SINIF: 8
KONU: KAREKÖKLÜ SAYILAR-I
1) √124 sayısına en yakın sayı hangisidir?
B) 11
A) 10
C) 12
D) 13
2) 32 adet birim kareden en az kaç birim
kare çıkarıldığında büyük bir kare oluşur?
A) 3
B) 5
C)7
D)9
CeEbBiR
9) I) √15 − √5 = √10
II) √4 + √3 = √7
III) 5√3 + 4√3 = 9√3
Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri
doğrudur?
A) I − II
B) III
3) −√23 sayısı hangi iki tam sayı
arasındadır?
C) II − III
D) I − II − III
A) -1 ile -2
B) -3 ile -4
10) Eni 2√3 cm ve boyu 3√5 cm olan
dikdörtgenin çevresi kaç cm’dir?
C) -4 ile -5
D) -2 ile -3
4) Aşağıdaki sıralamalardan hangisi
doğrudur?
A) 10√6
B) 4√3 + 6√5
C) 5√8
D) 5√5 + 5√3
A) √0 < √2 < √5
B)√4 < √10 < √9
11)
C)√2 < √7 < √6
D)√1 < √4 < √0
İşleminin sonucu hangisidir?
5) Alanı 112 br2 olan karenin bir kenar
uzunluğu kaç br.dir?
A) 28
B)56
C)8 √7
D)4√7
6) 6√3 + 7√3 − 8√3 + √3 işleminin
sonucu kaçtır?
B)6√3
A)4√3
C) 5 3
D)7√3
7) 5√0 − 3√4 + 7√1 işleminin sonucu
kaçtır?
A) -2
B) -1
C) 0
D) 1
8) 3√a − 7√b + 6√b + 5√a işleminin
sonucu hangisidir?
A) 8√a − √b
B) −4√a − 11√b
C) 4√a
D) √a + 3√b
√75 + √12 − √27
A) 4√3
B) √60
C) 10√3
D) 3√5
12) a, b ve c pozitif tam sayılar ise
√27. a . b . c ifadesinin eşiti hangisidir?
A) 3√3. a. b . c
B)9.a2.b.c3
C) 3√a. b. c
D)3.a.b2.c3√3
13) (4-√7).(4+√7) işleminin sonucu
kaçtır?
A) 3
B) 8√7
C) 9
D) 16√7
14) 2.√3.(√48 − √27) işleminin sonucu
kaçtır?
A) 5√3
B) 6
C) 2√24
D)8
SINIF: 8
KONU: KAREKÖKLÜ SAYILAR-I
5√3
15) D
C
CeEbBiR
√
21)
A) 30
B)14√3
C) 7√3
22)
işleminin sonucu kaçtır?
B) 2
A) 1
D)10√3
√
√ .√ .√
2√3
A
B
Şekildeki dikdörtgenin alanı hangisidir?
√
√
√
:
√
16) -4, √21, 3 ve -√7 sayılarının doğru
sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?
kaçtır?
A) -√7 < −4 < 3 < √21
A) 3
C) 3
√
√ .√
B)
C)
B) -4< −√7 < √21 < 3
D) 4
işleminin sonucu
√
√
D)
C) -4< −√7 < 3 < √21
D) -√7 < 3 < −4 < √21
√
17)
√
23)
A)
=?
√
A) 2
C) 6
B)
A)
√
√
√
√
19)
A)
√
B)
.√
√
√
A) 1
20)
√
√ ,
√ ,
√ ,
B)
√
√
C)
D)
C) 2
D) √6
C)
D)
=?
. √
√
√
D) −5√2
=?
B) √3
B)
A) −3√2
=?
C)
işleminin sonucu kaçtır?
D)
D) 4
24)
18)
+
√
=?
B) −4√2
C) −√2
Download

E-Katalog - Elif Plastic