ORAN
YUSUF BAŞ
www.yusufbas.net
ORAN
H O H
Hiç su için H 2O formülünün kullanıldığını duydunuz mu?
suyun bilimsel gösterimidir.Bir molekül su,2 hidrojen ve 1 oksijen
atomu içerir.Sudaki molekül miktarı ne olursa olsun oksijen ve hidrojen
atomu arasında 1:2 oranı vardır.
H O H
H 2O
H O H
Su Molekülü
1
2
3
4
Oksijen
1
2
3
4
Hidrojen
2
4
6
8
Oksijen
Hidrojen
1
2
2
4
3
6
4
8
Oksijen atomunun ,hidrojen atomuna oranını
1
, 1:2 veya 1/2 biçiminde gösterilir, "birin ikiye oranı" diye okunur.
2
İki çokluğun ölçülerinin birbirine bölünerek karşılaştırılmasına oran denir.
Örnek: Yandaki tabloda bir dart oyunundaki oyuncuların yaptıkları atış
sayıları ile isabet sayıları gösterilmiştir.
Bu oyunda isabet oranı en yüksek olan oyuncu kimdir?İsabet oranını
yazınız.
...............................................................................................................
Bu oyunda isabet oranı en düşük olan oyuncu kimdir? İsabet oranını
yazınız.
...............................................................................................................
2
İsim
Atış
Sayısı
İsabet
Sayısı
Selin
9
3
Selen
20
5
Bukle
12
6
Örnek: Yandaki şekillere göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
a) Daire sayısının ,üçgen sayısına oranı kaçtır?
b) Üçgen sayısının ,kare sayısına oranı kaçtır?
c) Kare sayısının ,tüm şekil sayısına oranı kaçtır?
Örnek: Bir sınıftaki kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısına oranı
öğrenci sayısına oranı kaçtır?
Örnek: Selen,bir sınavdaki soruların
sayısının yanlış sayısına oranı kaçtır?
Örnek: Bir kalemlikteki kalemlerin
sayısı kaçtır?
2
' dir.Bu sınıftaki erkek öğrenci sayısının tüm
3
3
'ünü doğru cevaplamıştır.Selen hiç boş soru bırakmadığına göre doğru
20
2 ' si kırmızı kalemdir.Bu kalemlikte 8 adet kırmızı kalem var ise toplam kalem
5
Örnek: İrem'in yaşının ,Selen'in yaşına oranı
1
' dir.İkisinin yaşları toplamı 30 ise İrem ve Selen'in yaşlarını bulunuz.
2
( Testin 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 ve 16. sorularını yanıtlayınız.)
3
Birimli ve Birimsiz Oranlar
Örnek 1:Şekildeki taksi iki saatte 180 km ,kamyonet ise üç saatte 180 km
yol almıştır.Bu araçların saatteki hızlarını bulalım.
Taksi
180km
= 90km / sa
2 saat
Kamyonet
180km
= 60km / sa
3saat
Örnek 2:Şekilde iki farklı kapasitedeki harddisk gösterilmiştir.Buna göre yeşil
harddiskin kapasitesinin mavi harddiskin kapasitesine oranı kaçtır?Bulalım.
Yeşil harddisk
Mavi harddisk
=
500 GB
300 GB
=
5
3
500 GB
300 GB
Aynı birimle ifade edilen iki çokluğun oranı birimsiz,farklı birimle ifade edilen iki çokluğun oranı
birimli bir orandır.
Örnek: Şekildeki tabloda bazı öğrencilerin belirtilen mesafeleri
koşma süreleri gösterilmiştir.
Kişi
Tablodaki kişilerin dakikadaki hızlarını hesaplayınız.
Mert
Kutay
Can
( Testin 17,18,19,20 ve 21. sorularını yanıtlayınız.)
4
Koşulan
Mesafe
(m)
Bitirme
Süresi
(dk)
Mert
1000
2
Kutay
1200
4
Can
1250
5
4. Şekilde Eren'in sahip olduğu
1.
bilyeler gösterilmiştir.
Eren'in
turuncu
bilye
sayısının ,yeşil bilye sayısına
oranı kaçtır?
3
2
2
C)
5
3
5
2
D)
3
A)
Şekildeki boyalı kare sayısının tüm kare sayısına oranı
kaçtır?
A)
9
16
B)
9
7
C)
7
9
D)
16
9
B)
5. Arda 12 ve annesi 36 yaşındadır.
Arda'nın yaşının annesinin yaşına oranı kaçtır?
1
2
1
C)
4
1
3
D) 1
5
A)
YUSUF BAŞ
2.
B)
Şekildeki taralı kare sayısının taralı olmayan kare
sayısına oranı kaçtır?
A)
4
15
B)
4
11
C)
11
4
D)
11
15
3. Bir sınıftaki kız sayısının erkek sayısına oranı
6. Aşağıda bir tekne ve geminin kütleleri kg cinsinden
gösterilmiştir.
1200 kg
1 'dir.
3
Buna göre geminin kütlesinin ,teknenin kütlesine
oranı kaçtır?
Bu sınıftaki erkek sayısının tüm öğrenci sayısına
oranı kaçtır?
2
3
3
C)
4
A)
1
2
3
D)
2
450 kg
3
8
5
C)
8
A)
B)
5
8
5
8
D)
3
B)
7. Bir kümesteki tavuk sayısının horoz sayısına oranı
3
'dür.
5
10.
3 cm
Bu kümesteki Horoz sayısının tavuk ve horoz
sayısı toplamına oranı kaçtır?
Şekildeki dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğunun
çevresinin uzunluğuna oranı kaçtır?
3
8
2
D)
5
B)
8. Duru'nun yaşının Begüm'ün yaşına oranı
2
3
Yukarıdaki sülfirik asitin formülündeki
3
B)
5
5
D)
2
4
7
4
D)
3
A) 1
B) 2
C) 4
D) 8
12. Bir sepetteki yumurtaların
1
2
3
'ü kırılmıştır.
8
Bu sepetteki sağlam yumurta sayısının ,kırık
yumurta sayısına oranı kaçtır?
Bu sinema seansına bilet alan öğrenci sayısının
öğrenci olmayan kişi sayısına oranı kaçtır?
3
4
7
C)
4
Hidrojen
atomu sayısının, Oksijen atomu sayısına oranı
ise "x" kaçtır?
9. Bir sinema seansına bilet alanların 3 'ü öğrencidir.
7
A)
B)
H x SO4
11.
'dir.
Begüm'ün yaşının, Duru ve Begüm'ün yaşları
toplamına oranı kaçtır?
2
A)
5
5
C)
3
7
20
3
D)
10
3
7
C) 3
20
A)
YUSUF BAŞ
5
8
8
C)
5
A)
7 cm
B)
3
5
5
C)
8
A)
6
8
5
5
D)
3
B)
13.
15.
x cm
18 cm
Şekildeki dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğunun
uzun kenarına oranı
2 'dir.
3
Bu dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu "x" kaç cm
dir?
Şekildeki kız öğrencinin kütlesinin erkek öğrencinin
kütlesine oranı
B) 10
C) 12
D) 15
Kız öğrencinin kütlesi 36 kg ise erkek öğrencinin
kütlesi kaç kg dir?
YUSUF BAŞ
A) 8
3 'dür.
4
14. Aşağıda farklı güçteki iki ampül gösterilmiştir.
A) 48
B) 45
C) 42
D) 40
16. Aşağıda bazı ürünler ve fiyatları gösterilmiştir.
15 TL
40
W
A
W
Defterin fiyatının kalemin fiyatına oranı
kaçtır?
Beyaz ışık veren ampülün gücünün sarı ışık veren
ampülün gücüne oranı
A TL
8 ise "A" kaçtır?
15
A) 75
B) 70
A) 18
B) 20
C) 60
D) 50
C) 25
D) 30
7
3
5
ise "A"
17. Aşağıdaki oranlardan hangisi birimsizdir?
A)
2 cm
3 kg
B)
5 l
3 cm
C)
5 m3
2
7 cm
D)
12 kg
18 kg
20.
Şekildeki araba dört saatte 720 km yol alabildiğine
göre saatteki hızı ortalama kaç km dir?
A) 160 km/sa
B) 170 km/sa
C) 180 km/sa
D) 190 km/sa
A)
5 m3
3
7 m
B)
2 l
3 l
C)
2 dg
5 dg
D)
5 m
6 s
YUSUF BAŞ
18. Aşağıdaki oranlardan hangisi birimlidir?
21. Şekildeki çamaşır makinesi 3 saatte 60 kw enerji
harcamaktadır.
Bu çamaşır makinesinin bir saatteki elektirik
tüketimi kaç kw/h dir?
19. Aşağıdaki oranlardan hangisi birimsizdir?
A)
6 hm
11 cm
B)
10 kg
3 sa
C)
5 m
8 l
D)
5 m
8 cm
A) 12kw/h
B) 15 kw/h
C) 18 kw/h
D) 20 kw/h
3
8
Download

ORAN