görsel Yetenek Testi
Özel Yetenek Sınavları
Müzik Yetenek Sınavı
Spor Yetenek Sınavı
50%
50%
DAÜ Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu 2014
16
Tablo 2A Test Kapsamları ve Soru Dağılımları
Testler
Matematik
Testi
Fen Bilimleri
Testi
Sosyal Bilimler
Testi
Türkçe Testi
İngilizce Dil
Testi
Görsel Yetenek
Testi
Testin Kapsamı
Konulara Göre
Soru Sayısı
Matematik
17
Geometri
5
Analitik Geometri
3
Fizik
Kimya
9
Biyoloji
8
Tarih
10
Coğrafya
10
Felsefe
5
Okuduğunu Anlama, Sözcük Yapısı, Ses Bilgisi, Cümle Yorumu,
8
Toplam
Soru Sayısı
25
25
25
25
25
Okuduğunu Anlama
15
6
25
Çeviri (İngilizce - Türkçe ve Türkçe - İngilizce)
4
Görsel ve Şekil Yeteneği ile Sayısal Yetenek kapsamında sorular
25
Anlatım Teknikleri, Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri, vs
Kelime ve Dil Bilgisi
25
Öğrencilerini Uluslararası Kariyer İçin Yetiştirir Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine eğitim
gördükleri alanlarda uzmanlaşma imkanı sağlarken aynı zamanda sosyal, kültürel ve sportif anlamda gelişimlerine katkı koyarak
geleceğin entelektüel bireylerini uluslararası kariyerleri için yetiştirir.
DAÜ Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu 2014
18
Tablo 2B Test İçerikleri
Matematik
Geometri
Temel Kavramlar
Mantık
Geometrik Kavramlar ve Açılar
İşlem Yeteneği
Permütasyon, Kombinasyon, Olasılık
Doğruda Açı
Reel Sayılar
Grafikler
Üçgenler
Karmaşık Sayılar
Kümeler ve Kümelerde İşlemler
Üçgende Açılar
Bölme - Bölünebilme Kuralları
Bağıntı
Üçgende Açı - Kenar Bağıntıları
OBEB - OKEK
İşlem ve İşlem Özellikleri
Üçgende Açı Ortay Bağıntıları
Üslü İfadeler
Modüler Aritmetik, Taban Aritmetiği
Üçgende Kenar Ortay Bağıntıları
Köklü İfadeler
Fonksiyonlar, Ters Fonksiyonlar ve Özellikleri
Üçgende Benzerlik
Sıralama - Basit Eşitsizlikler
Bileşke Fonksiyon
Üçgende Alan
Mutlak Değer
Polinomlar
Üçgende Özel Bağıntılar
Oran - Orantı
Çarpanlara Ayırma
Dörtgenler ve Dörtgen Problemleri
Ortalamalar
Kökler ve Katsayılar Arasındaki İlişkiler
Noktanın Analitik İncelemesi
Denklem ve Denklem Sistemlerini Çözme
Polinomlarda Bölme
Doğrunun Analitik İncelemesi
Problemler (İşçi, Havuz, Hız, Yaş, Kâr-Zarar, vb.)
Eşitsizlikler
Simetri ve Döndürme
Çembe - Daire Problemleri
19
Tablo 2B Test İçerikleri
Fizik
Kimya
DAÜ Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu 2014
Biyoloji
Vektörler
Madde ve Özellikleri
Biyoloji Bilimi - Bilimsel Çalışma
Kuvvetler ve Denge
Erime ve Kaynama Noktası
Canlılar
Moment ve Denge
Atomun Yapısı
Canlıların Ortak Özellikleri
Ağırlık Merkezi
Periyodik Cetvel
Hücrenin Yapısı
Basit Makinalar
Bileşikler
Hücre Zarında Madde Alışverişi
Madde ve Özellikleri
Karışımlar
Hücre Bölünmeleri, Mitoz ve Mayoz Bölünme
Sıvıların Kaldırma Kuvveti
Mol Kavramı
Nükleik Asitler
Isı ve Sıcaklık
Kimyanın Temel Yasası
Protein Sentezi
Genleşme
Formül Yazma
Enzimler
Basınç
Kimyasal Tepkimeler ve Hesaplamalar
Vücudumuzdaki Sistemler ve Duyu Organları
İş, Güç, Enerji
Basit Denklem Denkleştirme
Bitkiler
Doğrusal Hareket
Gazlar ve Gazların Genel Özellikleri
Solunum - Fotosentez
Manyetizma
Çözeltiler ve Çözünürlük
Ekoloji
Işık Bilgisi
Asitler, Bazlar, Oksitler ve Tuzlar
Kalıtım - Evrim
Mercekler - Aynalar
İngilizce
Kelime Bilgisi
Felsefe
Felsefenin Konusu
Felsefe Tarihi
Bilgi Felsefesi
Dil Bilgisi
Bilim Felsefesi
Okuduğunu Anlama
Ahlak Felsefesi
İngilizce - Türkçe Çeviri
Siyaset Felsefesi
Türkçe - İngilizce Çeviri
Varlık Felsefesi
Din Felsefesi
Görsel Yetenek
Görsel Yetenek
Şekil Yeteneği
Sayısal Yetenek
DAÜ Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu 2014
20
Tablo 2B Test İçerikleri
Türkçe
Tarih
Coğrafya
Sözcük Anlamı ve Yorumu
Anadolu Tarihi
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
Sözcüğün Yapısı
Türk İslam Tarihi
Paralel ve Meridyenler
Sözcük Türleri
Osmanlı Tarihi
Matematik Coğrafya
Cümle Anlamı ve Yorumu
I. Dünya Savaşı
Coğrafi Konum
Cümlenin Öğeleri
Mondoros Ateşkes Anlaşması
Harita Bilgisi
Fiil Çatısı
Türk Kurtuluş Savaşı
İklim Bilgisi
Paragraf
Amasya Genelgesi
Türkiye Coğrafyası
Okuduğunu Anlama
Erzurum ve Sivas Kongreleri
Türkiye'nin Komşuları
Ses Bilgisi
Misak-ı Milli
Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri
Yazım Kuralları
TBMM'nin Açılması
Türkiye'nin Fiziki, Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası
Noktalama İşaretleri
Sevr Antlaşması
Türkiye'nin İklimi
Anlatım Bozuklukları
Mudanya Ateşkesi
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
Tamlamalar
Lozan Antlaşması
Türkiye'de Çevre Sorunları
Ekler
Saltanatın Kaldırılması
Kıbrıs Coğrafyası
İletişim, Dil ve Kültür
Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş
Ülkeler Coğrafyası
Nesir Bilgisi
Atatürk İlke ve İnkilapları
Şiir Bilgisi
Atatürk Döneminde Türkiye
Cumhuriyeti'nin Dış Politikası
Kıbrıs Türk Edebiyatı
Kıbrıs Tarihi (Günümüz dahil tüm zamanlar)
Başarıyı Özendiren ve Ödüllendiren Eğitim Sistemi
Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine
çeşitli alanlarda burs ve indirimler uygulamakta ve söz konusu burs ve indirimler eğitim süresi boyunca koşulsuz olarak devam etmektedir.
DAÜ Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu 2014
22
Tablo 3 Lisans ve Önlisans Programları
FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Dr FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ
Program
Kodu
090
Program Öğrenim
Türü
Süresi
Program
Marmara Üniversitesi Doğu Akdeniz Üniversitesi
Uluslarası Ortak Tıp Programı
Lisans
6*
Eğitim
Dili
İngilizce
Puan
Türü
MF
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Program
Kodu
080
Program
Eczacılık
Program
Kodu
Program
Program
Öğrenim
Süresi
Eğitim
Dili
Puan
Türü
201
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
Lisans
4
İngilizce
MF
202
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Lisans
4
İngilizce
MF
203
Mütercim Tercümanlık
Lisans
4
İngilizce
İD
204
Psikoloji
Lisans
4
İngilizce
TM
Program
Türü
Öğrenim
Süresi
Eğitim
Dili
Puan
Türü
205
Türk Dili ve Edebiyatı
Lisans
4
Türkçe
TS
Lisans
5
İngilizce
MF
206
Psikoloji (Türkçe)
Lisans
4
Türkçe
TM
Eğitim
Dili
Puan
Türü
Program
Kodu
Eğitim
Dili
Puan
Türü
301
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Program
Kodu
Program
Türü
HUKUK FAKÜLTESİ
Program Öğrenim
Türü
Süresi
101
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Lisans
4
İngilizce
MF
102
İngilizce Öğretmenliği
Lisans
4
İngilizce
103
Müzik Öğretmenliği
Lisans
4
Türkçe
İD
MY
104
Okul Öncesi Öğretmenliği
Lisans
4
Türkçe
TM
Program
Kodu
105
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Lisans
4
Türkçe
TM
401
TM
402
Program Öğrenim
Türü
Süresi
Program
Hukuk
Lisans
4
Türkçe
TM
Program
Türü
Öğrenim
Süresi
Eğitim
Dili
Puan
Türü
Gazetecilik (Türkçe)
Lisans
4
Türkçe
TS
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
Lisans
4
İngilizce GY-2
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Program
106
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
(%30 İngilizce)
Lisans
4
Türkçe
(%30
İngilizce)
403
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Lisans
4
İngilizce
TS
107
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Lisans
4
Türkçe
TS
404
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)
Lisans
4
Türkçe
TS
108
Türkçe Öğretmenliği
Lisans
4
Türkçe
TS
405
Radyo - TV ve Sinema
Lisans
4
İngilizce
TS
109
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Lisans
4
Türkçe
TS
406
Radyo - TV ve Sinema (Türkçe)
Lisans
4
Türkçe
TS
110
Matematik Öğretmenliği
Lisans
4
Türkçe
MF
111
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Lisans
4
Türkçe
TS
Program
Türü
Öğrenim
Süresi
Eğitim
Dili
Puan
Türü
* Öğrenimin ilk üç yılı Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde, son üç yılı ise Marmara Üniversitesi’nde yapılacaktır.
İŞLETME VE EKONOMİ FAKÜLTESİ
Program
Kodu
Program
501
İktisat
Lisans
4
İngilizce
TM
502
İşletme
Lisans
4
İngilizce
TM
503
İşletme (Türkçe)
Lisans
4
Türkçe
TM
504
Kamu Yönetimi
Lisans
4
İngilizce
TM
505
Siyaset Bilimi
Lisans
4
İngilizce
TM
506
Uluslararası İlişkiler
Lisans
4
İngilizce
TM
Nitelikli ve Zengin
Bir Kampüs Yaşamı
Sunar
DAÜ öğrencileri çok geniş spor olanaklarından yararlanırlar. Tartan zeminli atletizm pistine sahip 5,000 kişilik stadyum, kardiyo
2
merkezi, spinning salonu, TRX salonu ve 66,500 m ’lik açık spor alanı ile kapalı alanda yapılan her türlü spor etkinliğinin
gerçekleştirilebileceği 3,500 kişilik LMP Spor Sarayı öğrencilerin kullanımındadır. Ayrıca, 50’yi aşkın öğrenci kulübü ve farklı kültürleri
yansıtan öğrenci birlikleri, kampüsteki yaşamı renkli, nitelikli ve zengin kılan çok sayıda sosyal ve kültürel etkinliğin düzenleyicisidir.
DAÜ Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu 2014
24
Tablo 3 Lisans ve Önlisans Programları
Tablo 3 Lisans ve Önlisans Programları
FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Eğitim
Dili
İngilizce
Puan
Türü
MF
Eğitim
Dili
Puan
Türü
İngilizce
MF
Program
Kodu
Program
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Program
Türü
Öğrenim
Süresi
Eğitim
Dili
Puan
Türü
Program
Kodu
Puan
Türü
Program
Kodu
MF
302
İngilizce
MF
601
Mimarlık
Lisans
4
İngilizce
202
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Lisans
4
İngilizce
MF
602
İç Mimarlık
Lisans
4
İngilizce GY-1
203
Mütercim Tercümanlık
Lisans
4
İngilizce
İD
603
İç Mimarlık (Türkçe)
Lisans
4
Türkçe
GY-1
204
Psikoloji
Lisans
4
İngilizce
TM
205
Türk Dili ve Edebiyatı
Lisans
4
Türkçe
TS
206
Psikoloji (Türkçe)
Lisans
4
Türkçe
TM
Program
Türü
Öğrenim
Süresi
Eğitim
Dili
Puan
Türü
Program
Kodu
Türkçe
İD
MY
Türkçe
TM
Program
Kodu
Türkçe
TM
401
TS
Puan
Türü
4
MF
Türkçe
Eğitim
Dili
Lisans
İngilizce
TM
Öğrenim
Süresi
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
İngilizce
Türkçe
(%30
İngilizce)
Program
Türü
201
HUKUK FAKÜLTESİ
Eğitim
Dili
Program
301
Program Öğrenim
Türü
Süresi
Program
Hukuk
Lisans
4
Eğitim
Dili
Puan
Türü
Türkçe
TM
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Program
Kodu
Program
701
Bilgisayar Mühendisliği
Lisans
4
İngilizce
MF
702
Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe)
Lisans
4
Türkçe
MF
703
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Lisans
4
İngilizce
MF
704
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Lisans
4
İngilizce
MF
705
Endüstri Mühendisliği
Lisans
4
İngilizce
MF
Program
Türü
Öğrenim
Süresi
Eğitim
Dili
Puan
Türü
706
İnşaat Mühendisliği
Lisans
4
707
İnşaat Mühendisliği (Türkçe)
Lisans
Gazetecilik (Türkçe)
Lisans
4
Türkçe
TS
708
Lisans
402
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
İşletme Mühendisliği
Lisans
4
İngilizce GY-2
403
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Lisans
4
İngilizce
TS
404
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)
Lisans
4
Türkçe
TS
Lisans
4
İngilizce
TS
Lisans
4
Türkçe
TS
Program
Kodu
Program
Türü
Öğrenim
Süresi
Eğitim
Dili
Puan
Türü
001
Program
Türkçe
TS
405
Radyo - TV ve Sinema
Türkçe
TS
406
Radyo - TV ve Sinema (Türkçe)
Türkçe
MF
Türkçe
TS
İŞLETME VE EKONOMİ FAKÜLTESİ
Program
Kodu
Program
501
İktisat
Lisans
4
İngilizce
TM
502
İşletme
Lisans
4
İngilizce
TM
503
İşletme (Türkçe)
Lisans
4
Türkçe
TM
504
Kamu Yönetimi
Lisans
4
İngilizce
TM
505
Siyaset Bilimi
Lisans
4
İngilizce
TM
506
Uluslararası İlişkiler
Lisans
4
İngilizce
TM
İngilizce
MF
4
Türkçe
MF
4
İngilizce
MF
709
Makina Mühendisliği
Lisans
4
İngilizce
MF
710
Mekatronik Mühendisliği
Lisans
4
İngilizce
MF
711
Yazılım Mühendisliği
Lisans
4
İngilizce
MF
Program
Türü
Öğrenim
Süresi
Eğitim
Dili
Puan
Türü
Beslenme ve Diyetetik
Lisans
4
Türkçe
MF
002
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Lisans
4
Türkçe
MF
003
Sağlık Yönetimi
Lisans
4
Türkçe
TM
004
Spor Bilimleri
Lisans
4
Türkçe
SY
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Program
Adal
Program
Kodu
801
Bilgis
802
Bilgisa
803
Biyom
804
Elektr
805
Harita
806
İnşaa
807
Muha
808
Tibbi
Program
Kodu
005
Hemş
006
Anest
007
İlk ve
008
Ağız
009
Diyal
010
Fizyo
011
Tibbi
012
Yaşlı
013
Ameli
014
Perfüz
015
Radyo
016
Optis
25
Tablo 3 Lisans ve Önlisans Programları
DAÜ Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu 2014
TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
Eğitim
Dili
Puan
Türü
Program
Kodu
İngilizce
MF
302
Program
Adalet
Eğitim
Dili
GY-1
Puan
Türü
İngilizce
MF
Türkçe
MF
İngilizce
MF
İngilizce
MF
İngilizce
MF
İngilizce
MF
Türkçe
MF
İngilizce
MF
İngilizce
MF
İngilizce
MF
İngilizce
MF
Eğitim
Dili
Puan
Türü
Türkçe
MF
Türkçe
MF
Türkçe
TM
Türkçe
SY
Önlisans
2
Türkçe
TM
BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU
İngilizce GY-1
Türkçe
Program Öğrenim Eğitim Puan
Türü
Dili
Türü
Süresi
Program
Kodu
Program
Program
Türü
Öğrenim
Süresi
Eğitim
Dili
Puan
Türü
Lisans
4
İngilizce
MF
801
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
802
Bilgisayar Programcılığı
Önlisans
2
Türkçe
MF
803
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Önlisans
2
Türkçe
MF
804
Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
Önlisans
2
Türkçe
MF
805
Harita ve Kadastro
Önlisans
2
Türkçe
MF
806
İnşaat Teknolojisi
Önlisans
2
Türkçe
MF
807
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Önlisans
2
Türkçe
TM
808
Tibbi Dökümantasyon ve Sekreterlik
Önlisans
2
Türkçe
TS
SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU
Program
Kodu
Program
Program
Türü
Öğrenim
Süresi
Eğitim
Dili
Puan
Türü
Lisans
4
Türkçe
MF
005
Hemşirelik
006
Anestezi
Önlisans
2
Türkçe
MF
007
İlk ve Acil Yardım
Önlisans
2
Türkçe
MF
008
Ağız ve Diş Sağlığı
Önlisans
2
Türkçe
MF
009
Diyaliz
Önlisans
2
Türkçe
MF
010
Fizyoterapi
Önlisans
2
Türkçe
MF
011
Tibbi Görüntüleme Teknikleri
Önlisans
2
Türkçe
MF
012
Yaşlı Bakımı
Önlisans
2
Türkçe
MF
013
Ameliyathane Hizmetleri
Önlisans
2
Türkçe
MF
014
Perfüzyon Teknikleri**
Önlisans
2
Türkçe
MF
015
Radyoterapi
Önlisans
2
Türkçe
MF
016
Optisyenlik**
Önlisans
2
Türkçe
MF
Program
Kodu
Program
Program
Türü
Öğrenim
Süresi
Eğitim
Dili
Puan
Türü
901
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Lisans
4
İngilizce
TM
902
Turizm ve Otelcilik
Önlisans
2
İngilizce
TM
903
Aşçılık
Önlisans
2
Türkçe
TS
904
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
4
Türkçe
TS
Program
Türü
Öğrenim
Süresi
Eğitim
Dili
Puan
Türü
Lisans
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
Program
Kodu
Program
507
Bankacılık ve Finans
Lisans
4
İngilizce
TM
508
Bankacılık ve Sigortacılık
Lisans
4
İngilizce
TM
509
İnsan Kaynakları Yönetimi
Lisans
4
İngilizce
TM
510
Pazarlama
Lisans
4
İngilizce
TM
511
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Lisans
4
İngilizce
TM
512
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe)
Lisans
4
Türkçe
TM
513
Uluslararası Finans
Lisans
4
İngilizce
TM
514
Y önetim Bilişim Sistemleri
Lisans
4
İngilizce
TM
** Gerekli onayların alınması halinde öğrenci kabul edilecektir.
DAÜ Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu 2014
26
Tablo 4 Lise / Meslek Lisesi Mezunu Adaylardan
Sınavsız Öğrenci Alan Önlisans Programları
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
Program
Kodu
302
Program
Adalet
Öğrenim
Süresi
Eğitim Dili
2
Türkçe
BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU
Program
Kodu
Program
Öğrenim
Süresi
Eğitim Dili
802
Bilgisayar Programcılığı
2
Türkçe
803
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
2
Türkçe
804
Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
2
Türkçe
805
Harita ve Kadastro
2
Türkçe
806
İnşaat Teknolojisi
2
Türkçe
807
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
2
Türkçe
808
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik
2
Türkçe
TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
Program
Kodu
Program
Öğrenim
Süresi
Eğitim Dili
903
Turizm ve Otelcilik
2
İngilizce
904
Aşçılık
2
Türkçe
Not: Lise/meslek lisesi mezunu veya mezun adaylarından “Sınavsız Girişten Yararlanmak” isteyenlerin, yukarıdaki tablodan seçecekleri tercihlerini Başvuru
Formu’nda belirtmeleri gerekmektedir. (Başvuru Formu için ilk sayfaya bakınız)
27
DAÜ Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu 2014
Tablo 5
2014 - 2015 AKADEMİK YILI
KKTC UYRUKLU ÖĞRENCİLERE AİT YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
Net Ücret
(KDV Hariç) ***
Fakülte / Okul
Bölüm / Program
Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi
Marmara Üniversitesi Doğu Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası Ortak Tıp Programı
Eczacılık Fakültesi
Eczacılık
9,585 ¨
Diğer Fakülte ve Yüksekokullar
Tüm Lisans Programları
8,105 ¨
Yüksekokullar
Tüm Önlisans Programları
7,145 ¨
Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu
İngilizce Hazırlık
8,105 ¨
17,010 ¨
*** Rakamlara KDV ve Öğrenci Aktivite Fonu ile Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu için
kitap ücreti dahil değildir. Yıllık olan bu ücretler Güz ve Bahar dönemlerinde vade farkı
uygulanarak 4’er taksitte ödenebilir.
Tablo 6
GCE A LEVEL, GCE AS LEVEL İLE
GİRİŞTE UYGULANACAK
PUANLAR
GCE
A Level
GCE
AS Level
A*
Puan
140
A
120
B
C
100
80
60
D
E
A
B
C
50
D
E
40
30
Download

Sınav Kılavuzu (PDF)