MEB (TEOG-1) 8.SINIF MATEMATÝK TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ (D KÝTAPÇIÐI)
1.
4.
(0,5)4 =
$ % $ %
5
–––
10
4
=
1
––
2
4
14
= —–
24
1
= —–
16
Yanýt: B
harfine doðru boyunca ötelemeli yansýma
hareketi yapýlmýþtýr.
Yanýt: A
2.
M0,25
ll + M1,96
ll
=
5.
M lM l
25
–––– +
100
196
––––
100
Tam kare sayýlar: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64,
81, 100, ... n2 dir.
15 < 16,
25, 36, 49, 64 < 75
1442443
5 adet
14
5
= ––– + –––
10
10
Yanýt: C
19
= –––
10
= 1,9
Yanýt: B
6.
3.
1
1
––––– = –––– = 2–10 = 4–5
1024
210
Her bir kardeþe düþen ceviz sayýsý;
312 312
—– = —–
= 310 dur.
9
32
Yanýt: D
Yanýt: B
1
2014-2015 / TEOG-1 (8. Sýnýf) Çözümler (D Kitapçýðý)
7.
A) Alan = M7 ⋅ 3M7 = 3 ⋅ M49
l = 3 ⋅ 7 = 21 cm2
11.
B) Alan = 2M2 ⋅ 8M2 = 16M4 = 16 ⋅ 2 = 32 cm2
C) Alan = 2M5 ⋅ 3M5 = 6M25
l= 6 ⋅ 5 = 30 cm2
D) Alan = 3M3 ⋅ 4M3 = 12M9 = 12 ⋅ 3 = 36 cm2
ABCD dikdörtgeninin köþe noktalarýnýn koordinatlarý;
4 br saða , 5 br yukarý
A) (–6, –3)
A’(–2, 2)
ötelendiðinde
B) (–3, –2)
4 br saða , 5 br yukarý
ötelendiðinde
B’(1, 3)
En büyük alana sahip dikdörtgenin kenar uzunluklarý 3M3 cm ve 4M3 cm dir.
C) (–3, –5)
4 br saða , 5 br yukarý
ötelendiðinde
C’(1, 0)
Yanýt: D
D) (–6, –6)
4 br saða , 5 br yukarý
ötelendiðinde
D’(–2, –1)
noktalarý oluþur.
8.
(60 – 69) dak → 9 kiþi
(70 – 79) dak → 6 kiþi
123
Yanýt: C
en az 60 dakika kullanan
öðrenci sayýsý 15 tir.
Yanýt: B
12.
9.
Tel uzunluðu
parça sayýsý = –––––––––––––––––––––––
Her bir parçanýn uzunluðu
18 cm
a
Alan = a2
a
M80
l
= ––––
M5
Alan = 18 ⋅ 12
= 216 cm2
= M16
l = 4 parçaya ayrýlmýþtýr.
Yanýt: A
Dikdörtgen
Kare
a2 = 216
a = 6M6 cm
Yanýt: A
10.
23 ⋅ 32 = 2 ⋅ 22 ⋅ 32
=2⋅6
2
13.
dýr.
2871000000 = 2,871 ⋅ 109
olarak bilimsel gösterilmiþ olur.
Yanýt: A
Yanýt: D
2
2014-2015 / TEOG-1 (8. Sýnýf) Çözümler (D Kitapçýðý)
14. 1 + M20l = 1 + 2M5
18.
9 k
10
81
100
1 + 2M5 – 2M5 = 1
olarak sonuç tam sayý bulunmuþ olur.
87 < 100
81 <
Yanýt: C
Yanýt: C
15.
Çember Sayýsý
Baþlangýç
1
1. adým
1+4
2. adým
1 + 4 + 42
3. adým
1 + 4 + 42 + 43 = 85
Yanýt: C
19. M180
ll – M125
ll = M36⋅5
ll – M25⋅5
ll
= 6M5 – 5M5
= M5 metre yol kalmýþtýr.
Yanýt:D
16. A(ABCD) = 169 cm2 ise,
M169
ll = 13 cm bir kenar uzunluðudur.
A(KLMD) = 25 cm2 ise,
M25
l = 5 cm bir kenar uzunluðudur.
13 – 5 = 8 cm = |AK| olur.
Yanýt: B
–4–3
–(22)
–3
–2–6
20. –––––
= –––––––
= –––––
–4
–4
–4
2
4
6
4
6
4
6
17. –– ⋅ –– ⋅ –– =
3
=
2
––
3
2
= –2–2
1
= – ––
4
$ % $ %
4
––
6
2
3
Yanýt: A
Yanýt: C
3
2014-2015 / TEOG-1 (8. Sýnýf) Çözümler (D Kitapçýðý)
Download

Matematik- D Kitapçığı Çözümleri