Konu: Eğim
www.yusufbas.net
4.
1. Şekildeki rampanın eğimi kaçtır?
Ş
A
6m
U
S
8m
YU
A) %80
C) %60
YBT
d
B
F
B) %75
D) %50
U
S
U
Ş
A
B
F
Şekildeki d doğrusunun eğimi kaçtır?
Y
A) −2
C) −
2.
1
2
B)
1
2
D) 2
Şekildeki rampanın eğimi %80 ise x kaçtır?
Ş
A
B
F
20 m
U
Y
U
S
xm
A) 30
B) 25
C) 20
D) 16
5.
k
m
d
F
U
Ş
A
B
F
S
U
Şekildeki
doğruların eğimlerinin küçükten
büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden
hangisidir?
3. 2y+3x=5 doğrusunun eğimi kaçtır?
A) −
3
2
U
Y
C)
2
3
U
S
B) −
D)
Ş
A
B
Y
2
3
3
2
1
A) m<d<k
B) m<k<d
C) k<d<m
D) d<k<m
Konu: Eğim
6.
www.yusufbas.net
Ş
A
9.
(3,2) ve (5,8) noktalarından geçen doğrunun eğimi kaçtır?
A) 3
C) -2
U
Y
B
F
B) 2
U
S
YBT
A) 40
D) 3
Ş
A
B
F
3x-2y+6=0 ,x+2y=22 ve x ekseni arasında
kalan bölgenin alanı kaç br2 dir?
B) 48
C) 108
YU
U
S
D) 112
7.
Ş
A
B
F
12 cm
U
S
Şekildeki 15 cm’lik kalemin yer yaptığı eğim
kaçtır?
U
Y
A) %60
C) %80
8.
B) %75
D) %120
Ş
A
AŞ
10. y+x=0 ve y=6 doğruları ile y ekseni arasında
kalan bölgenin alanı kaç br 2 dir?
3x+3y-6=0 doğrusunun eğim açısı kaç derecedir?
U
Y
A) 45
C) 135
U
S
B
F
YU
B) 60
A) 48
D) 150
C) 20
2
U
S
B
F
B) 36
D) 18
Download

yusuf baş yusuf baş yusuf baş yusuf baş yusuf baş