İşlemleri zihinden yapmaya özen gösteriniz
1. 36 sayfalık dergilerden 4 tanesini okudum. Kaç sayfa okumuş oldum?
Yanıt : ....................................
2.
Okul gezisine 6 otobüs ile gittik. Her otobüste 32 kişi olduğuna göre okul gezisine
kaç kişi katılmıştır?
Yanıt : ....................................
3. Öğretmenimiz sınıfındaki 32 öğrencisine 5’er kalem verdi. Öğretmenimiz öğrencilere
toplam kaç kalem vermiştir?
Yanıt : ....................................
4.
5.
8 metre kumaştan bir takım elbise diken terzi 42 tane takım elbise dikebilmek için
kaç metre kumaş gerekir?
Yanıt : ....................................
Her birinde 28 pasta bulunan tepsilerin 6 tanesinde kaç pasta vardır?
Yanıt : ....................................
4. Ablam her gün 38 problem çözüyor. Ablam 5 günde kaç problem çözer?
Yanıt : ....................................
5. İçinde 110 kilogram un bulunan çuvallardan 9 tane alırsak kaç kilogram un alırız?
Yanıt : ....................................
6. 13 Arkadaş, üçer top dondurma aldık. Toplam kaç top dondurma almış olduk?
Yanıt : ....................................
7. Günde 21 sayfa kitap okuyan bir kişi, bir haftada kaç sayfa kitap okumuş olur?
Yanıt : ....................................
8. Her birinin kütlesi 32 kilogram olan 9 kasa elma , toplam kaç kilogramdır?
Yanıt : ....................................
9. Dakikada 62 metre yürüyen bir kişi 8 dakikada kaç metre yürümüş olur?
Yanıt : ....................................
10. Saatte 18 gömlek diken bir makinede 7 saatte kaç gömlek dikilir?
Yanıt : ....................................
11.
65 düzine tabağın 35 tanesi kırıldı. Sağlam kaç tane tabak kalmıştır?
Yanıt : ....................................
İşlemleri zihinden yapmaya özen gösteriniz
12. Aldığım çiçekleri 14 vazoya yerleştirdim. Her vazoya 14 çiçek koydum. 12 çiçek arttı.
Toplam kaç tane çiçek almıştım?
Yanıt : ....................................
13. Her birinde 140 misket bulunan keselerin 12 tanesinde kaç misket vardır?
Yanıt : ....................................
14. Her biri 45 kg olan pirinç çuvallarından 32 çuval pirinç alınmıştır. Alınan pirinç
toplam kaç kilogramdır?
Yanıt : ....................................
14. Stadyumdaki seyirciler, 4 tribüne eşit sayıda oturmuştur. Her birinde 260 kişi
olduğuna göre stadyumda kaç seyirci vardır?
Yanıt : ....................................
15. 175 TL param vardı. 20 TL’de babam verdi. Almak istediğim bisiklet, paramın 3
katıdır. Bisikletin fiyatı kaç TL’dir?
Yanıt : ....................................
16. Bir sınıfta öğrenciler 18 sıraya eşit sayıda oturmuştur. Sınıftaki her sıraya 3 kişi
oturmaktadır. Sınıf mevcudu kaç kişidir?
Yanıt : ....................................
17.
Günde 10 kilometre koşan bir sporcu, 18 günde kaç kilometre koşar?
Yanıt : ....................................
18. Günde 2 saat televizyon izleyen biri, bir yılda kaç saat televizyon izler?
Yanıt : ....................................
19.
6 kişi topladığımız elmaları eşit şekilde paylaştık. Her birimiz 17 elma aldığımıza
göre kaç elma topladık?
Yanıt : ....................................
20. Her birinde 127 fındık olan paketlerden 7 tane aldım. Toplam kaç tane fındık aldım?
Yanıt : ....................................
21. 30 tane sepetin her birine 27 kg kayısı koydum. Sepetlere toplam kaç kg kayısı
koydum?
Yanıt : ....................................
22.
Her birinde birer deste defter olan 18 kutu vardır. Bu kutularda toplam kaç defter
vardır?
Yanıt : ....................................
23. Günde 25 litre süt satan bir satıcı bir ayda kaç litre süt satmış olur?
24.
Yanıt : ....................................
Günde 12 kez 43 yolcusuyla sefer yapan bir otobüs, 2 günün sonunda kaç yolcu
taşımış olur?
Yanıt : ....................................
Download

zihin.prob-3 - Kartanelerim.com