OKUL KARNESİ
İL
İLÇE
BALIKESİR
DURSUNBEY
Türkçe
OKUL
SINAV ADI
ATATÜRK ORTAOKULU
Matematik
Din Kül.
8. SINIF DENEME SINAVI-1
Fen ve Tek.
İnk.Tar.
Yab.Dil
Toplam
D
Y
N
D
Y
N
D
Y
N
D
Y
N
D
Y
N
D
Y
N
D
Y
N
Puan
14,44
5,47
14,44
8,70
11,05
8,70
14,30
5,64
14,30
10,85
9,02
10,85
12,35
7,53
12,35
12,29
7,61
12,29
72,22
45,86
72,22
411,827
ŞUBELERE AİT ORTALAMALAR
Türkçe
Matematik
Din Kül.
Fen ve Tek.
İnk.Tar.
Yab.Dil
N
D
Y
Toplam
Sınıf
D
Y
N
D
Y
N
D
Y
N
D
Y
N
D
Y
N
D
8A
12,63
7,37
12,63
6,97
13,03
6,97
13,67
6,33
13,67
8,72
11,14
8,72
11,28
8,69
11,28 11,31
8,66
11,31 63,53 54,27 63,53
Y
N
356,093
Puan
8B
14,65
4,92
14,65
9,08
10,27
9,08
14,58
5,31
14,58 10,31
9,38
10,31 11,50
8,15
11,50 11,35
8,42
11,35 71,46 46,46 71,46
410,278
8C
14,47
5,43
14,47
9,60
10,30
9,60
14,23
5,60
14,23 12,00
7,97
12,00 13,37
6,63
13,37 12,33
7,63
12,33 76,00 43,57 76,00
435,815
8D
14,39
5,61
14,39
8,46
11,29
8,46
13,57
6,43
13,57 10,89
8,75
10,89 11,29
8,71
11,29 11,71
8,29
11,71 67,90 47,38 67,90
390,766
8E
16,23
3,67
16,23 10,07
10,07 16,17
3,73
16,17 13,37
6,57
13,37 14,13
5,73
14,13 14,07
5,83
14,07 84,03 35,33 84,03
481,056
8F
13,73
6,23
13,73
8,00
11,96
8,00
13,69
6,27
13,69 10,19
9,81
10,19 11,62
8,27
11,62 11,50
8,38
11,50 68,73 50,92 68,73
391,432
8G
14,31
5,62
14,31
9,21
10,28
9,21
14,14
5,86
14,14 10,17
9,80
10,17 12,00
7,87
12,00 12,60
7,33
12,60 71,17 46,03 71,17
404,704
8H
14,67
5,30
14,67
8,59
11,04
8,59
14,70
5,26
14,70 11,27
8,62
11,27 13,54
6,23
13,54 12,42
7,23
12,42 73,81 42,85 73,81
419,712
8I
14,89
5,11
14,89
8,21
11,50
8,21
13,86
6,04
13,86 10,50
9,36
10,50 12,25
7,57
12,25 13,11
6,89
13,11 72,82 46,46 72,82
413,889
9,80
KATILIM RAPORU
DERECELER
Sınava Katılan
Öğrenci
Sınıf
256
9
ATATÜRK ORTAOKULU okulunda
DURSUNBEY ilçesinde
Okul
İlçe
İl
Genelde sınava 438 okul katıldı, okulunuz 134. oldu
BALIKESİR ilinde sınava 216 okul katıldı, okulunuz 61. oldu
552
24
10
BALIKESİR ilinde
14680
630
216
20
Genelde
27247
1178
438
39
3
DURSUNBEY ilçesinde sınava 10 okul katıldı, okulunuz 3. oldu
NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
PUAN ORT. GÖRE KIYAS
100
700
600
80
500
60
400
40
300
200
20
100
0
0
TÜR
Okul Ort.
MAT
İlçe Ort.
DİN
İl Ort.
FEN
TAR
DİL
Puan Ort.
Genel Ort.
Okul
NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
İlçe
İl
Genel
PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS
100
700
600
80
500
60
400
40
300
200
20
100
0
0
TÜR
8A
8B
MAT
8C
8D
DİN
8E
8F
8G
FEN
8H
8I
TAR
DİL
Puan Ort.
8A
8B
8C
8D
8E
8F
OKUL KARNESİ
İL
İLÇE
BALIKESİR
DURSUNBEY
OKUL
Türkçe
Soru
Doğru Yanlış
8. SINIF DENEME SINAVI-1
Bşr.%
Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını
çıkarır.
Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca
ilişkili kelimelere örnek verir.
Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder.
2
1,44
0,54
72
1
0,51
0,48
51
1
0,77
0,22
Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurar.
1
0,80
Okuduklarındaki örtülü anlamları bulur.
1
Metni dil ve anlatım yönünden değerlendirir.
Fen ve Teknoloji
Soru
Doğru Yanlış
Bşr.%
Mayozu, mitozdan ayıran özellikleri listeler.
1
0,47
0,52
47
Üreme hücrelerinin mayoz ile oluştuğu çıkarımını yapar.
1
0,62
0,38
62
Mayozun canlılar için önemini fark eder.
1
0,49
0,51
49
77
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini basit bir model yaparak gösterir.
1
0,76
0,23
76
0,20
80
Nükleotit, gen, DNA, kromozom kavramları arasında ilişki kurar.
1
0,36
0,64
36
0,76
0,23
76
1
0,42
0,57
42
1
0,78
0,21
78
Metne ilişkin sorulara cevap verir.
2
1,62
0,38
81
2
1,05
0,94
53
Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır.
1
0,73
0,27
73
2
0,87
1,12
43
Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar.
1
0,74
0,25
74
Okuduğu metne farklı başlıklar bulur.
1
0,78
0,22
78
Genetik mühendisliğinin günümüzdeki uygulamaları ile ilgili bilgileri
özetler ve tartışır.
Canlıların çevresel değişimlere adaptasyonlarının biyolojik çeşitliliğe ve
evrime katkıda bulunabileceğine örnekler verir.
Mutasyon ve modifikasyonu tanımlayarak aralarındaki farkı örneklerle
açıklar.
Canlıların yaşadıkları çevreye adaptasyonunu örneklerle açıklar.
1
0,64
0,36
64
Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar.
1
0,76
0,24
76
DNA'nın yapısını şema üzerinde göstererek basit bir DNA modeli yapar.
1
0,30
0,69
30
Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak
kullanır.
Cümlede, fiilimsiye bağlı kelime veya kelime gruplarını bulur.
1
0,84
0,16
84
1
0,64
0,36
64
1
0,63
0,36
63
1
0,61
0,39
61
Yazım kurallarını kavrayarak uygular.
1
0,42
0,57
42
Mitozu, çekirdek bölünmesi ile başlayan ve birbirini takip eden evreler
olarak tarif eder.
Mitozun canlılar için önemini belirterek büyüme ve üreme ile
ilişkilendirir.
Fenotip ve genotip arasındaki ilişkiyi kavrar.
1
0,65
0,34
65
Fiilimsileri özelliklerine uygun biçimde kullanır.
2
1,46
0,53
73
1
0,71
0,29
71
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır.
1
0,74
0,26
74
Fiilimsilerin işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar.
1
0,65
0,34
65
Mitozda kromozomların önemini fark ederek farklı canlı türlerinde
kromozom sayılarının değişebileceğini belirtir.
Tek karakterin kalıtımı ile ilgili problemler çözer.
1
0,34
0,65
34
İnsanlarda yaygın olarak görülen bazı kalıtsal hastalıklara örnekler verir.
2
1,29
0,69
65
Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini
açıklar.
1
0,62
0,36
62
Matematik
Soru
Doğru Yanlış
Bşr.%
Doğru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler inşa eder, çizer ve bu
örüntülerden fraktal olanları belirler.
Histogram oluşturur ve yorumlar.
2
1,12
0,85
56
2
1,30
0,69
65
Kareköklü bir sayıyı a√b şeklinde yazar ve a√b şeklindeki ifadede
katsayıyı kök içine alır.
Tam kare olmayan sayıların kareköklerini strateji kullanarak tahmin
eder.
Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
4
1,41
2,53
35
3
1,14
1,81
38
1
0,33
0,63
33
Koordinat düzleminde bir çokgenin eksenlerden birine göre yansıma,
herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin etrafındaki dönme altında
görüntülerini belirleyerek çizer.
Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
2
0,98
1,00
49
2
0,90
1,07
45
Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.
1
0,37
0,63
37
Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi
modelleriyle açıklar ve kareköklerini belirler.
Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade
eder.
Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını
üslü sayı olarak yazar ve değerini belirler.
1
0,41
0,59
41
1
0,35
0,63
35
1
0,39
0,61
39
Din K.ve A.B.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
SINAV ADI
ATATÜRK ORTAOKULU
Soru
Doğru Yanlış
Bşr.%
T.C.İnk.Tar.ve Ata.
Soru
Doğru Yanlış
Bşr.%
Atatürk'ün öğrenim hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.
1
0,70
0,30
70
Kuvâ-yı Millîye ruhunun oluşumunu, millî cemiyetleri ve millî varlığa
düşman cemiyetlerin faaliyetlerini analiz eder.
Atatürk'ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.
2
1,38
0,61
69
1
0,56
0,43
56
Atatürk'ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu
toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder.
Atatürk'ün 1919'a kadar bulunduğu görevler ve yaptığı hizmetleri,
üstlendiği Millî Mücadele liderliği açısından yorumlar.ehirlerindeki
ortamın rolünü fark eder.
I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumunu, topraklarının
paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir.
Mustafa Kemal'in Millî Mücadelenin hazırlık döneminde yaptığı
çalışmaları millî bilincin uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin
sağlanması açısından değerlendirir.
1
0,75
0,25
75
4
2,83
1,14
71
5
2,77
2,17
55
6
3,36
2,61
56
Yabancı Dil
Soru
Doğru Yanlış
Bşr.%
Asking and answering questions about habits and routines.
1
0,49
0,51
49
Locating specific information in lists and isolating the information
required.
Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple
connectors like "and", "but" and "because".
Underlining, highlighting, circling key concepts.
4
2,32
1,66
58
1
0,53
0,46
53
1
0,59
0,41
59
Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaları fark eder.
4
2,65
1,32
66
Allah’a güvenmenin (tevekkül) pasif bir bekleyiş olmadığının farkında
olur.
Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığına örnekler verir.
1
0,72
0,27
72
3
1,59
1,40
53
Explaining what s/he likes or dislikes about something.
1
0,54
0,46
54
İnsanın akıl ve irade sahibi olması ile özgür ve sorumlu bir varlık olması
arasındaki ilişkiyi açıklar.
Kaza ve kader kavramlarını açıklar.
8
6,31
1,68
79
1
0,37
0,62
37
1
0,65
0,35
65
1
0,50
0,49
50
İnsanın çalışmasının karşılığını alacağı bilinciyle hareket eder.
2
1,63
0,37
81
Her canlının bir sonu olduğunun farkına varır.
1
0,76
0,24
76
Participating in short conversations in routine contexts on topics of
interest.
Giving a short, rehearsed presentation on a topic pertinent to his/her
everyday life, briefly give reasons and explanations for opinions, plans
and actions.
Writing short, simple notes and messages relating to matters in areas of
immediate need.
Understanding short, simple texts on familiar matters.
2
1,30
0,69
65
7
5,01
1,97
72
Transferring information.
1
0,64
0,34
64
Download

OKUL KARNESİ