AÇII,
Aşağıdaki açıların çeşitlerini, tablodaki uygun yerlere numaralarını
yazarak gösterin.
1
dar açı
dik açı
geniş açı
doğru açı
………………………………
………………………………..
……………………………….
…………..……………………
Aşağıdaki geometrik şekillerde bulunan açıların sayılarını ve çeşitlerini
yazarak noktalı yerleri tamamlayınız.
2
tane
……….. açı
vardır.
……….
3
tane
……….. açı
vardır.
……….
tane ……..
……… tane ……..
açı vardır.
tane
……….. açı
vardır.
………
……….
Aşağıdaki noktalı yerleri uygun sözcüklerle
tamamlayın.
♠ doğrusal / dik
♣ ……………… açı,…………… açıdan büyüktür.
♠ üç
♣ ………………. açı,…………… açıdan küçüktür.
♠ dik / geniş
♣ …………………………. açı, iki ……………… açı kadardır.
♠ dik
♣ Karenin bütün açıları, ……………… açıdır.
♠ dik / dar
♣ Üçgenin ………………… açısı vardır.
♠ geniş, dik / dar
♣ Doğru açı,……………… , ………… ve ………… açılardan büyüktür.
♠ doğru
♣ ………………. ve …………… tüm açıları dik açıdır.
♠ kare / dikdörtgenin
♣ İki dik açıdan bir…………… açı oluşur.
♣ İki doğrunun kesişim noktasında…………… tane açı oluşur.
♠ dört
Download

Aşağıdaki açıların çeşitlerini, tablodaki uygun