Sınıf: 5/
Ders: Fen Bilimleri
Adı Soyadı:
Kazanım: I.dönem tekrarı
Tarih: 23.01.2015
Sevgili Öğrencimiz,
 Aşağıda verilen tablodaki olayları inceleyerek genleşme veya büzülme olduğuna
karar ver ve tabloda işaretle.
OLAY
GENLEŞME
BÜZÜLME
Açılmayan konserve kapağının ısıtılınca rahatça açılması
Telefon tellerinin kışın gerginleşmesi
Soğuk suya konulan şişmiş balonun biraz sönmesi
Tren raylarının yazın uzaması
Termometre içindeki civa seviyesinin aşağıya inmesi
Sütün taşması
 Aşağıdaki soruları cevapla.
1.Tabloda bazı saf maddelere ait erime- donma ve kaynama noktaları verilmiştir.
Bu tablodan yararlanarak aşağıdaki soruları cevapla.
ERİME-DONMA
NOKTASI
MADDE
SU (I)
KAYNAMA
NOKTASI
O
1OO
ETİL ALKOL (II)
-114
78
CİVA (III)
-38
356
KÜKÜRT (IV)
115
444
DEMİR(V)
1535
2750
A)Hangi maddeler -40 0C de katı
haldedir?
B)Hangi maddeler 245
haldedir?
C)Hangi maddeler 110
haldedir?
0
0
C de sıvı
C de gaz
D) Hangi maddeler 0 0C katıdır.
 ÖZEL ARI OKULLARI ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (ARGE) MERKEZİ, 2014–2015
I. Enerji türü değildir.
II. Birimi kaloridir.
III. Termometreyle ölçülür.
2. Yukarıda verilenlerden hangileri,
sıcaklıkla ilgili özelliklerdir?
A) Yalnız II
B) I ve III
C) I ve II
D) I, II ve III
10 dk
8 dk
5 dk
12 dk
3. P, R, S ve T kaplarındaki sular eşit
miktardadır. P 10dk, R 8 dk. S 5 dk. ve T
12 dk. ısıtılırsa hangi kaptaki su daha
sıcak olur?
A) P
4. Aşağıdaki özdeş
B) R
C) S
D) T
miktardaki alkol, su ve zeytinyağı eşit sürede, eşit miktarda
ısıtıldığı halde farklı zamanlarda kaynadığı görülmüştür.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Her maddenin kütlesi farklı olduğu için
B) Her maddenin kaynama noktası farklı olduğu
için
C) Aldıkları ısı miktarı farklı olduğu için
D) Isıtılma süreleri farklı olduğu için
5. En hassas ölçüm hangi dinamometre ile
yapılabilir?
6. Aşağıdaki olaylardan hangisinde
dışarıya ısı verilir?
A)Dondurmanın erimesi.
B)Camın nefesimizle buğulanması.
C) Islak çamaşırların kuruması.
D)Göllerdeki buzun çözünmesi.
A) L
B) N
C) K
D) M
 ÖZEL ARI OKULLARI ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (ARGE) MERKEZİ, 2014–2015
7. Dinamometre ile ilgili olarak
8. Aşağıdaki bilgilerden hangisi ya da
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
hangileri doğrudur?
A) Kuvvetin büyüklüğünü ölçmeye yarar.
I. Kaygan yüzeylerde sürtünme
B) Sınırlı bir aralıkta ölçüm yapar.
C) Cisimlerin esneklik özelliğinden
yararlanılarak yapılmıştır.
D) Dinamometrede ölçülen kuvvetin birimi
kilogramdır.
9. Şekilde en fazla 20 N büyüklüğündeki
kuvvetin ölçülebildiği dinamometre 10
bölmelidir. Buna göre dinamometreyi 2
bölme uzatan kuvvet kaç N dur?
A)
1
B) 2
C) 4
D) 8
gerçekleşmez.
II. Sürtünme kuvveti cismin hareketini
etkiler.
III. Sürtünme kuvveti yüzeyin pürüzlülük
durumuna bağlıdır.
A)Yalnız II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III
I-Kışın kar lastiği takmak.
II-Kapı menteşelerini yağlamak.
III-Masanın altına tekerlek takmak.
10. Verilenlerden hangisi ya da
hangileri sürtünmeyi azaltmak için
yapılmıştır?
A) Yalnız I
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III
11. Aşağıdakilerde hangisi erime noktası
12. Aşağıdakilerden hangisi hem su
için yanlış bir ifadedir?
hem de hava direnci göz önüne
A) Katı bir maddenin sıvı hale geçtiği
alınarak tasarlanır?
sıcaklıktır.
A) Paraşüt
B) Buz, 0 oC’de erir.
B) Sürat motoru
C) Her maddenin erime sıcaklığı
C) Bisiklet
birbirinden farklıdır.
D) Otomobil
D) Erime noktası ile yoğuşma noktası
birbirine eşittir.
 ÖZEL ARI OKULLARI ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (ARGE) MERKEZİ, 2014–2015
13.Aşağıdaki boşlukları uygun kelimeler ile tamamla.
 …………………. insan vücudunda yapıcı ve onarıcı olarak görev yapan besin içeriğidir.
 İdrarın içerisinde vücuttan atılması gereken fazla su, …………………. ve ……………….
vardır.
 Vücudumuzda enerji verici olarak görev yapan besin içerikleri ………………… ve
yağlardır.
 Besinlerin kana karışabilecek kadar küçük parçalara kadar ayrılması işlemine
……………….. denir.
 Sigara içenlerin etrafında bulunup, sigara dumanından etkilenen kişilere
……………………….. adı verilir.
 Sindirim sonucu oluşan atık madde …………………………ten dışarı atılır.
 Böbrekleri çalışmayan insanların vücutlarında biriken atık maddelerin
uzaklaştırılması için kullanılan makinaya ……………………….denir.
 Vücutta oluşan zararlı maddelerin uzaklaştırılmasına ………………….. denir.
Besin çeşidi
Öncelikli görev
1
karbonhidrat
enerji verici
2
protein
yapıcı onarıcı
3
yağ
enerji verici
4
vitamin
enerji verici
15.Buna göre yukarıdaki şekillerle
gösterilen dişler, aşağıdakilerden
hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
14.Tablodaki besinlerden hangilerinin
öncelikli görevi yanlış verilmiştir?
A) Yalnız 4
B) 1 ve 2 C) 1 ve 4
D) 2 ve 3
16.Sindirim olayı ………ile başlar,
………………ile sona erer. Boşluklara sırasıyla
aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir?
A) Yutak – yemek borusu
B) Ağız – ince bağırsak
C) Yutak – kalın bağırsak
A)
B)
C)
D)
M
Kesici diş
Köpek dişi
Azı dişi
Kesici diş
N
Azı dişi
Kesici diş
Köpek dişi
Köpek dişi
K
Köpek dişi
Azı dişi
Kesici diş
Azı dişi
17.Dengeli beslenmeyi en iyi açıklayan
tanım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meyve ve sebze tüketmektir.
B) Her çeşit besinden yeterince
tüketmektir.
C) Et, süt, yumurta tüketmektir.
D) Taze besin tüketmektir.
D) Ağız – yutak
 ÖZEL ARI OKULLARI ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (ARGE) MERKEZİ, 2014–2015
Download

Sevgili Öğrencimiz