MATEMATİK – KAT PROBLEMLERİ-1
1. İki kasada toplam 135 elma vardır. Büyük kasadaki elmaların sayısı diğerinin
2 katı olduğuna göre, büyük kasada kaç tane elma vardır?
2. İki sayının toplamı 105’tir. Büyük sayı küçük sayının 2 katı olduğuna göre ,
büyük sayı kaçtır?
3. Eren ile babasının yaşları toplamı 48’ dir. Babasının yaşı Eren’in yaşının 5 katı
olduğuna göre, Eren’in babası kaç yaşındadır?
4. Çiftlikteki tavuklarla tavşanların sayısı 78’ dir. Tavuklar tavşanların iki katı
kadardır. Çiftlikte kaç tane tavuk vardır?
5. Bir kalem kutusunda 75 tane kalem vardır. Kırmızı kalemlerin sayısı siyah
kalemlerin sayısının 2 katı kadardır. Bu kutuda kaç tane kırmızı kalem vardır?
6. Bir kavanoz içinde 120 tane misket vardır. Mavi misketlerin sayısı sarı misketlerin sayısının iki katı kadardır. Kavanozda kaç tane mavi misket vardır?
7. Bir uçakta 80 tane yolcu vardır. Bayanlar, erkeklerin 4 katı kadar olduğuna
göre, bu uçaktaki bayan yolcuların sayısı kaçtır?
8. Bir kalem ile silgiye 75 kuruş ödedim. Kalemin fiyatı, silginin fiyatının 2 katı
kadardır. Buna göre kalemin fiyatı kaç kuruştur?
9. İki sayının toplamı 150’ dir. Sayılardan biri diğerinin 4 katı olduğuna göre,
büyük sayı kaçtır?
10. Nidanur ile annesinin yaşları toplamı 45 tir. Annesinin yaşı, Nidanur’un
yaşının 4 katı olduğuna göre Nidanur’un annesi kaç yaşındadır?
11. 3 / A sınıfında 36 öğrenci vardır. Sınıftaki kızların sayısı, erkeklerin sayısının
2 katıdır. Buna göre 3 / A sınıfında kaç tane kız öğrenci vardır?
12. Babası ile oğlunun ağırlıkları toplamı 96 kilogramdır. Babasının ağırlığı,
oğlunun ağırlığının 3 katı olduğuna göre babası kaç kilogramdır?
13. İki sayının toplamı78’dir. Büyük sayı, küçük sayının 2 katından 3 fazladır.
Buna göre büyük sayı kaçtır?
14. İki sayının toplamı 125’tir. Büyük sayı, küçük sayının 2 katından 5 fazladır.
Buna göre küçük sayı kaçtır?
15. İki sepette toplam 5 düzine yumurta vardır. Birinci sepetteki yumurtalar
3 düzineden 4 eksik olduğuna göre ikinci sepette kaç tane yumurta vardır?
Download

kat problemleri 1 - Kartanelerim.com