3. TEMA Üretim Tüketim ve
Verimlilik
2. TEMA Atatürk
1. TEMA Birey ve Toplum
Okuduğunu anlama-Resim Yorumlama
Deyimler
Atasözleri
Şiir tamamlama
Yazımı Karıştırılan Sözcükler
Eş Anlamlı Kelimeler
Karşıt Anlamlı Kelimeler
Tanışma, Selamlaşma, Teşekkür Etme vs.
Şiire Hâkim Olan Duygu
Alfabetik Sıralama
Anahtar Kelimeler
Anlamlı ve Kurallı Cümle Oluşturma
Toplum ve Görgü Kuralları - Görsel İlişkisi
Varlıkları İfade Eden Kelimeler (İsimler)
Özdeyiş
Özel Adların Yazılışı
Gerçek Anlam
Görsel Okuma: Görsel ve metin ilişkisi
Kısaltmaların Yazılışı
Cümle Anlamı
Konu
Ana Fikir (Ana Düşünce)
Anlatım Bozuklukları
Eş Sesli Kelimeler
Kesme İşareti (')
Fizikî ve Karakteristik Özellikler
İsmi Niteleyen Kelimeler (Sıfat)
İsmin (Adın) Hâlleri
Paragraf - Paragraf Oluşturma
Karşılaştırma (Kıyaslama) Cümleleri
Başlık
Betimleme (Tasvir Etme)
5N 1K
Özetleyen ve Sonuç Bildiren İfadeler
Hikâye Haritası
Gerçek - Hayal Cümleleri
“ki”nin Yazılışı
2
3
4
5
6
18 Kasım 2014 Salı
09 Ocak 2015 Cuma
19 Mart 2015 Perşembe
10 Nisan 2015 Cuma
08 Mayıs 2015 Cuma
Zambak 4. Sınıf
Türkçe
1
23 Ekim 2014 Perşembe
DENEME SAYISI
4. TEMA
Yenilikler ve
Gelişmeler
5. TEMA
Sağlık ve
Çevre
6. TEMA Güzel Ülkem
7. TEMA Değerlerimiz
Türkiye
Söz Varlığını Geliştirme
Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler
Paragrafta Yardımcı Fikirler
Tanım Cümlesi
İsmin Yerini Tutan Kelimeler (Zamir, Adıl)
Mektup Yazma
Neden (Sebep) - Sonuç İlişkisi
Öznellik - Nesnellik
Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler
Kelime Türeten Ekler (Yapım Ekleri)
Soru cümlesi "mi"nin yazılışı
Genel ve Özel Durumları Belirten İfadeler
Fiil (Eylem)
Paragrafta Anlam
Mecaz Anlam
Paragrafta Duyular
Noktalama İşaretleri
Paragrafın Akışını Bozan Cümle
Bağlaçlar
Yay Ayraç (Parantez)
Eylemde Zaman
“de”nin Yazılışı
Duygusal ve Abartılı İfadeler
Tahmin Etme (İhtimal, Olasılık) Cümleleri
Terim Anlamlı Kelimeler
Açı
Üçgen ve çeşitleri
Kare ve dikdörtgen
Simetri
Örüntü ve Süsleme
Sütun grafiği
Doğal sayılar
yıl-ay-hafta-gün
Toplama
Çıkarma
Çarpma
Bölme
Doğal Sayı Problemi
Tartma
Sıvı Ölçme
Zihinden toplama-çıkarma
Doğal sayıları yuvarlama
Tahmin Etme
Olasılık
Kesirler
Kesirleri Karşılaştırma-Sıralama
Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi
Alan ölçme
Kesir problemi
Ondalık kesirler
Ondalık kesirleri karşılaştırma
Uzunluk ölçme
Çevre
Zihinden çarpma işlemi
Çarpma ve Bölme İşlemlerinde Tahmin
Sayı Örüntüleri
İki Adımlı İşlemler
Yapı Oluşturma
Saat, Dakika, Saniye
2
3
4
5
6
18 Kasım 2014 Salı
09 Ocak 2015 Cuma
19 Mart 2015 Perşembe
10 Nisan 2015 Cuma
08 Mayıs 2015 Cuma
Zambak 4. Sınıf
Matematik (MEB)
1
23 Ekim 2014 Perşembe
DENEME SAYISI
ÜNİTE-6
ÜNİTE-5
ÜNİTE-4
ÜNİTE-3
ÜNİTE-2
ÜNİTE-1
AÇILAR VE AÇI ÖZELLİKLERİ
AÇI ÇEŞİTLERİ
ÜÇGEN ,KARE, DİKDÖRTGEN
KÖŞEGEN
ÜÇGEN VE ÇEŞİTLERİ
KARE VE DİKDÖRTGEN
DİK ÜÇGEN, KARE VE DİKDÖRTGEN ÇİZİMİ
SİMETRİ
ÖRÜNTÜ VE SÜSLEME
DOĞAL SAYILARLA ÖRÜNTÜ
SÜTUN GRAFİĞİ
4,5 VE 6 BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR
DOĞAL SAYILARI ÇÖZÜMLEME
DOĞAL SAYILARDA SIRALAMA
DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ
DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ
TOPLAMA VE ÇIKARMA PROBLEMLERİ
DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ
DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ
ÇARPMA VE BÖLMEDE TAHMİN
TARTMA
TARTMA PROBLEMLERİ
YUVARLAMA
TAHMİN ETME
ZİHİNDEN TOPLAMA
ZİHİNDEN ÇIKARMA
LİTRE VE MİLİLİTRE ARASINDAKİ İLİŞKİLER (SIVILARI ÖLÇME)
SIVILARI ÖLÇME PROBLEMLERİ
KESİRLERİ İSİMLENDİRME
KESİRLERİ SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME
KESİRLERİ KARŞILAŞTIRMA VE SIRALAMA
ÇOKLUĞUN VERİLEN KESİR KADARINI BULMA
SAAT, DAKİKA, SANİYE DÖNÜŞÜMLERİ
YIL, AY, HAFTA, GÜN
ZAMAN ÖLÇME PROBLEMLERİ
ALAN
ÖLÇME BİRİMLERİNDEKİ YENİLİĞİN GEREKLİLİĞİ
UZUNLUK ÖLÇÜ BİRİMLERİ VE ARASINDAKİ İLİŞKİLER
BİR UZUNLUĞU TAHMİN ETME
UZUNLUK ÖLÇME PROBLEMLERİ
KENARLARINA GÖRE ÜÇGENLER
ONDALIK KESİRLER
KESİRLERLE TOPLAMA VE ÇIKARMA
KESİR PROBLEMLERİ
OLASILIK
DÜZLEMSEL ŞEKİLLERİN ÇEVRE UZUNLUĞU
KARE VE DİKDÖRTGENİN ÇEVRESİ
ÇEVRE PROBLEMLERİ
EŞ KÜPLERLE YAPI OLUŞTURMA
5,25 VE 50 İLE KISA YOLDAN ÇARPMA
ÜÇ DOĞAL SAYI İLE ÇARPMA
İKİ ADIMLI İŞLEMLER
ÇARPMA VE BÖLME PROBLEMLERİ
2
3
4
5
6
18 Kasım 2014 Salı
09 Ocak 2015 Cuma
19 Mart 2015 Perşembe
10 Nisan 2015 Cuma
08 Mayıs 2015 Cuma
Zambak 4. Sınıf
Matematik (Diğer Yayın Tutku)
1
23 Ekim 2014 Perşembe
DENEME SAYISI
ÜNİTE-1
Destek ve Hareket Sistemimiz
İskeletin temel kısımları
Kemiklerimizi gruplandıralım
Eklemlerimiz
Vücudumuzun şekli
Kaslar iskelete bağlıdır
Kasların yapısı ve çalışması
Egzersiz ile kas ve kemik gelişimi
İskelet ve kas sağlığımız
solunum organlarımız
solunumda havanın izlediği yol
solunumun faydaları (gaz değişimi)
doğru soluk alıp verme
dolaşım organları
kalbimiz ve kanın dolaşımı
kan vücuda neler taşır?
nabız sayımı
kalbin sesi ve steteskop
egzersizin nabıza etkisi
nabız ile ilgili verilerin kaydedilmesi
egzersizin solunuma etkisi
egzersiz, solunum ve nabız ilişkisi
nabız ve soluk alıp verme sıklığı
maddenin duyu organlarıyla belirlenen özellikleri
maddenin sınıflandırılması
mıknatısla çekilen ve çekilmeyen maddeler
maddelerin suda batma yüzme özellikleri
maddelerin günlük hayatta kullanım alanları
maddeleri sınıflandırmada belirsizlik
madde, cisim, malzeme, eşya, alet
Atatürk'ün akılcılık ve bilime verdiği önem
katıların belli bir şekli olduğunu fark eder
sıvılar konulduğu kabın şeklini alır
küçük taneli katılar sıvılar gibi davranır
havanın varlığını farketmek
gazlar bulunduğu ortamda yayılır
gazlar küçük gözeneklerden kaçabilir
katı, sıvı ve gaz maddeler
katı ve sıvıların kütlesi (gr - kg)
2
3
4
5
6
18 Kasım 2014 Salı
09 Ocak 2015 Cuma
19 Mart 2015 Perşembe
10 Nisan 2015 Cuma
08 Mayıs 2015 Cuma
Zambak 4. Sınıf
Fen ve Teknoloji
1
23 Ekim 2014 Perşembe
DENEME SAYISI
ÜNİTE-2
ÜNİTE -3
TE-4
gazların da kütlesi vardır
kütle birimlerini birbirine çevirelim
sıvıların hacmini ölçelim (L - mL)
katıların hacmini ölçelim
ölçü birimlerinde uluslar arası sistem
doğal, işlenmiş ve yapay maddeler
rüzgâr, akarsu, yağmur, buzlanma
doğal kaynakları bilinçli tüketelim
maddenin sıcaklığını termometreyle ölçelim
sıcak ve soğuk maddeler arası ısı geçişi
ısı alışverişi ile ısınma-soğuma ilişkisi
katılarda erime ve bozunma
sıvılar soğursa katı hâle gelir
sıvıların şekil alması, kalıp ve malzeme
saf madde- karışım ilişkisi
karışan maddeler kimliğini korur mu?
Saf ve karışık madde listeleri
suda çözünen ve çözünmeyen maddeler
çözünen madde kaybolur mu?
Erime ile çözünmenin farkı nedir?
topraktaki tuz denizlere taşınır mı?
saf madde- ile karışımların farkı
Süzme yöntemiyle karışımların ayrılması
Buharlaştırmayla ayrılabilen karışımlar
Çöplerdeki demirli atıklar nasıl ayrılır?
hazır yiyecekler ile buharlaştırma ilişkisi
yüzdürme tekniği ile ayılan karışımlar
Hızlı, yavaş, dönen ve sallanan hareketliler
Yön değiştirme, hızlanma, yavaşlama
İtme, çekme ve hareket
Cisimleri harekete geçirmek
Yavaşlatma ve durdurma
Cisimleri durdurmak bazen tehlikelidir
Kuvvet ile itme-çekme ilişkisi
Kuvvet ile hareket ilişkisi
Kuvvetin cisimlere etkileri
Görme ve ışık ilişkisi
Işık yayan cisimler
Işık kaynaklarını sınıflandıralım
Işığı yansıtan cisimler
Işık bir enerji türüdür
Geçmişten günümüze aydınlatma araçları
Aydınlatma teknolojisindeki değişim
Aydınlatma sorunlarını çözme teknikleri
Aydınlatma teknolojilerinin insana etkisi
Aydınlatma ve göz sağlığımız
Aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımı
Işık kirliliği nedir?
Işık kirliliğinin hayata etkisi
ışık kirliliğini azaltmak için önlemler
ÜNİTE-4
ÜNİTE-5
ÜNİTE-6
ses kaynaklarına çevremizden örnekler
her sesin bir kaynağı var
doğal ve yapay ses kaynakları
ses, her yöne yayılır
ses kaynağının yerini belirlemek
ses kaynağının uzaklığı ve yakınlığı
ses üretelim
ses çıkaran cisimler titreşir
titreşen cisimler ses üretebilir
ses bir enerjidir
kulağımız her sesi işitir mi?
ses şiddeti ve işitme
ses şiddeti ve uzaklık ilişkisi
ses şiddetini deştirmeye yarayan araçlar
teknolojik tasarım ve işitme
işitme kaybını engellemek
gürültünün sebepleri
ses kirliliğinin yoğun olduğu mekânlar
ses kirliliği yoğunluğunu gösteren modeller
ses kirliliğinin olumsuz etkileri
ses kirliliğini azaltma önlemleri
ses kirliliğini azaltmaya yardımcı bireysel eylemler
dünyamızın şekli
dünyanın şekline ait geçmişteki fikirler
hava, su ve kara katmanları gözlenebilir
karaların ve suların kapladığı alanlar
yer kabuğu su küre hava küre
ateş küre ve çekirdek
dünyanın katmanlarının genel özellikleri
dünyanın katmanları modeli
karalar ve kayaçlar
kayaçlar ve mineraller
mineral, kayaç, maden ilişkisi
toprak nasıl oluşur?
erozyon ve toprak kaybı
hava, su ve toprağın hayatımızdaki yeri
hava, su ve toprak kirliliği
Çevremizdeki canlı ve cansız varlıklar
Bitkiler ile hayvanları karşılaştıralım
gözle görülemeyecek canlılar
uyku hâlindeki canlılar
çevremizdeki farklı yaşam alanları
yaşam alanında bulunabilecek canlılar
canlıların içinde bulunduğu şartlar
insan faaliyetlerinin olumsuz etkileri
çevre kirliliğinin sebepleri
çevreyi temizleme yöntemleri
çevreyi koruma ve geliştirme faaliyetleri
ÜNİTE-8 ÜNİTE-7
ÜNİTE-6
ÜNİTE-5
ÜNİTE-4
ÜNİTE-3
ÜNİTE-2
ÜNİTE-1
Bireysel Farklılıklar
Duygular ve Düşünceler
Duygu ve Düşüncelere Saygı
Kronolojik Sıra
Resmî Kimlik Belgeleri
Sözlü Tarih Yöntemi - Aile Tarihi
Millî Kültür Ögeleri
Tarihte Türk Oyunları
Kültürün Değişerek Günümüze Taşınması
Millî Mücadele Yılları
Millî Mücadele’de Atatürk
Yönler ve Yön Bulma Yöntemleri
Krokinin Özellikleri
Hava Olayları Grafiği
Doğal ve Beşerî Unsurlar
Efsane ve Şiirlerle Coğrafi özellikler
Doğal Afetlere Hazırlık
İstekler ve İhtiyaçlar
Kaynaklar ve Aile Bütçesi
Alışverişte Standartlar
Bilinçli Tüketicinin Hakları
Üretim, Dağıtım ve Tüketim
İhtiyaçlar ve Meslekler
Teknolojik Ürünler
Zamanı Ölçme Araçları
Teknolojik Ürünlerin Gelişimi
Teknolojinin Getirdiği Yenilikler
Ürün Tasarlama
Teknolojik Ürünleri Doğru Kullanmak
Sosyal Örgüt, Resmî Kurum ve Gruplar
Sosyal İhtiyaçların Çözümü
Sosyal Gruplarla Etkileşim
Okulda Sosyal Kulüpler
Yakın Çevrede Sosyal Etkinlikler
Yerel Yönetim Birimleri
Kamuoyunun Etkisi
TBMM'nin Açılışı
Dünya Üzerindeki Ülkeler
Diğer Ülkelerde Günlük Yaşam
Özel Günler ve Kutlamalar
2
3
4
5
6
25 Kasım 2014 Salı
09 Ocak 2015 Cuma
19 Mart 2015 Perşembe
10 Nisan 2015 Cuma
10 Mayıs 2015 Pazar
Zambak 4. Sınıf
Sosyal Bilgiler
1
23 Ekim 2014 Perşembe
DENEME SAYISI
UNIT 1
IN THE CLASSROOM
UNIT2
CHILDREN'S DAY
UNIT3
FREE TIME
UNIT4
CARTOON CHARACTERS
UNIT5
MY DAY
UNIT6
DOING EXPERIMENTS
UNIT7
JOBS
UNIT8
MY CLOTHES
UNIT9
MY FRIENDS
UNIT10
FOOD AND DRINKS
2
3
4
5
6
18 Kasım 2014 Salı
09 Ocak 2015 Cuma
11 Mart 2015 Çarşamba
10 Nisan 2015 Cuma
08 Mayıs 2015 Cuma
Zambak 4. Sınıf İngilizce
1
23 Ekim 2014 Perşembe
DENEME SAYISI
Download

4. sınıf sınav içeriği