Konu: Özdeşlik ve Çarpanlara Ayırma
www.yusufbas.net
AŞ
4.
1. Aşağıdaki şıklardaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) x2+ 2x = x.(x+2)
YBT
x 2 − 16
x+4
B
F
B) ax+bx+2a+2b=(x+2).(a+b)
U
S
U
2
C) x - 9 =(x+3).(x-3)
F
U
Yukarıdaki ifadenin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir?
S
U
Y
2
D) x -x-6=(x-2).(x+3)
A) x+4
Y
C) x+8
2.
Ş
A
B
B) x-4
D) x-8
Ş
A
B
x 2 + ax + 16
F
U
Yukarıdaki ifade bir tam kare ifade ise “a” aşağıdakilerden hangisi olabilir?
S
U
A) 4
Y
C) 8
B) 6
D) 16
x 2 + 7x + 12
x 2 + 2x − 3
5.
1999 2 − 999 2
2998
3.
AŞ
B
F
Yukarıdaki ifadenin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir?
U
Y
A) 1000
C) 2998
SU
Ş
A
B
Yukarıdaki ifadenin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir?
S
U
F
U
A) x-3
x+1
B) 1999
Y
C) x+4
D) 3998
x-1
1
B) x+4
x+3
D) x+3
x-1
Konu: Özdeşlik ve Çarpanlara Ayırma
6.
www.yusufbas.net
9.
x2 − 4
x 2 + 4x + 3
.
x 2 + 5x + 6 x 2 − x − 2
4⎞ ⎛ 2 ⎞
⎛
x
−
⎜⎝
⎟ : ⎜ + 1⎟
x⎠ ⎝ x ⎠
Ş
A
B
Yukarıdaki ifadenin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir?
B) x + 2
A) 1
Yukarıdaki ifadenin en sade hali aşağıdakilerden
hangisidir?
F
U
S
U
A) x − 2
x+3
Y
x+3
C)
x−2
A) 3
C) 9
U
Y
YU
x +1
C) 1+
D) 1
U
S
B
F
4x 2 y + 6xy 2
2x 2 + 3xy
YU
Ş
A
B
F
Yukarıdaki ifadenin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir?
B
F
Yukarıdaki ifadenin en sade hali aşağıdakilerden
hangisidir?
C) x-3
2
x
D) 12
Ş
A
U
S
D) 1−
B) 6
x 2 + x − 12
x−3
A) x+4
2
x
B) x-2
kaçtır?
10.
8.
U
S
Ş
A
B
F
Ş
A
x 2 + y2
7. x+y=3 ve x.y=3 ise
YBT
U
S
U
B) x-4
Y
D) x+3
2
A) 2x
B) 2y
C) 3xy
D) 2xy
Download

Özdeşlik ve Çarpanlara ayırma YBT