Çözüm
T
A
%3
T
hatalı
hatalı
B
ry
Gr"-^
o/"
2
hatalı
c
A-,
o/o
ı
4
Hatalı üretimin B makinesinden ge|mesi B olayı olsun,
P(B)=##=1ft-=#
İri
,İİ atııJığınoa
üste gelen sayılar toplamının 8 olduğu bilindiğine göre, sayılardan birinin
lL?Z
diğerinin 3 katı olma
2.
'^fr?
İ,,-,
olur.
o',İ'.*ݧ:,$:n}n,tn
r, r, f{-!o*""inin elemanları
3 L,*, o iıı^att = Lve L, 6 ue?
zr'ç
=
kullanılar"l. r"L,ffif farklı iki basamaklı sayılar
küçük topların üstüne yazılarak bir torbaya konuluyor.
Torşadan ra§tgele çekilen bir toptakirsayının tek sayı olduğu bilindiğine göre, onlar
3.
tek tek
baf[a-
4beyaz,3 siyah töpun bulunduğu bir torbadan art arda ikitop çekiliyor. Toplar tekrar torbaYa
konulmamak koşulu ile her ikitopun da siyah olma olasılığı kaçtır?
'ı
t
4.
vldır,
.:r,
r:ri.atılmamak
Bir torbada aynı büyüklükte 4 mavi,_3 kırmızı
::.u
|ilve
]::_Ti:
koşulu ile art arda 3 bilye çekiliyor. Çekilen üç bilyenin de mavİ_renkliolma olasılığı kaÇtır?
5.
s1
2 kırmızı topvardır.
A torbasında 4 mavi, 3 kırmızı, B torbasında 3
?''or?Olr:an,nlİsl
1avi,
gelen mavi top dma olasılığını bulunuz.
çilip içinden bir top çekiliyor. Çekilen topun B torbasından
6.
yanyana duran vazolardan
1. sinde 3
bbyaz, 2kırmızı;2. sinde
1 beyaz, 4
kırmlzı ÇiÇek vardır.
Aynı an a her iki vazodan da birer çiçek alınıp diğer vazoya konuluyor.
Bu işlemin sonucunda vazolardaki beyaz ve kırmızı çiçeklerin başlangıÇtaki ile aynı §aYlÜa
olma olasılığı kaçtır?
i
7,
i
I
I
L
Bir torbada eşit sayıda sarı ve mavi bilyeler vardır. Bu torbadan geri konulmamak koŞulu ile aü
,- 2
arda çekilen iki bilyenin de mavi renkli olma olasılığı
kaç bilye vardır?
38
f,
oHuÖuna göre, ilk durumda torbada
Download

A-, ı