İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
SAYILARLA İZMİR
*07/11/2014 tarihli TÜİK raporundan alınmıştır.
1
NÜFUS (Bin Kişi)
4.061
4.100
4.000
3.949
3.900
3.800
3.739
3.700
3.600
3.500
İzmir
2007
2010
2013
2
YILLIK NÜFUS ARTIŞ HIZI (Binde)
25,0
18,9
20,0
15,0
20,6
15,0
13,1
14,5
15,9
13,5
13,7 13,8
12,0
10,1
10,0
4,1
5,0
0,0
2007-2008
2008-2009
2009-2010
Türkiye
2010-2011
2011-2012
2012-2013
İzmir
3
4
KABA DOĞUM HIZI*
20,0
17,2
16,9
15,0
13,1
12,9
10,0
5,0
0,0
Türkiye
İzmir
2010
2013
*Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen doğum sayısıdır.
5
*Belli bir yıl içinde her 1000 canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısıdır.
6
7
*Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen evlenme sayısıdır.
8
ORTALAMA EVLENME YAŞI
35,0
30,0
25,0
24,5
28,5
26,2
30,0
25,0
28,9
26,9
30,5
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Kadın
Erkek
Kadın
2010
Erkek
2013
Türkiye
İzmir
9
ÖLÜM NEDENLERİ(%)
45,0
40,0
39,8
37,8
35,0
30,0
25,0
25,0
21,3
20,0
15,0
10,0
5,0
13,9
9,8
11,4
9,6
5,6 5,5 4,1
6,0 5,5 4,7
0,0
Türkiye
Dolaşım sistemi hastalıkları
Solunum sistemi hastalıkları
Dışsal yaralanma ve zehirlenmeler
Diğer
İzmir
Tümör
Endokrin hastalıkları
Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları
10
2013
11
Download

Slayt 1 - İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü