Konu: Kesirler
www.yusufbas.net
1.
F
U
Ş
A
B
4. Aşağıdaki şekillerden hangisinde taralı kısmı
gösteren kesir bir birim kesirdir?
A)
Şekildeki boyalı kısmı gösteren kesir aşağıdakilerden hangisidir?
S
U
A)
5
3
1
C)
5
Y
B)
3
5
D)
2
5
YBT
Ş
A
B
F
B)
U
S
U
Y
C)
D)
2.
Ş
A
B
F
Şekildeki boyalı kısmı gösteren kesir aşağıdakilerden hangisidir?
YU
1
A) 1
4
C)
U
S
7
8
B) 2
3
4
D) 1
3
4
9
4
5.
AŞ
A)
C)
7
5
U
Y
4
7
SU
B
F
1
A) 2
4
B) 5
D) 1
Ş
A
B
Yukarıdaki bileşik kesrin tam sayılı kesre
dönüştürülmüş hali aşağıdakilerden hangisidir?
3. Aşağıdakilerden hangisi bir basit kesirdir?
Y
S
U
2
3
C) 2
1
3
4
F
U
B) 1
1
4
D) 3
1
4
Konu: Kesirler
www.yusufbas.net
6.
3
2
5
Ş
A
B
F
U
Y
A)
6
5
C)
15
5
Ş
A
B
F
17
1
=a
4
4
8.
Yukarıdaki tam sayılı kesrin bileşik kesre
dönüştürülmüş hali aşağıdakilerden hangisidir?
SU
YBT
Yukarıdaki eşitlikteki “a” sayısı kaçtır?
B)
17
5
A) 3
D)
13
5
C) 5
YU
U
S
B) 4
D) 6
16
48
9.
Ş
A
B
F
Kesrinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir?
A)
8
24
1
C)
2
3
7
7.
B
F
Ş
A
YU
U
S
YU
7
A)
11
C)
12
28
D)
1
3
F
U
Ş
A
B
Yukarıdaki eşitlikteki “a” sayısı kaçtır?
12
B)
27
A) 4
15
28
C) 8
D)
4
12
3 a
=
5 20
10.
Yukarıdaki kesrin 4 ile genişletilmiş hali
aşağıdakilerden hangisidir?
U
S
B)
Y
S
U
2
B) 6
D) 12
Download

kesirler (5. sınıf) pdf