Adı Soyadı:
No:
8.SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIM SORULARI-1
1. Aşağıda ilk iki adımı verilen fraktalın 4.
adımını çiziniz.
1.Adım
6. Bir sınıftaki öğrencilerin günlük kitap okuma
süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Kitap Okuma
Süresi
(Dakika)
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
2.Adım
2. Aşağıdaki şeklin saat yönünde orijin
etrafında 90˚ döndürülmüş halini çiziniz.
Öğrenci
Sayısı
2
6
5
3
4
2
3
12
6
2
Yukarıdaki tabloya göre kaç kişi 1 saatten
daha az süre kitap okumaktadır?
7. Aşağıda bir fabrikada hazırlanan kayısı
paketlerinin kütlelerine göre dağılımı verilmiştir.
3.Aşağıda verilen noktaların x ve y eksenlerine
göre simetrileri alındığında oluşacak noktaların
koordinatlarını karşılarına yazınız?
x eksenine göre y eksenine göre
A(4,2)
B(-3,5)
C(1,-3)
D(-3,-3)
Histograma göre aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
E(-6,-1)
4. T(3,2) noktasının x ekseninde 2 birim sağa
ve y ekseninde 5 birim yukarı ötelenmişinin
koordinatlarını bulunuz?
5) 4 , 7 , 10 , 13 , 16 , 19 , ?
Yukarıdaki aritmetik diziye göre aşağıdaki soruları
cevaplayınız.
A) Kütlesi en az olan paket 44 kilogramdır.
B) Kütlesi 20 kilogramdan az 11 paket vardır.
C) Kütlesi 50 kilogramdan fazla toplam 10 paket
vardır.
D) Histogramın grup genişliği 6 'dır.
8. Aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz.
a)
b)
2 4 =
5 2 =
a) Soru işareti olan yere hangi sayı gelmelidir?
c)
(0,3) 2  (0,8) 2 =
d)
6.2 1 =
b) Bu dizinin örüntü kuralını bulunuz.
c) Örüntü kuralından yararlanarak bu dizinin
100.terimini bulunuz.
www.aksiyom.com
9.
315  912  27 5
337
15.
1,44  0,04  0,16
işleminin sonucu
bulunuz.
işleminin sonucunu bulunuz?
10. Aşağıdaki sayıları bilimsel gösterimle yazınız.
a) 6700000=.....................
b) 0,0000197=.....................
11.
168 sayısının yaklaşık değerini bulunuz.
16.
A
70°
60°
B
C
Yandaki verilen
ABC üçgeninin kenar
uzunluklarını büyükten
küçüğe doğru
sıralayınız.
12. Bir torbada 5 sarı 4 kırmızı top vardır. Torbadan
çekilen top torbaya geriye atılmamak koşuluyla
torbadan iki top çekiliyor.Buna göre birinci topun
sarı, ikinci topun kırmızı olma olasılığı kaçtır?
A)


B)


C)


D)


17. Dikdörtgen biçimindeki bir kağıt şekildeki gibi
katlanıyor.
13. 12  27  48 
sonucunu bulunuz.
108 işleminin
14. Aşağıdaki ifadelerden doğru olana "D",
yanlış olana "Y" harfi koyunuz.(5p)
Verilenlere göre kağıdın kısa kenarının
uzunluğu kaç cm'dir?
( ) Üslü bir ifadenin tekrar üssü alınırsa
üsler çarpılır.
( ) Tabanı negatif bir sayı olan üslü
sayının tek kuvvetleri pozitiftir.
( ) Karekökleri tam sayı olan doğal
sayılara tam kare sayılar denir.
( ) 125 sayısı tam kare bir sayıdır.
( ) Alanı 20 m2 olan bir karenin bir kenar
uzunluğu
20 m dir.
www.aksiyom.com
Download

8.Sınıf Matematik Dersi Kazanım Soruları-1b