Konu: Üçgende Eşlik ve Benzerlik
1.
www.yusufbas.net
A
6 cm
B
△
△
U
S
B
F
15 cm
ABC ≅ EDF dir. Verilenlere göre
YU
U
Y
Şekilde
kaçtır?
B) 15
C) 13
D) 1
[ AB ] / / [CD ]
Ş
A
B
F
x cm
U
S
C
x+y-z kaçtır?
A) 17
6 cm
E
F
y-1 cm
B
8 cm
z cm
Ş
A
C E
8 cm
Şekilde
2x cm
A
4.
D
4 cm
YBT
D
‘dir. Verilenlere göre x
A) 25
B) 20
C) 18
D) 12
Ş
A
2. Benzerlik oranı 3 olan iki üçgenden küçüğün
4
çevresi
dir?
B
F
18 cm ise büyüğün çevresi kaç cm
A) 24
YU
U
S
B) 30
C) 32
D) 40
A
3.
6 cm
E
4 cm
B
YU
U
S
A
5.
9 cm
D
Ş
A
B
F
Şekildeki ABC üçgeninde
Verilenlere göre x kaçtır?
E
B
2 cm
F
Ş
A
B
F
12 cm
x cm
x cm
D
U
S[ ] [
18 cm
C
[ ED ] / / [ BC ]
8 cm
U
Y
Şekildeki yamukta AB / / EF ] / / [ CD ] ‘dir.
Verilenlere göre x kaçtır?
‘dir.
A) 6
B) 8
A) 2
B) 3
C) 9
D) 15
C) 5
D) 10
1
C
Konu: Üçgende Eşlik ve Benzerlik
www.yusufbas.net
A
6.
8.
x cm
18 cm
Ş
A
A
12 cm
U
S
∧
B
F
12 cm
x cm
C
Şekilde s(ABC ) = s(ACD ) ‘ dir.
YU
Ş
A
16 cm
B
∧
E
D
24 cm
YBT
B
Verilenlere göre x kaçtır?
U
S
8 cm
YU
B
F
C
6 cm
D
Şekilde ABC ve CDE birer dik üçgen ve
∧
A) 40
B) 36
C) 32
D) 30
s(ACE ) = 90 0 dir.Verilenlere göre x kaçtır?
A) 4
B) 6
C) 8
D) 10
Ş
A
9. Benzerlik oranı 2 olan iki üçgenden küçüğün
3
B
F
alanı 12 cm 2 ise büyüğün alanı kaç cm 2 dir?
U
Y
A) 8
C) 27
A
7.
U
S
B) 18
D) 36
8 cm
10 cm
D
Ş
A
x cm
E
2 cm
B
YU
U
S
∧
B
F
A
10.
2 cm
E
D
Ş
A
4 cm
C
∧
Şekilde s(AED ) = s(ACB ) ‘dir.
x cm
B
∧
U
S
∧
B
F
C
Verilenlere göre x kaç cm dir?
Şekilde s(ABD ) = s(DBC ) ‘dir.Verilenlere göre
x kaçtır?
A) 15
B) 8
A) 15
C) 7
D) 6
C) 8
2
YU
B) 12
D) 6
Download

YUSUF BAŞ YUSUF BAŞ YUSUF BAŞ YUSUF BAŞ YUSUF BAŞ