www.yusufbas.net
Konu : Olasılık 1
YBT
1. Aşağıda dört öğrenci olasılık türlerine ait bazı örnekler 4. Aşağıdaki olasılıkların hangisindeki olay
vermişlerdir.
Begüm: Hilesiz bir para atıldığında yazı gelmesi olasılığı
A) Hilesiz bir para atıldığında ilk seferinde yazı ,ikinci
seferde tura gelmesi olasılığı kaçtır?
BA
Ş
'dir.
B) Eşit sayıda kırmızı ve yeşil renkte top bulunan bir
torbadan geri konmak şartıyla seçilen iki topunda
yeşil renkte olma olasılığı kaçtır?
YU
SU
F
1
2
Duru :13'ü kız olan 18 kişilik bir sınıftan rastgele seçilen
13 'dür.
18
YU
SU
F
bir öğrencinin kız olma olasılığı
Mert : Bence yarın havanın yağmurlu olma
%80 dir.
bir
BA
Ş
bağımlı olaydır?
C) 19 tuş bulunan bir hesap makinesinin rastgele iki
tuşuna basıldığında 52 yazılma olasılığı kaçtır?
olasılığı
D) Türkiye'nin farklı iki iline tatile giden iki arkadaştan
Mehmet'in Ordu'ya,Ali'nin Mardin'e gitme olasılığı
kaçtır?
Eren : Rastgele 100 ev telefon aranıyor ve 79'unu bir
bayanın açtığı gözleniyor.Buna göre bir sonraki
ev telefonunu bir bayanın açma olaslığı %79 dur.
Hangi öğrencinin söylediği olasılık türü bir öznel
olasılıktır?
B) Duru
C) Mert
D) Eren
YUSUF BAŞ
A) Begüm
BA
Ş
2. Karya bir madeni paranın yazı gelmesi ile ilgili bir
deney yapıyor ve her seferinde parayı
miktarlarda atarak bu deneyi tekrarlıyor.
farklı
YU
SU
F
Aşağıdaki şıklardaki denemelerin hangisinde
bulduğu olasılığın sonucu teorik olasılığa daha
yakındır?
A) 50
B) 100
C) 200
D) 500
5.
10
5
5
10
10
YU
SU
F
2
3
1
C)
3
A)
1
2
1
D)
6
B)
BA
Ş
sayının gelmesi olasılığı kaçtır?
15
Ahmet şekildeki çarkıfeleği iki kez çeviriyor.İbrenin
ilk seferinde 5 ,ikinci seferinde 10 yazan bölmede
durma olasılığı kaçtır?
YU
SU
F
BA
Ş
10
3. Hilesiz bir zar atıldığında üst yüzeyine bir asal
20
1
8
1
C)
16
A)
1
9
3
D)
16
B)
www.yusufbas.net
Konu : Olasılık 1
6.
YBT
9.
A
T
BA
Ş
M
BA
Ş
1
2
1
C)
6
1
3
1
D)
9
Şekildeki yollar boyunca rastgele ilerleyen farenin
ucunda peynir olan yoldan çıkış yapma olasılığı
kaçtır?
B)
1
6
C) 1
9
A)
BA
Ş
A)
YU
SU
F
YU
SU
F
Şekildeki balonları rastgele patlatan Cüneyt'in ilk
patlattığı balonun üzerinde "M" ,ikinci balonun
üzerinde "T" yazma olasılığı kaçtır?
YU
SU
F
tutuyor.Bu sayıyı tahmin eden iki kişiden ilk
söyleyen kişinin tahmininin yanlış, ikinci söyleyen
kişinin tahmininin doğru olma olasılığı kaçtır?
1
10
1
C)
90
A)
9
100
1
D)
100
B)
YUSUF BAŞ
7. Ozan aklından 1 den 10 a kadar (10 dahil ) bir sayı
1
7
D) 1
12
B)
10.
YU
SU
F
torbadan geri konmak üzere seçilen iki toptan ilkinin
sarı,ikincinin kırmızı renkte bir top olma olasılığı
kaçtır?
1
2
2
C)
9
A)
1
4
5
D)
18
B)
BA
Ş
8. 5 sarı ve 5 kırmızı renkte eş topun bulunduğu bir
Şekildeki torbadan rastgele seçilen iki toptan
birinin sarı diğerinin kırmızı renkte olması olasılığı
kaçtır?
YU
SU
F
BA
Ş
4 Sarı
6 Kırmızı
2
15
8
C)
15
A)
4
15
3
D)
5
B)
Download

Olasılık 1